Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 865 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/445/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Małopolskiego
2017 866 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/456/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Trute
2017 867 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2017 868 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 869 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 870 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2017 871 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633
2017 872 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 873 2017-02-01 Informacja Informacja Nr OKR-4110-21(12)/2016/2017/188/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2017 874 2017-02-01 Informacja Informacja Nr OKR-4110-20(10)/2016/2017/188/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 875 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 876 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce
2017 877 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/468/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 878 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 879 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2017 880 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2017 881 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni na rok 2017.
2017 882 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2017 883 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2017
2017 884 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2017 885 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2017 886 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 887 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 888 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/174/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 889 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina
2017 890 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nawojowa
2017 891 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego
2017 892 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 893 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV-214/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2017 894 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIV-215/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 895 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/260/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 896 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 897 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 898 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2017 899 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXX.351.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. zadań własnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2017 900 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/356/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2017 901 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 3 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 902 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 903 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 904 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2017 905 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2017 906 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 907 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, banera, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru Gminy Łużna.
2017 908 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru Gminy Łużna.
2017 909 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr 265/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice
2017 910 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr 262/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2017 911 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 912 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem
2017 913 2017-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2017 914 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koniusza
2017 915 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 stycznia 2017 r. w sparwie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 916 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2017 917 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr 1/II/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia ZK „KM” w Chrzanowie nr 2/II/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2017 918 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/494/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 919 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/497/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 920 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/501/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Marcinkowicach znajdującego się na terenie Gminy Chełmiec
2017 921 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/502/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z „Miasteczka Ruchu Drogowego” znajdującego się w miejscowości Chełmiec
2017 922 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/503/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/280/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu rekreacyjno – sportowego AQUA Centrum Chełmiec
2017 923 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 924 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piwna w miejscowości Sieborowice
2017 925 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaworek w miejscowości Zagórzyce Stare
2017 926 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX.352.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2017 927 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu chrzanowskiego w 2017 roku.
2017 928 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie w 2017 roku.
2017 929 2017-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
2017 930 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 931 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/168/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 932 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2017 933 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 934 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 935 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami
2017 936 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pzyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Gminy Jabłonka.
2017 937 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 938 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2017 rok
2017 939 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach prowadzonej przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 940 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2017 941 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 942 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kęty
2017 943 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/347/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Szczęśliwej w Tarnowie
2017 944 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/348/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Szczęśliwej w Tarnowie
2017 945 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/375/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2017 946 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jodłownik publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innej formie wychowania przedszkolnego
2017 947 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2017 948 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminyn Jerzmanowice-Przeginia
2017 949 2017-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.5.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XXIV/241/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części tj. w zakresie § 2 ust. 2 uchwały
2017 950 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 951 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/376/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 952 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/385/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce
2017 953 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody „Las Lipowy Obrożyska”
2017 954 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „BIECKA AKADEMIA MALUCHA” prowadzonym przez Gminę Biecz
2017 955 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 956 2017-02-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 957 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
2017 958 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 959 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2017 960 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 961 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 962 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie.
2017 963 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 964 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 965 2017-02-07 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2017 966 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XV/137/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 967 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr 944/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 968 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
2017 969 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XX/161/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2017 970 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu „Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2017 971 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/13/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/78/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w części obejmującej zapis § 4 uchwały o treści: "z mocą obowiązującą od 1 styczeń 2017 r."
2017 972 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania i czystości porządku na terenie Gminy Wieprz oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz
2017 973 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/281/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do Statutu Gminy Słomniki
2017 974 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/282/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 975 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2017 976 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2017 977 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/459/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane
2017 978 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/469/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 979 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/470/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2017 980 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/471/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2017 981 2017-02-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 982 2017-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Suskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 983 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 3/2/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 984 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 18/4/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 985 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 20/4/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 986 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 22/4/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 987 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/472/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
2017 988 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 989 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 257/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 990 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 991 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 992 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/241/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i  wykorzystania dotacji.
2017 993 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 191/XXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 994 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 195/XXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 995 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 996 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 997 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2017 998 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2017 999 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie: zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
2017 1000 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2017 1001 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/300/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 1002 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
2017 1003 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/302/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1004 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/303/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji.
2017 1005 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 1006 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 1007 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2017 1008 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Waclawa Ligęza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa - Danuty Żarnowskiej
2017 1009 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 5 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2017 1010 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte w Gorlicach pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Gorlicki - Karol Górski Wicestarosta Gorlicki - Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2017 1011 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2017 1012 2017-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej – studni S-1 „Baza” w Nowym Targu
2017 1013 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr 590/54/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2017 1014 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2017 1015 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 1016 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 1017 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gnojniku.
2017 1018 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1019 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 1020 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1021 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/221/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2017 1022 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/310/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1023 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/312/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 1024 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/313/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2017 1025 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/315/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/302/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żabno
2017 1026 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/259/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
2017 1027 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/155/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1028 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1029 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 1030 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1031 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 2 i Osiedla Nr 3 w Bieczu
2017 1032 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Binarowa
2017 1033 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj
2017 1034 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka
2017 1035 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudna Kępska
2017 1036 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korczyna
2017 1037 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Libusza
2017 1038 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice
2017 1039 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowice
2017 1040 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitnica
2017 1041 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/329/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyn
2017 1042 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia hal sportowych od podatku od nieruchomości
2017 1043 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/134/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/262/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice
2017 1044 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Myślenickiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2017 roku.
2017 1045 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2017 1046 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/269/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2017 1047 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/271/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nawojowa w latach 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1048 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/279/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2017 1049 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 124 /17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2017
2017 1050 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/248/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
2017 1051 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/249/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/234/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dębno publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1052 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/253/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1053 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/255/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/220/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.
2017 1054 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/247/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 195 w Juraszowej, 696 w Mokrej Wsi, 13 i 207 w Olszanie, 9/3 w Brzeznej, 386/10 w Olszance, 525/10 w Gostwicy
2017 1055 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 1056 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2017 1057 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przedszkoli i szkół - jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2017 1058 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30  grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1059 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok .
2017 1060 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1061 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1062 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 1063 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/192/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie.
2017 1064 2017-02-09 Aneks Aneks Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1968K - ul.Oświęcimska w Skidziniu
2017 1065 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2017 1066 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2017 1067 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1816K - ul. Beskidzka w Osieku
2017 1068 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Słoneczna w Osieku
2017 1069 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2017 1070 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 1071 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1072 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/280/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXVIII/264/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016r.
2017 1073 2017-02-09 Informacja Informacja Nr DRE.WRC.4110.1.1.8.2016.2017.ESz, DRE.WRC.1.2.5.20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2017 r., Nr DRE.WRC.4110.1.1.7.2016.2017.ESz, DRE.WRC.1.2.4.2016.2017.ESz
2017 1074 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2017
2017 1075 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Brzeskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2017 1076 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok
2017 1077 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 1078 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania
2017 1079 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2017 1080 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 1081 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2017 1082 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1083 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów.
2017 1084 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne
2017 1085 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2017 1086 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr 957-2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1087 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr 2/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2017 1088 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/1/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/12/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
2017 1089 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/2/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 1090 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/12/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 1091 2017-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 1092 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów.
2017 1093 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2017
2017 1094 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku.
2017 1095 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
2017 1096 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2017
2017 1097 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 1098 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVI/170/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
2017 1099 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVI/178/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 1100 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zawoja na rok 2017
2017 1101 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoi
2017 1102 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/376/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2017 1103 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2017 r. U C H W A Ł A  B U D Ż E T O W A
2017 1104 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza
2017 1105 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/255/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 1106 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/259/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”.
2017 1107 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2017 1108 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/261/ 2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2017 1109 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 1110 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2017 roku.
2017 1111 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 277 /2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Szerzynach do wydawania decyzji w sprawie dofinansowania dla pracowników kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2017 1112 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVI / 278 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szerzyny.
2017 1113 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2017 1114 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.
2017 1115 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2017 1116 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XX/148/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 1117 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1118 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1119 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2017 1120 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2017 1121 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Wielickiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów, na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2017 1122 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/214/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2017 1123 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 1124 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/170/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 1125 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2017 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2017 1126 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 1127 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
2017 1128 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/217/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1129 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/272/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 1130 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica
2017 1131 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/27/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/351/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miechów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – w zakresie imiennego określenia jednostek dotowanych w § 1 ust. 2 oraz w zakresie postanowienia § 1 ust. 3 uchwały.
2017 1132 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/28/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/448/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – w części objętej postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały.
2017 1133 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1134 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1135 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1136 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016
2017 1137 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
2017 1138 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 1139 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2017 1140 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2017 1141 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2017 1142 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2017 1143 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/373/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 1144 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”
2017 1145 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/311/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1146 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 1147 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/405/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miechów
2017 1148 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/406/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miechów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1149 2017-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr ZKO.5510.1.1.2017.AR4 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 1150 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 roku
2017 1151 2017-02-14 Komunikat Komunikat Nr 1/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze''.
2017 1152 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2017 1153 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice
2017 1154 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 39  w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej jednostki wojskowej)
2017 1155 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1156 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/267/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2017 1157 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2017 1158 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 5/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2017 1159 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 6/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łącko w miejscowości Łazy Brzyńskie.
2017 1160 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 7/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2017 1161 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 8/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 1162 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 15/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1163 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/226/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1164 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Podegrodzie
2017 1165 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 1166 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2017 1167 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1168 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2017 1169 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2017 1170 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji
2017 1171 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/135/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2017 1172 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
2017 1173 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/290/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2017 1174 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/287/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2017 1175 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/295/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
2017 1176 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/296/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 1177 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/297/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie
2017 1178 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na rok 2017
2017 1179 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Gromnik publicznych przedszkolach
2017 1180 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2017 1181 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1182 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn
2017 1183 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czorsztyn jest organem prowadzącym.
2017 1184 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach
2017 1185 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
2017 1186 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2017 1187 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 1188 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 1189 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochni
2017 1190 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 1191 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2017 1192 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1193 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1194 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.198.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1195 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.200.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na osiedlu Decówka w miejscowości Grzechynia ciągu drogi powiatowej nr 1690K Maków – Grzechynia – Zawoja
2017 1196 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.201.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
2017 1197 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Limanowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2017 roku.
2017 1198 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 1199 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1200 2017-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
2017 1201 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1202 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 288 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Szerzyny
2017 1203 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa.
2017 1204 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2017 1205 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2017 1206 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 1207 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 1208 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/228/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy” (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r. poz. 1374) zmienionej częściowo Uchwałą nr V/59/2015 z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2015 r. poz. 3192)
2017 1209 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów
2017 1210 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/230/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyposażenia gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione ze środków budżetu Gminy Czchów
2017 1211 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr 368/XXXI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 1212 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2017
2017 1213 2017-02-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 1214 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2017 1215 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2017 1216 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/449/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 710, 750, 921
2017 1217 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 1218 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 1219 2017-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1220 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy zielonki nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice
2017 1221 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/178/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy.
2017 1222 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/179/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz tryb pobierania opłat.
2017 1223 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/180/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2017 1224 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/182/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/168/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1225 2017-02-16 Komunikat Komunikat Nr 3/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 1226 2017-02-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/239/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 1227 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2017 1228 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2017 1229 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1230 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie
2017 1231 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2017 roku”
2017 1232 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 1233 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 1234 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2017 roku
2017 1235 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 1236 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kłaj dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1237 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1238 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendium Wójta Gminy Kłaj
2017 1239 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok
2017 1240 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
2017 1241 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2017.
2017 1242 2017-02-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 lutego 2017 r. Zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkaniowych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. połozonych na obszarze Gminy Klucze.
2017 1243 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 1244 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1245 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
2017 1246 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 1247 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice.
2017 1248 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/446/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2017
2017 1249 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXI/447/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1250 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXI/448/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 1251 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/449/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2017 1252 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/450/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiana uchwały nr V/63/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
2017 1253 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/443/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2017 1254 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/253/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2017 1255 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów
2017 1256 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 rok
2017 1257 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 1258 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 1259 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017
2017 1260 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2017 1261 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów"
2017 1262 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1263 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2017 1264 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1265 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/307/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016 r. na 2017 rok
2017 1266 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce
2017 1267 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1268 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 1269 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XLII.271.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 1270 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 1271 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1272 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom"
2017 1273 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 1274 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 1275 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 1276 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/198/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 1277 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2017 1278 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.
2017 1279 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania i przyznania wartości punktowej poszczególnym kryteriom.
2017 1280 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr V/1/TS/110/17 Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego Gminie Nowy Targ dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2017 1281 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Myślenickiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2017 roku.
2017 1282 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Brzeskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2017 1283 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 1284 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Suskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego
2017 1285 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Suskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
2017 1286 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2017 1287 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 1288 2017-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 1289 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/276/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów
2017 1290 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/277/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1291 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1292 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XX/174/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 1293 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/451/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”
2017 1294 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/452/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”
2017 1295 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Proszowice
2017 1296 2017-02-20 Informacja Informacja Nr OKA.4210.58.13.2016.2017.4336.IX.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2017 1297 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2017.
2017 1298 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 1299 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1300 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 1301 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2017 1302 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2017 1303 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2017 1304 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2017.
2017 1305 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2017.
2017 1306 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 1307 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr 963/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1308 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI.263.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w części miejscowości Przeginia Duchowna
2017 1309 2017-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1310 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XX/149/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bolesław.
2017 1311 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2017 r.”
2017 1312 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Olkuskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Olkuszu w 2017 r.
2017 1313 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 247/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
2017 1314 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2017 1315 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052
2017 1316 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/214/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022" oraz Uchwały NR XII/137/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022".
2017 1317 2017-02-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/141 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 1318 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1319 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 1320 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2017 1321 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu
2017 1322 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Poronin oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 1323 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej
2017 1324 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2017 1325 2017-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2017 1326 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1327 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/274/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1328 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2017 1329 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/279/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2017 1330 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2017 1331 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 1332 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2017 1333 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr NCK.5511.2.2017 Starosty Wadowickiego z dnia 20 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 1334 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 31/5/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1335 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 35/5/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1336 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 41/6/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1337 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 42/6/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1338 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 46/7/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1339 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 48/7/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1340 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 50/7/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1341 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr 58/7/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 1342 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków i  przychodów.
2017 1343 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1344 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym.
2017 1345 2017-02-21 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Maruszyna położonego w jednostce ewidencyjnej Szaflary
2017 1346 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 1347 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych oraz w  innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2017 1348 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 1349 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 1350 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 1351 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2017 1352 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/255/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 1353 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1354 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 1355 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i  sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2017 1356 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/127/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1357 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/128/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1358 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/130/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. Przyjęcie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Spytkowice
2017 1359 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1360 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XxXI/283/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012 r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2017 1361 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/360/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
2017 1362 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 1363 2017-02-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2017 r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła udzielonej Gminie i Miastu Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2017 1364 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2017 1365 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu
2017 1366 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085
2017 1367 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom
2017 1368 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/125/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 1369 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/177/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 1370 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/184/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/119/16 z dnia 9 lutego 2016 dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko
2017 1371 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/440/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 1372 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uście Gorlickie na lata 2017-2020
2017 1373 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1374 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.9.2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2017 1375 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2017 1376 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 1377 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI.268.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1378 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1379 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 1380 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1381 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr 213/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany siedziby filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2017 1382 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/8/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za usunięcie drzew lub krzewów objętych koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Alwernia.
2017 1383 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1384 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2017 1385 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr 127/10/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1386 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 1387 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2017 1388 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.
2017 1389 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.
2017 1390 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/212/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1391 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Rytro.
2017 1392 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/146 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2017 roku.
2017 1393 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1394 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1395 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 1396 2017-02-23 Komunikat Komunikat Nr 1/2017 Wójta Gminy Łabowa z dnia 15 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2017 1397 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1398 2017-02-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR.031.4.1.2017 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wadowice do Ośrodka
2017 1399 2017-02-23 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2017 1400 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka
2017 1401 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2017 1402 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice
2017 1403 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 1404 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 1405 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn
2017 1406 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 1407 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 1408 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2017 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2017 1409 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1410 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/37/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – w części obejmującej postanowienia § 6 ust. 4 uchwały
2017 1411 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich
2017 1412 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 1413 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.251.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1414 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.255.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1415 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2017 1416 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2017 1417 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 1418 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 1419 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 1420 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr 969/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 1421 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 1422 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2017 .
2017 1423 2017-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 1424 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1415/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1
2017 1425 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1416/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
2017 1426 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1417/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43
2017 1427 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.)
2017 1428 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1422/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (z późn. zm.).
2017 1429 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1423/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (z późn. zm.)
2017 1430 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Olkuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2017 roku
2017 1431 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1432 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1433 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr 321/128/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 1434 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1435 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubień”
2017 1436 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1413/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka - Bochenka”
2017 1437 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr LXIV/1414/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka - Podedworze”
2017 1438 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/153/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1439 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 1440 2017-02-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 22 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Przeciszów
2017 1441 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 1442 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gmimy Trzciana na rok 2018 środkow stanowiących fundusz sołecki.
2017 1443 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana na 2017r.
2017 1444 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2017
2017 1445 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 1446 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1447 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXII /167 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
2017 1448 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Wielickiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017.
2017 1449 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem
2017 1450 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o pozbawieniu drogi nr 100683 K ul. Transportowców w Chrzanowie kategorii drogi gminnej i wyłączeniu jej z użytkowania
2017 1451 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1452 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1453 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1454 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 1455 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 1456 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/212/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2017 1457 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/213/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2017 1458 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/214 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2017 1459 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/217/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/145/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2017 1460 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/218 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/178/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wiśniowej
2017 1461 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 15 lutego 2017 roku ustalającego średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu Krakowskiego w roku 2017
2017 1462 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1463 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/389/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2017 1464 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 79/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2017 1465 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Wielickiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017.
2017 1466 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/521/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
2017 1467 2017-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łużna przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
2017 1468 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI-321-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2017 1469 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr 179/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok
2017 1470 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
2017 1471 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/386/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/353/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXIV/291/12 z dnia 24 października 2012 r. oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2017 1472 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stryszawa
2017 1473 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów
2017 1474 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2017 1475 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 1476 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2017 1477 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku.-
2017 1478 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2017 1479 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1480 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2017 1481 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka
2017 1482 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka.
2017 1483 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2017 roku”.
2017 1484 2017-02-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2017 1485 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”.
2017 1486 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jordanów''.
2017 1487 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2017 1488 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów
2017 1489 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/158/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 1490 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 1491 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1492 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/148 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 1493 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/150 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XXVI/285 z dnia 13.08.2014r. zmienionej uchwałą Nr IV/28 z dnia 11 luty 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2017 1494 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 1495 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1496 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1497 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2017 1498 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2017 r.”
2017 1499 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (wzgórze rabsztyńskie)
2017 1500 2017-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego
2017 1501 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 1502 2017-02-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2017 r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 spółka komandytowa z siedzibą w Oświęcimiu
2017 1503 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/152 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1504 2017-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i krakowskiego ziemskiego