Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6042 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
2017 6043 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr 1160/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6044 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok
2017 6045 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/252/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 6046 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 6047 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 6048 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2017 6049 2017-10-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 września 2017 r. do Porozumienia z  22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowi
2017 6050 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr X/321/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6051 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok
2017 6052 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Gromnik lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych.
2017 6053 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gromnik.
2017 6054 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gromnik w 2017 roku.
2017 6055 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Gromnik.
2017 6056 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/563/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020
2017 6057 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/424/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2017 6058 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/425/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/279/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6059 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 6060 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.269.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Maków Podhalański, a realizującymi zadania własne gminy Maków Podhalański w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Maków Podhalański
2017 6061 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/298/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 6062 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku i uchylenia uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 roku.
2017 6063 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. W sprawie zmian Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2017 6064 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna
2017 6065 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 6066 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr 240/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 6067 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr 239/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 6068 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/232/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Sułkowice
2017 6069 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/180/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 6070 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 6071 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6072 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/317/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6073 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 6074 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 6075 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 6076 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 6077 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6078 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017.
2017 6079 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.
2017 6080 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku
2017 6081 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku
2017 6082 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
2017 6083 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gorzowie, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
2017 6084 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Chełmku, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
2017 6085 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
2017 6086 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/310/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chełmku, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku
2017 6087 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku
2017 6088 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/308/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2017 6089 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/306/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
2017 6090 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2017 6091 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6092 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6093 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2017 6094 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 6095 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/206/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 6096 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017 - 2020
2017 6097 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica
2017 6098 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2017 6099 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/347/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 6100 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2017 6101 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 6102 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 6103 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
2017 6104 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2017 6105 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6106 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/304/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2017 6107 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020.
2017 6108 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII/ 153/ 2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2017r.”
2017 6109 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Bytomsko.
2017 6110 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XL/418/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 6111 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XL/422/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2017 6112 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2017 6113 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 6114 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2017 6115 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 6116 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2017 6117 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2017 Wójta Gminy Kłaj; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2017 6118 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr X/49/TK/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sparwie powierzenia Gminie Słomniki do realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice - etap I”
2017 6119 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/306/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 6120 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wadowice instrumentem płatniczym
2017 6121 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania
2017 6122 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 6123 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2017 6124 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wadowicach
2017 6125 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
2017 6126 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 6127 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6128 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/221/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2017 6129 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Babicach.
2017 6130 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mętkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Mętkowie.
2017 6131 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego.
2017 6132 2017-10-04 Komunikat Komunikat Nr 12/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6133 2017-10-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2017 r. o decyzji zmieniającej koncesję na obrót ciepłem dla przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie
2017 6134 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zagórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Adolfa Chojnackiego.
2017 6135 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie
2017 6136 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Babicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Babicach.
2017 6137 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Jankowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jankowicach.
2017 6138 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mętkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Mętkowie.
2017 6139 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Zagórzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zagórzu.
2017 6140 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
2017 6141 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Harmęże oraz fragmentu terenu położonego w sołectwie Pławy
2017 6142 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIV/225/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 6143 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2017 6144 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 6145 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2017 6146 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tuchów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6147 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 6148 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/423/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6149 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/428/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2017 6150 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/429/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6151 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Mszana Dolna na lata 2017 – 2021.
2017 6152 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT)
2017 6153 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6154 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6155 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/449/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 6156 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/436/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
2017 6157 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/319/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6158 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 6159 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/304/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z dnia 7 sierpnia 2017r.
2017 6160 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bukownie: Nr XXIII/147/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Nr V/42/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
2017 6161 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6162 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno.
2017 6163 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6164 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 6165 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2017 6166 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6167 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/782/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6168 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1755K w Andrychowie
2017 6169 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/339/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2017 6170 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/346/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz zmianą przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator
2017 6171 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/213/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6172 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 6173 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
2017 6174 2017-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2017 6175 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark
2017 6176 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/625/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 921
2017 6177 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/627/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa
2017 6178 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
2017 6179 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2017 6180 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077
2017 6181 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 6182 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
2017 6183 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/224/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2017.
2017 6184 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/225/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VI/149/09 w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 6185 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/226/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, ich zastępców i kierowników w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2017 6186 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr VII/227/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2017 6187 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 6188 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku
2017 6189 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2017 6190 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach
2017 6191 2017-10-06 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2017 6192 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6193 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 6194 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2017 6195 2017-10-06 Porozumienie Porozumienie Nr 35.2017 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuz dróg powiatowych
2017 6196 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/431/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 6197 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/414/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 w sprawie realizacji na terenie Gminy Krzeszowice Programu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 6198 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.
2017 6199 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2017 6200 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/315/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2017 6201 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2017 6202 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/320/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2017 6203 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/324/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wielka Wieś instrumentem płatniczym
2017 6204 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/325/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 6205 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 6206 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6207 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6208 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 6209 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6210 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 6211 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 6212 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
2017 6213 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Świątniki Górne.
2017 6214 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 6215 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania
2017 6216 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/384/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie granic okręgów wyborczych
2017 6217 2017-10-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok
2017 6218 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/481/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 6219 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne
2017 6220 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 241/1 i 241/2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa
2017 6221 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 236/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Łososina Dolna lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 6222 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 237/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 6223 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 238/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - we wsi Łososina Dolna, Świdnik i Witowice Dolne
2017 6224 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 rok
2017 6225 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2017 6226 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 6227 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2017 6228 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2017 6229 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: ustanowienia wyróżnienia dla osób zasłużonych dla Miasta i Gminy Zator pod nazwą „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej”
2017 6230 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zator instrumentem płatniczym.
2017 6231 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6232 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/334/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kolejowej 34 w Zatorze
2017 6233 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXXXIII/2058/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do dróg publicznych kategorii gminnej oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
2017 6234 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXXXIII/2063/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017.
2017 6235 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
2017 6236 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI.447.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6237 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI.449.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. na terenie wsi Powroźnik
2017 6238 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Skała
2017 6239 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 6240 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6241 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6242 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2017 6243 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 6244 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 6245 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Niedźwiedź.
2017 6246 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/214/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2017 roku”.
2017 6247 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/482/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie w nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Skawina.
2017 6248 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/486/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora
2017 6249 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 93/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2017 6250 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 94/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Łącko.
2017 6251 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 95/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko
2017 6252 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 96/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko
2017 6253 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 98/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6254 2017-10-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Libiąża z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2016 rok
2017 6255 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.364.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych indywidualnych stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernichów
2017 6256 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.365.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2017 6257 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.367.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6258 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.368.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6259 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
2017 6260 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w  Mędrzechowie z  dnia 17 lutego 2009 r. w  sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
2017 6261 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2017 6262 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mędrzechowie.
2017 6263 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/323/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017” i uchylenia uchwały Nr XXXII/255/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 roku
2017 6264 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 6265 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem (ogłoszonej w Dz. Urzęd. Woj. Mał. w dniu 02-02-2017 r.)
2017 6266 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2017 6267 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 6268 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-379-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (z późn.zm).
2017 6269 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-380-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2017 6270 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-387-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2017 6271 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-390-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Wadowickiej w Inwałdzie.
2017 6272 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-391-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek II)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2017 6273 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-393-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6274 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-395-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
2017 6275 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/304/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 6276 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/306/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6277 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 6278 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2017 6279 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
2017 6280 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 6281 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 6282 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6283 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXI/160/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 marca 2017 r.
2017 6284 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2017 6285 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Alwernia
2017 6286 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie warunków przyznania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 6287 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu osłonowego celem realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 6288 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 6289 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok
2017 6290 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.
2017 6291 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/77 /2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
2017 6292 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6293 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 461/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2017 6294 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 466/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej - ulicy Kołłątaja i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej
2017 6295 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 467/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg powiatowych do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 6296 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 468/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 6297 2017-10-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisia Góra
2017 6298 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 6299 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017
2017 6300 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 235/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 6301 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/243/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice
2017 6302 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6303 2017-10-10 Aneks Aneks Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.291.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 6304 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 6305 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/81/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dziekanowice
2017 6306 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2017 6307 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/87/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych
2017 6308 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/88/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwalę Nr XXXVI/31/2014 Rady Gminy Zielonki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 6309 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/89/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 6310 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 436/160/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 6311 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2017 6312 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 6313 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 6314 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XL.280.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 6315 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XL.283.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego Uchwałą Nr LXI.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964), Uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755), Uchwałą Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1994) i Uchwałą Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1995)
2017 6316 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 6317 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 6318 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/273/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 6319 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/274/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 6320 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w UCHWALE NR XXXIX/264/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej
2017 6321 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 260/XXXIV/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016
2017 6322 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 268/XXXIV/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2017 roku
2017 6323 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 263/XXXIV/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
2017 6324 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 6325 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6326 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/229/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dobrej.
2017 6327 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/228/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dobrej.
2017 6328 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Dobrej.
2017 6329 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Inforamtycznych w Mszanie Dolnej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6330 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/225/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6331 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/224/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasdniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia.
2017 6332 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6333 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szczyrzycu w Branżową Szkołę I Stopnia
2017 6334 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6335 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/220/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6336 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6337 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 6338 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2017 6339 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 6340 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu.
2017 6341 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6342 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Iwanowice instrumentem płatniczym.
2017 6343 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6344 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6345 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
2017 6346 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/169/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tymbarku.
2017 6347 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2017 6348 2017-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa przeprowadzonych w dniu 8 października 2017 r.
2017 6349 2017-10-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego
2017 6350 2017-10-10 Informacja Informacja Nr OKA.4210.35.2017.1883.XIII.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie
2017 6351 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2017 6352 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/411/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 6353 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/413/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie
2017 6354 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/414/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
2017 6355 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2017 6356 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2017 6357 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Tarnowie
2017 6358 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/427/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2017 6359 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części placu w mieście Tarnowie
2017 6360 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/429/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazw nieruchomościom w mieście Tarnowie
2017 6361 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2017 6362 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina w Tarnowie
2017 6363 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina w Tarnowie
2017 6364 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/433/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2017 6365 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/434/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 „Zielone”
2017 6366 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6367 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/437/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie
2017 6368 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/478/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 6369 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/484/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia w Trzebini.
2017 6370 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/485/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego w Trzebini.
2017 6371 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 6372 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach.
2017 6373 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.
2017 6374 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Gruszowie
2017 6375 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie na Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gruszowie.
2017 6376 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany
2017 6377 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXI/220/2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017r.
2017 6378 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 6379 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 6380 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 6381 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy
2017 6382 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szreniawie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szreniawie
2017 6383 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysocicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysocicach
2017 6384 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 6385 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 6386 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2017”.
2017 6387 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2017 6388 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.
2017 6389 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/286/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2017
2017 6390 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/288/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6391 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22grudnia 2016r.
2017 6392 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 6393 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siepraw.
2017 6394 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXX-258-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania i wynajmu sal sportowych, boisk sportowych oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Sułoszowa.
2017 6395 2017-10-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6396 2017-10-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6397 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 6398 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 6399 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie:wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 6400 2017-10-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
2017 6401 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/277/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6402 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/278/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6403 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/279/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna dla obszarów położonych w sołectwach Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa
2017 6404 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6405 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej
2017 6406 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 6407 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeszcze za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 6408 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/325/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 6409 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr 1165/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6410 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr 1171/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6411 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2017 6412 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2017 6413 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2017 roku.
2017 6414 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6415 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr 1175/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6416 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr 1178/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6417 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr 1183/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
2017 6418 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 6419 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 6420 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 6421 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 6422 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2017 6423 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2017 6424 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2017 6425 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2017 6426 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kalinowa w Jawiszowicach
2017 6427 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2017 6428 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/273/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2017 6429 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2017 6430 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2017 6431 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2017 6432 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2017 6433 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6434 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Raba Wyżna na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6435 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/317/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Graboszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Graboszycach
2017 6436 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 6437 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Trzebieńczyce oraz nadania nazwy ulicy w sołectwie Rudze i nazwy ulicy w sołectwie Grodzisko, gmina Zator
2017 6438 2017-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.57.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 11 uchwały Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6439 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/216/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Grybów przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - SPR
2017 6440 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Brzeszcze
2017 6441 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Radgoszcz i Żdżary
2017 6442 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6443 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/305/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., Nr 442, poz. 3240)
2017 6444 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 6445 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/44/2015 z dnia 30.04.2015 roku poprzez uchylenie dotychczasowego Statutu Rady Seniorów w Raciechowicach i przyjęciu nowego statutu
2017 6446 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/168/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 6447 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
2017 6448 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice
2017 6449 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice
2017 6450 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2017 6451 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6452 2017-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 października 2017 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipnica Wielka w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
2017 6453 2017-10-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego
2017 6454 2017-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
2017 6455 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/475/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 6456 2017-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Stryszawka w km 3+462 w miejscowości Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski
2017 6457 2017-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Pozowice, gmina Skawina, powiat krakowski
2017 6458 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
2017 6459 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6460 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6461 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 6462 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6463 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 6464 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2017 rok
2017 6465 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/213/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6466 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr LV.359.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 6467 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr LV.361.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Miasta Limanowa
2017 6468 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/561/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 6469 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2017 6470 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2017 6471 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 6472 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/314/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6473 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/318/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 84/1 w Biesnej
2017 6474 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/317/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 914/27 w Mszance
2017 6475 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 6476 2017-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej
2017 6477 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/292/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 6478 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/285/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6479 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie
2017 6480 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr 165/139/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 6481 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr 166/143/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Chrzanowskiego.
2017 6482 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr 166/144/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 6483 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr 167/146/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 6484 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr 169/150/2017 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 6485 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzania przez Miasto Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Miasta Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2017 6486 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zaliczenia odcinka ulicy Kamieniec w Zakopanem do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 6487 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/592/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wschód w Zakopanem
2017 6488 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/593/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA
2017 6489 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/594/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE
2017 6490 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/603/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 6491 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 6492 2017-10-16 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-29(8)/2017/699/XIV/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.z siedzibą w Nowym Targu
2017 6493 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 6494 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/35/TK/17 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie ciężkowice zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2017 6495 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/43/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gorlice zadania pn." Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2017 6496 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/44/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap II”
2017 6497 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/17 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Lisia Góra zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 na odcinku 020 km 0+000,00+0+130,00"
2017 6498 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/36/TK/17 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie rzepiennik Strzyżewski zadania pn.„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 - etap I”
2017 6499 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/32/TK/17 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Sułkowice zadania pn.„Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2017 6500 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/48/TK/2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tarnów zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977"
2017 6501 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/28/TK/17 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tuchów zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej dł. 460 mb w m. Dąbrówka Tuchowska, Tuchów"
2017 6502 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/27/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2017 6503 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/29/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn.„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191 w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2017 6504 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/34/TK/17 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2017 6505 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/40/TK/17 Wójta Gminy Trzyciąż; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. "Przebudowa DW 794 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Zadroże (na odc. 130 km 3+400 - 3+455)"
2017 6506 2017-10-16 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-8(11)/2017/224/XII/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2017 6507 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584)
2017 6508 2017-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLIII/293/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 6509 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr LV.362.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych
2017 6510 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/379/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin
2017 6511 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/319/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2017 roku
2017 6512 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/380/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 6513 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/392/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 6514 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6515 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
2017 6516 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce
2017 6517 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 6518 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu
2017 6519 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/272/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 6520 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Jordanowa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 6521 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa
2017 6522 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa
2017 6523 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji
2017 6524 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2017 6525 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów
2017 6526 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach
2017 6527 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary
2017 6528 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie
2017 6529 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Libertowie
2017 6530 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
2017 6531 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
2017 6532 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani
2017 6533 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 6534 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gaju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju
2017 6535 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku.-
2017 6536 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 6537 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 6538 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/267/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2017 6539 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6540 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2017 6541 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry
2017 6542 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/382/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczucin oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 6543 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 371 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach.
2017 6544 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 369 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej.
2017 6545 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 370 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej.
2017 6546 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 372 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szerzynach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach.
2017 6547 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 368 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Swoszowej.
2017 6548 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/278/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6549 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 292/30/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 6550 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 295/30/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6551 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 297/30/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6552 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 299/31/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6553 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 302/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6554 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 304/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6555 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 306/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6556 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 310/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6557 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 312/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 6558 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr 316/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017r.
2017 6559 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiamy uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 6560 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Dobra i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 02.10.2017. r. do 31.12.2017 r.
2017 6561 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z art.6 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, związane z regulacją granicy działki Nr 980, obj. księgą wieczystą KW Nr NS1G/00052827/4, położonej w Łużnej, zajętej pod cmentarz wojenny Nr 123
2017 6562 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Nr 6/PG/2017 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarzadzania drogą polegającego na utwardzeniu pasa drogowego drogi powiatowej K1685 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe
2017 6563 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2017 rok
2017 6564 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII-295/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok.
2017 6565 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.306.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 186/14, 186/16, 186/18, 173/7, 176/19, 176/21, 178/7 do kategorii dróg powiatowych
2017 6566 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.308.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 6567 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.309.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego
2017 6568 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.312.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2017 6569 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.315.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok Nr XXVII.234.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 6570 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 6571 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 6572 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/299/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2017 rok
2017 6573 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica
2017 6574 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 6575 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr 314/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2017 r.
2017 6576 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu i nadania mu Statutu.
2017 6577 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2017 6578 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6579 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2017 6580 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 6581 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/350/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 6582 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/352/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 6583 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2113/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2017 6584 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/489/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 6585 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/494/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2017 6586 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/284/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 6587 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/287/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XL/271/05 Rady Gminy Klucze z dnia 19 stycznia 2005 roku w srawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Klucze.
2017 6588 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/270/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 6589 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gnojnik
2017 6590 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2089/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 6591 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2090/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6592 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2091/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2017 6593 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2095/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 6594 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2099/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.
2017 6595 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/467/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza
2017 6596 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 6597 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII - 289/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
2017 6598 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach
2017 6599 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabierzów
2017 6600 2017-10-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu myślenickiego
2017 6601 2017-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2017 6602 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/623/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2017 6603 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/270/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa
2017 6604 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcówka
2017 6605 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/125/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 października 2017 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXV/407/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”, w części dotyczącej następujących postanowień: - § 3 ust. 1 pkt f Załącznika Nr 1, - punktu 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu w zakresie słów „Kocioł węglowy 5 klasy i wyżej”, - punktu 4, podpunkt 2 Załącznika Nr 2 do Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „wymogów 5 klasy wg normy PN-N 303-5:2012 oraz”, - § 3 ust. 6 punkt f Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „inne niezbędne działania w tym”, - § 4 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1, - punktu 7 podpunkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu
2017 6606 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6607 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6608 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6609 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 4 Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6610 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 5 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6611 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6612 2017-10-23 Informacja Informacja Nr OKR-4110-52,53(9)/2017/222/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2017 6613 2017-10-23 Informacja Informacja Nr OKR-4110-54(9)/2017/222/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2017 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w całości w sprawie zmiany koncesji na obrót ciepłem przedsiebiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni
2017 6614 2017-10-23 Informacja Informacja Nr OKA.4210.20(12).2017.195.XIII.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez VEOLIA Południe Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2017 6615 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/332/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6616 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6617 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2017
2017 6618 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXXV/2092/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Park”
2017 6619 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/428/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6620 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 6621 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/359/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 6622 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 6623 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 6624 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nawojowa
2017 6625 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4,4,2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 6626 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 6627 2017-10-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6628 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6629 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 6630 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/582/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.
2017 6631 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/595/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 4 OŚ Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 6632 2017-10-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6633 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na rok 2017
2017 6634 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach Gminy Olesno
2017 6635 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Olesno
2017 6636 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/17 Rady Gminy Olesno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXXII/293/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r
2017 6637 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 6638 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/246/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Lanckorona jak również jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 6639 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/247/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie
2017 6640 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice”
2017 6641 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6642 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2017 6643 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 6644 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2017 6645 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr LVI.368.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 6646 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 6647 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
2017 6648 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/336/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2017 6649 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
2017 6650 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Koszycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich
2017 6651 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Tarnowcu w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu
2017 6652 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/342/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porębie Radlnej
2017 6653 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
2017 6654 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej Górze
2017 6655 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach z Filią w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zgłobicach z Filią w Białej.
2017 6656 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie prowadzonej przez osobę fizyczną w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie
2017 6657 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów
2017 6658 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów
2017 6659 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/357/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6660 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 6661 2017-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXX / 222 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/ 42 /2015 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 6662 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/330/2017 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - Dyrektorom, Wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
2017 6663 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 6664 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/ 315/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 6665 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/513/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 6666 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/512/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 6667 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/520/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miechów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 6668 2017-10-30 Porozumienie Porozumienie Nr 7/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K 1951 w miejscowości Łyczanka w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K 1951 Siepraw-Łyczanka-Świątniki Górne w miejscowości Łyczanka
2017 6669 2017-10-30 Aneks Aneks Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 6670 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 6671 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj
2017 6672 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2017.
2017 6673 2017-10-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 3 października 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6674 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/398/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6675 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2017 6676 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/403/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 6677 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/405/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., nr XXI/265/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
2017 6678 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2017 6679 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy
2017 6680 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
2017 6681 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pietrzejowicach
2017 6682 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maciejowicach
2017 6683 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łuczycach
2017 6684 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
2017 6685 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie I w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kocmyrzowie I
2017 6686 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karniowie
2017 6687 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
2017 6688 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
2017 6689 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6690 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/280/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 6691 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr 1191/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017
2017 6692 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr 1188/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017 6693 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/324/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na wymianę kotłów i sposobu jej rozliczania
2017 6694 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/471/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 6695 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/485/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
2017 6696 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/487/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2017 6697 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/488/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 6698 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/489/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
2017 6699 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 6700 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2017 6701 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2017 6702 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/269 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6703 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 6704 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/271/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 6705 2017-10-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i wielickiego
2017 6706 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/288/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 6707 2017-10-30 Aneks Aneks Nr 5 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 6708 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 207 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie:uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2017 6709 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 208 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie:zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 6710 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 218 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 6711 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 219 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć doradców Zawodowych, psychologów i nauczycieli wspomagających.
2017 6712 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/17 Rady Gminy Olesno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/153/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Olesno
2017 6713 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/404/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 6714 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 6715 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XXVIII/233/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice
2017 6716 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/241/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6717 2017-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr V/70/TS/1042/17 Wójta Gminy Liszki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. Powierzenie Gminie Liszki zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa Małopolskiego poprzez odtworzenie przeprawy promowej na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem
2017 6718 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie.
2017 6719 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/331/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej.
2017 6720 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/332/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Zadrożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Zadrożu.
2017 6721 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/333/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 6722 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 6723 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/492/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2017 6724 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/494/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”
2017 6725 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”
2017 6726 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2017 6727 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/504/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6728 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/505/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 6729 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/439/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6730 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/441/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6731 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/442/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6732 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 6733 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/450/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017r. poz. 5126, zmiany: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017r. poz. 6156)
2017 6734 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  im. Adama Mickiewicza w Jabłonce
2017 6735 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chyżnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chyżnem
2017 6736 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Orawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Orawce
2017 6737 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w  Zubrzycy Dolnej
2017 6738 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Podwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w  Podwilku.
2017 6739 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w  Zubrzycy Górnej
2017 6740 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  w Lipnicy Małej.
2017 6741 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Lipnicy Małej.
2017 6742 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej.
2017 6743 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w  Podwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w  Podwilku
2017 6744 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
2017 6745 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Kazimierza Wielkiego w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej
2017 6746 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Jabłonka-Bory w ośmioletnią Szkołę Podstawową Jabłonka-Bory
2017 6747 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 6748 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6749 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 6750 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2017 6751 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2017 6752 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6753 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/350/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe
2017 6754 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/351/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe
2017 6755 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/352/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu, dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu
2017 6756 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali sportowej w Gdowie
2017 6757 2017-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia wsprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu: nowotarskiego i suskiego
2017 6758 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty
2017 6759 2017-10-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonka