Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3773 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3774 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 276/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr IV/ 26/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2017 3775 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXX/203/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 3776 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 3777 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 3778 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX-259/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 3779 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 3780 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 1063/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 3781 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 1066/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 3782 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów
2017 3783 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/314/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 3784 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zelków
2017 3785 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice
2017 3786 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Antolka – Parcelanty do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3787 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 53/XXXIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łącko, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
2017 3788 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 3789 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/58/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 3790 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/55/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3791 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/54/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Batowice
2017 3792 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 3793 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2017 3794 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 3795 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2017 3796 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 3797 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/299/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2003r.w sprawie zatwierdzenia opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ECOLO-CHIEF w Iwanowicach Dworskich.
2017 3798 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3799 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/288/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2017 3800 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/290/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowno na lata 2017 – 2021.
2017 3801 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2017 3802 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika na drodze powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach
2017 3803 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 3804 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/403/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/261/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Żłobek Samorządowy w Dąbrowie Tarnowskiej”.
2017 3805 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/404/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2017 3806 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2017 3807 2017-06-05 Komunikat Komunikat Nr 6/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 3808 2017-06-05 Komunikat Komunikat Nr 7/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 3809 2017-06-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK nad DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
2017 3810 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 54/XXXIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3811 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-358-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16.
2017 3812 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-360-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów
2017 3813 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-362-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3814 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3815 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 6 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2017 3816 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 3817 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Michałowice.
2017 3818 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wysoka w miejscowości Młodziejowice.
2017 3819 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
2017 3820 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 3821 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3822 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 3823 2017-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.16.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 4 oraz § 1 pkt 5 w części zapisu „lub dróg wewnętrznych” uchwały Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 3824 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 3825 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/301/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie
2017 3826 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 3827 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice
2017 3828 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ciężkowice
2017 3829 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3830 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 427/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice
2017 3831 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 429/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 482/XL/2013 Rady Miasta w Gorlicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3832 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.400.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3833 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polance Wielkiej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.
2017 3834 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanka Wielka" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu.
2017 3835 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 3836 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 3837 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Zator".
2017 3838 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny.
2017 3839 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”
2017 3840 2017-06-06 Komunikat Komunikat Nr 5/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 3841 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 3842 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2017 3843 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mędrzechowie .
2017 3844 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr 224/XXXI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 3845 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/524/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do 2030 r.
2017 3846 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3847 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/148/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3848 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Cisie – Las do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3849 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO n/DUNAJCEM – BIAŁY POTOK”, przyjętego Uchwałą IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 781 poz. 5144) i zmienionego Uchwałą XXI/216/2009 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 30 listopada 2009 r. Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 780 poz.6122)
2017 3850 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/433/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem
2017 3851 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3852 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla dyrektorów szkół i przedszkola
2017 3853 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/206/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Kościelisko oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3854 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko
2017 3855 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.
2017 3856 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/257/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bęczyn
2017 3857 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Paszkówka
2017 3858 2017-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Budzów z dnia 1 czerwca 2017 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUDZÓW
2017 3859 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX-249/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-241/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 3860 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX-250/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-242/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 3861 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 3862 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 3863 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 3864 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 3865 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/17 Rady Gminy Olesno z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 3866 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/VIII/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Radziemice
2017 3867 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3868 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3869 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-241/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-232/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3870 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-242/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-233/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 3871 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 3872 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie przy ulicy Targowej
2017 3873 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/685/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2017 3874 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/700/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3875 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/146/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2012r.
2017 3876 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3877 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 3878 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/435/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 3879 2017-06-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.49.2016 z dnia 16.11.2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3880 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 3881 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3882 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/300/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 3883 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2017 3884 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 3885 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 3886 2017-06-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzciana
2017 3887 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie
2017 3888 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żegocina
2017 3889 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I  grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i  I  grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2017 3890 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina
2017 3891 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 3892 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/541/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2017 3893 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 3894 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/546/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
2017 3895 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/547/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
2017 3896 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/548/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Józefa Dietla w Krakowie
2017 3897 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/549/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji
2017 3898 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/554/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/283/04 z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie stawek opłat za przeprawę promową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Borusowa
2017 3899 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/181/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 3900 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Rzezawa, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rzezawa.
2017 3901 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, przedszkola oraz zespołu jak również zasad ich zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć.
2017 3902 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3903 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3904 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/279/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr 1/232/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2017 3905 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2017 3906 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/287/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3907 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2017 3908 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
2017 3909 2017-06-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2017 3910 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/545/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego
2017 3911 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/131/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3912 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/143/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3913 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 3914 2017-06-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.51.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3915 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 3916 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 279/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/255/2017 z dnia 23 marca 2017  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz uchylenia uchwały NR XXXVI/264/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe .
2017 3917 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/315/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 3918 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/306/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017r.
2017 3919 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3"
2017 3920 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nawojowa instrumentem płatniczym
2017 3921 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3922 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących część działki ewidencyjnej nr 442 w Długołęce - Świerkli, oraz działki ewidencyjne nr 395 i 396 w Podrzeczu
2017 3923 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3924 2017-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2017 3925 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej
2017 3926 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie
2017 3927 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu.
2017 3928 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 3929 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2017 3930 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary
2017 3931 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 3932 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 3933 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 3934 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2017 3935 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3936 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2017-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica.
2017 3937 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3938 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/400/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 3939 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/402/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2017 3940 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/421/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
2017 3941 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/423/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 3942 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/527/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 3943 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/140/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Radgoszcz
2017 3944 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 3945 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2017 3946 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.311.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3947 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.312.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3948 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.315.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3949 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/205/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Ciężkowice” oraz „Zasłużony dla Gminy Ciężkowice” i określenia zasad i trybu ich nadawania
2017 3950 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 3951 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2017 3952 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 3953 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka
2017 3954 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
2017 3955 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"
2017 3956 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w  Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 3957 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2017 3958 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3959 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XIX/182/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie zmienionej Uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XX/192/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
2017 3960 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3961 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/632/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 3962 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/635/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Chełmiec instrumentem płatniczym
2017 3963 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 3964 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 3965 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 3966 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała
2017 3967 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3968 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 3969 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr 374/145/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 3970 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna w m. Chocznia
2017 3971 2017-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIV/1394/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2017 3972 2017-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 3973 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1770/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2017 3974 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/382/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3975 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/376/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 3976 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/380/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Uchylenia Uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w Gminie Liszki.
2017 3977 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr L.323.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Limanowskiego Domu Kultury.
2017 3978 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
2017 3979 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2017 3980 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.418.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 3981 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr L.322.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
2017 3982 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2017 3983 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 418/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2017 3984 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 419/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 743/6 przy ulicy Stróżowskiej w Gorlicach
2017 3985 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 420/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 658/9 w Gorlicach
2017 3986 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 421/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”
2017 3987 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 422/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” część działki Nr 252/1 - obręb Sokół w Gorlicach
2017 3988 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 431/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 3989 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/254/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3990 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/387/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 3991 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/391/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tarnowie
2017 3992 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w miejscowości Łączany
2017 3993 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3994 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
2017 3995 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/336/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 3996 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 3997 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/527/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2017 3998 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/536/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420256K – ul. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem
2017 3999 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/537/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420248K – ul. Weteranów Wojny w Zakopanem
2017 4000 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/538/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420230K – ul. Stanisława Staszica w Zakopanem
2017 4001 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/541/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 4002 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 4003 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2017 4004 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1749/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 i jej likwidacji.
2017 4005 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1750/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 13 i jej likwidacji
2017 4006 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1751/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27
2017 4007 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1752/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27.
2017 4008 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”
2017 4009 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4010 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/357/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4011 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2017 4012 2017-06-12 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-55(18)/2016/2017/296/XIIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD„ Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2017 4013 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 26 października r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa.
2017 4014 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 czerwca 2017 r. zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4015 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4016 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 4017 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Modrzewie”
2017 4018 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 4019 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/257/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 4020 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna.
2017 4021 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2017 4022 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 4023 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 15/VI/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
2017 4024 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 4025 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice
2017 4026 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu
2017 4027 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz.950)
2017 4028 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 4029 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 4030 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4031 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział)
2017 4032 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym warunków zagospodarowania terenu „ZP"
2017 4033 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 4034 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4035 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 r. Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2017 4036 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie statutu Gminnej Rady Seniorów w Babicach
2017 4037 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016  roku
2017 4038 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 4039 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2017 4040 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 4041 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 4042 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 4043 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 4044 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie remontów chodników i pobocza wzdłuż dróg powiatowych
2017 4045 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2017 4046 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania projektów fragmentów chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4047 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów
2017 4048 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 4049 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów
2017 4050 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 4051 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/141/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4052 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2017 Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4053 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/365/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr LIX/451/14 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 4054 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/390/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4055 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr L.318.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 4056 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr L.320.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania należności Miasta Limanowa i jego miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 4057 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4058 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4059 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2007r w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości
2017 4060 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 4061 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
2017 4062 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XX/200/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.
2017 4063 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Limanowskiego
2017 4064 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4065 2017-06-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 4066 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4067 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr X.36.2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2017 rok
2017 4068 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Gościbia w km 4+500 w miejscowości Harbutowice dla Sułkowic
2017 4069 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/304/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 – 2023
2017 4070 2017-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Wojnicza z dnia 29 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wojnicz za 2016 rok
2017 4071 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 4072 2017-06-14 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-4(8)/2017/188/XII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 4073 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/434/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini
2017 4074 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI.273.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
2017 4075 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI.274.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
2017 4076 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI.276.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu "Mistrzowie w zawodzie" realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 4077 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI.278.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 4078 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/241/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4079 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/228/17 z 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik na rok 2017.
2017 4080 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 142/55/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4081 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 143/56/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4082 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 144/59/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4083 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 146/66/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4084 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 147/71/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4085 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 148/74/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4086 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 149/77/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 4087 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 1071/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4088 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr 1075/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4089 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4090 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4091 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XL/244/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4092 2017-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Łososina Dolna za 2016 rok
2017 4093 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4094 2017-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2016 rok
2017 4095 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/ 231/ 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa.
2017 4096 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/284/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 4097 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/285/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2017 4098 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 4099 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 4100 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4101 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 4102 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2017 4103 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 4104 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok
2017 4105 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/347/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok
2017 4106 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 4107 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.252.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 4108 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z targowiska gminnego „Mój Rynek” na działkach nr 3537/1, 3530/1, 3534, 3536 w Moszczenicy
2017 4109 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 4110 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 4111 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 65/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 4112 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 68/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013  r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łącko za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 4113 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.257.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XXXV.241.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XVII.117.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2017 4114 2017-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów przperowadzonych w dniu 18 czerwca 2017 r.
2017 4115 2017-06-20 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2017 4116 2017-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2017 4117 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna
2017 4118 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 4119 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach
2017 4120 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa
2017 4121 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w "Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice"
2017 4122 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2017 4123 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice
2017 4124 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
2017 4125 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr 227/XXXI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4126 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 4127 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 4128 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 4129 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4130 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4131 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/321/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2017 4132 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr 63/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola, przyjęcia aktu założycielskiego oraz nadania statutu.
2017 4133 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 4134 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
2017 4135 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr LXXV/1832/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.
2017 4136 2017-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27
2017 4137 2017-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/760/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.
2017 4138 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr LXXV/1835/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4139 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
2017 4140 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4141 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4142 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4143 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Borzęcin
2017 4144 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4145 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr VI/52 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/36 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4146 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4147 2017-06-22 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr 2.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
2017 4148 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 4149 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr 62/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wraz z oddziałem przedszkolnym.
2017 4150 2017-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XC/1348/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „PARKOWA” w Krakowie, ul. Parkowa 12
2017 4151 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr LXXV/1836/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
2017 4152 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4153 2017-06-22 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. Aneks do porozumienia Nr 6.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
2017 4154 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2017 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4155 2017-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego
2017 4156 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015 r. Nr VIII/109/2015 w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 4157 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/277/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sękowa instrumentem płatniczym
2017 4158 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 4159 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/423/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 4160 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr 60/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4161 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 4162 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Czchowa; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Brzeski przedszkola specjalnego
2017 4163 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2017 4164 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2017 4165 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice
2017 4166 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Tomice instrumentem płatniczym
2017 4167 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 4168 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 4169 2017-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2017.
2017 4170 2017-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego i krakowskiego ziemskiego
2017 4171 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/435/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Trzebini
2017 4172 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2016
2017 4173 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XIX/131/2017 Wójta Gminy Racławice z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2016 rok
2017 4174 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr KI-411/87/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr V/32/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztu zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia
2017 4175 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2017 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4176 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Tymbark i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 02.05.2017 r. do31.12.2017 r.
2017 4177 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Lipinki znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 4178 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 4179 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4180 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2017 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4181 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 315/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 4182 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OR-032-02/17 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2016
2017 4183 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII-226-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa „Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Sułoszowa”.
2017 4184 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2016 ROK
2017 4185 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 4186 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4187 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Bukowno.
2017 4188 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/298/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2017 4189 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: możliwości obniżania stawek czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością Miasta Bukowno, nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2017 4190 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 4191 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/547/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4192 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 4193 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2017 4194 2017-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Brodła
2017 4195 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2017 4196 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
2017 4197 2017-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2017 4198 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2017 4199 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 4200 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
2017 4201 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/559/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 600
2017 4202 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybów składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4203 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4204 2017-06-27 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 4205 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa –wieś Ropa część działki Nr 16, część działki 2963/35, część działek Nr 2678, 2679, działka Nr 2680/18, część działki Nr 3787 (część działek Nr 3787/1, 3787/2 wg nowego podziału), część działki Nr 723/2, działka Nr 3672, działki Nr 1507/6, 1507/7, część działki Nr 678/6, część działki Nr 3328/3
2017 4206 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działki Nr 1811/3, 1811/6, część działki Nr 1814/2
2017 4207 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 4208 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr 1080/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4209 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr 1082/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 4210 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 4211 2017-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łącko przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2017 r.
2017 4212 2017-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2017 r.
2017 4213 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4214 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 15/5 we wsi Wapienne
2017 4215 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 83 we wsi Krzywa
2017 4216 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 3496/2, 3497/2, 3498/3, część działek Nr 3498/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3501 we wsi Sękowa
2017 4217 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 4218 2017-06-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy zmiany decyzji o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2017 4219 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
2017 4220 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Tarnów za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 4221 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/268/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radoczy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2017 4222 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/267/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4223 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/266/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2017 4224 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/265/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4225 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/264/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4226 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4227 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radoczy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2017 4228 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4229 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2017 4230 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2017 4231 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach
2017 4232 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4233 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4234 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/255/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4235 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie
2017 4236 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4237 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach
2017 4238 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4239 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 6 w Wadowicach
2017 4240 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2017 4241 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/248/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4242 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4243 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/246/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4244 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach”.
2017 4245 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr LI.325.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 4246 2017-06-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2017 r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2017 4247 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr 384/148/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 4248 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.229.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 4249 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.233.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2017 4250 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.234.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2017 4251 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.240.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Maków Podhalański.
2017 4252 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.241.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Maków Podhalański
2017 4253 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4254 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.247.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Makowie Podhalańskim.
2017 4255 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 r.
2017 4256 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/297/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 4257 2017-06-28 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-30(3)/2017/24465/IA/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Krakowskiego Hodlingu Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2017 4258 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 4259 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieprz.
2017 4260 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
2017 4261 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego.
2017 4262 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow.
2017 4263 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 4264 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/197/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 4265 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/199/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Grybów.
2017 4266 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom
2017 4267 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 4268 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego.
2017 4269 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/59/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 22 czerwca 2017 r. Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2017 rok nr VIII/47/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 4270 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2017 4271 2017-06-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2017 4272 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 4273 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/126/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łukowica nr XXXIV/192/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4274 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/210/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 4275 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
2017 4276 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej.
2017 4277 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2017 4278 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie gminy Lanckorona
2017 4279 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lanckorona instrumentem płatniczym
2017 4280 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 4281 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/312/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 4282 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/316/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2017 4283 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 4284 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/453/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4285 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/455/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4286 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/459/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 4287 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2017 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4288 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2017 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4289 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2017 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4290 2017-06-29 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Aneks do Porozumienia nr 5.2017 z dnia 4 kwietnia 2017
2017 4291 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych
2017 4292 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4293 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik
2017 4294 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumily Klimczak
2017 4295 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza- Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana
2017 4296 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2017 4297 2017-06-29 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. do porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2017 4298 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 4299 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn
2017 4300 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 4301 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2017 4302 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa