Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2267 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2268 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2269 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2270 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX.263.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2271 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2272 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2273 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Proszowickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2274 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2275 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2276 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2277 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2017 roku.
2017 2278 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2279 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/265/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2280 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
2017 2281 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2282 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łużna
2017 2283 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2284 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w Gminie Chełmek
2017 2285 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/17/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2286 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 190/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2287 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/227/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
2017 2288 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2289 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 2290 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 2291 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2292 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2293 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/252/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2294 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 2295 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2296 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku
2017 2297 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/369/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 2298 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/370/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2299 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym.
2017 2300 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskej.
2017 2301 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/265/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2302 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów
2017 2303 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/267/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w Gminie Biskupice
2017 2304 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2017 roku
2017 2305 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr III/270/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2306 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr III/271/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 2307 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2308 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tymbark w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 2309 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark oraz określenia liczby punktów przyznanych za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2310 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2311 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 216/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
2017 2312 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2017 2313 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2017”.
2017 2314 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2315 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój, w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2316 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2317 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2017 2318 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na rok 2017."
2017 2319 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2320 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 2321 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2017 2322 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: okreslenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2323 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2324 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wskazania uczniom oddziałów klas VI publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020.
2017 2325 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne, przyznawania tym kryteriom punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2326 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2327 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.
2017 2328 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.
2017 2329 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/316/09 z dnia 11 września 2009 r.
2017 2330 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2017 rok.
2017 2331 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/441/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Podegrodziu i nadania mu statutu
2017 2332 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2017 2333 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/264/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2334 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI.178.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2335 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2017 2336 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna
2017 2337 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.219.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2338 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym.
2017 2339 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2340 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Mucharz jest organem prowadzącym.
2017 2341 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2342 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2343 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka
2017 2344 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 2345 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/629/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2346 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryterium naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2347 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2348 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe- na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2349 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 2350 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2351 2017-04-03 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-5(7)/2017/222/XIB/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2017 2352 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2353 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2354 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2355 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2017 2356 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2357 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 2358 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2359 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 2360 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
2017 2361 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2362 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/431/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2363 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2364 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2365 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2366 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2367 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci Szkoły Podstawowej im.Stefana Pawlika w Rytrze prowadzonej przez Gminę Rytro oraz Publicznego Gimanzjum im. ks.Józefa Woźniackiego w Rytrze, prowadzonego przez Gminę Rytro do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 2368 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Rytro oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2369 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.294.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2370 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2371 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 2372 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2373 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31  sierpnia 2019 r.
2017 2374 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2375 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2376 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 2377 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 2378 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2017 2379 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice.
2017 2380 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za usunięcie drzew lub krzewów objętych koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Babice.
2017 2381 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/269/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 2382 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXI.179.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2017 2383 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.217.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2017 2384 2017-04-04 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 22 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2017 2385 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2386 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 2387 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2388 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/210/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXIV/164/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2017 2389 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku”
2017 2390 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 2391 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 2392 2017-04-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 2393 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 2394 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2017 r.
2017 2395 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2396 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2397 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2017 2398 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 2399 2017-04-04 Aneks Aneks Nr 2.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 marca 2017 r. do porozumienia Nr 2 2.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego
2017 2400 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI.291.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2017 2401 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla uczniów spoza obwodu szkoły do klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2402 2017-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2017 2403 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Trzciana
2017 2404 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 2405 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 2406 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/152/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2017 rok
2017 2407 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/154/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 2408 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/156/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 2409 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV.222.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Maków Podhalański.
2017 2410 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV.223.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.
2017 2411 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/645/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim.
2017 2412 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/646/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego w Oświęcimiu ulica Ceglana - dodatkowy przebieg.
2017 2413 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/647/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda usytuowanego u zbiegu ulic: Władysława Jagiełły, Kamieniec i Ceglanej w Oświęcimiu.
2017 2414 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/648/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Mieście Oświęcim.
2017 2415 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/653/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2416 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach.
2017 2417 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2418 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bukowno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2419 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2420 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2017 2421 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 2422 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 2423 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2017 2424 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miechów
2017 2425 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/430/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIV/351/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miechów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 2426 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/432/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIII/329/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Edukacji w Miechowie
2017 2427 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
2017 2428 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 2429 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/169/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 2430 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2431 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2017 2432 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/323/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017
2017 2433 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
2017 2434 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 2435 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie gminy Tymbark
2017 2436 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla Czatkowice w mieście Krzeszowice
2017 2437 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek
2017 2438 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek
2017 2439 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2017.
2017 2440 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2441 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2442 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2443 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2444 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2445 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/497/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2446 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2447 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2448 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2449 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2450 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 227/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 2451 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 228/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2017 2452 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII-337-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2453 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2454 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2455 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019
2017 2456 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/297/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo Oświatowe
2017 2457 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2458 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 2459 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łącko
2017 2460 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/406/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018.
2017 2461 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/433/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic i osiedla położonych na terenie miasta Miechów
2017 2462 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2017 2463 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
2017 2464 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2465 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2466 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2467 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2468 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2469 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2017 2470 2017-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 29 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2016 rok
2017 2471 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok
2017 2472 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/ 2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2473 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/505/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 851, 853, 855, 900, 921
2017 2474 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/514/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu
2017 2475 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/515/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Tarnowie
2017 2476 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/517/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014r., nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r oraz nr XXII/321/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
2017 2477 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2017 2478 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gromnik.
2017 2479 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/ 218/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 2480 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2017 2481 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2017 roku
2017 2482 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 2483 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 2484 2017-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Andrychowa z dnia 14 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016 rok
2017 2485 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej
2017 2486 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/502/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 2487 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/501/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane
2017 2488 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/499/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2017 2489 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/492/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
2017 2490 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/335/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2017 roku”
2017 2491 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2492 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 2493 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku.
2017 2494 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2017 2495 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/176/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017 r.
2017 2496 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2497 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2498 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój jest organem prowadzącym
2017 2499 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2017 2500 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2017 2501 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2017 2502 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-332-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiedeńskiej w Roczynach.
2017 2503 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-333-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiejskiej w Inwałdzie.
2017 2504 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-334-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r.
2017 2505 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-335-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2506 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-336-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Andrychów w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty dla publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2017 2507 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-339-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 2508 2017-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2017 2509 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.
2017 2510 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/281/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2511 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 2512 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 2513 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2017 2514 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2515 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2516 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 2517 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poronin
2017 2518 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 2519 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/184/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Poronin oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 2520 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.
2017 2521 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2522 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/184/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2523 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2524 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego.
2017 2525 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2526 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom
2017 2527 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2528 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2017 2529 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 2530 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2531 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolesław
2017 2532 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2017 2533 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2017 2534 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 2535 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/173/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2017 2536 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr 283/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2537 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr 284/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2538 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2017 2539 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 2540 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 2541 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2017 2542 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/261/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom wraz ze zmianą numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Zabawa, gmina Radłów
2017 2543 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 2544 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 2545 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 2546 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2017 roku”
2017 2547 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2017 2548 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 2549 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/238/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 2550 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec NR XXII/226/2017
2017 2551 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2017 roku
2017 2552 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2553 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 2554 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole w Gminie Czchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 2555 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017
2017 2556 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 2557 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2017 2558 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/245/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa
2017 2559 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2560 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2561 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/222/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. o zminie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2017 2562 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizowanie pogrzebu.
2017 2563 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/306/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2564 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/307/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2565 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki
2017 2566 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 2567 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/316/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2568 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2017 2569 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2017 roku.
2017 2570 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 2571 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
2017 2572 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 2573 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2574 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna".
2017 2575 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2017 2576 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 2577 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2578 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.
2017 2579 2017-04-07 Porozumienie Porozumienie Nr 5.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2017 2580 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 2581 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku”
2017 2582 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/233/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2583 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław do nowego ustroju szkolnego
2017 2584 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017.
2017 2585 2017-04-07 Porozumienie Porozumienie Nr 6.2017 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2017 2586 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017 r.
2017 2587 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/406/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka
2017 2588 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2589 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2590 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w Gminie Krynica-Zdrój
2017 2591 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 2592 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator do nowego ustroju szkolnego
2017 2593 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty do nowego ustroju szkolnego
2017 2594 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/224/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2595 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2596 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora lub wicedyrektora jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, a także nauczyciela który pełni te obowiązki w zastępstwie
2017 2597 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 2598 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 2599 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2600 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2601 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/154/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
2017 2602 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII)215)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2017 2603 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2604 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2605 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 2606 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 289/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 2607 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 286/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2608 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 287/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2017 2609 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/229/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 2610 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 2611 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 2612 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego
2017 2613 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
2017 2614 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/284/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 2615 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 2616 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2617 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2618 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 213/XXVIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2619 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-202-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 2620 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-203-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2017 2621 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-204-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym.
2017 2622 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łapanów jest organem prowadzącym
2017 2623 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2624 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego gmina Łapanów
2017 2625 2017-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 6 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bocheńskiego
2017 2626 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2627 2017-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 6 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bocheńskiego
2017 2628 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/573/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/497/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 2629 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/574/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2630 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2631 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2632 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2633 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2017 2634 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2017 2635 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2636 2017-04-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2637 2017-04-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2638 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/334/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019 r.
2017 2639 2017-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok
2017 2640 2017-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Niedźwiedź i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2641 2017-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencja i Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Uście Gorlickie i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 17.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2642 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2017 2643 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2644 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/171/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2645 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego
2017 2646 2017-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2016 rok
2017 2647 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku
2017 2648 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/446/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2017 2649 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr 201/XXVIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 2650 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr 214/XXVIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenia go do Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
2017 2651 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-211-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2017 2652 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2653 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 roku.
2017 2654 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2017 2655 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2017 2656 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 2657 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 2658 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 2659 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 2660 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Łężkowice - 2” na terenie Gminy Kłaj
2017 2661 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłaj.
2017 2662 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2663 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2017".
2017 2664 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Spytkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2665 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2017 roku.
2017 2666 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice.
2017 2667 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2668 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2017 2669 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie koszów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno
2017 2670 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2671 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/332/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2672 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia
2017 2673 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 20/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łącko
2017 2674 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim, na okres od 1 września 2019 r.
2017 2675 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 2676 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2677 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2678 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2679 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2680 2017-04-12 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2016 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2017 2681 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 400/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 2682 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2017 2683 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017 2684 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr LXVII/1657/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2017 2685 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr LXVII/1659/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.
2017 2686 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2687 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr LXVIII/1678/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i  specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2688 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Wadowickim na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2689 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/192/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie suskim na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2690 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/184/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2017 2691 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2692 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2693 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2694 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2695 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Lanckorona
2017 2696 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 2697 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2698 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/402/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2699 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2700 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2701 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2702 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2703 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Mogilany, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 2704 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2017 2705 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/209/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2706 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice do nowego ustroju szkolnego
2017 2707 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2708 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2709 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2710 2017-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017 r.
2017 2711 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2712 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2713 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
2017 2714 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bochnia do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2715 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzeszowicach
2017 2716 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. o przyjęciu " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2017 roku".
2017 2717 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/402/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 2718 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Akacjowej
2017 2719 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/414/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2720 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2721 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2017 2722 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr 345/135/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 2723 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
2017 2724 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście
2017 2725 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu
2017 2726 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2017 2727 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza jej obwodem, dla której to organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2017 2728 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Krynica-Zdrój jest organem prowadzącym
2017 2729 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2017
2017 2730 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku.
2017 2731 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2017 2732 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.
2017 2733 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i rozmiaru tych obniżek.
2017 2734 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 2735 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator
2017 2736 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy 26-go Stycznia w Zatorze
2017 2737 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2017 2738 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2739 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki .
2017 2740 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.
2017 2741 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr 391/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2742 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr 398/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2017 r.
2017 2743 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.286.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2744 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.288.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów
2017 2745 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2746 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII.387.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2747 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 2748 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 2749 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 2750 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2017 roku.
2017 2751 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 2752 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie ostępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2753 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lanckorona
2017 2754 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 2755 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2756 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2757 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/536/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2017 2758 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/537/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 2759 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/539/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 2760 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/572/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/279/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2016 roku
2017 2761 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2762 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2763 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 2764 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2765 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 2766 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2017 2767 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/350/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2017 2768 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/351/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 2769 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/241/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach poprzez likwidację Filii w Słowikowej.
2017 2770 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2771 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2772 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/363/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2017 roku.
2017 2773 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2017”
2017 2774 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2017 2775 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie
2017 2776 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2017 2777 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2017 2778 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2779 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2016-2018/2019
2017 2780 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach".
2017 2781 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2782 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2783 2017-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2017 2784 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2785 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2786 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa.
2017 2787 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2788 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/412/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/566/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2017 2789 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/408/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice”.
2017 2790 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/410/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2791 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/413/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2017 2792 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/416/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2017 2793 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/415/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2017 r.
2017 2794 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/391/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 2795 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/393/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 2796 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI.183.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 2797 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 2798 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Ciężkowice
2017 2799 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 2800 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/62/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. o stwierdzeniu, że Uchwałę Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania – w zakresie § 3 - wydano z naruszeniem prawa
2017 2801 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.13.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 2802 2017-04-13 Komunikat Komunikat Nr 2/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/112/2016 rady Gminy Klucze z dnia 29.02.2016r. w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze'' zmienionej uchwałą nr XXXIV/207/2017 rady Gminy Klucze z dnia 07.02.2017r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze''.
2017 2803 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mędrzechów
2017 2804 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie .
2017 2805 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mędrzechów na lata 2017 - 2020.
2017 2806 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym .
2017 2807 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym .
2017 2808 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2809 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Gręboszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2810 2017-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.1.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2017 2811 2017-04-13 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-2(6)/2017/257/XB/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2017 2812 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/17 Rady Gminy Olesno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2813 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2017 2814 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2815 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2816 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 2817 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 2818 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku.
2017 2819 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze w 2017 roku"
2017 2820 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2821 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2017 2822 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2823 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2017 r.”
2017 2824 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zembrzyce
2017 2825 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2017 2826 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/247/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2827 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 2828 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2017 2829 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/128/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2017 2830 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2831 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 232/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2832 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 233/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2833 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-234/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok
2017 2834 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 2835 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/294/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2017 roku
2017 2836 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Liszki w ramach projektu „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 2837 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Liszki
2017 2838 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Raciechowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2839 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2840 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2017 2841 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2017 2842 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - „Grybów 20”
2017 2843 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 2844 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie
2017 2845 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/299/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 2846 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2847 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w  miejscowości Maniowy
2017 2848 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2017 rok
2017 2849 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2850 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 2851 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/255/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 2852 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 2853 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2017 2854 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/189/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 2855 2017-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2017 2856 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/194/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2017 2857 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2017 roku
2017 2858 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Wierzchosławice
2017 2859 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 2860 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 2861 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2862 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 2863 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja”
2017 2864 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2017 roku
2017 2865 2017-04-18 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego; Starosty Suskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 2866 2017-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2017 2867 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/353/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 2868 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/354/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2017 2869 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 2870 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/356/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2017 2871 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/357/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2017 2872 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/358/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2017 2873 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/359/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 2874 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 2875 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/361/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała 3 (działki ewid. Nr 6053/2 i 6053/5).
2017 2876 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII - 229/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2877 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
2017 2878 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2879 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2017 2880 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 20.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2881 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Lipinki i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2882 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2883 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia”.
2017 2884 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Łapczycy.
2017 2885 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 2886 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 09.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2887 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2017 2888 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2017
2017 2889 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2890 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 2891 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2892 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Gołczy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe
2017 2893 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XX/178/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem
2017 2894 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/345/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niedomicach
2017 2895 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/352/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2017 2896 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Ropa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Ropa
2017 2897 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi do realizacji wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2017 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap II)
2017 2898 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
2017 2899 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2900 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia.
2017 2901 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXII/136/16
2017 2902 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 2903 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr 1012/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2904 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr 1008/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2905 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XXIII/138/00 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego oraz uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XXXI/184/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
2017 2906 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 2907 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2908 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2909 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr 131/13/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2910 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr 131/14/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2911 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr 132/16/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2912 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr 133/19/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2913 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr 135/28/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2914 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2915 2017-04-20 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 2916 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2917 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2918 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2919 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/538/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2017 2920 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/405/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2017 2921 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grybów
2017 2922 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 2923 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/337/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2924 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/32/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 2925 2017-04-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok
2017 2926 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/570/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielogłowy w Gminie Chełmiec
2017 2927 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/571/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2017 2928 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 2929 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie
2017 2930 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie
2017 2931 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2017 2932 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”
2017 2933 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jordanów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jordanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2934 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/400/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 2935 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 2936 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 2937 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 2938 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 2939 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/262/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2017 2940 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2941 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2942 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2943 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2017 roku
2017 2944 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/370/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia do publicznych placówek oświatowo – wychowawczych,dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 2945 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 2946 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 2947 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/288/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok
2017 2948 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice
2017 2949 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Tarnów
2017 2950 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2017 2951 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Chorowice
2017 2952 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2017 2953 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2954 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 2955 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2017 roku
2017 2956 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim
2017 2957 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 2958 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wieś Chyszówki
2017 2959 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 2960 2017-04-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tarnowskiego z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
2017 2961 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 2962 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/182/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 2963 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/185/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 2964 2017-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.4.2017 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2017 2965 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/190/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2966 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2967 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2017 rok
2017 2968 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2969 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/498/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 2970 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 2971 2017-04-21 Informacja Informacja Nr 1/2017 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 kwietnia 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok
2017 2972 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 2973 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021
2017 2974 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV /181 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2017.
2017 2975 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV / 185 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2976 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2017 2977 2017-04-21 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2017 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie Przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1387K obejmująca przebudowę obiektu mostowego na przepust, przebudowę kanalizacji drogowej i przepustu oraz przebudowę i rozbudowę chodników i jezdni drogi w Szerzynach
2017 2978 2017-04-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 2979 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/183/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2017 2980 2017-04-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjmuje do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grodek nad Dunajcem i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2981 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr 1018/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2982 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2983 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 2984 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2017 2985 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radgoszcz.
2017 2986 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2987 2017-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru związków międzygminnych Związku Gmin Zlewni Rzeki Biała z siedzibą w Gromniku
2017 2988 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2017 2989 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 2990 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli dla których Gmina Wietrzychowice jest organem prowadzącym
2017 2991 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2992 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2017 2993 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/33/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 2994 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017r.
2017 2995 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2996 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/186/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2997 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2998 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2017 2999 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3000 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3001 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 3002 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2017 3003 2017-04-24 Komunikat Komunikat Nr 4/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 3004 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/361/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013 r.
2017 3005 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/305/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012 w Zawoi Wilczna”
2017 3006 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zembrzyce na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 3007 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2017 3008 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3009 2017-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2017 3010 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3011 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/64/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „Dymek” polegającego na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego na terenie Gminy Wojnicz - w części Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały w zakresie: - § 2 pkt 3, pkt 15 - 17, pkt 25 w zakresie słów „wraz z załącznikami”, pkt 27 i 28, - § 5 ust. 6 pkt 5, ust. 17 pkt 4 w zakresie słów „(zgodnie z załącznikiem nr 6 Regulaminu)”, ust. 19 i ust. 21- 22, - § 6 ust. 1 w zakresie słów „w szczególności”
2017 3012 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXX.270.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego
2017 3013 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 3014 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1686/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2017 3015 2017-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2017 3016 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1688/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 3017 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1689/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2017 3018 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1690/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2017 3019 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1692/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nazw skwerów i nazwy ulicy
2017 3020 2017-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 3021 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1699/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Ludowemu
2017 3022 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr LXIX/1700/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nazwy skweru
2017 3023 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wietrzychowice
2017 3024 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZAWOJA NA ROK 2017
2017 3025 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/511/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2017 3026 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/288/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 3027 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/266/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Radłów na lata 2017-2020
2017 3028 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin (działka 4137)
2017 3029 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2017 3030 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 1501/5 w Szalowej
2017 3031 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 3032 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 3033 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3034 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie i mieście Proszowice
2017 3035 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Biały Krzyż w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2017 3036 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kopernika w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2017 3037 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3038 2017-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 3039 2017-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego
2017 3040 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 138 w Biesnej, część działki Nr 480/1, część działki Nr 2118/4, część działki Nr 580 w Łużnej, część działki Nr 140/1 w Mszance
2017 3041 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 3042 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/625/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa
2017 3043 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2017 3044 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2017 3045 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Konary
2017 3046 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/189/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/132/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego
2017 3047 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3048 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXX.266.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3049 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXX.272.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 3050 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017
2017 3051 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 264/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 3052 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 3053 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 266/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3054 2017-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nawojowa przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 3055 2017-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 3056 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/281/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek; nr 317/6 położonej w Długołęce-Świerkli, nr 174  położonej w Gostwicy, nr 235/4 położonej w Gostwicy, nr 235/8 położonej w Gostwicy, nr 782/3 położonej w Gostwicy, nr 782/4 położonej w Gostwicy, nr 782/5 położonej w Gostwicy, nr 782/6 położonej w Gostwicy, nr 993 położonej w Gostwicy, nr 354 położonej w Olszance, nr 402/2 położonej w Podrzeczu, nr 10/1 położonej w Stadłach i  nr 10/2 położonej w Stadłach
2017 3057 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 156  w Brzeznej, 196, 197, 201, 532 w Długołęce - Świerkli, 520 w Gostwicy, 624/2, 625/4 w Mokrej Wsi, 397 w Olszanie, 320, 321 w Stadłach, 985/3 i 986/1 w Podegrodziu
2017 3058 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 3059 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Zatora
2017 3060 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/291/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudze, gmina Zator
2017 3061 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Zator
2017 3062 2017-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 22 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA 2016 ROK
2017 3063 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/17 Rady Gminy Olesno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2017.
2017 3064 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 3065 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
2017 3066 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy , psychologa i doradcy zawodowego.
2017 3067 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 54/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ze skarg Spółka A w K., Klubu Sportowego B w K., Spółka C w K. oraz Stowarzyszenia D w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. Nr LXXXI/1240/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”
2017 3068 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 93/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „D.” w K. na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek- Wschód”
2017 3069 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 105/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015 r. Nr 38/VI/2015 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łososina Dolna w 2015 roku”
2017 3070 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 153/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr V/41/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku”
2017 3071 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 221/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2015 roku
2017 3072 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 332/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ze skargi M. S. na uchwałę Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2017 3073 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 355/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr XXXIV/277/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2017 3074 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 398/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ze skargi Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova” w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 r., Nr XI/105/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw
2017 3075 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 399/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi Z. S. na uchwałę Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice
2017 3076 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 434/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skarg M. C., B. C. oraz M. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. Nr XLVIII/632/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Zwijacze, Króle, Harenda
2017 3077 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 468/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi H. M. na uchwałę Rady Gminy Moszczenica Nr II/7/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno-bytowych
2017 3078 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 490/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ze skargi K. K. i N. K. na uchwałę Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w Uchwale Nr XLI/31/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą Nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
2017 3079 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 520/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa
2017 3080 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/kr 554/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/89/2011 w przedmiocie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA-MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”
2017 3081 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 659/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi W. P. i L. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 10 maja 2001 r. Nr XXXV/225/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Biertowice, Krzywaczka i Miasta Sułkowice
2017 3082 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 847/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr XXXVI.493.2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 3083 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 915/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy w Budzowie z dnia 11 grudnia 2015 r., Nr XII/113/2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w gminie Budzów
2017 3084 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 991/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 9 pkt 6 i 7 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013 r. Nr XXXIV/256/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 3085 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1054/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi A. U. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr LXVI/561/00 w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
2017 3086 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1323/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
2017 3087 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku.
2017 3088 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3089 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok
2017 3090 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3091 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2017 r.”
2017 3092 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 3093 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 3094 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2017 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 3095 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 3096 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII)216)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2017.
2017 3097 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII)217)2017 Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubień.
2017 3098 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 3099 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.290.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3100 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.291.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3101 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.371.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3102 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.377.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2017 roku”
2017 3103 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.378.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2017 3104 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.379.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2017 3105 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/356/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 3106 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/395/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 3107 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 3108 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 3109 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2017 roku.
2017 3110 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 3111 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2017 3112 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 3113 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Gorlicach
2017 3114 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim
2017 3115 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/205/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 roku
2017 3116 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2017 roku
2017 3117 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/67/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXVII/389/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla Mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska
2017 3118 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 3119 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2017 3120 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2017 3121 2017-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 3122 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/585/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 3123 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/586/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2017 3124 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/587/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 3125 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz nadania mu statutu
2017 3126 2017-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2017 3127 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3128 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe