Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1505 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/179/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2017 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1506 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 178/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2017 1507 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 181/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.
2017 1508 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 182/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2017 roku” .
2017 1509 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2017 1510 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/224/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 1511 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/513/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 1512 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów)
2017 1513 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica (obszar 1)
2017 1514 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/341/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 1515 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów.
2017 1516 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-324-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 1517 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-328-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1518 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 1519 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/392/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1520 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/393/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1521 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/394/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1522 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/395/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 1523 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 1524 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1525 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2017
2017 1526 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1527 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/250/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1528 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 1529 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
2017 1530 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2017 1531 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1532 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1533 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 1534 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 1535 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/490/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 1536 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/485/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 1537 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/486/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 1538 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/234/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Gminę Drwinia publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 1539 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 1540 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1541 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI.357.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1542 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2017 r.
2017 1543 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szaflary przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2017 r.
2017 1544 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2017 r.
2017 1545 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1546 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1547 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI.362.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1548 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/210/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/207/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 1549 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. zamieniająca uchwałę Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 1550 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach
2017 1551 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/522/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1552 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/523/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1553 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/524/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2017 1554 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/607/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Oświęcimska Karta Mieszkańca".
2017 1555 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/608/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
2017 1556 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/609/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
2017 1557 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/610/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku.
2017 1558 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/611/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/466/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2017 1559 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/612/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1560 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym
2017 1561 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1562 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 1563 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/362/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu
2017 1564 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 1565 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2017 1566 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 1567 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2017
2017 1568 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1569 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/318/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2017 1570 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowej nazwy ulicy w miejscowości Babice
2017 1571 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XXI/234/16 z dnia 22 czerwca 2016r.
2017 1572 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 1573 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Borzęcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1574 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1424/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/781/12 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017 1575 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zembrzyce
2017 1576 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce
2017 1577 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 1578 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Laskowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1579 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kętach
2017 1580 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/520/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/471/2016 Rady Gminy w Chełmcu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1581 2017-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 9 lutego 2017 r. Starosty Krakowskiego z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2016
2017 1582 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/293/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2017 1583 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/294/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1584 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/297/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 1585 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Ropa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 1586 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/235/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 1587 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 1588 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 1589 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2017 1590 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1591 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1592 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1593 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.175.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1594 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.176.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1595 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XX.177.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 1596 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 1597 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie Nr 3.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2017 1598 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca.
2017 1599 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1600 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/394/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2017 1601 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1602 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 1603 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 1604 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1605 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Koszyce przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2017 1606 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1607 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1608 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2017 roku
2017 1609 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach samorządowych i oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2017 1610 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/30 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 1611 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/151 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Mucharz Nr V/30 z 08 kwietnia 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 1612 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jadownikach Mokrych i utworzenia Szkoły Filialnej w Jadownikach Mokrych podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2017 1613 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 1614 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/622/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 1615 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2017 1616 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2017 1617 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 1618 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 1619 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
2017 1620 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI.369.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2017 - 2020”
2017 1621 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 1622 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2017 1623 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"
2017 1624 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2017 1625 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 1626 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/255/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka
2017 1627 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV.279.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 1628 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania polegające na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy; zapewnieniu czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) - hostel
2017 1629 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Limanowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182 w 2017 roku.
2017 1630 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w  2017r.”
2017 1631 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
2017 1632 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 173 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów rekrutacji do klasy 1 publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1633 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 1634 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/390/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 1635 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/392/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 1636 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 1637 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/245/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 1638 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/246/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś"
2017 1639 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/432/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2017 1640 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/242/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 1641 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 1642 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1643 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2017 1644 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1645 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1646 2017-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie
2017 1647 2017-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
2017 1648 2017-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/582/04 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2017 1649 2017-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 1 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2017 1650 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1651 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 1652 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 1653 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/327/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1654 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/329/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2017 1655 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/330/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2017 1656 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 1657 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2017 1658 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 1659 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1660 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1661 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1662 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok.
2017 1663 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/192/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1664 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2017 r.
2017 1665 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/149/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 1666 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/150/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej.
2017 1667 2017-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2017 1668 2017-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
2017 1669 2017-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i olkuskiego
2017 1670 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
2017 1671 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/515/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2017 1672 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/516/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 1673 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/517/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2017 1674 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/518/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2017 1675 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/519/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 1676 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV.281.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla MARSA w Limanowej
2017 1677 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki
2017 1678 2017-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XXIX/4/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice
2017 1679 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawoja.
2017 1680 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 rok
2017 1681 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 370/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 1682 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 380/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2017 1683 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 381/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”
2017 1684 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 382/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.
2017 1685 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 387/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 362/XXX/2017 z 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1686 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1687 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2017 1688 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/ 217 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 1689 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 1690 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 1691 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1692 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1693 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2017
2017 1694 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Odprowadzania Ścieków.
2017 1695 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1696 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1697 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2017 1698 2017-03-06 Porozumienie Porozumienie Nr OIK/27/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2017 1699 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 1700 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 1701 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 1702 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/230/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 1703 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1704 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1705 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/235/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2017 1706 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/236/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1707 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1708 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 1709 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/240/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1710 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2017
2017 1711 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 198/XXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 1712 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV-189-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 1713 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 977/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1714 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/384/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 1715 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/386/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1716 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1717 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/389/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 1718 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/392/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 1719 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/393/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2017 1720 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołcza
2017 1721 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2017 1722 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2017 1723 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 1724 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1725 2017-03-06 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2017 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016
2017 1726 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przytulna w miejscowości Zagórzyce Stare
2017 1727 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Młodziejowice
2017 1728 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 215 / 2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2017 1729 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 1730 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2017 1731 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1732 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2017r.
2017 1733 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia
2017 1734 2017-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.7.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/266/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki w Oświęcimiu – w zakresie § 3 uchwały
2017 1735 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 1736 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
2017 1737 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr 200/XXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2017 r. o aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego
2017 1738 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2017 1739 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/466/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 roku
2017 1740 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/489/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2017 1741 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drwinia na rok 2017
2017 1742 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2017 1743 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2017 1744 2017-03-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.19.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2017 1745 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4130-1.6.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/161/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie, w zakresie § 4 uchwały
2017 1746 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „Dymek” polegającego na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego na terenie Gminy Wojnicz.
2017 1747 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 1748 2017-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Oświęcim
2017 1749 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/323/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1750 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVII/181/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2017 1751 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVII/183/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 1752 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI-221/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2017 roku
2017 1753 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop z dniem 31 sierpnia 2017 r. i utworzenie z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Filialnej z klasami I-III w Zawoi Przysłop wchodzącej w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum
2017 1754 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop
2017 1755 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2017 1756 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawoja oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1757 2017-03-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 1758 2017-03-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 1759 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej pn. Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2017 1760 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/314/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2017 1761 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/308/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 1762 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII / 298 /2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1763 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII / 297 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1764 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/177/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa.
2017 1765 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, dla dzieci w wieku do lat 5.
2017 1766 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1767 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1768 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1769 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 1770 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2017 1771 2017-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tarnów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów
2017 1772 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów
2017 1773 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 1774 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2017 1775 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
2017 1776 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 1777 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
2017 1778 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
2017 1779 2017-03-09 Informacja Informacja Nr WPG.7113.1.2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Brzeszcze
2017 1780 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
2017 1781 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1782 2017-03-09 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 6 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2017 1783 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/183/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2017 1784 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1785 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2017 1786 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/314/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 1787 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska
2017 1788 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/226/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1789 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1790 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/228/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1791 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1792 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2017 roku
2017 1793 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr 279/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2017 1794 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr 273/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 1795 2017-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr DIZP.7113.1.2017 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 7 marca 2017 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Alwerni
2017 1796 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Uzbornia” w Bochni
2017 1797 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/112/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2017
2017 1798 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 1799 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr VII/175/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017
2017 1800 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1801 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 1802 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 1803 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary
2017 1804 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2017 roku
2017 1805 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/464/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2017 1806 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1807 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 101/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Nowy Sącz
2017 1808 2017-03-10 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 20 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2017 1809 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1810 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko - 5” na terenie Gminy Kłaj
2017 1811 2017-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu przeprowadzonych w dniu 5 marca 2017 r.
2017 1812 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Krzęczków - os. Św. Jana” w Bochni
2017 1813 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2017 roku.
2017 1814 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2017 roku.
2017 1815 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1816 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/259/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1817 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/261/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSIEDLE (Wola Dębińska)
2017 1818 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/262/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OBSZAR PRZY DRODZE KRAJOWEJ (Wola Dębińska)
2017 1819 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/263/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu występowania złoża kruszywa naturalnego "Maszkienice", zlokalizowanego w miejscowości Maszkienice
2017 1820 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/267/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1821 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2017 1822 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 1823 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1824 2017-03-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 1825 2017-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2017 1826 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2017
2017 1827 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr CXV/399/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG ”KM”.
2017 1828 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.271.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.228.2016 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rybna
2017 1829 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/462/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/303/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29.11.2004 r.
2017 1830 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/465/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1831 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/466/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1832 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1833 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2017 1834 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 1835 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 1836 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1837 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2017 1838 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr LXV/1580/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2017 1839 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Biecz
2017 1840 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2017 roku
2017 1841 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2017 roku
2017 1842 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1843 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr LXV/1584/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek - Fiołkowa”
2017 1844 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2017 1845 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1846 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 1847 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 1848 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania wyszczególnionych dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki
2017 1849 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1850 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1851 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku
2017 1852 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2017 1853 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2017 1854 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2017 1855 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2017 1856 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2017 1857 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 980/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1858 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas określony dłuższy niż 3 lata
2017 1859 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 63/8/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1860 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 66/8/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1861 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 68/8/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1862 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 74/9/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 1863 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 76/9/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1864 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 78/9/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1865 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 80/9/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1866 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 81/9/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1867 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 86/10/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1868 2017-03-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Przeciszów, gmina Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2017 1869 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1870 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086
2017 1871 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnawka PLH120089
2017 1872 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 280/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 marca 2017 r. W sprawie : dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 1873 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/342/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1874 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 1875 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 1876 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 1877 2017-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr FS.041.8.1.2017 Wójta Gminy Lubień; Wójta Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pcim i Lubień”
2017 1878 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr 984/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1879 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 1880 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały NR XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
2017 1881 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 1882 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.
2017 1883 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.
2017 1884 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Wojnicz.
2017 1885 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.207.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1886 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.209.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2017 roku”
2017 1887 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.213.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2017 1888 2017-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Słopnice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 1889 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1890 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1891 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1892 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1893 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1894 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1895 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1896 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 roku
2017 1897 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2017  Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 1898 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1899 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/243/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2017 1900 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/246/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1901 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/247/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2017 roku
2017 1902 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 1903 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1904 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX.200.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Krynicy-Zdroju oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2017 1905 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1906 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1907 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1908 2017-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr RKiSO.5510.1.2017 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 marca 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
2017 1909 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/35/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1910 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/39/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2017 1911 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/40/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2017 1912 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/38/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2017 1913 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/37/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2017 1914 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej.
2017 1915 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych utworzonych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2017 1916 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1917 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1918 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 154/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2017 1919 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2017 1920 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kunkowa – gmina Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa.
2017 1921 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż
2017 1922 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1923 2017-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej.
2017 1924 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 1925 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2017 1926 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1927 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa
2017 1928 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2017”.
2017 1929 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grybów.
2017 1930 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z trasy biegowej oraz siłowni znajdujących się na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
2017 1931 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2017 r.”
2017 1932 2017-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 1933 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Gorlice
2017 1934 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/569/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/497/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 1935 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 1936 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/458/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 1937 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 1938 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr LXV/1561/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017.
2017 1939 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr LXV/1562/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
2017 1940 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr LXV/1574/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.
2017 1941 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/383/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 1942 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 1943 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I)
2017 1944 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 1945 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2017 roku
2017 1946 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kłaj dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1947 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1948 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1949 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/235/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1950 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji
2017 1951 2017-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2017 1952 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 1953 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 1954 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1955 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 1956 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1957 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2017 roku
2017 1958 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2017 1959 2017-03-20 Informacja Informacja Nr GK.7113.1.2017 Burmistrza Wadowic z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2017 1960 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/207/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury i promocji gminy.
2017 1961 2017-03-20 Informacja Informacja Nr DiGK.7113.1.5.2017 Burmistrza Libiąża z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależącychdo publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2017 1962 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/115/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 1963 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/114/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łukowica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1964 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XX/117/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2017r”.
2017 1965 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/180/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach
2017 1966 2017-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2017 1967 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 1968 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1969 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2017.
2017 1970 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 1971 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2017 1972 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1973 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2017 1974 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2017 1975 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2017 r.
2017 1976 2017-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2017 roku
2017 1977 2017-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2017 1978 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 1979 2017-03-22 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.1.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2017 1980 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 1981 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr 7/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2017 1982 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr 8/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1983 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.288.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1984 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.289.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2017 1985 2017-03-22 Informacja Informacja Nr IAiN-GL.7114.3.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 marca 2017 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2016 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2017 1986 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr III/17/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Alwernia
2017 1987 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/182/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 1988 2017-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 1989 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr KI-411/55/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 marca 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/185/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne (pis. oryg.)
2017 1990 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2017 1991 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: powołania do życia gminnej rady seniorów
2017 1992 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
2017 1993 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 1994 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice
2017 1995 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2017 roku
2017 1996 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1997 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: likwidacji Przedszkola Publicznego w Choczni.
2017 1998 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2017 1999 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Wadowice, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2017 2000 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 2001 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
2017 2002 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 2003 2017-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WZP-RPM.7113.1.2016.MG Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2017 2004 2017-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin przeprowadzonych w dniu 19 marca 2017 r.
2017 2005 2017-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu przeprowadzonych w dniu 19 marca 2017 r.
2017 2006 2017-03-22 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2017 2007 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2008 2017-03-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2009 2017-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 15 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Chrzanów
2017 2010 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 378/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 26/26, 26/27, 26/28, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, część działki Nr 26/29 przy ul. Kolejowej, działki Nr 26/21, 26/22, działka Nr 26/18 w Gorlicach
2017 2011 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/225/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2012 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 379/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 2910/16 przy ulicy Korczaka w Gorlicach.
2017 2013 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 383/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 1971 przy ulicy Rybickiego w Gorlicach
2017 2014 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 2015 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niedźwiedź
2017 2016 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 2017 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Starosty Proszowickiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2017 2018 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2019 2017-03-23 Aneks Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 lutego 2017 r. do porozumienia Nr WP-SO.IOS.273.291.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2020 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2017 2021 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2017 2022 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/411/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017"
2017 2023 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/414/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 2024 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2017 roku
2017 2025 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2017 2026 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 14 marca 2017 r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2017 2027 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice"
2017 2028 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 659/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2017 2029 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 613/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2017 2030 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 6/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2031 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/566/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Chełmiec
2017 2032 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2033 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/249/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2034 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 2035 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2017 2036 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2037 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2017 roku.
2017 2038 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2017 2039 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białym Dunajcu
2017 2040 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 2041 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2042 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 2043 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2017 2044 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 2045 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 2046 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1652/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2017 2047 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1653/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1.
2017 2048 2017-03-24 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 2049 2017-03-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 marca 2017 r. do porozumienia SON.031.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2017 2050 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/268/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2051 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2017 2052 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 2053 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2054 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łukowica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2055 2017-03-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 2056 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radziemice
2017 2057 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2058 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2059 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2060 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2061 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2062 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2063 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2064 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2065 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2066 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2017 2067 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 2068 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 2069 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 2070 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2017
2017 2071 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2072 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2073 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.265.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 2074 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2075 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli gminy Budzów.
2017 2076 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice
2017 2077 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowego przedszkola prowadzonego przez Gminę Iwanowice.
2017 2078 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Iwanowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów w tym kryterium i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
2017 2079 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2017 roku
2017 2080 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza obwodem, prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2081 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2017 2082 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 16/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.
2017 2083 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 17/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Łącko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2084 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 21/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2017 2085 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 22/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 2086 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 27/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2017 2087 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/160/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Grybów.
2017 2088 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.
2017 2089 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2017r
2017 2090 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/153/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych
2017 2091 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Przeciszów
2017 2092 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2017 2093 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2094 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2095 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2017 2096 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku.
2017 2097 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 2098 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”.
2017 2099 2017-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 6 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2017 2100 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr 1/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na 2017 rok
2017 2101 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2102 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLV.286.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 2103 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego
2017 2104 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr LXVI/1635/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Park Lotników Polskich”
2017 2105 2017-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2017 2106 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/534/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 2107 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2016 r.
2017 2108 2017-03-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr VIII/47/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 2109 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr 31/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2110 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2017.
2017 2111 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica.
2017 2112 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2113 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 2114 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XL / 309 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2017 roku
2017 2115 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XL / 311 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 2116 2017-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2017 2117 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/165/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2017 2118 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2017 2119 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2017 2120 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/184/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2017 2121 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 2122 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2017 rok Nr VIII/47/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 2123 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2124 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XX/120/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
2017 2125 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XX/124/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2126 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2127 2017-03-29 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2017 2128 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 2129 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2017 2130 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstwowych prowadzonych przez Gmine Trzciana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2131 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 991/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2132 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 994/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2133 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków,  przychodów i rozchodów.
2017 2134 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2135 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2136 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 2137 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2138 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2017 roku”.
2017 2139 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 2140 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 2141 2017-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.10.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!” – w części tj. § 11 uchwały w zakresie słów: „organizowane przez Przewodniczącego Rady Miasta”, § 13 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 16 uchwały
2017 2142 2017-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2017 2143 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w miejscowości Gorzeń Dolny, gmina Wadowice, powiat wadowicki
2017 2144 2017-03-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Zasole” z rzeki Soły w miejscowości Oświęcim
2017 2145 2017-03-29 Informacja Informacja Nr OKR-4110-33(9)/2016/2017/188/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 2146 2017-03-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisia Góra
2017 2147 2017-03-29 Informacja Informacja Nr OKR-4110-19(2)/2017/605/RF, OKR-4110-20(2)/2017/60 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2017 r. o podmiocie ubiegającym sie o koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła - Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. z siedzibą w Bukownie.
2017 2148 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 185/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 2149 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 191/ XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2150 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 192/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2151 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 194/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
2017 2152 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy
2017 2153 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020"
2017 2154 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2155 2017-03-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2156 2017-03-29 Informacja Informacja Nr OKA.4210.57(15).2016.2017.23038.III.MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
2017 2157 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z gminnych ujęć wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej.
2017 2158 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wiśniowa.
2017 2159 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2160 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna
2017 2161 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII /163/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Raciechowice na 2017 r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/45/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.
2017 2162 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2163 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/567/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2164 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr 18/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2165 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2017 roku”
2017 2166 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/167/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2167 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2168 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2017 roku.
2017 2169 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 2170 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2017 2171 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2017 2172 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 2173 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/13/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Januszowice
2017 2174 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/14/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda oraz nazwy ulicy w miejscowości Węgrzce
2017 2175 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/16/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki.
2017 2176 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 2177 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2178 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/20/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2179 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/23/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2017”
2017 2180 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2181 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza
2017 2182 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/481/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2017/2018 .
2017 2183 2017-03-30 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2017 2184 2017-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów
2017 2185 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 2186 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 2187 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zorganizowania w roku 2017 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2017 2188 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XL / 313 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2189 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/404/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Skawina.
2017 2190 2017-03-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
2017 2191 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/568/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2017 roku
2017 2192 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2193 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2194 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2195 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2017 2196 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2017 2197 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
2017 2198 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2199 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2200 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2017 r.
2017 2201 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka
2017 2202 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki
2017 2203 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów
2017 2204 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka
2017 2205 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2206 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2207 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2017 2208 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2017 rok”
2017 2209 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/317/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ
2017 2210 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 2211 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/277/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2017 2212 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2213 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2214 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2017 2215 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/284/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2216 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2217 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
2017 2218 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej posiadających obwód dla której organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
2017 2219 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Szaflary jest organem prowadzącym wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
2017 2220 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2017 2221 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego "Zawrat"
2017 2222 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/326/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2017”
2017 2223 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia i całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia, ochrony i rozwoju kultury w Gminie Kościelisko.
2017 2224 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku
2017 2225 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2226 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 2227 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 2228 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017.
2017 2229 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr 999/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2230 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr 1002/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 2231 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2232 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2017 2233 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze
2017 2234 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 2235 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2017 roku
2017 2236 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2017 2237 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/218 /2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2017 2238 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2017 2239 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice do nowego ustroju szkolnego.
2017 2240 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Wielka Wieś - 10"
2017 2241 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/251/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 2242 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/253/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 2243 2017-03-31 Informacja Informacja Nr KG.7140.106.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2017 2244 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Kluszkowcach, poprzez przeniesienie jego siedziby.
2017 2245 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.
2017 2246 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2247 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2248 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 2249 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
2017 2250 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu
2017 2251 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu
2017 2252 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2017
2017 2253 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2254 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2255 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 2256 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klucze do nowego ustroju szkolnego
2017 2257 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/318/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/373/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2258 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/319/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2017 roku.
2017 2259 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/323/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczucin
2017 2260 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2261 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2017 2262 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/422/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2017 2263 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 2264 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 2265 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2266 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XXXI/334/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim