Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5724 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5725 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5726 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 5727 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 5728 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5729 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/138/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019
2019 5730 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5731 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5732 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 5733 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie z siedzibą w Sąspowie
2019 5734 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5735 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 5736 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości opłat za te usługi
2019 5737 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 5738 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 5739 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice- Przeginia
2019 5740 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21  stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5741 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/145/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2019 5742 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/146/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2019 5743 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/152/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Chomranicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5744 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/153/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5745 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/154/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5746 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/155/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5747 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/157/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. W sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chełmiec.
2019 5748 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/133/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 5749 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/138/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2019 5750 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/139/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 5751 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/140/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2019 5752 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2019 5753 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2019 5754 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/143/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2019 5755 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/144/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2019 5756 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 5757 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Kłaj.
2019 5758 2019-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
2019 5759 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r
2019 5760 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 5761 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2019 5762 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/97/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 5763 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/101/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2019 5764 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5765 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 5766 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
2019 5767 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 7002)
2019 5768 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny, na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 5769 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5770 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2019 5771 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5772 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5773 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5774 2019-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2019 5775 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2019 5776 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bobowa
2019 5777 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobowa
2019 5778 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 5779 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/98/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5780 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/103/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2019 5781 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/105/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2019 5782 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/112/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy parku na terenie wsi Bolechowice
2019 5783 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 5784 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 5785 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 5786 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2019 5787 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 5788 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 5789 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 5790 2019-08-05 Aneks Aneks Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”. w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2019 5791 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Czorsztyn.
2019 5792 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Czorsztyn oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5793 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.69.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa , wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2019 5794 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego.
2019 5795 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr 93/X/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 5796 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr 96/X/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2019 roku
2019 5797 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/127/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 5798 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5799 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/179/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu
2019 5800 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/180/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu
2019 5801 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr 209/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 5802 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 5803 2019-08-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 28 marca 2019 r. z  wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2018 rok
2019 5804 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XII/131/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 5805 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 5806 2019-08-07 Porozumienie Porozumienie Nr 424/19 Burmistrza Gminy Słomniki; Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2019 - 2021 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B. zawarte pomiędzy: Gminą Słomniki, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Słomniki Pana Pawła Knafla – zwaną dalej Gminą Słomniki a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała Pana Krzysztofa Wójtowicza – zwaną dalej Gminą Skała
2019 5807 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2019 5808 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pcim.
2019 5809 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 5810 2019-08-07 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2019 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej – operatu wodnoprawnego przebudowy przepustu w drodze powiatowej K1923 w miejscowości Pcim uwzględniającej odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej Pcim Mała Bania 540601K przez drogę powiatową K1923
2019 5811 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2019 5812 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5813 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5814 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 5815 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 5816 2019-08-07 Postanowienie Postanowienie Nr 450/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5817 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
2019 5818 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnienia z tych opłat.
2019 5819 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 5820 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/111/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5821 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/113/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/I9 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
2019 5822 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5823 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grybowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5824 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia
2019 5825 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 919/4, wieś Jankowa działka Nr 14/1
2019 5826 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Olesno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2019 5827 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5828 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/94/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 5829 2019-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
2019 5830 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe)
2019 5831 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 5832 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2019 5833 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5834 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5835 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 5836 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 5837 2019-08-08 Komunikat Komunikat Nr 11/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5838 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2019 5839 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budzetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 5840 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/72/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5841 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2019 5842 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.90.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5843 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.92.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z publicznego transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach komunikacji miejskiej, na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, dla którego organizatorem jest Gmina Krynica-Zdrój.
2019 5844 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.93.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym, polegającym na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w Komunikacji Uzdrowiskowej Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 5845 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.95.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5846 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.96.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Krynica Górna” w Krynicy-Zdroju
2019 5847 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5848 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego
2019 5849 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2019 5850 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/104/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/401/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zabierzów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5851 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/126/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/466/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 5852 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII.67.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 5853 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584 z późn. zmianami)
2019 5854 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2019 5855 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/53/KZ/1879/19 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zakliczyn realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019"
2019 5856 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/52/KZ/1878/19 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019”
2019 5857 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 5858 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 5859 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 5860 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa
2019 5861 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5862 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2019 5863 2019-08-09 Zestawienie Zestawienie Nr 2/2019 Wójta Gminy Budzów z dnia 6 sierpnia 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2019 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2019 5864 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 5865 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin
2019 5866 2019-08-09 Komunikat Komunikat Nr 12/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 5867 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2019 5868 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2019 5869 2019-08-09 Informacja Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7, 8, 9, 10  jednostki ewidencyjnej Krowodrza
2019 5870 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka
2019 5871 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/117/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce, ul. Kościuszki 51
2019 5872 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/118/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5873 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka
2019 5874 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/120/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXII/303/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2019 5875 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2019 5876 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
2019 5877 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/123/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
2019 5878 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/124/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
2019 5879 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/125/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Szarka w Grabiu
2019 5880 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/126/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
2019 5881 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/127/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Iskry w Mietniowie
2019 5882 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/128/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXX/365/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ponoszonych przez Gminę Wieliczka
2019 5883 2019-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2019 r.
2019 5884 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 5885 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr 28.2019 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 5886 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr 29.2019 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 5887 2019-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II 4131.1.31.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Rady Gminy Bochnia Nr VIII/68/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
2019 5888 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2019 5889 2019-08-09 Informacja Informacja Nr OKA.4210.39.2019.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiebiorstwo energetyczne: VEOLIA Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2019 5890 2019-08-09 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.11.2019.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku
2019 5891 2019-08-09 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.20.2019.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach
2019 5892 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 5893 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Iwkowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
2019 5894 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 5895 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 5896 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice
2019 5897 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 5898 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/2015/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 5899 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i o uchyleniu Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5900 2019-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie
2019 5901 2019-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Chrzanowie
2019 5902 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 5903 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 5904 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”
2019 5905 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 5906 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5907 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 5908 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych
2019 5909 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych
2019 5910 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu
2019 5911 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie
2019 5912 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie
2019 5913 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w  Tarnawie
2019 5914 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce .
2019 5915 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Zbydniowie .
2019 5916 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łapanów.
2019 5917 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/9/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – w zakresie objętym przepisem § 7 tej uchwały.
2019 5918 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 243/29/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5919 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 247/29/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5920 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 250/30/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5921 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 258/32/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5922 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 262/33/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5923 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 264/33/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5924 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 268/33/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5925 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 269/33/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5926 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 271/34/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5927 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 273/34/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5928 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 275/34/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5929 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 277/34/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5930 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 280/34/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5931 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 289/37/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5932 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 291/37/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5933 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 295/37/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5934 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 298/38/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5935 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 302/38/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5936 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 306/38/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 5937 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 309/38/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5938 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 312/38/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5939 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 5940 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr 213/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019 5941 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Biały Dunajec
2019 5942 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 5943 2019-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowej numeracji porządkowej budynków
2019 5944 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr VI.80.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 5945 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 5946 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 5947 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/120/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2019 5948 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2019 5949 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/122/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach
2019 5950 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2019 5951 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5952 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27  grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 5953 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 5954 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2019 5955 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII-85-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5956 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie Nr 258/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 5957 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa
2019 5958 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XI-87-2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 5959 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 5960 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Iwkowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 5961 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 5962 2019-08-19 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.15.2019.MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini
2019 5963 2019-08-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 18 sierpnia 2019 r.
2019 5964 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/119/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5965 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łososina Dolna
2019 5966 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5967 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5968 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gołcza oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5969 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Jodłownik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5970 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/117/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów
2019 5971 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/120/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu
2019 5972 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2019 5973 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łabowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa
2019 5974 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałychna terenie Gminy Łabowa
2019 5975 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2019 5976 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019 5977 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/448/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2019 5978 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5979 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 268/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5980 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 276/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5981 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 270/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5982 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 277/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5983 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 269/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5984 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 272/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5985 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 266/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5986 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 262/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5987 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 261/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5988 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5989 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5990 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 263/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Trzebini na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5991 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Kozłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2019 5992 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kozłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania, z późniejszymi zmianami
2019 5993 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2019 5994 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5995 2019-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
2019 5996 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Koniusza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 5997 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 271/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 5998 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Andrychów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 5999 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kęty w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6000 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 279/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Krzeszowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6001 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 275/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pcim w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6002 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 276/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zator w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6003 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Zielonki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6004 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 277/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Oświęcim w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6005 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 281/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Klucze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6006 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Proszowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6007 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 283/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mogilany w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6008 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chełmek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6009 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6010 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 285/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bolesław w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6011 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 279/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Chrzanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6012 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 286/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielka Wieś w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6013 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 287/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Biskupice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6014 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Trzebinia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6015 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 281/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Wadowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6016 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Charsznica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6017 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Książ Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6018 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miechów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6019 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Oświęcim w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6020 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 269/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6021 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 270/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6022 2019-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr 292/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Klucze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6023 2019-08-26 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 6024 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 163/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6025 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 164/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6026 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 165/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Żabno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6027 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 166/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6028 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Ryglice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6029 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 168/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6030 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr 169/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6031 2019-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 21 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2018 rok
2019 6032 2019-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
2019 6033 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/114/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dla osób bezdomnych z terenu gminy Tarnów.
2019 6034 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/115/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Nowodworzu
2019 6035 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6036 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 6037 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 6038 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie Nr 272/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Myślenice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6039 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 6040 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2019 6041 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr 106/37/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 6042 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 6043 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw mostom na potoku Grajcarek.
2019 6044 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6045 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna" oraz Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2019 6046 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/77/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
2019 6047 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 6048 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Zakątek Malucha" w Łużnej oraz ustalenia jego Statutu
2019 6049 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2019 6050 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/180/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku.
2019 6051 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/75/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: pomników przyrody na terenie Gminy Polanka Wielka.
2019 6052 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/77/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 6053 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2019 6054 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6055 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6056 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6057 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6058 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6059 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/113/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 6060 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 171/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Tarnów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6061 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Dąbrowa Tarnowska w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6062 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mędrzechów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6063 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6064 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tuchów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6065 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wietrzychowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6066 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 177/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Zakliczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6067 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żabno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6068 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady GMiny Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 6069 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6070 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 6071 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 6072 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2019 6073 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2019 6074 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2019 6075 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
2019 6076 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr XII/182/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 6077 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr XII/183/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2019 6078 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 6079 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu do szkół na terenie gminy Lisia Góra.
2019 6080 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2019 6081 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra”
2019 6082 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6083 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 468/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Bugaju, gmina Biecz
2019 6084 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 466/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6085 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 467/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krynica-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6086 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Gorlice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6087 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 460/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chełmiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6088 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 461/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gródek nad Dunajcem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6089 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 462/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6090 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 463/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Uzdrowiskowa Muszyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6091 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 464/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Nowy Sącz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6092 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 115/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Bochnia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6093 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 116/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Drwinia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6094 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowy Wiśnicz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6095 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Borzęcin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6096 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzesko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 6097 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie Nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dębno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.