Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1643 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 1644 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków bytowych pochodzących zgospodarstw domowych.
2019 1645 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr 79/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Miasta Gorlice
2019 1646 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka
2019 1647 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/75/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR II/26/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 roku dotyczącej zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2019 1648 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1649 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja
2019 1650 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015 roku dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1651 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2019 1652 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Szczawnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2019 1653 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
2019 1654 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 1655 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 1656 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1657 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radłów
2019 1658 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1659 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Radłowie, zlokalizowanej w Woli Radłowskiej
2019 1660 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2019 1661 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2019 1662 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Książ Wielki
2019 1663 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1664 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa
2019 1665 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 1666 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1667 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/23/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2019 1668 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/24/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Alwernia na lata 2019-2021
2019 1669 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1670 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 1671 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 1672 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2019 1673 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019 1674 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 12/17/2019 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1675 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu chrzanowskiego w 2019 roku.
2019 1676 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1677 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Iwanowice z siedzibą w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, reprezentowaną przez: Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1678 2019-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Chrzanów
2019 1679 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2019 1680 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.19.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2019 1681 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 26/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łącko.
2019 1682 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łącko
2019 1683 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerniec.
2019 1684 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zabrzeż
2019 1685 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zarzecze
2019 1686 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 31/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maszkowice
2019 1687 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 32/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jazowsko
2019 1688 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 33/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadcza
2019 1689 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczereż
2019 1690 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czarny Potok
2019 1691 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zagorzyn
2019 1692 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Kosnowa
2019 1693 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Piskulina
2019 1694 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kicznia
2019 1695 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Obidza
2019 1696 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzyna
2019 1697 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łazy Brzyńskie
2019 1698 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI-34-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów
2019 1699 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2019 1700 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Murzasichle
2019 1701 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Poronin
2019 1702 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2019 1703 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2019 1704 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2019 1705 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 1706 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1707 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 1708 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa
2019 1709 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – Jesion wyniosły – działka ew. nr 43/2, obręb 0005 – Kąty
2019 1710 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – Lipa drobnolistna działka ew. nr 2689, obręb 0004 – Iwkowa
2019 1711 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1712 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2019 1713 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2019 roku
2019 1714 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wielki
2019 1715 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego: pomoc dzieciom z Gminy Oświęcim w formie dożywiania na lata 2019-2023
2019 1716 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1717 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1718 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2019 1719 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 91/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowaowa
2019 1720 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 1721 2019-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2019 1722 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok, oraz w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 1723 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1724 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1725 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2019 1726 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2019 1727 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2019 1728 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/8/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 1729 2019-03-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 lutego 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 1730 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019.
2019 1731 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 1732 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1733 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1734 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1735 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Nieradach
2019 1736 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/47/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 1737 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1738 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2019 1739 2019-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr ZKO.5510.1.2019.PJI Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 1740 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 1741 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2019 1742 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/58/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2019 1743 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2019 1744 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 1745 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Chomranicach
2019 1746 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach
2019 1747 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/66/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej
2019 1748 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/67/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach
2019 1749 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/68/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2019 1750 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/69/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2019 1751 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 7.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 1752 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 6.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 1753 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Czarny Dunajec; Wójta Gminy Poronin z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Poronin realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w Gminie Czarny Dunajec w miejscowości Ratułów od nr 307 do nr 354; w Szkole Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem
2019 1754 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR III/24/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowienia § 3 uchwały w zakresie słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku”
2019 1755 2019-03-05 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1756 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/73/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 4, 5 i 6 uchwały
2019 1757 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411/74/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części obejmującej postanowienia § 3 ust. 3 i 4 uchwały.
2019 1758 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-75_19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - w części obejmującej postanowienie § 7 uchwały w zakresie słów: „i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.
2019 1759 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-77/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice – w części dotyczącej postanowień § 6 ust. 2  uchwały w zakresie słów: „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”
2019 1760 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr KI-411-84/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 1761 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wykonanie usługi komunalnej przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 1762 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019
2019 1763 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 726/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2015 r. Nr V/20/2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2019 1764 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 285/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXX/312/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2019 1765 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 367/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 r. Nr XLVII/322/2010 w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna
2019 1766 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 428/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi M.F na § 11 ust. 3 pkt 7 lit. c uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/340/15 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2019 1767 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 466/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014 r. Nr LV/343/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem
2019 1768 2019-03-06 Porozumienie Porozumienie Nr 5.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 1769 2019-03-06 Porozumienie Porozumienie Nr 4.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 1770 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/92/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/526/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia - Schronisko dla osób bezdomnych
2019 1771 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/93/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu
2019 1772 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/94/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 1773 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/95/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom podstawowym
2019 1774 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/96/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1775 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/97/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2019 1776 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/98/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1777 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/99/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku
2019 1778 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 1779 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2019 1780 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1781 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec
2019 1782 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra
2019 1783 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze
2019 1784 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie
2019 1785 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2019-2023
2019 1786 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Tarnów
2019 1787 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów
2019 1788 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów
2019 1789 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 w Gminie Tarnów
2019 1790 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1791 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Nowodworzu.
2019 1792 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2019 1793 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/67/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1794 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowidać składane projekty.
2019 1795 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2019 1796 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1797 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2019 1798 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1799 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1800 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Siepraw pomocy w zakresie dożywiania
2019 1801 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Siepraw
2019 1802 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1803 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 1804 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 39/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1805 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 40/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 1806 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
2019 1807 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator od 1 września 2019 r.
2019 1808 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator od 1 września 2019 r.
2019 1809 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2019 roku
2019 1810 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/63/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 1811 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/ 39/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1812 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 413/39/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1813 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 416/39/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1814 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 418/39/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1815 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 424/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1816 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 426/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1817 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 428/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1818 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 430/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1819 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 432/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1820 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 434/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1821 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 436/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1822 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 437/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1823 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 440/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1824 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 442/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1825 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 444/41/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1826 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 447/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1827 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 451/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1828 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 453/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1829 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 455/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1830 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 457/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1831 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 459/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1832 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 461/42/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1833 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 465/43/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1834 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 468/44/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1835 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 470/44/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1836 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 472/44/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1837 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 479/46/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1838 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 486/46/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1839 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 492/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1840 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 497/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1841 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 499/47/V/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1842 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 501/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 1843 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 506/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1844 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 509/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1845 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 511/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1846 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 513/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1847 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 516/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 1848 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 33/13/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 1849 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2019.
2019 1850 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1851 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022.
2019 1852 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1853 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2019 roku”
2019 1854 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2019 1855 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/28/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stryszawie
2019 1856 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/29/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stryszawa
2019 1857 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/30/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2019 1858 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/33/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa udzielanej spółkom wodnym
2019 1859 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1860 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skomielna Biała.
2019 1861 2019-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.6.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej – w całości
2019 1862 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 38/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach
2019 1863 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 1864 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 1865 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Dobranowicach
2019 1866 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kokotowie
2019 1867 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lednicy Górnej
2019 1868 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Małej Wsi
2019 1869 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Śledziejowicach
2019 1870 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce os. Bogucice
2019 1871 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka
2019 1872 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1873 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczka
2019 1874 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały - stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1875 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1876 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2019 1877 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Pałecznica w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2019 1878 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 1879 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pałecznica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2019 1880 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 1881 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 1882 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rusocice
2019 1883 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1884 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1885 2019-03-07 Postanowienie Postanowienie Nr 6/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1886 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1887 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 1888 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 720/3 obręb Babice w Wygiełzowie, w gminie Babice.
2019 1889 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2019 r.
2019 1890 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Babice ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2019 1891 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2019 1892 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/319/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
2019 1893 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice
2019 1894 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 439/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2019 1895 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 437/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 1896 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna
2019 1897 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 1898 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu
2019 1899 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Mszana Dolnaza pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1900 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2019 roku”
2019 1901 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2019 roku„
2019 1902 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 1903 2019-03-07 Postanowienie Postanowienie Nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1904 2019-03-07 Postanowienie Postanowienie Nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1905 2019-03-07 Aneks Aneks Nr 19 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1906 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/82/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łapanów na 2019 rok
2019 1907 2019-03-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2019 1908 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 1909 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2019 1910 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1911 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie, specjalności i form kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice w 2019 roku
2019 1912 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1913 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr II/15/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 1914 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 1915 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 1916 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego dla szkół niepublicznych oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1917 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-37/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2019 roku
2019 1918 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-44/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Przystanek Maluszka” w Niedzicy prowadzonym przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 1919 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V-52/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok
2019 1920 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2019 1921 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 1922 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok
2019 1923 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr IX/34/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 1924 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2019 r.
2019 1925 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice
2019 1926 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 1927 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.32.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1928 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.37.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2019 1929 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III.38.2019 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 1930 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Tuchów w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1931 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2019 1932 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buchcice
2019 1933 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burzyn
2019 1934 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Tuchowska
2019 1935 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jodłówka Tuchowska
2019 1936 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karwodrza
2019 1937 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozłówek
2019 1938 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubaszowa
2019 1939 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowczów
2019 1940 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Meszna Opacka
2019 1941 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrkowice
2019 1942 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska
2019 1943 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemesna
2019 1944 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłędza
2019 1945 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kielanowice
2019 1946 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Garbek
2019 1947 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tuchów-lewobrzeżny
2019 1948 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tuchów-prawobrzeżny
2019 1949 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 1950 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej oraz ustalenia numerów porządkowych dla Przedszkola w Kasinie Wielkiej i Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej oraz określenia jej obwodu.
2019 1951 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie założenia szkoły i przedszkola oraz połączenia ich w zespół.
2019 1952 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw.
2019 1953 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II. 4131.1.5.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr V/44/19 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na obszarze miasta Zakopane tj. w zakresie § 2 ust. 4.
2019 1954 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.7.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496)
2019 1955 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
2019 1956 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 1957 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 1958 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 36/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2019 1959 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 37/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1960 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1961 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2019 roku”
2019 1962 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szaflary
2019 1963 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku
2019 1964 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 1965 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
2019 1966 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/398/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 1967 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1968 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/30/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 1969 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1970 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 1971 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2019 1972 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1973 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Limanowa.
2019 1974 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1975 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1976 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie : warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Lanckorona w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1977 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2019 roku
2019 1978 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Lanckorona” na lata 2019 – 2023
2019 1979 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1980 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stary Sącz.
2019 1982 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/87/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 1983 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 1984 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 1985 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/321/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2019 1986 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 1987 2019-03-11 Postanowienie Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1988 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mucharz.
2019 1989 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2019 roku.
2019 1990 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2019 1991 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 1992 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1993 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 1994 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Piwniczna-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2019 1995 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2019 roku
2019 1996 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1997 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok.
2019 1998 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2019 1999 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
2019 2000 2019-03-11 Postanowienie Postanowienie Nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2001 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso .
2019 2002 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie sołectwa Kupienin .
2019 2003 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce
2019 2004 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 2005 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2019 2006 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 2007 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2019 2008 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 2009 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 2010 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
2019 2011 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2019 2013 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych w sprawie statutów tych jednostek.
2019 2014 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2019 r.”
2019 2015 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 2016 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 2017 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/45/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.
2019 2018 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2019 2019 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2019 2020 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2021 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r.
2019 2022 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2023 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2019 2024 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2
2019 2025 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2019 2026 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrek
2019 2027 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzów
2019 2028 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 2029 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019
2019 2030 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/138/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 2031 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Skawina pomocy w zakresie dożywiania
2019 2032 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2033 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2034 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2035 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2019 2036 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2019 2037 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2019 2038 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2019 2039 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Bereście
2019 2040 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2019 2041 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
2019 2042 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Polanach
2019 2043 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korzystania ze strefy ruchu pieszego w Krynicy-Zdroju
2019 2044 2019-03-11 Informacja Informacja Nr JiM-GL.7114.3.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2018 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2019 1981 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/86/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2019".
2019 2012 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów na rok 2019.
2019 2045 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2046 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 2047 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2019 2048 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921
2019 2049 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2019 roku
2019 2050 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 12 do umowy Nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2019 2051 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców Województwa Małopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2019 2052 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2053 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019
2019 2054 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Oświęcimskim
2019 2055 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 2056 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Ropa
2019 2057 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 2058 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku
2019 2059 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Nawojowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 2060 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2019 2061 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2062 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobra i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 2063 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso
2019 2064 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 2065 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 marca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów zmienionej Uchwałą nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015 roku
2019 2066 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 2067 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2068 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice
2019 2069 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku”
2019 2070 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2071 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 2072 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXXVIII/444/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 2073 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia liczby mieszkańców uprawnionych do zabrania głosu w czasie debat nad raportem o stanie Gminy
2019 2074 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szczucin i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2019 2075 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwanowice
2019 2076 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr I/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2019
2019 2077 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2019 2078 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2019 2079 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019
2019 2080 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2019 2081 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku
2019 2082 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 48/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
2019 2083 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 49/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
2019 2084 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 50/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Do słych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
2019 2085 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
2019 2086 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 45/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce - Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju.
2019 2087 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 43/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
2019 2088 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 46/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
2019 2089 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 47/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
2019 2090 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 44/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D.
2019 2091 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
2019 2092 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
2019 2093 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 52/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w pięcioletnie Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
2019 2094 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.
2019 2095 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 53/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w pięcioletnie Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
2019 2096 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr1  w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
2019 2097 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019
2019 2098 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
2019 2099 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 2100 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI-35-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 2101 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI-37-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 2102 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2019 2103 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok.
2019 2104 2019-03-12 Informacja Informacja Nr OKA.4210.4.2019.24238.V.JAd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tameh Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2019 2105 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr III N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2019 2106 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 2107 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP
2019 2108 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok
2019 2109 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 580843K w  miejscowości Łapczyca
2019 2110 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modeernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek
2019 2111 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023
2019 2112 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 2113 2019-03-12 Informacja Informacja Nr IiR.7113.1.2019 Burmistrza Wadowic z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2019 2114 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 2115 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2116 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Proszowic oraz ustalenia wysokości bonifikat z tytułu ich nabycia przez najemcę
2019 2117 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2019 r.”
2019 2118 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania
2019 2119 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2120 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2121 2019-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 2122 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ”Senior+” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2019 2123 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Radgoszcz
2019 2124 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2019 2125 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radgoszcz
2019 2126 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 2127 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radgoszcz
2019 2128 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2129 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2019 2130 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini.
2019 2131 2019-03-13 Komunikat Komunikat Nr 1/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 4 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2019 2132 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 67/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice
2019 2133 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 76/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok.
2019 2134 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2019 2135 2019-03-13 Decyzja Decyzja Nr OKR.4210.33.7.2018.2019.224.XIII.JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2019 2136 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 2137 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2138 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Lipnica Wielka
2019 2139 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2140 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2141 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Wielka
2019 2142 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2143 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2144 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2019 2145 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka.
2019 2146 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 2147 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 524/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2148 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 526/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2149 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 528/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2150 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 530/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2151 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 534/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2152 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 535/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2153 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 537/47/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2154 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 544/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2155 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 546/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2156 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 548/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2157 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 550/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2158 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 552/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2159 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 554/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2160 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 558/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2161 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 560/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2162 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 563/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2163 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 567/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2164 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 569/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2165 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 574/50/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2166 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 577/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2167 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 583/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2168 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 585/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2169 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 587/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2170 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 589/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2171 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 591/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2172 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 593/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2173 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 595/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2174 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 598/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2175 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 600/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2176 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 602/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2177 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 604/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2178 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 606/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2179 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 608/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2180 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 610/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2181 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 612/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2182 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 614/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2183 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 616/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2184 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 619/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2019 2185 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 621/51/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 2186 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 2187 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin
2019 2188 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre
2019 2189 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe
2019 2190 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie
2019 2191 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole
2019 2192 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce
2019 2193 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce
2019 2194 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice
2019 2195 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska
2019 2196 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2019 2197 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2198 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2199 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutów Sołectw Gminy Trzyciąż
2019 2200 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021
2019 2201 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/30 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/13 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2019 2202 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży - etap A1
2019 2203 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2204 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 2205 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wolbrom w wysokości wyższej niż przewidziana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 2206 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu.
2019 2207 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2019 2208 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2019”.
2019 2209 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 2210 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 2211 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2019 2212 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu nazw drogom wewnętrznym położonym w mieście Chrzanów.
2019 2213 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 2214 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/76/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2019 2215 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/77/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 2216 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/78/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2019 2217 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2019 2218 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2019 roku”
2019 2219 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/79/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2019 2220 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/80/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2019 2221 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/81/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2019 2222 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/82/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2019 2223 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2018.
2019 2224 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 2225 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałego ronda w Nowym Targu
2019 2226 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019
2019 2227 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert na realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2019 2228 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2019 2229 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr v/56/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 2230 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2018r.
2019 2231 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2019 roku
2019 2232 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonka
2019 2233 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2019 2234 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 2235 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 2236 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wadowice Górne, Gminie Szczucin zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawarte pomiędzy
2019 2237 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2019 2238 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) oraz na podstawie wykazu poradni psychologiczno-pedagogicznych , które uzyskały uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, znak NP.JU.0701/71/10 z dnia 15 lipca 2010 r. sporządzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
2019 2239 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Kamienica reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamienica - Pana dr Władysława Sadowskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamienica Pani mgr Anna Faron
2019 2240 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Piotra Rybę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2019 2241 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2242 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.8.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Połom Duży – etap A1, w całości
2019 2243 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Jana Przybylskiego - Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Krystyny Bugno
2019 2244 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Zbigniewa Ludwin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Pani Marii Bardo
2019 2245 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki - Anny Knapik-Jurasz
2019 2246 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Mariusza Tarsa przy kontrasygnacie Inspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2019 2247 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2019 2248 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej
2019 2249 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba
2019 2250 2019-03-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2019 2251 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 137/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 2252 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2253 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Radziemice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2019 roku
2019 2254 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 2255 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
2019 2256 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 2257 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Pleśna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 2258 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
2019 2259 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska.
2019 2260 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janowice.
2019 2261 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lichwin.
2019 2262 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubinka.
2019 2263 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowczówek.
2019 2264 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pleśna.
2019 2265 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rychwałd.
2019 2266 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzuchowa.
2019 2267 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczepanowice.
2019 2268 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świebodzin.
2019 2269 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Woźniczna.
2019 2270 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2019 roku.
2019 2271 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Nowotarskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku
2019 2272 2019-03-15 Informacja Informacja Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 12 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2019 2273 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 2274 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Słaboszów
2019 2275 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2019 roku.
2019 2276 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 2277 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2278 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawiezarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2279 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2280 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik
2019 2281 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
2019 2282 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2019 2283 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie opracowania projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej
2019 2284 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 2285 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 2286 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 2287 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 2288 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w roku 2019”.
2019 2289 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż.
2019 2290 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: założenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Trzyciążu – w Gminie Trzyciąż.
2019 2291 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2292 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2293 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2294 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Bednarka (Sołectwo Bednarskie)
2019 2295 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2019 roku
2019 2296 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok .
2019 2297 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 2298 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.
2019 2299 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2300 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 2301 2019-03-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-48(11)/2018/2019/285/XIIIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu
2019 2302 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 2303 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, na terenie Gminy Kamionka Wielka
2019 2304 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2019 roku”
2019 2305 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2306 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bogusza
2019 2307 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Królowa Górna
2019 2308 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Królowa Polska
2019 2309 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionka Wielka
2019 2310 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionka Mała
2019 2311 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jamnica
2019 2312 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mystków
2019 2313 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mszalnica
2019 2314 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mszalnica-Zagóra
2019 2315 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 2316 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2019 roku”
2019 2317 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2019 2318 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2019 2319 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2019 2320 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jordanów
2019 2321 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
2019 2322 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 2323 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2324 2019-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchawły w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13"
2019 2325 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 2326 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2327 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku"
2019 2328 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach
2019 2329 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 2330 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2019 roku
2019 2331 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok
2019 2332 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 2333 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Chechle.
2019 2334 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok
2019 2335 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 2336 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2019 2337 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2338 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2019 2339 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 2340 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2019 roku.
2019 2341 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 2342 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć.
2019 2343 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2019 r.
2019 2344 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IX/154/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r., Nr III/27/18 w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu „Kazimierz”
2019 2345 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2346 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2347 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ
2019 2348 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 2349 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2019.
2019 2350 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Harklowa
2019 2351 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Wielickiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019
2019 2352 2019-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Starosty Wielickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Wielickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2018
2019 2353 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/58/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia
2019 2354 2019-03-18 Komunikat Komunikat Nr 3/19 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 2355 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1
2019 2356 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota
2019 2357 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok
2019 2358 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2359 2019-03-19 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 6 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2019 2360 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 2361 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2019 2362 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2019
2019 2363 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 
2019 2364 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
2019 2365 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2019
2019 2366 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Olkuskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2019 roku
2019 2367 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 02 października 2018 roku (Nr 105/ZIKIT/2018) w sprawie: powierzenia przez Gminę Biskupice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Renatę Gawlik – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”
2019 2368 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 2369 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2370 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2019 roku
2019 2371 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 2372 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2373 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 2374 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2019 2375 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2376 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr 39/15/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 2377 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2019 2378 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański
2019 2379 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2019 2380 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2019 roku”
2019 2381 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/139/2000 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4.04.2000 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański
2019 2382 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 2383 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie i likwidacji wchodzących w jego skład: Branżowej Szkoły I stopnia w Radłowie, Technikum w Radłowie, Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie, Szkoły Policealnej w Radłowie
2019 2384 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Ryglicach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach
2019 2385 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi na terenie Powiatu Tarnowskiego
2019 2386 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przekształcenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Krempachach poprzez zmianę adresu siedziby z ulicy Długiej 17 na ulicę Kamieniec 46
2019 2387 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sułoszowa.
2019 2388 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2019 2389 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w Gminie Sułoszowa
2019 2390 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2391 2019-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2019 2392 2019-03-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2019 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa
2019 2393 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 
2019 2394 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017r., zwanego dalej porozumieniem
2019 2395 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 marca 2019 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej Porozumieniem
2019 2396 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej porozumieniem
2019 2397 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie Nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2398 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2399 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Rytro z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro.
2019 2400 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 2401 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/86/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 2402 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 2403 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 2404 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kłaj.
2019 2405 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.
2019 2406 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Gręboszów
2019 2407 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2019 2408 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2019 r.
2019 2409 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 2410 2019-03-21 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 19 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018rok położonych na obszarze Gminy Przeciszów
2019 2411 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ZP.7113.1.2019 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Limanowa
2019 2412 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 2413 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2019 2414 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów
2019 2415 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany
2019 2416 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/86/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2417 2019-03-21 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.3.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2019 2418 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2019”
2019 2419 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pcim
2019 2420 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim – Obszar A
2019 2421 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019
2019 2422 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
2019 2423 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2019 rok
2019 2424 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/22/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 rok
2019 2425 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/23/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2019
2019 2426 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Kamienica
2019 2427 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2019 2428 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2429 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Rytro z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku
2019 2430 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/83/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - pomnika przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’
2019 2431 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2019 2432 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 2433 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2434 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2435 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2436 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2437 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2438 2019-03-22 Postanowienie Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2439 2019-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2019 2440 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
2019 2441 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2442 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek
2019 2443 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 r.”
2019 2444 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/160/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków.
2019 2445 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/170/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/562/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.
2019 2446 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/172/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2556/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.
2019 2447 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/174/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nazw ulic.
2019 2448 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
2019 2449 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2019 r. ustalonym uchwałą Nr KI-411/82/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r.
2019 2450 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750)
2019 2451 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921)
2019 2452 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 2453 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 2454 2019-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GN.7113.2.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2019 2455 2019-03-25 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2019 Wójta Gminy Budzów z dnia 21 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2019 2456 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 2457 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XLVI/669/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2019 2458 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 2459 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.60.2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2019 rok.
2019 2460 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2019
2019 2461 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2462 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łukowica w 2019 roku
2019 2463 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2464 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie Nr 39/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2465 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV / 24 / 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 r.
2019 2466 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019
2019 2467 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień
2019 2468 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2019
2019 2469 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień
2019 2470 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2471 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/101/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 2472 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/102/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020.
2019 2473 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz.
2019 2474 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2019 roku
2019 2475 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/105/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2476 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz.
2019 2477 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej „KINGA” o obwodzie 520 cm – pomnika przyrody ożywionej.
2019 2478 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/108/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2019 r.
2019 2479 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 2480 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w oddziałach mieszanych, obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 2481 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2482 2019-03-27 Informacja Informacja Nr IRB.7113.1.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 15 marca 2019 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Gminy Nawojowa
2019 2483 2019-03-27 Informacja Informacja Nr WPG.7113.1.2018 Burmistrza Brzeszcz z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2019 2484 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022"
2019 2485 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w  sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łużna
2019 2486 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2019 2487 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2019 2488 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2489 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów
2019 2490 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Zielonki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2491 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 160/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielka Wieś w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2492 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Proszowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2493 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 158/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2494 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mogilany w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2495 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Krzeszowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2496 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Brzesko za II półrocze 2018 r.
2019 2497 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 157/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Koniusza w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2498 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 154/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Klucze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2499 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 159/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bolesław w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2500 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 166/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Biskupice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2501 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowani mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
2019 2502 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2019 2503 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
2019 2504 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 116/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2505 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2506 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2507 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2508 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2019
2019 2509 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Kościelisko.
2019 2510 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-nia bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 2511 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 2512 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2513 2019-03-28 Postanowienie Postanowienie Nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2514 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/60/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2515 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2019 2516 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie:tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 2517 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/55/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: przekształcenia ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2019 2518 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/54/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
2019 2519 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/99/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 2520 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2019 2521 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2019 roku
2019 2522 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
2019 2523 2019-03-28 Zestawienie Zestawienie Nr 7114.2.2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2019 2524 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WNK.7113.1.2019.MG Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2019 2525 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2019.
2019 2526 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2019 2527 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlu w Gminie Nowy Wiśnicz
2019 2528 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2019 r.
2019 2529 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/77/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla dorosłych
2019 2530 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/78/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.
2019 2531 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/79/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2019 2532 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2533 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/87/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2534 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/90/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2535 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/91/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2536 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2019 r.
2019 2537 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno.
2019 2538 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/71/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 2539 2019-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 405.11.3.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2019 2540 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.472.2018, Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym z budżetu gminy dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2019 2541 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.38.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2019 2542 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2019 2543 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zagacie
2019 2544 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku
2019 2545 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2019 2546 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie Nr 168/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Książ Wielki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2547 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie Nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Charsznica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2548 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 654/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
2019 2549 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Leśnicy
2019 2550 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Groniu im. Króla Jana Kazimierza
2019 2551 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa
2019 2552 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
2019 2553 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.
2019 2554 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie Nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2555 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie Nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2556 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2557 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2558 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 2559 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z  dnia 11 grudnia 2018 r. w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2560 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2561 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 roku
2019 2562 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2019 2563 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 2564 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2019 2565 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2019
2019 2566 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/29/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.
2019 2567 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/28/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r.
2019 2568 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/27/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok