Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 38

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2248 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej
2019 1679 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2018 2791 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/119/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 2790 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 25.07.2017 r., Nr X/119/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 1672 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2018 1421 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Wacława Ligęza - Burmistrza Bobowej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej
2018 583 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/39/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2018 206 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2017 7531 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/41/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn." Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa"
2017 7530 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/39/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2017 5377 2017-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2016 rok
2017 1923 2017-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2017 1286 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2017 1008 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Waclawa Ligęza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa - Danuty Żarnowskiej
2017 40 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2017 rok
2016 5347 2016-09-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2015 rok
2016 1999 2016-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2016 1363 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Zarnowskiej
2015 8293 2015-12-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2015 6695 2015-11-16 Aneks Aneks Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 19.06.2015 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa, Pani Danuty Żarnowskiej
2015 4918 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr RF 18/15 Burmistrza Bobowej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2014 rok
2015 3305 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzego Gwiżdża a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Żarnowskiej
2015 1464 2015-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2014 4852 2014-09-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Bobowej; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę szkoły muzycznej 1 stopnia w Bobowej
2014 2368 2014-04-18 Aneks Aneks Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych się na terenie Gminy Bobowa
2014 1713 2014-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 13 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2014 242 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - Moszczenica odc. 150 km 3+471 - 5+029 w m. Siedliska”
2014 241 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 981 odc. 050 km 0+101 - 2+536 w m. Wilczyska”
2013 5470 2013-09-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2013 5282 2013-08-27 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę
2013 5056 2013-08-08 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę
2013 4555 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 29 marca 2013r. z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2012 rok.
2013 2424 2013-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2013 2194 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego Województwa pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160 km 0+202 – 0+615 w m. Siedliska”
2012 3375 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RF 14/12 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.
2012 1361 2012-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2011 1181 2011-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej
2010 666 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej