Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016 oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015 roku
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/468/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/211/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęc w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Przeciszów.
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/127/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów.
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX.333.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 12 2017-01-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/374/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2017 14 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2017 15 2017-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/103/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 16 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 17 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 18 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 19 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2017 20 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2017
2017 21 2017-01-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2017 22 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina
2017 23 2017-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego
2017 24 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 16 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 25 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2016r. NA 2017 ROK
2017 26 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka”
2017 27 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 28 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 29 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2017 rok
2017 30 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI.207.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2017 rok
2017 31 2017-01-04 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2017 32 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.
2017 33 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/197/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XX/197/2016 RADY GMINY NOWY TARG
2017 34 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2017 35 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2017 ROK
2017 36 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2017 37 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2017 38 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2017 39 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2017 40 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 41 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2017 42 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2017
2017 43 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2017
2017 44 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2017 45 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 46 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/349/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2017-2020.
2017 47 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/355/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2017 48 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/356/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. Z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.).
2017 49 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przedszkolach a także w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 50 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 51 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 52 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2017 53 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2017 54 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2017
2017 55 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Gręboszów Publicznym Przedszkolu
2017 56 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30.12.2015 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 352/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2017 60 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 61 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słaboszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 62 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2017 65 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/298/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 298/121/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepienik Strzyżewski
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnień od tych opłat
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA ROK 2017
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/151/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe „Pod Topolą” w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów.
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę.
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łukowica.
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamionka Wielka
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/250/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice.
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2017.
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2017
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostepnionych dla operatorów i przewoźników.
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 88 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2017 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 90 2017-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szaflary
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na rok 2017.
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek.
2017 97 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 128/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2017 98 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 129/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 99 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/236/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2017 100 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2017 101 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 102 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Lubień na rok 2017
2017 103 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2017 104 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/214/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 105 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2017 106 2017-01-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2017 107 2017-01-04 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 108 2017-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr II/198/TS/2902/16 Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego Gminie Nowy Targ dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2017 109 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2017 110 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. określająca wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czas, w którym jest realizowane przez przedszkole bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka.
2017 111 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 112 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2017 113 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1698/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XLVIII/345/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 114 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1812/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXXII/272/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2017 115 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1731/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013 r. Nr XXXVIII/216/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zakresie żądania podania w załączniku do uchwały w pkt 3 rubryce 2 danych w postaci numeru telefonu i adresu email oraz zawarcia w tymże załączniku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
2017 116 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1641/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVII/165/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie załącznika do Uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych" w części D dotyczących danych w postaci numeru telefonu kontaktowego, w części H dotyczącej oświadczenia o odpowiedzialności karno – skarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2017 117 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1658/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2015 r. Nr XXXIV/169/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych za terenie Gminy Lubień
2017 118 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 43/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. nr XXV/206/2013 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa w części dotyczącej punktu 4 Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu oraz adresu e-mail
2017 119 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 44/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/168/2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa w części dotyczącej: - punktu II.5 poz. 27 i 28 oraz punktu II.6 poz. 38 i 39 Załącznika Nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, - punktu VII poz. 61 Załącznika Nr 1 w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 1 kodeksu karnego – przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2017 120 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 235/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 17 czerwca 2013 r. Nr XLIX/480/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 121 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 234/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 6 marca 2013 r. Nr XLIV/439/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 122 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 80/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012 r. Nr XIX/176/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 123 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 37/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście – Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Słomniki z dnia 3 stycznia 2013 r. Nr XXV/267/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej wzoru deklaracji D1 i D2 stanowiących załącznik do uchwały w pozycji B zatytułowanej „Dane składającego deklarację” w zakresie obowiązku podania numeru telefonu i adresu e-mail
2017 124 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 73/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXVII/184/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w części dotyczącej rubryki oznaczonej symbolem „D” zatytułowanej „Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne” w zakresie wymogu podania w niej adresu E-mail oraz numeru telefonu osoby składającej deklarację
2017 125 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 133/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXXII/354/2012 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 126 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 166/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 30 października 2012 r. Nr XXXVI/367/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 127 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 236/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr XIII/121/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku nr 1 do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 128 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 273/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013 r. Nr XXXIV/401/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2017 129 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 274/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr X/160/2015 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2017 130 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 525/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście - Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2005 r. Nr XL/351/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 131 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1759/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr XV/72/2011 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 132 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2013/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 26 listopada 2004 r. Nr XXVIII/133/04 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2016
2017 136 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2017 137 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.235.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017 139 2017-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII.234.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.237.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.238.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnowski
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.239.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ciężkowicach
2017 143 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.240.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wojniczu
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII.242.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XX/162/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2017 146 2017-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/163/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. rok 2017
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XX/169/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/144/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2017.
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/446/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/448/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/453/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2017 153 2017-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/455/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/455/2016
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2017
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/149/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 159 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 160 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/234/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dębno publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 161 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/235/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2017 162 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/237/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 163 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/242/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2017 rok.
2017 164 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2017 165 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze.
2017 166 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/295/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 167 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/299/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. Budżet Gminy Biecz na 2017 rok
2017 168 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 169 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2017 170 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2017
2017 171 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. o uchyleniu uchwały o upoważnieniu Kierownika Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 172 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca statut Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu
2017 173 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2017 174 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.4.2017 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze
2017 175 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2017 176 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z trasy biegowej oraz siłowni znajdujących się na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
2017 177 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 178 2017-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 179 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2017 180 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2017 181 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Skawina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 182 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/360/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
2017 183 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prusy
2017 184 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wyróżniania statuetką „Jaskółka Społeczeństwa” jako nagrody za zasługi dla Gminy Stryszów
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016 – 2020.
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2017 roku
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2016r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIII/164/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 194 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/174/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/213/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/158/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 200 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2017 201 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Proszowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2017 202 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 203 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu GMINY GNOJNIK na rok 2017
2017 204 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 205 2017-01-09 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2017 206 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2017 207 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2017 208 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2017 209 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2017 210 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
2017 211 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII/146/2016
2017 212 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2017 213 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 214 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2017.
2017 215 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2017 NR XXX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
2017 216 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 217 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych.
2017 218 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/297/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 219 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 220 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/299/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku  od nieruchomości budynków ,budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żabno .
2017 221 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.
2017 222 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/304/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2017 223 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/308/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała budzetowa na rok 2017
2017 224 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 225 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2017 rok.
2017 226 2017-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2017 227 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2017 228 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 229 2017-01-09 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2017 230 2017-01-09 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2017 231 2017-01-09 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2017 232 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/191/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 233 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na rok 2017
2017 234 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 235 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 236 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2017 237 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna
2017 238 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2017
2017 239 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o ustaleniu na 2017 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2017 240 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2017 241 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/75/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bosutów, w sołectwie Bosutów - Boleń
2017 242 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach
2017 243 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/79/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 244 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/80/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym innym instrumentem płatniczym
2017 245 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/168/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2017 246 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr 196/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
2017 247 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr 201/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2017 248 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX.254.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czernichów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 249 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2017 250 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2017 251 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 252 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 253 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gmina Michałowice Północ
2017 255 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na rok 2017
2017 256 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka
2017 257 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystywania
2017 258 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 259 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/198/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 260 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2017 261 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
2017 262 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/302/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żabno
2017 263 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 264 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2017 265 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
2017 266 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu
2017 267 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2017
2017 268 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2017 269 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Budzów.
2017 270 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.
2017 271 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Czaplach Wielkich
2017 272 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/181/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 273 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Budzów.
2017 274 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2017 275 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2017 276 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2017 277 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/346/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2017 278 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słomniki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 279 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/265/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII / 159 /12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2017 280 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2017 281 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2017 282 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2017.
2017 283 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa.
2017 284 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 285 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-176/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2017 286 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-178/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2017
2017 287 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-181/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Dobra przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 288 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-183/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dobra oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 289 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-185/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-173/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na rok 2017
2017 290 2017-01-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2017 291 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 292 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2017 293 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2017.
2017 294 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2017 295 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/279/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014) i zmienionego Uchwałą Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 poz. 8408 z 23 grudnia 2015 r.)
2017 296 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)
2017 297 2017-01-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2017 298 2017-01-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 299 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/246/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci do lat 5.
2017 300 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2017 301 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 302 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2017 303 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 848/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r. Nr XX/201/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Targ
2017 304 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 314/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2014r. w sprawy ze skargi W. U., B. R. i J. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r. Nr 323/XXXVII/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice
2017 305 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1089/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2014r. w sprawie ze skargi S. M. na uchwałę Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 r. Nr 8/XXXIX/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2017 306 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1325/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi A. P.- S., M. S. i E. P.- W. na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska”
2017 307 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1374/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Nr XI/178/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn.” Trzy Korony-Małopolska Nagroda Filmowa”
2017 308 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1477/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010 r. Nr LXI/974/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Cyrhla
2017 309 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1478/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego „Zwijacze, Króle, Harenda”
2017 310 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1499/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr V/41/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2017 311 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1521/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XL/260/2013 w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 312 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1125/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/185/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 313 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1443/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 28 listopada 2002 r. Nr II/15/2002 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały sformułowania „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 56 § 1 Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z 1999 r.)”
2017 314 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1283/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. Nr VI/51/11 w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2017 315 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/408/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2017 316 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/490/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2017 317 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radłów
2017 318 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 319 2017-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 320 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2017 321 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze
2017 322 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 323 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2017 324 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Przemysłowej w Chełmku
2017 325 2017-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 326 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2017 327 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
2017 328 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.268.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi K 340342 – ul. Potok zaliczonej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanej na terenie Miasta Limanowa.
2017 329 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.269.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.
2017 330 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.270.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 331 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 272 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013-2017
2017 332 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 268 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2017 rok
2017 333 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 270 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu członka ochotniczej straży pożarnej.
2017 334 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: opłat za świadczenie usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2017 335 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2017 336 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/294/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych.
2017 337 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/295/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/285/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Harmęże
2017 338 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/296/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie drogi z użytkowania
2017 339 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 19/XII/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2017 rok.
2017 340 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 341 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/263/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 342 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 343 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXV/169/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2017 344 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXV/166/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2017 345 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/81/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2017 346 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2017 347 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017
2017 348 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/251/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2017 349 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2017 350 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 351 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wojnicz
2017 352 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu
2017 353 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 354 2017-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.1.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krościenko nad Dunajcem na rok 2016 – w całości
2017 355 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem osób za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
2017 356 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2017 357 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2017.
2017 358 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI /160/ 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie „ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa”.
2017 359 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 159 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie:nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa
2017 360 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 158 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa
2017 361 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 157 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa.
2017 362 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 156 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szczurowa w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zasad zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2017 363 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała.
2017 364 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2017 365 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/175/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Laskach i nadania mu Statutu
2017 366 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/242/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina” w Laskach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 367 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
2017 368 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX/234/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2017 369 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2017 370 2017-01-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisia Góra
2017 371 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 20/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2016.
2017 372 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „GospodarkaKomunalna” na rok 2017.
2017 373 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2017
2017 374 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2017 375 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr VII N/351/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2017 376 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/249/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu
2017 377 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 200/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku.
2017 378 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2017 379 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/300/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2017 380 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
2017 381 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Zembrzyce na 2017 rok.
2017 382 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 383 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 384 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2017 385 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIX/165/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 386 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 387 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2017 388 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2017 389 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2017 390 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 391 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 392 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 393 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 394 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/215/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. NA 2017 ROK
2017 395 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/301/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIX/202/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa
2017 396 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/305/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2017 397 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2017
2017 398 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 rok
2017 399 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Koniusza
2017 400 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2017 401 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 402 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2017 403 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20.03.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
2017 404 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/204/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 405 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 406 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/78/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/79/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 407 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2017
2017 408 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2017 roku
2017 409 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych
2017 410 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2017
2017 411 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 412 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 413 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2016
2017 414 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 415 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2017 416 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 417 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/234/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drwinia publicznych przedszkolach oraz w publicznych innnych formach wychowania przedszkolnego.
2017 418 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/237/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2017 419 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na rok 2017
2017 420 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 243/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2017 421 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 245/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie:: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2017 422 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2017
2017 423 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 251/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnemu "Dom Grecki" w Myślenicach.
2017 424 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 252/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2017 425 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2017 426 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 427 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016.
2017 428 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/210/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka
2017 429 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Babice z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice
2017 430 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2017 431 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/289/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2017 rok
2017 432 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.165.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Lipnica Murowana oraz będących we władaniu Gminy Lipnica Murowana.
2017 433 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.167.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.217.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r w sprawie przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
2017 434 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX.168.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci do lat 5.
2017 435 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 912/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2017 436 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2017 ROK
2017 437 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 176/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 438 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 439 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2017 440 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/235/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2017 441 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 442 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXI/237/16
2017 443 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/235/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna
2017 444 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok.
2017 445 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2017 446 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/ 194/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na 2017 rok Nr XXII/ 194/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 447 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.
2017 448 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 449 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/309/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie :zmiany uchwały Nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2017 450 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 451 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2017 452 2017-01-12 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.25.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Chocznia w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2017 453 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 454 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2017 455 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziemice
2017 456 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/302/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2017 457 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/318/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2017 458 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/234/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna
2017 459 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/237/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Łużna.
2017 460 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/236/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2017 461 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
2017 462 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 463 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 464 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 465 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 466 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/187/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickiez dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 467 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/297/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/16 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 468 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2017 469 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2017 470 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 471 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2017 472 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXVII/199/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
2017 473 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2017 474 2017-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/292/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 475 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2017 476 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 477 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/297/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2017 478 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2017 479 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/226/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2017 480 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/353/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2017
2017 481 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/355/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2017 482 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/362/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
2017 483 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Wierzchosławicach dla dzieci w wieku do lat 5
2017 484 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017
2017 485 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2017 486 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2017
2017 487 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dla gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2017 488 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/254/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 roku.
2017 489 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok
2017 490 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017
2017 491 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 492 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2017 493 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2017 494 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 495 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- jesionu wyniosłego
2017 496 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 497 2017-01-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku nad Dunajcem
2017 498 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/357/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini
2017 499 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawoja
2017 500 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2017 501 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja
2017 502 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu powierzchni komercyjnej budynku Zespołu Szkół w Zawoi Centrum
2017 503 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2017 504 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/232/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2017 rok
2017 505 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2110K w miejscowości Słomka
2017 506 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bochnia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2017 507 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 508 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2017 509 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2017 510 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/254/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2017 ROK
2017 511 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 512 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznych
2017 513 2017-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 9 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 514 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO - TOPOPRZYSKO”, przyjętego Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 29 marca 2011r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 240 poz.1926)
2017 515 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/268//2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2014 r. poz. 130)
2017 516 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2016
2017 517 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016 r.
2017 518 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017
2017 519 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2017 520 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2017
2017 521 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 522 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka
2017 523 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2017 524 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2017 525 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 526 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej
2017 527 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2017 528 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 roku
2017 529 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2017 roku
2017 530 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie zmiany Uchwały XX/190/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 531 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Proszowickiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2017
2017 532 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2017
2017 533 2017-01-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 534 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/195/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa
2017 535 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 536 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/162/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2017 537 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 538 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024”
2017 539 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 540 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2017
2017 541 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2017 542 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2017 543 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/244/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2017 544 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/247/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2017 545 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/217/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017
2017 546 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/215/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2017 547 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/155/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 22 grudnia 2016r. zm. uchwały Budżetowej Gminy pałecznica na rok 2016
2017 548 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/159/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2017 549 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr VII/160/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pałecznica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 550 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2017 551 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/359/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 552 2017-01-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 553 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 554 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 555 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr 190/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 556 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie
2017 557 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 558 2017-01-18 Komunikat Komunikat Nr 1/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości
2017 559 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/348/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2017
2017 560 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/270/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części obejmującej postanowienie z § 1 pkt 1 lit. b
2017 561 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/271/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w części dotyczacej postanowień § 4 ust. 7 Załącznika Nr 1 do uchwały
2017 562 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/254/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/239/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 563 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.184.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2017 564 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2017 r.
2017 565 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.189.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 566 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.190.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
2017 567 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.193.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Maków Podhalański
2017 568 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2017 569 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2017 570 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jordanów
2017 571 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jordanów
2017 572 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/213/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany.
2017 573 2017-01-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 574 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2017 575 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2017 576 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/368/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2017 - 2021).
2017 577 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/374/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.
2017 578 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/363/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2017 579 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/365/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 580 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/236/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Dębno w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2017 581 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2017 582 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 583 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2017 584 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 585 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej
2017 586 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr 922/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2017 587 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/327/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rączna
2017 588 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2017 589 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/231/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sękowa
2017 590 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/132/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2017-2020"
2017 591 2017-01-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2017r. o decyzji zmieniającej koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 592 2017-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2017 593 2017-01-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/197/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 594 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
2017 595 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr 919/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2017 596 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubień
2017 597 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3 Starosty Gorlickiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu gorlickiego
2017 598 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/2/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2017 599 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w części dotyczącej postanowień § 10 ust. 3 i 4 oraz pkt 3 oświadczeń zawartych w Załączniku Nr 3
2017 600 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/4/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy w Kluczach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokościu stawek podatki od środków transportowych na terenie Gminy Klucze, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 3 pkt d Załacznika Nr 1.
2017 601 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/267/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kozłów Nr XXII/140/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku lesnego na 2017 rok
2017 602 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/268/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXIV/153/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2017 603 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/269/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXIV/152/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, w części dotyczącej postanowień § 1 ust. 1
2017 604 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawieprzyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2017 605 2017-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II
2017 606 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 607 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2017 rok
2017 608 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Będkowice-2"
2017 609 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-171-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/161/2016 z dnia 6 grudnia w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 610 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-172-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 611 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-185-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 612 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/200/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2017 613 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju
2017 614 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu rodzinnego w Nowej Wsi, w 2017 roku.
2017 615 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.2.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIX/1301/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży – w całości
2017 616 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2017.
2017 617 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/161/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pałecznica
2017 618 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr VII/164/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016r. Gminy Pałecznica Na rok 2017
2017 619 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2017 620 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2017 621 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 622 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2017 623 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/152/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 624 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
2017 625 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki
2017 626 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII-179-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2017 627 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2017 628 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/247/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 629 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 630 2017-01-20 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Harbutowice położonego w gm. Sułkowice
2017 631 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz
2017 632 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnień od tych opłat
2017 633 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/552/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2017 634 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/489/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2017 ROK
2017 635 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr 126/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2017 636 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/238/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 637 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/154/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 638 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/245/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2017
2017 639 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu
2017 640 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2017 641 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2017 r.
2017 642 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2017 643 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/178/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2017r. na rok 2017
2017 644 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .
2017 645 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2017 rok.
2017 646 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 647 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2017 648 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2017 649 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2017 650 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr LXII/1364/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2017 651 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr LXII/1371/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2017 652 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2017 653 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody „Lembarczek”
2017 654 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2 Starosty Gorlickiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2017 655 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2017 656 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego
2017 657 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2017 658 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXiX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017
2017 659 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2017 660 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 661 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 662 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/200/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 663 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 664 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/288/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 665 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2017 666 2017-01-24 Umowa Umowa Nr WOG.032.140.464.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 17.776,16 zł (słownie siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 16/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Zabierzów w 2017 roku
2017 667 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2017 668 2017-01-24 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 669 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 670 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017
2017 671 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie na terenie parku podworskiego
2017 672 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla Powiatu Tarnowskiego
2017 673 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/212/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. na 2017 rok
2017 674 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Nr WP-SO.IOS.273.291.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 675 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 676 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.3.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/223/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2017. – w części, tj. w zakresie § 2 ust. 1 w zakresie słów: „na pobyt stały”
2017 677 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 678 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2017 679 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2017 680 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ciężkowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 681 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE
2017 682 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 683 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2017
2017 684 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/260/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVIII/260/2017
2017 685 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2017 - 2019
2017 686 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy- Miasta Mszana Dolna
2017 687 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/137 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2017 688 2017-01-24 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Budzów z dnia 23 stycznia 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2017 689 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bochnia.
2017 690 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/136 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mucharz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 691 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/187/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016 r.
2017 692 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 693 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XL.261.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2017 694 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI.264.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 695 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 337/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2017 696 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 338/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 697 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 339/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 698 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2017
2017 699 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2017
2017 700 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 701 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 702 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 703 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 704 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 705 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/218/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Ochotnica Dolna na rok 2017
2017 706 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/70/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2017
2017 707 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2017 rok
2017 708 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2017
2017 709 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/329/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2017
2017 710 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 711 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łukowica
2017 712 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. NA ROK 2017
2017 713 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 714 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 715 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr budżetowa XXXI/315/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR BUDŻETOWA XXXI/315/2016
2017 716 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 717 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa na rok 2017 rok.
2017 718 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2017 r.
2017 719 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 119/145/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie : zmian w budżecie.
2017 720 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 120/147/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie
2017 721 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 121/150/20016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie
2017 722 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 122/154/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 723 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 124/156/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie
2017 724 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wiśniowa
2017 725 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2017 r.
2017 726 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Miechowskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2017 r.
2017 727 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Miechowskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2017 r.
2017 728 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 729 2017-01-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 730 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za swiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciana.
2017 731 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr LXII/1349/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/980/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku.
2017 732 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.
2017 733 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr LXII/1363/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zasad pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2017 734 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr LXII/1365/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/1309/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2017 735 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr LIX/1309/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2017 736 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIX/1198/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2017 737 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych
2017 738 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2017 739 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach
2017 740 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/745/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się jeden lokal
2017 741 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa
2017 742 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań
2017 743 2017-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa Nr L/654/08 w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków
2017 744 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/436/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017
2017 745 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr 197/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2017 746 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 132/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy na 2017 rok
2017 747 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/201/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 748 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/419/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2017 749 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 750 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 751 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2017 752 2017-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
2017 753 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/245/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno
2017 754 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Skała
2017 755 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2017
2017 756 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 757 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 758 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2017 759 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach
2017 760 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXV-219/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXI-282/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łapsze Niżne.
2017 761 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/258/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2017 762 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4.2017 Starosty Tarnowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego na 2017 rok
2017 763 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5.2017 Starosty Tarnowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego na 2017 r.
2017 764 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 765 2017-01-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 766 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 767 2017-01-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie z dnia 26 stycznia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu: miechowskiego
2017 768 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr 32/X/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2017.
2017 769 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2017 770 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie i mieście Nowe Brzesko
2017 771 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.1.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2017 772 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2017 773 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/292/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin
2017 774 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2017 775 2017-01-27 Komunikat Komunikat Nr 2/17 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 776 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa; Starosty Limanowskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 777 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz; Starosty Limanowskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 778 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-309-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2017 779 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-311-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2017 780 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-312-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 781 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-313-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2017 782 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-318-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 783 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/376/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2017 784 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/377/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 785 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/375/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/261/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013-2017
2017 786 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2017 787 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 788 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/584/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2017 789 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/586/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2017 790 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/599/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 791 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 792 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 793 2017-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 794 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 795 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr Nr I/5/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 796 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr I/6/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia
2017 797 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/157/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pałecznica
2017 798 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/169/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/185/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pałecznica
2017 799 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/171/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
2017 800 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr VII/170/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016 r. nr VII/146/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 801 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 802 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 803 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2017 804 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w 2016r.
2017 805 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr X/94/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 806 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na 2017r.
2017 807 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2017
2017 808 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
2017 809 2017-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.16.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2017 810 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr: XIII/92/2015 z dnia 29.12.2015 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 811 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.
2017 812 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2017 813 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2017 814 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2017 815 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/153/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 816 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r.
2017 817 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 818 2017-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.4.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/251/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – w części tj. w zakresie § 1 ust. 1 określającego wielkość powierzchni użytkowej mieszkania chronionego
2017 819 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2017 820 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2017
2017 821 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1.2017 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z tereny Gminy Trzebinia
2017 822 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJNICZ NA 2017 ROK
2017 823 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2017 824 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 825 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/437/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 757, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926
2017 826 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2017 827 2017-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/183/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 828 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 829 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 830 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2017
2017 831 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2017 832 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 833 2017-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 834 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2017 835 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2016
2017 836 2017-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.01.02.2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
2017 837 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Limanowskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2017 roku.
2017 838 2017-01-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu brzeskiego
2017 839 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 315/125/17 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 840 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII.220.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 841 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
2017 842 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 353/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 843 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 356/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Gorlice.
2017 844 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 362/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 845 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 846 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.345.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 847 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.346.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2017 848 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.349.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2017 849 2017-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Wielickiego z dnia 20 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2016
2017 850 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 110/317/2017 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłat za parkowanie na parkingach Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633
2017 851 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/356/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2017
2017 852 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/358/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2017 853 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2017 854 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2017
2017 855 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 856 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 857 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/175/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 858 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 859 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 860 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004
2017 861 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009
2017 862 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3.2017 Starosty Wadowickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2017 roku
2017 863 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 864 2017-01-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów