Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5404 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r.
2019 3406 2019-04-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 5 marca 2019 r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2018 4209 2018-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r.
2017 4968 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Dabrowa Tarnowska za 2016 r.
2017 2099 2017-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 6 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2016 3583 2016-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 kwietnia 2016r. Sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2015 r.
2016 2182 2016-04-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15 marca 2016r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2015 5595 2015-09-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2015r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2014
2015 1873 2015-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24 marca 2015r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2015 355 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2014r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2013 ROK
2014 1865 2014-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 3 marca 2014r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 5290 2013-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2012 ROK
2013 2588 2013-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2012 4646 2012-09-24 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, zawartego w dniu 20 maja 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Pana Stanisława Początka
2012 3276 2012-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2012r. roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2011 rok
2012 1467 2012-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2010r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2011 1439 2011-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 marca 2011r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 4064 2010-10-19 Informacja Informacja Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za I półrocze 2010 roku
2010 1562 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2009 ROK
2010 447 2010-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2010r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.