Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1455 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/370/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 1456 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2018 rok.
2018 1457 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok nr XLIII/274/2018 z dnia 22 stycznia 2018 rok.
2018 1458 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/354/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ul. 25 Stycznia w Chełmku.
2018 1459 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/212/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 1460 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 253 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1461 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 252 /2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1462 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 1463 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/377/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 1464 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2018 1465 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/385/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę NR LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1466 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/386/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/361/2017 RadyMiejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1467 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 356/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2018 1468 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2018 1469 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/388/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1470 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Olkuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2018 roku.
2018 1471 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Olkuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Olkuszu w 2018 roku.
2018 1472 2018-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2018 1473 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Suskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego w 2018 roku.
2018 1474 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/413/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 1475 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub dla podmiotów sprawujących opiekę w formie dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów.
2018 1476 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/398/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2018 1477 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów.
2018 1478 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej pn. Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2018 1479 2018-03-01 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 1480 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Nr 4.2018 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 1481 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Nr 5.2018 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i gminy ryglice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 1482 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/406/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1483 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1484 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/411/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administrayjnych Gminy Zabierzów
2018 1485 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XL.360.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tanowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1486 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 1487 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
2018 1488 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1489 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584 z późn. zmianami)
2018 1490 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sromowce Wyżne
2018 1491 2018-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr RKiSO.5510.1.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za rok 2017
2018 1492 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/379/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.
2018 1493 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1494 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr LXVI.419.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Limanowej.
2018 1495 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV-454-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Andrychów”
2018 1496 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr VII/252/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1497 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 357/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1498 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 1499 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1500 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/374/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2018 1501 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/380/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1502 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania
2018 1503 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/382/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/359/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 1504 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/383/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 1505 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1506 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1507 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie.
2018 1508 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
2018 1509 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/298/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 1510 2018-03-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy LIPINKI na rok 2018
2018 1511 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2018
2018 1512 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 1513 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem
2018 1514 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/458/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach
2018 1515 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/466/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1516 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/471/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 1517 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XL/468/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Liszki w ramach projektu „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1518 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 370/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016 r. Nr XIX/101/16 w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Radgoszcz do projektu partnerskiego
2018 1519 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 862/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. Nr XXII/219/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2017 r.
2018 1520 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 872/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2013 roku.
2018 1521 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 873/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014 r., Nr LIII/412/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2014 roku
2018 1522 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 875/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XVIII/169/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2016 r.
2018 1523 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 876/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXXI/293/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2017 r.
2018 1524 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 960/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXVI/246/2017 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
2018 1525 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 986/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2013 r.”
2018 1526 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 989/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016 r., Nr XVII/83/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2016 roku
2018 1527 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1528 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1214/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2017 roku
2018 1529 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 991/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r., Nr XXX/344/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2017 roku
2018 1530 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 846/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 r. Nr XLV/324/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2018 1531 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 988/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 r.
2018 1532 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1095/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. Nr XX/144/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku
2018 1533 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 985/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w roku 2012
2018 1534 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 900/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXIII/187/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2017 roku
2018 1535 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1071/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. Nr XXVII/183/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku
2018 1536 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 912/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Nr III/16/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 marca 2017 r., w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Alwernia w 2017 roku
2018 1537 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 945/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXIII/412/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczka na rok 2017
2018 1538 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I”
2018 1539 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2018 1540 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-289-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie :przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 1541 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-290-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.
2018 1542 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-291-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej.
2018 1543 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-292-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielmoży.
2018 1544 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-293-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.
2018 1545 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/276/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2018 rok.
2018 1546 2018-03-05 Informacja Informacja Nr WPG.7113.2.2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie : zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2018 1547 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 1548 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2018 roku.
2018 1549 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa„
2018 1550 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/293/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe i na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśniowa”
2018 1551 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294 /18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśniowa”
2018 1552 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/297/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1553 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1554 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/299 /18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2018 1555 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/510/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1556 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/514/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 1557 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/515/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 1558 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/517/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach
2018 1559 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/518/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1560 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr 288/XXXIX/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 1561 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/349/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1562 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2018 1563 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/351/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240)
2018 1564 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/352/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1565 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/358/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018
2018 1566 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/359/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1567 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1568 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/364/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 1569 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/351/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1570 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/263/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 1571 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 1572 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/293/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2018
2018 1573 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1574 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1575 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/298/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1576 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/299/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 1577 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/715/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/537/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2018 1578 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/410/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 485 i 486 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 319/7 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 990/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 384/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 388 i 425/8 w Podrzeczu, działki ewidencyjne nr 389/1, 390/2, 391/5 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 229/1 i 229/2 w Mokrej Wsi, część działki ewidencyjnej nr 248 w Chochorowicach, część działek ewidencyjnych nr 868/6 i 868/9 w Brzeznej
2018 1579 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 177 w Chochorowicach, 24/2, 760 w Gostwicy, 75 w Naszacowicach, 58 w Olszance, 461/3 w Podegrodziu oraz 86/8 i 86/9 w Podrzeczu
2018 1580 2018-03-05 Komunikat Komunikat Nr 2/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1581 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1582 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/344/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
2018 1583 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/352/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Radłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1584 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym instrumentem płatniczym
2018 1585 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/368/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 344/1, część działki Nr 535, część działki Nr 1748/5
2018 1586 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/369/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka Nr 1491/21
2018 1587 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/370/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działki Nr 1251, część działki Nr 404/2
2018 1588 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/371/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki Nr 1059
2018 1589 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/372/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki Nr 2072/3
2018 1590 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/375/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gorlice
2018 1591 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Szczucin
2018 1592 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów
2018 1593 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowe Brzesko na rok 2018
2018 1594 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/566/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 1595 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 1596 2018-03-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 62/XXII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 stycznia 2018 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej NA ROK 2018
2018 1597 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/351/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 1598 2018-03-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 987/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014 r. Nr XXXVIII/217/2014 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku
2018 1599 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 1600 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr XXXIII/287/2018 w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2018 1601 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1602 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
2018 1603 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 1604 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/363/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 1605 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1606 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 1607 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/403/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1608 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 1609 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w  Nowym Wiśniczu
2018 1610 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 1611 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XL/237/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1612 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2018 roku”
2018 1613 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1614 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/719/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2018 1615 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/720/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1616 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/721/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2018.
2018 1617 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/726/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy "ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego" na przedłużenie ulicy położonej w Starym Sączu.
2018 1618 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/730/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2018 r.
2018 1619 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/328/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2018 1620 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 1621 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1622 2018-03-06 Informacja Informacja Nr OKA.4110.49.2017.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2018 1623 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2018 1624 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.
2018 1625 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 1626 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 310 / 2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Górskiej w Suchej Beskidzkiej.
2018 1627 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 1628 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 1629 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Ropa.
2018 1630 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Ropa
2018 1631 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ropa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 1632 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2018 1633 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2018 1634 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Jordanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1635 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa
2018 1636 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa
2018 1637 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/309/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1638 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok.
2018 1639 2018-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2018 1640 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/376/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 1641 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/351/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1642 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr 540/XLV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 1643 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/212/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2018 1644 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/213/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 1645 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/408/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 1646 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/412/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów
2018 1647 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1648 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa.
2018 1649 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nawojowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2017 r.
2018 1650 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr 1318/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 1651 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018
2018 1652 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 1653 2018-03-07 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 1 marca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2018 1654 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 335 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych.
2018 1655 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 1656 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 1657 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 1658 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/321/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2018 1659 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2018 1660 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/504/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/494/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krzeszowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1661 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/509/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1662 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/510/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2018 1663 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/544/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skawina
2018 1664 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/545/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina
2018 1665 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 1666 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Biały Dunajec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1667 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1668 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 1669 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Biały Dunajec oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osóbuprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 1670 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2018 1671 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/536/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 1672 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2018 1673 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/356/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1674 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/358/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2018 1675 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/359/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawiezmiany uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2018 1676 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 1677 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Rzezawa „ Pomoc Gminy Rzezawa w dożywianiu dzieci i młodzieży w zakresie śniadań i podwieczorków ” na lata 2018-2020.
2018 1678 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/265/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR”.
2018 1679 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 1680 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzezawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1681 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/268/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1682 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/267/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/151/2016 r. Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona.
2018 1683 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/308/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 1684 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/349/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 1685 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/350/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 1686 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/266/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1687 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/258/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2018 roku
2018 1688 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/259/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 1689 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 1690 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/261/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowezasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 1691 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/262/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym
2018 1692 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 1693 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie okreslenia kryterium naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1694 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr 542/XLV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 1695 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście
2018 1696 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 1697 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie
2018 1698 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1699 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/723/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łazy Biegonickie 2”
2018 1700 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Gorlicki, Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2018 1701 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/703/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2018 1702 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/712/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2018 roku
2018 1703 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/713/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1704 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/727/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2018 1705 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/729/2018 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012r. , nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014 r., nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., XXII/321/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz nr XXXIV/517/17 z dnia 27 marca 2017 r.
2018 1706 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1707 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 1708 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/323/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1709 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica.
2018 1710 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-338/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Falsztyn
2018 1711 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-339/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-106/93 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 1993 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Niedzicy
2018 1712 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-340/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2018 roku.
2018 1713 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-341/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne
2018 1714 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Lipnica Wielka publicznej szkoły ponadpodstawowej – Branżowej Szkoły I stopnia
2018 1715 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/494/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1716 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/495/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2018 roku„
2018 1717 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/499/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 1718 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Biecz  przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1719 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2018 1720 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2018 1721 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 1722 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 1723 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 1724 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1725 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1726 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 1727 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz przyznawania i wypłacania im nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 1728 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/245/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1729 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/250/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania Technikum w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski, imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2018 1730 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 1731 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 1732 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jordanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1733 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1734 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/271/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
2018 1735 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/241/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Poronin
2018 1736 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2018 1737 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2018 1738 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/361/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2018 1739 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/363/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 1740 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/368/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1741 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/369/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2018 1742 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/367/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice.
2018 1743 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/550/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1744 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku
2018 1745 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/553/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz
2018 1746 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/290/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pałecznica w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji
2018 1747 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/292/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: określenia stawek opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
2018 1748 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/293/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2018 1749 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/296/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 1750 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/194/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Jagiellońskiej na ulicę Ks. Ignacego Piwowarskiego
2018 1751 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/195/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Radgoszczy
2018 1752 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28  grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 1753 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2018 r.
2018 1754 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakliczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1755 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/376/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2018 1756 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1757 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1758 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1759 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1760 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 1761 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/303/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1762 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 1763 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz w sprawie obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1764 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
2018 1765 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku”
2018 1766 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice
2018 1767 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1768 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/317/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1769 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2018 1770 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 1771 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1772 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/391/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice
2018 1773 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1774 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/218/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalnyz siedzibą w Kobylcu 64A.
2018 1775 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/217/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1776 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2018 1777 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/214/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2018 roku.
2018 1778 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/193/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Matki Boskiej Bolesnej”
2018 1779 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 1780 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/370/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Trzyciąż, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1781 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 275/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2018 1782 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 277/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 1783 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 279/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2018 1784 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 281/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2018 roku”
2018 1785 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 284/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2018 1786 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 498/182/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 1787 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2018 1788 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2018 1789 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1790 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1791 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr Ki-411/73/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, funkcjonującym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – w części obejmującej postanowienia § 7 ust. 4 pkt 2 lit. c uchwały
2018 1792 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/370/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zator oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1793 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/372/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Graboszycach im. Władysława Broniewskiego w Przedszkole Publiczne w Graboszycach
2018 1794 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/374/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2018 roku
2018 1795 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1128/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. Nr XXXIV.287.2017 w przedmiocie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów
2018 1796 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 999/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXV/23/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2017
2018 1797 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 585/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLIII/385/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 8 - Trzycierz"
2018 1798 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 580/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015 r., Nr VIII/70/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce – osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
2018 1799 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 548/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skarg M.S., A.S., P.K., J.R., A.C., J. R. oraz A.H. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 1800 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 666/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi A.W. na uchwałę Nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szymony-Ustup
2018 1801 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 47/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na uchwałę Nr IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych Sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka
2018 1802 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 874/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2015 r.
2018 1803 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/709/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1804 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 3 lipca 2017 r.
2018 1805 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/260/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1806 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 1807 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 66/XXIII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 lutego 2018 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej
2018 1808 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.528.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1809 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.529.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI.508.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2018 1810 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.530.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1811 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.533.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2017 roku”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII.377.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 roku
2018 1812 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.534.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku”
2018 1813 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.537.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.349.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1814 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.545.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1815 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/885/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1816 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/891/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku.
2018 1817 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 503/184/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 1818 2018-03-12 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 6 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2018 1819 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/348/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do ich udzielania
2018 1820 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/396/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1821 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/397/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1822 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/478/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLI/461/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1823 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 1824 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/482/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Oświęcim
2018 1825 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1826 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/486/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1827 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 1828 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 1829 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Wierzchosławice , trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1830 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/330/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020"
2018 1831 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/339/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1832 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/441/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1833 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 1834 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2018 1835 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Gołcza do osiedlenia się na terenie gminy Gołcza
2018 1836 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 1837 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 345/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilczkowice
2018 1838 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/320/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1839 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1840 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/472/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmianyuchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1841 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/474/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2018 1842 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/475/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1843 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/476/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żabno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 1844 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/477/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2018 1845 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1846 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2018".
2018 1847 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1848 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/216/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2018 1849 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2018 roku.
2018 1850 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 1851 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Korzenna z dnia 8 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Korzenna reprezentowaną przez: Wójta Gminy Korzenna - Leszka Skowrona przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Korzenna - Anny Wąsik
2018 1852 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2018 1853 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2018 1854 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2471/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
2018 1855 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2472/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Dąbrowa”.
2018 1856 2018-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2018 1857 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2487/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy”
2018 1858 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1859 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1860 2018-03-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 1861 2018-03-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Trzebini
2018 1862 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej
2018 1863 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087
2018 1864 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska
2018 1865 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/403/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Mostowa, Spokojna”
2018 1866 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym
2018 1867 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/405/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym
2018 1868 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum z Filią w Zawoi Przysłop poprzez likwidację Filii w Zawoi Przysłop
2018 1869 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/416/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawicy w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy
2018 1870 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/417/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zawoi Centrum
2018 1871 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/418/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 1872 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zawoja, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1873 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/426/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych na terenie Gminy Zawoja
2018 1874 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy objętych zmianą: sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka
2018 1875 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulica Wesoła w Jawiszowicach
2018 1876 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 1877 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2018 1878 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1879 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/27/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2018 1880 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1881 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 1882 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.268.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1883 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.269.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1884 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.267.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 1885 2018-03-13 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 1886 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1887 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 1888 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/302/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2018 1889 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grybów na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1890 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/570/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w sołectwie Dulowa.
2018 1891 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr 416/XLV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 1892 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr 419/XLV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 marca 2018 r. W sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
2018 1893 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonka.
2018 1894 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2018 1895 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1896 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/331/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonka
2018 1897 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2018 roku
2018 1898 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 1899 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 1900 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2018 r.”
2018 1901 2018-03-13 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 9 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2018 1902 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2018 roku.
2018 1903 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 roku.
2018 1904 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze – Jawiszowice przy ul. Dworcowej
2018 1905 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/708/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921
2018 1906 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2018 ROK NR XXIX/250/2017 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.
2018 1907 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-342/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 1908 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1909 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 1910 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr 6/I/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2018 rok
2018 1911 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/240/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1912 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1913 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1914 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/534/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1915 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/535/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2018 1916 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/528/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie
2018 1917 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2018 1918 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2018 1919 2018-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok
2018 1920 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 1921 2018-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr DIZP.7113.1.2018 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 8 marca 2018 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2018 1922 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/574/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. zmiany Uchwały nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Olkusz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1923 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/575/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/623/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 1
2018 1924 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/576/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/624/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 2
2018 1925 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/577/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 3
2018 1926 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/578/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/626/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 4
2018 1927 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/579/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/628/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 6
2018 1928 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/630/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 8
2018 1929 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/581/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/631/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 9
2018 1930 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/582/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/632/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 10
2018 1931 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/583/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018"
2018 1932 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/584/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2018 1933 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/585/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1934 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/586/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 1935 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/588/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 1936 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/593/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olkusz na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1937 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/594/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1938 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 1939 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/292/2018 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 1121).
2018 1940 2018-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2018 1941 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/445/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na okręgi wyborcze
2018 1942 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/446/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na obwody głosowania
2018 1943 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/447/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 1944 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/450/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2018 1945 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/452/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1946 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/456/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1947 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/313/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2018 1948 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/317/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 1949 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/298/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 1950 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2018 roku”
2018 1951 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/291/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1952 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/889/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
2018 1953 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1954 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/391/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1955 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 1956 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/489/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1957 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 1958 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/402/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2018 roku”.
2018 1959 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1960 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/406/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2018 1961 2018-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Chrzanów
2018 1962 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szczucin – w części obejmującej zapis w § 8 uchwały, o treści: „…z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”.
2018 1963 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/94/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty – w części obejmującej zapis w § 8 uchwały, o treści: „…z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”.
2018 1964 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-412/104/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. budżet Gminy Mogilany na rok 2018
2018 1965 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr KI-412/105/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. budżet Gminy Raciechowice na 2018 rok
2018 1966 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2018
2018 1967 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/537/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 1968 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/540/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018 - 2022
2018 1969 2018-03-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-34(12)/2017/2018/23050/III/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania o zatwierdzenie taryfy dla ciepła EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2018 1970 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 1971 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/568/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLII/548/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1972 2018-03-15 Informacja Informacja Nr OKA.4210.4(6).2018.195.XIII.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez VEOLIA Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2018 1973 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice
2018 1974 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1975 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2018 1976 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 1977 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 1978 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/371/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2018 1979 2018-03-15 Komunikat Komunikat Nr 1/2018 Wójta Gminy Łabowa z dnia 5 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2018 1980 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 1981 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/265/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie.
2018 1982 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2018 1983 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2018 1984 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Bochnia
2018 1985 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/395/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 1986 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/396/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2018 1987 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 1988 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2018 roku
2018 1989 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1990 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2018 1991 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz innych nauczycieli
2018 1992 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2018 1993 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 1994 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 1995 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego ,trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 1996 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/347/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 1997 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/350/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 1998 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/351/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem płatniczym
2018 1999 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 roku.
2018 2000 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/279/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2018 2001 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/271/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 2002 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 2003 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2004 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XL/262/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 rok
2018 2005 2018-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/255/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. na rok 2018
2018 2006 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziemice
2018 2007 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/550/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2008 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/551/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2018 roku
2018 2009 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/552/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2.
2018 2010 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 2011 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XL/312/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 2012 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 2013 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2014 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2018 2015 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2016 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 2017 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 2018 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Ciężkowice, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2019 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2020 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr 1324/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 2021 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/670/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 2022 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/669/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 2023 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/228/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2024 2018-03-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 2025 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Alwernia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 2026 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/809/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 2027 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/827/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Klęczanach i nadania jej statutu.
2018 2028 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/828/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 2029 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/830/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmiec
2018 2030 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/831/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2031 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/475/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2032 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/476/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2033 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/478/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2018 r.”
2018 2034 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018r.
2018 2035 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem rejestrującym jest Powiat Limanowski, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci, uczniów i wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2036 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radocza
2018 2037 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2038 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2039 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/270/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2040 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg
2018 2041 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2042 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice
2018 2043 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
2018 2044 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2045 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/367/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna pod nazwą "plan Nr 10 - Koniuszowa"
2018 2046 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/716/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro”
2018 2047 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/717/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023.
2018 2048 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2018 roku.
2018 2049 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 283/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2018 2050 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 288/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2051 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/820/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 2052 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/821/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2018 2053 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/822/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 2054 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/823/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 2055 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/824/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 2056 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/825/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC VI” w Gminie Chełmiec
2018 2057 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/826/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 2058 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/297/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2059 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z sauny w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
2018 2060 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/565/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 2061 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/571/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w sołectwie Bolęcin
2018 2062 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 2063 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/397/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane
2018 2064 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 42/6/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 2065 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 44/6/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 2066 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 47/7/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 2067 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 51/7/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2068 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 53/8/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2069 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 54/8/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2070 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 56/9/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2071 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 59/9/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2072 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 61/9/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2073 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 74/10/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2074 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 76/10/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2075 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 78/10/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2076 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 80/10/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2077 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 81/10/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 2078 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 2079 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klucze na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2080 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/346/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2018 roku.
2018 2081 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/347/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania nazwy ulicy w  miejscowości Rodaki
2018 2082 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr XLV/349/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
2018 2083 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2018 2084 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze
2018 2085 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 2086 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klucze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2087 2018-03-19 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 14 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Przeciszów
2018 2088 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.323.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2089 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.324.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLII.294.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2090 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.329.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2018 roku
2018 2091 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.331.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Tylicz
2018 2092 2018-03-19 Informacja Informacja Nr MKGiKM-gl.7114.3.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 marca 2018 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2017 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIEGMINY KRYNICY-ZDROJU
2018 2093 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 130/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2018 2094 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2018 r. w  placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2018 2095 2018-03-19 Informacja Informacja Nr OKR.4110.1.2018.TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 2096 2018-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.1.2018 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne.
2018 2097 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żegocina na lata 2016 – 2032”
2018 2098 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/324/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 2099 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 2100 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/324/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 sierpnia 2009 r.
2018 2101 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/53/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLVII/517/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2102 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLII/295/2017 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 października 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem
2018 2103 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica we wsi Przyszowa i Stronie
2018 2104 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/177/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2018 2105 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Nowotarskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku
2018 2106 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2018 roku
2018 2107 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tokarnia.
2018 2108 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2109 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2110 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaczmarowe Doły PLH120062
2018 2111 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Giebułtów PLH120051
2018 2112 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XL/345/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 2113 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kalina Mała PLH120054
2018 2114 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 17/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2115 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 18/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łącko.
2018 2116 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 27/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 2117 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 19/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2018 2118 2018-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 2119 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/322/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 2120 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2121 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ochotnica Dolna.
2018 2122 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2123 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr LXVII.424.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 2124 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki
2018 2125 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 242/4 obręb 003 Jaworki
2018 2126 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/554/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 2127 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/555/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 2128 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/556/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała
2018 2129 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/557/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2018 2130 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/558/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2018 2131 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/559/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 2132 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/561/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 2133 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/562/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna 3A – wsie Kasinka Mała, Kasina Wielka, Łostówka, Mszana Górna
2018 2134 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/563/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 2135 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/564/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 2136 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/560/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2018 2137 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2138 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2139 2018-03-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr Jozefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gródek nad Dunajcem - Janiny Matusik
2018 2140 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr 192/20/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2141 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr 193/21/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2142 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr 194/27/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2143 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr 195/30/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2144 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/301/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 2145 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 2146 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2018 roku.
2018 2147 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2148 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2149 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłaj.
2018 2150 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały XXXIX/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 2151 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i  numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łużna.
2018 2152 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,  numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2153 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 2154 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 2155 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 2156 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/381/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej.
2018 2157 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2018 2158 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2018 2159 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2018 2160 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 2161 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka poprzedniej drogi wojewódzkiej nr 794 położonej na terenie Miasta i Gminy Skała – ul. Krakowska i ul. Wolbromska (o długości ok. 2,7 km) na odcinku ograniczonym wschodnią obwodnicą Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794.
2018 2162 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2163 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2164 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2165 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osoba fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2018 2166 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2167 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2168 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/813/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2018 2169 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/814/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 2170 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/815/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 2171 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/816/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 2172 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/817/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 2173 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/818/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec – teren w Biczycach Górnych
2018 2174 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/819/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 2175 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 26 lutego 2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czeslawę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina Łukowica
2018 2176 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2017 r. do Umowy Partnerskiej Nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2177 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 stycznia 2018 r. do Umowy Partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2178 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/539/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 2179 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 2180 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/337/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2018 r.
2018 2181 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 2182 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babice na okręgi wyborcze
2018 2183 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Babice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2184 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 645/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2018 2185 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 621/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2018 2186 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2187 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/321/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka – Zdrój.
2018 2188 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/322/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 2189 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2190 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 2191 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/479/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2018 2192 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLV.325.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz - Kogutówki"
2018 2193 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Chodów - Falniów PLH120063
2018 2194 2018-03-23 Informacja Informacja Nr OKR-4110-2,3/2018/224/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku
2018 2195 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/357/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2196 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/358//18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2197 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/362/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2018 2198 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/368/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017. poz. 1189 z późn. zm.) oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2199 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/370/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radłów
2018 2200 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/371/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2201 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/372/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 2202 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/373/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/352/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Radłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2203 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/374/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 2204 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/586/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego.
2018 2205 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/587/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów.
2018 2206 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/583/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów na rok 2018
2018 2207 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2208 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/571/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2209 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-300-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Sułoszowa.
2018 2210 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2211 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-302-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Sułoszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2212 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-303-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułoszowa
2018 2213 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-311-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża.
2018 2214 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 r .
2018 2215 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mędrzechów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - na terenie Gminy Mędrzechów
2018 2216 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2018.
2018 2217 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mędrzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i  liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu.
2018 2218 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 marca 2018 r. sprawie podziału Gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2219 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2220 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/184/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2018 roku.
2018 2221 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/185/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2222 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/186/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice
2018 2223 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/188/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
2018 2224 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi.
2018 2225 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2226 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipinki
2018 2227 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/247/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2018 2228 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2229 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku.
2018 2230 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/676/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’
2018 2231 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/678/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przebiegu drogi publicznej gminnej nr G 420271 K
2018 2232 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/679/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr G 420130K, ul. Władysława Broniewskiego w Zakopanem.
2018 2233 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/680/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420186K – ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem
2018 2234 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/681/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420200K – ul. Na Gubałówkę w Zakopanem
2018 2235 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/688/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Zakopanem dla pasażerów korzystających z pociągów organizowanych przez Województwo Małopolskie na odcinku Nowy Targ – Zakopane, posiadających ważne bilety kolejowe.
2018 2236 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/689/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2018 2237 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/691/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 2238 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2493/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice - Stelmachów”
2018 2239 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2508/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 w Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20.
2018 2240 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2018 2241 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2510/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie i jej likwidacji.
2018 2242 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2519/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”) oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki oraz niektóre inne uchwały.
2018 2243 2018-03-23 Informacja Informacja Nr KG.7140.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2018 2244 2018-03-23 Informacja Informacja Nr IiR.7113.1.2018 Burmistrza Wadowic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2018 2245 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2246 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/109/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 marca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna, w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika do uchwały: - § 2 ust. 8, - § 4 ust. 2 w zakresie słów: „w szczególności”, - § 5 ust. 7 w zakresie słów „lub przedłożenia dodatkowych dokumentów”, - § 6 ust. 8 lit. d) w zakresie słów: „nie wcześniejszą niż po dniu otrzymania przez Gminę Pleśna dofinansowania na realizację Inwestycji wymiany pieców i”
2018 2247 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/187/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie : ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 2248 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2018 roku„
2018 2249 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2250 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pcim na lata 2014-2018”.
2018 2251 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/385/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze.
2018 2252 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/9/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2253 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/10/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2254 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/12/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2018 2255 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/13/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 2256 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/14/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2018"
2018 2257 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/17/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 2258 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 2259 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/547/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 2260 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2018
2018 2261 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2262 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2263 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr 1328/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 2264 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr 1331/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 2265 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/561/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 2266 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/562/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, opłat za parkowanie w tej strefie i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 2267 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/563/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 2268 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/564/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2018 2269 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/565/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2270 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/566/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 2271 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/389/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2272 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/390/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Mszana Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 2273 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2274 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2275 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2276 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2277 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2018 2278 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2279 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2280 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2281 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle łączącemu dwie gminy Koszyce i Szczurową.
2018 2282 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2283 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2284 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2285 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2018 roku”
2018 2286 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2018 2287 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Koszyce przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2018 2288 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszyce dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2289 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Koszyce
2018 2290 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 2291 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/214/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2018 rok.
2018 2292 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 2293 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2008r.
2018 2294 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2295 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2296 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2297 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 2298 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2018 roku.
2018 2299 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”.
2018 2300 2018-03-26 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-54(11)/2017/2018/9193/IXA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany IX taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2018 2301 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 2302 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2303 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2018 roku.
2018 2304 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku
2018 2305 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie"
2018 2306 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu
2018 2307 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego „ AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
2018 2308 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 2309 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.
2018 2310 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 2311 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2312 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czorsztyn.
2018 2313 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Czorsztyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 2314 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół.
2018 2315 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2018 2316 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 2317 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach.
2018 2318 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
2018 2319 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2018 2320 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
2018 2321 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2018 2322 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2018 2323 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2018 2324 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2018 2325 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 305 /18 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2018.
2018 2326 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa .
2018 2327 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabowa na lata 2018 –2022
2018 2328 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/18 Rady Gminy Olesno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2329 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2330 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/15/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2331 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2332 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 2333 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2334 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark
2018 2335 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 2336 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2337 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/318/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie : podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2338 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/319/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2339 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2018 roku”
2018 2340 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 2341 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/322/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2018 2342 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/274/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 2343 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/278/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystra-Sidzina
2018 2344 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2345 2018-03-27 Aneks Aneks Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. Powiatu Wadowickiego i Gminy Lanckorona do porozumienia SON.031.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2018 2346 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/366/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 2347 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/383/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 2348 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 2349 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gromnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2350 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy Gromnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Gromnik, dotacji wyższej niż określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 2351 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gromnik
2018 2352 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2018 roku
2018 2353 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 336/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2354 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 2355 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/442/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2018 roku
2018 2356 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2357 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/445/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2358 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 2359 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 2360 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Dobra.
2018 2361 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/295/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI-359/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
2018 2362 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII-376/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2018 2363 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/297/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/279/17 z dnia 22 grudnia 2017  r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2018 r.
2018 2364 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/298/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/288/18 Rady Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2365 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/142/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2018 2366 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2367 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra
2018 2368 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI-50/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2018 2369 2018-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2018 2370 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz nadania mu statutu
2018 2371 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2018 2372 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bochnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2373 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2374 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy Jana Kantego nazwy ulica Świętego Jana Kantego w Kętach w zapisie „Św. Jana Kantego”
2018 2375 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLI/290/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Kłaj” i „Zasłużony dla Gminy Kłaj".
2018 2376 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/276/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 2377 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2018 2378 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2018 2379 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania nagród Burmistrza Gminy Sułkowice w dziedzinie sportu
2018 2380 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2381 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2382 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 2383 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Sułkowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 2384 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2018”.
2018 2385 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/327/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 2386 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/329/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój instrumentem połatniczym
2018 2387 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/330/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 2388 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/333/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych
2018 2389 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/334/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na okręgi wyborze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2390 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/335/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój
2018 2391 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/574/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 2392 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/370/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2018 2393 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/373/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2018 roku
2018 2394 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/371/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2395 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Alwernia
2018 2396 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 2397 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
2018 2398 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podzialu Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2399 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2400 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2401 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice
2018 2402 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2018 2403 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 2404 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/213/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach
2018 2405 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/215/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 2406 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Słopnice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2018 2407 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ORG.1610.6.53.2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 2408 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/410/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2409 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/419/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2018 2410 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/420/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2018 2411 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/421/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra.
2018 2412 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/424/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 2413 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2414 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Limanowa.
2018 2415 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2416 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/261/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zembrzyce.
2018 2417 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/260/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2418 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Żegocina w każdym okręgu.
2018 2419 2018-03-28 Informacja Informacja Nr OKR-4110-32,33(9)/2017/312/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kętach
2018 2420 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/241/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2421 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2422 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w 2018 roku.
2018 2423 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 2424 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018
2018 2425 2018-03-28 Komunikat Komunikat Nr 3/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2426 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2427 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/366/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bobowa
2018 2428 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2429 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/411/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2430 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/358/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2431 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2432 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sękowa.
2018 2433 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/367/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2018 2434 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, niepublicznym szkołom podstawowym w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania
2018 2435 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/369/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2018 2436 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2437 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2438 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2018 roku
2018 2439 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na rok 2018
2018 2440 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2441 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wadowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 2442 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/328/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturach  jednostki FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy w mieszkania chronione treningowe oraz wprowadzenia zmian w Statucie tej jednostki
2018 2443 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd
2018 2444 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/563/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 2445 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/569/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019.
2018 2446 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2018 r.
2018 2447 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/567/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 2448 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018
2018 2449 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2018.
2018 2450 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2451 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2452 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII)187)2013 w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2018 2453 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lubień.
2018 2454 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.
2018 2455 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 2456 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/345/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2018r.
2018 2457 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 2458 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 2459 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2018 r.”
2018 2460 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2018 2461 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminy Zembrzyce.
2018 2462 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/327/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2463 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2464 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2018 2465 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w  ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2018 2466 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.
2018 2467 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
2018 2468 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 2469 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2470 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świątniki Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2471 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świątniki Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2472 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2473 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2474 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/562/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2475 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/563/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu
2018 2476 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 2477 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Mucharz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2478 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mucharz instrumentem płatniczym.
2018 2479 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2018 2480 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2018 2481 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2482 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2483 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2484 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2485 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2486 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2487 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze.
2018 2488 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2489 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2490 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 359/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bukowina Tatrzańska.
2018 2491 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-463-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2492 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-464-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2493 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2494 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2495 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/353/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2496 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2497 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2498 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/507/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2499 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2500 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2501 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Uście Gorlickie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2502 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr 424/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2503 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr 425/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2504 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2505 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/383/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2506 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Miastem Mszana Dolna reprezentowaną przez: Józefa Kowalczyka Burmistrza Miasta Mszana Dolna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mszana Dolna Bernadety Ziemianin
2018 2507 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a, Gminą Dobra w imieniu której działa: Wójt Gminy Dobra mgr Benedykt Węgrzyn przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Gminy Dobra - Elżbiety Jania
2018 2508 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Pani Marii Bardo
2018 2509 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz - reprezentowanym przez Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Dariusza Resko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2018 2510 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2511 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 2512 2018-03-29 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.2.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 2514 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 2515 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/425/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/386/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2516 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2018 2517 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
2018 2518 2018-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr MK.7114.2.2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2018 2519 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2018 2520 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Szczawnica.
2018 2521 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2522 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamienica.
2018 2523 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/376/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2524 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2525 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2526 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2018 roku