Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6484 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2889/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej”
2018 6485 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony - Wschód”
2018 6486 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2891/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rodzinnej”
2018 6487 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2892/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – rejon ulicy Śliwkowej”
2018 6488 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2018 6489 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw.
2018 6490 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/341/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 6491 2018-10-01 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 6492 2018-10-01 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-5242-7/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Drwinia do stanu faktycznego
2018 6493 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/348/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 6494 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/349/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2018 6495 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/350/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2018 6496 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/351/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pleśna.
2018 6497 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 6498 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 6499 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/354/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
2018 6500 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/355/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pleśna.
2018 6501 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pleśna.
2018 6502 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/357/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6503 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/358/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6504 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/363/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 6505 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/364/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 6506 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/367/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 6507 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr 323/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 6508 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr 325/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Suski zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Suskiego usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z Filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju
2018 6509 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr 329/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
2018 6510 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr 332/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 321/XLIV/2018 z dnia 26 lipca 2018r.
2018 6511 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr 333/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
2018 6512 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/431/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia
2018 6513 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Drwinia
2018 6514 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018 6515 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/362/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018.
2018 6516 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CXI/2897/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo – torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
2018 6517 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CXI/2954/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego ‒ Rejon Koncentracji Usług”
2018 6518 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XL/467/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 września 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 6519 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku.
2018 6520 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 6521 2018-10-01 Komunikat Komunikat Nr 15/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 6522 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
2018 6523 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 6524 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2018-2020”.
2018 6525 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/432/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 6526 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/437/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowno
2018 6527 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/438/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2018 6528 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Gościbia”
2018 6529 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 241/25/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6530 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 243/25/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6531 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 247/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6532 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 249/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6533 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 253/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6534 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 255/26/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6535 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 257/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6536 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 259/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6537 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 261/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6538 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 263/26/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6539 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 266/27/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6540 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 271/27/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6541 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 273/27/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6542 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 275/27/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6543 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 276/27/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6544 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 284/28/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6545 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 287/28/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6546 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 290/28/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6547 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 292/28/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6548 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 298/29/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6549 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 301/29/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6550 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 302/29/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6551 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 304/29/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6552 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 313/30/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6553 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 318/30/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6554 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 320/30/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6555 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 322/30/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6556 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/596/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6557 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/598/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2018 6558 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice”
2018 6559 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/604/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 5407)
2018 6560 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr 331/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku
2018 6561 2018-10-03 Uchwała Uchwała Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A.
2018 6562 2018-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII/323/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6563 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2950/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6564 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2949/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6565 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2946/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rezedowej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6566 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2945/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6567 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2944/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Mały Płaszów na odcinku 420 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6568 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2943/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Ignacego Stoszki na odcinku 160 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6569 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2942/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wojciecha Stattlera na odcinku 42 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6570 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2941/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Totus Tuus do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6571 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2940/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Św. Brata Alberta do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6572 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2915/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nazwy ulicy.
2018 6573 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2939/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Buszka na odcinku 135 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6574 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2938/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6575 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2937/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6576 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2936/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6577 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2935/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6578 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2934/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ignacego Kriegera na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6579 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2933/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wielogórskiej na odcinku 280 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6580 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2932/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Turowiec na odcinku 155 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6581 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2931/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Jaracza na odcinku od ul. Siemaszki do ul. Mikołaja Reja do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6582 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2930/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Jurczaka do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6583 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2929/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Bagrowej na odcinku 600 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6584 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2928/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Kantego Federowicza na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6585 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2927/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Pala Telekiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6586 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2926/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Trakt Papieski do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6587 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2925/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia ulicy Jasnogórskiej kategorii drogi publicznej gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
2018 6588 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.497.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6589 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2924/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6590 2018-10-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2017
2018 6591 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.496.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6592 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.495.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6593 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.494.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6594 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.493.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernichów.
2018 6595 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.492.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernichów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6596 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.491.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybna.
2018 6597 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2923/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Iwony Borowickiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6598 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2922/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Mierzeja Wiślana na odcinku 230 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6599 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2921/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6600 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2920/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
2018 6601 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/371/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 6602 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2914/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2018 6603 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2905/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza.
2018 6604 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2916/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.
2018 6605 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/379/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Babice
2018 6606 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/378/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Olszynach, Gmina Babice.
2018 6607 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/377/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Jankowicach, Gmina Babice.
2018 6608 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/376/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Mętkowie.
2018 6609 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 6610 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2903/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2018 6611 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2896/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.
2018 6612 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego
2018 6613 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lanckorona
2018 6614 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/307/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lanckorona
2018 6615 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 6616 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/79/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2018 rok nr XII/66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 6617 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/564/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz szczegółowych zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 6618 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/565/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. ze zmianami w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 6619 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/353/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 6620 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. o zmianie w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2018 6621 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/356/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Rady Powiatu w Bochni.
2018 6622 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/402/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce
2018 6623 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/403/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
2018 6624 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/406/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 6625 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 6626 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 6627 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 6628 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/818/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r.
2018 6629 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/345/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 6630 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/346/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"
2018 6631 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr VII/351/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2018
2018 6632 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/250 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018.
2018 6633 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz.
2018 6634 2018-10-04 Postanowienie Postanowienie Nr OKR-4210-17(8)/2018/224/XIIB/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2018 6635 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII.413.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2018 6636 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII.416.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6637 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/394/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 6638 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/433/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 6639 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie jednostki pomocniczej Miasto Zakliczyn oraz zmian w statutach sołectw Gminy Zakliczyn.
2018 6640 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/436/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakliczyn.
2018 6641 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/437/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Zakliczynie i ustalenia statutu.
2018 6642 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/438/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2018 6643 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/249/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przeciszów
2018 6644 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/230/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 6645 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 6646 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2018 6647 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2018 6648 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 6649 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/358/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rabka-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6650 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
2018 6651 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 6652 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018 w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
2018 6653 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku.
2018 6654 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Wiśniowa
2018 6655 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/ 329/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wiśniowa.
2018 6656 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6657 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2018 6658 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6659 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rzezawa
2018 6660 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6661 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LVI/412/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2018 6662 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2018 6663 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 6664 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr 86/L/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łącko.
2018 6665 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr 88/L/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 25 września 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 6666 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/428/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 6667 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krakowskiego
2018 6668 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rytro.
2018 6669 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 6670 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice”
2018 6671 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6672 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr L/657/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mszana Dolna.
2018 6673 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr 330/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2018 roku
2018 6674 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018.
2018 6675 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/374/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2018 6676 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/375/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6677 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 6678 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6679 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Targ
2018 6680 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/371/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
2018 6681 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI/404/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 6682 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI/405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 6683 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 6684 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 6685 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/239/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tymbark.
2018 6686 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-513-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Andrychów.
2018 6687 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-514-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Andrychów
2018 6688 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-515-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2018 6689 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-518-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Turystycznej w Sułkowicach.
2018 6690 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-519-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Słonecznej w Roczynach.
2018 6691 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-520-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom bocznym od ul. Topolowej w Roczynach.
2018 6692 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-521-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom bocznym od ul. Wiedeńskiej w Roczynach.
2018 6693 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-524-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6694 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LII/340/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziennym domu pomocy, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubie samopomocy, w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 6695 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LII/341/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 6696 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 6697 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2018 6698 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 6699 2018-10-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6700 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr 1523/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6701 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr 1526/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 6702 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/428/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 6703 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powaitu Myślenickiego
2018 6704 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/61/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 6705 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/66/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Alwernia.
2018 6706 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 6707 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 6708 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytro.
2018 6709 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/555/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 6710 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/557/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2018 6711 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/562/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę NR LIII/549/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Biecz w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na gazowe na terenie Gminy Biecz” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Biecz.
2018 6712 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/221/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.
2018 6713 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/223/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6714 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów
2018 6715 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/507/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słomniki
2018 6716 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/508/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Słomniki
2018 6717 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/510/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 rok
2018 6718 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/516/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słomniki
2018 6719 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LV/349/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 6720 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/313/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, łańcucha wójta gminy Lanckorona i łańcucha przewodniczącego Rady Gminy Lanckorona oraz zasad ich używania
2018 6721 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/569/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6722 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/316/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6723 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/344/2018 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica w miejscowości Pałecznica dla terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Św. Jakuba
2018 6724 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/441/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakliczyn
2018 6725 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/1033/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Oświęcim
2018 6726 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zator
2018 6727 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zatorze
2018 6728 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/423/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018r.
2018 6729 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/426/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6730 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/359/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 6731 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6732 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2018 rok
2018 6733 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/301/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok
2018 6734 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2018 6735 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kamienica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6736 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kamienica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 6737 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kamienica
2018 6738 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2018 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/2017 Rady Gminy Kamienica w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2018 6739 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/363/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6740 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/398/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
2018 6741 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/399/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6742 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.623.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6743 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.624.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2018 6744 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.632.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 6745 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/808/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie małopolskim
2018 6746 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/809/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2018 6747 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/810/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2018 6748 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/464/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 6749 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/466/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 6750 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/468/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Zabierzów
2018 6751 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/469/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Brzezinka.
2018 6752 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/473/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia sołectw Niegoszowice i Kochanów.
2018 6753 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/475/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zabierzów".
2018 6754 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 /2018 Wójta Gminy Kłaj; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2018 6755 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018.
2018 6756 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 6757 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Ropa
2018 6758 2018-10-08 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sidzina w jednostce ewidencyjnej Gmina Bystra-Sidzina
2018 6759 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr 595/215/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 6760 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 6761 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/332/18 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2018 r. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dobra
2018 6762 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLV/313/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2018 6763 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLV/314/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 6764 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Tarnów.
2018 6765 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/476/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów.
2018 6766 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/469/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnów.
2018 6767 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 6768 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łyszkowicach
2018 6769 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach
2018 6770 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz w ramach repatriacji
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 6772 2018-10-09 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-47(17)/2017/2018/443/XIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku
2018 6773 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 2156/6 położona w Kamienicy, 818/3, 818/4, 818/5, 818/7, 818/8, 817/1, 217/1 położone w Zalesiu
2018 6774 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIV.629.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – Góra Zamkowa
2018 6775 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny
2018 6776 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXII/159/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1 lipca 2016 roku poz. 3685)
2018 6777 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/817/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 6778 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Wietrzychowicach
2018 6779 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/396/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 6780 2018-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2018 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 6781 2018-10-09 Informacja Informacja Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2018 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2018 6782 2018-10-10 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-58(20)/2017/2018/1342/XV/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2018 6783 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/318/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6784 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6785 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6786 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2018 6787 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 6788 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2018 6789 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/1031/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga
2018 6790 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/425/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Laskowa, gmina Zator
2018 6791 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/1046/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6792 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/323/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 6793 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/325/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice
2018 6794 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6795 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/389/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica i ustalenia ich przebiegu
2018 6796 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/455/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2018 6797 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/460/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach
2018 6798 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/281/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 6799 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w m. Spytkowice
2018 6800 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 6801 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 6802 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamionka Wielka.
2018 6803 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 6804 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/239/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorlickiego
2018 6805 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr L/659/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 6806 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/478/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 6807 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 6808 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze.
2018 6809 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/355/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 6810 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6811 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: regulaminu korzystania z parku wchodzącego w skład Zespołu Zamkowo - Parkowego w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
2018 6812 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pcim.
2018 6813 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Pcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6814 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pcim.
2018 6815 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/287/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pcim.
2018 6816 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/288/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Pcim.
2018 6817 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/289/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 6818 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zembrzyce
2018 6819 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6820 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2018 6821 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
2018 6822 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.
2018 6823 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2018 6824 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 6825 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina.
2018 6826 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/264/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 6827 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 6828 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023.
2018 6829 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Żegocina
2018 6830 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr LII-527-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV-454-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018r.
2018 6831 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/806/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2018 6832 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”
2018 6833 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/390/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 6834 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6835 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6836 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/457/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski
2018 6837 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/413/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwała Nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku
2018 6838 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 6839 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2018 6840 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/283/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Nowe Bystre na drodze powiatowej nr 1651K
2018 6841 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 6842 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I”
2018 6843 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 6844 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulica Chabrowa w Przecieszynie
2018 6845 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV-382/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne
2018 6846 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Koszyce
2018 6847 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/208/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Koszyce
2018 6848 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/209/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce
2018 6849 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/420/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 512 i 513 (działki Nr 512/1 i 513/1 wg nowego podziału) w Biesnej, część działek Nr 2180/1 i 2180/3 w Łużnej, działka Nr 143/18 w Mszance, działki Nr 504/1, 504/2, część działki Nr 508/4 (działka Nr 508/6 wg nowego podziału) w Woli Łużańskiej, część działki Nr 76/4 w Biesnej
2018 6850 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/421/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 465/1, 465/3, 466/1 (466/5 wg nowego podziału), 466/3, 470/2, 471/4, 664/1 w Woli Łużańskiej
2018 6851 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/423/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna
2018 6852 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/417/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
2018 6853 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/418/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna.
2018 6854 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/468/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 6855 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/469/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6856 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/470/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 6857 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/471/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa”
2018 6858 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/472/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nawojowa
2018 6859 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/662/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzebinia
2018 6860 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/663/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6861 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/253/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2018 6862 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/254/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Polanka Wielka.
2018 6863 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/256/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 6864 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.
2018 6865 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/611/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 6866 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/614/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 6867 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/615/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Ludowej Bartosza Głowackiego w Łobzowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie
2018 6868 2018-10-15 Informacja Informacja Nr OKA.4110.15.2018.CW, OKA.4110.36.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2018 6869 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie w sprawie Statutu Gminy Wojnicz.
2018 6870 2018-10-15 Informacja Informacja Nr OKA.4210.19.2018.23038.IV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2018 6871 2018-10-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-23(7)/2018/366/XIVB/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2018 6872 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - część działki Nr 349/5 w mieście Bobowa, część działki Nr 267/7 we wsi Brzana, część działki Nr 368 we wsi Brzana, działka Nr 655 we wsi Brzana, działka Nr 507/8 we wsi Sędziszowa, część działki Nr 401/4 we wsi Siedliska, działka Nr 285/7 we wsi Stróżna, działka Nr 688/8 we wsi Stróżna, działka Nr 742 we wsi Stróżna, działka Nr 797/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 808/1 we wsi Stróżna, część działki Nr 811/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 584/2 we wsi Wilczyska
2018 6873 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/414/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2018 6874 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/415/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 6875 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/416/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sękowa
2018 6876 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/425/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/343/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bartne
2018 6877 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/426/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bodaki
2018 6878 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/427/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/345/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Krzywa
2018 6879 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/428/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Małastów
2018 6880 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/429/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/347/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Męcina Mała
2018 6881 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/430/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Męcina Wielka
2018 6882 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/431/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/349/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Owczary
2018 6883 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/432/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/350/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Ropica Górna
2018 6884 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/433/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/351/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Sękowa
2018 6885 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/352/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Siary
2018 6886 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/435/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/353/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wapienne
2018 6887 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr L/551/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2018 6888 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr L/556/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 6889 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 631/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 6890 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 633/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 6891 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr LI/316/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 6892 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 602/217/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 6893 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 6894 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.421.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6895 2018-10-16 Informacja Informacja Starosty Tarnowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ładna, jednostka ewidencyjna Skrzyszów Gmina, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2018 6896 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów
2018 6897 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne
2018 6898 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - część działki Nr 1273/15, działka Nr 1273/18 w mieście Bobowa
2018 6899 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 6900 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 335/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2018 6901 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV-384/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok
2018 6902 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/500/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad składania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Szczucin
2018 6903 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szczucin
2018 6904 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. W sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2018 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 - 2026"
2018 6905 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczucin
2018 6906 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/482/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Piłsudskiego w Szczucinie
2018 6907 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 6908 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XL/336/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 1
2018 6909 2018-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Tomice
2018 6910 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/321/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Grybów.
2018 6911 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/324/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 6912 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6913 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czorsztyn
2018 6914 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2018 6915 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.482.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 6916 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.484.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2018 6917 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.486.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.
2018 6918 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym
2018 6919 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Nowe Brzesko.
2018 6920 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/432/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 1562)
2018 6921 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/433/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 6922 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/436/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 6923 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/437/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6924 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/453/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 6925 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2961/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
2018 6926 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Wojniczu oraz nadania mu statutu.
2018 6927 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/445/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r.
2018 6928 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LI/476/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 6929 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/391/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 6930 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/385/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
2018 6931 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/401/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary
2018 6932 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/406/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6933 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr L/657/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 6934 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LII/424/18 Rady Gminy Łużna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6935 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr 332/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
2018 6936 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr 630/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla terenów oznaczonych symbolem 8.PP
2018 6937 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/663/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz.
2018 6938 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LIV.393.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6939 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sułkowice
2018 6940 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.
2018 6941 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2992/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6942 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 6943 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/378/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 6944 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/472/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 6945 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/477/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2018 6946 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LV/476/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 6947 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 6948 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2018 6949 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6950 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
2018 6951 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVi/371/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2018 6952 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 356 /2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów.
2018 6953 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/382/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 6954 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/384/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6955 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6956 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/386/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6957 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVI/319/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 6958 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6959 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2018 6960 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystaie z tych obiektów
2018 6961 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miasta Bochnia
2018 6962 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/453/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 6963 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.366.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6964 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.368.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6965 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.369.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6966 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.370.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Maków Podhalański maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i  poza miejscem sprzedaży
2018 6967 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.371.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków Podhalański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6968 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.372.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6969 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 324/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6970 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 326/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6971 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 328/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6972 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 331/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6973 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 334/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6974 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 336/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6975 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 340/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6976 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 342/32/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6977 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 346/32/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6978 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 348/32/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6979 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 350/32/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6980 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 361/34/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6981 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 363/35/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6982 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 376/35/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2018 r.
2018 6983 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 378/35/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6984 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 381/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6985 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 383/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.
2018 6986 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 393/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6987 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 395/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6988 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 398/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6989 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 400/37/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6990 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 405/38/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6991 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 407/38/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6992 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 409/38/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6993 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6994 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/261/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapanów Nr XXIX/229/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2018 6995 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 6996 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6997 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 6998 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LV/678/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Wieliczka
2018 6999 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 336/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2018 7000 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 7001 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/380/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 7002 2018-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XX/204/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2018 7003 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XL/339/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7004 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 626/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla części działki Nr 2466/8 w Gorlicach, ul. Władysława Łokietka
2018 7005 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 627/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla działki Nr 2318/17 (wg nowego podziału działki Nr 2318/19, 2318/20) oraz części działek Nr 2324/3, 2324/12, 2324/10 (wg nowego podziału działka Nr 2324/35) w Gorlicach, ul. Słowacka
2018 7006 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 628/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla działek Nr 1984/7 i 1984/8 w Gorlicach, ul. Stefana Batorego
2018 7007 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 629/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla części działek Nr 479/1 i 479/2 w Gorlicach, ul. Biecka
2018 7008 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LVII/415/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 7009 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7010 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 7011 2018-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
2018 7012 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr 338/31/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 7013 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7014 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 7015 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 7016 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XL/406/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7017 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/399/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7018 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/259/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7019 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr 1530/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7020 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 7021 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/443/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki w załączniku do Uchwały Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wadowice
2018 7022 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIII.387.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7023 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.323.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.115.2016 Rady Gminy Lipnica Murowanej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 7024 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.324.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.116.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7025 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV.325.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Murowana”
2018 7026 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/625/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 7027 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/377/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018.
2018 7028 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 7029 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/661/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 7030 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/665/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 7031 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/666/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7032 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/678/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 7033 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/664/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Pobytu ,, Senior + ” w Olkuszu
2018 7034 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 7035 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 7036 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzepiennik Strzyżewski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do ich udzielania
2018 7037 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIII/414/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 7038 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/485/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLI/473/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 7039 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/487/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Podegrodzie
2018 7040 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIV.394.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2018 7041 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
2018 7042 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2963/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nazwy ronda.
2018 7043 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2964/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 7044 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2955/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2018 7045 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 7046 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LII-528-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7047 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/128/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2018 7048 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/129/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 7049 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/130/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na obszarze gminy Zielonki  niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2018 7050 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/131/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 7051 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/133/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
2018 7052 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/142/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 7053 2018-10-23 Informacja Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 21, 22 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta oraz obrębu ewidencyjnego nr 13 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 7054 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2018 7055 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7056 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/324/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7057 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2018 7058 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2018 7059 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7060 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2019 roku w zakresie podatków
2018 7061 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania i wynajmu sal sportowych, boisk sportowych oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Stryszawa
2018 7062 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Stryszawa
2018 7063 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 7064 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Kamienica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 7065 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII.390.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.298.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ws. wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Seniora
2018 7066 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII.391.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.297.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ws. wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Rodziny
2018 7067 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV.327.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 7068 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienie z dnia 27.04.2017 r. Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I"
2018 7069 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 7070 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn." Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 7071 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r. Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania pn. "Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice"
2018 7072 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r. Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia"
2018 7073 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/681/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap B
2018 7074 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty
2018 7075 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/486/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7076 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/483/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7077 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.35.2018 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 11 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 7078 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 7079 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 219/100/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7080 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 220/102/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7081 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 221/104/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7082 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 222/108/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7083 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 223/111/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 7084 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 7085 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 7086 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2018 7087 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2018 7088 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/519/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 7089 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/956/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2018 7090 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LVI/ 403/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nadwodnia” na odcinku drogi gminnej 420041K w m. Czarna Góra dla istniejących budynków nr 1, 1a, 1c i 2.
2018 7091 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2962/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2018 7092 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2973/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz nadania statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
2018 7093 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2981/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.
2018 7094 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2982/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.
2018 7095 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2983/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.
2018 7096 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2984/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.
2018 7097 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2985/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.
2018 7098 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2986/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25.
2018 7099 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2987/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/540/12 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2018 7100 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/263/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7101 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/437/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 7102 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/348/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 7103 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Siepraw
2018 7104 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/351/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom.
2018 7105 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 7106 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów
2018 7107 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słaboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7108 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.
2018 7109 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 495/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2018 7110 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 496/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 7111 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 504/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. W sprawie: przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Myślenice”
2018 7112 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/246/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7113 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słopnice
2018 7114 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 7115 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/416/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice
2018 7116 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/418/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice
2018 7117 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/419/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Altany Rekreacyjnej w Ryglicach
2018 7118 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/420/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boiska wiejskiego w Zalasowej
2018 7119 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wiaty w Zalasowej
2018 7120 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/415/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok
2018 7121 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/412/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Szumiących Wierzb w miejscowości Raciborowice
2018 7122 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/425/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 7123 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2018 7124 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 335/XLVI/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017
2018 7125 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 340/XLVI/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
2018 7126 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 341/XLVI/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat w 2019 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 7127 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/295/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7128 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Moszczenica
2018 7129 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/299/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica
2018 7130 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukowica
2018 7131 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/456/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7132 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/465/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7133 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 7134 2018-10-24 Informacja Informacja Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2018 7135 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa
2018 7136 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 7137 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/368/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7138 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wietrzychowice
2018 7139 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/532/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018
2018 7140 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 7141 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
2018 7142 2018-10-24 Informacja Informacja Nr OKR.4110.34.2018.UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2018 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2018 7143 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XV.52.2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 18 października 2018 r. Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w sprawie zmiany budżetu Związku na 2018 rok
2018 7144 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: dowozu uczniów klas gimnazjalnych do szkół, wobec których Gmina Iwkowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
2018 7145 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwkowa.
2018 7146 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7147 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7148 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bochnia
2018 7149 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
2018 7150 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LI/319/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Laskowa
2018 7151 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LV/676/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 7152 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/341/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Dobra
2018 7153 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/342/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w 2019 roku.
2018 7154 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 635/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Rady Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami
2018 7155 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze.
2018 7156 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/495/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2018 7157 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”
2018 7158 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 499/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”
2018 7159 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 500/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr. 3
2018 7160 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 501/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn „Zarabie -Hotel”
2018 7161 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 502/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym
2018 7162 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 503/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w  gminie Myślenice
2018 7163 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działka ewidencyjna nr 2/5 w Roztoce
2018 7164 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 310 w Przyszowej, działkę ewidencyjną nr 312 w Przyszowej
2018 7165 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 1203/2 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1163 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 1206/2 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 701 w Roztoce, część działki 632/5 w Stroniu
2018 7166 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 21 w Jadamwoli, 751/2 w Przyszowej, 672 w Roztoce, 277/2 w Stroniu, 84/10, 127/1, 259/1 w Świdniku
2018 7167 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7168 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/277/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015 roku, w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2018 7169 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 7170 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXI/424/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2018 7171 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXI/425/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7172 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 7173 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/388/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXX/296/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 roku
2018 7174 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2018 7175 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/209/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 7176 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/210/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spytkowice
2018 7177 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/211/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIX/145/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 15 marca 2004 roku.
2018 7178 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/214/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7179 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/264/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów
2018 7180 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/660/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Dabrowa Tarnowska.
2018 7181 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 1537/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7182 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 1534/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7183 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/442/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 7184 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/320/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 7185 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/326/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7186 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/325/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bystra - Sidzina.
2018 7187 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XL/322/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra - Sidzina
2018 7188 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2018 7189 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w  postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020
2018 7190 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2018 7191 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tuchów
2018 7192 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/413/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2018 7193 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/414/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7194 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/416/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klucze
2018 7195 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/418/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7196 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/648/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepolomice a rok 2018
2018 7197 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/653/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7198 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/431/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław.
2018 7199 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/607/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7200 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/614/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Krzeszowice na lata 2018-2021
2018 7201 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/616/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 roku, poz. 3919)
2018 7202 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/418/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 7203 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/420/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu
2018 7204 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/421/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7205 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 7206 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/479/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 7207 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/483/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 7208 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/376/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
2018 7209 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Targ
2018 7210 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/380/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
2018 7211 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/451/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 7212 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/824/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 7213 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/825/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz.
2018 7214 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/829/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu placów zabaw będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz.
2018 7215 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/830/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz.
2018 7216 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/831/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz.
2018 7217 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 1539/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7218 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 1542/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
2018 7219 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/440/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 7220 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/435/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/304/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów Centrów Kompetencji Zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020
2018 7221 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LV.635.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7222 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 7223 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/371/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 7224 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 7225 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2018 7226 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7227 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/338/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 7228 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2018 7229 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/362/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 7230 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 7231 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sucha Beskidzka.
2018 7232 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
2018 7233 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 lipca 2007 r. - Statut Gminy Niepołomice
2018 7234 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania
2018 7235 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/405/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 7236 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 7237 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Spytkowice
2018 7238 2018-10-25 Komunikat Komunikat Nr 16/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 7239 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2018 7240 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/400/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko
2018 7241 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/409/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Jadowniki
2018 7242 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim
2018 7243 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/411/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska
2018 7244 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/412/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień
2018 7245 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/413/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Mokrzyska
2018 7246 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/414/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bucze
2018 7247 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/415/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Szczepanów
2018 7248 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/416/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Sterkowiec
2018 7249 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/417/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wokowice
2018 7250 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2018 7251 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koniusza
2018 7252 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/284/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 rok.
2018 7253 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/576/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Babice
2018 7254 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/577/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Broszkowice
2018 7255 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/578/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Brzezinka
2018 7256 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/579/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Dwory Drugie
2018 7257 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/580/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Grojec
2018 7258 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/581/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Harmęże
2018 7259 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/582/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Pławy
2018 7260 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/583/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Poręba Wielka
2018 7261 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/584/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Rajsko
2018 7262 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/585/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Grojeckie
2018 7263 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/586/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Monowskie
2018 7264 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/587/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Włosienica
2018 7265 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/588/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Zaborze
2018 7266 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/427/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gorlice
2018 7267 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/429/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2018 7268 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/431/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 7269 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LV/300/2018 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2018 7270 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/819/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie
2018 7271 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/827/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7272 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/828/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz.
2018 7273 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 7274 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/394/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 7275 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/395/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka w Gminie Raba Wyżna.
2018 7276 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019  rok.
2018 7277 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7278 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018 rok
2018 7279 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2018 rok
2018 7280 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości pomieszczeń zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych.
2018 7281 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr 608/218/18 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 7282 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łużna
2018 7283 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/427/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7284 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 7285 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Proszowickiego
2018 7286 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 7287 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 7288 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LI/257/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 7289 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/288/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 7290 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/290/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin
2018 7291 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/835/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice”
2018 7292 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/836/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice Dolne”
2018 7293 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/837/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”
2018 7294 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/454/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kęty
2018 7295 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/455/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 7296 2018-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kęty
2018 7297 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/463/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 7298 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Osiek
2018 7299 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek.
2018 7300 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
2018 7301 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok
2018 7302 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/146/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7303 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/474/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 7304 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/481/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Wiśnicz”.
2018 7305 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/359/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 7306 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/360/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna.
2018 7307 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 7308 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Alwernia
2018 7309 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/618/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie
2018 7310 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/619/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2018 7311 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/620/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2018 7312 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/623/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 7313 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/625/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2018 7314 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/626/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2018 7315 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/627/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7316 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/628/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Tarnowa.
2018 7317 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-386/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 7318 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gromnik.
2018 7319 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/382/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7320 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/411/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej Chełmek
2018 7321 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 7322 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/466/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 7323 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego
2018 7324 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/469/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2018 7325 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/470/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/446/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświecimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 7326 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XV/56/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno”
2018 7327 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XV/57/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7328 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/266/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiegona koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2018 7329 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
2018 7330 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 7331 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/444/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7332 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Gronoszowa w Mieście Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
2018 7333 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 7334 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 7335 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego
2018 7336 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/660/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów
2018 7337 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/667/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 7338 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/343/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołcza
2018 7339 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /266/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 7340 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 7341 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
2018 7342 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2018 7343 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/461/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 7344 2018-10-29 Komunikat Komunikat Nr 17/18 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 7345 2018-10-29 Informacja Informacja Nr OKR-4110-31(5)/2018/401/EŚ, OKR-4110-32(5)/2018/40 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. z siedzibą w miejscowości Bańska Niżna
2018 7346 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/445/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce.
2018 7347 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 19 października 2018 r. dotyczące powierzenia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski Gminie Szerzyny obowiązku oczyszczania ścieków komunalnych z terenu sołectwa Olszyny położonego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w oczyszczalni ścieków stanowiącej własność Gminy Szerzyny, zawarte w dniu 19 października 2018r. pomiędzy Gminą Szerzyny reprezentowaną przez Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda a Gminą Rzepiennik Strzyżewski reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia.
2018 7348 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Suskiego
2018 7349 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.32.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pcim
2018 7350 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.33.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/355/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pleśna - w części, tj. § 113 ust. 1 pkt 1) załącznika do tej uchwały w zakresie słów „obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować”
2018 7351 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7352 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7353 2018-10-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 2 października 2018 r. zawarte w dniu 2 października 2018 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Henryka Gawor – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2018 7354 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7355 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 7356 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/391/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7357 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/394/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 7358 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/399/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica
2018 7359 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/348/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budzów
2018 7360 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia
2018 7361 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Budzów
2018 7362 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 7363 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2018 7364 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mędrzechów .
2018 7365 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mędrzechów
2018 7366 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2018 7367 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7368 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/345/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2018 7369 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LV/565/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 7370 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciężkowice
2018 7371 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2000 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy i placu publicznego w Książu Wielkim.
2018 7372 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LI/663/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7373 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipinki
2018 7374 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/358/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formach wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projektu na terenie Gminy Lipinki
2018 7375 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/360/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach
2018 7376 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2018 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2018 7377 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2018 r.
2018 7378 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 7379 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7380 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/334/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody wpisanemu do rejestru pomników przyrody powiatu tarnowskiego
2018 7381 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 7382 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LV.636.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Muszyna Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji: os. Śródmieście, os. Piłsudskiego i sołectwo Jastrzębik
2018 7383 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.334.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Murowana
2018 7384 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIV/825/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego
2018 7385 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/299/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kościelisko
2018 7386 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/300/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 7387 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/303/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków
2018 7388 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.373.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 7389 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański
2018 7390 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII /248 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
2018 7391 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Mucharz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7392 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/395/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 7393 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/397/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 7394 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/457/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadana publicznego Gminy Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej
2018 7395 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/462/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 7396 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/396/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2019.
2018 7397 2018-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Grybów.
2018 7398 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2018 r.
2018 7399 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/464/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iwanowice na lata 2018 – 2021”
2018 7400 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 4/PG/2018 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegającej na utwardzeniu części pasa drogowego w celu budowy wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych w pasie drogi powiatowej nr K1685 w m. Tokarnia i drogi powiatowej nr K1921 w m. Skomielna Czarna na terenie Gminy Tokarnia.
2018 7401 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2018 7402 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Bożeny Nowak - Skarbnika Gminy zwanym dalej Przejmującym.
2018 7403 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krystynę Świętek - Wójta Gminy Gręboszów, przy kontrasygnacie Bożeny Furgał -Skarbnika Gminy zwanym dalej Przejmującym
2018 7404 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Kazimiery Klimaj - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym.
2018 7405 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 4 Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Marii Nowak - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym
2018 7406 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 5 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Haliny Brożek - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym
2018 7407 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopie - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Miastem i Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Agnieszki Makuch - Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej Przejmującym
2018 7408 2018-10-31 Aneks Aneks Nr 14 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7409 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXV/236/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji PONE na terenie Gminy Trzciana
2018 7410 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7411 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LX/425/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 7412 2018-10-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2018 7413 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 7414 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7415 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/433/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7416 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/434/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7417 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/435/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7418 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świątniki Górne.
2018 7419 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 7420 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/438/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7421 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/439/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 7422 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr 91/LI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko”.
2018 7423 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr 94/LI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 7424 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź.
2018 7425 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr L/345/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/296/06 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie: prowadzenia „Domu dla bezdomnych” na terenie Gminy Niedźwiedź.
2018 7426 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
2018 7427 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego