Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4246 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4247 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 4248 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 4249 2019-06-03 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 293 i 294
2019 4250 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Olkusz prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków
2019 4251 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2019 4252 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2019 4253 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2019 4254 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4255 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 4256 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2019 4257 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2019 4258 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4259 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4260 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4261 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4262 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 4263 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 4264 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rzepiennik Strzyżewski
2019 4265 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 4266 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2019 4267 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 4268 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2019 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1921 w miejscowości Bogdanówka oraz drogi powiatowej K 1687 w miejscowości Skomielna Czarna
2019 4269 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”
2019 4270 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/328/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2019 4271 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/339/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”
2019 4272 2019-06-03 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.14.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 4273 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/379/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.
2019 4274 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2019 4275 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w 2019 r.
2019 4276 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/63/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2019 r.
2019 4277 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej
2019 4278 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 4279 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4280 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4281 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 4282 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko
2019 4283 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego w miejscowości Witów w rejonie zwanym „Ogrody”
2019 4284 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 958 a Potokiem Czarny Dunajec w miejscowości Witów, pod nazwą „Przy termach”
2019 4285 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2019 4286 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
2019 4287 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 4288 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 4289 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince
2019 4290 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania
2019 4291 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim
2019 4292 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/93/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4293 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/329/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Cystersów.
2019 4294 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/330/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rogozińskiego.
2019 4295 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2019 4296 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody- drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tiliacordata Mill.)
2019 4297 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem.
2019 4298 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 4299 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2019 4300 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4301 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach
2019 4302 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2019 4303 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 4304 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice
2019 4305 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym
2019 4306 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Jana Sipior - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym
2019 4307 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2019 4308 2019-06-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.98.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 4309 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X-64-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie dnia 30 czerwca 2016 r.
2019 4310 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019
2019 4311 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/325/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921)
2019 4312 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/326/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4313 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Wiśniowa
2019 4314 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 4315 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4316 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4317 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 4318 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rytro zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 4319 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rytro oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od 1 września 2019 roku.
2019 4320 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Babice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 4321 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 4322 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 4323 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4324 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 4325 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych.
2019 4326 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne”.
2019 4327 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 4328 2019-06-05 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2019 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 4329 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2019 4330 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Poroninie
2019 4331 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poronin
2019 4332 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Poronin”
2019 4333 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 4334 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4335 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej
2019 4336 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 4337 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/149/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 4338 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/155/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4339 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 4340 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4341 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „Ojca Franciszka Wody” w Mokrzyskach
2019 4342 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2019 4343 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 4344 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 4345 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2019 4346 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 4347 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4348 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody
2019 4349 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”
2019 4350 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4351 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat zmienionej uchwałą nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r.
2019 4352 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi wewnętrznej ulica Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach wraz z ustaleniem jej przebiegu
2019 4353 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap IV”
2019 4354 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 4355 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4356 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 4357 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4358 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów
2019 4359 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .
2019 4360 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4361 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4362 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 4363 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4364 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4365 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4366 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr XI/89//2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4367 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4368 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw gminy Czernichów
2019 4369 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 4370 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 4371 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 4372 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Wadowicki
2019 4373 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2019 4374 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
2019 4375 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/148/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis § 2 uchwały o treści: „i terminowo przekazanej do Urzędu Gminy w Książu Wielkim”
2019 4376 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4377 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4378 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4379 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
2019 4380 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.80.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4381 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.82.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2019 4382 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, które to opłaty ponoszone są przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 4383 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4384 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 4385 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2019 4386 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 4387 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, ul. Jagiellońska 25, poprzez przeniesienie jego siedziby.
2019 4388 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie:zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce na lata 2017 – 2021
2019 4389 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2019 4390 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2019 4391 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 4392 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Limanowa.
2019 4393 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2019 4394 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2019 4395 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2019 4396 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Zakopanem
2019 4397 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem.
2019 4398 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopłat do taryf na okres od 30.06.2019r. do 29.06.2020r.
2019 4399 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn
2019 4400 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-65-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata 2019 – 2024”.
2019 4401 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-66-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami na liniach międzygminnych dla których Organizatorem jest Gmina Andrychów
2019 4402 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-67-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 4403 2019-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4404 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
2019 4405 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr XXXIII/206/2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4406 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4407 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2019 4408 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 4409 2019-06-07 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2019 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 4410 2019-06-07 Aneks Aneks Nr 5 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2019 r. do porozumienia nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2019 4411 2019-06-07 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2019 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 4412 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.84.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4413 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X.49.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 4414 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych  art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 4415 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gorlice
2019 4416 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2019 4417 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4418 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4419 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4420 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2019 4421 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4422 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta Jordanowa, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4423 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 4424 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020
2019 4425 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 4426 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 4427 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4428 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych,w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2019 4429 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza
2019 4430 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2019 4431 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 4432 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
2019 4433 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś.
2019 4434 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.
2019 4435 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Osiek
2019 4436 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4437 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/198/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2019 4438 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2019 4439 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok
2019 4440 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 4441 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4442 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII.74.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 4443 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII.79.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego
2019 4444 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 4445 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 4446 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2019 4447 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2019 4448 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 4449 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080
2019 4450 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 4451 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zielonki na lata 2019 - 2023
2019 4452 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 4453 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego
2019 4454 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/101/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego
2019 4455 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/107/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, instytucji kultury województwa małopolskiego
2019 4456 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr 76/27/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 4457 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 4458 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2019 4459 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4460 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4461 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim, Gmina Pcim
2019 4462 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 4463 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2019 4464 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 4465 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4466 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4467 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4468 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2019 4469 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane w zakresie zadania dotyczącego tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych raportów wagowych odpadów zbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji przetwarzania i składowania odpadów.
2019 4470 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4471 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 4472 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 4473 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4474 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 4475 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 4476 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 4477 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 4478 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4479 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4480 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 4481 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 4482 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Budzów.
2019 4483 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce"
2019 4484 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty miejscowej
2019 4485 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 4486 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole
2019 4487 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.
2019 4488 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
2019 4489 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju
2019 4490 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie Nr 424/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4491 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4492 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych
2019 4493 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawiesprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
2019 4494 2019-06-11 Komunikat Komunikat Nr 6/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 4495 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.3.2019.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 4496 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.4.2019.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu na okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.
2019 4497 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.5.2019.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 4498 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2019.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 4499 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.21.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – w części tj. w zakresie §2 ust. 1 pkt 6 oraz §2 ust. 2 pkt 6 uchwały
2019 4500 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4501 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4502 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 4503 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 4504 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4505 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2019 4506 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019  - 2022
2019 4507 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty udowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4508 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody
2019 4509 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4510 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4511 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 roku r., w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4512 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 4513 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 46/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4514 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4515 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 4516 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4517 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej
2019 4518 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2019 4519 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4520 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr 84/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4521 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr 89/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2019 4522 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr 86/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 4523 2019-06-12 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rdzawka położonego w jednostce ewidencyjnej Rabka-Zdrój
2019 4524 2019-06-12 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 4525 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/154/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 2
2019 4526 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/155/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2019 4527 2019-06-12 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2019 r. do porozumienia SON.031.78.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 4528 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r. Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 4529 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy na sektory
2019 4530 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/420/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2019 4531 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/116/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna
2019 4532 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/113/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019
2019 4533 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 4534 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VII/87/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 4535 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Mogilany za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany
2019 4536 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 4537 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach
2019 4538 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany
2019 4539 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 4540 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4541 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 4542 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4543 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 r.
2019 4544 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 4545 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Świątniki Górne, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4546 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2019 4547 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2019 4548 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4549 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4550 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4551 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
2019 4552 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 4553 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019-2021.
2019 4554 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 4555 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie: ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców WG – grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice.
2019 4556 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 66/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 4557 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : uchylenia Uchwały Nr 58/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 4558 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 4559 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 4560 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 17/VI/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/VII/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
2019 4561 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX//19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4562 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4563 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.
2019 4564 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Okopy Konfederackie"
2019 4565 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 4566 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 4567 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4568 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4569 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 4570 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze
2019 4571 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4572 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2019 4573 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2019 4574 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2019 4575 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia
2019 4576 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4577 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.22.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/298/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących tablic informacyjnych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i pozwoleń na budowę – w całości
2019 4578 2019-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 8 marca 2019 r. z  wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok
2019 4579 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4580 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4581 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu
2019 4582 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4583 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4584 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce
2019 4585 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019
2019 4586 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4587 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 4588 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4589 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2019 4590 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/50/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2019 4591 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2019 4592 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 4593 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2019
2019 4594 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"
2019 4595 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 4596 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4597 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2019 4598 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2019 - 2024
2019 4599 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw
2019 4600 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 188/24/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4601 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 194/24/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4602 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 196/24/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4603 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 201/25/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4604 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 203/25/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4605 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 205/25/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4606 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 207/25/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4607 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 209/25/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4608 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 223/26/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4609 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 226/26/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4610 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 228/26/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4611 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 230/27/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4612 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 234/27/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4613 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 237/27/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4614 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr 239/27/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4615 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
2019 4616 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r.
2019 4617 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 4618 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2019 4619 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gorlicach
2019 4620 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Ropa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 4621 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/96/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 4622 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/100/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Młoszowa
2019 4623 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 4624 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 4625 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce
2019 4626 2019-06-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Tarnowskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnowskim
2019 4627 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 4628 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX / 61 / 2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2019 4629 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4630 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Wadowice.
2019 4631 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach
2019 4632 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2019 4633 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4634 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2019 4635 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 4636 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 4637 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciaan, warunkow i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stwki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2019 4638 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gmine Trzciana, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4639 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/50/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
2019 4640 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4641 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2019 4642 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4643 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4644 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4645 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4646 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 438/2 w miejscowości Janowice, Gmina Wieliczka
2019 4647 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni
2019 4648 2019-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.1.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2019 4649 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 4650 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 4651 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych
2019 4652 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII-67/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niedzica
2019 4653 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2019 roku
2019 4654 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 4655 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wolbrom
2019 4656 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4657 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 4658 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 4659 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Olesno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno na lata 2019 – 2032
2019 4660 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 4661 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4662 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych
2019 4663 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
2019 4664 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
2019 4665 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
2019 4666 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
2019 4667 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie
2019 4668 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2019 4669 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
2019 4670 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2019 4671 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4672 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2019 4673 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2019 4674 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 4675 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 4676 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
2019 4677 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 4678 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
2019 4679 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie w czteroletnie XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie
2019 4680 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2019 4681 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4682 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2019 4683 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4684 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2019 4685 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2019 4686 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 4687 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2019 4688 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/136/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 4689 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 4690 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 11 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 11 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4691 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2019 4692 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie i zmiany nazwy Liceum Plastycznego w Tarnowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz zmian w aktach założycielskich.
2019 4693 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie
2019 4694 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr 7/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu ZGDGS - Świnna Poręba na 2019 rok
2019 4695 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4696 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019.
2019 4697 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 4698 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 4699 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 4700 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4701 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok .
2019 4702 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek 4076/1, 4076/2, 4076/3
2019 4703 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 4704 2019-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WEZ.833.2.2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje ,jednpostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Oświęcimskiego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 4705 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4706 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 4707 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna
2019 4708 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 4709 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 4710 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/99/2000 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2019 4711 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4712 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4713 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4714 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 4715 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 4716 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 4717 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XI/55/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/244/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2019 4718 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr 28/64/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4719 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr 29/66/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4720 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr 30/68/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4721 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr 31/71/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4722 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, zmienionej uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXXVI/267/2017 z dnia 20 lipca 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2019 4723 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 4724 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 4725 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
2019 4726 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VII/55/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina
2019 4727 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
2019 4728 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 4729 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica.
2019 4730 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4731 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4732 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2019 4733 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4734 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/102/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2019 4735 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania przez Gminę Łużna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi.
2019 4736 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4737 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4738 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 4739 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4740 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łużna ”
2019 4741 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/61/19 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołect Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 4742 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 4743 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2019 4744 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
2019 4745 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/53/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 4746 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2019 4747 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 4748 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4749 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 4750 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4751 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2019 4752 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 4753 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2019 4754 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2019 4755 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Szerzyny i nadania jej statutu
2019 4756 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie" oraz nadania jej statutu.
2019 4757 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzonych ścieków
2019 4758 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 4759 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek na lata 2019-2023.
2019 4760 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2019 4761 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 05.02.2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4762 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełmek
2019 4763 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek
2019 4764 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4765 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/18 z dnia 17 maja 2018 r.
2019 4766 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 4767 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tarnów.
2019 4768 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2019 4769 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Łapanów
2019 4770 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 4771 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 4772 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2019 4773 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 4774 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 4775 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4776 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4777 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Koszyce , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2019 4778 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4779 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
2019 4780 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
2019 4781 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2019 4782 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Przemykowie i nadanie statutu
2019 4783 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Koszyce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2019 4784 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Koszyce
2019 4785 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koszyce
2019 4786 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Michałowice na lata 2019-2022
2019 4787 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/138/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 4788 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice
2019 4789 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach
2019 4790 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 4791 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 4792 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/342/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2019 4793 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 4794 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/364/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2665/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2019 4795 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/366/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXII/2048/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
2019 4796 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/376/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT”
2019 4797 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 178/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4798 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4799 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Skamieniałe Miasto"
2019 4800 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068
2019 4801 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/49/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 4802 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/51/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR 0007/VI/37/2019 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
2019 4803 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/52/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
2019 4804 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 4805 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 4806 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 4807 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4808 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Piękna w Jawiszowicach
2019 4809 2019-06-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 4810 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 4811 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spozywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice
2019 4812 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny i Ponikiew
2019 4813 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 4814 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4815 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 RADY GMINY CZORSZTYN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4816 2019-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim
2019 4817 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 4818 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 4819 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 4820 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4821 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.
2019 4822 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 4823 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4824 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4825 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2019 4826 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14.
2019 4827 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28.
2019 4828 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 17.
2019 4829 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3.
2019 4830 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4831 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Proszowice oraz nadania jej statutu
2019 4832 2019-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Brzeskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego
2019 4833 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościelisko, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4834 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/136/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4835 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jabłonka na lata 2019-2032
2019 4836 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach,dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki.
2019 4837 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 4838 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/354/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4839 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/355/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854)
2019 4840 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/356/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921)
2019 4841 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/377/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900)
2019 4842 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4843 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Rzezawa w 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2019 4844 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach Brzyna, Jazowsko, Łącko
2019 4845 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 4846 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 83/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 4847 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 4848 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 93/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4849 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/62//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
2019 4850 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tymbark.
2019 4851 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/70//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVIII Dni Tymbarku”.
2019 4852 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4853 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4854 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Podłopień
2019 4855 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2019 4856 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2019 4857 2019-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2018 rok
2019 4858 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 4859 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 4860 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 286/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/340/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tysiąclecia
2019 4861 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 287/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/321/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń
2019 4862 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 288/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXX/326/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostki
2019 4863 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 290/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/325/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie
2019 4864 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa z dnia 14 czerwca 2017 r. Nr 56/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach
2019 4865 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 463/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ze skargi M.R. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Nr LXI/1328/16 w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 4866 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 585/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Czchów na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015 r. Nr XIII.100.2015 w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa
2019 4867 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 724/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. Nr XXXIX/284/2017 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wadowice
2019 4868 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1290/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. Nr XXXIX/263/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 4869 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1360/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Anny Litwińskiej na uchwałę Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/119/2011 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach
2019 4870 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 4871 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów.
2019 4872 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowno, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4873 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4874 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4875 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VI/53/ 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4876 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4877 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice i osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz określenia granic ich obwodów.
2019 4878 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/75/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 4879 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2019 4880 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4881 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza
2019 4882 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Charsznica.
2019 4883 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 4884 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 66/2019 Starosty Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku
2019 4885 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4886 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2019 4887 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2019 4888 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice
2019 4889 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgłobice
2019 4890 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie
2019 4891 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VI/76/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 4892 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4893 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 4894 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4895 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zawoja