Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7428 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LV/681/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7429 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 333/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie oraz zmiany statutu
2018 7430 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 334/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach oraz zmiany statutu
2018 7431 2018-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2018 7432 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 336/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2019 rok
2018 7433 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 337/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2018 7434 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/392/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 7435 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radłów
2018 7436 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 7437 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 7438 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/494/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawoja
2018 7439 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/492/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7440 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/299/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018r.
2018 7441 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/423/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała
2018 7442 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/427/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/347/18 z dnia 27.03.2018 r. dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 7443 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/428/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skała"
2018 7444 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/430/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 7445 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 7446 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale Gmina Skała
2018 7447 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/435/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r.
2018 7448 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 7449 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/442/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminy Dębno.
2018 7450 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jordanów
2018 7451 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/442/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna
2018 7452 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/407/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Uście Gorlickie
2018 7453 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/408/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 7454 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7455 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/414/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7456 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/415/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2018 7457 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LXI/418/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2018 7458 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Targowica " MÓJ RYNEK” przy ulicy Grabina w Zakliczynie
2018 7459 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/378/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 7460 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/381/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
2018 7461 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/573/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2018 7462 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/577/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
2018 7463 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/570/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmianyuchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7464 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/462/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/248/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice
2018 7465 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LXXII/419/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7466 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 7467 2018-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
2018 7468 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LII.506.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów.
2018 7469 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7470 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7471 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7472 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7473 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7474 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7475 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7476 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7477 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3011/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929)
2018 7478 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3008/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2018 7479 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3007/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo – torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
2018 7480 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3005/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa.
2018 7481 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3004/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 7482 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3003/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2018 7483 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/474/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o uchwaleniu Statutu Gminy Chrzanów
2018 7484 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa.
2018 7485 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX /293 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2018 7486 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/655/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 7487 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/662/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2018 7488 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/668/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 7489 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/445/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 7490 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/444/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie:zniesienia pomnika przyrody.
2018 7491 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/297/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2018 7492 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 7493 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2018 7494 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 7495 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7496 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/340/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7497 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 7498 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/439/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 7499 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/442/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie : opłat za usługi komunalne w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
2018 7500 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/443/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta Bukowno.
2018 7501 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 224/114/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 7502 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 225/116/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7503 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 226/121/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 7504 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 227/125/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7505 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 229/128/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 226/121/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7506 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 229/129/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 227/125/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7507 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr 229/130/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7508 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/338/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2018 rok
2018 7509 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII/318/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 7510 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII/322/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2018 7511 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2018 7512 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/574/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2018 7513 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/406/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7514 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
2018 7515 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/409/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów
2018 7516 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 7517 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/590/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7518 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/616/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 7519 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/617/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej
2018 7520 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV-388/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 7521 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/263/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7522 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik
2018 7523 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/428/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7524 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/568/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2018 7525 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/569/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
2018 7526 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2018 7527 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/341/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka
2018 7528 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVII/380/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 7529 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2018 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadania, zwanego dalej Zadaniem, polegającego na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym sprzątaniu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinkach: 1) od km 0 + 000 do km 7 + 061, 2) od km 7 + 061 do km 11 + 282
2018 7530 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 października 2018 r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 7531 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7532 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7533 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7534 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/453/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/356/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 7535 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/641/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki
2018 7536 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/642/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat
2018 7537 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/643/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Skawina
2018 7538 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.329.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV.315.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 7539 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.330.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.265.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Lipnica Murowana z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2018 7540 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.332.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 7541 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
2018 7542 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/417/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2018 7543 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/418/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy Michałowice w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7544 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/422/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
2018 7545 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice.
2018 7546 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/2999/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
2018 7547 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie”
2018 7548 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”
2018 7549 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zakliczyn w sprawie udzielenia Gminie Zakliczyn dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7550 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7551 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2018 7552 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 7553 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7554 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr 619/220/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 7555 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 7556 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/ 407/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego "Liptakówka "
2018 7557 2018-11-07 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 7558 2018-11-07 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce
2018 7559 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743K - ul. Biała Droga z drogą krajową DK 52 - ul. Krakowską w Andrychowie w obrębie pasa drogi powiatowej
2018 7560 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 470712 - ul. Środkowej w Roczynach z drogą powiatową nr 1742K - ul. Bielską w Roczynach w ramach zadania pn „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach."
2018 7561 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7562 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7563 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/664/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 7564 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ropa
2018 7565 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/284/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 7566 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/464/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 7567 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2018 7568 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/817/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925
2018 7569 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/822/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
2018 7570 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.376.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVII.257.2017 z dnia 26.07.2017 r.
2018 7571 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.377.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie : zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
2018 7572 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/326/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 7573 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/304/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 7574 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/1048/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej
2018 7575 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/1061/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 7576 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr L/456/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni
2018 7577 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad zabytkami dla Gminy Mucharz na lata 2018-2021
2018 7578 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jordanów''.
2018 7579 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 7580 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/440/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 7581 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/444/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – mieszkaniach chronionych , mieszkańców Gminy Korzenna.
2018 7582 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/445/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna, w okresie od dnia wejścia taryfy w życie do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 7583 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/446/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korzenna"
2018 7584 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/278/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Żegocina
2018 7585 2018-11-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 29 października 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r.
2018 7586 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LIV/623/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 7587 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7588 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/463/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7589 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/468/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zniesieniu formy ochrony przyrody z drzewa gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2018 7590 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/472/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015 r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów.
2018 7591 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/476/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o ustaleniu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 7592 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 650/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 7593 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/363/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 7594 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/365/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego ustalonych Uchwałą Nr XXV/225/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r.
2018 7595 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/366/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
2018 7596 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2019 roku
2018 7597 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVII / 405/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 7598 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
2018 7599 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVII /382/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 7600 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Borzęcin
2018 7601 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/350/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 7602 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/351/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7603 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kozłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 7604 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/646/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2018 7605 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/649/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7606 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/651/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza”
2018 7607 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7608 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/654/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2018 7609 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 7610 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/283/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2018.
2018 7611 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/18 Rady Gminy Olesno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2018 7612 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r
2018 7613 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7614 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.500.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.
2018 7615 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.501.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 7616 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.513.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7617 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.514.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7618 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.515.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7619 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.516.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7620 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII.372.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych, - w części, tj. § 1 ust. 1 pkt 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17)
2018 7621 2018-11-09 Komunikat Komunikat Nr 18/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 7622 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7623 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7624 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7625 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 7626 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 7627 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 7628 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7629 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7630 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7631 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7632 2018-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2018 7633 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2018 7634 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 639/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2", działki Nr 2186/12, 2186/13 w Gorlicach, ul. Jana Kochanowskiego
2018 7635 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 640/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla terenu oznaczonego symbolem 6.P/PS w Gorlicach, ul. Tadeusza Kościuszki
2018 7636 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 643/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3", działki Nr 1674/16 i 1674/27 w Gorlicach, ul. Juliusza Słowackiego
2018 7637 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 644/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 718/2 położonej w Gorlicach przy ul. Janusza Korczaka
2018 7638 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/366/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 7639 2018-11-09 Komunikat Komunikat Nr TK/1/2018 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Transport i Komunikacja”
2018 7640 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII/675/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 7641 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/435/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 7642 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 7643 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/357/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice- Przeginia
2018 7644 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 15 października 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018r.
2018 7645 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lanckorona na lata 2019-2022
2018 7646 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 7647 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 7648 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/425/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta Brzeska
2018 7649 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko
2018 7650 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/354/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018.
2018 7651 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/355/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/167/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pałecznica
2018 7652 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr VII/356/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pałecznica
2018 7653 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXXVII.493.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 7654 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/243/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 7655 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/248/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 7656 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/247/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2018 7657 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7658 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX/650/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 47”
2018 7659 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX/652/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz
2018 7660 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr 1554/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7661 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr 1548/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7662 2018-11-13 Informacja Informacja Nr SGE.6620.3.90.2016 Starosty Olkuskiego z dnia 2 listopada 2018 r. dotycząca sprostowania informacji Starosty Olkuskiego nr SGE.6620.3.90.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Trzyciąż obręby ewidencyjne: Milonki, Podchybie i Trzyciąż
2018 7663 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/400/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 7664 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/402/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 7665 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/405/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2018 7666 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7667 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7668 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/413/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 7669 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/415/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7670 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/416/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7671 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/417/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 7672 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Gawłowie
2018 7673 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/398/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 7674 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bochnia
2018 7675 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
2018 7676 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018r.
2018 7677 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVIII/ 406/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2018 7678 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 7679 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. NR XLV/354/18 w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 7680 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7681 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/370/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2018 7682 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2018 7683 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7684 2018-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2018 7685 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7686 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/528/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 7687 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/368/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/351/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 7688 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/378/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułoszowa.
2018 7689 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025
2018 7690 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7691 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2018 7692 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/618/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7693 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/620/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7694 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/621/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 7695 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/623/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2018 7696 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 7697 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/303/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 7698 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7699 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7700 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7701 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7702 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7703 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7704 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7705 2018-11-14 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-13(10)/2018/711/XII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
2018 7706 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LXXVIII.501.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 7707 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LVII/427/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9  czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu.
2018 7708 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/320/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 7709 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/386/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok.
2018 7710 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LVI/355/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 7711 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XL/277/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023
2018 7712 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/363/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 7713 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/249/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2018 7714 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 7715 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7716 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7717 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7718 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7719 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7720 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7721 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/395/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2018 rok
2018 7722 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wykonania zadania polegającego na wypłacie części dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników magazynów przeciwpowodziowych przejętych z dniem 1 stycznia 2018 roku
2018 7723 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/478/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 listopada 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7724 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LIX/487/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 7725 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LI/344/18 Rady Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 7726 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2018 7727 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów
2018 7728 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7729 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 7730 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 7731 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice - Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Tomice
2018 7732 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3015/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.
2018 7733 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3016/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 7734 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3017/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
2018 7735 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3018/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
2018 7736 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3022/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 7737 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3075/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego w związku z budową Trasy Łagiewnickiej.
2018 7738 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LVII/415/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 7739 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 7740 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 7741 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 7742 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 7743 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/339/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7744 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/353/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7745 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7746 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/473/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
2018 7747 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/432/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 7748 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/438/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator
2018 7749 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/441/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zator na lata 2018 - 2021
2018 7750 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/444/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania w zakresie gminnych dróg publicznych, odcinka drogi nr 510452K o nazwie „ul. Nad Skawą” w Podolszu, Gmina Zator, zgodnie z załącznikiem graficznym
2018 7751 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LVII/478/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LVI/472/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r.
2018 7752 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LVII/479/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 7753 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 7754 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7755 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 1556/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7756 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3013/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku
2018 7757 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”
2018 7758 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/592/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7759 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXXVIII.504.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII.405.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Miasta Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 7760 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/444/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 7761 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/446/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 7762 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/447/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 7763 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/448/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 7764 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/451/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2018 7765 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/454/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie.
2018 7766 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3  stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice - z up. Skarbnika Miasta - Katarzyna Madej a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 7767 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/148/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2018 7768 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr L/467/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7769 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr L/471/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwanowice
2018 7770 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LV/428/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 7771 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa.
2018 7772 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/634/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 7773 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/415/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2018 7774 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/ 416/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , sposobu poboru i terminu płatności
2018 7775 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 7776 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 506/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Myślenice
2018 7777 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 507/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2018 7778 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 508/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2019
2018 7779 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 509/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
2018 7780 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 510/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 422/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślenice.
2018 7781 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 512/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2018 7782 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 516/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 7783 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 515/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów
2018 7784 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 7785 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
2018 7786 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2018 7787 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7788 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7789 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/312/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Książ Wielki.
2018 7790 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.36.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/444/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w części, tj. § 9 ust. 2 oraz § 9 ust. 5
2018 7791 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7792 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7793 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/442/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7794 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 7795 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2018 7796 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3069/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 7797 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 7798 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 7799 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2018 7800 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 7801 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/800/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 7802 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/781/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 7803 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/802/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane .
2018 7804 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/279/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 7805 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018 r.
2018 7806 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVIII/266/2018 w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 7807 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/293/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 7808 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/101/12 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego
2018 7809 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 7810 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 7811 2018-11-19 Komunikat Komunikat Nr 19/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 7812 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/663/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7813 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/668/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2018 7814 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/669/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
2018 7815 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/671/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 7816 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/672/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
2018 7817 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu
2018 7818 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 7819 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/339/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 7820 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/347/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 7821 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2019
2018 7822 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/350/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7823 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/351/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 7824 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/352/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 7825 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/353/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 7826 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/354/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołcza
2018 7827 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/355/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia opłat za wynajem hali pneumatycznej w Szreniawie
2018 7828 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7829 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7830 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7831 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7832 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 7833 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7834 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7835 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 7836 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7837 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7838 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 7839 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/471/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7840 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/472/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/437/2018 Rady Gmina Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem cmentarzy.
2018 7841 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2019 r.
2018 7842 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/476/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 7843 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/470/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 7844 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/482/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2018 7845 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/480/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7846 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/477/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 7847 2018-11-19 Informacja Informacja Nr OKR-4110-47(2)/2018/1267/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: CEZ SKAWINA S.A. z siedzibą w Skawinie.
2018 7848 2018-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II 4131.1.37.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/56/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno” w zakresie § 24 ust. 3 załącznika do uchwały
2018 7849 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XL/401/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7850 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/952/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 7851 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/953/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 7852 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/954/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 7853 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/955/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 7854 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/957/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2018 7855 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/958/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmiec
2018 7856 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/947/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 7857 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/949/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 7858 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/950/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 7859 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/951/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 7860 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 7861 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1867/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi M.Z., K.Z. i T.B. na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/48/2015 w przedmiocie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 7862 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 78/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi E.P. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7863 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 79/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi A.L. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7864 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 250/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi K.G., J.S., A.S. i L.L. na uchwałę Gminy Miejskiej Kraków z dnia 8 września 2004 r. Nr LV/531/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Salwator” w Krakowie
2018 7865 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 378/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi D.Z. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 7866 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 417/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi A.C. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. Nr CVIII/1483/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice
2018 7867 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 748/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 r. Nr XLV/323/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2018 7868 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1451/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016 r. Nr XXIII/430/2016 w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw
2018 7869 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1739/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi J.L. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/321/15 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 7870 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 113/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Zdrowe Ceny K. Stępek, G. Smoła Sp. j. na § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr 276/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku w zakresie tabeli nr 2- Plan dyżurów aptek w Rabce- Zdrój w 2018 roku w zakresie dyżurów Apteki „ Zdrowe Ceny” ul. Podhalańska 2c, dzień (od – do) - 22.01.2018 r. - 28.01.2018 r.; - 12.03.2018 r. – 18.03.2018 r.; - 30.04.2018 r. – 6.05.2018 r.; - 18.06.2018 r. – 24.06.2018 r.; - 24.09.2018 r. – 30.09.2018 r.; -12.11.2018 r. – 18.11.2018 r.; - 31.12.2018 r.
2018 7871 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2018 7872 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2018 7873 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7874 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7875 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7876 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7877 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/291/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2018 7878 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/287/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2018 7879 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/286/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 7880 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/281/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 7881 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVII/322/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2018 7882 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVII/323/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 7883 2018-11-20 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 7884 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/412/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7885 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7886 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/439/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 26/2 we wsi Sękowa
2018 7887 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXI/670/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"
2018 7888 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7889 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/401/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
2018 7890 2018-11-20 Aneks Aneks Nr 15 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7891 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 7892 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 7893 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019r.
2018 7894 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 7895 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7896 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/345/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 7897 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIII/675/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 7898 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIII/674/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2018 7899 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipnica Wielka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7900 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 7901 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7902 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7903 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/422/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7904 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/424/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXII/419/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7905 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 12/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7906 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 13/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 9/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 marca 2013 r.
2018 7907 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI N/649/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie zmienionej uchwałą Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2018 7908 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka
2018 7909 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/629/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 7910 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/630/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 7911 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/631/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2018 7912 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/632/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2018 7913 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/633/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom.
2018 7914 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/635/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Wesołe Pszczółki” i nadania statutu
2018 7915 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/636/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 7916 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2018 7917 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oświęcim
2018 7918 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław
2018 7919 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia
2018 7920 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2018 7921 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok
2018 7922 2018-11-21 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7923 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/411/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Pomocy Rodzinie
2018 7924 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr L/451/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/450/2018 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
2018 7925 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr L/452/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 7926 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim
2018 7927 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/447/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 7928 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7929 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2018 7930 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/364/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 7931 2018-11-21 Aneks Aneks Nr 16 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7932 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIV/337/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 7933 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 230/136/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7934 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 231/140/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7935 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 232/143/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7936 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 233/146/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7937 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 235/155/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7938 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 235/157/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/114/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7939 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 236/158/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7940 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr 234/148/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7941 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 7942 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2019 rok.
2018 7943 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2019 rok.
2018 7944 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2018 rok.
2018 7945 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2018 7946 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/493/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7947 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2018 7948 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
2018 7949 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2018 7950 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2018 7951 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XI N/645/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 7952 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LI/413/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7953 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7954 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2018 7955 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7956 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7957 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVII/329/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 7958 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 7959 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/420/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7960 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/422/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”
2018 7961 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/423/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”
2018 7962 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/425/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2018 7963 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/390/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek – wiąz polny
2018 7964 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/389/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 7965 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/388/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2018 7966 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7967 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 7968 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania", przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2018 7969 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/632/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 7970 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/634/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2018 7971 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/635/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów na osiedlu Westerplatte w Tarnowie”
2018 7972 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.642.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty- w części, tj. § 9 ust. 2, ust. 5
2018 7973 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 33/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi T.M. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w przedmiocie obwodów łowieckich
2018 7974 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 80/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi E.L. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7975 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 335/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ze skargi E.B. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 7976 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 418/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ze skargi M.P. i A.P. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7977 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 563/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr 158/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 7978 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 575/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ze skargi A.G. i W.G. na uchwałę Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki
2018 7979 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1356/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi A.S.l i A.S. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w przedmiocie obwodów łowieckich
2018 7980 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1672/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi K.W. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7981 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 679/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. Nr 12/2016 w przedmiocie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów oraz w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego i Gminy Miasto Limanowa na uchwałę Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016 r. Nr XIII/139/2016 w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Czchów
2018 7982 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1194/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi B.R., A.S., W.S. na uchwałę Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r. Nr 103/2017 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Krakowskiego
2018 7983 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LI/291/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 7984 2018-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Wieliczka
2018 7985 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/694/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 7986 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/699/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7987 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LIII/472/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 7988 2018-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
2018 7989 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr 628/224/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 7990 2018-11-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 rok
2018 7991 2018-11-23 Informacja Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku
2018 7992 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 7993 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Racławice
2018 7994 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2018 7995 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Racławice
2018 7996 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/655/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 7997 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr LII/381/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 7998 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/419/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7999 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mędrzechów
2018 8000 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2018 8001 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr 1577/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 8002 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr 1570/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 8003 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr 1563/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 8004 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 8005 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 8006 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8007 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8008 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2018 8009 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2018 8010 2018-11-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 8011 2018-11-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 8012 2018-11-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 8013 2018-11-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 8014 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/503/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działkę nr 9/7 w Brzeznej, działkę 404 w Gostwicy, część działki 65 w Rogach, część działki 100 w Naszacowicach
2018 8015 2018-11-27 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 8016 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Łużna w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Łużna oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki.
2018 8017 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/254/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budzetowej na rok 2018
2018 8018 2018-11-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2018 8019 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/326/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8020 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/324/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8021 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/325/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
2018 8022 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/376/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznychi niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 8023 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/374/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 8024 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 8025 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/430/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2019
2018 8026 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/431/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała, Tarnów oraz Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2019-2021
2018 8027 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wolbrom w ramach repatriacji
2018 8028 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.39.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/468/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego – w części
2018 8029 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania” na lata 2019- 2023.
2018 8030 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.
2018 8031 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2018 8032 2018-11-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2018 8033 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 8034 2018-11-27 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-24(11)/2018/187/XV/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu
2018 8035 2018-11-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2018 8036 2018-11-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie
2018 8037 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr LV/780/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane
2018 8038 2018-11-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 23 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpes virus - KHV) na terenie gminy Oświęcim w powiecie oświęcimskim
2018 8039 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I.6.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 8040 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I.7.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok
2018 8041 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 8042 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8043 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łapanów
2018 8044 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8045 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Tarnów w ramach repatriacji
2018 8046 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 8047 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2018 8048 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnobrzega Panią Annę Pekár przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2018 8049 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu sportowo - rekreacyjnego Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy.
2018 8050 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej obejmującej wielofunkcyjne boisko sportowe oraz strefę do ćwiczeń na świeżym powietrzu w miejscowości Kluszkowce.
2018 8051 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 8052 2018-11-29 Informacja Informacja Nr OKR.4110.43.2018.JM, OKR.4110.42.2018.JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 8053 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/697/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 8054 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/705/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice.
2018 8055 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/694/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 8056 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8057 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr LI/661/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 8058 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 8059 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2019 r.
2018 8060 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 r.
2018 8061 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8062 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8063 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8064 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
2018 8065 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2018 8066 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A
2018 8067 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
2018 8068 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8069 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8070 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8071 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8072 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 8073 2018-11-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-20(7)/2018/296/XIVA/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach
2018 8074 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2019 r.
2018 8075 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 8076 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8077 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8078 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8079 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędącej szkołą specjalną - prowadzoną na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.