Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4631 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1377/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXVI/266/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmek na rok 2017
2018 4632 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1467/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXIII.209.2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2017 r.”
2018 4633 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1469/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXVI/306/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki
2018 4634 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1473/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XII/124/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2017 r.
2018 4635 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1474/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XI/119/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012 r., w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce
2018 4636 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1525/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4637 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1526/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XLII/314/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4638 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1527/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr X/65/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4639 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1530/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014 r. Nr XLVII/401/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
2018 4640 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1531/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XI/75/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.
2018 4641 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.453.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.214.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów.
2018 4642 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.454.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 4643 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.458.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Czernichów i zarządzanych przez Wójta Gminy Czernichów.
2018 4644 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.459.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. - uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4645 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.460.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 4646 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.461.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4647 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.463.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4648 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/541/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 4649 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/547/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oświęcim
2018 4650 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia o wprowadzeniu zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach zasilanych w wodę z ujęcia w Brodłach.
2018 4651 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4652 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 4653 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 464/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 4654 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. W sprawie : tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2018 4655 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. W sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2018 4656 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr LI/449/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 4657 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr LI/450/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2018 4658 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 4659 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 4660 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojnik.
2018 4661 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4662 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie w prowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gnojnik.
2018 4663 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 1422/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4664 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLII/301/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 4665 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4666 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28.01.2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski.
2018 4667 2018-07-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego
2018 4668 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1540/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2017 rok
2018 4669 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1572/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r., Nr XXVIII/191/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 4670 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1573/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2017 rok
2018 4671 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1574/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013 r. Nr XXVIII/206/2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2013 rok
2018 4672 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1575/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 rok
2018 4673 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1576/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2015 rok
2018 4674 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1577/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2016 rok
2018 4675 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1594/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2018 4676 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1641/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2018 4677 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1670/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr 285/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku
2018 4678 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr X/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4679 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 4680 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/267/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 4681 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytro.
2018 4682 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2018 4683 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LIX/380/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 4684 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.367.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091), zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330), zmienionego uchwałą Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25.03.2016 r. poz. 1993)
2018 4685 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.368.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151) i zmienionego uchwałą Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 23.08.2016 r. poz. 4840)
2018 4686 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.369.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO)”, przyjętego Uchwałą Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 3361)
2018 4687 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.370.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2018 4688 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/397/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Tuchów przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4689 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/398/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2018 4690 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/401/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 4691 2018-07-03 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-59(16)/2017/2018/285/XIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2018 4692 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/472/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4693 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/471/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczucin
2018 4694 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/341/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 4695 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/336/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 4696 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/539/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka
2018 4697 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/549/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2018 4698 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/551/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4699 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 4700 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/293/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4701 2018-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 marca 2018 r. z  wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2017 rok
2018 4702 2018-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stryszów za 2017 rok
2018 4703 2018-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2017 r.
2018 4704 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Bolesław
2018 4705 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4706 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/359/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4707 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/360/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole
2018 4708 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/361/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 4709 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr L/473/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2018 4710 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr L/482/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 4711 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/390/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4712 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 382/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 4713 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/417/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 4714 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 4715 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/406/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Drwinia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4716 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Drwinia
2018 4717 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII.303.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Lipnica Murowana.
2018 4718 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII.310.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 4719 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/555/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4720 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszowice
2018 4721 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/565/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/485/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
2018 4722 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/566/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszowice
2018 4723 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/567/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4724 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/568/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2018 4725 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/569/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 4726 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/570/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/519/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2018 roku”
2018 4727 2018-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVI/5/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
2018 4728 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4729 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2018 4730 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr 562/203/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4731 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
2018 4732 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/405/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Zator
2018 4733 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zator
2018 4734 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2018 4735 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.593.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4736 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.608.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4737 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.609.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2018 4738 2018-07-04 Komunikat Komunikat Nr 8/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4739 2018-07-04 Komunikat Komunikat Nr 9/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4740 2018-07-04 Komunikat Komunikat Nr 10/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4741 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr 10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2018 4742 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr 11 / 2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4743 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/405/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4744 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4745 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr L/476/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)
2018 4746 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr LVI/393/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa
2018 4747 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 4748 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/595/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 4749 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 4750 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4751 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/211/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gręboszów.
2018 4752 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/218/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
2018 4753 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 4754 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 4755 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 4756 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 4757 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnianych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 4758 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów
2018 4759 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego z zakresu oświetlenia ulicznego, polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Zagórzany - dz. nr 254 (Gmina Gdów) oraz Kobylec - dz. nr 262 (Gmina Łapanów)
2018 4760 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/303/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 4761 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/308/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciężkowice
2018 4762 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ciężkowice
2018 4763 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4764 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4765 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wiśniowa instrumentem płatniczym
2018 4766 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/43/15 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej.
2018 4767 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4768 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4769 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4770 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/317/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach   i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2018 4771 2018-07-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze
2018 4772 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/639/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap A
2018 4773 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/331/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
2018 4774 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
2018 4775 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 4776 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 4777 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII/538/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2018 4778 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na lata 2017 – 2020”
2018 4779 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/642/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2018 4780 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/643/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 4781 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/645/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2018 4782 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/647/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz
2018 4783 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/648/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz
2018 4784 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LII/536/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4785 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LII/540/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biecz oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Biecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4786 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2018 rok
2018 4787 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/278/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 4788 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych.
2018 4789 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 4790 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/282/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż
2018 4791 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż
2018 4792 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/412/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 4793 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/415/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bukowno
2018 4794 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/416/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Bukowno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4795 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/417/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4796 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/419/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 4797 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/435/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kęty
2018 4798 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 4799 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Świątniki Górne.
2018 4800 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr L/414/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 4801 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/202/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 4802 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/203/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 czerwca 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4803 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 4804 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Targ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 4805 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXiv/347/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Targ, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4806 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/610/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4807 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/615/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 4808 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/618/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza
2018 4809 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/898/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 4810 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/905/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chełmiec
2018 4811 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/906/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Chełmiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4812 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/907/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4813 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/908/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Chełmiec Nr XLI/830/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmiec
2018 4814 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/918/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4815 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/444/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4816 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 375/1 i 375/3 położonych w Podrzeczu oraz w zakresie części tekstowej planu
2018 4817 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 293794 K „Podegrodzie - Do wspólnoty”, na odcinku, na którym droga ta przebiega przez działki ewidencyjne nr 741/1 i 741/2 w miejscowości Podegrodzie, kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie.
2018 4818 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/446/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Podegrodzie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 4819 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/445/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Podegrodzie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4820 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ryglice
2018 4821 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ryglice
2018 4822 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozłów.
2018 4823 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów
2018 4824 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozłów.
2018 4825 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XXXVI/314/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Budzów.
2018 4826 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/285/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 418 w Moszczenicy
2018 4827 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 2163/5, działka Nr 1481, część działki Nr 3349, działka Nr 1409, część działki Nr 2916 w Moszczenicy, działka Nr 853/1, działka Nr 727/1 (działki Nr 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6 po podziale) w Staszkówce
2018 4828 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 4829 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/608/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/485/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
2018 4830 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4831 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 4832 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2018 4833 2018-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2016 rok
2018 4834 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/618/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018 – 2022.
2018 4835 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/338/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
2018 4836 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2018 4837 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/351/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4838 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/352/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4839 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/354/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych
2018 4840 2018-07-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4841 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr CV/2700/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2018 4842 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.
2018 4843 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Rzezawa w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 4844 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2018 4845 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-486-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. Nr L-467-14 w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów.
2018 4846 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-490-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów.
2018 4847 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-491-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów.
2018 4848 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-492-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 4849 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-494-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów
2018 4850 2018-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2018 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 4851 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/598/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 4852 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/601/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2018 4853 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych
2018 4854 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/603/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
2018 4855 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/605/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 4856 2018-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2018 4857 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/442/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4858 2018-07-09 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 4.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
2018 4859 2018-07-09 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 5.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
2018 4860 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/44/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4861 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/45/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4862 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/46/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4863 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/47/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4864 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/48/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4865 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/49/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Zielonkach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4866 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/50/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej
2018 4867 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/51/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Zielonki
2018 4868 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/56/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zielonki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4869 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/57/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zielonki, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4870 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/58/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki
2018 4871 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/59/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
2018 4872 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/61/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4873 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/619/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2018 4874 2018-07-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szczurowa
2018 4875 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/625/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 4876 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/628/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2018 4877 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/629/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 560543K poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2018 4878 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/633/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4879 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/631/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4880 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/632/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4881 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/630/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4882 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/627/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Niepołomice oraz nadania jej statutu.
2018 4883 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/43/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 4884 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/55/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021
2018 4885 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/406/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki Nr 102/13
2018 4886 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/407/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 314/3, działka Nr 101/1
2018 4887 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/440/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 4888 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/443/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.
2018 4889 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/444/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Radlna
2018 4890 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tarnów
2018 4891 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4892 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/447/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w Publiczne Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej.
2018 4893 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/448/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich w Publiczne Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich.
2018 4894 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów
2018 4895 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica
2018 4896 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 4897 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/975/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap
2018 4898 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/976/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A
2018 4899 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/977/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIII/626/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2018 4900 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/978/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIV/655/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
2018 4901 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/980/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2018 4902 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/987/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2018 4903 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/988/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 4904 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/989/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.
2018 4905 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 60/XLVIII/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 4906 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 4907 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie
2018 4908 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu nazwy parkowi położonemu w mieście Chrzanów.
2018 4909 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/441/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o ustaleniu dla terenu Gminy Chrzanów zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4910 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o ustaleniu dla terenu Gminy Chrzanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 4911 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zasadach sprawiania przez Gminę Chrzanów pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.
2018 4912 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/444/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
2018 4913 2018-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2017 rok
2018 4914 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 4915 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 1428/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 4916 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 4917 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryglice na lata 2018-2021
2018 4918 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.463.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2018 4919 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 4920 2018-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Budzowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budzów
2018 4921 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 4922 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 4923 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018.
2018 4924 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4925 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4926 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4927 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/607/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 4928 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 4929 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 4930 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/60/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
2018 4931 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/69/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 4932 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/345/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 4933 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/345/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 4934 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/348/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4935 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/355/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025”
2018 4936 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4937 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/356/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 4938 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-489-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów
2018 4939 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-499-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4940 2018-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 14 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2017 rok stan na 31 grudnia 2017 roku
2018 4941 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 4942 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
2018 4943 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4944 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tymbark.
2018 4945 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/759/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420250K – ul. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem
2018 4946 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/758/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420260K – ul. Stanisława Zubka w Zakopanem
2018 4947 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/752/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2018 4948 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/750/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - pomnika przyrody wchodzącego w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2018 4949 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/744/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 4950 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/738/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane.
2018 4951 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/743/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2018 4952 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/415/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 4953 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 312/XLIII/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 4954 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr V/414/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 4955 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr V/419/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 4956 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 315/XLIII/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 4957 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Łapanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4958 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łapanów.
2018 4959 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/244/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2018 4960 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łapanów innym instrumentem płatniczym.
2018 4961 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/432/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4962 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Maszków
2018 4963 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/438/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Iwanowice Nr XIII/127/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy IWwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice
2018 4964 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/439/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 4965 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/440/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwanowice
2018 4966 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwanowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4967 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/445/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 4968 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/450/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4969 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/451/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2018 4970 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2018 4971 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2019
2018 4972 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 4973 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/387/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/377/2018 z dnia 30 maja 2018r w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 4974 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Uście Gorlickie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4975 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/389/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. ustalenia na terenie Gminy Uście Gorlickie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4976 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/391/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Uście Gorlickie, oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 4977 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 206/64/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4978 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 207/65/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4979 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 208/68/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4980 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 209/74/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4981 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/626/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: "Chobot-Polana”
2018 4982 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/355/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 4983 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2018 4984 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2018 4985 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/361/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Jabłonka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4986 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 4987 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 4988 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/482/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 rok
2018 4989 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/475/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2018 4990 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki
2018 4991 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.
2018 4992 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4993 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
2018 4994 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
2018 4995 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów
2018 4996 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok
2018 4997 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 4998 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2018 4999 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica na lata 2018-2020".
2018 5000 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamienica.
2018 5001 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 5002 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 5003 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2018 5004 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Proszowicki.
2018 5005 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2018 5006 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2018 5007 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 5008 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze
2018 5009 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
2018 5010 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5011 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2018 5012 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 5013 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 5014 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2018 5015 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Jordanowa
2018 5016 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jordanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5017 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/323/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018.
2018 5018 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/326/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 5019 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/328/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pałecznica.
2018 5020 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr VII/333/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 5021 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/779/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5022 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/788/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
2018 5023 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/789/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5024 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/264/2001 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu wolnego za lokale użytkowe na terenie Gminy Raba Wyżna oraz upoważnienia Zarządu Gminy do zawierania umów najmu
2018 5025 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5026 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skała
2018 5027 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/377/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Smardzowice
2018 5028 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/378/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5029 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim
2018 5030 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pcim
2018 5031 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/272/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 5032 2018-07-11 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-8(6)/2018/18561/XIVA/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2018 5033 2018-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2018
2018 5034 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja
2018 5035 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2018 5036 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 5037 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/369/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2018 5038 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2018 rok nr XII/66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 5039 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/288/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 5040 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/782/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych, obchodowych oraz służb ruchu drogowego w 2018 r., które będą pełnione na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz dla Komisariatu Policji w Starym Sączu.”
2018 5041 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/786/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Burmistrza Starego Sącza.
2018 5042 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV.343.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 5043 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV.350.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
2018 5044 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/283/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziemice.
2018 5045 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rozdziele.
2018 5046 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rozdziele.
2018 5047 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/401/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka i nadania statutu.
2018 5048 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 5049 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5050 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Szaflary
2018 5051 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/369/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary
2018 5052 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023
2018 5053 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5054 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 5055 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5056 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/346/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2018 5057 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
2018 5058 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2018 5059 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/354/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5060 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. dotyczącej określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wadowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 5061 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
2018 5062 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/396/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 5063 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/563/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 5064 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/576/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5065 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/578/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5066 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/580/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 5067 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/586/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/226/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 5068 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/198/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 5069 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazw dróg gminnych
2018 5070 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/202/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2018 5071 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/203/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce i nadania jej statutu
2018 5072 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/224/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 5073 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/351/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 5074 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/433/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 5075 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 5076 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/436/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 5077 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/437/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2018 5078 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/438/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5079 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Palczowice w gminie Zator
2018 5080 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/441/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Graboszyce w gminie Zator
2018 5081 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/443/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2018 5082 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 5083 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 5084 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa
2018 5085 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/268/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stara Wieś - Podlipowe do kategorii dróg gminnych
2018 5086 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Limanowa
2018 5087 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5088 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym innym instrumentem płatniczym
2018 5089 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2018 5090 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koszyce
2018 5091 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/992/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2018 5092 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone, jako działki ewidencyjne nr: 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/2, 1770, 1771, 1781/1, 1782, 1791, 1792, 1793, 1794, 1797, 1798, 1795, 4712/2 (część działki) wszystkie położone w Kamienicy, nr: 412/1, 525/1, 2318, 2319, 2256, 2257, 2305, 2878 wszystkie położone w Szczawie, nr 1361 w Zasadnem, 495/4, 784 w Zbludzy, nr: 601, 2419 (część działki) położone w Zalesiu
2018 5093 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 586, 589/2, 590, 591/4, 592 w Zbludzy
2018 5094 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/379/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 5095 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5096 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/385/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Chełmek maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5097 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Chełmek maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży
2018 5098 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/390/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie w Chełmku pomnika obeliska Pamięci strażaków OSP Chełmek w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
2018 5099 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/403/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5100 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice
2018 5101 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5102 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/411/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5103 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2018 5104 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 5105 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 5106 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5107 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/283/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa
2018 5108 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stryszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5109 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/402/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łużna.
2018 5110 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/503/02 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Gorlickiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Gorlickiego.
2018 5111 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/522/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli specjalistów m.in.: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.
2018 5112 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/527/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.
2018 5113 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV.402.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5114 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV.403.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
2018 5115 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2018 5116 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/310/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 5117 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/312/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchosławice
2018 5118 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2018 5119 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/312/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 5120 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 5121 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/447/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych występujących na terenie Gminy Zabierzów
2018 5122 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poronin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poronin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5123 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/250/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.
2018 5124 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/251/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.
2018 5125 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/252/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”.
2018 5126 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zembrzyce.
2018 5127 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia na terenie Gminy Zembrzyce odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 5128 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
2018 5129 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2018 5130 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:uchwalenia statutów sołectw Gminy Zembrzyce.
2018 5131 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zembrzyce miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych.
2018 5132 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/779/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 757, 758, 801, 851, 853, 921, 926
2018 5133 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/778/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/623/17 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2018 5134 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 5135 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy „29 Stycznia”.
2018 5136 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w opłacie targowej.
2018 5137 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzanie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Sucha Beskidzka
2018 5138 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2018 5139 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sucha Beskidzka.
2018 5140 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2018 5141 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/409/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wojnicz.
2018 5142 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/410/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wojnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5143 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/411/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 5144 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/412/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2018 5145 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/414/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 5146 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gromnik.
2018 5147 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gromnik.
2018 5148 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Gromnik.
2018 5149 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Gromnik na lata 2018 - 2021
2018 5150 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 364/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2018 5151 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/737/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Zakopane.
2018 5152 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/736/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5153 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.352.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Maków Podhalański, a realizującymi zadania własne Gminy Maków Podhalański w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
2018 5154 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zespół Szkół w Radłowie”.
2018 5155 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/251/06 Rady Gminy Radłów z dnia 10 marca 2006 r. dotyczącej połączenia Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej i Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej w „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej”
2018 5156 2018-07-13 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-9(9)/2018/188/XIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2018 5157 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5158 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/460/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLIII/430/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5159 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/461/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018  r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania , ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
2018 5160 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/352/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 5161 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/356/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2018 5162 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/362/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 5163 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2018 5164 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 5165 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach oraz nadania statutu.
2018 5166 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVI/582/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 5167 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/588/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5168 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/589/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2018 5169 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/590/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5170 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/592/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. T. Kościuszki w Tarnowie.
2018 5171 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Grybów
2018 5172 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Grybów miejsce sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5173 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 5174 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 310/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łososina Dolna dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 5175 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 312/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 5176 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2018 r. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5177 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 590/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Gorlice na lata 2018 – 2021”
2018 5178 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 591/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorlice oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Gorlice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5179 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 600/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok.
2018 5180 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5181 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/355/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 5182 2018-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej nr 1/2017 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu dąbrowskiego
2018 5183 2018-07-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tomasza Arciszewskiego w mieście Oświęcim
2018 5184 2018-07-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Achacego Kmity w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2018 5185 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/454/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5186 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 5187 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz”
2018 5188 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 5189 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/404/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Graboszycach w zawiązku z przekształceniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Graboszycach im. Władysława Broniewskiego w Przedszkole Publiczne w Graboszycach
2018 5190 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 5191 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/290/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
2018 5192 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/291/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5193 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 5194 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 5195 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 5196 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5197 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
2018 5198 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LI/410/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 5199 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LI/414/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brzeszcze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5200 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-366/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2018 5201 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-368/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2018 roku
2018 5202 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLI-369/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 5203 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.458.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 5204 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.464.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowania pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2018 5205 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/451/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 5206 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 5207 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5208 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/417/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 5209 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/419/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2018 5210 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 5211 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 5212 2018-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY DĘBNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2017 ROK Dębno, Marzec 2018
2018 5213 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 210/76/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżecie
2018 5214 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 211/81/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5215 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 212/83/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5216 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 213/87/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 5217 2018-07-18 Aneks Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 5218 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 1436/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5219 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr 1439/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5220 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2018 5221 2018-07-18 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie według stanu na dzień 10 lipca 2018 roku
2018 5222 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/323/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2018 5223 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/326/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 5224 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/18 Rady Gminy Olesno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno
2018 5225 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/18 Rady Gminy Olesno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2018 5226 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5227 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/421/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2018 5228 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/325/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 5229 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/375/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawiew zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 5230 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/370/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 5231 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CV/2723/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6.
2018 5232 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CV/2724/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/1336/16 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 5233 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5234 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2740/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5235 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2744/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis.
2018 5236 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2750/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i  specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 5237 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2761/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
2018 5238 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2763/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 5239 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2764/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazw ulic.
2018 5240 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2765/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazw skwerów.
2018 5241 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2766/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018 5242 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2767/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym.
2018 5243 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2770/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
2018 5244 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2773/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
2018 5245 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2774/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/1335/16 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2018 5246 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2775/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2018 5247 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2779/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 5248 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2018 5249 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/ 384/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2018 5250 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/ 387/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.
2018 5251 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-339-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Sułoszowa
2018 5252 2018-07-19 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Budzów z dnia 16 lipca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2018 5253 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XL/635/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Miechów
2018 5254 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/409/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Radłów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5255 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/410/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5256 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/411/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5257 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 5258 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/604/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 5259 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5260 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5261 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2018 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 5262 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2018 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie remontu chodników wzdłuż drogi powiatowej
2018 5263 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr KI-411/161/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 lipca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XLIV/611/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części dotyczącej § 1 ust. 4 oraz § 1 ust. 5 w zakresie słów: „i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach”
2018 5264 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2018 5265 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łukowica
2018 5266 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łukowica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5267 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2018 5268 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1378K w sąsiedztwie szkoły w Pogórskiej Woli
2018 5269 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XL/625/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 5270 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XL/626/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 5271 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 5272 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/385/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Klucze
2018 5273 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/386/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze.
2018 5274 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/387/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5275 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/615/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 5276 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 5277 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr 1449/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5278 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.313.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 5279 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 1) Baranówka, 2) Czulice, 3) Dojazdów, 4) Goszyce, 5) Goszcza, 6) Głęboka, 7) Karniów, 8) Kocmyrzów, 9) Krzysztoforzyce, 10) Luborzyca, 11) Łuczyce, 12) Łososkowice, 13) Maciejowice, 14) Marszowice, 15) Prusy, 16) Pietrzejowice,17) Rawałowice, 18) Sadowie, 19) Skrzeszowice, 20) Sulechów, 21) Wola Luborzycka, 22) Wysiołek Luborzycki, 23) Wiktorowice, 24) Wilków, 25) Zastów
2018 5280 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka
2018 5281 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LII/337/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 5282 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5283 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5284 2018-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2017
2018 5285 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/193/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2018 5286 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2018 5287 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/349/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5288 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2018 5289 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/247/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5290 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5291 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 5292 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 279 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/ 42 /2015 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2018 5293 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 273 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2018 5294 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 274 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/99/2000 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
2018 5295 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 275 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 5296 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 276 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 5297 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 277/ 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 5298 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 278 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Szczurowa i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 5299 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 270 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szczurowa.
2018 5300 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice
2018 5301 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach
2018 5302 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 5303 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania licencji na przewóz osób i bagażu taksówką oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 5304 2018-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2018 5305 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/402/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5306 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/413/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXX/336/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”.
2018 5307 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/420/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975
2018 5308 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr CVII/2737/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”
2018 5309 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr CVII/2738/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy”
2018 5310 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/453/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podsatawowych
2018 5311 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/298/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 5312 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/309/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Grybów.
2018 5313 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Grybów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5314 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/311/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Grybów.
2018 5315 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 5316 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 5317 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 5318 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia i korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 5319 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2018 5320 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 5321 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5322 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wadowice na lata 2018 - 2032”
2018 5323 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/419/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 5324 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/420/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Wadowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 5325 2018-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Wojnicza z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2017 rok
2018 5326 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/304/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2018 5327 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5328 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5329 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki oraz trybu postępowania w tym zakresie
2018 5330 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIV/264/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5331 2018-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2018 5332 2018-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2018 5333 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 5334 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/438/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „przy ul. Na Buczków” w Bochni
2018 5335 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kolanów” w Bochni
2018 5336 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/627/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 5337 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/629/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2018 5338 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul.  Armii Krajowej
2018 5339 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr 314/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2018 5340 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 5341 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/370/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 5342 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutów Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej oraz Publicznego Przedszkola w Koszycach Wielkich i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich
2018 5343 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr KI-411/156/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności – w zakresie: 1)§ 11 pkt 5 i 9, § 12 ust. 3 pkt 3 i § 13, uchwały, 2) załącznika nr 2 w pozycji pn.: Oświadczenia: a) w pkt 4 w zakresie słów: „…w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości”; b) w pkt 6 w zakresie słów: „…oraz, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego”; 3)załącznika nr 3 w pozycji pn.: Część III w pkt 2 w zakresie słów: „…oraz, że jestem/śmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego”
2018 5344 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2018 5345 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr LV/400/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2018 5346 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XL/549/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5347 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/598/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5348 2018-07-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5349 2018-07-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5350 2018-07-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5351 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 5352 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 5353 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słopnice do realizacji zadania pn „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5354 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 5355 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/237/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2018 5356 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień.
2018 5357 2018-07-27 Uchwała Uchwała Nr LXI/389/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5358 2018-07-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 5359 2018-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Tomaszkowicach
2018 5360 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 5361 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok
2018 5362 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok
2018 5363 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5364 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLVI/526/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 5365 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 5366 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr RFB.0711.1.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2017 rok
2018 5367 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Gdów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2017
2018 5368 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5369 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2018 Nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5370 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/245/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 5371 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV.405.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5372 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/411/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 5373 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr L/385/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5374 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap A
2018 5375 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5376 2018-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2018 5377 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/18 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2017 rok
2018 5378 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/18 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 5379 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr 1455/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5380 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr 1452/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 5381 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z  cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.
2018 5382 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 5383 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5384 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 5385 2018-07-31 Informacja Informacja Nr OKR-4110-20(6)/2018/366/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2018 r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach