Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5054 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Wadowicach
2017 5055 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr VII/302/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5056 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/264/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej
2017 5057 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5058 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII -175 - 2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2017 5059 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 5060 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 5061 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/408/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5062 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2017 5063 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/425/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 5064 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 5065 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze
2017 5066 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław - Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny i Zebrzydowice
2017 5067 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka i 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Wysoka
2017 5068 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka przy ul. Niwy w Wadowicach
2017 5069 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/97/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXV/255/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” w 2017 r. – Gmina Skała [pisownia oryginalna]
2017 5070 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nawojowa lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 5071 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2017 5072 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr VII/217/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały nr VII/211/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica”.
2017 5073 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr LIII.344.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 5074 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 5075 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/257/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442 zgodnie z uchwałą nr XLVII/377/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 roku z późn.zm.
2017 5076 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXII/215/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 5077 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XL/286/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: zainicjowania powstania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wadowice
2017 5078 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/477/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 5079 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5080 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/414/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5081 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/416/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5082 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2017 5083 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5084 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
2017 5085 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
2017 5086 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5087 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXiX/374/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 5088 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/277/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 5089 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Targ instrumentem płatniczym.
2017 5090 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nowy Targ podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
2017 5091 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2017 5092 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2017 5093 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie robót zabezpieczających drogę powiatową K1955 przed przedwczesnym zniszczeniem i ograniczeniem funkcji oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie przepustu pod drogą powiatową wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki
2017 5094 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Klucze; Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2017 r. przekazania Gminie Klucze realizacji zadania „ Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791”
2017 5095 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/38/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2017.
2017 5096 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 5097 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania Nowosądeckiemu Torowi Modelarskiemu przy ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu imienia Piotra Jeża
2017 5098 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/668/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 5099 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/669/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji na terenie Gminy Chełmiec.
2017 5100 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/670/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat powierzchni lokali użytkowych na obiektach wybudowanych w ramach inwestycji pn.:„Rozbudowa krytej pływalni w Chełmcu” oraz „Rewitalizacja Centrum Chełmca”
2017 5101 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.329.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej oraz Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów, w Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
2017 5102 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.331.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5103 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.332.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5104 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.333.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5105 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.334.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5106 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.258.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 5107 2017-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.001.2017 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 20 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2016 rok
2017 5108 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5109 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/663/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2017 5110 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/664/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2017 5111 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/665/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2017 5112 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/666/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 5113 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/667/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2017 5114 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/673/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5115 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2017 5116 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5117 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5118 2017-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu dąbrowskiego
2017 5119 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju
2017 5120 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 5121 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/411/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 5122 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/420/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Krzeszowice.
2017 5123 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/421/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody, rosnących w pasie drogi powiatowej
2017 5124 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/415/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice” i przyjęcia jednolitego tekstu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”
2017 5125 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/417/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 5126 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
2017 5127 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/347/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 5128 2017-08-03 Informacja Informacja Nr OKR-4110-14(18)/2016/2017/98/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2017 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 5129 2017-08-03 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-24(6)/2017/711/XI/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
2017 5130 2017-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2017 5131 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok
2017 5132 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 5133 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2017 5134 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2017 5135 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017r.
2017 5136 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/327/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 5137 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.206.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 5138 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.209.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Murowana.
2017 5139 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 2 + 288, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”
2017 5140 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr G 420181 K – ul. Karłowicza, nr G 420155 K – Droga na Bystre, G 420150 K – Droga do Olczy w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 0 + 000, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogami gminnymi nr G 420181 K
2017 5141 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 5142 2017-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2017 5143 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 5144 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania.
2017 5145 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/406/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5146 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 5147 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bolesław liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2017 5148 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu
2017 5149 2017-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 sierpnia 2017 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
2017 5150 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 5151 2017-08-04 Zestawienie Zestawienie Nr 2/2017 Wójta Gminy Budzów z dnia 3 sierpnia 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2017 5152 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/415/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.
2017 5153 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII / 177 / 2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5154 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV - 196 - 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5155 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXV / 216 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5156 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr 246/XXXIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
2017 5157 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr 259/XXXIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 5158 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr 242/XXXIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 5159 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII.258.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański
2017 5160 2017-08-07 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-9(10)/2017/21725/IV/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła SYNTHOS DWORY 2 Sp. z o.o. SD4 Sp. komandytowa z siedzibą w Oświęcimiu
2017 5161 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 232 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5162 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/103/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Stryszów przy zapewnieniu partycypacji ze strony Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w części dotyczącej postanowień § 3
2017 5163 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIX/219/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne - w części obejmującej postanowienia § 7 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały.
2017 5164 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/463/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie
2017 5165 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/321/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 5166 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2017 5167 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/324/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2017 5168 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/325/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/247/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2017 5169 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/326/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 5170 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/328/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej „Szkoła Podstawowa imienia Batalionu Barbara AK w Pawęzowie”.
2017 5171 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 5172 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/268/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2017 5173 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/475/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: nazwy ulicy Krasickiego w Trzebini.
2017 5174 2017-08-08 Informacja Informacja Nr 2 Starosty Nowotarskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rabka - Słone położonego w jednostce ewidencyjnej Rabka - Zdrój
2017 5175 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XL/258/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Łabowa instrumentem płatniczym.
2017 5176 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jamnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jamnicy.
2017 5177 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boguszy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boguszy.
2017 5178 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Królowej Polskiej.
2017 5179 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej
2017 5180 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej w Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej .
2017 5181 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mszalnicy w Szkołę Podstawową im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy.
2017 5182 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie w Szkołę Podstawową im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie.
2017 5183 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej.
2017 5184 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej w Publiczne Przedszkole w Kamionce Wielkiej
2017 5185 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/264/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2017 5186 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej
2017 5187 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2017 5188 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/300/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 5189 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/577/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2017 5190 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/578/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 5191 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a zarządem powiatu w Krakowie
2017 5192 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5193 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5194 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2017 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji chodnika (projekt i budowa) przy drodze powiatowej nr K 1689 Budzów- Trzebunia- Stróża w miejscowości Trzebunia (od kościoła w kierunku Budzowa)
2017 5195 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr 1116/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 5196 2017-08-08 Aneks Aneks Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 3.04.2017 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowany przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumiły Klimczak
2017 5197 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2017 5198 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, ' przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2017 5199 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 5200 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII.259.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.237 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn
2017 5201 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 5202 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2017 roku
2017 5203 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin
2017 5204 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin
2017 5205 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzęcin Nr XXX/246/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5206 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5207 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 5208 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Zgłobice i Koszyce Małe
2017 5209 2017-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2017 r.
2017 5210 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 5211 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014 r., w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Zabierzów żłobki i kluby dziecięce
2017 5212 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Karniowice
2017 5213 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 5214 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26. 03. 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Proszowicki
2017 5215 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/460/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 5216 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/462/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna
2017 5217 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/464/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2017 5218 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/465/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia
2017 5219 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/466/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 15 Lecia w Myślachowicach
2017 5220 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/467/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Myślachowicach
2017 5221 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/468/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Osiedla Generała Waltera w Trzebini
2017 5222 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/474/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żmirka w Trzebini
2017 5223 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 5224 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/440/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu
2017 5225 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2017 5226 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 5227 2017-08-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu zfilią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
2017 5228 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 5229 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 5230 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/324/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5231 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/323/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Podegrodzie za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5232 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/225/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2017 5233 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie części miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie, gdzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
2017 5234 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.433.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5235 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Wielka
2017 5236 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2017 5237 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 5238 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr 1/08/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2017/2018
2017 5239 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2017 5240 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 5241 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Racławicach.
2017 5242 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2017 5243 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.262.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
2017 5244 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 5245 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 5246 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5247 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/303/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5248 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2017 5249 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/306/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2017 5250 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 5251 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/284/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2017 5252 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/285/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 5253 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie pomocy finansowej Gminie Korzenna na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 5254 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.
2017 5255 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/15/ Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2017 5256 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 5257 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 5258 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
2017 5259 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 5260 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/411/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera i Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu
2017 5261 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/412/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Wacława Potockiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu
2017 5262 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/413/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Biecz świadczenia pieniężnego w ramach projektu „Małopolska Niania”
2017 5263 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/266/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 5264 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
2017 5265 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/182/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 5266 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5267 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 5268 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.
2017 5269 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum - samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum
2017 5270 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 5271 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach
2017 5272 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościelisko
2017 5273 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kościelisko
2017 5274 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/224/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 5275 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017.
2017 5276 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/181/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 5277 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5278 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5279 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2017 5280 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr 219/XXVII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 5281 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr 233/XXVII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2017 5282 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 5283 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie.
2017 5284 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie.
2017 5285 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łosiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łosiu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu.
2017 5286 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Ropie do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie.
2017 5287 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 5288 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
2017 5289 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2017 5290 2017-08-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Grel” w Nowym Targu
2017 5291 2017-08-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i wielickiego
2017 5292 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI.237.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
2017 5293 2017-08-17 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz; Starosty Limanowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 13 stycznia 2017 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 5294 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXX-267/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie.
2017 5295 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXX-268/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa im Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie na Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie.
2017 5296 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-277/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne Nr XXX-267/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie
2017 5297 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-278/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne Nr XXX-268/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie
2017 5298 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI-281/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII- 201/16 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 5299 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 5300 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie „przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek"
2017 5301 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017r.
2017 5302 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2017 Rady gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2017 5303 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 5304 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 5305 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 r. Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2017 5306 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/157/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2017 roku.
2017 5307 2017-08-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tarnowskiego ziemskiego i dąbrowskiego
2017 5308 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 5309 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/549/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 5310 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr 402/153/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 5311 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójtowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójtowej
2017 5312 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
2017 5313 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipinkach
2017 5314 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie
2017 5315 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2017 5316 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok
2017 5317 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
2017 5318 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 5319 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/336/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017r.
2017 5320 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/338/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2017 5321 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 5322 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krygu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu
2017 5323 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 5324 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.
2017 5325 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu.
2017 5326 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/307/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław
2017 5327 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/308/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2017 5328 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2017 5329 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 5330 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” .
2017 5331 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5332 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/143/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Łukowica.
2017 5333 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. I. Armii Wojska Polskiego w Młyńczyskach.
2017 5334 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/110/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 5335 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania"
2017 5336 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr LXXVII/1893/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2017 5337 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/70/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 5338 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2017 5339 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach” i jej statutu.
2017 5340 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2017 5341 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 5342 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 5343 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Gminy Liszki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki
2017 5344 2017-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017 5345 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/407/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/219/2012 RADY GMINY LISZKI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 5346 2017-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne, w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
2017 5347 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 5348 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Babice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 5349 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Babice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Babice instrumentem płatniczym.
2017 5350 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.298.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 5351 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.304.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 5352 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 5353 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5354 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Kościelnej w Libiążu
2017 5355 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulicy Wincentego Pstrowskiego
2017 5356 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 5357 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz niektórych nauczycieli i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 5358 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2017 5359 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu
2017 5360 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Libiąż
2017 5361 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2017 5362 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/49/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2017 5363 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie, w miejscowościach Kępie i Rogów oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
2017 5364 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2017 5365 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Kozłowie
2017 5366 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 5367 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2017 5368 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 5369 2017-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2017 5370 2017-08-25 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 22 sierpnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz nr 305, 306  i 307 w Łąkcie Dolnej
2017 5371 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2017 5372 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 5373 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI-276/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Falsztyn
2017 5374 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI-284/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 5375 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 5376 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
2017 5377 2017-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2016 rok
2017 5378 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksiąz Wielki
2017 5379 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 5380 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2017 5381 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni.
2017 5382 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia w miejscowości Brzeźnica.
2017 5383 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie.
2017 5384 2017-08-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody ze źródła Hajduga w Polance Wielkiej, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2017 5385 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/298/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 5386 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/301/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 roku
2017 5387 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/302/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 5388 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/303/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2017 5389 2017-08-29 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 5390 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 5391 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 5392 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/310/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 5393 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/311/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wpłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2017 5394 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/326/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.”
2017 5395 2017-08-29 Porozumienie Porozumienie Nr 35/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Bożego w Polsce
2017 5396 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła, w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Świątniki Górne, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
2017 5397 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 5398 2017-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WPiF.3035.2.2017.AG Wójta Gminy Biskupice SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2016 ROK
2017 5399 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice
2017 5400 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 5401 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 5402 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 5403 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XL/268/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 5404 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2017 5405 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 5406 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/80/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Dobrej nr 545
2017 5407 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/240/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Dobrej 545
2017 5408 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Dobra
2017 5409 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2017 5410 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5411 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5412 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5413 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2017 5414 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
2017 5415 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX)140)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5416 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok2017
2017 5417 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5418 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5419 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5420 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5421 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5422 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/221/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 5423 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20.10.2016r., Nr XX/151/16 w sprawie wspólnej obsługi dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Ciężkowice oraz nadania statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2017 5424 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice
2017 5425 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 245/26/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5426 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 252/26/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5427 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 254/26/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5428 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 257/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5429 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 260/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 5430 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 262/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 5431 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 264/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 5432 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 266/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5433 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 268/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5434 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 270/27/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5435 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 273/28/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5436 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 276/28/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5437 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 278/28/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5438 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 285/29/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5439 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 286/29/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5440 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr 288/29/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5441 2017-08-31 Aneks Aneks Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 5442 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-374-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5443 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-376-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek II)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2017 5444 2017-08-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2017 5445 2017-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za 2016 rok
2017 5446 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobra
2017 5447 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5448 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia granic pomnika przyrody „Zespół skał pod Wierchem nad Kamieniem”
2017 5449 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 5450 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2017 5451 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.
2017 5452 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica oraz nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.
2017 5453 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 5454 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2017 5455 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek
2017 5456 2017-08-31 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy