Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7125 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 5506 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2019 4307 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 8677 2018-12-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2018 r. do POROZUMIENIA NR 2/2016 w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 8234 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8222 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 8.02.2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1.Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 8016 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Łużna w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Łużna oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki.
2018 8015 2018-11-27 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 3388 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 2651 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2650 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2649 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 08.08.2017 r., Nr X/121/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2018 1184 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Biecza; Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
2017 8928 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/37/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2017 7917 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/121/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2017 3717 2017-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 1227 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 8155 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2016r. sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszynoraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki.
2016 8154 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 7974 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/40/TK/16 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków Biecz w m. Binarowa odc.130 w km 5+967 -6+567"
2016 6855 2016-11-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 11/2016 Burmistrza Biecza; Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Miasta Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Miasta Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 6256 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sącz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6250 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5395 2016-09-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2016 3755 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Biecz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2015 4565 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie Nr PU.8141.3.2015 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Iwony Czeluśniak
2015 3211 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2014 6823 2014-11-26 Aneks Aneks Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacech utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2014 2367 2014-04-18 Aneks Aneks Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Biecz
2013 5055 2013-08-08 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
2013 3479 2013-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 551/2013 Burmistrza Biecza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2012 rok
2013 1030 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadnia własnego Województwa p.n.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w m. Racławice odc. 130 w km 2+805-3+068 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+786-0+838”
2012 4588 2012-09-19 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
2012 2355 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2012 Burmistrza Biecza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2011 rok.
2011 6096 2011-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RMKEiOŚ.031.1.2011 Burmistrza Biecza z dnia 17 października 2011r.
2010 2521 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2010 Burmistrza Biecza z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku