Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5781 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/74/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2018 5782 2018-09-03 Komunikat Komunikat Nr 14/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5783 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2789/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1837 z późn. zm.)
2018 5784 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2790/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1838 z późn. zm.).
2018 5785 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2791/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1839 z późn. zm.).
2018 5786 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2792/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1840 z późn. zm.).
2018 5787 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2793/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1841 z późn. zm.).
2018 5788 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2794/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
2018 5789 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2795/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2018 5790 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2796/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.).
2018 5791 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2797/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1845 z późn. zm.).
2018 5792 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2798/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1846 z późn. zm.).
2018 5793 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2799/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1847 z późn. zm.).
2018 5794 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2800/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.).
2018 5795 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2801/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1849 z późn. zm.).
2018 5796 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2802/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1850 z późn. zm.).
2018 5797 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2803/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1851 z późn. zm.).
2018 5798 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2804/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).
2018 5799 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2805/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).
2018 5800 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2806/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1854 z późn. zm.).
2018 5801 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5802 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy Moszczenica
2018 5803 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, a także w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moszczenica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5804 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina oraz uchwały nr XLV/601/18 Rady Miejskiej w  Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2018 5805 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5806 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych
2018 5807 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/623/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina
2018 5808 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/417/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio ich zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2018 5809 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/416/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio ich zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2018 5810 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/415/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Drwinia przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2018 5811 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LV/ 395/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska .
2018 5812 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2018 5813 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”
2018 5814 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Tuchów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5815 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/417/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 5816 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/286/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 5817 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 5818 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LII/431/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5819 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/435/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 5820 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/437/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
2018 5821 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/439/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna.
2018 5822 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LIII/463/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5823 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LIII/464/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/397/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2018 roku
2018 5824 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżęcie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gmimny Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 5825 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/430/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korzenna.
2018 5826 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/431/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Korzenna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5827 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika lotników brytyjskiego samolotu Halifax JP 162
2018 5828 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/463/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego w Proszowicach oraz utworzenia jednostki budżetowej Samorządowego Żłobka w Proszowicach i nadania mu statutu
2018 5829 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Proszowicach i ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 5830 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/467/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5831 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5832 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 5833 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/462/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2018 5834 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/313/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 5835 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/316/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
2018 5836 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice”.
2018 5837 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/320/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 5838 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr 1488/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5839 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr 1484/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5840 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/425/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5841 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/429/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2018 5842 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/430/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie programu restrukturyzacji zadłużenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno
2018 5843 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 5844 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 5845 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 5846 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2018 5847 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/311/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2018 5848 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2018 5849 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 5850 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/287/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5851 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/289/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 5852 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5853 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5854 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5855 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 5856 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/342/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipinki na lata 2018-2022”
2018 5857 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.353.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 5858 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.365.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.
2018 5859 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/393/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2018 5860 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/396/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5861 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr L/409/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5862 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/449/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 5863 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/344/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2018 5864 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.364.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.
2018 5865 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL/290/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 5866 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
2018 5867 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/379/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5868 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary
2018 5869 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na terenie Gminy Szaflary
2018 5870 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w s prawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim”.
2018 5871 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 5872 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku.
2018 5873 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
2018 5874 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5875 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Raba Wyżna.
2018 5876 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 5877 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/792/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2018 5878 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/793/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2018 5879 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/797/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury Krakowskiego Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej Kraków
2018 5880 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/798/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz zmiany Uchwały Nr XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
2018 5881 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/638/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Mszana Dolna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5882 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/639/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/587/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2018 5883 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/411/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 5884 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 5885 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/411/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.
2018 5886 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/410/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 5887 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/416/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5888 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/415/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5889 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 5890 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/282/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 5891 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kozłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5892 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2018 5893 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2018 5894 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej.
2018 5895 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/8/2007 Rady Gminy Kozłow z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kozłow.
2018 5896 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2018 5897 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 5898 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5899 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Alwernia
2018 5900 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr III/19/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5901 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/425/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5902 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/432/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXXIX/413/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXX/336/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu: „ Kompetencje kluczowe - kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”
2018 5903 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/434/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu
2018 5904 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/389/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, dla kompleksu hotelowego „Sojka”
2018 5905 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-374/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica
2018 5906 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-375/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-49/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 r.
2018 5907 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-376/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-116/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5908 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-377/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-47/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 5909 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-379/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5910 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII-380/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5911 2018-09-06 Informacja Informacja Nr OKA.4110.79.2017.2018.9257.PS, OKA.4110.80.2017.20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2018 5912 2018-09-06 Informacja Informacja Nr OKA.4210.22(9).2018.9257.XIII.KT.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez FENICE Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2018 5913 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice
2018 5914 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice
2018 5915 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/331/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5916 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice
2018 5917 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/ 345 / 2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łabowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 5918 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
2018 5919 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/640/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5920 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 5921 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2811/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2018 5922 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2813/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia opłaty targowej.
2018 5923 2018-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2018 5924 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2827/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2018 5925 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2835/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/2587/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5926 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.
2018 5927 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2840/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 5928 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2843/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”
2018 5929 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/244/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5930 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  uchwale Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy w  Mędrzechowie z dnia 12  marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5931 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/207/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 sierpnia 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5932 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 5933 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/72/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2018 5934 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/75/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Bibicach Filii Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Zielonkach
2018 5935 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/76/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 5936 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/80/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 5937 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/335/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołcza
2018 5938 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/337/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza
2018 5939 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/368/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych
2018 5940 2018-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5941 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/421/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 5942 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/414/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5943 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/560/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5944 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/563/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żabno
2018 5945 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/564/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5946 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/566/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2018 5947 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
2018 5948 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 5949 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/461/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 5950 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/459/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzyciąż, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5951 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/460/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 5952 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/463/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Trzyciąż dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2018 5953 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/457/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 5954 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 69/XXIV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 czerwca 2018 r. Uchwała Nr 69/XXIV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 czerwca 2018 roku
2018 5955 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/404/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5956 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/393/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/16 z dnia 22.11.2016 r. dot. wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Skała
2018 5957 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/789/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 926
2018 5958 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/329/18 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 5959 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIII.613.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5960 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIII.621.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018r.
2018 5961 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 604/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 5962 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 605/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Gorlice
2018 5963 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5964 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru gminy Radłów.
2018 5965 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/315/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 5966 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/318/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Grybowa".
2018 5967 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/319/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Grybów w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Grybów".
2018 5968 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 317/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 5969 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 319/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna.
2018 5970 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 323/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna.
2018 5971 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 324/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna.
2018 5972 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2018 5973 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 326/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 5974 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 327/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna .
2018 5975 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2018 5976 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIV/309/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 5977 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/382/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2018 5978 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/370/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gromnik.
2018 5979 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 5980 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 5981 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/348/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5982 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica.
2018 5983 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 5984 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5985 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/284/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Charsznica.
2018 5986 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 5987 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXXV.468.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 5988 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXXV.471.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 5989 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/411/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 5990 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/412/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 5991 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/413/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2018 5992 2018-09-10 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 września 2018 r. Gminy Skrzyszów i Powiatu Tarnowskiego w sprawie rozwiązania porozumienia nr 24.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
2018 5993 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/395/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr L/308/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
2018 5994 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/396/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 5995 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/398/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5996 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/431/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza
2018 5997 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 5998 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /285 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie : zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 5999 2018-09-10 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 6000 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działki ewidencyjnej nr 119 w Olszanie, działkę ewidencyjną nr 709/3 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 262/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 178 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 201 i 532 w Długołęce - Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 13 i 63/7 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 178 Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 662/6 (przed podziałem 662/2) w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 372/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 201 w Rogach, część działki ewidencyjnej nr 421/3 w Naszacowicach
2018 6001 2018-09-10 Informacja Informacja Nr OKR-4110-15/2018/1339/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorstwa energetycznego: Elektrociepłownia Andrychów Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2018 6002 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2018 6003 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/444/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIV/416/18 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6004 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/445/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 6005 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/447/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2018 6006 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/448/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego
2018 6007 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI.406.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2018 6008 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI.408.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego w  sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 6009 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI.410.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6010 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI.412.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego
2018 6011 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/375/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6012 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/382/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba.
2018 6013 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 6014 2018-09-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach w gminie Mogilany odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 6015 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/473/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 6016 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/476/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2018-2023
2018 6017 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/477/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Podegrodzie
2018 6018 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/479/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie”.
2018 6019 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obni-żenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 6020 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/641/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2018 6021 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/642/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 6022 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/643/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 6023 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/644/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna
2018 6024 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/645/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka
2018 6025 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6026 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.315.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 6027 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.319.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 6028 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.322.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.268.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 6029 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr L/446/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 6030 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/454/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 6031 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2018 6032 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/416/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/376/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018r . w wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6033 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/417/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Graboszycach
2018 6034 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/315/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/276/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6035 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/309/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6036 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/312/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2018 6037 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/313/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2018 6038 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1000/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów.
2018 6039 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1001/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej obejmującego działki nr 382/6, 382/12
2018 6040 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1006/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2018 6041 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych
2018 6042 2018-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu
2018 6043 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1013/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 6044 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018 6045 2018-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2018 6046 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1017/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6047 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1018/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim
2018 6048 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1022/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu
2018 6049 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1023/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu
2018 6050 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1024/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu
2018 6051 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1025/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6052 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1026/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu miasta Oświęcim
2018 6053 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1027/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6054 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6055 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/385/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 6056 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 6057 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego"
2018 6058 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2018 6059 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2018 6060 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII.Nz/419/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 6061 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/347/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 6062 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LXXV.475.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 6063 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/470/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6064 2018-09-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 7 września 2018 r. Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Maków Podhalański w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6065 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.474.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów.
2018 6066 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.483.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6067 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.484.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6068 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.485.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6069 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.486.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6070 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.487.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6071 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/607/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 6072 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/437/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6073 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/438/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 6074 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/451/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie
2018 6075 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/446/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 6076 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/455/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów, w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6077 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/456/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” (t.j. Uchwała Nr XXXVI/461/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013 r.)
2018 6078 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/654/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla Nr 3
2018 6079 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/655/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy
2018 6080 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/656/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic w stałych obwodach głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2018 6081 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/657/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2018 6082 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/658/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 6083 2018-09-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.29.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr LV/432/2018 podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w części – w zakresie § 3 ust. 1
2018 6084 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/349/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipinki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6085 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 6086 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/377/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym
2018 6087 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2018 6088 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/601/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 6089 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/607/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/522/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6090 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/608/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 6091 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/609/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2018 6092 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/610/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wolbrom – etap II” w ramach realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wolbrom”
2018 6093 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr 9/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2017
2018 6094 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6095 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr 328/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna.
2018 6096 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/468/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół publicznych
2018 6097 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/456/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Zgłobice
2018 6098 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/457/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie i Koszyce Małe
2018 6099 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/467/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2018 6100 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XL/288/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wietrzychowice
2018 6101 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2018 6102 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec
2018 6103 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/381/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie
2018 6104 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 6105 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2018 6106 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/383/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2018 6107 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 6108 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciężkowice.
2018 6109 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dąb "MICHAŁ"
2018 6110 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/243/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2018 6111 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mędrzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6112 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLI-362-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic w okręgu wyborczym nr 2 w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r.
2018 6113 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 6114 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i w uchwale Budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 6115 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-507-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 6116 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-509-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6117 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-511-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX-505-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 6118 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr 320/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łososina Dolna .
2018 6119 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/388/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 6120 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/390/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 6121 2018-09-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Wójta Gminy Jabłonka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – jakim jest objęcie mieszkańców - osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czarny Dunajec opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jabłonce
2018 6122 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2018 6123 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/406/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak również w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gdów
2018 6124 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/407/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gdów
2018 6125 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/411/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie w ramach inwestycji pod nazwą "Obwodnica Gdowa - etap II"
2018 6126 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/316/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wierzchosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6127 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/317/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzchosławice
2018 6128 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/318/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 6129 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/319/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu
2018 6130 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/320/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6131 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/321/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2018 6132 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/460/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze
2018 6133 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/556/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Oświęcim
2018 6134 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/557/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. ze zmianami w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6135 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/560/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6136 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/562/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6137 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu
2018 6138 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/324/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2018 6139 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/325/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2018 6140 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6141 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6142 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2018 6143 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Stryszawa
2018 6144 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6145 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/369/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6146 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/371/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6147 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/373/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 6148 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 489/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie : ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Myślenice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 6149 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 487/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 6150 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 486/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2018 6151 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 491/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 6152 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 488/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2018 6153 2018-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6154 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 6155 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6156 2018-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6157 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.355.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany do Uchwały nr VI.50.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2018 6158 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.356.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany Regulaminu Gminy Maków Podhalański na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2018 6159 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.359.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański
2018 6160 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.360.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2018 6161 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie opłaty targowej
2018 6162 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/346/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018
2018 6163 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/348/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6164 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2018 6165 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sucha Beskidzka
2018 6166 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 1/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na 2018 rok
2018 6167 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 5/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2018
2018 6168 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 9/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2018
2018 6169 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2018 6170 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/435/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 6171 2018-09-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6172 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/450/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 6173 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/369/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Babice
2018 6174 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/370/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Babice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6175 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/395/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018r w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 6176 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/496/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z  cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.
2018 6177 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/497/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2018 6178 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu.
2018 6179 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2018 6180 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ
2018 6181 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2018 6182 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/504/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 6183 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/505/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6184 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/507/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 6185 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianana 2018r.
2018 6186 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciana.
2018 6187 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6188 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Trzciana
2018 6189 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynach i likalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana.
2018 6190 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 1497/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6191 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 1495/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6192 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr 1492/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6193 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
2018 6194 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr CIX/2883/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu na terenie Miasta Krakowa w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
2018 6195 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6196 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Libiąż
2018 6197 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Libiąż, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6198 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Libiąż na lata 2018 - 2021
2018 6199 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIV/667/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wieliczce oraz nadania statutu
2018 6200 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIV/668/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 6201 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6202 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/292/2018 Rady Gminy w Radziemicach z dnia 16.08.2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radziemice
2018 6203 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr L/396/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III
2018 6204 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr L/400/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok,
2018 6205 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/658/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 6206 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/665/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Wieliczce
2018 6207 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka
2018 6208 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/669/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
2018 6209 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/670/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2018 6210 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/671/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6211 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i nadania mu Statutu
2018 6212 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6213 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/445/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach do kategorii dróg gminnych
2018 6214 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6215 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/450/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2018 6216 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/451/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Kęty
2018 6217 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/453/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 6218 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/373/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 6219 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 6220 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/381/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem
2018 6221 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 6222 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 6223 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/334/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź.
2018 6224 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 6225 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Nowy Targ
2018 6226 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6227 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2018 6228 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/361/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6229 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/362/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 6230 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/642/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 6231 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/641/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 6232 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/640/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/571/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 6233 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/652/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2018 6234 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 6235 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2018 6236 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borzęcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6237 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borzęcin
2018 6238 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6239 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”
2018 6240 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2018/2019 dla dyrektorów placówek oświatowych
2018 6241 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/225/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radgoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6242 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/226/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radgoszcz
2018 6243 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/228/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Radgoszcz za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Radgoszcz
2018 6244 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/663/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2018 6245 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/664/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2018 6246 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 6247 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 6248 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/350/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 6249 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/352/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień.
2018 6250 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI)301)2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 6251 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/354/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień.
2018 6252 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/644/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: "Strefa Odkrywania Wiedzy" w Miechowie
2018 6253 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/655/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zwalniania z opłat za pobyt stały dziecka w przedszkolach samorządowych Gminy Miechów
2018 6254 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 7 września 2009 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biały Dunajec oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2018 6255 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 6256 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LI/338/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 6257 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/643/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 6258 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/644/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6259 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/645/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2018 6260 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/647/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6261 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/648/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 6262 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr 1505/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6263 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LVI/408/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 6264 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdów
2018 6265 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/460/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 6266 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2018 6267 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/471/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2018 6268 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/473/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6269 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
2018 6270 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/417/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/225/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Oświatowemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Gminy Gorlice
2018 6271 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/418/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach
2018 6272 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/419/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gorlice
2018 6273 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/421/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 6274 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Gorlice innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 6275 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/421/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
2018 6276 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/422/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2018 6277 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/637/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6278 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/639/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6279 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/640/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 6280 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/643/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych
2018 6281 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 495/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w Nowym Sączu
2018 6282 2018-09-20 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 6.02.2018 roku pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana - Dymitra Rydzanicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Panią - Marię Bardo
2018 6283 2018-09-20 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-5/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Rzepiennik Strzyżewski do stanu faktycznego
2018 6284 2018-09-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Zakładzie Karnym w Trzebini w gminie Trzebinia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 6285 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 6286 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/305/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 6287 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6288 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 6289 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 6290 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/373/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Wadowickiego
2018 6291 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/456/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6292 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szerzyny.
2018 6293 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/458/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny
2018 6294 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/459/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2018 6295 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/462/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szerzyny.
2018 6296 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/464/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 6297 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/465/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6298 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/466/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 6299 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/467/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 6300 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 6301 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego"Świetliki"
2018 6302 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/332/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek
2018 6303 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/399/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miejskiego
2018 6304 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmek
2018 6305 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/401/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Chełmek
2018 6306 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.
2018 6307 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełmek.
2018 6308 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/402/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 6309 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i  kształceniu na odległość
2018 6310 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku
2018 6311 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2018 6312 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/311/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 6313 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2018 6314 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/315/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 6315 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XXV/176/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2012 roku
2018 6316 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 177/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi M.K. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr LI.303.2014 w przedmiocie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”
2018 6317 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 412/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
2018 6318 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 584/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/383/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna, oznaczonego jako plan „Nr 6-Łęka/Koniuszowa”
2018 6319 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1354/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXII/192/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2017 rok
2018 6320 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1395/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka Zdrój
2018 6321 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1501/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi M.G. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/46/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew
2018 6322 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1671/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XX.176.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy oraz za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Maków Podhalański dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego (...) Spółka z o.o.
2018 6323 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1686/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 6324 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1705/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. Nr XXVII/216/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2017
2018 6325 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1546/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi W.S. na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr XXXIX.337.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2018 6326 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 42/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XIII/140/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013 r., w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koszyce w 2013 roku”
2018 6327 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 179/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. Nr XVI/176/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2018 6328 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 197/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Nr LI.702.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6329 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 263/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Nr XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 6330 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 749/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ze skargi J.I. na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008 r. Nr XIV/87/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik
2018 6331 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 879/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r., Nr XXIII/263/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2017 roku
2018 6332 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1476/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2016 r.
2018 6333 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1477/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2014 rok
2018 6334 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 155/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Zachód na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. Nr XXXII/268/03 w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania
2018 6335 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 196/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę nr XXVI.297.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6336 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 132/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2017 roku
2018 6337 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 40/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2014 r.”
2018 6338 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 156/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXIV/363/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2017 roku
2018 6339 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 157/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. Nr XXVIII/281/2017 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2018 6340 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 160/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXII/147/17 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2018 6341 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 173/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2017 roku
2018 6342 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 194/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXI/185/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2017
2018 6343 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 262/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXVII/366/2017 w sprawie zatwierdzania taryf Grupy Azoty S.A. w Tarnowie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 6344 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1709/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2017 r.
2018 6345 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 114/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ze skarg K. M., R. S. i R. G. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. Nr LXVIII/978/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska"
2018 6346 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 177/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XX/117/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2017 r.”
2018 6347 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 178/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XLVI.291.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Limanowa
2018 6348 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 198/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie na uchwałę Nr XXXVII.505.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6349 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 336/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę nr XVI/100/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2012 rok
2018 6350 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 337/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2013 rok
2018 6351 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 373/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/469/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ”Nowy Sącz-8”
2018 6352 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 448/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016 r. Nr XX/146/2016 w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2018 6353 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016 r. Nr VIII/72/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
2018 6354 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1673/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi M.A. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 6355 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/374/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 6356 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr LVI/425/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 6357 2018-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 6358 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 6359 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Słaboszów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła realizowanych na terenie gminy Słaboszów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Słaboszów”
2018 6360 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2018 6361 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2018 6362 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/928/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 6363 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/931/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XLII/532/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2018 6364 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/932/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
2018 6365 2018-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 454/2018 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie
2018 6366 2018-09-24 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-2/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łapanów do stanu faktycznego
2018 6367 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/434/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie :utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 6368 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/435/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie:wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w miejscowościach Łoniowa, Jaworsko, Niedźwiedza i Wola Dębińska wyremontowanych w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.
2018 6369 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/438/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga, zmienionej uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/232/2013 z dnia 5 lutego 2013r oraz uchwałą Nr V/279/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017r.
2018 6370 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/439/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 6371 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/771/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420139K – ul. Chramcówki w Zakopanem
2018 6372 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/772/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420174K – ul. Jagiellońskiej w Zakopanem
2018 6373 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/760/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6374 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2876/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr ХХІ/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
2018 6375 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2877/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nazw ulicy.
2018 6376 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2895/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 6377 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.380.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2018 6378 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.383.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6379 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.385.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6380 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.386.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6381 2018-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2018 6382 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 6383 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
2018 6384 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 6385 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jabłonka
2018 6386 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 6387 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 6388 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2018 6389 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2018 6390 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łabowa"
2018 6391 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.139.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2018 6392 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6393 2018-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 570, poz. 6250 z późn. zm.).
2018 6394 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 rok
2018 6395 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Limanowa.
2018 6396 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/279/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Limanowa.
2018 6397 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/361/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa
2018 6398 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/362/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2018 6399 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/363/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 6400 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/367/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6401 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/649/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Żelazówka do sołectwa Laskówka Chorąska
2018 6402 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/476/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja
2018 6403 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawoja miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6404 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zawoja odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6405 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/481/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawoja
2018 6406 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018 6407 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyżna
2018 6408 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Raba Wyżna.
2018 6409 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr 608/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 469/28 w Gorlicach, ul. Chopina
2018 6410 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr 618/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 6411 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/402/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 6412 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze
2018 6413 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/407/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok
2018 6414 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6415 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/328/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6416 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 6417 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/472/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2018 6418 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/404/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C
2018 6419 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/539/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Liszki
2018 6420 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/540/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6421 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/473/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2018 6422 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 6423 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/352/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju
2018 6424 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/354/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj.
2018 6425 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/355/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, tras rowerowych oraz pumptracka zlokalizowanych na terenie Gminy Kłaj.
2018 6426 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/279/18 Rady Gminy Olesno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 6427 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok Nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6428 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LV/467/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6429 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LV/465/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2018 6430 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6431 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/289/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 6432 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/290/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Limanowskiego
2018 6433 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/778/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata 2018-2021
2018 6434 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/610/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych
2018 6435 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/614/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Tarnowie
2018 6436 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/611/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2018 6437 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/606/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 6438 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/295/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2018 6439 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/296/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych
2018 6440 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 6441 2018-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2018 6442 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6443 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr 592/214/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 6444 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/470/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 6445 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 6446 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6447 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/361/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawiezmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 6448 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/366/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
2018 6449 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/367/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice
2018 6450 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice
2018 6451 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/292/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 6452 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/294/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2018 6453 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/295/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.
2018 6454 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6455 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bolesław.
2018 6456 2018-09-27 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-17(7)/2018/224/XIIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2018 6457 2018-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2018 6458 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6459 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 6460 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr 1508/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6461 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr 1514/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6462 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr 1511/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6463 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/280/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 6464 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2018 6465 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6466 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6467 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2018 roku
2018 6468 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2018 6469 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
2018 6470 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr LXX/412/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 6471 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/373/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6472 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 6473 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/378/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Gnojniku i Uszwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.
2018 6474 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/379/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2018 6475 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/430/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś.
2018 6476 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/433/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielka Wieś.
2018 6477 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/434/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2018 6478 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/435/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielka Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6479 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/436/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6480 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/441/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 6481 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI-259-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6482 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa na lata 2014 - 2020.
2018 6483 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018r dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.