Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2618 2019-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok
2019 2496 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Brzesko za II półrocze 2018 r.
2018 7585 2018-11-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 29 października 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r.
2018 3600 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok
2018 857 2018-02-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2017 2639 2017-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok
2016 7843 2016-12-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Jezusa Chrystusa w Brzesku oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2016 4846 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2016 2616 2016-04-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok
2016 1496 2016-03-04 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 22 lutego 2016r. do porozumienia w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania z dnia 23 września 2015 r.
2015 6074 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 września 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2015 3759 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2014 rok
2015 3281 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wójta Gminy Borzęcin; Wójta Gminy Dębno; Wójta Gminy Szczurowa z dnia 30 kwietnia 2015r. zawarte w Brzesku w dniu 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy: 1. Gminą Brzesko z siedzibą w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Wawrykę Burmistrza Brzeska 2. Gminą Borzęcin z siedzibą w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583G, reprezentowaną przez Pana Janusza Kwaśniaka – Wójta Gminy Borzęcin, 3. Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240, reprezentowaną przez Pana Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, 4. Gminą Szczurowa z siedzibą w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, reprezentowaną przez Pana Mariana Zalewskiego – Wójta Gminy Szczurowa
2014 5130 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 3 września 2014r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2014 4426 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2013 rok
2014 2876 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2014 493 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2013 3781 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2012 rok
2012 2979 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EKS.VI.031.3.2012 Burmistrza Brzeska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie realizacji przez Gminę Rzezawa zadania powierzonego przez Gminę Brzesko
2012 2578 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Brzeska z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę szkoły muzycznej I stopnia w Brzesku
2012 1637 2012-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2011 rok
2011 1410 2011-04-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 85/2011 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok
2010 913 2010-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok