Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3275 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3276 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3277 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/144/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3278 2016-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 3279 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 3280 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kościelisko oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3281 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 3282 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3283 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 3284 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem lub zarządcą
2016 3285 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biały Dunajec udostępnionych dla operatorów i przewoźników, położonych na terenie Gminy Biały Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3286 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr 132/XIX/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3287 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 3288 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/132/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3289 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2016 3290 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia
2016 3291 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2016 3292 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3293 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2016 3294 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 3295 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/175/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 3296 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/178/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2016 3297 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/180/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 3298 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 maja 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 3299 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina
2016 3300 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII.198.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów
2016 3301 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 3302 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/233/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 3303 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 3304 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII.235.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2016 3305 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.
2016 3306 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
2016 3307 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
2016 3308 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie zadania: projekt techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2016 3309 2016-06-01 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2016 3310 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w m. Stanisław Dolny Kępki
2016 3311 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1730K - ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142
2016 3312 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 3313 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 3314 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania toalet przenośnych, pojemników na odpady oraz innych obiektów umieszczanych na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r.
2016 3315 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 3316 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Alwerni
2016 3317 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/173/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
2016 3318 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/333/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2016 3319 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3320 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2016 3321 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2016 3322 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 36/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „A”
2016 3323 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 37/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 3324 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 51/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3325 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 3326 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII-126-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja 2016r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1515 z późn. zm.) dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2016 3327 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII-125-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Sułoszowa.
2016 3328 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 3329 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/334/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2016 3330 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/335/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2016 3331 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/336/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2016 3332 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/347/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3333 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/348/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 3334 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/428/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim.
2016 3335 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 168/XXII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r.
2016 3336 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 551/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3337 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Miechowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miechowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3338 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
2016 3339 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 3340 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 3341 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/209/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3342 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/211/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych
2016 3343 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/227/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 3344 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop
2016 3345 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni
2016 3346 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne
2016 3347 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy
2016 3348 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej
2016 3349 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum.
2016 3350 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2016 3351 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2016 3352 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/129/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2016 3353 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/127/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 3354 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/131/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim.
2016 3355 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 244/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3356 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 248/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w spawie utworzenia Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
2016 3357 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 3358 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka
2016 3359 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3360 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 3361 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3362 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3363 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2016 3364 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 3365 2016-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 30 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Korzenna przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
2016 3366 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3367 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 3368 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 3369 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 3370 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.
2016 3371 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 853, 854, 900, 921, 926
2016 3372 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 3373 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Cikowicach
2016 3374 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Małych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych
2016 3375 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Łapczycy do Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy
2016 3376 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII.202.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 3377 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 3378 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/432/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 3379 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/199/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3380 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3381 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/111/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3382 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Sidzinie i utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie
2016 3383 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/11 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej
2016 3384 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2016 3385 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 3386 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 3387 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn ROZTOKA III
2016 3388 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 3389 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa
2016 3390 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 3391 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 3392 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 3393 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z póź. zm.
2016 3394 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 3395 2016-06-06 Komunikat Komunikat Nr 13/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 3396 2016-06-06 Komunikat Komunikat Nr 14/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 3397 2016-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2016 3398 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 3399 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 3400 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.
2016 3401 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 3402 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3403 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3404 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3405 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 3406 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2016 3407 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulamnu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2016 3408 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 3409 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 3410 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r., oraz uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016 r.
2016 3411 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2016 3412 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3413 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biecz na lata 2016 – 2020.
2016 3414 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/228/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 3415 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
2016 3416 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3417 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3418 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raba Wyżna
2016 3419 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2016 3420 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3421 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 3422 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
2016 3423 2016-06-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i krakowskiego ziemskiego
2016 3424 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 3425 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wydzierżawiania na cele rolne dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice
2016 3426 2016-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2016r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
2016 3427 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/421/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim
2016 3428 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 3429 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3430 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochojno
2016 3431 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 3432 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 3433 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 3434 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/184/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 3435 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/25/2015 z dnia 25 marca 2015 roku., dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3436 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Słopnice
2016 3437 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Słopnice
2016 3438 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice
2016 3439 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 3440 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice
2016 3441 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2016 3442 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 3443 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3444 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/285/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Spolecznej w Olkuszu
2016 3445 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/288/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2016 3446 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/292/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 3447 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 558/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3448 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 563/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3449 2016-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2015 rok
2016 3450 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3451 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2016 3452 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2016 3453 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2016 3454 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3455 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 3456 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących rewalidację indywidualną i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2016 3457 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice
2016 3458 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2016 3459 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2016 3460 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 3461 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania mostowi na rzece Kisielina imienia płk. Władysława Kabata ps. "Brzechwa"
2016 3462 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica
2016 3463 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia.
2016 3464 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 15/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (z późn. zm.)
2016 3465 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 3466 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 3467 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 maja 2016r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 3468 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2016 - 2020”
2016 3469 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXV / 207 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 3470 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXV / 206 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2016 3471 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2016
2016 3472 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 3473 2016-06-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. Nr 25, poz.126), polegające na przyjmowaniu opłat za wydanie dokumentów paszportowych
2016 3474 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/19/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Zielonki
2016 3475 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/20/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bibice
2016 3476 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 3477 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 3478 2016-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.16.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawiania na cele rolne dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice – w § 1 tej uchwały, w zakresie w jakim Rada Miasta i Gminy Myślenice wyraziła zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na wydzierżawianie tej samej nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 na kolejny dowolny czas oznaczony lub nieoznaczony
2016 3479 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"
2016 3480 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Trzyciążu.
2016 3481 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Trzyciąż
2016 3482 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3483 2016-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 3484 2016-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 3485 2016-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 3486 2016-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 3487 2016-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 3488 2016-06-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 8 czerwca 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2016 3489 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 134/XVII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3490 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3491 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2016 3492 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXII.225.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3493 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 3494 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr 239/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 3495 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3496 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 3497 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu
2016 3498 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2016 3499 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3500 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
2016 3501 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów
2016 3502 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/248/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 3503 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/251/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 3504 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/253/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania imienia i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie.
2016 3505 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 3506 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/28/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 3507 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2016.
2016 3508 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2016 3509 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3510 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 3511 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 3 czerwca 2016r. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3512 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 3513 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3514 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XX/314/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/2012 z dnia 28 września 2012 r.
2016 3515 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr 9/VI/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 8 czerwca 2016r. Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie w sprawie ustalenia wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2016 3516 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/348/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/727/2014 Rady Gminy Chełmiec dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec.
2016 3517 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/352/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. W sprawie: określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3518 2016-06-10 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2016 3519 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2016 3520 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3521 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego "Mój Rynek" Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary.
2016 3522 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 3523 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 3524 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3525 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 3526 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3527 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2016 3528 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2016 3529 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa.
2016 3530 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/270/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2016 3531 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/279/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2016 3532 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/280/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miechów.
2016 3533 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/280/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 3534 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/278/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 3535 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/170//2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 3536 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2016 r. Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3537 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 3538 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3539 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. jednolity tekst Uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Saczu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Saczu” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 2814)
2016 3540 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 3541 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2016 3542 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.205.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2016 3543 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.209.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „ Mój Rynek „ Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej
2016 3544 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marcyporębie
2016 3545 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2016 3546 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XV/168/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/445/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś.
2016 3547 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 3548 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 3549 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/99/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu.
2016 3550 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/105/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. W sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 3551 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 3552 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3553 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 3554 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 3555 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 3556 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI//147/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3557 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2016 3558 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2016 3559 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXV Dni Tymbarku
2016 3560 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/347/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu i nadania statutu.
2016 3561 2016-06-13 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-21(4)/2016/699/XIIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzajacej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2016 3562 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór na terenie Gminy Jabłonka.
2016 3563 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2016 3564 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.210.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie likwidacji przystanku Mały Rynek w Limanowa.
2016 3565 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
2016 3566 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 3567 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 3568 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2000 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
2016 3569 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary.
2016 3570 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/71/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
2016 3571 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
2016 3572 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 3573 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2016 3574 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3575 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3576 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3577 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/171/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 3578 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3579 2016-06-14 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-03(10)/2016/711/X/JPi1/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
2016 3580 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX.172.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tarnowskiego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. w celu zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży
2016 3581 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX.173.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuchowie i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
2016 3582 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX.175.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi na terenie Gminy Wojnicz - od zjazdu z obecnej drogi wojewódzkiej nr 975 do ronda w Wielkiej Wsi i zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.
2016 3583 2016-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 kwietnia 2016r. Sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2015 r.
2016 3584 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
2016 3585 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno
2016 3586 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”
2016 3587 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2016 3588 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którym organem prowadzącym jest Gmina.
2016 3589 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2016 3590 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3591 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3592 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem.
2016 3593 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 3594 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bolechowice.
2016 3595 2016-06-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gdów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2015
2016 3596 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 3597 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 3598 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie: odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie
2016 3599 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr Nr XV/132/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewożników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2016 3600 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XV/141/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
2016 3601 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2016 3602 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 3603 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3604 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 3605 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.116.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3606 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.117.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 3607 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIII.119.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz poboru opłaty w drodze inkasa
2016 3608 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/136/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 maja 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XX/139/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. pod poz. 8096
2016 3609 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/145/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLII/747/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3610 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3611 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr xix/123/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3612 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytro.
2016 3613 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.173.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2016 3614 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XX/102/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 3615 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3616 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIX.177.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3617 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 3618 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/259/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 3619 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/842/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 3620 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/843/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2016 3621 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/844/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2016 3622 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/845/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3623 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2016 3624 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/860/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 3625 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 3626 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 3627 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.204.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 3628 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00.
2016 3629 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/15/R/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.
2016 3630 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 3631 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1271K ul. Wiślana w Proszowicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Biały Krzyż do ul. Partyzantów w Proszowicach, w km 8+367,0 do km 9+000
2016 3632 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2016 3633 2016-06-17 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2016
2016 3634 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2016 3635 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3636 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 3637 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2016 3638 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XV/125/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2016 rok
2016 3639 2016-06-17 Umowa Umowa Nr WOG.032.92.240.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2016 roku
2016 3640 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadowie
2016 3641 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 3642 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3643 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 3644 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3645 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2016 3646 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 3647 2016-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 8 czerwca 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna
2016 3648 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlic
2016 3649 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIII.115.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 3650 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIII.122.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3651 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3652 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/146/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XX/158/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis § 4 uchwały
2016 3653 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3654 2016-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2016r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK
2016 3655 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze
2016 3656 2016-06-17 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bór i Skrzypne położonych w jednostce ewidencyjnej Szaflary
2016 3657 2016-06-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-30(6)/2016/222/XIA/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2016 3658 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr NR XIII/124/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: przyznawania „Nagrody Starosty Tatrzańskiego” za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2016 3659 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/300/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2016 3660 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XV/189/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie" oraz nadania jej statutu
2016 3661 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza
2016 3662 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2016 3663 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 3664 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów.
2016 3665 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 3666 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Stryszowie nr XI/96/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3667 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3668 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr 565/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3669 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr 578/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3670 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3671 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/297/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 3672 2016-06-21 Aneks Aneks Nr 1/2016 Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego koordynacji zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży oraz realizacji części innych zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży, zwanego dalej Porozumieniem
2016 3673 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”
2016 3674 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
2016 3675 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr VI.23.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 6 czerwca 2016r. Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich w sprawie zmiany budżetu Związku na 2016 rok
2016 3676 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/343/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 3677 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/355/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2016 3678 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 3679 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytro
2016 3680 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwa „plan Nr 1 Korzenna”
2016 3681 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwa „plan Nr 8 Trzycierz”
2016 3682 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice.
2016 3683 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3684 2016-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu gorlickiego
2016 3685 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr CVIII/380/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Związek oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielami są Gminy, a będące w zarządzaniu ZKG ”KM”
2016 3686 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ochotnica Dolna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3687 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. zmiana uchwały: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3688 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
2016 3689 2016-06-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3690 2016-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa
2016 3691 2016-06-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 4 .03.2016 roku ustalającego średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2016
2016 3692 2016-06-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2016 3693 2016-06-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2016 3694 2016-06-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2016 3695 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)141)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 3696 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)137)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
2016 3697 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)138)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2016 3698 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII)140)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016
2016 3699 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie MGOPS w Szczawnicy
2016 3700 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie MGOPS w Szczawnicy
2016 3701 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 3702 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3703 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3704 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 3705 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 108 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3706 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI /110 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie:określenia warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Szczurowa, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3707 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 114 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 3708 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3709 2016-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok
2016 3710 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2016 3711 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 107 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3712 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa
2016 3713 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 113 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2016 3714 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części ustaleń § 2.
2016 3715 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2016 3716 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3717 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego.
2016 3718 2016-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2016 3719 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2016 3720 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr 57/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łącko.
2016 3721 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr 61/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3722 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 3723 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bobowa
2016 3724 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Koszyce
2016 3725 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3726 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3727 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3728 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 83/58/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie
2016 3729 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 84/62/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie
2016 3730 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 85/64/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3731 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 86/66/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3732 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3733 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr 587/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3734 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3735 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3736 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3737 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 3738 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 3739 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza
2016 3740 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa - Etap I”
2016 3741 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Szczucin zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia
2016 3742 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 3743 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIII.118.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3744 2016-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.20.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania – w całości
2016 3745 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Podegrodzie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”
2016 3746 2016-06-28 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3747 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3748 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.8.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1807K - Grodzisko
2016 3749 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.7.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K - ul. Główna w Osieku
2016 3750 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.2.2.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1897K - ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu
2016 3751 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.4.1.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902 K - ul. Mickiewicza w Chełmku
2016 3752 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.5.1.2016 Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1899K - ul. Słoneczna w Polance Wielkiej
2016 3753 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.6.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Starowiejska w Osieku
2016 3754 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośródek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3755 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Biecz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3756 2016-06-28 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2016r. do porozumienia nr D.BP.1.504.2016 zawartego w dniu 13 maja 2016 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenu na potrzeby transportu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka” i udzielenia dotacji celowej na jego realizację
2016 3757 2016-06-28 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia Nr SON.031.56.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania koncepcji na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki, etap II
2016 3758 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2016 3759 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2016
2016 3760 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza
2016 3761 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3762 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3763 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zmienionej uchwałą Nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013 r.
2016 3764 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2016 3765 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
2016 3766 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniusza zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 3767 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 3768 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej w miejscowości Igołomia
2016 3769 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 3770 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
2016 3771 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 196/22/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3772 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 203/22/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3773 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 207/23/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3774 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 211/25/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3775 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 213/25/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3776 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 218/25/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3777 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr 221/26/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3778 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2016 3779 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3780 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3781 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 3782 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 3783 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2016 3784 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2016 3785 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Radoczy w jedną jednostkę organizacyjną i nadania jej statutu
2016 3786 2016-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Pałecznica
2016 3787 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 53/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 3788 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3789 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Skrzyszów
2016 3790 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3791 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/262/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3792 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3793 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/272/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3794 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/273/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2016 3795 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3796 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2016 3797 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2016 3798 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 3799 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2016 roku
2016 3800 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/165/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa
2016 3801 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/166/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3802 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/168/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3803 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/167 /16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
2016 3804 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/169/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 3805 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/275/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3806 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/279/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2016 3807 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/149/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik, zawarte w części F załącznika Nr 1, w części F.43 załączników Nr 2 i 3 do uchwały oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów w części H.55 załącznika Nr 2 do uchwały
2016 3808 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3809 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2016
2016 3810 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/359/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 3811 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/366/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 3812 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/369/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chełmiec
2016 3813 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice
2016 3814 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2016 3815 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 3816 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3817 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice.
2016 3818 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 3819 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: nadania Statutu jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2016 3820 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Laskach i nadania mu Statutu
2016 3821 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina” w Laskach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2016 3822 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 3823 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice.
2016 3824 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańców ulicy Armii Andersa w Brzesku
2016 3825 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII-141-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa ,,Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Sułoszowej”
2016 3826 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII-140-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 3827 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 3828 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2016 3829 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 3830 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów
2016 3831 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego o jakich mowa w ustawie o systemie oświaty
2016 3832 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów.
2016 3833 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/80/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2016 3834 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2016 3835 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie" oraz nadania jej statutu
2016 3836 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/229/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczucin
2016 3837 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2016 3838 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3839 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 142/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna
2016 3840 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 143/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 3841 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/240/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3842 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/249/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3843 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Biecz konsultacji społecznych, z mieszkańcami osiedli i sołectw, dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Biecz
2016 3844 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/253/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych w Gminie Biecz
2016 3845 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 262/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
2016 3846 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/226/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin
2016 3847 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi