Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1434 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 1435 2016-03-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1436 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 1437 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 1438 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1439 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK
2016 1440 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 168/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2016 rok
2016 1441 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/358/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1442 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1443 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w sprawie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 -2020.
2016 1444 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1445 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/191/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 1446 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/176/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2016 1447 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 1448 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1449 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2016
2016 1450 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim.
2016 1451 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/369/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/945/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2016 1452 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/370/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1453 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/371/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1454 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/372/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2016 1455 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/373/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1456 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/374/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1457 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/376/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 1458 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/379/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1459 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 110/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1460 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 111/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1461 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 112/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2016 1462 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 115/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2016 roku” .
2016 1463 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX.204.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1464 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 1465 2016-03-01 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/16 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2016 1466 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku
2016 1467 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze.
2016 1468 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1469 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.
2016 1470 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2016 1471 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2016 1472 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2016
2016 1473 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2016 Nr XII/90/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1474 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2016 1475 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1476 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1477 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1478 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1479 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1480 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 136/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.
2016 1481 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 139/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grybowie
2016 1482 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 140/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krynicy Zdroju
2016 1483 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 141/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łącku
2016 1484 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1485 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok.
2016 1486 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastepczych zawodowych i rodzin zastepczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2016 1487 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 1488 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.
2016 1489 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2016 1490 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA 2016 ROK
2016 1491 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/98/12 w sprawieokreślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1492 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
2016 1493 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 1494 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1495 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn narok 2016
2016 1496 2016-03-04 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 22 lutego 2016r. do porozumienia w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania z dnia 23 września 2015 r.
2016 1497 2016-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 29 lutego 2016r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2016 1498 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 2020”
2016 1499 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.171.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary.
2016 1500 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.172.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.
2016 1501 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej
2016 1502 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2016 1503 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1504 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1505 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359)
2016 1506 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1507 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1508 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/85/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1509 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Tymbark jest organem prowadzącym.
2016 1510 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 475/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1511 2016-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 26 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2015.
2016 1512 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu Myślenickiego.
2016 1513 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Myślenickiego
2016 1514 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1515 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 1516 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 1517 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1518 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/148/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Zabierzów”
2016 1519 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/156/156 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie wsi Pisary.
2016 1520 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/157/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Zabierzów
2016 1521 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/158/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2016 1522 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2016 1523 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości
2016 1524 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-190-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2016 1525 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 1526 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-192-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1527 2016-03-04 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 1 marca 2016r. do Porozumienia nr BZP.031.64.2015 z dnia 16 października 2015 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1528 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna
2016 1529 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/216/2009 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 1530 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 1531 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2016 1532 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2016 1533 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1534 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1535 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1536 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2016r.”
2016 1537 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2016.
2016 1538 2016-03-04 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Przeciszowie z dnia 28 lutego 2016r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przeciszów
2016 1539 2016-03-04 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Przeciszowie z dnia 28 lutego 2016r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Przeciszów
2016 1540 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu, przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2016 r.
2016 1541 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2016 r.
2016 1542 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciechowice, przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2016 r.
2016 1543 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2016 1544 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród - dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2016 1545 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie Filii Szkoły Podstawowej w Iwanowicach z siedzibą w Poskwitowie.
2016 1546 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1547 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/25/2015 z dnia 25 marca 2015 roku., dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1548 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2016 rok.
2016 1549 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 1550 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2016 1551 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 08 grudnia 2015, w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. pod poz. 7866
2016 1552 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991)
2016 1553 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 107/XVI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1554 2016-03-04 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 2 marca 2016r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2016 1555 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 1556 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2016 1557 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/303/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 1558 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/75/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostki samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji - w części dotyczącej § 1 ust. 1 lit c uchwały
2016 1559 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/90/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 1560 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV)122)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lubień.
2016 1561 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1562 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2016 roku.
2016 1563 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64 A.
2016 1564 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2016 1565 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1566 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 1567 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Nowy Sącz
2016 1568 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1569 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1570 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/124/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2016 1571 2016-03-04 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2016 1572 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/197/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2016 1573 2016-03-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1574 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI-111/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
2016 1575 2016-03-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1576 2016-03-04 Informacja Informacja Nr 1/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2016 1577 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI-107/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 1578 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1579 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 1580 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2016 1581 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2016 roku.
2016 1582 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2016 1583 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Alwernia na lata 2016-2018
2016 1584 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Alwernia.
2016 1585 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie : określenia dodatkowych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1586 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 141/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 1587 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1588 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 139/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1589 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 1590 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1591 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2016 1592 2016-03-09 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-21(20)/2015/2016/222/XI/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2016 1593 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Myślenickiego
2016 1594 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowy Targ
2016 1595 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/70/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1596 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2016 1597 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 1598 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XV/114/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2016 r.
2016 1599 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2016 1600 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/2005 Rady Powiatu w Bochni z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagrody Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.
2016 1601 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 1602 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr 109/XVI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1603 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 1604 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2016 rok.
2016 1605 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 1606 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1607 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 1608 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2016
2016 1609 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09, z dnia 31 marca 2009 r.
2016 1610 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1611 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zminami) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 r. poz. 1863 z późn. zmianami)
2016 1612 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
2016 1613 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1614 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania.
2016 1615 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1616 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/107/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016.
2016 1617 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2016 roku
2016 1618 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 1619 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.25.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2016 1620 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/204/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
2016 1621 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia.
2016 1622 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2016 1623 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 1624 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2016 1625 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Brzeszcz
2016 1626 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/156/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 roku.
2016 1627 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1628 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1629 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego zasłużony dla Gminy Ryglice
2016 1630 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1631 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2016 1632 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2016 roku
2016 1633 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr 133/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2016 1634 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/99/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie regulaminu rekrutacji do publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2016 1635 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/100/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1636 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/295/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: uprawanień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 1637 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 1638 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1639 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 12 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
2016 1640 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Suskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat suski.
2016 1641 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Suskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie powiatu suskiego.
2016 1642 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 12/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2016 roku
2016 1643 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 13/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2016 roku
2016 1644 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2016 roku
2016 1645 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/166/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 1646 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1647 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV-140/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2016 roku.
2016 1648 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowości Wojnicz
2016 1649 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV/154/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1650 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrówka
2016 1651 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1652 2016-03-09 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-41(6)/2015/2016/188/XI/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2016r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2016 1653 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/260/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 rok
2016 1654 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/265/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zawarcia aneksu nr 9 do umowy Nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2016 1655 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/269/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz: ciągu ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093 K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090 K) oraz ciągu ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791)
2016 1656 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/270/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dwóch dróg zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej nr S7, posiadających obecnie charakter drogi zbiorczej (serwisowej): drogi położonej na terenie Gmin Pcim, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Myślenice do granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień oraz drogi, stanowiącej jej kontynuację, położonej na terenie Gminy Lubień, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień do miejsca włączenia do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7
2016 1657 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/271/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi na terenie Gminy Piwniczna – Zdrój (część ul. Daszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Krynicką do ul. Węgierskiej, ul. Węgierska oraz ul. Podolik – do granicy administracyjnej państwa)
2016 1658 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/272/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi położonej na terenie Gminy Wielka Wieś – ulicy Częstochowskiej w m. Modlnica, na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do początku węzła na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy
2016 1659 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/273/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Wojnicz (od zjazdu z obecnej drogi wojewódzkiej nr 975 w Dębinie Łętowskiej do ronda w Wielkiej Wsi w miejscu ponownego włączenia do obecnej drogi wojewódzkiej nr 975)
2016 1660 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Korzenna
2016 1661 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 1662 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1663 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIX/265/05 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2016 1664 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2016 1665 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator
2016 1666 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XV/109/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
2016 1667 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 1668 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień” przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012r., poz. 5391 z późniejszymi zmianami)
2016 1669 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień” przyjętego Uchwałą Nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2012 r., poz. 5391 z późniejszymi zmianami).
2016 1670 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/54/99 Rady Gminy Lubień z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2016 1671 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czernichowie i włączenia go do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2016 1672 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 1673 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/200/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 1674 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.12.2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 1675 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 13/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.
2016 1676 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2016-2018/2019
2016 1677 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 1678 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1679 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1680 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 1681 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XX/258/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921
2016 1682 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/84/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2016 1683 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Wadowice, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2016 1684 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2016 1685 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 1686 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1687 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1688 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1689 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1690 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XII/116/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2016 – 2019”
2016 1691 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2016
2016 1692 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rytro oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1693 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki .
2016 1694 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1695 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Sękowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2016 1696 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej.
2016 1697 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 marca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Chrzanowa, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
2016 1698 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2016 1699 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 481/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1700 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2016
2016 1701 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert i kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dotyczących zapewnienia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Szczurowa ma obowiązek zapewnić taką możliwość.
2016 1702 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 1703 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2016 1704 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2016 1705 2016-03-11 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 8 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Przeciszów
2016 1706 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 1707 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1708 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych
2016 1709 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1710 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy mjr Jerzego Iszkowskiego w Nowym Sączu
2016 1711 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1712 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/ 109/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1713 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/ 110/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2016 roku
2016 1714 2016-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Starosty Proszowickiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2016 1715 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.162.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 1716 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary na rok 2016.
2016 1717 2016-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2016 1718 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/654/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638, z późn. zm.).
2016 1719 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom, form i zakresu pomocy, trybu postępowania, a także grupy osób uprawnionych do pomocy w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice” w roku 2016.
2016 1720 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2016 1721 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 14/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łącko
2016 1722 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 17/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1723 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 1724 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych.
2016 1725 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2016”.
2016 1726 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 187/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 1727 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 189/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 1728 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice.
2016 1729 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 193/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 526/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Gorlice.
2016 1730 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 197/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gorlicach, ul. Broniewskiego 11 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9.
2016 1731 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 198/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 11 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 5.
2016 1732 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 203/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2016 1733 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 208/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działek Nr 427/1, 427/2 przy ul. Bieckiej
2016 1734 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 209/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działka Nr 26/25, część działki Nr 26/24 przy ul. Kolejowej w Gorlicach
2016 1735 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 1736 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 1737 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zagórzu
2016 1738 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 1739 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2016 1740 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1741 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 1742 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2016 1743 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1744 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1745 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 1746 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1747 2016-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr DIZP.7113.1.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 9 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2016 1748 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2016 1749 2016-03-14 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Tatrzańskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu, którego działają:
2016 1750 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1751 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1752 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2016 1753 2016-03-14 Informacja Informacja Nr GKOŚiR/k. 7113.1.5.2016 Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2016 1754 2016-03-14 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2016 1755 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 marca 2016r. w sprawiew sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2016 roku
2016 1756 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2016r.”
2016 1757 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych
2016 1758 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2016 1759 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów
2016 1760 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Wietrzychowice jest organem prowadzącym.
2016 1761 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wietrzychowice.
2016 1762 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1763 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2016 1764 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 1765 2016-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2016 1766 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2016 1767 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 575/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2016 1768 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2016 rok.
2016 1769 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Wielickiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016.
2016 1770 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Wielickiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016.
2016 1771 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1772 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator
2016 1773 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/269/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2016 r.
2016 1774 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/271/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr Nr XLIX/639/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014 r.
2016 1775 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2016 1776 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. pod poz. 8096.
2016 1777 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenei Gminy Lubień w roku 2016
2016 1778 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ
2016 1779 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe
2016 1780 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2016 1781 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/196/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Biecz na lata 2016 - 2019
2016 1782 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim i Trzebunia
2016 1783 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Wójta Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz realizacji zadania publicznego Gminy Bochnia w zakresie pomocy społecznej
2016 1784 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 1785 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 1786 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XII/110/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli.
2016 1787 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2016 1788 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2016 1789 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2016 1790 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2016 1791 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Nr WP-I.0031.1.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu wykonywania kontroli działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa małopolskiego
2016 1792 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2016 rok”
2016 1793 2016-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2016 1794 2016-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIII/89/2015 NA ROK 2016
2016 1795 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/650/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 1796 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/122/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1797 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/125/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2016”.
2016 1798 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2016 1799 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1800 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1801 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1802 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1803 2016-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.7.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna – w części, tj. w zakresie zapisu § 3 ust. 4 Rozdziału 2. Załącznika do tej uchwały
2016 1804 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r.
2016 1805 2016-03-16 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/16 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2016 1806 2016-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 marca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice, przeprowadzonych w dniu 13 marca 2016 roku
2016 1807 2016-03-16 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 18 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2016 1808 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: nagród i wyróżnień za wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 1809 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/99/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź.
2016 1810 2016-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2016 1811 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/131/2015 w sprawie dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobie świadczenia oraz wysokości ceny za usługę
2016 1812 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2016 1813 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/651/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie, ul. Grochowa 21.
2016 1814 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1815 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1816 2016-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Olkuskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2016 roku.
2016 1817 2016-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Olkuskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2016 roku.
2016 1818 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2016 1819 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1820 2016-03-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Niedźwiedź dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 1821 2016-03-17 Informacja Informacja Starosty Limanowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zamieście, Zawadka w jednostce ewidencyjnej Tymbark
2016 1822 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2016 1823 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2016 1824 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: opłaty targowej
2016 1825 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2016 r.
2016 1826 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.
2016 1827 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 1828 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.
2016 1829 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2016 1830 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 1831 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2016 roku
2016 1832 2016-03-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1833 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 1834 2016-03-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 16 marca 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 1835 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/135/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 1836 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/137/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2016 1837 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/138/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2016 1838 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/139/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 1839 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII.170.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 1840 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1841 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 1842 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 1843 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Technikum Nr 11 w Tarnowie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2016 1844 2016-03-17 Komunikat Komunikat Nr 6/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 1845 2016-03-17 Komunikat Komunikat Nr 7/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 1846 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Zawoi.
2016 1847 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód
2016 1848 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kolanów” w Bochni w zakresie działki nr 3526/12 położonej w Bochni
2016 1849 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2016 1850 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1851 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2016 1852 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2016 1853 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2016 1854 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 1855 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 1856 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1857 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Myślenickiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2016 roku
2016 1858 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Myślenickiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2016 roku
2016 1859 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016 r.
2016 1860 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w 2016 r.
2016 1861 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr 488/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1862 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 1863 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Ciężkowice
2016 1864 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2016 roku
2016 1865 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 1866 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2016 1867 2016-03-18 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 15 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2016 1868 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/16 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2016.
2016 1869 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1870 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały.
2016 1871 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały.
2016 1872 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Limanowskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2016 roku.
2016 1873 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Limanowskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2016 roku.
2016 1874 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2016 1875 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stryszów.
2016 1876 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2016 1877 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016.
2016 1878 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.
2016 1879 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.
2016 1880 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2016 roku
2016 1881 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2016 1882 2016-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2015
2016 1883 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/94/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr X/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej - w części obejmującej zapis § 3 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku”.
2016 1884 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/95/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów, w części dotyczącej postanowień: - § 1 pkt 5, - § 2 pkt 3, - § 3 ust. 3, - § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie słów „bieżących” oraz „- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 8 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów „ wykazane w załączniku nr 4 uchwały”, - § 9 ust. 1 pkt 2 w zakresie słów „bieżących” oraz „ - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”, - § 11 ust. 1, - Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …… wniosku o udzielenie dotacji oświadczam, iż przeznaczę kwotę dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówki” oraz w zakresie słów: „ zameldowania”, - Załącznika Nr 4.
2016 1885 2016-03-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Brodła
2016 1886 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim
2016 1887 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXI.140.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1888 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/265/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 1889 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/270/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2016 1890 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/89/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Raciechowice na 2016 rok
2016 1891 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 1892 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVI/194/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1893 2016-03-21 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-40(9)/2015/2016/224/XI/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2016 1894 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1895 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów sołectw gminy Lisia Góra
2016 1896 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 1897 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2016 1898 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1899 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 1900 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt’’ na terenie Gminy Bobowa w 2016 roku
2016 1901 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu.
2016 1902 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1903 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 790/2, 790/4, część działki Nr 790/18 w Siedliskach
2016 1904 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 .
2016 1905 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/93/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 marca 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów – w zakresie postanowienia § 4 uchwały.
2016 1906 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIX /116 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2016.
2016 1907 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2016 1908 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1909 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/239/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2016”.
2016 1910 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/240/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1911 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/242/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2016 1912 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/243/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kosmolowie.
2016 1913 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 1914 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr 5/III/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu podręcznego oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2016 1915 2016-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2016r. do porozumienia Nr 1/2015 w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi z dnia 26 czerwca 2015 roku
2016 1916 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka dla obszaru "Jabłonka-87"
2016 1917 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1918 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2016
2016 1919 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/34/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/253/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części obejmującej postanowienia załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie wymaganego do załączenia przez beneficjenta dotacji protokołu z wyboru wykonawcy sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
2016 1920 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 1921 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 1922 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1923 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2016 1924 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2016
2016 1925 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w Gminie Raba Wyżna
2016 1926 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
2016 1927 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 1928 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 1929 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1930 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 1931 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1932 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2016 1933 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 1934 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2019
2016 1935 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 1936 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 1937 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2016 1938 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 1939 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2015 r.
2016 1940 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 69/14/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1941 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 70/15/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1942 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 71/16/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1943 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 72/21/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1944 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2016 1945 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2016
2016 1946 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII / 190 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2016 roku
2016 1947 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2016 roku
2016 1948 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Borzęcin
2016 1949 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/ 2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
2016 1950 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 1951 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 1952 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 1953 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2016 1954 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 1955 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 1956 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa o podziale Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sękowej
2016 1957 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/139/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2016 roku
2016 1958 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/141/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Małastów
2016 1959 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/153/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2016 1960 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1961 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2016 1962 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2016 1963 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1964 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2016 roku
2016 1965 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 marca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Chrzanowa, przeprowadzonych w dniach 6 marca 2016 r. oraz 20 marca 2016 r.
2016 1966 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2016 1967 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tokarnia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1968 2016-03-23 Informacja Informacja Nr GK.7113.1.2016 Burmistrza Wadowic z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2016 1969 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2016 1970 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 1971 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku
2016 1972 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie gminnego programu opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Koszyce w 2016 r.
2016 1973 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2016.
2016 1974 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica”
2016 1975 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1976 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 1977 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 1978 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 1979 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/158/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1980 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2016
2016 1981 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/188/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego
2016 1982 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/108/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2016 1983 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/112/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1984 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/113/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1985 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XV/163/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 1986 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2016 r. ustalonym uchwałą Nr KI-411/90/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r.
2016 1987 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 1988 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Olkuszu
2016 1989 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2016 1990 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1991 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2016 1992 2016-03-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. Gminy Lipinki na rok 2016
2016 1993 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091) i zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330)
2016 1994 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755)
2016 1995 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755).
2016 1996 2016-03-25 Informacja Informacja Nr IAiN-GL.7114.5.2016 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2016r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2015 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2016 1997 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2016 1998 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 1999 2016-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2016 2000 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/23/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2001 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/25/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2016 2002 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/26/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2016 2003 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/27/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2016 2004 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2016 2005 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2006 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 2007 2016-03-25 Wykaz Wykaz Nr MZGK/1/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
2016 2008 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/281/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2016 2009 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2016 roku”.
2016 2010 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 2011 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 41/10/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2015 r.
2016 2012 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 50/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2013 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 52/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2014 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 54/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2015 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 56/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2016 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 58/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2017 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 60/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2018 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 62/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2019 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 64/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2020 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 66/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2021 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 68/11/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2022 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 6/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2016
2016 2023 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 7/2004 Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Związku Gmin
2016 2024 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/687/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2016 2025 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/685/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty związanej z pobytem w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
2016 2026 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2016 roku.
2016 2027 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Trzyciąż
2016 2028 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.98.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/92 Rady Gminy w Lipnicy Murowanej z dnia 8 września 1992r. w sprawie powołania i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Murowanej
2016 2029 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/276/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 2030 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/277/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.667 z dnia 17.02.2005r.), zmienionego Uchwałą Nr XXII/280/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 347, poz.2230 z dnia 28.05.2008r.) i Uchwałą Nr LI/668/2014 z 29 września 2014r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 23.10.2014, poz. 5941)
2016 2031 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/278/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki, przyjętego Uchwałą Nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku poz. 3302)
2016 2032 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/5/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2016”.
2016 2033 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/6/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/49/04 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Zielonki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
2016 2034 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/10/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 2035 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2036 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie
2016 2037 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy
2016 2038 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 2039 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2016 r.
2016 2040 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka za okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2016 2041 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2016 2042 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2043 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Chrzanów
2016 2044 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016 r.
2016 2045 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 2046 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2016 2047 2016-03-30 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2016 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2016 2048 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2016 2049 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 19/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2016 2050 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 20/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2016 2051 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 22/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z późn. zmianami.
2016 2052 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”.
2016 2053 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/224/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
2016 2054 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina
2016 2055 2016-03-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 2056 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 578/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2016 2057 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2016 2058 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.3.2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 3 marca 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 2059 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków,  przychodów i rozchodów.
2016 2060 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2016 roku”.
2016 2061 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
2016 2062 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna
2016 2063 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.1.2016 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 marca 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 2064 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.99.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.207.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
2016 2065 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.103.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie
2016 2066 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.107.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr X.97.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016.
2016 2067 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XI.111.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.84.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 2068 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2016 2069 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą''
2016 2070 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą"
2016 2071 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2016 2072 2016-03-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2016 2073 2016-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2016 roku
2016 2074 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie