Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 7908 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/719/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2017 7909 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/720/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 7910 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/721/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 7911 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/722/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2017 7912 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 7913 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/724/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 7914 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/725/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa -Kurów
2017 7915 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/732/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II ” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2017 7916 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 7917 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/121/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2017 7918 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/137/ZDW/17 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gdów zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Bocheńska) i wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika od Galerii Gdowskiej w kierunku Marszowic w km DW 967 od odc. 121 km 1+451 do odc. 125 km 0+098 w m. Gdów”
2017 7919 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/31/TK/17 Wójta Gminy Koniusza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Koniusza zadania pn.:„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowo opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy DW 775 w G. Koniusza na odc. ref. 050 od km 1+000,00 do km 1+969,50 na działkach nr 357, 358 obręb 0017 Piotrkowice Małe jed. ewid. Koniusza - etap I”
2017 7920 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/22/TK/17 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Krościenko nad Dunajcem zadania pn." Przebudowa na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc.090 km 1+023-1+927 str. lewa w m. Krościenko nad Dunajec etap II odc. 090 km 1+023-1+700 (kontynuacja zadania)"
2017 7921 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/120/TK/17 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Krynica Zdrój zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc. 120 w km 4+558,00 - 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój”
2017 7922 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/114/TK/17 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Lipnica Murowana zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej przy DW 966 Wieliczka - Tymowa str. lewa odc. 200 km 0+216 - odc. 210 km 0+829 wraz z przebudowa zatok autobusowych wraz z ich oświetleniem oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej - etap I”
2017 7923 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/126/ZDW/17 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Radłów zadania pn.„Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2017 7924 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/80/TK/17 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wierzchosławice pn. "Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na działkach nr 222/2, 223/3, 230/3, 230/5 231/1 231/2 242  m. Wierzchosławice”
2017 7925 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/25/TK/17 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zawoja zadania pn. "Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+500,1 odc. 060”
2017 7926 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/23/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zator zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy DW 781- ul. Zatorskiej w Podolszu w rejonie skrzyżowania z drogą gminna nr 510445K- ul. Zieloną (odc. 140 km 2+630-2+680)”
2017 7927 2017-12-01 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. do porozumienia X/23/TK/17 z dnia 10.04.2017 r. dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Zator zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy DW 781 - ul. Zatorskiej w Podolszu w rejonie skrzyżowania z drogą gminna nr 510445K - ul. Zieloną (odc. 140 km 2+630-2+680)”
2017 7928 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań w zakresie rozwoju sportu
2017 7929 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7930 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2017 7931 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie wsparcia w  formie posiłków dla dzieci do czasu podjęcia nauki w  szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i  ponadpodstawowej, oraz uczniów klas drugiej i  trzeciej gimnazjum objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w  zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2017 7932 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 7933 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/492/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Mszana Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 7934 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 138/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XL/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
2017 7935 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 1223/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7936 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 1225/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7937 2017-12-01 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2017 r. o decyzjach umarzających postępowania administracyjne w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego EKSPLOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
2017 7938 2017-12-01 Informacja Informacja Nr OKR.4110.61.2017.JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2017 r. o decyzji zmieniajacej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Krakowie
2017 7939 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 7940 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7941 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7942 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7943 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2018
2017 7944 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Gręboszów
2017 7945 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 364/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 7946 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.
2017 7947 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
2017 7948 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 367/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
2017 7949 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 368/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Myślenicach.
2017 7950 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 369/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Myślenicach.
2017 7951 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 372/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.
2017 7952 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 373/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini.
2017 7953 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 374/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głogoczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Głogoczowie.
2017 7954 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 377/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.
2017 7955 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 378/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach.
2017 7956 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 382/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie.
2017 7957 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/348/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7958 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/ 316/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 7959 2017-12-01 Informacja Informacja Nr OKR-4110-28(15)/2017/215/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2017 7960 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/345/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 7961 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 7962 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 r.
2017 7963 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2018 r.
2017 7964 2017-12-01 Informacja Informacja Nr OKR-4110-29(16)/2017/215/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2017 7965 2017-12-01 Informacja Informacja Nr OKR-4110-27(15)/2017/215/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia koncesji na obrót ciepłem przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2017 7966 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2018 r.
2017 7967 2017-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu
2017 7968 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII / 159/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
2017 7969 2017-12-01 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-44(8)/2017/188/XIIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 7970 2017-12-01 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-33(15)/2017/1342/XIVA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2017 7971 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 361/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 7972 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 357/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 7973 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 354/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 7974 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 353/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2018
2017 7975 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 352/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2018
2017 7976 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 351/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 72/XI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice
2017 7977 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 349/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 7978 2017-12-01 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 listopada 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 2017-02-09 pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a: Gminą Grybów reprezentowanym przez: 1. Wójta Gminy Grybów - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2017 7979 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/162/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/494/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”, w części dotyczącej postanowienia § 3 ust. 5 Załącznika do uchwały.
2017 7980 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr KI-411/163/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/495/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, w części dotyczącej postanowienia § 3 ust. 5 Załącznika do uchwały
2017 7981 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 370/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Bęczarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Kochanowskiego w Bęczarce.
2017 7982 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 371/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie.
2017 7983 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 375/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy.
2017 7984 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 376/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
2017 7985 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 379/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Banachiewicza w Porębie.
2017 7986 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 380/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Polance.
2017 7987 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 381/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni.
2017 7988 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 383/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani.
2017 7989 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/438/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Liszki
2017 7990 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2017 7991 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/653/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łapsze Niżne - Frydman
2017 7992 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 7993 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/295/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 7994 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany kotłów i urzadzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7995 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 7996 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 7997 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 7998 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/226/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Radziemicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach z podporządkowaną organizacyjnie Szkołą filialną w Zielenicach
2017 7999 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/227/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Łętkowicach w ośmioletnią szkołę podstawową im. Władysława Broniewskiego w Łętkowicach
2017 8000 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/406/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia imienia „1 Armii Wojska Polskiego" w nazwie Szkoły Podstawowej w Borkach
2017 8001 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 8002 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/446/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2017 8003 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/450/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8004 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2017 8005 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/454/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8006 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/223/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8007 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/224/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radziemice
2017 8008 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/230/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8009 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/231/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8010 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/341/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 8011 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/344/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 8012 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 8013 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2017 8014 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 8015 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 8016 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 8017 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Załucznem
2017 8018 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Brzesko wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
2017 8019 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 8020 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2017 8021 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
2017 8022 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach
2017 8023 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2017 8024 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 8025 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku
2017 8026 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/316/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieniu
2017 8027 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu
2017 8028 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
2017 8029 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu
2017 8030 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej
2017 8031 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu
2017 8032 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie
2017 8033 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jadownikach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach
2017 8034 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
2017 8035 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/312/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 8036 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 r.
2017 8037 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8038 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8039 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 8040 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 8041 2017-12-07 Aneks Aneks Nr 7 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 8042 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8043 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 8044 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 8045 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/238/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwkowa w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2017 8046 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
2017 8047 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/241/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Iwkowej
2017 8048 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego w  Kątach
2017 8049 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Dobrocieszu
2017 8050 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wojakowej
2017 8051 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2017 8052 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.43.2017 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 8053 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/324/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku
2017 8054 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/326/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wojewody w Lubczy.
2017 8055 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/327/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalowej.
2017 8056 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/328/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalasowej.
2017 8057 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryglicach.
2017 8058 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2017 8059 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 roku.
2017 8060 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018 - 2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2017 8061 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/338/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2018
2017 8062 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 8063 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2017 8064 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2017 8065 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice
2017 8066 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Ciężkowice
2017 8067 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 8068 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/517/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 8069 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 8070 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8071 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8072 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Słaboszów
2017 8073 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 8074 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok
2017 8075 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 8076 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 8077 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Piwniczna-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 8078 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2017 8079 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.222.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych
2017 8080 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.228.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana.
2017 8081 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8082 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8083 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.233.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8084 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.
2017 8085 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 8086 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipnica Murowana w latach 2017 - 2022.
2017 8087 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV.238.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8088 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8089 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/464/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXV/244/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8090 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2017 8091 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi.
2017 8092 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 8093 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/66/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiedź.
2017 8094 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2018 r.
2017 8095 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 8096 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2017 8097 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tuchów na okres od dnia 01.04.2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
2017 8098 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) na rok 2018
2017 8099 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/327/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 roku
2017 8100 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów
2017 8101 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/330/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8102 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 8103 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8104 2017-12-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 10 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2016 rok
2017 8105 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/650/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 100, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926
2017 8106 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/654/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiśniowa
2017 8107 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/655/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
2017 8108 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/656/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Okulistycznemu w Krakowie
2017 8109 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2017 8110 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/658/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2017 8111 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/665/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 8112 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/666/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Radziszowie wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. J. Tischnera przy Małopolski Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2017 8113 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/667/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Wielkich Drogach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 8114 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.190.2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2017 8115 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/357/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 8116 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach
2017 8117 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/276/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 8118 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8119 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8120 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2017 8121 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania nad odcinkami dróg powiatowych nr 1095K, 1120K, 1126K, 1153K
2017 8122 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8123 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/327/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2017 8124 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/328/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XI/113/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku
2017 8125 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/329/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek
2017 8126 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2017 8127 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2017 8128 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/332/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek
2017 8129 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr LX.384.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 8130 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr LX.386.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
2017 8131 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/526/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8132 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Bobowa innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 8133 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/198 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2017 8134 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Racławice
2017 8135 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.293.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8136 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.294.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8137 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.297.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Rodziny
2017 8138 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.298.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Seniora
2017 8139 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8140 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.301.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 8141 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.302.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2017 8142 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.303.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji mieszkania chronionego
2017 8143 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.304.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Krynica-Zdrój
2017 8144 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek oraz ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
2017 8145 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 8146 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 8147 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2017 8148 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017.
2017 8149 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2017 8150 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/612/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Miasto Zakopane
2017 8151 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/619/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody i  uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.
2017 8152 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/622/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8153 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/427/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmianyzmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8154 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/429/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku.
2017 8155 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/430/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 .
2017 8156 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/431/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2018.
2017 8157 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/432/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 8158 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/433/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
2017 8159 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/434/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 8160 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2017 8161 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 8162 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/438/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca z2014r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2017 8163 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8164 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8165 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 8166 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/264/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8167 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 8168 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 8169 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8170 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 8171 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/294/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8172 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 8173 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8174 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8175 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-309/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 8176 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-310/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 8177 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 8178 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-311/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 8179 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/47/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2017 8180 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/349/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorlice na lata 2017 – 2020 ".
2017 8181 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/350/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorlice w latach 2018 – 2023.
2017 8182 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/353/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
2017 8183 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 8184 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 8185 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2017 8186 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 8187 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.324.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2017 8188 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.325.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2017 8189 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.327.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciężkowicach w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8190 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.328.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gromniku w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8191 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.329.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radłowie w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8192 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.330.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ryglicach w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8193 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.331.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tuchowie w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8194 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.332.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojniczu w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8195 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.333.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zakliczynie w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8196 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.334.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żabnie w trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia
2017 8197 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.339.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8198 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2017 8199 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8200 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki.
2017 8201 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2017 8202 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 8203 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 8204 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok.
2017 8205 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/238/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice
2017 8206 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/238/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice.
2017 8207 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 8208 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach.
2017 8209 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/254/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8210 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/255/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018.
2017 8211 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/256/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2017 8212 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2017 8213 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim
2017 8214 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVi/299/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017
2017 8215 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017
2017 8216 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2018 roku.
2017 8217 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 131/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2017 8218 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 133/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 8219 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 136/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8220 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 8221 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 8222 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 8223 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/615/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy w Starym Sączu.
2017 8224 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/327/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości za 2018 rok
2017 8225 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/328/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8226 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8227 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8228 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8229 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2017 8230 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2017 8231 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 8232 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/324/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dn. 31 października 2017 roku
2017 8233 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r
2017 8234 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8235 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 8236 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/460/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2017 8237 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/508/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020”, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2017 8238 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/510/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8239 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/342/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 8240 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/345/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8241 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/346/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 8242 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 8243 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2017 8244 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/350/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2017 8245 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2018.
2017 8246 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8247 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2017 8248 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8249 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/375/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego.
2017 8250 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/374/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2017 8251 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 8252 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2017 8253 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.469.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8254 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.474.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8255 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.475.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8256 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.481.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2017 8257 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.483.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2018 r. do 31 grudzień 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 8258 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8259 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8260 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 8261 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2017 8262 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 8263 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/242/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 8264 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 8265 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 8266 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXI/362/17 Rady Miejskiej w Słomnikach
2017 8267 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 8268 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.
2017 8269 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2017 8270 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/368/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8271 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/369/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 8272 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8273 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2018.
2017 8274 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 8275 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2017 8276 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2017 8277 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8278 2017-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2017 8279 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną
2017 8280 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/297/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 8281 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/287/17 z dnia 20 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2017 8282 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-417-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8283 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-420-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2017 8284 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-423-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8285 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2017 8286 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów w Szkołę Policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów
2017 8287 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów
2017 8288 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów w Szkołę Policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
2017 8289 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
2017 8290 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8291 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8292 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie włączenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8293 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8294 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 8295 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/308/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
2017 8296 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/312/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2017 8297 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/313/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 8298 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2017 8299 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2017 8300 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2017 8301 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2017 8302 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2017 8303 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2017 8304 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8305 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Iwanowice
2017 8306 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2017 8307 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/490/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 8308 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8309 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/492/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
2017 8310 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2017 8311 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 8312 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8313 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 8314 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 8315 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2017 8316 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2017 8317 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 8318 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8319 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2017 8320 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 8321 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/239/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8322 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8323 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej w 2018r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2017 8324 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18.12.2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 8325 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2017 8326 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2017 8327 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8328 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 8329 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/342/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2017 8330 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/343/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pogramu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2017 8331 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 8332 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8333 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2017 8334 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2017 8335 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 8336 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.223.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2017 8337 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 8338 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/604/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 8339 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/376/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2017 8340 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/239/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8341 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bęble w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bęble
2017 8342 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Będkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Będkowicach
2017 8343 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
2017 8344 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/341/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi
2017 8345 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/342/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy
2017 8346 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/344/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica
2017 8347 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/345/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8348 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/347/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2017 8349 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8350 2017-12-08 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna w zakresie remontu pomnika głównego na cmentarzu wojennym nr 185 w Lichwinie
2017 8351 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Borzęcin
2017 8352 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2017 8353 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 8354 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 8355 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/160/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowych dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3  ust. 8 Załącznika do uchwały, - § 5  ust. 2 Załącznika do uchwały, w zakresie słów: „w szczególności”.
2017 8356 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/161/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3  ust. 8 Załącznika do uchwały, - § 5  ust. 2 Załącznika do uchwały, w zakresie słów: „w szczególności”.
2017 8357 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LX.391.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Limanowa położonych w Limanowej przy ulicy Willowej zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz ich najemców
2017 8358 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2191/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.
2017 8359 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2192/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie.
2017 8360 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2193/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie.
2017 8361 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2194/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie.
2017 8362 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2195/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie.
2017 8363 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2196/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie.
2017 8364 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2197/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie.
2017 8365 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2198/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie.
2017 8366 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2199/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2017 8367 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2200/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
2017 8368 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2201/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.
2017 8369 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2202/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 29, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.
2017 8370 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2203/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie.
2017 8371 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2204/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.
2017 8372 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2205/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 33, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2017 8373 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2206/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie.
2017 8374 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2207/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.
2017 8375 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2208/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2017 8376 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2209/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie.
2017 8377 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2210/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.
2017 8378 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2211/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.
2017 8379 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2212/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.
2017 8380 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2213/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.
2017 8381 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2214/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
2017 8382 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2215/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1.
2017 8383 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2216/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.
2017 8384 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2217/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie.
2017 8385 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2218/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.
2017 8386 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2219/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8387 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2220/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.
2017 8388 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2221/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.
2017 8389 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2222/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.
2017 8390 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2223/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie.
2017 8391 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2224/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
2017 8392 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2225/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.
2017 8393 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2226/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.
2017 8394 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2227/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.
2017 8395 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2228/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.
2017 8396 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2229/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8397 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2230/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.
2017 8398 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2231/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie.
2017 8399 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2232/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.
2017 8400 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2233/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 71, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.
2017 8401 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2234/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2017 8402 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2235/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.
2017 8403 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2236/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie.
2017 8404 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2237/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.
2017 8405 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2238/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie.
2017 8406 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2239/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.
2017 8407 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2240/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie.
2017 8408 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2241/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2017 8409 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2242/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2017 8410 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2243/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie.
2017 8411 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2244/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
2017 8412 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2245/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.
2017 8413 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2246/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.
2017 8414 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2247/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8415 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2248/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.
2017 8416 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2249/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
2017 8417 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2250/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8418 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2251/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie.
2017 8419 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2252/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.
2017 8420 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2253/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie.
2017 8421 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2254/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 154, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie.
2017 8422 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2255/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie.
2017 8423 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2256/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.
2017 8424 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2257/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie.
2017 8425 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2258/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie.
2017 8426 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2259/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.
2017 8427 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2260/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.
2017 8428 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2261/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie.
2017 8429 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2262/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie.
2017 8430 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2263/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie.
2017 8431 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2264/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.
2017 8432 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2265/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie.
2017 8433 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2266/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie.
2017 8434 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2267/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.
2017 8435 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2268/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie.
2017 8436 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2269/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie.
2017 8437 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2270/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie.
2017 8438 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2271/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie.
2017 8439 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2272/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie.
2017 8440 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2273/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie.
2017 8441 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2274/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie.
2017 8442 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2275/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2017 8443 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2276/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie.
2017 8444 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2277/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.
2017 8445 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2278/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie.
2017 8446 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2279/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie.
2017 8447 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2280/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie.
2017 8448 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2281/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie.
2017 8449 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2282/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie.
2017 8450 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2283/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie.
2017 8451 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2284/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie.
2017 8452 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2285/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie.
2017 8453 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2286/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie.
2017 8454 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2287/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie.
2017 8455 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2288/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie.
2017 8456 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2289/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie.
2017 8457 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2290/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie.
2017 8458 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2291/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie.
2017 8459 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2292/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie.
2017 8460 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2293/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie.
2017 8461 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2294/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie.
2017 8462 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2295/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie.
2017 8463 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2296/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie.
2017 8464 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2297/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie.
2017 8465 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2298/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie.
2017 8466 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2299/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie.
2017 8467 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2300/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie.
2017 8468 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2301/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie.
2017 8469 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2302/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie.
2017 8470 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2303/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie.
2017 8471 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2304/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie.
2017 8472 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2305/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie.
2017 8473 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2306/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.
2017 8474 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2307/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie.
2017 8475 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2308/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie.
2017 8476 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2309/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie.
2017 8477 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2310/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie.
2017 8478 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2311/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie.
2017 8479 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2312/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie.
2017 8480 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2313/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie.
2017 8481 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2314/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie.
2017 8482 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2315/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.
2017 8483 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2316/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie.
2017 8484 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2317/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.
2017 8485 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2318/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie.
2017 8486 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2319/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie.
2017 8487 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2320/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie.
2017 8488 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2321/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
2017 8489 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2322/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
2017 8490 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2323/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie.
2017 8491 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2324/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie.
2017 8492 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2325/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie.
2017 8493 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2326/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie.
2017 8494 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2327/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.
2017 8495 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2328/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.
2017 8496 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2329/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie.
2017 8497 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2330/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie.
2017 8498 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2331/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie.
2017 8499 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2332/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie.
2017 8500 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2333/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krakowie.
2017 8501 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2334/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie.
2017 8502 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2335/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie.
2017 8503 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2336/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 130, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie.
2017 8504 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2337/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie.
2017 8505 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2338/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 51, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie.
2017 8506 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2339/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie.
2017 8507 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2340/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 135, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
2017 8508 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2341/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie.
2017 8509 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2342/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie.
2017 8510 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2343/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie.
2017 8511 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2344/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie.
2017 8512 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/157/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Łukowica i jej gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 8513 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sułkowice
2017 8514 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/509/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 8515 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/510/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2017 8516 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/511/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 8517 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/512/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 8518 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 8519 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Niedźwiedź
2017 8520 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2017 8521 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8522 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 8523 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 8524 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8525 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8526 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Skrzyszów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 8527 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Ryglic; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Ryglice w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 8528 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu
2017 8529 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/510/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 8530 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/513/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 8531 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/536/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2017 8532 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/537/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie Gminy Olkusz
2017 8533 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 8534 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2017 8535 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/541/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
2017 8536 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 269/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 8537 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 270/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2017 8538 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/356/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Fundacji Sztuka i Wychowanie "Elementarz" im.Kostka Jagiełły w Zasolu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Fundacji Sztuka i Wychowanie "Elementarz im.Kostka Jagiełły w Zasolu
2017 8539 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach
2017 8540 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach
2017 8541 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie
2017 8542 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
2017 8543 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 8544 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 8545 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 8546 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2017 8547 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów.
2017 8548 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8549 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.105.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8550 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwoju sportu
2017 8551 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.56.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8552 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.55.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8553 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Starosty Wadowickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.30.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8554 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 1232/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 8555 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 1228/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 8556 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/340/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017 8557 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/342/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 8558 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/343/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 8559 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 274/XXXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 8560 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 276/XXXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku
2017 8561 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Rytro oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 8562 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Pawlika w Rytrze.
2017 8563 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 8564 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/250/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
2017 8565 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/249/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2017 8566 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/244/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 8567 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2017 8568 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
2017 8569 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX / 213 / 2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały numer XXIX/207/2017 z dnia 9.11.2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.
2017 8570 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX / 216 / 2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2017 8571 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016r
2017 8572 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/280/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2017 8573 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/279/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8574 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX.295.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 8575 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX.300.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX.166.2016r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Maków Podhalański.
2017 8576 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/207/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 8577 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2017 8578 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/300/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.
2017 8579 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/291/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 8580 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/521/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8581 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/522/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebini na lata 2018 - 2022.
2017 8582 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/523/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/319/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
2017 8583 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/525/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXV/296/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Trzebinia.
2017 8584 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/526/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2018.
2017 8585 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/404/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 8586 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 8587 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 8588 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 8589 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XXIII/150/2016 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal innych niż gimnastyczne w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2017 8590 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 8591 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2017 8592 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8593 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2017 8594 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 8595 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2017 8596 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie.
2017 8597 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Marii Konopnickiej w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie
2017 8598 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2017 8599 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2017 8600 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wieprz instrumentem płatniczym.
2017 8601 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IX/82/2015 Rady Gminy Wieprz z 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2017 8602 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 8603 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2017 8604 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawi: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 8605 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8606 2017-12-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/54/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sparwie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn. "Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2017 8607 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działka ewidencyjna nr 898/8 w Łukowicy
2017 8608 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 8609 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/346/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2017 8610 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/349/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 8611 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.22.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8612 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.20.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8613 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.21.2017.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8614 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/65/TK/17 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Babice zadania pn. „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2017 8615 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/74/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 783 w m. Miechów ul. Racławicka na odc. 340 km 0+314,40-0+485,6 w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów, zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej na dz. ew. nr 1358/2 obręb Miechów, jednostka ewidencyjna Miechów -kontynuacja”
2017 8616 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/73/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. "Budowa obustronnych peronów komunikacji publicznej w ciągu DW 783 ul. Racławickiej w Miechowie odc. 340 km 0+675- 0+700 strona lewa (kierunek Miechów) odc. 340 km 0 + 740 - 0+765 strona prawa (kierunek Skalbmierz)”
2017 8617 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/113/TK/17 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Racławice zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2017 8618 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/138/ZDW/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Słomniki zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”
2017 8619 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie zwanym „Na Grapie”
2017 8620 2017-12-12 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 2/PG/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji chodnika (projekt i budowa) przy drodze powiatowej nr K 1689 Budzów- Trzebunia- Stróża w miejscowości Trzebunia (od kościoła w kierunku Budzowa)
2017 8621 2017-12-12 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 6/PG/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarzadzania drogą polegającego na utwardzeniu pasa drogowego drogi powiatowej K1685 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe
2017 8622 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa
2017 8623 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Olesno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Olesno
2017 8624 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/311/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. numer XXXIX/304/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8625 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : opłaty prolongacyjnej
2017 8626 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/503/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 8627 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2018 rok .
2017 8628 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2018  rok .
2017 8629 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2017 8630 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skidziniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu
2017 8631 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/508/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2017 8632 2017-12-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2017 r. o decyzji udzielającej koncesję na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z  siedzibą w Bukownie
2017 8633 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XI/44/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2018
2017 8634 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2017 8635 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2017 8636 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2017 8637 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV.482.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2017 8638 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/498/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 8639 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/612/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1”
2017 8640 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8641 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
2017 8642 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 8643 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/304/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 8644 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/305/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2018 r.
2017 8645 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 8646 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 8647 2017-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 8648 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia
2017 8649 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2017 8650 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 8651 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8652 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ, zmienionego uchwałą Nr XXX/440/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada 2008 r.
2017 8653 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 8654 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr LXI.394.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 8655 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr LXI.397.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII.382.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020– polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 8656 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków
2017 8657 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2017 8658 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 3”, przyjętego uchwałą nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 2017 r., poz. 4027)
2017 8659 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 8660 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/307/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
2017 8661 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 8662 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2017 8663 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2017 8664 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2017 8665 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 8666 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 8667 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2017 8668 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
2017 8669 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/201/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu”.
2017 8670 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.
2017 8671 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/348/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2017 8672 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/349/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „ Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2018.
2017 8673 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.
2017 8674 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Koszyce
2017 8675 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
2017 8676 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach.
2017 8677 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
2017 8678 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, z innymi formami wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce
2017 8679 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 8680 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 8681 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.
2017 8682 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8683 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów.
2017 8684 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2017 8685 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 8686 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/353/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 8687 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/354/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: opłaty targowej.
2017 8688 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/355/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 8689 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/356/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
2017 8690 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.
2017 8691 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/358/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 8692 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 8693 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/449/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 8694 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/450/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2017 8695 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2018
2017 8696 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8697 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Gromnik w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
2017 8698 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 8699 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich
2017 8700 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 8701 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/221/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2017 8702 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2017 8703 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 8704 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 8705 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 8706 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 8707 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/376/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8708 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/377/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 8709 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/378/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 8710 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 8711 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/380/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 8712 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8713 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/382/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2017 8714 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/383/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2018
2017 8715 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 rok
2017 8716 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/386/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 8717 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/387/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2017 8718 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach
2017 8719 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 8720 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/494/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2017 8721 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/499/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Szpitalnej 11 w Tarnowie
2017 8722 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/500/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2017 8723 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/501/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody-dębu czerwonego zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Tarnowie
2017 8724 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/502/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Tarnowski Rower Miejski w Tarnowie
2017 8725 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/503/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielskim
2017 8726 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/505/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2017 8727 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/506/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2017 8728 2017-12-13 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/PG/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie robót zabezpieczających drogę powiatową K1955 przed przedwczesnym zniszczeniem i ograniczeniem funkcji oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie przepustu pod drogą powiatową wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki
2017 8729 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 8730 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8731 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
2017 8732 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 283 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Sucha Beskidzka.
2017 8733 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-266-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2017 8734 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-268-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa .
2017 8735 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-267-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2017 8736 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8737 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jodłownik na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2017 8738 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik.
2017 8739 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychochodnia Zdrowia w Słomnikach
2017 8740 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 12 grudnia 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8741 2017-12-13 Informacja Informacja Nr PODGiK.6621.61.2017.DD1 Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa - jednostka ewidencyjna Trzebinia - obszar wiejski.
2017 8742 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 224 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2018 rok
2017 8743 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 225 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2017 8744 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 226 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2017 8745 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII.400.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8746 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Miechów-Charsznica w Gminie Charsznica
2017 8747 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Korbońskiego w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2017 8748 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Romana Dmowskiego w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2017 8749 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice w Gminie Wadowice
2017 8750 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy" w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2017 8751 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Korbońskiego w mieście Kraków
2017 8752 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w miejscowości Szaflary w Gminie Szaflary
2017 8753 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy gen. Mieczysława Smorawińskiego w mieście Kraków
2017 8754 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Grzesiaka „Czarnego” w mieście Kraków
2017 8755 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Książ Wielki.
2017 8756 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 485/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice
2017 8757 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 486/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8758 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 489/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2017 8759 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 497/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 512/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Gorlickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 8760 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 498/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 533/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów
2017 8761 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 499/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 8762 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 500/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Gorlice instrumentem płatniczym
2017 8763 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 503/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 8764 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 504/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 469/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.
2017 8765 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/816/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2017 8766 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/831/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8767 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/832/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8768 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/833/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8769 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/834/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 8770 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/835/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8771 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/353/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 8772 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/355/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 8773 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2017 8774 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów
2017 8775 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2017 8776 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 8777 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2018 roku
2017 8778 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2017 8779 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2017 8780 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 8781 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 8782 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatku od nieruchomości
2017 8783 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 203/1 w Podegrodziu i część działki ewidencyjnej 842 w Brzeznej.
2017 8784 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku.
2017 8785 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach
2017 8786 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/361/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 8787 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/369/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 8788 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/375/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018.
2017 8789 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/376/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2017 8790 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8791 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku.
2017 8792 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2018 roku w zakresie podatków.
2017 8793 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8794 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/367/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 8795 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/369/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lisia Góra lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 8796 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/371/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Lisia Góra.
2017 8797 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/372/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2017 8798 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisia Góra na lata 2018 -2022.
2017 8799 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu redukcji emisji CO2 w Gminie Lisia Góra.
2017 8800 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie
2017 8801 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLI-414-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania
2017 8802 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna
2017 8803 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8804 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 8805 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/453/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla położonego na terenie miasta Wolbrom.
2017 8806 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/388/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2017 8807 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/392/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody nr 210 – jednej spośród czterech lip, rosnących w miejscowości Zawoja – Bartyzele
2017 8808 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/247/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8809 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/496/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie
2017 8810 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/520/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8811 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych i w mieszkaniach chronionych
2017 8812 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/359/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
2017 8813 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2017 8814 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 8815 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/367/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Bochnia instrumentem płatniczym na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 8816 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/369/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy połozonej na terenie miasta Bochnia
2017 8817 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8818 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/329/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 8819 2017-12-14 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-42(8)/2017/24465/II/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa - Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2017 8820 2017-12-14 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-36(10)/2017/215/XVI/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2017 8821 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kurierów Tatrzańskich w Dzianiszu
2017 8822 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku
2017 8823 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie
2017 8824 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelisko
2017 8825 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia i całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia, ochrony i rozwoju kultury w Gminie Kościelisko.
2017 8826 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/382/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 8827 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/385/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 8828 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 8829 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 8830 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa.
2017 8831 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/271/17 Rady Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 8832 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/203 Rady Gminy Mucharz z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 8833 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/195 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2017.
2017 8834 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/366/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 8835 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 8836 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie
2017 8837 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8838 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów oraz przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Gdów
2017 8839 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Gdów
2017 8840 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Libiąż.
2017 8841 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 8842 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Libiąż i jej jednostkom organizacyjnym, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w ich spłacie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wykazu osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 8843 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa.
2017 8844 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
2017 8845 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2363/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 - 2020.
2017 8846 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2364/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2017 8847 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2366/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2017 8848 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.
2017 8849 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2369/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
2017 8850 2017-12-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2017 r. o decyzjach cofających z urzędu koncesje na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem przedsiębiorstwa BOLTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie.
2017 8851 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8852 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2018
2017 8853 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 r .
2017 8854 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/206/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych .
2017 8855 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 8856 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 8857 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 8858 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż
2017 8859 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 8860 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie
2017 8861 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 8862 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/526/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8863 2017-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2017 8864 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 580817 K Stanisławice – Raba w  miejscowości Stanisławice
2017 8865 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/388/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Nawojowa
2017 8866 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr X/60/ZDW/16 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zielonki zadania pn.„Budowa chodnika wciągu DW 794 w m. Zielonki na odc. ref. 240 km 1+132 -1+364 oraz odcinka chodnika na granicy m. Januszowice i Przybysławice w odc. ref. 210.”
2017 8867 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach
2017 8868 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej Zboru Bielsko-Biała
2017 8869 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.84.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2017 8870 2017-12-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.28.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8871 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/378/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 8872 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/377/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2017 8873 2017-12-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 2/2017 z dnia 26 października 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 8874 2017-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski
2017 8875 2017-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej - studni S-1 „Baza” w Nowym Targu
2017 8876 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/305/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2017 8877 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 175/165/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 8878 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 176/169/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 8879 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 178/175/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 8880 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 179/179/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 8881 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 181/182/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 8882 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/608/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stary Sącz.
2017 8883 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 8884 2017-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2017 8885 2017-12-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-50(8)/2017/1262/XVI/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2017 8886 2017-12-15 Informacja Informacja Nr OKA.4210.13(19).2017.9257.XIII.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2017 8887 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 1239/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 8888 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr 1243/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 8889 2017-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej Nr 1 na potoku Ryta i ujęcia wody Nr 2 na potoku Wieprzówka dla wodociągu Rzyki Nr 1 w miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki
2017 8890 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2017 8891 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/172/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXII/379/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szczucin - w części C.2. Załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie słów: „… według poniższego zestawienia: L.p. Imiona i nazwiska osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe”
2017 8892 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/173/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. orzeczenia, że uchwała NR VII/234/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa
2017 8893 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/171/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIII/424/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności, w części dotyczącej postanowienia § 7 uchwały
2017 8894 2017-12-18 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-41(8)/2017/1267/XIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie
2017 8895 2017-12-18 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-6(17)/2017/605/I/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Górniczo- Hutniczych "BOLESŁAW" S.A. z siedzibą w Bukownie
2017 8896 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2017 8897 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Zawoja z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8898 2017-12-18 Informacja Informacja Nr WG.6621.11.76.2016 Starosty Suskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica w jednostce ewidencyjnej Gmina Zawoja
2017 8899 2017-12-18 Informacja Informacja Nr WG.6621.12.21.2017 Starosty Suskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnawa Dolna w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
2017 8900 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2017 8901 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 8902 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2017 8903 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2017 8904 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/452/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8905 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/459/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8906 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/461/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno”.
2017 8907 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/361/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XLIII/345/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”.
2017 8908 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8909 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8910 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8911 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8912 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/460/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych gminy na lata 2018 – 2022”
2017 8913 2017-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2017 r.
2017 8914 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/66/TK/17 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Dobczyce zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070km 0+750 - 1+781,07w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2017 8915 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 8916 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8917 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8918 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 8919 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 8920 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8921 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/613/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gaboń”
2017 8922 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 8923 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/217/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 8924 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 8925 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XL/309/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 8926 2017-12-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” zawartego w dniu 15 listopada 2017 r.
2017 8927 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/285/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 8928 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/37/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2017 8929 2017-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łososinie Dolnej przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2017 r.
2017 8930 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap I
2017 8931 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 8932 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8933 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 8934 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 8935 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/334/17 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8936 2017-12-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/154/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. na rok 2018
2017 8937 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 8938 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/525/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 8939 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/366/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 8940 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 8941 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 8942 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice
2017 8943 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/383/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA na rok 2018
2017 8944 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 316/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadział w miejscowości Młodziejowice
2017 8945 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadział w miejscowości Książniczki
2017 8946 2017-12-21 Komunikat Komunikat Nr 16/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 8947 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8948 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 8949 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2017 8950 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 8951 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolnej.
2017 8952 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.26.2017.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8953 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 8954 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 8955 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8956 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 8957 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/505/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 8958 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/506/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
2017 8959 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/507/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018
2017 8960 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/509/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 8961 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 8962 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018
2017 8963 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017.
2017 8964 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2017 8965 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Lubień przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 8966 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/75/TK/17 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2017 8967 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. do porozumienia X/75/TK/17 z dnia 09.06.2017 r. dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2017 8968 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/16 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 773 w m. Poskwitów odc. 150 km 0+107,5 – 0+507,5”
2017 8969 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/57/TK/16 Wójta Gminy Stryszawa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Stryszawa zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka w m. Stryszawa odc. 020 km 3+497 - odc.030 km 0+180 str. lewa i odc. 030 km 1+085 - odc. 030 km 1+320 str. prawa”
2017 8970 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.9.2017 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2017 8971 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 listopada 2017 r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.291.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 8972 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 389/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 8973 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 390/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 8974 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/516/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, w Branżową Szkołę I stopnia im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
2017 8975 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
2017 8976 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/518/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach.
2017 8977 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/519/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu.
2017 8978 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/520/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.
2017 8979 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/521/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie.
2017 8980 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/522/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu.
2017 8981 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/523/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie.
2017 8982 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/524/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej.
2017 8983 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/525/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej.
2017 8984 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/526/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.
2017 8985 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/527/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 8986 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 2070/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 8987 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok.
2017 8988 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 474/173/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 8989 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 484/174/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 8990 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XV/41/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2017.
2017 8991 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/228/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8992 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/229/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2017 8993 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.343.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8994 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza- Ryszarda Nowaka a: Gminą Uście Gorlickie reprezentowanym przez: 1. Wójta Gminy Uście Gorlickie - Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie - Marii Bardo
2017 8995 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały rady gminy Igołomia - Wawrzeńczyce nr xxxix/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2017 8996 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie Nr X/19/TK/16 Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Drwinia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 964 polegająca na budowie zatok autobusowych, chodnika ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia hybrydowego, przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia w kilometrze odc. 470 km 2+542 do odc. 480 km 0+059 ”
2017 8997 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 8998 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/379/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 8999 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/380/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2017 9000 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/382/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 9001 2017-12-22 Informacja Informacja Nr OKR-4210-46(7)/2017/285/XIIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej przedsiębiorstwu energetycznemu Elektrociepłownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu zmiany taryfy dla ciepła w zakresie zmiany terminu jej obowiązywania
2017 9002 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017.
2017 9003 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 9004 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i  niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 9005 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9006 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2018 rok.
2017 9007 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/535/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 9008 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 9009 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektów „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwo gazowe lub biomasa)" oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwa stałe)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
2017 9010 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9011 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/555/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 9012 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/559/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA ROK 2018
2017 9013 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/318/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 9014 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/323/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9015 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/322/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 9016 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/325/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2018 ROK
2017 9017 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2018
2017 9018 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Trzebieńczyce, gmina Zator
2017 9019 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr 1249/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 9020 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/299/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzezonym, obowiązujących w 2018 r.
2017 9021 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2017 9022 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok.
2017 9023 2017-12-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2017 r. NA ROK 2018
2017 9024 2017-12-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE NA ROK 2018
2017 9025 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9026 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 9027 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/285/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2017 9028 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice
2017 9029 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
2017 9030 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 9031 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2017 roku.
2017 9032 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/249/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2017 9033 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kłaj.
2017 9034 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 9035 2017-12-22 Uchwała</