Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6098 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pleśna; Wójta Gminy Tarnów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie współfinansowania wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 217 w Radlnej
2019 6099 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/147/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec – części wsi Świniarsko („Świniarsko B”)
2019 6100 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Miastem i Gminę Szczawnica reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Politowicza
2019 6101 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jacka Migacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2019 6102 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2019 6103 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2019 6104 2019-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 rok
2019 6105 2019-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku
2019 6106 2019-09-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski od Gminy Szerzyny zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2019 6107 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/148/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2019 6108 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 6109 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019 – 2023
2019 6110 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska
2019 6111 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
2019 6112 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 6113 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko
2019 6114 2019-09-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2019 r. Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu
2019 6115 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
2019 6116 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasady powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łukowica
2019 6117 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Ciężkowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Ciężkowicach.
2019 6118 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wojniczu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wojniczu.
2019 6119 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Żabnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Żabnie.
2019 6120 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Gromniku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gromniku.
2019 6121 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zakliczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zakliczynie.
2019 6122 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.94.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie.
2019 6123 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.95.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.
2019 6124 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.96.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tuchowie.
2019 6125 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.97.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ryglicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ryglicach.
2019 6126 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.98.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Ciężkowicach w pięcioletnie Technikum w Ciężkowicach.
2019 6127 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.99.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gromniku w pięcioletnie Technikum w Gromniku
2019 6128 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.100.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Ryglicach w pięcioletnie Technikum w Ryglicach
2019 6129 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.101.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Tuchowie w pięcioletnie Technikum w Tuchowie
2019 6130 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.102.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wojniczu w pięcioletnie Technikum w Wojniczu
2019 6131 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zakliczynie w pięcioletnie Technikum w Zakliczynie
2019 6132 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.104.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żabnie w pięcioletnie Technikum w Żabnie
2019 6133 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.106.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Wierzchosławicach-Dwudniakach
2019 6134 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.107.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego
2019 6135 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI.111.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 6136 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 6137 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 6138 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 481/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Limanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6139 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 485/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6140 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 482/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Laskowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6141 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 483/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6142 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 484/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6143 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 486/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6144 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 487/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sucha Beskidzka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6145 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 488/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6146 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 489/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Zakopane na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6147 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 490/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biały Dunajec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6148 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 491/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Poronin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6149 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 470/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Limanowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6150 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 471/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Jodłownik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6151 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 472/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Mszana Dolna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6152 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 473/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Nowy Targ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6153 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 474/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Raba Wyżna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6154 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 475/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Rabka-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6155 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 476/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szaflary w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6156 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 477/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sucha Beskidzka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6157 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 478/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jordanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6158 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 479/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Maków Podhalański w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6159 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 480/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Zakopane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6160 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 293/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6161 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 294/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6162 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 298/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6163 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 295/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6164 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 296/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6165 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 297/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świątniki Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6166 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 287/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6167 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 285/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6168 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie Nr 286/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6169 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/192/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 6170 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wietrzychowice, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2019 6171 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 6172 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzanych przez Gminę Wietrzychowice.
2019 6173 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2023” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice”
2019 6174 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6175 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej Nr XII/95/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 6176 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 32/73/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6177 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 33/79/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6178 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 34/83/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6179 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 35/87/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6180 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 36/90/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6181 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 38/96/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6182 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 39/102/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6183 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 40/109/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 6184 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2019 6185 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/364/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2019 6186 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Raba Wyżna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 6187 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 1574/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 6188 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Opieki Nad Zabytkami Gminy  Brzesko na lata  2019-2022
2019 6189 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2019 rok.
2019 6190 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna.
2019 6191 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XII/136/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921
2019 6192 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XII/144/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2019 6193 2019-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 sierpnia 2019 r. INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2018 r.
2019 6194 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok
2019 6195 2019-09-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr MOPS.I.843.1.2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6196 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6197 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 6198 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały V/27/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2019
2019 6199 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 6200 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6201 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2019 6202 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 6203 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 6204 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIII-86-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6205 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 6206 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Więcławska.
2019 6207 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Komandosów w miejscowości Masłomiąca.
2019 6208 2019-09-04 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. do porozumienia SON.031.14.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 6209 2019-09-04 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 6210 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/139/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina
2019 6211 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu
2019 6212 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/145/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na terenie Gminy Skawina
2019 6213 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/151/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 listopada 2003  r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie, zmienionej uchwałą Nr XXXI/308/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 listopada 2003 roku
2019 6214 2019-09-04 Porozumienie Porozumienie Nr 4/PG/2019 Wójta Gminy Raciechowice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji remontu chodnika i budowie nowego przy drodze powiatowej nr K 1623 Zegartowice- Góra Św. Jana w  miejscowości Krzesławice
2019 6215 2019-09-04 Postanowienie Postanowienie Nr 300/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 6216 2019-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 września 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice przeprowadzonych w dniu 1 września 2019 r.
2019 6217 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zasadach i trybie realizowania konsultacji z mieszkańcami gminy Chrzanów w formie Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
2019 6218 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr 143/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
2019 6219 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6220 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.
2019 6221 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 6222 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/7/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6223 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 6224 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 6225 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
2019 6226 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-98/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych
2019 6227 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-100/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-74/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019r
2019 6228 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X- 101/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r.
2019 6229 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-102/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 6230 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-103/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Łapsze Niżne
2019 6231 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X- 110/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6232 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki ”
2019 6233 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2019 6234 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 6235 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 492/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Olszówce, Gmina Mszana Dolna
2019 6236 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 494/19 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Binarowej, gmina Biecz
2019 6237 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 495/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mszanie Górnej, Gmina Mszana Dolna
2019 6238 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6239 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 298a/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6240 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kraków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6241 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wygrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego z późn. zm.
2019 6242 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
2019 6243 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6244 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 6245 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6246 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6247 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 roku zmienionej uchwałą Nr 139/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2019 6248 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 6249 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 117/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6250 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6251 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6252 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Dąbrowski.
2019 6253 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6254 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6255 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6256 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6257 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2019 6258 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6259 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6260 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2019 6261 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Dąbrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 6262 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6263 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 6264 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2019 6265 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2019 6266 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 6267 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X-92/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 6268 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA, przyjętego Uchwałą Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego poz. 7898 z 10 grudnia 2015 r.)
2019 6269 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 6270 2019-09-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach z dnia 3 września 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach z dnia 10 października 2017 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu myślenickiego
2019 6271 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6272 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 6273 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6274 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2019 6275 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 maja 2017r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6276 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 6277 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6278 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Bukownie.
2019 6279 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 6280 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zawodowym i w systemie kształcenia na odległość.
2019 6281 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 6282 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
2019 6283 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6284 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie.
2019 6285 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 6286 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX.61.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019  .
2019 6287 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Mędrzechów publicznych przedszkoli.
2019 6288 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27  grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 6289 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Zakliczyn.
2019 6290 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6291 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6292 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2019 6293 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Charsznica.
2019 6294 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2019 6295 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok.
2019 6296 2019-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”
2019 6297 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/483/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6298 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/484/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
2019 6299 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/485/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6300 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/486/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6301 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/487/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6302 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/488/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6303 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/489/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6304 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/490/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2019 6305 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/494/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2019 6306 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/495/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 6307 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/506/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2019 6308 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/507/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2019 6309 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXI/193/2012 z dnia28.12.2012 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Raciechowice
2019 6310 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej doprowadzenia zadania - udzielanie uczniom w formie stypendiów i zasiłkówszkolnych pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raciechowice.
2019 6311 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze sobą do środka transportowego rzeczy lub zwierząt
2019 6312 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/188/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym lub osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 6313 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/192/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z  dnia 28  listopada 2007  r. w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w  ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w  Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i  trybu ich pobierania
2019 6314 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/193/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6315 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/197/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2019 6316 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/198/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim
2019 6317 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/206/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 6318 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.100.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6319 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.117.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2019 6320 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.118.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna"
2019 6321 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.119.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2019 6322 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.122.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6323 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.123.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
2019 6324 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego
2019 6325 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.143.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6326 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6327 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie
2019 6328 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.116.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 6329 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2019 6330 2019-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2019 6331 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 6332 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/149/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2019 6333 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/148/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XX/289/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 6334 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/153/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 6335 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/174/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, w Żłobku Samorządowym Nr 1  w Miechowie
2019 6336 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/173/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6337 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/169/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/625/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 6338 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/626/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 6339 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/170/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2019 6340 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/171/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2019 6341 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr 237/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6342 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr 228/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6343 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr 224/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6344 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zakopanem.
2019 6345 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu tatrzańskiego.
2019 6346 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 6347 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 6348 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019 6349 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2019 6350 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2019 6351 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
2019 6352 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 6353 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moszczenica.
2019 6354 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z targowiska gminnego „Mój Rynek” na działkach nr 3537/1, 3530/1, 3534, 3536 w Moszczenicy.
2019 6355 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 6356 2019-09-09 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 6357 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6358 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2019 6359 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2019 6360 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6361 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/505/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855)
2019 6362 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 6363 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żegocina
2019 6364 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2019 6365 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród
2019 6366 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lanckorona
2019 6367 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 6368 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poronin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 6369 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 6370 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 6371 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz
2019 6372 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3, lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański
2019 6373 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2019 6374 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro dla terenów obejmujących: działki ewidencyjne nr 728/1, 729/6 w Rytrze
2019 6375 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 87/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2019 6376 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 88/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947).
2019 6377 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 89/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7946).
2019 6378 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 90/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
2019 6379 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 91/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 6380 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 93/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 6381 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 6382 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Dębno
2019 6383 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/419/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę na za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6384 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6385 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 6386 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Proszowickiego
2019 6387 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gromnik
2019 6388 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Gromnik
2019 6389 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 6390 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.73.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 6391 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.74.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa
2019 6392 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 6393 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 6394 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 6395 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.75.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 6396 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016 – 2020.
2019 6397 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i wynajem lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź.
2019 6398 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 6399 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr L/344/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź.
2019 6400 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki
2019 6401 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 6402 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/20/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2019 6403 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrzce
2019 6404 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna dla obszaru położonego we wsi Kasinka Mała
2019 6405 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 6406 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 Rady Gminy Szaflary z  dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6407 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6408 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6409 2019-09-10 Postanowienie Postanowienie Nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 6410 2019-09-10 Postanowienie Postanowienie Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 6411 2019-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 9 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia przeprowadzonych w dniu 8 września 2019 r.
2019 6412 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6413 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wierzchosławice
2019 6414 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6415 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
2019 6416 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Wierzchosławice "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
2019 6417 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku
2019 6418 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzchosławice
2019 6419 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 6420 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 6421 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 6422 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 6423 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2019 6424 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 6425 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2019 6426 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6427 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap II
2019 6428 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 6429 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2019 6430 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6431 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr X/106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Iwanowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2019 6432 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XXIV/151/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice
2019 6433 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2019 6434 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi publicznej w miejscowości Maszków
2019 6435 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2019 6436 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Krempachy
2019 6437 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 6438 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2019 6439 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2019 6440 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2019 6441 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6442 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Biskupice.
2019 6443 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2019 6444 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupice.
2019 6445 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych .
2019 6446 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/151/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/140/2019 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2019 6447 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej.
2019 6448 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2019 6449 2019-09-11 Informacja Informacja Nr 2 Starosty Nowotarskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Rabka-Zdrój i Rabka-Zaryte położonych w jednostce ewidencyjnej Rabka-Zdrój
2019 6450 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Szycach
2019 6451 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
2019 6452 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/113/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2019 6453 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Wielka Wieś oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6454 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Wielka Wieś
2019 6455 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/118/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6456 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 6457 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/131/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz zasad nabywania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2019 6458 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/132/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
2019 6459 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6460 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2019 6461 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Korzystania z Gminnych Placów Zabaw”.
2019 6462 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/ 110 /2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Dworskie
2019 6463 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ
2019 6464 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 6465 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2019 6466 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 6467 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/153/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 6468 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/157/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 6469 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 6470 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 6471 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2019 6472 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 6473 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody - grupy drzew zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Zakopane
2019 6474 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 6475 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r.
2019 6476 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dabrowie Tarnowskiej.
2019 6477 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6478 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej.
2019 6479 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego w Smęgorzowie.
2019 6480 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 6481 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
2019 6482 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 6483 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2019 6484 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6485 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2019 6486 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 6487 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
2019 6488 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2019 6489 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania
2019 6490 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 6491 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o uchwaleniu " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"
2019 6492 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie Nr 497/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 września 2019 r. w sprawie podziału Miasta Nowy Sącz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6493 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno.
2019 6494 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno.
2019 6495 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020
2019 6496 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2019 6497 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2019 6498 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów
2019 6499 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów.
2019 6500 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania
2019 6501 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/107/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr V/28/19 z dnia 23 stycznia 2019r. dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 6502 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/108/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6503 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/109/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Zaborzu
2019 6504 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/116/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6505 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6506 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko
2019 6507 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6508 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 6509 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 6510 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 6511 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/139/2015 z dnia 29 grudnia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2019 6512 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym prze Gminę Chełmek
2019 6513 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
2019 6514 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/151/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr 140355 K usytuowanej na działce nr ewid. 392/3 w miejscowości Nasiechowice, gm. Miechów
2019 6515 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 6516 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 140/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 6517 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 141/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochorny przyrody z drzewa posiadającego status pomnika przyrody
2019 6518 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 148/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 6519 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 149/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w  sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2019 6520 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 150/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2019 6521 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 151/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 2459 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach
2019 6522 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 152/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działka Nr 2495 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach
2019 6523 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 153/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 106/1 przy ul. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach
2019 6524 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 154/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan nr 4” przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej
2019 6525 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 155/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6526 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 156/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 6527 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 157/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 6528 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 6529 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/277/18 Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 6530 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 6531 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 78/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 6532 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 6533 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6534 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 6535 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 1649/18 i 1649/19, położone w miejscowości Bańska Wyżna.
2019 6536 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/140/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047
2019 6537 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/141/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2019 6538 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/142/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły
2019 6539 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6540 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów
2019 6541 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2019 6542 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 6543 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2019 6544 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 6545 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2019 6546 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/95/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 6547 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2019 6548 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2019 6549 2019-09-13 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2019 6550 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 8/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku
2019 6551 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach
2019 6552 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty
2019 6553 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K - ul. Wyzwolenia w Przecieszynie
2019 6554 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słopnice oraz nadania jej statutu
2019 6555 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.
2019 6556 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 6557 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2019 6558 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025.
2019 6559 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 6560 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6561 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, zmienionych uchwałą Nr IV/12/15 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r.
2019 6562 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z późn. zm.
2019 6563 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVII/581/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2019 6564 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2019 6565 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 6566 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/122/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych o należnościach pieniężnych Gminy Tarnów oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 6567 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Księdza Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie
2019 6568 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie
2019 6569 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6570 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Rady Gminy Nawojowa oraz sołtysom sołectw w Gminie Nawojowa
2019 6571 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 6572 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 6573 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
2019 6574 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6575 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
2019 6576 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII//80/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie:obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6577 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 6578 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 9 września 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6579 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach
2019 6580 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2019 6581 2019-09-16 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 12 września 2019 r. Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bęczarka, Jawornik i Głogoczów w gm. Myślenice
2019 6582 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr 243/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6583 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 6584 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2019 6585 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6586 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Woli Radłowskiej będącą filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
2019 6587 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radłów.
2019 6588 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/ 93/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2019 6589 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 6590 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie:utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą ,,Park Kulturowy Dzikowy Skarb”
2019 6591 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej wKalwarii Zebrzydowskiej zdnia 30czerwca 2010r. wsprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania iwypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw, wysokość iwarunki wypłacania nagród, atakże wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania iwypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych wszkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z2010r. nr 424, poz.3062)
2019 6592 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6593 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin.
2019 6594 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 6595 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2019 6596 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 6597 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 6598 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszaru „Modlniczka-8”
2019 6599 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/133/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 6600 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 6601 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 383/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXIX/35/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 6602 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 743/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ze skargi A.W. na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek-Wchód”
2019 6603 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 301/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/329/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myślec
2019 6604 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 302/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/331/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysietnica
2019 6605 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 303/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/328/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna
2019 6606 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 304/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/333/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Krogulecka
2019 6607 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 305/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/323/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Dolne
2019 6608 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 306/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/332/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrudzina
2019 6609 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 307/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/320/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice Dolne
2019 6610 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 308/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/319/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice
2019 6611 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 184/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ze skargi E.S. i A.B. na uchwałę Nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
2019 6612 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 275/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ze skargi W.J. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2019 6613 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 674/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ze skargi M.J. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2019 6614 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1229/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi B.B. na uchwałę Nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka
2019 6615 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 127/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasta Krakowa na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4130.1.70.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6616 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 128/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawy ze skargi Gminy Miasta Krakowa na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4130.1.67.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6617 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 130/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawy ze skargi Gminy Wadowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4131.1.69.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6618 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasta Bochnia na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4131.1.66.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6619 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 300/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/330/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popowice
2019 6620 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 673/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2006 r. Nr XXXVI/341/2006 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec
2019 6621 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr I OSK 62/17 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w B. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r, Nr LX/772/08 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
2019 6622 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 105/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ze skarg M.U., O.J., W.G., P.C., M.H., S.H. oraz P.M. na uchwałę Nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krzeszowice
2019 6623 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 989/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015 r. Nr XI/64/15 w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ropa
2019 6624 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1277/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/470/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”
2019 6625 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 359/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ze skargi D.K., B.K., D.W., R.M., J.P., J.K., D.Ł., A.B., B.B., A.S., K.K., J.P., J.W., J.Z., K.M., T.R., E.W. na uchwałę Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXIV/160/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego gmina Łapanów
2019 6626 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 385/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010 r. Nr XLV/310/2010 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Korzenna
2019 6627 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 438/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ze skarg D.G. na uchwały Rady Gminy Zawoja z dnia 4 grudnia 2003 r. Nr XIII/119/2003 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych z dnia 29 kwietnia 2003 r. Nr VII/63/2003 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6628 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 849/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasto Oświęcim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. Nr WN.II.4131.1.17.2018 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/954/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2019 6629 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1032/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi B.U., Z.U., A.K. na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. Nr XXXIII/275/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary
2019 6630 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1079/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. Nr LI/493/2018 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 6631 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1303/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi K.W. i M.B. i na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 29 maja 2018 r. Nr LVI/605/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2019 6632 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1318/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Chyżne (załącznik Nr 1 do uchwały)
2019 6633 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1319/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Jabłonka (załącznik nr 2 do uchwały)
2019 6634 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1320/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Jabłonka-Bory (załącznik Nr 3 do uchwały)
2019 6635 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1321/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Lipnica Mała (załącznik Nr 4 do uchwały)
2019 6636 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1322/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Orawka (załącznik Nr 5 do uchwały)
2019 6637 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1323/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Podwilk (załącznik Nr 6 do uchwały)
2019 6638 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1324/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Zubrzyca Dolna (załącznik Nr 7 do uchwały)
2019 6639 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1325/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Zubrzyca Górna (załącznik Nr 8 do uchwały)
2019 6640 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1678/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. Nr XV.113.2015 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2019 6641 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 6642 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży - etap A1
2019 6643 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 6644 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 6645 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6646 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 6647 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2019 6648 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia jej przebiegu
2019 6649 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom w placówkach oświatowych Gminy Spytkowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2019 6650 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2019 6651 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 6652 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6653 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 6654 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6655 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 6656 2019-09-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 88/2019 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
2019 6657 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej powiatowej dotychczasowego ciągu ulicy Krakowskiej w Babicach i Wygiełzowie – były odcinek DW 780
2019 6658 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2019 6659 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 6660 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2019 6661 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Bochnia
2019 6662 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/102/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6663 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2019 6664 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 6665 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 6666 2019-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce
2019 6667 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
2019 6668 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Iwkowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2019 6669 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr X.75.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6670 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2019 6671 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 6672 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6673 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6674 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/244/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 6675 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Łużna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6676 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6677 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6678 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława Kassali, Ogrodową i Świętej Katarzyny oraz projektowanym wałem rzeki Biała
2019 6679 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, obejmujący teren pomiędzy drogą krajową nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską
2019 6680 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 6681 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce
2019 6682 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2019 6683 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce
2019 6684 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6685 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/110/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6686 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/119/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XI/110/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 6687 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2019 6688 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
2019 6689 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Nr 6/PG/2019 Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubień do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn w gm. Lubień polegającego na realizacji budowy nowego chodnika (ok. 40 m) przy drodze powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w miejscowości Tenczyn.
2019 6690 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6691 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 6692 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Gorlice na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łużna, z której ścieki będą odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżówka, do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach
2019 6693 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżcecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 6694 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty uzdrowiskowej
2019 6695 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 6696 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 wszystkie położone w Kamienicy, nr: 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu.
2019 6697 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z toalety publicznej w m. Kamienica
2019 6698 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica
2019 6699 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2019 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Radłów w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 6700 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 6701 2019-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.36.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/122/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działek ewidencyjnych nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach, w całości
2019 6702 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6703 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi
2019 6704 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
2019 6705 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6706 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2019 6707 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 6708 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 6709 2019-09-19 Postanowienie Postanowienie Nr 304/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 września 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 6710 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz
2019 6711 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna
2019 6712 2019-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2019 6713 2019-09-19 Postanowienie Postanowienie Nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 13 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6714 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część A
2019 6715 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice
2019 6716 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/518/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921)
2019 6717 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/519/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
2019 6718 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/520/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2019 6719 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/553/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926  oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
2019 6720 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/554/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 6721 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/560/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854)
2019 6722 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6723 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2019 6724 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Grybów w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6725 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/80/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2019 6726 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/81/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6727 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 253/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6728 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 6729 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 rok
2019 6730 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6731 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/61/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu suskiego od 1 września 2019 r.
2019 6732 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/54/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 6733 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/60/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6734 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2019 6735 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego
2019 6736 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 6737 2019-09-23 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Dyrektora Oddziału w Krakowie, GDDKiA; Wójta Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 47 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem i utrzymaniem zieleni na tarczy ronda w ciągu DK 47 Rabka – Zakopane w km 34+465,25 w miejscowości Poronin
2019 6738 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/129/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 6739 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/131/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno na lata 2019-2023".
2019 6740 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żabno na lata 2019 – 2023”
2019 6741 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno.
2019 6742 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 2
2019 6743 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6744 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/136/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno.
2019 6745 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6746 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9, 120/10 w Juraszowej, działkę ewidencyjną nr 332/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach
2019 6747 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 6748 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/349/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2019 6749 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem lokali dla przedsiębiorców i ustalenia zasad kształtowania czynszu
2019 6750 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne
2019 6751 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/366/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne i utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 6752 2019-09-23 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2019 6753 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 6754 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów-1”
2019 6755 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 6756 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6757 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6758 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6759 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6760 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6761 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII.71.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 6762 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 6763 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Tarnowie
2019 6764 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Babice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 6765 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 6766 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
2019 6767 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Gminy Babice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
2019 6768 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia”.
2019 6769 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice
2019 6770 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 6771 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/79/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 6772 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/82/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6773 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 6774 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie
2019 6775 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz nadania mu statutu
2019 6776 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr 3/IX/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2019 rok.
2019 6777 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6778 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr 124/42/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 6779 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 6780 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8  marca 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonka
2019 6781 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 6782 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2019 6783 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2019 6784 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 6785 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 6786 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/13 Rady Gminy Olesno z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno
2019 6787 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2019 6788 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.
2019 6789 2019-09-25 Komunikat Komunikat Nr 13/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 6790 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 6791 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6792 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn.
2019 6793 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.10.2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.
2019 6794 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2019 6795 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn
2019 6796 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2019 6797 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2019 6798 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2019 6799 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2019 6800 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2019 6801 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6802 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2019 6803 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu
2019 6804 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2019 6805 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Proszowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobie jej świadczenia oraz wysokości ceny za tę usługę
2019 6806 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 6807 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2019 6808 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 6809 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania
2019 6810 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
2019 6811 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze
2019 6812 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 6813 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 6814 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pałecznica do zawarcia umów użyczenia, organizacjom społecznym, działającym na terenie Gminy Pałecznica, nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Pałecznica
2019 6815 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 6816 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/346/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość́ stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę̨ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość́ i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 6817 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Trzyciąż
2019 6818 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 6819 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE DLA OBSZARU GMINA MICHAŁOWICE ZACHÓD PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XVIII/100/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ROKU
2019 6820 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kończyce.
2019 6821 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2019 6822 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2019-2023”.
2019 6823 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr 96/XV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie : zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 6824 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej
2019 6825 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6826 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6827 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Gdowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6828 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w pięcioletnie Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.
2019 6829 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok
2019 6830 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce.
2019 6831 2019-09-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 6 września 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chrzanów
2019 6832 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 6833 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6834 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej
2019 6835 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.105.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie miejscowości Tylicz
2019 6836 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.106.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sprawie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6837 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.107.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju lub będące własnością Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 6838 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym, polegającym na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w Komunikacji Uzdrowiskowej Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 6839 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.115.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2019 6840 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie ochrony danych osobowych
2019 6841 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.117.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania.
2019 6842 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIV.119.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 6843 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu
2019 6844 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6845 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r.,w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6846 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim
2019 6847 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6848 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 6849 2019-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, zwyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6miesięcy, od dnia 1października 2019roku
2019 6850 2019-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
2019 6851 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2019 6852 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 6853 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 6854 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6855 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 6856 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 6857 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Pleśna.
2019 6858 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2019 6859 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 6860 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2019 6861 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 6862 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLV/422/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2019 6863 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław