Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 67

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6553 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K - ul. Wyzwolenia w Przecieszynie
2019 5692 2019-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 25 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2018
2019 5370 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz osób (uczestnika) z terenu Gminy Brzeszcze
2019 2483 2019-03-27 Informacja Informacja Nr WPG.7113.1.2018 Burmistrza Brzeszcz z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 5284 2018-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2017
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 1546 2018-03-05 Informacja Informacja Nr WPG.7113.2.2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie : zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2018 1005 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr 16/SIR/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad DP 1868K ul. Oświęcimska w Wilczkowicach
2017 8970 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.9.2017 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2017 7548 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach
2017 7270 2017-11-10 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 września 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r.w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 29 września 2017 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina reprezentowaną przez Pana Pawła Kolasę – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Pana Roberta Adamczyka – Z-cę Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2017 4172 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2016
2017 3369 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Nr WO/R/14/2017 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia z gminą Brzeszcze zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz w Studzionce oraz ustalenia zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku na okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.
2017 1779 2017-03-09 Informacja Informacja Nr WPG.7113.1.2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2017 1064 2017-02-09 Aneks Aneks Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1968K - ul.Oświęcimska w Skidziniu
2017 174 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.4.2017 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze
2016 7668 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.12.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach i Skidziniu
2016 7667 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.11.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatową nr 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach
2016 7095 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.9.2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 6738 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/28/R/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5907 2016-10-19 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 września 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 4628 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Brzeszcz z dnia 29 marca 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok
2016 4599 2016-08-01 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 grudnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 28 grudnia 2015 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk – Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2016 4002 2016-07-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2016r. do umowy nr SIR.7013.40.1.2015 z dnia 03.06.2015 r.
2016 4001 2016-07-06 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450” w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Bielska w Jawiszowicach w km od 0+000 do km 1+450
2016 3629 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/15/R/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.
2016 3158 2016-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 4 maja 2016r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Brzeszcze, a Gminą Wilamowice w celu realizacji wspólnego zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych
2016 2058 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.3.2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 3 marca 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 406 2016-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48
2016 150 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.17.2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2015 8477 2015-12-31 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 października 2015r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 30 października 2015 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk – Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak
2015 6874 2015-11-24 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/27/R/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015 6075 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2015r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 5556 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.43.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu”
2015 5555 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.42.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”
2015 5554 2015-09-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. do umowy Nr SIR.7013.41.1.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5553 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.41.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5552 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.40.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”
2015 5551 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach”
2015 5550 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.38.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Bielańska w Jawiszowicach”
2015 5549 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.37.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”
2015 4961 2015-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeszcze za 2014 rok
2015 4923 2015-08-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Wilamowice i Gminą Brzeszcze w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych
2015 1537 2015-03-18 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/11/R/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.
2015 770 2015-02-12 Informacja Informacja Nr MK.7113.1.2014 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2014 7006 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia wspólnej numaracji porządkowej budynków na nieruchomościach położonych w Jawiszowicach w Gminie Brzeszcze
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2014 6123 2014-11-04 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/20/R/2014 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 22 października 2014r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
2014 5222 2014-09-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2013 rok
2014 4452 2014-08-12 Aneks Aneks nr 1/2014 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 4451 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 2150 2014-04-10 Porozumienie Porozumienie nr PZE/13/R/2014 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r.
2014 1697 2014-03-20 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2014 Burmistrza Brzeszcz z dnia 14 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku
2013 6047 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZE/18/R/2013 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 26 września 2013r. Burmistrza Pszczyny i Burmistrza Brzeszcz w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
2013 2495 2013-04-02 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2013 Burmistrza Brzeszcz z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2013 1843 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr PZE/7/R/2013 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.
2012 4984 2012-10-11 Porozumienie Porozumienie nr PZE/12/R/2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 25 września 2012r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
2012 1348 2012-03-27 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2012 855 2012-03-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.142.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 436 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie nr PZE/1/R/2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2011 5800 2011-11-25 Porozumienie Porozumienie nr PZE/17/R/2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 17 października 2011r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2011 2493 2011-06-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 031/M/2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 28 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Miedźna reprezentowaną przez: 1. Pana Bogdana Taranowskiego - Wójta Gminy Miedźna, a Gminą Brzeszcze, reprezentowaną przez: 1. Panią Teresę Jankowską- Burmistrz Gminy Brzeszcze
2011 1198 2011-03-25 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2011 984 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr PZE/4/11 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2011 612 2011-02-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.3.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 1 lutego 2011r.
2010 1172 2010-04-27 Zestawienie Zestawienie nr MK.71400/4/4/2010 Burmistrza Brzeszcz z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego II półrocze 2009r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze