Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3605 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzchosławice
2019 3606 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 3607 2019-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 rok
2019 3608 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 3609 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 3610 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 3611 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 3612 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
2019 3613 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3614 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 3615 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czchów
2019 3616 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/226/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 3617 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/238/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900)
2019 3618 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/239/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w  działach: 700, 710, 750, 754, 757, 851, 853, 854, 900, 921 i 926)
2019 3619 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3620 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2019 rok”
2019 3621 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 3622 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XII/45/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 3623 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych od nieruchomości w 2019 roku
2019 3624 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości stawek podatkowych od nieruchomości w 2020 roku
2019 3625 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VI/45/2007 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Raciechowice oraz uchylenia Uchwały Nr XX/125/2008 Rady Gminy Raciechowice w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2007
2019 3626 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Raciechowice
2019 3627 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 3628 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 3629 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3630 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3631 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/73/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3632 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 3633 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/2/2018 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3634 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 3635 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3636 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2019 rok"
2019 3637 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów
2019 3638 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3639 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice
2019 3640 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3641 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dotycząca warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Krzeszowice i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 3642 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice
2019 3643 2019-05-06 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 3644 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 14/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2019 3645 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3646 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3647 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3648 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów
2019 3649 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr 54/19/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 3650 2019-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok
2019 3651 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3652 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antolce poprzez zmianę obwodu szkoły
2019 3653 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim poprzez zmianę obwodu Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu
2019 3654 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3655 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 3656 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 3657 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 3658 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
2019 3659 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3660 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3661 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 3662 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV N/76/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi
2019 3663 2019-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2018 rok
2019 3664 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr 641/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 3665 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa od dnia 1 września 2019 roku
2019 3666 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3667 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 3668 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 3669 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3670 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3671 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3672 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 3673 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 3674 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/62/82019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3675 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie się nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 3676 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 3677 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2019 3678 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3679 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Proszowice oraz nadania jej statutu
2019 3680 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3681 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/41/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3682 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 3683 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 3684 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Radziemice – Sołectwa: Radziemice – Wola Gruszowska, Kowary, Lelowice, Wierzbica, Dodów, Wrocimowice, Przemęczany, Obrażejowice, Łętkowice-Kolonia, Błogocice, Smoniowice, Łętkowice, Kaczowice, Kąty, Zielenice, Przemęczanki.
2019 3685 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3686 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw
2019 3687 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2019 3688 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019
2019 3689 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-49-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z późn.zm.).
2019 3690 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-52-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3691 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-55-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3692 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2019 3693 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2019 3694 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3695 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr L-474-14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2019 3696 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3697 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 3698 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2019 3699 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę NR VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2019.
2019 3700 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Powiatu Krakowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2019 3701 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 3702 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 3703 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019rok
2019 3704 2019-05-07 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 3705 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2019 3706 2019-05-07 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 3707 2019-05-07 Postanowienie Postanowienie Nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3708 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. dot. określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 3709 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r.
2019 3710 2019-05-07 Postanowienie Postanowienie Nr 276/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Koniówce, gmina Czarny Dunajec
2019 3711 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2019 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa
2019 3712 2019-05-07 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
2019 3713 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3714 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3715 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019 r. Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3716 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3717 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXXII.313.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 3718 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXXII.314.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 3719 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2019 3720 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3721 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz sposobu jej składania
2019 3722 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2019 3723 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3724 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28  grudnia 2018 roku.
2019 3725 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2019 3726 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
2019 3727 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 3728 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3729 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/74/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 3730 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/254/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”.
2019 3731 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 3732 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 3733 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia
2019 3734 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2019 3735 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3736 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/35/19 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2019 3737 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3738 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019 roku”
2019 3739 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 3740 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 3741 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
2019 3742 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2019 3743 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3744 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3745 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i form wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3746 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 3747 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2019 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.
2019 3748 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018
2019 3749 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 3750 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 3751 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr F.3035.1.2019.SM Burmistrza Tuchowa z dnia 18 marca 2019 r. z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 3752 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr IX-51-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2019 3753 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 3754 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski zmienioną uchwałą XLII/367/2018 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2018r.
2019 3755 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/253/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3756 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/248/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic)
2019 3757 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/249/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
2019 3758 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/265/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855).
2019 3759 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 3760 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w szkołach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2019 3761 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy poprzez ustalenie lokalizacji prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poza siedzibą szkoły w obiekcie hali sportowej oraz boisku sportowym „Orlik”.
2019 3762 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok.
2019 3763 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 70/VII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu opieki nad zabytakami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019-2022"
2019 3764 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 71/VII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotarskiego
2019 3765 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr BZ-000-02/19 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z działalności za rok 2018
2019 3766 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3767 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
2019 3768 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3769 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3770 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Osiedla „Krynica Górna” w Krynicy-Zdroju
2019 3771 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3772 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 3773 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.71.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2019 3774 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.72.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3775 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2019 3776 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2019 3777 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędów
2019 3778 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 3779 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego
2019 3780 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego ziemskiego i wielickiego
2019 3781 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2019 3782 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/31/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 3783 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3784 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3785 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 3786 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 3787 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Chechło" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia
2019 3788 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z  terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia
2019 3789 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini
2019 3790 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: użytku ekologicznego „Podbuczyna”
2019 3791 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebinia
2019 3792 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 3/IV/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2019 rok
2019 3793 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/125/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR V/59/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3794 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/119/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 3795 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/120/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3796 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3797 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/122/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Starego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2019 3798 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 3799 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018r., w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Michałowice i nadania jej statutu.
2019 3800 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3801 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 3802 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 3803 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2019 3804 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2019 3805 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2019 3806 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3807 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3808 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach
2019 3809 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2019 3810 2019-05-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Olkuskiego z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu
2019 3811 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3812 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 58/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie :ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 3813 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie: utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
2019 3814 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 3815 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 61/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 3816 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
2019 3817 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 3818 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 3819 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 98/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2019 3820 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 108/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok.
2019 3821 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 3822 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 3823 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia
2019 3824 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2019 3825 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3826 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3827 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  im. św.Barbary w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3828 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejski w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3829 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni o zmiany jej katu założycielskiego
2019 3830 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta Bochnia dla jednostek budżetowych
2019 3831 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późniejszymi zmianami
2019 3832 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2019 3833 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 3834 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 3835 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Brzeszcze
2019 3836 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
2019 3837 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/ 64/ 2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3838 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2019 3839 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 3840 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 3841 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3842 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3843 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Iwanowice
2019 3844 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Rady Gminy Bolesław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2019 3845 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr XV/292/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.
2019 3846 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.
2019 3847 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
2019 3848 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 3849 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3850 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 3851 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Technikum w Żegocinie
2019 3852 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/33/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 3853 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/36/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 3854 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3855 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3856 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3857 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3858 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
2019 3859 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 3860 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 3861 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2019 3862 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.
2019 3863 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2019 3864 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 3865 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/85/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr IV/49/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2019 roku
2019 3866 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3867 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3868 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Zalewu Rekreacyjnego w Sułkowicach”.
2019 3869 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sułkowickiego Ośrodka Kultury
2019 3870 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
2019 3871 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 3872 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XIII/56/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.10.2015 w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
2019 3873 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2019 3874 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2019 3875 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/111/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 3876 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/112/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2019 3877 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/113/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna
2019 3878 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/114/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka
2019 3879 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Kłaj Nr VI/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – w części dotyczącej postanowień § 2 uchwały
2019 3880 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 23/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3881 2019-05-14 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 3882 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w 2019 r.
2019 3883 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Targowiska w Wietrzychowicach
2019 3884 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3885 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2019 3886 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 3887 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2019 r.
2019 3888 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3889 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz granice obwodów prowadzonych przez Gminę Borzęcin, a także przez inne organy prowadzące
2019 3890 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 3891 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3892 2019-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr: 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2019 3893 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 3894 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 3895 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2019 3896 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 3897 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr IV/33 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 3898 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2019 3899 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/38 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2019.
2019 3900 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2019 3901 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Iwkowa i Kąty.
2019 3902 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 69/12/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3903 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 71/12/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3904 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 75/12/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3905 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 77/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3906 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 79/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3907 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 81/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3908 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 83/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3909 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 86/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3910 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 89/13/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3911 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 95/14/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3912 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 96/14/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3913 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 98/14/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3914 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 103/16/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2018 r.
2019 3915 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 104/16/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3916 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 106/16/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3917 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 122/17/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3918 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 124/17/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3919 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 125/17/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3920 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 127/17/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3921 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 129/17/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3922 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 131/18/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3923 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 134/18/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3924 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr 138/18/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3925 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 3926 2019-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów
2019 3927 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/127/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu w Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu
2019 3928 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3929 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2019 3930 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 3931 2019-05-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Limanowa z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.
2019 3932 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 3933 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 101/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" przy ul. Kwiatowej
2019 3934 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 102/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 546/49, 546/51, 561/6 przy ulicy 11 Listopada
2019 3935 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 103/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" przy ul. Granicznej
2019 3936 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 104/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 2534/1 w Gorlicach, ul. Władysława Łokietka
2019 3937 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 105/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działki Nr 2335/2, 2335/3, część działki nr 2335/14 w Gorlicach przy ul. Władysława Łokietka
2019 3938 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 106/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla działki nr 356/2 przy ul. Sokolskiej
2019 3939 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 107/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul. Podkościelnej
2019 3940 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 3941 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 54 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
2019 3942 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 57 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2019 3943 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 58 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3944 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tłuczań.
2019 3945 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3946 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica.
2019 3947 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2019 3948 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/109/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2019 3949 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2019 3950 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 3951 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 3952 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 3953 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3954 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3955 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2019 3956 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-64/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie Gminy Łapsze Niżne
2019 3957 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-65/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-27/19 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 3958 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-68/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3959 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-69/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3960 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-70/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3961 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII-74/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2019 3962 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/280/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.
2019 3963 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 3964 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/291/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nazw ulic i skwerów.
2019 3965 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/293/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2019 3966 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/296/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dawida Altera Kurzmanna.
2019 3967 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 rok.
2019 3968 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok.
2019 3969 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia”.
2019 3970 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Tokarnia.
2019 3971 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Lipnica Wielka
2019 3972 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 3973 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 3974 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX.46.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 3975 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX.48.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Przyjęcie Programu "Limanowska Karta Mieszkańca"
2019 3976 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3977 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi na terenie Powiatu Tarnowskiego
2019 3978 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 3979 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 3980 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3981 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2019 roku
2019 3982 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łyczanej.
2019 3983 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
2019 3984 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3985 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3986 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr 149/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 3987 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 3988 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki Górne
2019 3989 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3990 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2019 3991 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3992 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania Statutu Olkuskiej Radzie Seniorów.
2019 3993 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 3994 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3995 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3996 2019-05-17 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.43.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2019 3997 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3998 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3999 2019-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.18.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków – w całości
2019 4000 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 4001 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2018 rok
2019 4002 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/276/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855)
2019 4003 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/277/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
2019 4004 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/279/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4005 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4006 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów.
2019 4007 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wadowice
2019 4008 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2019 4009 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2019 4010 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2019 4011 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019.
2019 4012 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 4013 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień.
2019 4014 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4015 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2019 4016 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne
2019 4017 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24.01.2008 r. r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły ponadgimnzjalnej typu technikum o czteroletnim okresie nauczania przez Gminę Lipnica Wielka
2019 4018 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.19.2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2019 roku
2019 4019 2019-05-20 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. do Porozumienia nr ORB.II.031.19.2019 Powiatu Krakowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
2019 4020 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 4021 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bystra-Sidzina
2019 4022 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4023 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/124/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 4024 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łukowica oraz określenia granic ich obwodów.
2019 4025 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica.
2019 4026 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica.
2019 4027 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 4028 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr V/36/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019r.
2019 4029 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, w Jurgowie.
2019 4030 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z „Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej”
2019 4031 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/ 59/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie : przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2019 4032 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2019 z dnia 13.02.2019r Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska pn. „Gminne Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej”.
2019 4033 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7004)
2019 4034 2019-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 20 maja 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 19 maja 2019 r.
2019 4035 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2019 4036 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 4037 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 143/19/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4038 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 145/19/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4039 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 147/19/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4040 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 149/19/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4041 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 157/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4042 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 159/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4043 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 161/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4044 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 163/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4045 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 165/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4046 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 167/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4047 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 169/21/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4048 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 172/22/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4049 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 174/22/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4050 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 176/22/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4051 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 178/22/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4052 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 180/22/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4053 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr 182/23/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 4054 2019-05-22 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2019 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 4055 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki
2019 4056 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 4057 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olesno
2019 4058 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2019
2019 4059 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 4060 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 4061 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Olesno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Olesno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego
2019 4062 2019-05-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 4063 2019-05-23 Komunikat Komunikat Nr 5/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 4064 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2019 roku.
2019 4065 2019-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.
2019 4066 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2019 4067 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2019 4068 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury lokalnej w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę lokalną
2019 4069 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki
2019 4070 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liszki
2019 4071 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4072 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20.08.2018r. dotyczącej określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach gminnego Programu wymiany palenisk.
2019 4073 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/522/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli specjalistów m.in.: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki
2019 4074 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4075 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Liszki
2019 4076 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pałecznica
2019 4077 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 4078 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 4079 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych
2019 4080 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o określeniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2019 4081 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/5019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o określeniu trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4082 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa –Etap I
2019 4083 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap I
2019 4084 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2019 4085 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 503
2019 4086 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 4087 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2019 rok
2019 4088 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa
2019 4089 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Ropa
2019 4090 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 4091 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4092 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4093 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 4094 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2019 4095 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Józefa Piłsudskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2019 4096 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Bohaterów Westerplatte wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2019 4097 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2019 4098 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4099 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/61/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4100 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4101 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4102 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4103 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4104 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4105 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4106 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Książ Wielki
2019 4107 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2019 roku w zakresie podatków
2019 4108 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów w 2019 roku
2019 4109 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2019 4110 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4111 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Grybów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4112 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4113 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr X/49/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4114 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 59/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2019 4115 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 60/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
2019 4116 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 61/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie
2019 4117 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII-76/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 4118 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/VII/40/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 4119 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 4120 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2019 4121 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 4122 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2019 4123 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2019 4124 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 4125 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 4126 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
2019 4127 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
2019 4128 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach (u. Krakowska 14) w Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Niepołomicach (ul. Krakowska 14) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach (ul. Krakowska 14).
2019 4129 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie (Suchoraba 79) w Przedszkole Samorządowe w Suchorabie (Suchoraba 79) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie (Suchoraba 79).
2019 4130 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) w Przedszkole Samorządowe w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1).
2019 4131 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie (Zakrzów 323) w Przedszkole Samorządowe w Zakrzowie (Zakrzów 323) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zakrzowie (Zakrzów 323).
2019 4132 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu (Zagórze 81) w Przedszkole Samorządowe w Zagórzu (Zagórze 81) oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zagórzu (Zagórze 81).
2019 4133 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
2019 4134 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2019 4135 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
2019 4136 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie Wierchu Rusińskiego
2019 4137 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę dwóch fragmentów chodnika przy drodze powiatowej
2019 4138 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 4139 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 4140 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 4141 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 4142 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2019 4143 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2019 4144 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2019 4145 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4146 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie okreslenie tygodniowego, obwiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podtsawowych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
2019 4147 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4148 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Zawadce poprzez uwtorzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4149 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Józefa Marka w Tymbarku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4150 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 4151 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw będących własnością Gminy Skała
2019 4152 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2019 4153 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4154 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2019 4155 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4156 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 4157 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz w sprawie ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz
2019 4158 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również tryb ich pobierania.
2019 4159 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2019 4160 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2019 4161 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 4162 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4163 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 4164 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 4165 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 21/49/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4166 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 22/51/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4167 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 24/55/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4168 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 26/57/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4169 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr 27/61/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4170 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.
2019 4171 2019-05-28 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 4172 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007
2019 4173 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu
2019 4174 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2019 4175 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania prawa do posiadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku.
2019 4176 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)"
2019 4177 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (RÓWNIA SZAFLARSKA)”
2019 4178 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2019 4179 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu”
2019 4180 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowy Targ.
2019 4181 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 4182 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/47/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 4183 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/48/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka
2019 4184 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 4185 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2019 4186 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 4187 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 4188 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: Odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iwkowa
2019 4189 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4190 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/80/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 4191 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wadowickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 4192 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4193 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4194 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4195 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4196 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4197 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Andrychowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2019 4198 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4199 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4200 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4201 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4202 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4203 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2019 4204 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4205 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4206 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4207 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4208 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2019 4209 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4210 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4211 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4212 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
2019 4213 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 4214 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2019 4215 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jangrot
2019 4216 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Trzyciąż dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2019 4217 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 64/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2019 4218 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 67/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków oraz fontann i terenów przy fontannach w Gminie Łącko.
2019 4219 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko.
2019 4220 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4221 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 4222 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 4223 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 4224 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4225 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 69/25/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 4226 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4227 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Iwkowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
2019 4228 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4229 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 4230 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4231 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4232 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4233 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4234 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4235 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2019 r.
2019 4236 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2019 4237 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4238 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczucin, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4239 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczucin oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4240 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 4241 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Zawodzie”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 376 poz. 2759 z dnia 14.07.2005 r.), zmienionego Uchwałą Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2012 r. poz. 49) oraz Uchwałą Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 listopada 2017 r. poz. 7227)
2019 4242 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 4243 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
2019 4244 2019-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Wojnicza z dnia 28 marca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 4245 2019-05-31 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.