Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 149/3 we wsi Bartne
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLI/291/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 8 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/252/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. NA 2018 ROK
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2018
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 517/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 518/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 272/XXXII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 13 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 268/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016 r., Nr XXVII/506/16 w sprawie programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów
2018 14 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 544/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/384/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan "Nr 7-Siedlce/Słowikowa"
2018 15 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1386/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014 r., Nr XXXVII/297/14 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2018 16 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 68/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r. Nr XXIV/226/08 w przedmiocie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 17 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 83/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015 r. Nr VIII/157/2015 w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2018 18 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 91/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/56/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 19 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 108/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. Nr V/57/2015 w przedmiocie ustalenia strefy parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 20 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 354/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXVII/257/2016 w przedmiocie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2018 21 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 382/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016 r. Nr XIX/100/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Radgoszcz w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017
2018 22 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 492/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 września 2002 r. Nr LVI/332/02 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2018 rok
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/359/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 27 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr 29/XII/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2018
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok
2018 31 2018-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/307/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 32 2018-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu: krakowskiego ziemskiego i proszowickiego
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna.
2018 34 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/185/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVII/165/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 4
2018 35 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/186/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 4
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/187/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVIII/183/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 3
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/188/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Tokarnia Nr XXVIII/184/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia” – w części dotyczącej postanowień § 3
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/365/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 39 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie inwestycji polegającej na likwidacji barier architektonicznych poprzez montaż windy zewnętrznej i urządzenie ciągów pieszych i parkingu dla niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/474/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/477/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/479/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/466/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z 13 listopada 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/326 /2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bajeczna w miejscowości Kozierów.
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/323/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Mostowa w miejscowości Michałowice.
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/325/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Michałowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 52 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2018 54 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra – Sidzina, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2018
2018 61 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/466/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 63 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XL/518/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2018 64 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/280/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2018 65 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 66 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/328/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 67 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Olesno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2018 68 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2018 69 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/467/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2018 70 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI/469/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 71 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 72 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2018 73 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Kościelisko na rok 2018
2018 74 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/680/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2018 75 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK
2018 76 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/292/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2018 77 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2018 78 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/178/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2018 79 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 507/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 80 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 520/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2018 81 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 522/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 82 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 524/XLIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 83 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/332/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gdów oraz trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 84 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2018 85 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/335/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/233/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Radziemice NR XLII/230/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 88 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/234/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Radziemice NR XLII/231/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/243/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Radziemice
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/248/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radziemice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 91 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/249/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach
2018 92 2018-01-05 Komunikat Komunikat Nr 17/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/342/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korzennej.
2018 94 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/343/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 95 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/374/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o ustaleniu na 2018 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2018 97 2018-01-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2018 98 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 99 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/164/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 100 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 101 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 102 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 103 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 104 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 105 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2018 rok
2018 106 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 107 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 108 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2018 109 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/192/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 110 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 111 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/480/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2018 112 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z fontann oraz z terenów przy fontannach w gminie Krzeszowice
2018 113 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/483/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Zalas
2018 114 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 239 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 115 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 116 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/755/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok.
2018 117 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/758/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmieniany uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXVII/718/2017 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 118 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/759/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Chełmiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 119 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/761/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2018 120 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/762/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2018 121 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/763/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu
2018 122 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/764/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Centrum Funduszy Europejskich
2018 123 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/765/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Chełmiec
2018 124 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/766/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Chełmiec.
2018 125 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr 1264/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2018 126 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 127 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/280/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 128 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 129 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 130 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 131 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2018 132 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/485/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
2018 133 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2018 134 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2018
2018 135 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/648/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 136 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2018 137 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/650/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2018 138 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/652/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2018
2018 139 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/472/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 140 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/250/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 141 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kozłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 142 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2018 ROK
2018 143 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2018 144 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/465/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 145 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/466/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 146 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 147 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/470/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 148 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2018
2018 149 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2018 150 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Pleśna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 151 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2018 152 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.
2018 153 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą: „Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna” w gminną jednostkę organizacyjną o nazwie: „Centrum Kultury w Pleśnej” i uchwalenia jej statutu.
2018 154 2018-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/354/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXVII/354/2017
2018 155 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 156 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bolesław za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 157 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA ROK 2018
2018 158 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 159 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2018 160 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
2018 161 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 162 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Racławice, oddanych w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym.
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/362/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gorlice
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/362/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wojnicz instrumentem płatniczym.
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/364/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2017 – 2020.
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/365/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r.
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/537/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/540/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2018 roku”.
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/541/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czorsztyn, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czorsztyn.
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 r.
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/349/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bobowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/351/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Bobowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLV.494.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2018 r.
2018 190 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/287/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz nadania statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.349.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XL/395/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z  dnia 25 maja 2016 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XL/400/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 196 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wielki na lata 2018-2022
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 199 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLV.493.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 200 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/479/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 202 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/481/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/485/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Wolbrom, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 204 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2018 205 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Pana Ryszarda Nowaka
2018 206 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2018 207 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2018 208 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2018 209 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jordanów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Jordanów
2018 210 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2018
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.305.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.307.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynicy-Zdroju na 2018 rok
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/215/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Biały Dunajec na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna,działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 218 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Biały Dunajec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/307/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-chicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, jak również tryb jej pobierania
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2018 224 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁKOWICE na rok 2018
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2018 226 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 227 2018-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2018 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/110/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2018
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/111/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zielonki
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/112/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/113/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/115/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/118/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2000 Rady Gminy Zielonki w sprawie przekształcenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach w instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz nadaniu jej statutu
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/129/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2018 ROK
2018 239 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2018 240 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 241 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś
2018 242 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2018
2018 243 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 244 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/415/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV / 348 /09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 245 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słomniki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 246 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/417/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2018 ROK
2018 247 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/419/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2018 248 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/425/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 249 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/369/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/371/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Mszana Dolna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 252 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/362/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 253 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr L/515/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2018 254 2018-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabierzów, przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.
2018 255 2018-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2018 256 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarny Dunajec
2018 257 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 258 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/207/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2018 259 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.402.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 260 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.403.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2018 261 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.405.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Miasta Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 262 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin
2018 263 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Łużna, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 264 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica
2018 265 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Moszczenica na rok 2018
2018 266 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 267 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 268 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 269 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Powiatu Nowotarskiego Nr 279/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 270 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.92.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2018
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.406.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czułówek
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.407.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.408.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.412.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 276 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 277 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 278 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0 - 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2018 279 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/391/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/388/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 284 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2018
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/398/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2020
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/172/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/173/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie na 2017
2018 288 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2017 r.
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2018
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gręboszów.
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
2018 292 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2018 293 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Gręboszów, miejscowość – Hubenice.
2018 294 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 15 grudnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice, zawartego 13 listopada 2017 r. w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 255 w Wietrzychowicach
2018 295 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2017 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2017 r. do Porozumienia zawartego 10 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie remontu cmentarza z I wojny światowej nr 51 w Regietowie
2018 296 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 297 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 298 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2018 299 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina
2018 300 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 22 września 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2018 301 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 302 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 2/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 303 2018-01-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania gminy Zabierzów
2018 304 2018-01-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych gminy Zabierzów
2018 305 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 148/XLIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łącko na lata 2018-2022.
2018 306 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 149/XLIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 307 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/261/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2018 308 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/271/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 309 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Nr WP-SO.IOS.273.303.2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Chrzanowa do wykonania zadania administracji rządowej realizowanego przez Powiat, w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 310 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2018 311 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wiśniowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 312 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wiśniowa
2018 313 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na 2018 rok
2018 314 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2018 315 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary
2018 316 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/258/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 317 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr LII/407/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2018- 2022.
2018 318 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr LII/406/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 319 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sucha Beskidzka.
2018 320 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2018 321 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2018 322 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 323 2018-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.
2018 324 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2018 325 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/381/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania wlasnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 326 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/377/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 327 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/379/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), w związku z art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art.13 f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.),
2018 328 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/378/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 329 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 330 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/380/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 331 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2018 332 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018
2018 333 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2018
2018 334 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018
2018 335 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/29/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2018 336 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. do porozumienia z dnia 17.05.2017 r., Nr X/65/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2018 337 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/35/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1 w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2018 338 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 21.04.2017 r., Nr X/43/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2018 339 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.03.2017 r., Nr X/22/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Krościenko nad Dunajcem wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnika drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc. 090km 1+023 - 1+927 str. lewa w m. Krościenko nad Dunajcem etap II odc. 090 km 1+023 - 1+700 (kontynuacja zadania)”
2018 340 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2018 341 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 4 maja 2017 r. nr X/36/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski wykonania zadania p.n.: “Budowa chodnika wraz odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 – etap I”
2018 342 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Trzyciąż; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/40/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Trzyciąż wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 794 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Zadroże (na odc. 130 km 3+400 – 3+455)”
2018 343 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 20.04.2017 r., Nr X/27/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2018 344 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 24.04.2017 r., Nr X/34/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Żegocina wykonania zadania p.n..: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2018 345 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 09.08.2017 r., Nr X/120/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Krynica - Zdrój wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc.120 w km 4+558,00 – 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój
2018 346 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2018 347 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 14.08.2017 r., Nr X/113/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Racławice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2018 348 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 12.09.2017 r., Nr X/126/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Radłów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2018 349 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 350 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2018 351 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 352 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2018 353 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 354 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2017 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 355 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2018 356 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 maja 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016 r. na wspólną realizację zadania zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2018 357 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 8 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 358 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2018 359 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/315/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 360 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/536/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 361 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-321/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne nr XVI-116/07 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej statutu ze zmianami
2018 362 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-322/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
2018 363 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-323/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 364 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-324/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 365 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-325/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 366 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-326/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2018 367 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-327/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 368 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV-328/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X-84/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 369 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2018 370 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2018
2018 371 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2018 372 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 373 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 374 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/309/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 375 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2018 376 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLV/344/17
2018 377 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2018 378 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/350/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 379 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/351/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 380 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/694/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
2018 381 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/695/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
2018 382 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/696/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Stary Sącz.
2018 383 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/699/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu”.
2018 384 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/700/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłaty oraz sposobu jej pobierania.
2018 385 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/701/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2018 386 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2018 387 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIX/342/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BISKUPICE na 2018 rok
2018 388 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/344/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom funkcjonującym na terenie Gminy Biskupice, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 389 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/346/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2018 390 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Statut Miasta Jordanowa
2018 391 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca statut Urzędu Miasta Jordanowa
2018 392 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 393 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/514/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 394 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/517/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 395 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/518/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i placowi w mieście Tarnowie
2018 396 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
2018 397 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/315/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2018 roku.
2018 398 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/318/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 399 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 ROK
2018 400 2018-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Szaflary
2018 401 2018-01-11 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-49(6)/2017/2018/175/XIVA/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2018 402 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/512/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 grudnia 2017 r. MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2018
2018 403 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/514/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2018 404 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/674/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Józefa Dietla w Krakowie
2018 405 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/675/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2018 406 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/676/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2018 407 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/678/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”
2018 408 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/309/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 409 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/308/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 410 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/318/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018
2018 411 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.301.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2018 412 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2018 r.
2018 413 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.306.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański.
2018 414 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.309.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim.
2018 415 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.310.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie.
2018 416 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wielickiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 417 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 418 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 419 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2018
2018 420 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/519/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 421 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 422 2018-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego
2018 423 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka
2018 424 2018-01-12 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.15.2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Stanisław Górny
2018 425 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/350/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/312/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2018 426 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2018 427 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 428 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 429 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 430 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Proszowice z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 431 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2018 432 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2018
2018 433 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/354/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zakliczyn, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 434 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2018 435 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Podstrefy Zakliczyn Krakowskiego Parku Technologicznego.
2018 436 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 437 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/515/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. Nr XLII/492/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Mszana Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 438 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/522/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Mszana Dolna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 439 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018-2022.
2018 440 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018 Nr XXXVI/284/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 441 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/320/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 442 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/322/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2018
2018 443 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr 395/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2018 444 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany   Uchwały Budżetowej na 2017 r Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z  dnia 28  grudnia 2016 r
2018 445 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/206/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łapanów publicznych i  niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 446 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/309/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa 2018 r.
2018 447 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/313/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skała
2018 448 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2018 449 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2018
2018 450 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 451 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/428/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 452 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/429/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin
2018 453 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
2018 454 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/521/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2018 455 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/527/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2018 456 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/528/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 457 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/530/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2018 458 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/531/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 459 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/532/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 460 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/536/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 461 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
2018 462 2018-01-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie
2018 463 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/479/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu oraz nadania statutu Bieckiemu Centrum Kultury
2018 464 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Biecz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 465 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/384/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 466 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XL/397/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2018 467 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 468 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
2018 469 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2018 470 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 471 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2018 472 2018-01-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2017 ROKU.
2018 473 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekkologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 474 2018-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/66/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 29 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 475 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2018 476 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018
2018 477 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.345.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok
2018 478 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.351.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2018 479 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/472/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 480 2018-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/483/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy 2018 rok
2018 481 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa
2018 482 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII.312.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 11 grudnia 2012r.poz 7075) i zmieniony Uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 października 2013 r. poz. 6181)
2018 483 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2018 484 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 485 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 486 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/245/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od 1 stycznia 2016 roku.
2018 487 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI /219 /2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXX/216//2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2018 488 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2018 489 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/285/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr VII/59/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice.
2018 490 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Raciechowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 491 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XVII/169/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 492 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2018 493 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingustrzeżonym.
2018 494 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018.
2018 495 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 496 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr X N/524/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2018 497 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 498 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.249.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2018 499 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.257.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2018 500 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI.248.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2018 501 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/788/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2018 ROK
2018 502 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/470/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Biecz na 2018 rok
2018 503 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2018 504 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 505 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2018 506 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/413/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 507 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2018
2018 508 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 509 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 510 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/284/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 511 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/284/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza
2018 512 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2018 513 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/210 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2018 514 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2018
2018 515 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Proszowickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2018
2018 516 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Proszowickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2018
2018 517 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173 /17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 518 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172 /17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 519 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 558/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 9 – Mogilno/Posadowa”
2018 520 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 583/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XLIII/389/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 12 – Miłkowa/Janczowa”
2018 521 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 497/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Wójta Gminy Limanowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. nr 70/2016 w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
2018 522 2018-01-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLII-436-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2018 ROK
2018 523 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A
2018 524 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 525 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2018 526 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina
2018 527 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/757/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 528 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr LXII.398.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2018 529 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr LXII.406.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2018 530 2018-01-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
2018 531 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/401/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 306 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 888 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 32 w Długołęce - Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 90 w Brzeznej, działek ewidencyjnych nr 63/1, 63/3 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 100/5 w Długołęce - Świerkli
2018 532 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/402/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu obejmującego część działki ewid. nr 23 w Chochorowicach
2018 533 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2018 534 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2018
2018 535 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/508/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2018 536 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/513/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie przy ul. Czystej
2018 537 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/255/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018.
2018 538 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/256/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2018 539 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/2/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 540 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 541 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr KI-411/4/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nieważności Uchwały NR XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 542 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
2018 543 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego, i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 544 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, funkcjonującym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 545 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/311/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2018 546 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/315/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.
2018 547 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/355/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drwinia na rok 2018
2018 548 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2018 549 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/289/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2018
2018 550 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-275-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.”
2018 551 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-283-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 268/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 552 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 182/188/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 553 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 183/190/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 554 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 185/192/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 555 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 186/195/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 556 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/356/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 557 2018-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 r.
2018 558 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 559 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2018 560 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 561 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2018 rok.
2018 562 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 563 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark, z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utowrzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2018 564 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 565 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 566 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr IISA/Kr 1579/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi J.P. na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 1998 r. Nr LII/411/98 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu
2018 567 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina
2018 568 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 569 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/341/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 570 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2018 571 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/381/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2018 572 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2018 rok
2018 574 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/370/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Trzyciąż, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 575 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2018 576 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/289/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabowa”
2018 577 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 284/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 578 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/697/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 'Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”
2018 579 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/524/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2018
2018 580 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 27.02.2017 r., Nr X/14/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania p.n.: „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm kolonia Grabie”
2018 581 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 582 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/62/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 780 w m. Brodła - ul. Galicyjska na odc. 110 od km 0+078,42 - 0+426,68 w zakresie budowy chodnika oraz remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem, remontu przepustu drogowego, remontu istniejącego chodnika w pasie DW na działkach 370/25,548/1,370/9,370/10,553/1 obręb Brodła jed. ewid. Alwernia”
2018 583 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/39/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2018 584 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017r., Nr X/33/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica , odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2018 585 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/52/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 – 0+911 odc.150 w m. Poskwitów o długości ok.455 mb – etap II”
2018 586 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/54/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania p.n.: „Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2018 587 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2017 r. do porozumienia z dnia 10.05.2017 r., Nr X/76/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów”
2018 588 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia z dnia 23.05.2017 r., Nr X/49/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Słomniki wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice – etap I”
2018 589 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/32/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2018 590 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2018 591 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/45/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2018 592 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/64/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2018 593 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Łużna wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów- granica państwa w m. Łużna – etap I”
2018 594 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 10.04. 2017 r., Nr X/25/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania p.n.: „Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+500,1 odc. 060”
2018 595 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2017 r. do porozumienia z dnia 10.04.2017 r., Nr X/25/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania p.n.: Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+380,1 odc. 060 – etap I”
2018 596 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/269/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 597 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2018.
2018 598 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/360/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dn. 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017.
2018 599 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/366/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne i utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2018 600 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/367/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne
2018 601 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/368/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Świątniki Górne trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 602 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 483/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 603 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 485/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 604 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 487/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 605 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 489/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 606 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 491/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 607 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 493/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 608 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 495/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 609 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 497/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 610 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 500/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 611 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 505/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 612 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 507/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 613 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 509/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 614 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 511/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 615 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr 514/46/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 616 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Limanowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 617 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego , szkołom, w tym szkołom podstawowym , w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łukowica, trybu kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 618 2018-01-18 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2018 619 2018-01-18 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1557/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/321/15 w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 620 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr 277/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2018 621 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.
2018 622 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2018 623 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Grybów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 624 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2018 625 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie
2018 626 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2018 627 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI.259.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na 2018 rok
2018 628 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/791/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 629 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/792/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 630 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/5/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XLIV/342/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa gazowe i biomasa w części dotyczącej: - § 9 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, - § 9 ust. 4 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2018 631 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/6/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/343/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe w części dotyczącej: - § 9 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, - § 9 ust. 4 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2018 632 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/7/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2018 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XL/370/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 633 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa
2018 634 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nr WZT-III.8060.28.2017 Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 635 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na rok 2018
2018 636 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działki ewidencyjne nr: 65/4 i 65/5 w Jadamwoli oraz 146 w Owieczce
2018 637 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2018 rok.
2018 638 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2018 639 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2018 640 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/251/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2018 ROK
2018 641 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz; Starosty Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2018 642 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa; Starosty Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2018 643 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Pana Ryszarda Nowaka, a Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Pan Roman Łucarz - Starosta Tarnowski 2. Pan Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Anny Niedojadło
2018 644 2018-01-19 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykonania zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w ograniczonym zakresie, niezbędnym do przygotowania inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 4+783 do km 5+707 w miejscowości Leśnica” oraz przekazanie
2018 645 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 646 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 647 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/340/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2018 648 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/238/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 649 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2018
2018 650 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 651 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwanowice, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 652 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/243/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 11 grudnia 2017 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2018 653 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/247/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 654 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/249/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2018 655 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2018 656 2018-01-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie
2018 657 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2018 658 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2018 Wójta Gminy Raciechowice; Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2018 659 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Dobra Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobra przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2018 660 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2018 661 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2018 662 2018-01-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 663 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów”
2018 664 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 665 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 666 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 667 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Bocheńskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2018 668 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.88.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2018 669 2018-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.11.2018 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2018 670 2018-01-19 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty pomiędzy:
2018 671 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 r. NA ROK 2018
2018 672 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2018 673 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie.
2018 674 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 675 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/30/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Skała zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś - etap III”
2018 676 2018-01-19 Informacja Informacja Wójta Gminy Liszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku
2018 677 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 678 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2018 679 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, niepublicznym i publicznym szkołom podstawowym, w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania
2018 680 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat”
2018 681 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XL/399/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 682 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 683 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 684 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 487/175/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2018 685 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2018 ROK
2018 686 2018-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 687 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/382/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2018
2018 688 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2018
2018 689 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/316/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 690 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2018
2018 691 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018.
2018 692 2018-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr LXII.400.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2018 Nr LXII.400.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017
2018 693 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/357/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2018
2018 694 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2018.
2018 695 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Bobowa na 2018 rok
2018 696 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/275/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2018 697 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2018
2018 698 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/366/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2018
2018 699 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/211/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2018
2018 700 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2018 r.
2018 701 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW na 2018 rok
2018 702 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.486.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 703 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2018 704 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2018 705 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 706 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2402/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat.
2018 707 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2403/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 708 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2406/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2018 709 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2407/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.
2018 710 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2018 711 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/367/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Bukowno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 712 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/369/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę NR XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 713 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/370/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2018 714 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych
2018 715 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 524/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 716 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 535/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 717 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 537/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 718 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 539/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 719 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 541/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 720 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 551/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 721 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 553/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały nr 541/47/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15.11.2017r.
2018 722 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 554/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 723 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 556/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 724 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 558/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 725 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 560/48/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 726 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 562/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 727 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 564/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 728 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 566/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 729 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 568/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2018 730 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr 570/48/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2018 731 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIV/237/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 732 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV-331/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2018 733 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV-333/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 734 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/380/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2018 735 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/381/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2018 ROK
2018 736 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK
2018 737 2018-01-23 Informacja Informacja Nr OKA.4210.53.2017.2018.24238.IV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 738 2018-01-23 Informacja Informacja Nr OKA.4110.13.2017.1883.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Wytwarzanie S.A z siedzibą w Jaworznie
2018 739 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/337/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 740 2018-01-23 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-48(5)/2017/2018/716/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania o zatwierdzenie taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działaność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2018 741 2018-01-23 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-37(12)/2017/2018/366/XIV/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2018 742 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 743 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2018
2018 744 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2018 745 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2018 746 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/443/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2018
2018 747 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Zachód”
2018 748 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XCII/2414/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie -Wschód”
2018 749 2018-01-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami
2018 750 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr 1267/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2018 751 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2018 752 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Rytro na rok 2018.
2018 753 2018-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonka przeprowadzonych w dniu 21 stycznia 2018 r.
2018 754 2018-01-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2018 755 2018-01-24 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2018 Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2018 756 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2018
2018 757 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/293/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2018 758 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/363/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 759 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2018 760 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/532/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2018
2018 761 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/534/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2018 762 2018-01-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2018 763 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jodłownik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 764 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie w 2018 roku.
2018 765 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Światnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r
2018 766 2018-01-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 767 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 768 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty innym instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Drwinia
2018 769 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/323/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Jabłonka jest organem prowadzącym.
2018 770 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 771 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 352/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 772 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/373/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/363/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r.
2018 773 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/209/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok
2018 774 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/692/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2018 775 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 rok
2018 776 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/672/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925
2018 777 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr LII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2018 rok
2018 778 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2018 779 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2018
2018 780 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2018 781 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2018 782 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2018 783 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/343/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 784 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2018 785 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr 61/XXI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 21 grudnia 2017 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - SPR
2018 786 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6.2018 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2018 roku.
2018 787 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/552/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 788 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 789 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/447/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki.
2018 790 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8 Starosty Gorlickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2018 791 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/347/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w miejscowości Korzenna
2018 792 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 793 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 794 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/280/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 795 2018-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/371/2017 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 796 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2018 Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 797 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KSIĄŻ WIELKI na rok 2018
2018 798 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 799 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 800 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2018 r.
2018 801 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/258/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2018 802 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2018 803 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/703/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 804 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 805 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Siemiechów do sołectwa Gromnik.
2018 806 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku.
2018 807 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6  lat.
2018 808 2018-01-30 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2017 roku, polożonych na terenie Gminy Wieliczka
2018 809 2018-01-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2018 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2018 810 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/178/2018 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/83/09 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice.
2018 811 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 812 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/410/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 813 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/472/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/458/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 814 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/473/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/459/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim
2018 815 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/474/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/460/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń zmienionej uchwałą Nr XLI/317/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013 r.
2018 816 2018-01-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego
2018 817 2018-01-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok
2018 818 2018-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 10 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
2018 819 2018-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 820 2018-01-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-14(20)/2017/2018/401/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2018 821 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2018
2018 822 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina
2018 823 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2018 824 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 825 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 826 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/399/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Proszowice z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 827 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/352/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 828 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/355/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Gminy Biskupice i nadania jej statutu
2018 829 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/356/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2018 830 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 234 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej.
2018 831 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 230 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle łączącemu dwie gminy Szczurowa i Koszyce
2018 832 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr xxxii / 229 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 833 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 228 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014 r., w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 834 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 227 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r., w sprawie; określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 835 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 836 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 837 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2018 838 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2018 839 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/245/09 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/187/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 840 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2018 841 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/470/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej i Al. Ogrodowej
2018 842 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.413.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek„ Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej.
2018 843 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.414.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół , wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 844 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.416.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2018 845 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.417.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV.187.2016 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa.
2018 846 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, funkcjonującym na terenie Powiatu Wadowickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 847 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2018 848 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/495/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2018
2018 849 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/499/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014-2020.
2018 850 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/501/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/485/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Wolbrom, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 851 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 852 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/209/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 853 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 10 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 854 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/655/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2018 855 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018