Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 84

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5509 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.30.2019 Burmistrza Andrychowa; Wójta Gminy Łękawica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów przez Gminę Łękawica zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 5008 2019-07-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr IG.7243.5.11.2019 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty przez Gminę Andrychów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 4308 2019-06-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.98.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 2829 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2018 rok
2018 9138 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2018 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 7560 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 470712 - ul. Środkowej w Roczynach z drogą powiatową nr 1742K - ul. Bielską w Roczynach w ramach zadania pn „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach."
2018 7559 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743K - ul. Biała Droga z drogą krajową DK 52 - ul. Krakowską w Andrychowie w obrębie pasa drogi powiatowej
2018 7077 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.35.2018 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 11 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 6780 2018-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2018 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 3340 2018-04-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta, 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
2018 2589 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 161/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2017 rok.
2018 270 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.92.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2017 8052 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.43.2017 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 7586 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.41.2017 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 16 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 7262 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.40.2017 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 5993 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. przyjmuje do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
2017 4065 2017-06-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 3914 2017-06-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.51.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3879 2017-06-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.49.2016 z dnia 16.11.2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3802 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika na drodze powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach
2017 3766 2017-05-31 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 30 maja 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.48.2016 z dnia 10.11.2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3742 2017-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1755K w Andrychowie
2017 3174 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu drogi powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
2017 2484 2017-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Andrychowa z dnia 14 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016 rok
2017 2392 2017-04-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 1744 2017-03-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.19.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2017 229 2017-01-09 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2016 8031 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.78.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2016r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2016 8019 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty jako organizatorowi zadania planowania rozwoju, organizacji i zarządzania w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka oraz Osiek
2016 7918 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.52.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania „Budowa oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz
2016 7809 2016-12-16 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.51.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 6677 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.49.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 16 listopada 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 6512 2016-11-16 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.48.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 10 listopada 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 6187 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Słonecznej w Brzezince - projekt
2016 6185 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach - projekt
2016 5215 2016-09-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2016 3757 2016-06-28 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia Nr SON.031.56.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania koncepcji na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki, etap II
2016 2817 2016-05-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.34.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2016 2597 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015 rok
2016 1527 2016-03-04 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 1 marca 2016r. do Porozumienia nr BZP.031.64.2015 z dnia 16 października 2015 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1316 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.21.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1276 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.20.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 18 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 6916 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.106.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 listopada 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 6748 2015-11-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Racławickiej w Sułkowicach”
2015 6076 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.64.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 16 października 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5874 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 września 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 4725 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 28 lipca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Andrzej Górecki - Wicestarosta 2. Eugeniusz Kurdas - Członek Zarządu przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 4724 2015-07-31 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 lipca 2015r. do porozumienia Nr SON.031.13.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap III
2015 3684 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej „Gminą”, którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 2322 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.58.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 kwietnia 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 2321 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2015 1931 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014 rok.
2015 1361 2015-03-11 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 marca 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 896 2015-02-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.27.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2015 858 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap II”
2015 301 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr SON.031.112.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie: 1) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”; 2) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”
2015 245 2015-01-15 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.15.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 9 stycznia 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2014 6511 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.65.2014 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 12 listopada 2014r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2014 4611 2014-08-22 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 sierpnia 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4448 2014-08-12 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4446 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4444 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 4440 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Andrychowa Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW ZA 2013 ROK
2014 3779 2014-07-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym
2014 1761 2014-03-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego w sprawie powierzenia Gminie do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej
2014 1536 2014-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr BZP.031.26.2014 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 marca 2014r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2013 7603 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.100.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7602 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.15.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 6248 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewskiej w Andrychowie" na odcinku od ronda na ul. Szewskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK 52 - ul. Krakowską
2013 6247 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenie Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego pn.: 1) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”, 2) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”.
2013 5972 2013-10-11 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. do porozumienia Nr SON.031.70.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5059 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania w 2013 r. zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie" w zakresie wykonania odcinka o długości 555,00 mb od osiedla do ul. Głowackiego
2013 5052 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II, podetap II. 2: od ul. Starowiejskiej do ul. Włókniarzy - obejmującą budowę rond na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi: nr 1753K - ul. Włókniarzy oraz nr 1752K - ul. Starowiejska, przebudowę drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewska"
2013 4595 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Racławickiej w Sułkowicach Bolęcinie" w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina"
2013 2247 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2209 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 1601 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr BZP.031.27.2013 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2012 7631 2012-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011  zawartego w dniu 6 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 6138 2012-11-19 Porozumienie Porozumienie nr BZP.031.51.2012 Burmistrza Andrychowa z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2012 5629 2012-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 5020 2012-10-12 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 września 2012r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011  zawartego w dniu 6 czerwca 2011 roku  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 5042 2011-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 1650/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
2011 3031 2011-07-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 14/2011 Burmistrza Andrychowa z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2010 2131 2010-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 16/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 maja 2010r. w sprawie współdziałania w 2010 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej