Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6760 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/154/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2017 6761 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego pn. Remont odcinka drogi gminnej Kobylec - Zagórzany w km 1+ 400 – 1+700 na terenie miejscowości Zagórzany i Kobylec / nr ewid. dróg – 560119K i 580185K / oraz przekazania pomocy finansowej na rzecz Gminy Łapanów
2017 6762 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/499/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych
2017 6763 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka po prawej stronie na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr K470030
2017 6764 2017-11-02 Aneks Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2017 6765 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w ograniczonym zakresie, niezbędnym do przygotowania inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 4+783 do km 5+707 w miejscowości Leśnica” oraz przekazanie zarządu drogi powiatowej nr 1647K na wskazanym powyżej odcinku
2017 6766 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 6767 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 6768 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6769 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 6770 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gromcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gromcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu
2017 6771 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żarkach wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Żarkach
2017 6772 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu
2017 6773 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana "Bolka" w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Barana "Bolka" w Libiążu
2017 6774 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu
2017 6775 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych.
2017 6776 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2017 6777 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XL/610/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 6778 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/383/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2017 6779 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6780 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 6781 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/392/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 6782 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6783 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVIII/279/2010 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego
2017 6784 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6785 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/221/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6786 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6787 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/217/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2017 6788 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2017 6789 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną.
2017 6790 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/216/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 6791 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/331/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6792 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/333/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości
2017 6793 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/334/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2017 6794 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/335/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2017 6795 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/336/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomości
2017 6796 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r.
2017 6797 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 6798 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Grybów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 6799 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 6800 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6801 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/478/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Artura Grottgera z ulicą Grunwaldzką w Nowym Sączu
2017 6802 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/17 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 6803 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/17 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6804 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radłów, gmina Radłów
2017 6805 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/321/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Biskupice Radłowskie
2017 6806 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 6807 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/637/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., uchwałą Nr X/163/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r., uchwałą nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz uchwałą nr XXXIV/589/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.
2017 6808 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/638/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 758, 851, 853, 855, 900, 921
2017 6809 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/641/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2017 6810 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/642/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2017 6811 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/643/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2017 6812 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 6813 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Moszczenicy
2017 6814 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Staszkówka
2017 6815 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6816 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 6817 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/220/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6818 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Wanata w Moszczenicy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Moszczenicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Wanata w Moszczenicy wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Moszczenicy
2017 6819 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce, w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
2017 6820 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Moszczenica
2017 6821 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 6822 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6823 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2017 6824 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2017 6825 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 6826 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku
2017 6827 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku
2017 6828 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2017 6829 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2017 6830 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko
2017 6831 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko
2017 6832 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27  września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6833 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/789/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/277/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 6834 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2017 6835 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2017 6836 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/802/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu.
2017 6837 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/803/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
2017 6838 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/804/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu.
2017 6839 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/805/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu.
2017 6840 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/806/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9  im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
2017 6841 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/807/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu.
2017 6842 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/808/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 6843 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/809/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 6844 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 6845 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/812/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6846 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej oplaty
2017 6847 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków
2017 6848 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Książ Wielki
2017 6849 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XL/267/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 6850 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 6851 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.459.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6852 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.461.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2017 6853 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.463.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna udzielonej spółkom wodnym
2017 6854 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 6855 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 6856 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6857 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
2017 6858 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/351/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2017 6859 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6860 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6861 2017-11-03 Informacja Informacja Nr OKR-4110-10(9)/2017/188/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2017 6862 2017-11-03 Informacja Informacja Nr OKR-4110-11(11)/2017/188/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 6863 2017-11-03 Informacja Informacja Nr OKR-4110-12(8)/2017/188/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2017 6864 2017-11-03 Informacja Informacja Nr OKR-4110-47(7)/2017/257/JPi1 i OKR-4110-48(7)/2017 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2017 6865 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu
2017 6866 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Rafała Kuklę- Burmistrza Miasta Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza o następującej treści:
2017 6867 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 6868 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/487/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 6869 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/488/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Wieliczka instrumentem płatniczym
2017 6870 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach
2017 6871 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Obary w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Obary w Witkowicach
2017 6872 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łękach
2017 6873 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcu
2017 6874 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Bohaterów Westerplatte w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kętach
2017 6875 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi
2017 6876 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach
2017 6877 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
2017 6878 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
2017 6879 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Bulowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach
2017 6880 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Witkowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2017 6881 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 w Kętach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach
2017 6882 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 6883 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-403-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.06.2017r., poz. 3811) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16.
2017 6884 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-407-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6885 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów.
2017 6886 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/331/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6887 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 6888 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.
2017 6889 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/221/17 z dnia 29 marca2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2017 6890 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 6891 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina
2017 6892 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/498/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina oraz uchwałą nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2017 6893 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr 243/XXIX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 6894 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 6895 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie” na bazie istniejącego „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie „ oraz nadania jej statutu.
2017 6896 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/344/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6897 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 6898 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu.
2017 6899 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Wielkiej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Wielkiej Wsi.
2017 6900 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wojnicz.
2017 6901 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2017 6902 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 6903 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/97 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie granic Miasta Krzeszowice
2017 6904 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/452/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2017 6905 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/453/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2018 rok
2017 6906 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5  w Zawoi Gołyni
2017 6907 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne
2017 6908 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w  Zawoi Wilcznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w  Zawoi Wilcznej
2017 6909 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skawicy w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zenona Klemensiewicza i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy
2017 6910 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawoi Centrum w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum wraz z Filią Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum wraz z Filią Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop
2017 6911 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/366/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2000 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne
2017 6912 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w Skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
2017 6913 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 6914 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Program Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 6915 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/430/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6916 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/432/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej, Publiczne Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego
2017 6917 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/433/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2017 6918 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi i Przedszkole im. Świętej Kingi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi i Przedszkole im. Świętej Kingi
2017 6919 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/435/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy, Publiczne Gimnazjum im. prof. Aleksandra Kosiby, Szkoły Podstawowej im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby
2017 6920 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/436/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach
2017 6921 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/437/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowicach, Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole
2017 6922 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/438/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sitnicy
2017 6923 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/439/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole
2017 6924 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/440/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6925 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
2017 6926 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 6927 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie
2017 6928 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/352/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ”.
2017 6929 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/351/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w  sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w  Podegrodziu"
2017 6930 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/368/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, z późniejszymi zmianami
2017 6931 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/350/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6932 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 6933 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 października 2017 r. do Porozumienia nr 2/PG/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
2017 6934 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 6 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 6935 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Alwerni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni
2017 6936 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Brodłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach
2017 6937 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kwaczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Patelskiego w Kwaczale
2017 6938 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Grojcu
2017 6939 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej
2017 6940 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty
2017 6941 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach
2017 6942 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 6943 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr 1196/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6944 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 6945 2017-11-06 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 6946 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/447/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 6947 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/229/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa.
2017 6948 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2017 6949 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6950 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.369.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 6951 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.371.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6952 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.372.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 6953 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.377.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.
2017 6954 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 6955 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/282/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków
2017 6956 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/284/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromniku
2017 6957 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku
2017 6958 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku
2017 6959 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 6960 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach  domowych na terenie gminy Gromnik w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 6961 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6962 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2017 6963 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6964 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6965 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.272.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6966 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2017 6967 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2017 6968 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.285.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: : zmiany uchwały nr IV/42/03 /2003 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.
2017 6969 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.286.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Białce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Białce.
2017 6970 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.287.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Juszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie.
2017 6971 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.288.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grzechyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Grzechyni.
2017 6972 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.289.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnówce.
2017 6973 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kojszówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Kojszówce.
2017 6974 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.291.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu.
2017 6975 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr xxix.292.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
2017 6976 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.293.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Makowie Podhalańskim.
2017 6977 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.294.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 6978 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2017 6979 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 6980 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 6981 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/783/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi
2017 6982 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/784/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382
2017 6983 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
2017 6984 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 6985 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2017 6986 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2017 6987 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 6988 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/186/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 6989 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/187/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2018 r.
2017 6990 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2017 6991 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2017 6992 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/188/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2018 r.
2017 6993 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 273/XXXV/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat w 2018 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 6994 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 272/XXXV/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat w 2018 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
2017 6995 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/333/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 6996 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grobli w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Grobli z Oddziałem Przedszkolnym
2017 6997 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2017 6998 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dziewinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Dziewinie
2017 6999 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świniarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Świniarach
2017 7000 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
2017 7001 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/324/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Drwini w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini
2017 7002 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2017 7003 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/2016 z dnia 05 września 2016r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2016 r. poz. 5290).
2017 7004 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2016 z dnia 05 września 2016 r. dot. ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2016 r. poz. 5291).
2017 7005 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2012 r. poz. 3785; zm. Uchwałą Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 08 maja 2017 roku Dz.Urz.Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3547).
2017 7006 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 7007 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/357/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2017 7008 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7009 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 100/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kiczni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kiczni.
2017 7010 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 101/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maszkowicach.
2017 7011 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 102/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy.
2017 7012 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 103/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczereżu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczereżu.
2017 7013 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 104/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zabrzeży w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zabrzeży.
2017 7014 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 105/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zarzeczu.
2017 7015 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 106/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jazowsku.
2017 7016 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 107/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zagorzynie.
2017 7017 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 108/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarnym Potoku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.
2017 7018 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 109/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.
2017 7019 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 110/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wilkowicza w Łącku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 7020 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 111/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 7021 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 112/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola, przyjęcia aktu założycielskiego oraz nadania statutu.
2017 7022 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 116/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7023 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/459/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7024 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/460/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7025 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/465/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 7026 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/474/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
2017 7027 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/475/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
2017 7028 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/476/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95
2017 7029 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/479/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na obszarze miasta Nowego Sącza
2017 7030 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś
2017 7031 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/332/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce
2017 7032 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7033 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/336/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 7034 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 7035 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 7036 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie prawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
2017 7037 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 7038 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7039 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2017 7040 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/267/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7041 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 7042 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7043 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2018 roku
2017 7044 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2018 r.
2017 7045 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7046 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2017 7047 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7048 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2017 7049 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2017
2017 7050 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/429/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 7051 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/433/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2017 7052 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/435/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2017 7053 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2017 7054 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
2017 7055 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7056 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/473/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu
2017 7057 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXXXVII/2125/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
2017 7058 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXXXVII/2127/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2017 7059 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/494/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.
2017 7060 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/495/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini.
2017 7061 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/496/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini.
2017 7062 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/497/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini.
2017 7063 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/498/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej.
2017 7064 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/499/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej.
2017 7065 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/500/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Psarach.
2017 7066 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/501/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myślachowicach.
2017 7067 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/502/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
2017 7068 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 7069 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/440/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 7070 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/447/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie
2017 7071 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/448/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie
2017 7072 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/449/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7073 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie
2017 7074 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
2017 7075 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/452/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie
2017 7076 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/453/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną Nr 11  im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
2017 7077 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/454/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie
2017 7078 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/455/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie
2017 7079 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/456/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
2017 7080 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/457/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie
2017 7081 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/458/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2017 7082 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/459/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w ośmioletnią Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
2017 7083 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/460/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
2017 7084 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/461/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2017 7085 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/462/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7086 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/463/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie
2017 7087 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/464/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
2017 7088 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/465/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7089 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/466/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2017 7090 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2017 7091 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/468/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2017 7092 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/469/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2017 7093 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/470/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2017 7094 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/471/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7095 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7096 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/473/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2017 7097 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2017 7098 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/475/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2017 7099 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/476/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2017 7100 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/477/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2017 7101 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/478/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7102 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/479/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7103 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2017 7104 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/481/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7105 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/482/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2017 7106 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7107 2017-11-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Zasole” z rzeki Soły w miejscowości Oświęcim
2017 7108 2017-11-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy
2017 7109 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/503/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie.
2017 7110 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 7111 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 7112 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2017 7113 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biertowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Biertowicach.
2017 7114 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach.
2017 7115 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.
2017 7116 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku.
2017 7117 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/244/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 7118 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7119 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
2017 7120 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2017 7121 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2017 rok.
2017 7122 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok.
2017 7123 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/268/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej.
2017 7124 2017-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 7125 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów.
2017 7126 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 335/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 7127 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 345/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. W sprawie : ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7128 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 346/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. W sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7129 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 7130 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 7131 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2017 7132 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 7133 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
2017 7134 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/297/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 7135 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2017 7136 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/294/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2017 7137 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211 /2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 7138 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 7139 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/314/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Biskupicach
2017 7140 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/315/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Bodzanowie
2017 7141 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łazanach
2017 7142 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach
2017 7143 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach
2017 7144 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 7145 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2017 7146 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok
2017 7147 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/333/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7148 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 7149 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ropa
2017 7150 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Ropie
2017 7151 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XX/121/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Oświatowych w Ropie oraz nadania jej Statutu
2017 7152 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL-404-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 7153 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/324/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r.
2017 7154 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/323/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017-2022.
2017 7155 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2017 7156 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Pleśna.
2017 7157 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2016 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2017 7158 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 7159 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 7160 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna".
2017 7161 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 7162 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/328/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 7163 2017-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 7164 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 1201/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7165 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 1204/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7166 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 7167 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Szymbarku
2017 7168 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Bobowej
2017 7169 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Bieczu
2017 7170 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/181/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Gorlicach
2017 7171 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/182/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Gorlicach
2017 7172 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/183/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3  w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Gorlicach
2017 7173 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/184/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Bobowej
2017 7174 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Bobowej
2017 7175 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/186/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Bieczu
2017 7176 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorlicach
2017 7177 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Gorlicach
2017 7178 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Gorlicach
2017 7179 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kobylance
2017 7180 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szymbarku
2017 7181 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kobylance
2017 7182 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymbarku
2017 7183 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/194/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kobylance
2017 7184 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku
2017 7185 2017-11-09 Informacja Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku
2017 7186 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 7187 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2017 7188 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice
2017 7189 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów
2017 7190 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/325/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7191 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2017 7192 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/328/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7193 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/367/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2017 rok
2017 7194 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/370/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2017 7195 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/371/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2017 7196 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/372/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2017 7197 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/374/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7198 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/200/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2017 7199 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość z terenu Gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7200 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 7201 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kaninie
2017 7202 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
2017 7203 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie
2017 7204 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młynnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młynnem
2017 7205 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
2017 7206 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
2017 7207 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/210/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
2017 7208 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/211/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
2017 7209 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
2017 7210 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
2017 7211 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
2017 7212 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej
2017 7213 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie
2017 7214 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi
2017 7215 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 7216 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”
2017 7217 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 7218 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 7219 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 7220 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 7221 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 7222 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 7223 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2017 7224 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2017 7225 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 7226 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krościenko - Niwki (DPS)
2017 7227 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Zawodzie”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 376, poz. 2759 z dnia 14.07.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2012 r. poz. 49)
2017 7228 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017
2017 7229 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na realizację zadań inwestycyjnych „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 7230 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r.
2017 7231 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 7232 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2017 7233 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 445/164/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 7234 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/339/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2017 7235 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/340/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 270593K w Szymbarku
2017 7236 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/341/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2017 7237 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/345/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7238 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7239 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2017 7240 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mędrzechowie Nr XXVI/179/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 7241 2017-11-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 7242 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2017 7243 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/267/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 7244 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/289/2009 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach
2017 7245 2017-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 31 października 2017 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
2017 7246 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2017 7247 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/469/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"
2017 7248 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/470/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"
2017 7249 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/471/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"
2017 7250 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/245/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2017 7251 2017-11-10 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 31 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz nr 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2017 7252 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 7253 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2017 7254 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7255 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7256 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XL-397-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Andrychów na lata 2017 - 2020
2017 7257 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.211.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.153.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie określenia zasad, ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 7258 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.213.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 7259 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.215.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 7260 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.216.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
2017 7261 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV.218.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Lipnica Murowana.
2017 7262 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.40.2017 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 7263 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 7264 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2017 7265 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: „WADOWICKIE CENTRUM KULTURY”
2017 7266 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7267 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa
2017 7268 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 7269 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 7270 2017-11-10 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 września 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r.w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 29 września 2017 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina reprezentowaną przez Pana Pawła Kolasę – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Pana Roberta Adamczyka – Z-cę Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2017 7271 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach.
2017 7272 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogwizdowie.
2017 7273 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy w Szkołę Podstawową im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy.
2017 7274 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Zespołu Szkół w Tczycy w Szkołę Podstawową w Tczycy.
2017 7275 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr 120/XL/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
2017 7276 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2017 7277 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/245/2013 z 31 stycznia 2013r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju do załatwiania idnywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7278 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/270/2013 z 26 marca 2013 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania idnywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7279 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Banicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Banicy
2017 7280 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śnietnicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śnietnicy
2017 7281 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hańczowej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hańczowej
2017 7282 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie.
2017 7283 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysowej-Zdroju, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysowej-Zdroju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysowej-Zdroju wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysowej-Zdroju.
2017 7284 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uściu Gorlickim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.
2017 7285 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Brunarach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Brunarach.
2017 7286 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Uściu Gorlickim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim
2017 7287 2017-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2017 7288 2017-11-10 Komunikat Komunikat Nr 13/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7289 2017-11-10 Komunikat Komunikat Nr 14/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7290 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/203/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/157/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7291 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXXXVII/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza”
2017 7292 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXXXVII/2132/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”
2017 7293 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXXXVII/2133/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice – Ogród Akademicki”
2017 7294 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
2017 7295 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 477/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2017 7296 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 478/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 7297 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 480/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2017 7298 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/338/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 7299 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/489/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 7300 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.320.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7301 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7302 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 roku
2017 7303 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7304 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 7305 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 7306 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 7307 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7308 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 7309 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brunarach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brunarach
2017 7310 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.285.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7311 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.287.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.275.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bereście w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bereście
2017 7312 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.288.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.276.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2017 7313 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.289.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2017 7314 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.290.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2017 7315 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7316 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr xl/195/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej.
2017 7317 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr xl/196/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/142/2012 w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7318 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 7319 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/291/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 7320 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w  2018 roku.
2017 7321 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.
2017 7322 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Czchów za pomocą instrumentu płatniczego.
2017 7323 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mędrzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie .
2017 7324 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Woli Mędrzechowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Mędrzechowskiej.
2017 7325 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Piotrowicach.
2017 7326 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/193/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu.
2017 7327 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/192/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Przeciszowie.
2017 7328 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/188 /17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 7329 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7330 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów.
2017 7331 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/438/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu nr XXVI/252/2016 z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gołaczewy.
2017 7332 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/259/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Gołcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7333 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/261/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2018
2017 7334 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/262/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
2017 7335 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/263/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 7336 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7337 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/265/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 7338 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/271/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 7339 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/272/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali pneumatycznej w Szreniawie
2017 7340 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 343/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2017 7341 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 344/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7342 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 342/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2017 7343 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka
2017 7344 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 7345 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2017 7346 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/338/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7347 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 7348 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 324/35/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7349 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 329/35/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7350 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 332/35/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7351 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 337/36/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7352 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 339/36/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7353 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 351/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7354 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 358/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7355 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 360/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7356 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 362/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7357 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 364/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7358 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 366/38/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7359 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 375/38/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7360 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 377/38/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7361 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/302/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 7362 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 1207/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7363 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/491/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 7364 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 7365 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 7366 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 7367 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 7368 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7369 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
2017 7370 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim i nadania mu Statutu
2017 7371 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Rzepiennik Strzyżewski Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach
2017 7372 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 7373 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ze zmianami
2017 7374 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 475/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2017 7375 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/231/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 7376 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/233/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
2017 7377 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/241/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
2017 7378 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/242/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2017 7379 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/240/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2017 7380 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/234/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
2017 7381 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/237/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2017 7382 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/239/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
2017 7383 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/238/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2017 7384 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/235/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
2017 7385 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/236/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2017 7386 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice
2017 7387 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Żegocina
2017 7388 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7389 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żegocina na lata 2018 – 2022
2017 7390 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 7391 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka
2017 7392 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka
2017 7393 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka
2017 7394 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kamionka Wielka
2017 7395 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 7396 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2017 7397 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7398 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/270/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2017 7399 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi ze Szkoła Podstawową Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi ze Szkoła Podstawową Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej
2017 7400 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/273/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Franciszka w Asyżu w Łabowej
2017 7401 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Maciejowej
2017 7402 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czaczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
2017 7403 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7404 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 7405 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 7406 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 7407 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka
2017 7408 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Zasypnica
2017 7409 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Role
2017 7410 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w Suchej Beskidzkiej
2017 7411 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Podksięże
2017 7412 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7413 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7414 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i ddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2017 7415 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XL/599/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz
2017 7416 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 7417 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/342/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 7418 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2017 7419 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7420 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/348/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 7421 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 7422 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/228/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7423 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa.
2017 7424 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7425 2017-11-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2017
2017 7426 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2017 7427 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/341/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 7428 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7429 2017-11-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/CHZ/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2017 7430 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2017 7431 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XL/193/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7432 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/213/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre
2017 7433 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2017 7434 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr 263/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2018 rok
2017 7435 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 7436 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7437 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 7438 2017-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Chełmek
2017 7439 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 7440 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/343/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 rok
2017 7441 2017-11-16 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-40(8)/2017/443/XIIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowosci Chełmek
2017 7442 2017-11-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
2017 7443 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łączanach.
2017 7444 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach.
2017 7445 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 7446 2017-11-17 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Krakowa województwa małopolskiego
2017 7447 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 7448 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7449 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017  rok
2017 7450 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w  miejscowości Kluszkowce.
2017 7451 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czorsztyn.
2017 7452 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Sierosławicach.
2017 7453 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2007 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku.
2017 7454 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sierosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach.
2017 7455 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie.
2017 7456 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku.
2017 7457 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2017 - 2022.
2017 7458 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/718/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7459 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2017 7460 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 rok
2017 7461 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7462 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7463 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.
2017 7464 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7465 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 7466 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7467 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/313/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/215/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2017 7468 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/314/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Wapienne
2017 7469 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 7470 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
2017 7471 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stryszów.
2017 7472 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie : określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2017 7473 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222 /17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół i stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy- Tetmajera w Zembrzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Przerwy -Tetmajera wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zembrzycach.
2017 7474 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.
2017 7475 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej.
2017 7476 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/221/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 7477 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zembrzyce instrumentem płatniczym.
2017 7478 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI.379.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 7479 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI.385.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7480 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LVIII.382.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 7481 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/222/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radziemice na lata 2017 – 2022 oraz Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Radziemice na lata 2017 – 2022.
2017 7482 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
2017 7483 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 7484 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/198/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 7485 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/199/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 7486 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2017 7487 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017  .
2017 7488 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni
2017 7489 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bogdanówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7490 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7491 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Marusarza w Tokarni w ośmioletnia Szkołę Podstawową
2017 7492 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7493 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7494 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 7495 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2158/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25.
2017 7496 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2155/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
2017 7497 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2154/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie.
2017 7498 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2153/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie.
2017 7499 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2152/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie.
2017 7500 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2151/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.
2017 7501 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2150/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie.
2017 7502 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2149/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.
2017 7503 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2148/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.
2017 7504 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2147/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.
2017 7505 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2144/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2017 7506 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2141/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7507 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie
2017 7508 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI-262-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. dotyczącej programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 7509 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI-260-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017- 2021 oraz zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 7510 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów
2017 7511 2017-11-20 Informacja Informacja Nr SGE.6620.3.94.2017 Starosty Olkuskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Trzyciąż obręb ewidencyjny Zadroże
2017 7512 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 7513 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 7514 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna
2017 7515 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII.380.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 7516 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 7517 2017-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
2017 7518 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/515/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Iskry w Mietniowie
2017 7519 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/519/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
2017 7520 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/520/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
2017 7521 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/521/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
2017 7522 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/220/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7523 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/222/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 7524 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/226/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Grybowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie.
2017 7525 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/227/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie oraz nadania statutu.
2017 7526 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/62/TK/17 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Alwernia zadania pn.Przebudowa DW 780 w m. Brodła - ul. Galicyjska na odc. 110 od km 0+078,42 - 0+426,68 w zakresie budowy chodnika oraz remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem, remontu przepustu drogowego, remontu istniejącego chodnika w pasie DW na działkach 370/25,548/1,370/9,370/10,553/1 obręb Brodła jed. ewid. Alwernia”
2017 7527 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/63/TK/17 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Alwernia zadania pn. Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780"
2017 7528 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/65/TK/17 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Babice zadania pn. „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2017 7529 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/64/TK/17 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2017 7530 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/39/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2017 7531 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/41/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn." Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa"
2017 7532 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/33/TK/17 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica, odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2017 7533 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/52/TK/17 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 - 0+911 odc. 150 w m. Poskwitów o długości ok 455 mb - etap II”
2017 7534 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/51/TK/17 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 3+839,00 - 4+631,00, odc. 050 km 0+003,20 - 0+584,00”
2017 7535 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/55/TK/17 Burmistrza Libiąża; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Libiąż zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach, droga wojewódzka nr 780”
2017 7536 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/47/TK/17 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w srawie powierzenia do realizacji Gminie Łącko zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko" - etap I”
2017 7537 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/38/TK/17 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Łużna zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I”
2017 7538 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/76/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów"
2017 7539 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/17 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Sucha Beskidzka zadania pn. "Zmiana oraganizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej"
2017 7540 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/42/TK/17 Wójta Gminy Sułoszowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Przebudowa DW 773 polegająca na budowie chodnika oraz budowie przejścia dla pieszych w m. Sułoszowa, obręb geodezyjny Sułoszowa II na działce 1243”
2017 7541 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wieliczka zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2017 7542 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/46/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. "Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2017 7543 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/14/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm Kolonia Grabie".
2017 7544 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa chodników w m. Zarzecze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783 - etap II"
2017 7545 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/187 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego przez gminę Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków pozyskanych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe.
2017 7546 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1807K w Trzebieńczycach
2017 7547 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach oraz nr 1866K ul. Suskiego we Włosienicy
2017 7548 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach
2017 7549 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1820K – ul. Sobieskiego w Kętach, nr 1823K – ul. Legionów w Kętach
2017 7550 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 7551 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7552 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7553 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 7554 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2017 7555 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7556 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu
2017 7557 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/510/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
2017 7558 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/511/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Szarka w Grabiu
2017 7559 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/517/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciborsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
2017 7560 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/518/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sierczy
2017 7561 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/394/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Maniowie, o strukturze organizacyjnej I-III
2017 7562 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku
2017 7563 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2018
2017 7564 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2018
2017 7565 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/398/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin
2017 7566 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 7567 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLI.380.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.338.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień
2017 7568 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/436/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7569 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII.465.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7570 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice
2017 7571 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Mszana Dolna
2017 7572 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2143/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 7573 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2142/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2017 7574 2017-11-22 Aneks Aneks Nr 9 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 listopada 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 2 z dnia 17 września 2015 r., nr 3 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 4 z dnia 8 czerwca 2016 r., nr 5 z dnia 24 października 2016 r., nr 6 z dnia 5 grudnia 2016 r. aneksem nr 7 z 23 maja 2017 r. oraz aneksem nr 8 z 26 lipca 2017 r. w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 7575 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/505/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
2017 7576 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/506/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
2017 7577 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/507/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
2017 7578 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/508/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Byszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Byszycach
2017 7579 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/509/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Golkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Golkowicach
2017 7580 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/512/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
2017 7581 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
2017 7582 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/514/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
2017 7583 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/516/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Kingi w Podstolicach
2017 7584 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/489/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2017 7585 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 7586 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.41.2017 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 16 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 7587 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/334/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze
2017 7588 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/294/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2017 7589 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/296/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7590 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/297/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna w roku 2018.
2017 7591 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/298/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7592 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/385/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny
2017 7593 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/386/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny
2017 7594 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Nr 36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza w zarząd odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy prawostronnej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1410K relacji Zdonia – Czchów – Iwkowa dz. nr 764 w Zakliczynie – od dz. nr 742/6 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 do dz. nr 706/1 (km roboczy od 0+000 do 0+747) z odwodnieniem kanalizacją deszczową pod ścieżką
2017 7595 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr 1216/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7596 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr 1219/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 7597 2017-11-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 7598 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/366/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 7599 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/368/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2017 7600 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/369/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017 7601 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/370/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7602 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/306/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 580791 K Dębina – Ostrów Szlachecki w  miejscowości Zatoka
2017 7603 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/309/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 7604 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 7605 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/232/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica
2017 7606 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/233/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7607 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr VII/234/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7608 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/17 Rady Gminy Olesno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2018
2017 7609 2017-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne, w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
2017 7610 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2017 7611 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/303/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobczyce
2017 7612 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 298/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapsze Niżne
2017 7613 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 300/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7614 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 301/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7615 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 302/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7616 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 307/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7617 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII - 308/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2017 7618 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”
2017 7619 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr LXXXVIII/2146/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”
2017 7620 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa
2017 7621 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa
2017 7622 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Miasta Jordanowa oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę na terenie Miasta Jordanowa w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 7623 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 7624 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7625 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7626 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 246/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7627 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 247/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7628 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 248/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 7629 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 249/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7630 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 254/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej.
2017 7631 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 244/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7632 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/197 Rady Gminy Mucharz z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7633 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
2017 7634 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/389/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego.
2017 7635 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/92/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Korzkiew
2017 7636 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/93/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybysławice
2017 7637 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/98/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 7638 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/99/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7639 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7640 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej w Olkuszu.
2017 7641 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Olkuszu.
2017 7642 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Specjalną w Olkuszu.
2017 7643 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Olkuszu.
2017 7644 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Olkuszu.
2017 7645 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Olkuszu.
2017 7646 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wolbromiu w Branżową Szkołę I Stopnia w Wolbromiu.
2017 7647 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Olkuszu.
2017 7648 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Olkuszu.
2017 7649 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7650 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/276/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7651 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wolbromiu.
2017 7652 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7653 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/279/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wolbromiu.
2017 7654 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
2017 7655 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2017 7656 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018r.
2017 7657 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XL/373/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 7658 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/221/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach projektu realizowanego przez Gminę Radziemice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7659 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 7660 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 7661 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym
2017 7662 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/317/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach
2017 7663 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
2017 7664 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach
2017 7665 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2017 7666 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 7667 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 7668 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/440/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Liszki
2017 7669 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/432/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 7670 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/437/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary
2017 7671 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 7672 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny
2017 7673 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 7674 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/305/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2017 7675 2017-11-24 Aneks Aneks Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 7676 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
2017 7677 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/103/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 7678 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/105/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/4/2014 Rady Gminy Zielonki w sprawie: określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
2017 7679 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/107/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2017 7680 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów w Lipniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Partyzantów w Lipniku
2017 7681 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Węglówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Józefa w Węglówce
2017 7682 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/275/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Wiśniowej
2017 7683 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 7684 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/301/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7685 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 7686 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Leszczynie w Publiczną Szkołę Podstawową w Leszczynie.
2017 7687 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2017 7688 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamionnej w ośmioletnią Publiczną Szkołe Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kamionnej.
2017 7689 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.
2017 7690 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej w ośmioletnią Publiczną Szkołe Podstawową im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej.
2017 7691 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/180/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7692 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.
2017 7693 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7694 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2017 7695 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy w Bolesławiu w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu
2017 7696 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2017 7697 2017-11-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2017 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Grybów, ul. Rynek 12,33-330 Grybów, NIP: 738-10-10-274, Regon 491893210 reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Grybów- Pawła Fydę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Grybów -Konrada Mrożka
2017 7698 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/395/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ
2017 7699 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/396/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX /267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.
2017 7700 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/398/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza
2017 7701 2017-11-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków, zmienionego aneksem nr 1/2017 z 24.08.2017 r. w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 7702 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 7703 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 7704 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2018r. na obszarze Gminy Żegocina
2017 7705 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2017 7706 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Żegocina.
2017 7707 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w Branżową Szkołę I stopnia w  Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
2017 7708 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7709 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7710 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2017 7711 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość Muchówka – etap „A”
2017 7712 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7713 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”
2017 7714 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI /377/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7715 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/170/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2018 r.
2017 7716 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7717 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018  rok.
2017 7718 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7719 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2018 roku.
2017 7720 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/302/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2017 7721 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 7722 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/726/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2017 7723 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/727/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmcu
2017 7724 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/728/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok.
2017 7725 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/730/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 7726 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 7727 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2017 7728 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI /146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 7729 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 7730 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Tymbark.
2017 7731 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Marka w Tymbark.
2017 7732 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.
2017 7733 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
2017 7734 2017-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.61.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 243/XXIX//2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części tj. w zakresie zwrotu „w tym pięć punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla lokalnych producentów win” w  § 1 uchwały
2017 7735 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/284/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 7736 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 7737 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 7738 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/436/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 7739 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grybów
2017 7740 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/212/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 7741 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr III/16/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 7742 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/393/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu
2017 7743 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 7744 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2017 7745 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 7746 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7747 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7748 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 7749 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/338/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 7750 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 7751 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lanckorońskich w Zakliczynie, z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Charzewicach.
2017 7752 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/332/ /2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach.
2017 7753 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Paleśnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Paleśnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy.
2017 7754 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gwoźdźcu wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu.
2017 7755 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/335 /2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Filipowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Filipowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach.
2017 7756 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 7757 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach
2017 7758 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/195/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 07 czerwca 2011 roku .
2017 7759 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/305/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny
2017 7760 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/307/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin
2017 7761 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/286/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2017 7762 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7763 2017-11-28 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017 7764 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/394/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Nowym Targu
2017 7765 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wietrzychowice
2017 7766 2017-11-28 Informacja Informacja Nr OKR-4110-60(11)/2017/215/GŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o udzielelniu koncesji na wytwarzanie ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie.
2017 7767 2017-11-28 Komunikat Komunikat Nr 15/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7768 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr 440/163/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 7769 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem
2017 7770 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 7771 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/205/17 Rady Gminy Olesno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 7772 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 7773 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 7774 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2017 7775 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/500/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2017 7776 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/501/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”
2017 7777 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2018
2017 7778 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2017 7779 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok.
2017 7780 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2017 7781 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim
2017 7782 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Glewcu
2017 7783 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Koniuszy
2017 7784 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegardowie
2017 7785 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2017 7786 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 7787 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXII/151/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7788 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/360/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7789 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/366/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/326/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r"
2017 7790 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/374/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zamiany Uchwały nr XLV/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2017 7791 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 7792 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 7793 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/502/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2022.
2017 7794 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/501/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 7795 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/499/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 7796 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/498/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w  2018 roku.
2017 7797 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/497/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2018  r.
2017 7798 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/496/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2018 roku.
2017 7799 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2017 7800 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 7801 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 7802 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 7803 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 7804 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 7805 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/245/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7806 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/246/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 7807 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2017 7808 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/248/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2017 7809 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/249/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 7810 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 7811 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7812 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice instrumentem płatniczym
2017 7813 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/263/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2017 7814 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2017 7815 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach
2017 7816 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/268/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej ze Szkołą Filialną w Ryczowie Chałupkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryczowie ze Szkołą Filialną w Ryczowie Chałupkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie
2017 7817 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Spytkowicach
2017 7818 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Spytkowicach
2017 7819 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Miejscu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Miejscu
2017 7820 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7821 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie Statutu Gminy Jabłonka
2017 7822 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020”
2017 7823 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XIII/107/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2017 7824 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr V/17/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2017 7825 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XXXVIII/304/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7826 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7827 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2017.
2017 7828 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/295/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.
2017 7829 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/296/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie.
2017 7830 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/297/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie.
2017 7831 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/298/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny i Gimnazjum w Pogórskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli.
2017 7832 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/299/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy.
2017 7833 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej.
2017 7834 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/301/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 7835 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7836 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/303/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.
2017 7837 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2017 7838 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skrzyszów.
2017 7839 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów.
2017 7840 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania.
2017 7841 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2017 7842 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2018 rok.
2017 7843 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2018 rok.
2017 7844 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: : zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.
2017 7845 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/275/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2017 7846 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/277/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 7847 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 7848 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/281/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r.
2017 7849 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/282/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2017 roku.
2017 7850 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7851 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7852 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce
2017 7853 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7854 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/366/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.
2017 7855 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2017 7856 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania statutu
2017 7857 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 rok
2017 7858 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 rok
2017 7859 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 rok
2017 7860 2017-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2017 7861 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 7862 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 7863 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7864 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2018 roku
2017 7865 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 7866 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2017 7867 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr 461/169/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 7868 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/314/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2017 7869 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2017 7870 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 7871 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie.
2017 7872 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/201/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 7873 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/162/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/95/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2016 r.