Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5386 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/460/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu pod nazwą „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych Gminy Nawojowa
2018 5387 2018-08-01 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Dłużec Gmina Wolbrom
2018 5388 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.
2018 5389 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5390 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/400/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody - Topola rosnącego w miejscowości Bobowa.
2018 5391 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 5392 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/313/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 5393 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/297/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 5394 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/300/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Laskowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5395 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Laskowa.
2018 5396 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.372.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5397 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.374.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2018 5398 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.375.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 5399 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.376.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5400 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/234/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 5401 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 5402 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/573/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5403 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVII/6/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 5404 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVII/7/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2018 5405 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/580/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagród Dyrektora Szkoły i Burmistrza Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5406 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/581/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5407 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
2018 5408 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 5409 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/425/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 5410 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/426/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mszana Dolna.
2018 5411 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/427/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę starych kotłów grzewczych dla projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowanych ze środków budżetu Miasta Mszana Dolna w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5412 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/428/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna.
2018 5413 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 5414 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
2018 5415 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2018 5416 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/456/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5417 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/458/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nawojowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 5418 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/459/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nawojowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5419 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 5420 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/253/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w  Zakopanem.
2018 5421 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych
2018 5422 2018-08-02 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5423 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5424 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/420/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania w 2018r. dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2018 5425 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/421/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/408/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Aktywnego Mieszkańca”
2018 5426 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 5427 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
2018 5428 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 5429 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LI/420/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 5430 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym
2018 5431 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 5432 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2018 5433 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/380/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5434 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/385/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5435 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/386/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2018 5436 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/388/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5437 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/528/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 5438 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/355/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 5439 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/356/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 5440 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 5441 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 5442 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LVII/587/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 5443 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/555/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5444 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/365/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec
2018 5445 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/371/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum torfowisk” w Chochołowie
2018 5446 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/370/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2018 5447 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 5448 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/366/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czarny Dunajec maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5449 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
2018 5450 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/374//2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec
2018 5451 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana
2018 5452 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/919/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 5453 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/923/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018 roku”
2018 5454 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/305/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2018 5455 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 5456 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2018 5457 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 5458 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2018 5459 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2018 5460 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 5461 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/343/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 5462 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/405/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5463 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5464 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/445/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzyciąż”.
2018 5465 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/446/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2018 5466 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/454/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 5467 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/457/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 31.10.2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2018 5468 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
2018 5469 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2018 5470 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5471 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2018 5472 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX-505-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek III)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w Gminie Andrychów – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5473 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LV/313/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Grybowa na rok 2018
2018 5474 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 5475 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5476 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce
2018 5477 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/628/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 5478 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/633/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2018 5479 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/635/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieliczka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieliczka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5480 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/636/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2018 5481 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2018 5482 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2018 5483 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5484 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały Nr LV/429/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5485 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/370/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 5486 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/924/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 201 położonej w obrębie Krasne Potockie, - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 525/4 położoną w obrębie Librantowa, - "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 878 położonej w obrębie Trzetrzewina
2018 5487 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/473/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4  do Statutu Gminy Zawoja
2018 5488 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/309/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5489 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.
2018 5490 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 5491 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/306/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłownik.
2018 5492 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.470.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
2018 5493 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.472.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym z budżetu gminy dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2018 5494 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.473.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 5495 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/557/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
2018 5496 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/459/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5497 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/464/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2018 5498 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/465/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela.
2018 5499 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/466/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Podegrodzie.
2018 5500 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/623/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5501 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/626/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 5502 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 5503 2018-08-07 Aneks Aneks nr 13 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 5504 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2018 5505 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 5506 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 5507 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 5508 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018.
2018 5509 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 290/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko
2018 5510 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/421/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5511 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet.
2018 5512 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2018 5513 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 570/207/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 5514 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2018 5515 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5516 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LV/396/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 5517 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIII/305/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2018 r. Nr 0007/XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 5518 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIII/306/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 5519 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/456/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów.
2018 5520 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/460/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 5521 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/339/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5522 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/340/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
2018 5523 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 5524 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/472/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego w Zawoi Wilcznej
2018 5525 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/469/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5526 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Charsznica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 5527 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/276 /2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 5528 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 317/XLIV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 5529 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 320/XLIV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2018 5530 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 321/XLIV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku tych zajęć.
2018 5531 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie:zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok.
2018 5532 2018-08-07 Komunikat Komunikat Nr 11/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5533 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 468/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Kniaziewicza położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działkach nr 107, 748/2, 840/3, 841/3, 842/4, 844/4, 845/4, 846/1, 847, 1475 o długości 0,290 km.
2018 5534 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 473/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 5535 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 478/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie : zmiany Uchwały Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2018 5536 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 479/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie : zatwierdzenia statutu Żłobka Samorządowego w Myślenicach.
2018 5537 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w miejscowości Pobiednik Wielki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5538 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2018 5539 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018 w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5540 2018-08-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 31 lipca 2018 r. uchylające rozporządzenie Nr 3/2015 zmienione rozporządzeniem nr 2/2016 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2018 5541 2018-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 2 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2018 5542 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LI/804/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3"
2018 5543 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LI/805/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A"
2018 5544 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/647/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5545 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/648/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia
2018 5546 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/301/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5547 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Gminy Lanckorona
2018 5548 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 5549 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/428/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5550 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/332/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2018 5551 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/334/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Gołcza
2018 5552 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/402/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/397/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Tuchów przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 5553 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/403/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2018 5554 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/404/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”
2018 5555 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/407/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Biskupice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5556 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/408/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Biskupice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5557 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/400/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 5558 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koniusza
2018 5559 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5560 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 5561 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5562 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Dunajec.
2018 5563 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 5564 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 5565 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/386 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 5566 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 387/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice.
2018 5567 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 5568 2018-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2018 5569 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 258 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
2018 5570 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 253 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
2018 5571 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr L/350/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2018 5572 2018-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017
2018 5573 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII-372/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5574 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/797/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 5575 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/800/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Sołectw w Gminie Stary Sącz
2018 5576 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/801/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Osiedli w Starym Sączu
2018 5577 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów.
2018 5578 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/405/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sękowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5579 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/406/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Męcina Wielka
2018 5580 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/407/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Męcina Wielka
2018 5581 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w sołectwie Owczary
2018 5582 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/410/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Małastów
2018 5583 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 5584 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 5585 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/248/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 5586 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/249/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Polanka Wielka.
2018 5587 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 5588 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/456/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 5589 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/334/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania i wnoszenia alkoholu na terenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2018 5590 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/338/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5591 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX-502-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5592 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX-506-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5593 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XL/240/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów
2018 5594 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 5595 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/304/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2018 5596 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rzezawa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5597 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rzezawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5598 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2018 5599 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 5600 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok .
2018 5601 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek nad Dunajcem.
2018 5602 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LII/360/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 5603 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/350/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2018 5604 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/642/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 5605 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/644/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5606 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/645/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej
2018 5607 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2018 5608 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/303/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2018 5609 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
2018 5610 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/328/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 5611 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020,  polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 5612 2018-08-13 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Żegocina do stanu faktycznego określonego w postanowieniu DTA-5242-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5613 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr 1466/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5614 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 5615 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny
2018 5616 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sorawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2018 5617 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w m. Leńcze
2018 5618 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny - Kępki - Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice
2018 5619 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/619/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 5620 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/627/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 5621 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/629/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Dąbrowa Tarnowska
2018 5622 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/630/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Dąbrowa Tarnowska
2018 5623 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/641/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5624 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr LXII/392/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5625 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/600/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 5626 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/623/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 5627 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/645/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Niepołomice.
2018 5628 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/644/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Niepołomice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 5629 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/643/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2018 5630 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/646/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/569/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na rok 2019.
2018 5631 2018-08-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2018 5632 2018-08-13 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-6(14)/2018/9193/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach
2018 5633 2018-08-14 Uchwała Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn
2018 5634 2018-08-14 Uchwała Uchwała Nr LI/428/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn
2018 5635 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/425/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2018 5636 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/426/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5637 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/427/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5638 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/429/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 5639 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 5640 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów
2018 5641 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/370/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów
2018 5642 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/372/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 5643 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/327/18 Rady Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 5644 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/266/18 Rady Gminy Ropa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 5645 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Ropa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ropa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, a także w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ropa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5646 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 5647 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 5648 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5649 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5650 2018-08-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego
2018 5651 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 5652 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr 576/209/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 5653 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/308/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.
2018 5654 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 5655 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 5656 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr LI/339/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania
2018 5657 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabowa
2018 5658 2018-08-16 Informacja Informacja Nr OKR.4110.8.2018.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2018 r. o decyzji udzielającej promesę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła CEZ SKAWINA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie
2018 5659 2018-08-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2018 r. o decyzjach udzielających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KZGM Sp. z o.o. z  siedzibą w Proszowicach.
2018 5660 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018
2018 5661 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr VII/335/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica” w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE 2018) w ramach zadania „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” –ETAP III”
2018 5662 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr VII/341/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 5663 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/403/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5664 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr LI/390/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5665 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów.
2018 5666 2018-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2018 5667 2018-08-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 86 /2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5668 2018-08-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5669 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kamionka Wielka
2018 5670 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kamionka Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5671 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr 582/210/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 5672 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr LXXIV.466.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 5673 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 62/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.
2018 5674 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 63/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2018 5675 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 68/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" obejmującej działkę ewidencyjną nr 3/2 w Woli Piskulinej
2018 5676 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 69/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" - obejmującego teren działki ewidencyjnej nr 420 w Kadczy
2018 5677 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 70/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Łącko maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 5678 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 73/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok Nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 5679 2018-08-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ
2018 5680 2018-08-20 Aneks Aneks Nr 3 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 3 sierpnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Trzciana, w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2018 5681 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/631/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o
2018 5682 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/424/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5683 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/427/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Wadowice
2018 5684 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wadowice.
2018 5685 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/432/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5686 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/433/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice
2018 5687 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LI/423/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 5688 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 5689 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2018 5690 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 5691 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/549/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Biecz w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na gazowe na terenie Gminy Biecz” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Biecz.
2018 5692 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/550/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Biecz
2018 5693 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/553/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmian w budżecie Gminy Biecz na 2018 rok
2018 5694 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5695 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
2018 5696 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/442/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5697 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/446/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/328/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iwanowice
2018 5698 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5699 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LXIII/424/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5700 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
2018 5701 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018r.
2018 5702 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/257/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 sierpnia 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018r.
2018 5703 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2018 5704 2018-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
2018 5705 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5706 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 5707 2018-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łącko
2018 5708 2018-08-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3 stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza -Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice,na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 5709 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 5710 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/236/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z  pomocy społecznej będących w  zakresie zadań własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i  zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 5711 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych
2018 5712 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 5713 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5714 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/181/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIII/247/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. - w części objętej zmianą § 3 polegającą na zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00 zł, 2.ustala budżet Gminy Łapanów na 2018 r., w części dotkniętej nieważnością w następujący sposób: 2.1. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) o kwotę 85.319,00 zł (§ 950), 2.2. zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 914.681,00 zł (§ 952), 2.3. zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł (§ 992)
2018 5715 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/180/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok – w części dotyczącej: a) zwiększenia planu dochodów majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków międzygminnych) o kwotę: 6.483.560,00 zł, b) zwiększenia planu wydatków majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę: 8.104.550,00 zł, 2.ustala plan wydatków budżetu Gminy Raciechowice na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę: 1.620.990,00 zł planu wydatków majątkowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
2018 5716 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr 1475/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5717 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr 1477/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5718 2018-08-22 Aneks Aneks Nr 2/2018 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 sierpnia 2018 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 51 w Regietowie
2018 5719 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słopnice do realizacji zadania pn „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5720 2018-08-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy rtm. Witolda Pileckiego w miejscowości Miechów-Charsznica w gminie Charsznica
2018 5721 2018-08-23 Uchwała Uchwała Nr XL/365/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5722 2018-08-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5723 2018-08-23 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5241-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Brzeskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5724 2018-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2018 5725 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/421/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
2018 5726 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/423/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5727 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Pasternik" w Modlniczce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5728 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/428/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 5729 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/257/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5730 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5731 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5732 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5733 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2018 5734 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w sprawie dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły na paliwo stałe lub kotły gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Tokarnia
2018 5735 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr 214/90/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5736 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr 215/92/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5737 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr 216/94/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5738 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr 217/95/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5739 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr 218/97/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5740 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/256/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5741 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 5742 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy i logopeda.
2018 5743 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina
2018 5744 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/240/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów
2018 5745 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2
2018 5746 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków
2018 5747 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk.
2018 5748 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/581/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5749 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/592/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5750 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5751 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice
2018 5752 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-2/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bochnia do stanu faktycznego
2018 5753 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-3/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Mędrzechów i gminy Pleśna do stanu faktycznego
2018 5754 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-4/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa do stanu faktycznego
2018 5755 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5756 2018-08-29 Aneks Aneks Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2018 5757 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/459/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5758 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/461/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz realizację zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem.
2018 5759 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/462/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2018 5760 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/463/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5761 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/464/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5762 2018-08-30 Komunikat Komunikat Nr 12 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5763 2018-08-30 Komunikat Komunikat Nr 13 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5764 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/373/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonka.
2018 5765 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 5766 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/496/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 5767 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5768 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 5769 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/505/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki
2018 5770 2018-08-30 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice, zawartego 13 listopada 2017 r., zmienionego aneksem nr 1 z 15 grudnia 2017 r. w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 255 w Wietrzychowicach
2018 5771 2018-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 6/2014 z 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2018 5772 2018-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z 1 sierpnia 2016 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego
2018 5773 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/420/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dębno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 5774 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/421/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5775 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/429/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/308/2006 Rady Gminy Dębno z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2018 5776 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/430/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 5777 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmujacego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rytro" związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych Gminy Rytro.
2018 5778 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr LIX/604/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5779 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr L/984/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.
2018 5780 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr LII/1028/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr L/984/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.