Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2569 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2570 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 2571 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2572 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2019 2573 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2574 2019-04-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 marca 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego
2019 2575 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 2576 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2019 2577 2019-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2019 2578 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom jednego oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum.
2019 2579 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 2580 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwkowa.
2019 2581 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa.
2019 2582 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2583 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iwkowa na lata 2018 – 2022.
2019 2584 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2019 2585 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 2586 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 r.
2019 2587 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2019 2588 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2019
2019 2589 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 2590 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2591 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 2592 2019-04-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nawojowa z dnia 18 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2018 r.
2019 2593 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2594 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2019 2595 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2596 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolbrom
2019 2597 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wolbrom
2019 2598 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 2599 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2600 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 242/1 i 247/1 w Jadamwoli, działki ewidencyjne nr 242/2 i 247/3 w Jadamwoli, część działki ewidencyjnej nr 5 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 290 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 346/9 w Łukowicy, działki ewidencyjne nr 463/5 i 463/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 509 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 1212/1 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1072 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 696/1 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 26/11 i 26/2 w Świdniku
2019 2601 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2019 2602 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28  grudnia 2018 roku
2019 2603 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 2604 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr V/80/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki
2019 2605 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Nr SUG.3.2019 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2019 r. w zakresie świadczenia pomocy społecznej
2019 2606 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu
2019 2607 2019-04-03 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wołosa – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 2608 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2019 Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi Nr K1625 Tenczyn – Glisne w miejscowości Tenczyn gmina Lubień na odcinku od km 0+450 – 0+980
2019 2609 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2019 r.”
2019 2610 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1
2019 2611 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Liszki
2019 2612 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2019 2613 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior+" w Lanckoronie
2019 2614 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2615 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
2019 2616 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szaflary
2019 2617 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2618 2019-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok
2019 2619 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2019 2620 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2019 2621 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2622 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2019 2623 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 40/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2624 2019-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 1 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r.
2019 2625 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2626 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2627 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kęty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2628 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 154/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Myślenice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2629 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Oświęcim w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2630 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 147/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Oświęcim w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2631 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pcim w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2632 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Trzebinia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2633 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Wadowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2634 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zator w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2635 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2636 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie Nr 41/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2637 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 2638 2019-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 124/19 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2018 rok
2019 2639 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2640 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, a także nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 2641 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na 2019 r.”
2019 2642 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2019.
2019 2643 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr 13/19/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2644 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr 15/25/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2645 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr 15/26/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/19/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2646 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr 16/30/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2647 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2018.
2019 2648 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 2649 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”
2019 2650 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 26 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Dobra reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Benedykta Węgrzyna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra Elżbiety Jania - zastępcy Skarbnika
2019 2651 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Słopnice reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słopnice - Jana Więcka
2019 2652 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzel a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2019 2653 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Miastem Gorlice Rynek 2, 38 - 300 Gorlice reprezentowanym przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice Łukasza Bałajewicza przy kontrasygnacie Katarzyny Madej Głównego Księgowego z upoważnienia Skarbnika Miasta Edyty Szilder
2019 2654 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Korzenna z dnia 27 marca 2019 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Korzenna reprezentowaną przez: Wójta Gminy Korzenna - Leszka Skowrona przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Korzenna - Anny Wąsik
2019 2655 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzla a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica - Jolanta Bielewicz
2019 2656 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 2657 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miechów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2658 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie Nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Andrychów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2659 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie Nr 149/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chełmek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2660 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Chrzanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2661 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisia Góra
2019 2662 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 2663 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2019
2019 2664 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się na terenie Gminy Lisia Góra
2019 2665 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/190/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach, prowadzonej przez Gminę Racławice
2019 2666 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Racławice
2019 2667 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Racławice
2019 2668 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2669 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Racławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2670 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2671 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice
2019 2672 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2019
2019 2673 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectw
2019 2674 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lisia Góra
2019 2675 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 2676 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/357/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6948 z 2018).
2019 2677 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2019 r.”
2019 2678 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2679 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2680 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2019 rok
2019 2681 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2019 2682 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2019 roku.
2019 2683 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze
2019 2684 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2019 2685 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2019 2686 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2019 2687 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XI/38/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2019 r.”
2019 2688 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XI/40/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2689 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/29/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
2019 2690 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2019 2691 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2019 2692 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 2693 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 2694 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 rok.
2019 2695 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska "
2019 2696 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 2697 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 2698 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2699 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2019 2700 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”
2019 2701 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/120/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 2702 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/125/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 2703 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2019 2704 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”
2019 2705 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2706 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
2019 2707 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 r.”
2019 2708 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 2709 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r.
2019 2710 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2711 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2712 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2713 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 2714 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 2715 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/187/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2019 2716 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/189/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.
2019 2717 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/191/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”
2019 2718 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/200/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2019 2719 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/201/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.
2019 2720 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Fredry Szkoła”
2019 2721 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska”
2019 2722 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2019
2019 2723 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 2724 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tokarnia na lata 2019-2023.
2019 2725 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok.
2019 2726 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2019 2727 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 2728 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tokarnia
2019 2729 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2019 2730 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2731 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.66.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2732 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.67.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2019 2733 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.68.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV.494.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 2734 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi
2019 2735 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2736 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna
2019 2737 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2019 2738 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2739 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2019 roku”
2019 2740 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 2741 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2019 2742 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko
2019 2743 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2019 2744 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca 1990 r.
2019 2745 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku
2019 2746 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat
2019 2747 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2019 2748 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2019 rok
2019 2749 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna.
2019 2750 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała.
2019 2751 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna.
2019 2752 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna.
2019 2753 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa.
2019 2754 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna.
2019 2755 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce.
2019 2756 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice.
2019 2757 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.
2019 2758 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Laskowa.
2019 2759 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 2760 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.
2019 2761 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2019 2762 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 2763 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie
2019 2764 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Poronin, prowadzonych przez Gminę Poronin
2019 2765 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2019 2766 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia form i specjalności doskonalenia zawodowego, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Poronin
2019 2767 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 2768 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2019 2769 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2770 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii
2019 2771 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie Nr 177/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2772 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biecz.
2019 2773 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2019 2774 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Binarowa
2019 2775 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj
2019 2776 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka
2019 2777 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudna Kępska
2019 2778 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korczyna
2019 2779 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Libusza
2019 2780 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice
2019 2781 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowice
2019 2782 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitnica
2019 2783 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyn
2019 2784 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 2, Osiedla Nr 3 w Bieczu
2019 2785 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2019
2019 2786 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny
2019 2787 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2019 2788 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019 rok
2019 2789 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjnąpomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem PomocySpołecznej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 2790 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2791 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2792 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 2793 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2019 2794 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 2795 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice
2019 2796 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słopnice
2019 2797 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2019 2798 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 2799 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2800 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok
2019 2801 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice
2019 2802 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
2019 2803 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2804 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2805 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2806 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2019 2807 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2808 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie
2019 2809 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2810 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2811 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2812 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2019 2813 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2814 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2815 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2816 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2817 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2818 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2819 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr XII/197/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900)
2019 2820 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Chrzanów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2821 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2822 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lanckorona oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2823 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Libiąż oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2824 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2825 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2826 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2827 2019-04-09 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji wykonanie zadania związanego z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2019 2828 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr XII/198/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).
2019 2829 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2018 rok
2019 2830 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 2831 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 2832 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 2833 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 2834 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok .
2019 2835 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 2836 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2019.
2019 2837 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-42-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 2838 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2839 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. W sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 2840 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
2019 2841 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2019.
2019 2842 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Sieborowice.
2019 2843 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 50/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 2844 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 47/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2019 2845 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia
2019 2846 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 2847 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 2848 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.55.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2018 rok
2019 2849 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
2019 2850 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2018.
2019 2851 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 2852 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2853 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2854 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2855 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 48/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2856 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 2857 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2019 2858 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2859 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 r.
2019 2860 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2019 2861 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 45/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2019 2862 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 2863 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2019 roku
2019 2864 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice
2019 2865 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ciężkowice
2019 2866 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2867 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2019 roku”
2019 2868 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2869 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. poz. 2471 ze zm.).
2019 2870 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Krzeszowice
2019 2871 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Krzeszowice
2019 2872 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
2019 2873 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019
2019 2874 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2875 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu.
2019 2876 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków.
2019 2877 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2019 2878 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI.31.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok.
2019 2879 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI.36.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2019r.
2019 2880 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2881 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2019 roku
2019 2882 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zabierzów
2019 2883 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2019 roku
2019 2884 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipnica Wielka
2019 2885 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lipnica Wielka
2019 2886 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 2887 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”
2019 2888 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 221/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Gorlice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2889 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chełmiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2890 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 223/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gródek nad Dunajcem w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2891 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 224/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2892 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2893 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Nowy Sącz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2894 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 25/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2895 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 26/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2896 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2897 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2898 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2899 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 2900 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2901 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 2902 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019
2019 2903 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2904 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 2905 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 2906 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 2907 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 600, 700, 750, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 900, 921, 925
2019 2908 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2019 2909 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rabce Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2019 2910 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2019 2911 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2019 2912 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 2913 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 2914 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2019 2915 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/76/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2019 2916 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/27/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2019 2917 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/28/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
2019 2918 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2019 2919 2019-04-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/12/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2019
2019 2920 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2019 2921 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 2922 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019”
2019 2923 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim
2019 2924 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Oświęcim oraz nadania jej statutu.
2019 2925 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Oświęcim programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”.
2019 2926 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice
2019 2927 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2928 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 2929 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2930 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 2931 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 2932 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2019 2933 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2019 2934 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Projektu Socjalnego pod nazwą „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie” oraz utworzenie Punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie.
2019 2935 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 54/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2019 2936 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 56/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2937 2019-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 62/2019/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018
2019 2938 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI.44.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2019 2939 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2019 2940 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina
2019 2941 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”
2019 2942 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 2943 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Miasta Chełmek pod nazwą "Nowe Miasto"
2019 2944 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Miasta Chełmek pod nazwą "Stare Miasto"
2019 2945 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/44/19 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek
2019 2946 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Korzenna dla podmiotów niezaliczanych do sektrora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2019 2947 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2948 2019-04-12 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 kwietnia 2019 r. do porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
2019 2949 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr I/5/19 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa
2019 2950 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/19 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2951 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Limanowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2952 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Jodłownik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2953 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 233/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Mszana Dolna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2954 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Nowy Targ w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2955 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 235/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Raba Wyżna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2956 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 236/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Rabka-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2957 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 237/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szaflary w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2958 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sucha Beskidzka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2959 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 239/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jordanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2960 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Maków Podhalański w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2961 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 241/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Zakopane w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2962 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2963 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2964 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 229/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gródek nad Dunajcem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2965 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2966 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 243/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2967 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 244/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2968 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 245/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rabka-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2969 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 246/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Jordanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2970 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 247/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2971 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biały Dunajec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2972 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2973 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 50/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2974 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale ograniczenia działalności SPZOZ w Skale oraz zmiany Statutu SPZOZ
2019 2975 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2976 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 2977 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie
2019 2978 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2019 2979 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2980 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 2981 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2019 rok
2019 2982 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2019 roku”
2019 2983 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Grybów oraz ustalenia wysokości bonifikaty od ceny zbycia
2019 2984 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2019 2985 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2019 2986 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 2987 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku
2019 2988 2019-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tarnowskiego z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 rok
2019 2989 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 2990 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w  Radziemicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zielenicach
2019 2991 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2992 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 230/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Nowy Sącz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2993 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 2994 2019-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2019 r. z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2018 rok
2019 2995 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach Włościańskich.
2019 2996 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Iwanowice.
2019 2997 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice.
2019 2998 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie finansowania dokształcania zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
2019 2999 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2019 3000 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/290/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
2019 3001 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2019 3002 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok
2019 3003 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu Gminy Bystra-Sidzina.
2019 3004 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
2019 3005 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.27.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2019 3006 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.31.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2019”.
2019 3007 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.32.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców kaflowych i węglowych C.O. na nowe ekologiczne piece 5 klasy na paliwa stałe oraz na piece gazowe.
2019 3008 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.40.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3009 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.42.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów
2019 3010 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.43.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Skrzyszów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3011 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.44.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Skrzyszów od 1 września 2019 roku
2019 3012 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.45.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 3013 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.46.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2019 3014 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.48.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2019 3015 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.50.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 3016 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2019 rok
2019 3017 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Kęty
2019 3018 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 3019 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2019 3020 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2019 3021 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”.
2019 3022 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
2019 3023 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2019 r.” i uchylenia uchwały Nr XXXII/230/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r.
2019 3024 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3025 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2019 roku”
2019 3026 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa
2019 3027 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 3028 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2019 r.
2019 3029 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975.
2019 3030 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXXVIII/392/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2019 3031 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/415/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 3032 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3033 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 3034 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2019 3035 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 – STARA DROGA)”.
2019 3036 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”
2019 3037 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.62.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2019 roku
2019 3038 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju
2019 3039 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019r.
2019 3040 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019 r.
2019 3041 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieprz na lata 2019 - 2024.
2019 3042 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz
2019 3043 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 3044 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3045 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3046 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 3047 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2019 rok
2019 3048 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3049 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu
2019 3050 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
2019 3051 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2019 roku
2019 3052 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2019 3053 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby
2019 3054 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3055 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3056 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu
2019 3057 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu
2019 3058 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - buka zwyczajnego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu
2019 3059 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r., w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2019 3060 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/15/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2019 3061 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/16/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki oraz  określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
2019 3062 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/17/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2019 3063 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2019
2019 3064 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3065 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2019 3066 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 3067 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3068 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoi Świetlicy Wiejskiej w Skawicy Centrum
2019 3069 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2019 3070 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 3071 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja na rok 2019”
2019 3072 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Zawoja ośrodka wsparcia pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Zawoi”
2019 3073 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3074 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 3075 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 3076 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 3077 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
2019 3078 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
2019 3079 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
2019 3080 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, przy ul. Nadwodniej 5 w Nowym Targu.
2019 3081 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 69/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.
2019 3082 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 64/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnictwa Pondgimnazjalnego w Nowym Targu.
2019 3083 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 58/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 3084 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
2019 3085 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr K I-411/103/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały V/32/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego i leśnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w części obejmującej postanowienia § 2
2019 3086 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 3087 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2019 3088 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2019 roku.
2019 3089 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
2019 3090 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 3091 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 RG Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3092 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2019 roku.
2019 3093 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapanów.
2019 3094 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica na 2019 r.”
2019 3095 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 3096 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2019 r.
2019 3097 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Gorlice.
2019 3098 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3099 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkól podstwowych od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 3100 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przeznaczane.
2019 3101 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 3102 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzciana środków stanowiących fundusz sołecki.
2019 3103 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 3104 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3105 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi orazobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2019r.
2019 3106 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 3107 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku
2019 3108 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3109 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce i Prądnik Korzkiewski
2019 3110 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr I/2/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 3111 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr I/9/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 3112 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK
2019 3113 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 3114 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2019 roku.
2019 3115 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2019 3116 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnianych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2019 3117 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/277/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010 r.
2019 3118 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2019 3119 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3120 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/479/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2019 3121 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/480/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3122 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/481/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2019 3123 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/482/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2019 3124 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2019 3125 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2019 3126 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów.
2019 3127 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3128 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2019 3129 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2019”.
2019 3130 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadawania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”
2019 3131 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Małgorzatę Duży – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 3132 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3133 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3134 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Dąbrowa Tarnowska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3135 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 52/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mędrzechów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3136 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 53/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3137 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 54/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tuchów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3138 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 55/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wietrzychowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3139 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 56/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Zakliczyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3140 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 57/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żabno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3141 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 58/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Tarnów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3142 2019-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.
2019 3143 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 10/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3144 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie Nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kraków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3145 2019-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.
2019 3146 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice
2019 3147 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1
2019 3148 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 r.
2019 3149 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 3150 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – lipy drobnolistnej zlokalizowanej przy ul. H. Marusarz w Tarnowie
2019 3151 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2019 3152 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2019 3153 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2019 roku
2019 3154 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów
2019 3155 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 3156 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gromnik
2019 3157 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określenia ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 3158 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2019 3159 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2019 roku
2019 3160 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 3161 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/66/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3162 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/68/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
2019 3163 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/69/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2019
2019 3164 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/70/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z grillowisk na terenie gminy Trzebinia
2019 3165 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/71/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wież widokowych na terenie Zalewu Chechło w Trzebini
2019 3166 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/161/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pałecznica
2019 3167 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 51/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 roku
2019 3168 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 54/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
2019 3169 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 55/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2019 3170 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2019 3171 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 3172 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Tatrzańska” na odcinku drogi wewnętrznej w m. Czarna Góra
2019 3173 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 3174 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 3175 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr VI/48/2019 z dnia 14.02.2019r
2019 3176 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3177 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2019 3178 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3179 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2019 3180 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.52.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.10.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2018r w sprawie określenia zasad, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 3181 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Lipnica Murowana
2019 3182 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.119.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz poboru opłaty w drodze inkasa.
2019 3183 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V.56.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2019 rok
2019 3184 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/105/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mszana Dolna instrumentem płatniczym.
2019 3185 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/93/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2019 roku
2019 3186 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/95/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2019 3187 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/96/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2019 3188 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
2019 3189 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3190 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2019 3191 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/97/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 3192 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/98/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2019 3193 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/99/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2019 3194 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/100/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wieś Raba Niżna
2019 3195 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2019 3196 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2019.
2019 3197 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 3198 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2019 3199 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/101/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 3200 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/102/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2019 3201 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/103/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2019 3202 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/104/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2019 3203 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/106/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna we wsi Kasinka Mała
2019 3204 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3205 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3206 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa”.
2019 3207 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie z zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3208 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 3209 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2019
2019 3210 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.
2019 3211 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3212 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2019 3213 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 3214 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 3215 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 1/ŁN/2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych – budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 440 m w ciągu drogi powiatowej nr 1639K Dębno – Frydman w Falsztynie od mostu na potoku Białka w kierunku Falsztyna w ramach projektu „Budowa Ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)”
2019 3216 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2019 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 3217 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2019 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 3218 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3219 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 266/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3220 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2019 roku.
2019 3221 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko
2019 3222 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko
2019 3223 2019-04-17 Komunikat Komunikat Nr 4/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 3224 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 3225 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3226 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/64/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 3227 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3228 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 3229 2019-04-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/32/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/32/18
2019 3230 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 3231 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/221/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016 r. w  sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji” oraz nadania jej statutu
2019 3232 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nawojowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3233 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 3234 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 84/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2019 r.
2019 3235 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 91/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3236 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 92/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 3237 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 3238 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamienica
2019 3239 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kamienica prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3240 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 3241 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku
2019 3242 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2019 3243 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczurowa
2019 3244 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3245 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3246 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2019
2019 3247 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 3248 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 3249 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartkowa -Posadowa.
2019 3250 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bujne.
2019 3251 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jelna.
2019 3252 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jelna – Działy.
2019 3253 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lipie.
2019 3254 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole – Górowa.
2019 3255 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przydonica.
2019 3256 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przydonica – Glinik.
2019 3257 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Roztoka – Brzeziny.
2019 3258 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rożnów.
2019 3259 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sienna.
2019 3260 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tropie.
2019 3261 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbyszyce.
2019 3262 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku.
2019 3263 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcychi ich części.
2019 3264 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok .
2019 3265 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Gródek nad Dunajcem.
2019 3266 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2019 3267 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr XLI/436/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3268 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 3269 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 3270 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 3271 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie chronione wspierane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym w miejscowości Brnik 34/2, Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2019 3272 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2019 3273 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3274 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3275 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/71/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3276 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
2019 3277 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2019 3278 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Sułoszowej
2019 3279 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej
2019 3280 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem oraz budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 3281 2019-04-18 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2019 r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.374.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 3282 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Bochnia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3283 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Drwinia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3284 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 30/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowy Wiśnicz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3285 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Borzęcin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3286 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 32/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzesko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3287 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 33/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dębno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3288 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 3289 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3290 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3291 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 3292 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
2019 3293 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2019 3294 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3295 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3296 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019  .
2019 3297 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2019 3298 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Nowym Targu.
2019 3299 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019
2019 3300 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 3301 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ
2019 3302 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 3303 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3304 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Placu Niepodległości ” w Żabnie
2019 3305 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niedomicach
2019 3306 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3307 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
2019 3308 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/225/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
2019 3309 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/231/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496)
2019 3310 2019-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2019 3311 2019-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)"
2019 3312 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2019 roku
2019 3313 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 3314 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3315 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 3316 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem
2019 3317 2019-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 marca 2019 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Wójta Gminy Gromnik
2019 3318 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/41/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3319 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabowa na okres od 18 maja 2019 roku do 17 maja 2020 roku
2019 3320 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Łabowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2019 3321 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łabowa
2019 3322 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Łabowa
2019 3323 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza
2019 3324 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
2019 3325 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 3/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3326 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 5/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3327 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 13/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3328 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 15/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3329 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 17/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3330 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 19/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3331 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 21/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3332 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 23/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3333 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 25/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3334 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 38/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3335 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 41/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3336 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 43/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3337 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 46/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3338 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 48/1/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3339 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 52/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3340 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 58/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3341 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 60/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3342 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 62/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3343 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 64/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3344 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 66/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3345 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 68/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3346 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 70/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3347 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 72/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3348 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 76/2/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3349 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 81/3/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3350 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 88/3/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3351 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 90/3/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3352 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 92/3/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3353 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 94/3/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3354 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 99/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3355 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 103/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3356 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 105/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3357 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 107/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3358 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 111/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3359 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 113/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3360 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 115/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3361 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 117/6/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3362 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 122/7/VI/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 3363 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-55/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2019 3364 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-57/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 3365 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-60/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 3366 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 20/47/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3367 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 19/44/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3368 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 18/38/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3369 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr 17/34/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3370 2019-04-24 Informacja Informacja Nr KG.7140.108.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2019 3371 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2019 3372 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019 r.
2019 3373 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 3374 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.
2019 3375 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2019 3376 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice”.
2019 3377 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3378 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 3379 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/ 51/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2019 3380 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
2019 3381 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 3382 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI-56/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3383 2019-04-24 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.45.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2019 3384 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie
2019 3385 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych wiekowo
2019 3386 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2019 roku.
2019 3387 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w zakresie § 5 uchwały
2019 3388 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych
2019 3389 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3390 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów
2019 3391 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/88/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3392 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/84/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3393 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/83/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2019 3394 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2019 3395 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej tzw. Na Szpic w miejscowości Jodłówka -Wałki
2019 3396 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/369/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3397 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów
2019 3398 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym; przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Tarnów dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Tarnów osoby prawne i fizyczne, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3399 2019-04-25 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: WN-II.4131.1.18.2018/ZZ, w sprawie nadania nazwy ulicy Wąska w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2019 3400 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania uzasadnienia nazwie ulicy "Służba Polsce" zmienionej zarządzeniem zastępczym Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wąska" w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2019 3401 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II
2019 3402 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zamiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3403 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 3404 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3405 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3406 2019-04-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 5 marca 2019 r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2019 3407 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3408 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3409 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Spytkowice
2019 3410 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2019 3411 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 3412 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2019 3413 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/116/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2019 3414 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/117/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 3415 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3416 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 3417 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019”.
2019 3418 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2019 roku
2019 3419 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
2019 3420 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 3421 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 3422 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2019 3423 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
2019 3424 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3425 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.
2019 3426 2019-04-25 Postanowienie Postanowienie Nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3427 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.14.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr V/41/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, - w całości
2019 3428 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3429 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3430 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3431 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Nr 6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 3432 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Nr 7.2019 w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 3433 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. do porozumienia Nr 8.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 3434 2019-04-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębno
2019 3435 2019-04-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin
2019 3436 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 270/6, 270/7 we wsi Ropica Górna
2019 3437 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 554/4 we wsi Małastów
2019 3438 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 3439 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 3440 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 3441 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3442 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3443 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych „Twoja szansa” oraz ustalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzezawa.
2019 3444 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kleczy Dolnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej z siedzibą w Kleczy Dolnej 221
2019 3445 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 3446 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w Kleczy Dolnej
2019 3447 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2019 roku
2019 3448 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na osiedla i sołectwa
2019 3449 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław od dnia 01 września 2019 r.
2019 3450 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2019".
2019 3451 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3452 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 3453 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3454 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów
2019 3455 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”
2019 3456 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w sołectwie Ryczówek.
2019 3457 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2019 roku
2019 3458 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XXXVI/197/2013 z dnia 27 marca 2013 roku.
2019 3459 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 3460 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2019 3461 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3462 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 3463 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2019 3464 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2019 3465 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3466 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 3467 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2019 roku
2019 3468 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szerzyny
2019 3469 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3470 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3471 2019-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.16.2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2019 3472 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 3473 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Gdów
2019 3474 2019-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2019 3475 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szerzyny niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 3476 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 3477 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów.
2019 3478 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: statutów sołectw i osiedla w gminie Radłów.
2019 3479 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3480 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie
2019 3481 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 3482 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Libiąż na 2019 rok
2019 3483 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3484 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż
2019 3485 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Piątkowa w Gminie Chełmiec
2019 3486 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2019 3487 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2019 3488 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 3489 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 3490 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/86/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 3491 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2019 3492 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 3493 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3494 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna od dnia 1 września 2019 roku
2019 3495 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz
2019 3496 2019-04-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego
2019 3497 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 3498 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Babice
2019 3499 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3500 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3501 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 2/1/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3502 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 4/1/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3503 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 6/1/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3504 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 8/4/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3505 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 10/4/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3506 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 12/4/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3507 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 15/5/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3508 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 27/7/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3509 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 30/7/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3510 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 38/8/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3511 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 43/9/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3512 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 45/9/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019r.
2019 3513 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 47/9/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3514 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 55/11/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3515 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 65/11/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3516 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr 67/11/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 3517 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3518 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 3519 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
2019 3520 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski
2019 3521 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem i zarządzajacym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3522 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminu
2019 3523 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3524 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 25 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3525 2019-04-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 8 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2019 3526 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian statutów osiedli
2019 3527 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołectw
2019 3528 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3529 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3530 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 3531 2019-04-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 3532 2019-04-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr RKiSO.5510.1.2019 Starosty Tarnowskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2018 r.
2019 3533 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku
2019 3534 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 3535 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/73/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3536 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/74/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”
2019 3537 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/75/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2019 roku
2019 3538 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 3539 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3540 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 (zmienionej: uchwałą Nr XV/157/15 z dnia 29 grudnia 2015r., uchwałą Nr XXI/234/16 z dnia 22 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXX/322/17 z dnia 22 luty 2017r.) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2019 3541 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie
2019 3542 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/78/20019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 1 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3543 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 2 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3544 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 3 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3545 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 4 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3546 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 5 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3547 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 6 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3548 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 7 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3549 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biskupice
2019 3550 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukowska Wola
2019 3551 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzuchania
2019 3552 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Celiny Przesławickie
2019 3553 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziewięcioły
2019 3554 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Falniów
2019 3555 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Falniów-Wysiołek
2019 3556 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glinica
2019 3557 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/93/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaksice
2019 3558 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/51/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamieńczyce
2019 3559 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina-Lisiniec
2019 3560 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/53/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina Mała
2019 3561 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/54/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina-Rędziny
2019 3562 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/98/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komorów
2019 3563 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/99/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/56/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nasiechowice
2019 3564 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/57/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parkoszowice
2019 3565 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/58/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podleśna Wola
2019 3566 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/102/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/59/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podmiejska Wola
2019 3567 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/60/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pojałowice
2019 3568 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/104/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/61/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poradów
2019 3569 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przesławice
2019 3570 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/106/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/63/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pstroszyce Pierwsze
2019 3571 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/107/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/64/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pstroszyce Drugie
2019 3572 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/108/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Siedliska
2019 3573 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/109/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/66/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławice Szlacheckie
2019 3574 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/67/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzeżów Pierwszy
2019 3575 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/111/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/68/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzeżów Drugi
2019 3576 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/112/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/69/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szczepanowice
2019 3577 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/113/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/70/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Widnica
2019 3578 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/114/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/71/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wielki Dół
2019 3579 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/115/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/72/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wymysłów
2019 3580 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/73/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagorzyce
2019 3581 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/117/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/74/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zapustka
2019 3582 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/118/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zarogów
2019 3583 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 3584 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3585 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wolbrom
2019 3586 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 3587 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2019 3588 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2019 3589 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3590 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek
2019 3591 2019-04-30 Postanowienie Postanowienie Nr 268/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3592 2019-04-30 Postanowienie Postanowienie Nr 269/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3593 2019-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nowe Brzesko przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
2019 3594 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3595 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3596 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
2019 3597 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2019 3598 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 roku dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko.
2019 3599 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2019 3600 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3601 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz
2019 3602 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2019 3603 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3604 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.15.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - w części, tj. § 4 ust. 1 uchwały w zakresie słów „w pierwszej kolejności” oraz § 4 ust. 1 pkt 13 w brzmieniu „inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostek”