Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4943 2016-09-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Czchowa; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 sierpnia 2016r. w zakresie wspólnego przygotowania, aktualizowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Małopolskiego Planu Rozwoju Zbiornika Czchowskiego
2016 4944 2016-09-01 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2016 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłu dróg powiatowych
2016 4945 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa
2016 4946 2016-09-01 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2016 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2016 4947 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr 93/83/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4948 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr 94/89/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4949 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr 95/91/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4950 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr 96/93/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4951 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr 94/88/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/80/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4952 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4953 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 4954 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2016r. zmiany Uchwały Nr VII/74/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2016 4955 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dolina Sarny w Więcławicach Starych.
2016 4956 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Książniczki.
2016 4957 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa
2016 4958 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXIII/258/09 z dnia 22.04.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących własność Gminy Oświęcim
2016 4959 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/236/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4960 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 4961 2016-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XII/75/2016 Wójta Gminy Racławice z dnia 1 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2015 rok
2016 4962 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XX/254/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4963 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4964 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 4965 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr 240/31/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 4966 2016-09-02 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów.
2016 4967 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/206/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki
2016 4968 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4969 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/208/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4970 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 4971 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 4972 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 4973 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4974 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4975 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4976 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4977 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/160/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4978 2016-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4979 2016-09-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego począwszy od 1 września 2016 roku
2016 4980 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII.233.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 4981 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 931/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXXIV/204/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4982 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1696/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4983 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1737/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r. Nr 104/XVII/2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2016 4984 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1811/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012 r. Nr XXVII/232/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 4985 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1813/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013 r. nr XLII/352/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/272/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja w zakresie § 1 oraz znajdujących się w rubryce F załącznika nr 1 „Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składanego deklarację” oświadczeń o treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami”
2016 4986 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1886/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 listopada 2007 r. Nr X/58/07 w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku Nr 4 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 4987 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1887/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 października 2008 r. Nr XVI/104/08 w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku Nr 4 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 4988 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr VII.27.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 24 sierpnia 2016r. Związku Gmin Krynicko - Popradzkich w sprawie zmiany budżetu Związku na 2016 rok
2016 4989 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 4990 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 4991 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wolbrom.
2016 4992 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/243/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wolbrom”
2016 4993 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-146/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 4994 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-147/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobra.
2016 4995 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-149/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie:ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 4996 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka.
2016 4997 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 4998 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 4999 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 5000 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5001 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016.
2016 5002 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
2016 5003 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.292.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 5004 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.277.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5005 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.278.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zmienionej uchwałą Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r.
2016 5006 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.279.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 5007 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/209/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5008 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 5009 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej.
2016 5010 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 5011 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5012 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie ujednolicenia nazwy ulicy.
2016 5013 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulic.
2016 5014 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom
2016 5015 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2016 5016 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2016 5017 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .
2016 5018 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5019 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 5020 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 145/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ″Pomoc państwa w zakresie dożywiania″ na latach 2014-2020.
2016 5021 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 146/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ″Pomoc państwa w zakresie dożywiania″ na latach 2014-2020.
2016 5022 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5023 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2016 5024 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 76/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łącko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5025 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 82/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2016 5026 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX-175/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-208/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2016 5027 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XX-176/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-304/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27września 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2016 5028 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 5029 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. z późn.zm.
2016 5030 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII.231.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.180.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: zasad zwolnienia z zapłaty czynszu najmu oraz nieodpłatnego udostępniania miejsc handlowych, a także zwolnienia z opłaty targowej osób handlujących na stołach w okresie trwania kiermaszów, jarmarków na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej nr 459/54 obr. 5 m. Limanowa.
2016 5031 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII.232.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.
2016 5032 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5033 2016-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stryszów za 2015 r.
2016 5034 2016-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 25 marca 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2015 rok
2016 5035 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 5036 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Frycowej
2016 5037 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Homrzyskach
2016 5038 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nawojowej
2016 5039 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej
2016 5040 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/301/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr VIN/292/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 4216).
2016 5041 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/302/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIN/296/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.
2016 5042 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/303/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 5043 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/311/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
2016 5044 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIN/286/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 5045 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5046 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu i nadania mu statutu
2016 5047 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 5048 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5049 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5050 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2016 5051 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 5052 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/185/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 5053 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5054 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5055 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5056 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 5057 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 5058 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 5059 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 5060 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 5061 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/122/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 5062 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/123/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5063 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII.234.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/210/2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: likwidacji przystanku Mały Rynek w Limanowa.
2016 5064 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII.235.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa
2016 5065 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 700, 710, 720, 730, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926
2016 5066 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegocina
2016 5067 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/375/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymbark
2016 5068 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/376/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sucha Beskidzka
2016 5069 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/377/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Makowsko-Zawojskiej
2016 5070 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/378/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym
2016 5071 2016-09-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wspólnej budowy łącznika pomiędzy siecią kanalizacyjną miejscowości Mszanka (I etap) a studzienką C4 zlokalizowaną na działce Nr 1824 położoną w Zagórzanach (Gmina Gorlice) oraz określenia zamierzeń w sprawie dalszej budowy sieci kanalizacyjnej Gminy Łużna
2016 5072 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXII.205.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczym oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 5073 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXII.206.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2016 5074 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/199/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia, że uchwala Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem prawa
2016 5075 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XX/51/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 5076 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII-144/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Dobra
2016 5077 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica
2016 5078 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 748/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5079 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5080 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 5081 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 5082 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 5083 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 5084 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyk" w Rzuchowej
2016 5085 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 755/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5086 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 152/XXIII/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Gminie Podegrodzie
2016 5087 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/199/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu na Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu
2016 5088 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 32/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003r. w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
2016 5089 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2016 5090 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/198/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 33/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003 w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Gimnazjum w Podegrodzie
2016 5091 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 5092 2016-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 5093 2016-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2016 5094 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5095 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2016 5096 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5097 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/467/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2016 5098 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 5099 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/240/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2016 5100 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu na Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim
2016 5101 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/243/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu oraz nadania statutu Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.
2016 5102 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Oświęcim
2016 5103 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/248/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/230/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania osoba fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”.
2016 5104 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/249/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/318/13 Rady Gminy Oświęcim z 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5105 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 5106 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 5107 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 5108 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XX)154)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2016.
2016 5109 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 83/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5110 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 84/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku.
2016 5111 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2016 5112 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 5113 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nawojowa, w obrębie geodezyjnym Nawojowa
2016 5114 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nawojowa, w obrębie geodezyjnym Nawojowa
2016 5115 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 5116 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 5117 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/116/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grybów
2016 5118 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.291.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 5119 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 147/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5120 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 75/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 5121 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 87/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5122 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 5123 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych dotyczącej opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym.
2016 5124 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki Górne.
2016 5125 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5126 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w zespołach szkół, szkołach i przedszkolu oraz określania przypadków, warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.
2016 5127 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 5128 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice
2016 5129 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/100/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5130 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku oraz zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku
2016 5131 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/202/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębno.
2016 5132 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/204/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5133 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2014-2018" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice".
2016 5134 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 230/29/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5135 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 236/30/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 5136 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 238/30/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5137 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów
2016 5138 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.215.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5139 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.217.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5140 2016-09-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 31/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Gierałtowice
2016 5141 2016-09-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 32/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Słaboszów
2016 5142 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 5143 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.213.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czernichów
2016 5144 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-143/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra
2016 5145 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5146 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5147 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 5148 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach
2016 5149 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wietrzychowicach
2016 5150 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016 r.
2016 5151 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wietrzychowice
2016 5152 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu
2016 5153 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/466/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2016 5154 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/487/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 5155 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Trzebini; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia
2016 5156 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/203/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2016 5157 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 5158 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2016 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5159 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów z Gminy Zakliczyn.
2016 5160 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 246/32/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5161 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 247/32/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5162 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 249/32/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5163 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 253/33/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5164 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 257/33/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 5165 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 259/33/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 5166 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 261/33/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5167 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 269/35/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 5168 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 274/35/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5169 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 276/35/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5170 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 278/35/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5171 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Jodłownik znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 5172 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Jodłownik i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5173 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/143/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 5174 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/147/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy na zagospodarowanie przysługującej pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2016 5175 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/409/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie : ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec
2016 5176 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/412/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 5177 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 5178 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”
2016 5179 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni, prowadzonej przez Powiat Bocheński oraz terminu i sposobu ich wnoszenia
2016 5180 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 5181 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Olkuskiego- Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce.
2016 5182 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców sołectwa Żurada w związku z wprowadzeniem nazw ulic.
2016 5183 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom.
2016 5184 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/207/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca NR XX/147/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - w części obejmującej zapis § 9 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku”
2016 5185 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/210/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/183/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w części obejmującej zapis § 7 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5186 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/211/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/182/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn - w części obejmującej zapis § 8 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5187 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr KI-411/212/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/181/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn - w części obejmującej zapis § 7 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.”
2016 5188 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 05 września 2013 roku
2016 5189 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzciana.
2016 5190 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2016
2016 5191 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 204/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawiezmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 5192 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy, zmienionej uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. Nr IX/63/2011.
2016 5193 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 210/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/ 153/2015 Rady Gminy Bukowina tatrzańska z dnia 29.12.2015 w sprawie opłaty miejscowej
2016 5194 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 230/60, 230/61, 230/102, 230/103, położone w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa”
2016 5195 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w miejscowości Brzegi w rejonie Polany Głodówki
2016 5196 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5197 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 5198 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki
2016 5199 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki
2016 5200 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5201 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5202 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 5203 2016-09-12 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-15(12)/2016/9193/IX/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach
2016 5204 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. sprawie zmiany Uchwały Nr XV/124/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016 r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Książ Wielki
2016 5205 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Książ Wielki
2016 5206 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/146/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
2016 5207 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”
2016 5208 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr LI/946/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do dróg publicznych kategorii gminnej.
2016 5209 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr LI/952/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2016 5210 2016-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2016 5211 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/162/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwanowice
2016 5212 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 5213 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 5214 2016-09-14 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 sierpnia 2016r. do porozumienia SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2016 5215 2016-09-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2016 5216 2016-09-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00
2016 5217 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju
2016 5218 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 5219 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2016 5220 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Nr 29.2016 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2016 5221 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Nr 28.2016 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5222 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5223 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin
2016 5224 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX.NZ/212/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 5225 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice
2016 5226 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu
2016 5227 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/145/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
2016 5228 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 5229 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/16 Rady Gminy Ropa z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 5230 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5231 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr 763/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5232 2016-09-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 5233 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/130/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2016 5234 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2016 5235 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 5236 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2016 5237 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 5238 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2016 5239 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście"
2016 5240 2016-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bocheńskiego
2016 5241 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Brzeski realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Bocheński polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku
2016 5242 2016-09-16 Informacja Informacja Nr OKA.4210.42(9).2016.1883.XII.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Jaworznie
2016 5243 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 5244 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poronin
2016 5245 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5246 2016-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 14 września 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpesvirus - KHV) na terenie gminy Łapanów w powiecie bocheńskim
2016 5247 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2016 5248 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 5249 2016-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 15 września 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego
2016 5250 2016-09-16 Komunikat Komunikat Nr 22/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 5251 2016-09-16 Komunikat Komunikat Nr 23/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 13 września 2016r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 5252 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2016 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z „korektą skrzyżowania drogi powiatowej nr K1944 z drogą gminną K540323 za pomocą oznakowania pionowego i poziomego”
2016 5253 2016-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 16 września 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego
2016 5254 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5255 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 5256 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 5257 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4537)
2016 5258 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4536)
2016 5259 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 5260 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.283.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Jastrzębik w Gminie Muszyna
2016 5261 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.284.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 5262 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.285.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2016 5263 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.286.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2016 5264 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 5265 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 5266 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 5267 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/208/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki w zakresie obejmującym część E załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów poprzez kompostowanie, zawarte w części H załącznika Nr 1 do uchwały
2016 5268 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr KI-411/209/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/151/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obejmującym część E załącznika Nr 1 do uchwały oraz oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów poprzez kompostowanie, zawarte w części H załącznika Nr 1 do uchwały
2016 5269 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/389/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 5270 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/390/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2016 5271 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/391/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5272 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/392/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 5273 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/393/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5274 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/394/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5275 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/395/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 5276 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 5277 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów oraz Rączna)
2016 5278 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (dla wsi Kaszów)
2016 5279 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 5280 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń
2016 5281 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2016 5282 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/645/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r.
2016 5283 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chrzanów
2016 5284 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr CIX/381/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 25 sierpnia 2016r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu w sprawie: zmiany uchwały Nr CVIII/380/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 16.06.2016 roku.
2016 5285 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5286 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 5287 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 5288 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 5289 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łychów-Brzeźnicka” w Bochni
2016 5290 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2016 5291 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytro.
2016 5292 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2016 5293 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/07 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 5294 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2016 5295 2016-09-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 rok.
2016 5296 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 5297 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2016 5298 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 5299 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 5300 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. sprawie: zmiany w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 5301 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 5302 2016-09-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2016r. o decyzjach cofających z urzędu koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem przedsiębiorstwa Usługi Komunalne "Trzebinia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini
2016 5303 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 5304 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 września 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa
2016 5305 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5306 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 5307 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu i likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu.
2016 5308 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 5309 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2016 5310 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/29/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 2 września 2016r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2016.
2016 5311 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie pozbawienia ul. Świerkowej w Libiążu - na odcinku przebiegającym przez działkę o nr ewid. 2612/1 - kategorii drogi publicznej gminnej, z powodu wyłączenia z użytkowania.
2016 5312 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2016 5313 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż"
2016 5314 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII.227.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 5315 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Gminy Ropa z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu
2016 5316 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/147/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5317 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ
2016 5318 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/315/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miechów instrumentem płatniczym
2016 5319 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5320 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 175/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2016 5321 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 176/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.
2016 5322 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu
2016 5323 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce oraz nadania jej statutu.
2016 5324 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 5325 2016-09-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r.
2016 5326 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr 272/35/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2016 roku
2016 5327 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Iwanowice
2016 5328 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 5329 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 5330 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 5331 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobczyce
2016 5332 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce
2016 5333 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2016 5334 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/291/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 5335 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 5336 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/314/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miechów za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 5337 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Borzęcin i ustalenia ich przebiegu
2016 5338 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5339 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 5340 2016-09-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-16(11)/2016/366/XIII/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze
2016 5341 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5342 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora
2016 5343 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 5344 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/306/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 5345 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparia - dziennym domu pomocy
2016 5346 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/308/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały XII/163/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016 5347 2016-09-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2015 rok
2016 5348 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)156)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016.
2016 5349 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)157)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lubień zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 5350 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)158)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/40/2007 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu w przedmiocie nadania statutu.
2016 5351 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI)159)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX)151)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27.07.2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.
2016 5352 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 5353 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego
2016 5354 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 5355 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce
2016 5356 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice
2016 5357 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa
2016 5358 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka
2016 5359 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5360 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 5361 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa.
2016 5362 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności publiczno-prawnych stanowiących dochody budżetu Powiatu Limanowskiego elektronicznym instrumentem płatniczym.
2016 5363 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/320/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 5364 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/333/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5365 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/332/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2016 5366 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/334/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 5367 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/280/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 5368 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 5369 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 5370 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 5371 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 5372 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2016 5373 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr 241/104/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 5374 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 5375 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 5376 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/153/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2016 5377 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
2016 5378 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5379 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark
2016 5380 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5381 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5382 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2016 5383 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2016 5384 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XX/205/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.
2016 5385 2016-09-23 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-26(10)/2016/443/XII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku
2016 5386 2016-09-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 5387 2016-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pałecznica, przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 roku
2016 5388 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 5389 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Biskupice.
2016 5390 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5391 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 5392 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2016 5393 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5394 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupice
2016 5395 2016-09-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2016 5396 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 5397 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bistuszowej.
2016 5398 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 5399 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2016 5400 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie dotyczących połączenia dwóch miejscowości, tj. Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Iwanowice
2016 5401 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami
2016 5402 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Bajkowej i Czereśniowej – „Krzyż - Północ”
2016 5403 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 5404 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XX/204/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr XI/99/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bochnia
2016 5405 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/396/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 5406 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/303/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 5407 2016-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw
2016 5408 2016-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2016 5409 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5410 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków
2016 5411 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 5412 2016-09-26 Informacja Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku
2016 5413 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XX/199/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 5414 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr 770/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5415 2016-09-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 września 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wieprz-Górka” składającego się ze źródeł nr 2 i nr 3 zlokalizowanego w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie
2016 5416 2016-09-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 września 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ze źródła „Sikora” zlokalizowanego w miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie
2016 5417 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.
2016 5418 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 5419 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.
2016 5420 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 5421 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/380/2014 określającej sieć przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 5422 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Lisia Góra w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 5423 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2016 5424 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych .
2016 5425 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 5426 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2016 roku.
2016 5427 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Stróża- Miłogoszcz.
2016 5428 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5429 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/239/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5430 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 września 2016r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5431 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 5432 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2016 5433 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 5434 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 5435 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Moszczenica
2016 5436 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Moszczenica instrumentem płatniczym
2016 5437 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5438 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5439 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5440 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5441 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. w sprawie nazewnictwa ulicy w miejscowości Alwernia
2016 5442 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5443 2016-09-27 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2016 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2016 5444 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice.
2016 5445 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 5446 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 194/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. W sprawie :odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
2016 5447 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 195/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 5448 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 190/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2016 5449 2016-09-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 13 września 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2016 5450 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/335/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5451 2016-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 26 września 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2016 5452 2016-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 26 września 2016r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bocheńskiego
2016 5453 2016-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2016 roku
2016 5454 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 193/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały NR 58/VIII/2011 RadyMiejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo -Profolaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach Żłobkek Samorządowy w Myślenicach.
2016 5455 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną
2016 5456 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 5457 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr LII/978/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 5458 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Limanowa
2016 5459 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2016 - 2020.
2016 5460 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Limanowa.
2016 5461 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5462 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i  Miasta Proszowice na rok 2016
2016 5463 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Proszowicach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 5464 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Proszowicach
2016 5465 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2016 5466 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 284/36/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5467 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 288/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5468 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 290/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5469 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 302/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5470 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 305/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5471 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 307/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5472 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 309/37/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5473 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 312/38/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5474 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 322/38/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 5475 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 327/39/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5476 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2016 nr IX/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5477 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr 780/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 5478 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 września 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 5479 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku
2016 5480 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzów.
2016 5481 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrek.
2016 5482 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/287/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2016 5483 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 5484 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2021
2016 5485 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi
2016 5486 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2016 5487 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/375/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na „Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Stary Sącz w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”
2016 5488 2016-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.32.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności, w całości, uchwały Nr CIX/381/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/380/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG „KM”
2016 5489 2016-09-29 Komunikat Komunikat Nr 21/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 5490 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr VII/119/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016
2016 5491 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 5492 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek
2016 5493 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/244/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/229/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczucin
2016 5494 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 5495 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5496 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5497 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
2016 5498 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Lipnicy Wielkiej
2016 5499 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipnica Wielka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnica Wielka
2016 5500 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5501 2016-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego
2016 5502 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Proszowicach, w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce
2016 5503 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz
2016 5504 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz
2016 5505 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/164/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 5506 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 5507 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 5508 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5509 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 5510 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/2012 Rady Gminy Pleśna dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pleśna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pleśna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5511 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5512 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 5513 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/208/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 23 września 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5514 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016r. o zniesieniu formy ochrony przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody
2016 5515 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016r. o nadaniu nazw drogom wewnętrznym położonym w mieście Chrzanów.
2016 5516 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXI-186/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 5517 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej
2016 5518 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Turystyczna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 5519 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5520 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2016 5521 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie utworzenia „Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji” w Suchej Beskidzkiej
2016 5522 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016