Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2769 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XI/102/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 2770 2016-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2016r. z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 rok
2016 2771 2016-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2015 rok
2016 2772 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 2773 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2774 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/115/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 2775 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr 525/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 2776 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 2777 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/107/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2016 2778 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2016 2779 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/109/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany UCHWAŁY dotyczącej wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2016 2780 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 2781 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2782 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 2783 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2016 2784 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 2785 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic Jagodowa i Poziomkowa w Michałowicach
2016 2786 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Więcławice Stare dla ulicy Osiedlowej
2016 2787 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice.
2016 2788 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.191.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2016 2789 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.192.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV.187.2016 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa
2016 2790 2016-05-05 Komunikat Komunikat Nr 11/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 2791 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII-157/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 2792 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych
2016 2793 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2794 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/165/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 2795 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XV/ 127/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów w różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2016 2796 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 2797 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 2798 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary.
2016 2799 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2800 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2801 2016-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”
2016 2802 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/747/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2803 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-119/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie; zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
2016 2804 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-121/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobra
2016 2805 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Zator
2016 2806 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 2807 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2016 2808 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/180/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2016 2809 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
2016 2810 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 2811 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr 183/86/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2812 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII.160.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2813 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII.165.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2814 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2016 2815 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 2816 2016-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 23 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2015 rok
2016 2817 2016-05-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.34.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2016 2818 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2016 2819 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 2820 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 2821 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1117/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014 r. Nr XXXIV/339/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 2822 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1179/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/151/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2823 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1180/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXVI/173/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2824 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1225/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIII/214/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2825 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1226/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXIX/260/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2826 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1386/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr III/12/06 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2827 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1389/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011 r. Nr XIX/118/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2016 2828 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 328/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVIII/139/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2829 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 693/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XXVIII/186/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2830 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 714/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. Nr XXX/211/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2831 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 715/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXXIV/232/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oraz załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej" w części dotyczącej rubryki "H" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2832 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 716/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r. Nr XL/283/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2833 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 786/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XXII/142/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w pkt 3 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail
2016 2834 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 788/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr XXXIII/225/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w części C poz. 4 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail
2016 2835 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 901/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013 r. Nr XXVIII-251/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2836 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 963/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/157/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2837 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 964/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014 r. Nr XXXII/233/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeciszów
2016 2838 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1009/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXIV/256/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji w zakresie punktu 6, 7, 8 i 9 rubryki C podrubryki C 1, rubryki F oraz rubryki G w części dotyczącej oświadczenia o odpowiedzialności karnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączniku do niniejszej uchwały
2016 2839 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1054/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIX/219/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2840 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1055/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013 r. XXXI/234/13 w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2841 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 777/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XXXVI/335/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 2842 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 918/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2015r. w sprawie ze skargi M. N. na uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
2016 2843 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 518/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi B. W. na § 2 ust. 1 tiret 1, 2 uchwały Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr II/7/14 w przedmiocie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwienie ścieków komunalno-bytowych
2016 2844 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 673/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2013r. w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 85/XXV/2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - część A
2016 2845 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 490/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ze skarg E. L. i K. N. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2016 2846 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2016 2847 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2848 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w grupach mieszanych.
2016 2849 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2850 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 2851 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 2852 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016.
2016 2853 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
2016 2854 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 2855 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę NR XIX/164/16 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 2856 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ryglice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 2857 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice.”
2016 2858 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/343/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2016 2859 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Siepraw gminnego programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY.
2016 2860 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/325/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/106/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski
2016 2861 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/303/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 710, 730, 750, 801, 803, 851, 854, 921
2016 2862 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/321/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014r oraz nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 2863 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/811/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce
2016 2864 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016.
2016 2865 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 2866 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 2867 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2016 2868 2016-05-06 Komunikat Komunikat Nr 12/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 2869 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”
2016 2870 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2871 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 2872 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 2873 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wolbrom w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2874 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice.
2016 2875 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice.
2016 2876 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 238/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2016 2877 2016-05-06 Komunikat Komunikat Nr 10/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 2878 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2016 2879 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 2880 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 2881 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2016 2882 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2883 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Trzyciąż dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2016 2884 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie Nr 67.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Skawina.
2016 2885 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.183.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2886 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.184.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2887 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.185.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2888 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/158/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2016 2889 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś
2016 2890 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 2891 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/184/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 2892 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/187/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 2893 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2894 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XVIII/123/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2016 2895 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Lisia Góra.
2016 2896 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 2897 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2016 2898 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/411/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/656/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.
2016 2899 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/413/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów „Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej oraz najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej w Oświęcimiu.
2016 2900 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XII/103 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-styczne usługi opiekuńcze ,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
2016 2901 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu
2016 2902 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/120/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2016 2903 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/189/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.
2016 2904 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem podmiotów za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
2016 2905 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka Zdrój
2016 2906 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2907 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII.169.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2908 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/266/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „ Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz".
2016 2909 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/274/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 2910 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016
2016 2911 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/275/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 2912 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/279/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XI/203/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 01 grudnia 2015 roku, w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2016 2913 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 2914 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/280/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2915 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/281/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia insygnium Miasta i Gminy Olkusz w postaci Łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz zasad jego używania
2016 2916 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 2917 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII-117/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 2918 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 2919 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 2920 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 2921 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 2922 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr IV/171/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: włączenia Publicznego Gimnazjum w Łysej Górze do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze.
2016 2923 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/331/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
2016 2924 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2016 2925 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2016 2926 2016-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Płużki”
2016 2927 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2928 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV)54)99 Rady Gminy Lubień z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz uchylenia Uchwały Nr XV)123)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika.
2016 2929 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2016 2930 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XII/147/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 2931 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2016 2932 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXV.189.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 2933 2016-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2015 rok
2016 2934 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 2935 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej.
2016 2936 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/420/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2937 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 2938 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2939 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/268/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2940 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2941 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVII/122/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 2942 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2016 2943 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XVII/123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2944 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Brzeszczach.
2016 2945 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-209-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Andrychowie w strukturach Urzędu Miejskiego w Andrychowie
2016 2946 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-210-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2947 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2016 2948 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-265-12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Andrychów
2016 2949 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-213-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2950 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2951 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2016 2952 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 2953 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 125/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2954 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 127/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2955 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 138/17/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2956 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 141/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2957 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 150/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2958 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 152/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2959 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 154/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2960 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 157/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 2961 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 159/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2962 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 161/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2963 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 163/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2964 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 165/18/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2965 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2966 2016-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 13 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 2967 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin
2016 2968 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2016 2969 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr Nr XV/147/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2016 2970 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sosnowice
2016 2971 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r
2016 2972 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 2973 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 2974 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2016 2975 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu
2016 2976 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 2977 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/103/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 2978 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 2979 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.
2016 2980 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 kwietnia 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2981 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 2982 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2016 2983 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2016 2984 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2985 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2986 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie : przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
2016 2987 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2016.
2016 2988 2016-05-11 Uchwała Uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2989 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2016
2016 2990 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2016 2991 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.-
2016 2992 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Żywienia i nadania jej statutu.
2016 2993 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/240/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Trzebinia.
2016 2994 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/241/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: nazw ulic na terenie miasta Trzebinia.
2016 2995 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/242/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie miasta Trzebinia.
2016 2996 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2016 rok
2016 2997 2016-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok
2016 2998 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 126/XVI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2999 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3000 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3001 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 3002 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 3003 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3004 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów na okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
2016 3005 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom.
2016 3006 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI.219.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3007 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Wielka Wieś – ulicy Częstochowskiej w m. Modlnica, na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do początku węzła na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy
2016 3008 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 3009 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XX/188/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Gminy Zator
2016 3010 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 224/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 3011 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 227/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”
2016 3012 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 228/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 57/4 (działka Nr 57/6 po nowym podziale) przy ulicy Granicznej, część działki Nr 251/2 przy ulicy Granicznej, część działki Nr 220 przy ulicy Zielonej, działka Nr 212/12 w Gorlicach
2016 3013 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 229/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 2910/16 przy ulicy Korczaka w Gorlicach
2016 3014 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 230/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” część działek Nr 2457/1, 2457/2, część działki Nr 227, działki Nr 2545/6, 2545/7, 2545/8, 2545/9, 2545/10 przy ulicy Łokietka, część działek Nr 603 i 604/2 przy ulicy Dolnej
2016 3015 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/96/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 3016 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorlickiego
2016 3017 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XV/106/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3018 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 3019 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2016 3020 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3021 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
2016 3022 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2016 3023 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 3024 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/176/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3025 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 3026 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słaboszów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 3027 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2016 3028 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 3029 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3030 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3031 2016-05-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr B.120.55.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie” Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
2016 3032 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice , zmienionej uchwałą Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r.
2016 3033 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 3034 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 3035 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3036 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3037 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3038 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3039 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3040 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 3041 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016.
2016 3042 2016-05-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 10 maja 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 3043 2016-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iwanowice, przeprowadzonych w dniu 8 maja 2016 roku
2016 3044 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XV/135/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 3045 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/85/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2016 3046 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/86/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Trzciana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 3047 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/87/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2016 3048 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/89/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
2016 3049 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/90/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2016r.
2016 3050 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/91/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.
2016 3051 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/94/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzciana.
2016 3052 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/98/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 3053 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Bochnia
2016 3054 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona”
2016 3055 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 6 maja 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim – rola Świątki Dziadki.
2016 3056 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/756/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25.
2016 3057 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 3058 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3059 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 3060 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3061 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2016 3062 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle w zakresie zmiany ustaleń tekstowych planu obowiązujących w strefie ekspozycji dalekiego widoku
2016 3063 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3064 2016-05-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta i Gmina Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3065 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 3066 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3067 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2016 3068 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2016 roku.
2016 3069 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 3070 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 3071 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3072 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/27/2015 z dn.23 lutego 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2016 3073 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2016 3074 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2016 3075 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.
2016 3076 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 3077 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/193/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2016 3078 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/201/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3079 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno
2016 3080 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 3081 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie
2016 3082 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2016 3083 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3084 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3085 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3086 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3087 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3088 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3089 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko
2016 3090 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015r
2016 3091 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 3092 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziemicach.
2016 3093 2016-05-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Wójta Gminy Pałecznica z dnia 2 maja 2016r. w sprawie hurtowej dostawy wody na teren Gminy Proszowice zawarte pomiędzy Gminą Pałecznica a Gminą Proszowice
2016 3094 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 3095 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
2016 3096 2016-05-16 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-42(14)/2015/2016/401/IX/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2016 3097 2016-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi wykonania zadania publicznego pn. „Przygotowanie terenu na potrzeby transportu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka”
2016 3098 2016-05-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2016r. o decyzji rozszerzającej koncesję na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach
2016 3099 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 3100 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2016 3101 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów z gminy Kalwaria Zebrzydowska za szczególne osiągnięcia edukacyjne”
2016 3102 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 3103 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 3104 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3105 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 3106 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2016 3107 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 3108 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 3109 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 3110 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr 162/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 3111 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 3112 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 3113 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 3114 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3115 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 3116 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI.136.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 3117 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2016 3118 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3119 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/97/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.
2016 3120 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2016 3121 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/15 w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2016 3122 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 3123 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3124 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3125 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2016-2019
2016 3126 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2016 3127 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice.
2016 3128 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu Parku Miejskiego przy Al. Wolności w Wadowicach
2016 3129 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Wadowice
2016 3130 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 3131 2016-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2016 3132 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 3133 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2016 3134 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 3135 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2016 3136 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 3137 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 3138 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 3139 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – działka nr 2243 w Podłopieniu
2016 3140 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2016 3141 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/200/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żabnie
2016 3142 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XX/111/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 3143 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 539/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3144 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 532/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3145 2016-05-20 Aneks Aneks Nr EK.031.2.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 maja 2016r. do Porozumienia nr EK.031.2.2016 zawartego w dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2016 3146 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 3147 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2016 3148 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
2016 3149 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2016 3150 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku”
2016 3151 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XII.114.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 3152 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwanowice
2016 3153 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 79/51/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3154 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 81/52/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3155 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 82/56/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 3156 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr 75/35/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2015 rok
2016 3157 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr 406/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2015 r.
2016 3158 2016-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 4 maja 2016r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Brzeszcze, a Gminą Wilamowice w celu realizacji wspólnego zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych
2016 3159 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3160 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Mszana Dolna dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3161 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Podłęże dla obszaru P&R w Podłężu, wraz z otoczeniem
2016 3162 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/261/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach
2016 3163 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/277/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2016 3164 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/268/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 3165 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/258/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 3166 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 3167 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 3168 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3169 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 3170 2016-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 19/2016 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok
2016 3171 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3172 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3173 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 3174 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2016 3175 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2016 Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3176 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3177 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/749/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1297/13 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2016 3178 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/741/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie.
2016 3179 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/742/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie.
2016 3180 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/755/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).
2016 3181 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 3182 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 3183 2016-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
2016 3184 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3185 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr 32/XXI/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3186 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/169/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3187 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 3188 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubień na lata 2016-2022
2016 3189 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 3190 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XII/154/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 3191 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3192 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 127/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3193 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem” oraz ustalenia zasad i trybu jego nadawania
2016 3194 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2016 3195 2016-05-25 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-3/16 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mędrzechów
2016 3196 2016-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2016 3197 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/267/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 3198 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lipinki
2016 3199 2016-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2016r do 31.03.2016r.
2016 3200 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3201 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 3202 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”.
2016 3203 2016-05-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3204 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mędrzechów
2016 3205 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3206 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/94/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3207 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 193/88/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 3208 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 3209 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 548/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 3210 2016-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2015
2016 3211 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/202/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2016 3212 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 3213 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016.
2016 3214 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych dotychczas zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych
2016 3215 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych dotychczas zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych
2016 3216 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra
2016 3217 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 3218 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XII/100 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016.
2016 3219 2016-05-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 maja 2016r. z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2015 r.
2016 3220 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 192/21/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3221 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 194/21/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3222 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 170/19/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3223 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 172/19/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3224 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 178/20/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3225 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 184/20/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 3226 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 186/20/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3227 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 188/20/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3228 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 190/20/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3229 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/263/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Staniątki dla obszaru P&R w Staniątkach, wraz z otoczeniem
2016 3230 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/264/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – dla obszaru gimnazjum w Woli Batorskiej
2016 3231 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/265/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – dla części byłego kompleksu wojskowego przy ul. Płaszowskiej w Niepołomicach
2016 3232 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 3233 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/245/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2016 r.
2016 3234 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok
2016 3235 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach i nadania statutu
2016 3236 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie okreslenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 3237 2016-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2016 3238 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII-219-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie
2016 3239 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII-221-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 3240 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 3241 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn.
2016 3242 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.22.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2016 roku
2016 3243 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 3244 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych
2016 3245 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 134/XIX/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2016 roku
2016 3246 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, a także odpowiednio w zespołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2016 3247 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3248 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej.
2016 3249 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr 196/89/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 3250 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeszcze.
2016 3251 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2016 3252 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społęcznych z mieszkańcami Gminy Poronin
2016 3253 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3254 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 3255 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chełmek, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2016 3256 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.192.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3257 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.193.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3258 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.194.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3259 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.195.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3260 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Tymbark dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3261 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Tymbark znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3262 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Bolesław
2016 3263 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3264 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2016 3265 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.234.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz nadania jej statutu
2016 3266 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/350/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2016 3267 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym
2016 3268 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 3269 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 3270 2016-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2016.
2016 3271 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/334/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Igołomia
2016 3272 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/335/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna
2016 3273 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/336/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska
2016 3274 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/304/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Stary Sącz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Stary Sącz