Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5457 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 5458 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 5459 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/324/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2017 5460 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2017 5461 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 299/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2017 5462 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 300/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska
2017 5463 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 301/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 5464 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 302/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” dla Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 5465 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 5466 2017-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2017 5467 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lipca 2017 r.
2017 5468 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2017 5469 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia form wsparcia materialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Świątnicka Kuźnia Talentów”.
2017 5470 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/312/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PRZY OCZYSZCZALNI (Wola Dębińska)
2017 5471 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/310/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5472 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/314/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5473 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 5474 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr 1129-2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5475 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 5476 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2017 5477 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5478 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5479 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 5480 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 5481 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie.
2017 5482 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Zachełmnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego w Zachełmnej.
2017 5483 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/261/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce.
2017 5484 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce.
2017 5485 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie.
2017 5486 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie.
2017 5487 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy.
2017 5488 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Baczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Baczynie.
2017 5489 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2017 5490 2017-09-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób z terenu Powiatu Tarnowskiego, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 5491 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/211/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 5492 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 5493 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/486/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5494 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/488/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie gminy Miechów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne kotły w Gminie Miechów”"
2017 5495 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/496/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr 140270 K ul Polna w Miechowie.
2017 5496 2017-09-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2017 5497 2017-09-04 Aneks Aneks Nr 3 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 5498 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 5499 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2017 5500 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/283/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tuchów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 5501 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raba Wyżna, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5502 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2017 5503 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/219/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 5504 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/220/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2017 5505 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/221/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/151/16 w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach do obowiązujących przepisów prawa poprzez zmianę uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2017 5506 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/224/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice
2017 5507 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/610/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2017 5508 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/612/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Małopolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 5509 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/616/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2017 5510 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/618/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski
2017 5511 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5512 2017-09-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2017 r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwu Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie
2017 5513 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 5514 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/679/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5515 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 5516 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 5517 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 5518 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/217/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 5519 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Sułkowice
2017 5520 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Biertowice
2017 5521 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice
2017 5522 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka
2017 5523 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Rudnik
2017 5524 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
2017 5525 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5526 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym i szkole z terenu gminy Polanka Wielka.
2017 5527 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/201/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 5528 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2017 5529 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/305/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Leśnica i Groń, w rejonie cmentarza parafialnego w Leśnicy
2017 5530 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr 413/155/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 5531 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/735/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu
2017 5532 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/741/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r.
2017 5533 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/743/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2017 5534 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/744/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.
2017 5535 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/745/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Oświęcimiu.
2017 5536 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/765/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5537 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5538 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Bohaterów Warszawy w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im.Bohaterów Warszawy w Kamienicy
2017 5539 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Jana Matejki w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Jana Matejki w Kamienicy.
2017 5540 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Jana Sobieskiego w Zbludzy wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Jana Sobieskiego w Zbludzy wchodzącą w skład Zepołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy.
2017 5541 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu w Szkołę Podstawową im.Henryka Sienkiewicza w Zalesiu.
2017 5542 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zasadnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Marii Konopnickiej w Zasadnem.
2017 5543 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie w Szkołę Podstawową Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie.
2017 5544 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Szczawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Szczawie.
2017 5545 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu przeprowadzonych w dniu 3 września 2017 r.
2017 5546 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice przeprowadzonych w dniu 3 września 2017 r.
2017 5547 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.350.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 5548 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 5549 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym instrumentem płatniczym.
2017 5550 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2017 5551 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL/283/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 5552 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 5553 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2017 5554 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2017 5555 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2017 5556 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stawki czynszu regulowanego.
2017 5557 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
2017 5558 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/227/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody.
2017 5559 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.338.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień
2017 5560 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.339.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5561 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.348.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.210.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów
2017 5562 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2017 5563 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.351.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5564 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.352.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5565 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.353.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5566 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5567 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.435.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5568 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.436.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zmienionej uchwałą Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. oraz uchwałą Nr XXV.278.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r.
2017 5569 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.444.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna instrumentem płatniczym
2017 5570 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 78/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” dla rodzin z dziećmi do lat 3.
2017 5571 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 79/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie; zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr 7/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2017 5572 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 80/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Łącko za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5573 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 83/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2017 5574 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 84/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2017 5575 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 86/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5576 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Grybów.
2017 5577 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez Gminę Grybów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2017 5578 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grybów instrumentem płatniczym
2017 5579 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2017 5580 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/471/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Skawina
2017 5581 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 5582 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.275.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bereście w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bereście
2017 5583 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.276.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2017 5584 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2017 5585 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2017 5586 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.279.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2017 5587 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Rady Gminy Rytro i Wójta Gminy Rytro za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Rytro.
2017 5588 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 5589 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr CXXI/411/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG ”KM”.
2017 5590 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skała.
2017 5591 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Skała
2017 5592 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 5593 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5594 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016  roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 5595 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2017 5596 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce.
2017 5597 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1957/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic.
2017 5598 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1958/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy i mostu.
2017 5599 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 5600 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT”
2017 5601 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1975/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.
2017 5602 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr LXXXI/1982/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów kolejowych.
2017 5603 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/72/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
2017 5604 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn „Filipowice -złoża”
2017 5605 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 5606 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/ 255 / 2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 5607 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 5608 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/ 267 /2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2017 5609 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zdzięsławice.
2017 5610 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Za Dworem w miejscowości Michałowice.
2017 5611 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zaciszna w miejscowości Pielgrzymowice.
2017 5612 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wyborna w miejscowości Raciborowice.
2017 5613 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/441/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5614 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-377-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Andrychowie.
2017 5615 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 5616 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/362/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/332/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 5617 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej W Słomnikach w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 5618 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/345/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 5619 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica.
2017 5620 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 5621 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2017 5622 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 5623 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.p Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2017 5624 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/64/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5625 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/65/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Alwernia, jednostkom budżetowym oraz samorządowym instytucjom kultury, których organizatorem jest Gmina Alwernia.
2017 5626 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/66/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia o wprowadzeniu zakazu podlewania ogródków.
2017 5627 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5628 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/310/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis
2017 5629 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/317/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
2017 5630 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/318/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie
2017 5631 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIII/217/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 5632 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIII/224/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2017 5633 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/407/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”.
2017 5634 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Oświęcim
2017 5635 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/419/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/240/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2017 5636 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wspólnym wykonaniu zadania publicznego
2017 5637 2017-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2017 5638 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 5639 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5640 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/471/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczka
2017 5641 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 5642 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/467/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5643 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 442/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 5644 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 454/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2017 5645 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 455/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice
2017 5646 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5647 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5648 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/209/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Grybowie.
2017 5649 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/210/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Grybowie.
2017 5650 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/212/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 5651 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL.441.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Andrzejówka w Gminie Muszyna
2017 5652 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL.443.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
2017 5653 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV.354.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Limanowa służebnościami przesyłu.
2017 5654 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020”
2017 5655 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5656 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/464/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej drogi przebiegającej po działkach o numerach ewidencyjnych 895/2, 897/10, 904/10, 905/21, 905/24, 908/13, 909/10, 911/2, 914/2, 916/12, 918/12, 919/13, 922/2, 926/2, 929/2, 931/15, 937/2, 939/10, 944/20, 944/23, 945/10, 950/4, 955/16, 955/19, 960/12, 961/37, 961/40, 961/43, 932/29, 962/2 w Skawinie
2017 5657 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A PREZYDENTEM MIASTA KRAKOWA
2017 5658 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI / 355 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2017 5659 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV.352.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 5660 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5661 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A ZARZĄDEM POWIATU W KRAKOWIE
2017 5662 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5663 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI / 356 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2017 5664 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/158/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 5665 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/316/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi (od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Borowską) - ul. 1 Maja w Bukownie do kategorii dróg gminnych.
2017 5666 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/422/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5667 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu „ Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś".
2017 5668 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/302/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych i niskowydajnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła ciepła w ramach zadania: „ PONE w Gminie Wielka Wieś w 2017 roku".
2017 5669 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/307/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 5670 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych publicznych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 5671 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/311/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 5672 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 5673 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 5674 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek.
2017 5675 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2017 5676 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2017 5677 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5678 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców- rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”
2017 5679 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych, realizowanej w ramach projektu “Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”
2017 5680 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5681 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Chełm w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5682 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Gołaczewy w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5683 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Zabagnie w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5684 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako nr ewidencyjny gr. 658/1 zlokalizowanej w Żuradzie, do kategorii drogi powiatowej nr 1074K Olkusz ( Mazaniec ) – Żurada.
2017 5685 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szczucin
2017 5686 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szczucin
2017 5687 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/366/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Borkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Borkach
2017 5688 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/369/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maniowie
2017 5689 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/368/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce
2017 5690 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/370/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Klimczaka w Słupcu
2017 5691 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szczucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szczucinie
2017 5692 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/367/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zabrniu
2017 5693 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczucin, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2017 5694 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/412/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2017 5695 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Brzesku
2017 5696 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania statutu
2017 5697 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2017 5698 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2017 5699 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Szczurowej
2017 5700 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2017 5701 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2017 5702 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/241/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Szczurowej
2017 5703 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5704 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/243/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5705 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5706 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawarte pomiedzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek
2017 5707 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2017 5708 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5709 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.266.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 5710 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.267.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 –ZDRÓJ)”
2017 5711 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2017 5712 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/80/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 5713 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2017 rok nr VIII/47/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 5714 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 5715 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 5716 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2017 5717 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 5718 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 5719 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2017 5720 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/312/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2017 5721 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie
2017 5722 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
2017 5723 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół w Płazie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Płazie
2017 5724 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie
2017 5725 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie
2017 5726 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
2017 5727 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
2017 5728 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/321/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Balinie
2017 5729 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/322/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2017 5730 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2017 5731 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Balin.
2017 5732 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Balin.
2017 5733 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Luszowice.
2017 5734 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Luszowice.
2017 5735 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/328/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Płaza.
2017 5736 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Płaza.
2017 5737 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Pogorzyce.
2017 5738 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń
2017 5739 2017-09-11 Komunikat Komunikat Nr 10/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5740 2017-09-11 Komunikat Komunikat Nr 11/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5741 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV.358.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie Miasta Limanowa.
2017 5742 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska działka Nr 517/5
2017 5743 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Wilczyska część działki Nr 177/4, działka Nr 178
2017 5744 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 126, część działki Nr 333, działki Nr 645/5 i 645/8, część działki Nr 676/2, część działki Nr 990/12, działka Nr 1007 i część działki Nr 1008/2 (część działki Nr 1008/4 po podziale), wieś Brzana część działki Nr 89, część działki Nr 234/2, wieś Jankowa działka Nr 14/2, wieś Stróżna część działki Nr 498/1 i część działki Nr 499/1, działka Nr 688/4, miasto Bobowa działka Nr 485/5
2017 5745 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 112, wieś Jankowa część działki Nr 200, wieś Siedliska działka Nr 320/1, wieś Stróżna działka Nr 801/2, miasto Bobowa działka Nr 573
2017 5746 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 5747 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/418/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2017 5748 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 5749 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/389/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5750 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/393/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/330/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2017 5751 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5752 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iwanowice.
2017 5753 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/198/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę.
2017 5754 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr VII/221/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 5755 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 5756 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/411/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5757 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5758 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr 1135/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5759 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 5760 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2017 5761 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/313/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
2017 5762 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2017 5763 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 5764 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorlice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 5765 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/313/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5766 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5767 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1969/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr XXXIII/369/2014 w przedmiocie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego
2017 5768 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 158/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016 r., Nr XIII/140/16 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Słomniki na rok 2016
2017 5769 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 545/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr LVII/255/02 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnej sieci kanalizacyjnej
2017 5770 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1303/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi P. G. na uchwałę Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XIV/111/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w Sołectwie Rajsko
2017 5771 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1389/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi M. W. i M. W na uchwałę Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Wschód
2017 5772 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1628/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr XXXI/264/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka
2017 5773 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1411/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013 r. Nr 316/XXXVI/2013 w przedmiocie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2017 5774 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1605/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miasta w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr IV-18-15 w przedmiocie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów
2017 5775 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/KR 1616/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Olkusz na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr XIX/171/2016 w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2017 5776 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1670/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. Nr XXVIII/185/2008 w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 5777 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.336.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień
2017 5778 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XI.40.2017 Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2017 rok
2017 5779 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2017 5780 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 228/1, 228/2 położonych w Łużnej
2017 5781 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 364/15, 364/32, 364/33, działki Nr 364/34, 364/35, 364/50 położonych w Szalowej.
2017 5782 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/313/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu „Małopolska Niania” na terenie Gminy Dębno polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 5783 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII / 308/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 5784 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/ 307/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5785 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/ 306/ 2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2017 5786 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 5787 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/334/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5788 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5789 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.337.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2017 5790 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 5791 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/115/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/419/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartego w Załączniku Nr 1 do Uchwały
2017 5792 2017-09-15 Aneks Aneks Nr 4 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 5793 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr IX/317/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5794 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” oraz „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” realizowanych przez Powiat Wielicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5795 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr 1139/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5796 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXXXII/2011/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie nazwy placu.
2017 5797 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2017 5798 2017-09-15 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. Powiatu Myślenickiego Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K 1943 w m. Siepraw w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K 1943 w Sieprawiu (ulica Lipowa)
2017 5799 2017-09-15 Porozumienie Porozumienie Nr 4/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K1951 w m. Siepraw w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K1951 w Gminie Siepraw (ulica Górska Siepraw – Łyczanka)
2017 5800 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/457/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 5801 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 5802 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5803 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/242/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bystra-Sidzina za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 5804 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica Wielka instrumentem płatniczym
2017 5805 2017-09-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2017 5806 2017-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 5807 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/288/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 5808 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/287/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu powiatu wadowickiego instrumentem płatniczym
2017 5809 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 5810 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 5811 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/284/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2017 5812 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2017 5813 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2017 5814 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2017 5815 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2017 5816 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 5817 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bobrek
2017 5818 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 5819 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 5820 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2017 5821 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2017 5822 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Książnicach Małych 45
2017 5823 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
2017 5824 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach
2017 5825 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach
2017 5826 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2017 5827 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 5828 2017-09-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieliczce z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wielickiego
2017 5829 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/282/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ochotnica Dolna.
2017 5830 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka
2017 5831 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów Centrów Kompetencji Zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020
2017 5832 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy, gazowe, elektryczne oraz pellet.
2017 5833 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/306/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały
2017 5834 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 5835 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5836 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 5837 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr VII/222/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica
2017 5838 2017-09-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2016 r.
2017 5839 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/229/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 5840 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/233/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 5841 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/235/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5842 2017-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu".
2017 5843 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/376/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.
2017 5844 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/377/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2017 5845 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/381/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 5846 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017.
2017 5847 2017-09-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5848 2017-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2017 5849 2017-09-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5850 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 1731, 1738, 1748/1, 1748/3, 1748/4, 1748/5, 1752/3, 1755/2, 1755/6, 1755/8, 1756/2, 1756/3, 1756/5, 1757
2017 5851 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/320/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/5, 5, 6/1, 6/3, 6/5, 6/6, 31
2017 5852 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/321/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działek Nr 429/1, 429/2, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 400/2, 398, 397, 396/1, 396/2, 396/3, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 385, 384, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 374/2, 373/2, 347, 346, 345, 344, 343, 334
2017 5853 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawię przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2017 r.
2017 5854 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/283/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 5855 2017-09-20 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2017 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 5856 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/147/06 dot. ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum.
2017 5857 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XX/174/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017r. dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2017r.
2017 5858 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 5859 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 205 w Stadłach, część działki ewidencyjnej nr 446/12 i 447/13 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 126/6 w Juraszowej, część działki ewidencyjnej nr 378/8 w Olszance
2017 5860 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5861 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 443 w Gostwicy, nr 203/2 w Podegrodziu, nr 171 w Rogach, nr 184/2 w Olszance, nr 243/1 w Stadłach, nr 419/1 w Naszacowicach
2017 5862 2017-09-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 13 września 2017 r. w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania w ramach działania 4.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
2017 5863 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/243/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 5864 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXII/2035/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr L/918/16 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2017 5865 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXII/2048/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
2017 5866 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 423/1, 426, 427, 521/40, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 881/14, 881/18 i 916/8 położonych w Brzeznej, 391 położonej w Stadłach, 521/1 i 936 położonych w Gostwicy oraz 205 położonej w Podegrodziu
2017 5867 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2017 5868 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Borzęcin
2017 5869 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5870 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
2017 5871 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 5872 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016 roku
2017 5873 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/199/2017 z dnia 30 marca 2017 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2017 roku
2017 5874 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Wierzchosławice w spółkach prawa handlowego
2017 5875 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/467/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 5876 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/478/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 5877 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/480/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: likwidacji Filii w Zedermanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
2017 5878 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/481/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu.
2017 5879 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/483/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.
2017 5880 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/484/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 5881 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/417/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Oświęcim
2017 5882 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 1148/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5883 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 1150/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5884 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 1145/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5885 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 155/108/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5886 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 156/113/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5887 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 157/117/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5888 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 158/120/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5889 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 159/122/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5890 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 160/124/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5891 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 161/127/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5892 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 162/131/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5893 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr 163/134/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 5894 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XX/179 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę.
2017 5895 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
2017 5896 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego instrumentem płatniczym.
2017 5897 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR: w Bochni ul. Karolina 14 D, zmienionej następnie Uchwałą XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016 r.
2017 5898 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
2017 5899 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2017 5900 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2017 5901 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5902 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/261/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5903 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5904 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5905 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5906 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5907 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5908 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5909 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/268/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.
2017 5910 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/269/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni.
2017 5911 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5912 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5913 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5914 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5915 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5916 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5917 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5918 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5919 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5920 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz włączenia Gimnazjum Specjalnego do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej.
2017 5921 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5922 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.
2017 5923 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/297/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5924 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Krzywa
2017 5925 2017-09-21 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2017 5926 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów
2017 5927 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łososinie Dolnej
2017 5928 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipnica Wielka
2017 5929 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 5930 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B
2017 5931 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w miejscowości Obrażejowice w Gminie Radziemice
2017 5932 2017-09-22 Porozumienie Porozumienie Nr 5/PG/2017 Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania zarządcy drogi powiatowej nr K 1625 w m. Tenczyn w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K 1625 w Tenczynie
2017 5933 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 5934 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 5935 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
2017 5936 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 5937 2017-09-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5938 2017-09-22 Informacja Informacja Nr OKR-4110-25,26(11)/2017/631/MPo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na obrót ciepłem oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2017 5939 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5940 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5941 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędów
2017 5942 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5943 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
2017 5944 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/276/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 5945 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/281/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 19 września 2017 r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2017 5946 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5947 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 5948 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2017 5949 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 327/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2017 5950 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr 231/XXVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
2017 5951 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 5952 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Laskówka Chorąska.
2017 5953 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/468/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
2017 5954 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 334/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. W sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2017 5955 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/318/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2017 5956 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/319/2017 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku
2017 5957 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5958 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok.
2017 5959 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2017 5960 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 5961 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz
2017 5962 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2017 r.
2017 5963 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 5964 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018
2017 5965 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. W sprawie : rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
2017 5966 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2017 5967 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w  Domosławicach.
2017 5968 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Złotej.
2017 5969 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
2017 5970 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie.
2017 5971 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2017 5972 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/318/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 5973 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5974 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/686/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5975 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/703/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
2017 5976 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/704/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - 2022”
2017 5977 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/705/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy placu, położonemu w miejscowości Chełmiec
2017 5978 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 5979 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 5980 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"
2017 5981 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 5982 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/717/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego na obszarze gminy Chełmiec
2017 5983 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2017 5984 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2017 5985 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/564/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia "Małopolska Niania".
2017 5986 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/576/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 5987 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 5988 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zawoja
2017 5989 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/351/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 5990 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4  do Statutu Gminy Zawoja
2017 5991 2017-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Ropy w km 39+400 w miejscowości Ropica Polska dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
2017 5992 2017-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Łososiny w km 33+513 dla miasta Limanowa, gmina Limanowa, powiat limanowski
2017 5993 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. przyjmuje do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
2017 5994 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/439/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5995 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2017 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2017 5996 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/578/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 5997 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/568/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2017.
2017 5998 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/566/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2017 5999 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/565/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2017 6000 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/562/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz.
2017 6001 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie.
2017 6002 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - Dyrektorom, Wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach placówek
2017 6003 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 6004 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej Gminy Bolesław.
2017 6005 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Bolesław na lata 2018-2021
2017 6006 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Nowy Targ
2017 6007 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Targ.
2017 6008 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/289/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWA BIAŁA - ZAGRODY
2017 6009 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 6010 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach
2017 6011 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 6012 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 6013 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/688/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Chełmiec lub jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 6014 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XIX/110/04 RADY GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA Z DNIA 19 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
2017 6015 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr 331/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 6016 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2017 roku
2017 6017 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2017 6018 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/706/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 6019 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/312/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów”
2017 6020 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6021 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 6022 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 6023 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin
2017 6024 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 6025 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2017 6026 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2017 6027 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2017 6028 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6029 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.264.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2017 6030 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.266.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVI.237.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
2017 6031 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.268.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański.
2017 6032 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/162/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radgoszcz w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Radgoszcz na lata 2017-2020
2017 6033 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Biecz za pomocą instrumentu płatniczego
2017 6034 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu
2017 6035 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2017 6036 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6037 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów .
2017 6038 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 roku.
2017 6039 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów
2017 6040 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/180/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 6041 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr 1154/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.