Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 798 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2016 799 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na 2016 rok
2016 800 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
2016 801 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 rok
2016 802 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 803 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2016 804 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2016 805 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2016 rok
2016 806 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2016 807 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXX/33/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 808 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2016 r.
2016 809 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/83 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015
2016 810 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/187/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 811 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/248/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wietrzychowice
2016 812 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2016 813 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2016 814 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2016 815 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie
2016 816 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Borzęcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 817 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Borzęcin.
2016 818 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 819 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Oświęcim
2016 820 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2016 roku.
2016 821 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów
2016 822 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 823 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie wsi Nielepice.
2016 824 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2015 r., poz. 684) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 825 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie : ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 826 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizację pogrzebu podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2016 827 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2016 828 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu.
2016 829 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"
2016 830 2016-02-01 Komunikat Komunikat Nr 1/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2016 831 2016-02-01 Komunikat Komunikat Nr 2/16 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2016 832 2016-02-01 Komunikat Komunikat Nr 3/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 833 2016-02-01 Komunikat Komunikat Nr 4/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 834 2016-02-01 Komunikat Komunikat Nr 5/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
2016 835 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 836 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2016 837 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2016 838 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 839 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII)86)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień na rok 2016
2016 840 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr X/85/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 841 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr 144/66/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2016 842 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2016 843 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/165/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 844 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/167/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2016 ROK
2016 845 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015 r.
2016 846 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 847 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV.143.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok
2016 848 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV.147.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 849 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2016 r.
2016 850 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2015
2016 851 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 852 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2016
2016 853 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2016 854 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr 152/70/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 855 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 856 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 857 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu i nadania statutu.
2016 858 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 859 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 860 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 861 2016-02-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 862 2016-02-02 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wysokości stawek czynsazów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2015 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2016 863 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 864 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2016 865 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych a także ustalający tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2016 866 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim planowanych na dzień 6 marca 2016 r.
2016 867 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2016 ROK
2016 868 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/75/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 869 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/100/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015r. na 2016 rok
2016 870 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2016 871 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów w Miejscowości Jodłówki-Wałki
2016 872 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2016 873 2016-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 874 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 875 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2016 876 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 877 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 878 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2016 879 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2016 880 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o ustaleniu na 2016 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów
2016 881 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 882 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
2016 883 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 468/4 w Sędziszowej
2016 884 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Zator
2016 885 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator
2016 886 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 887 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 888 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłaj
2016 889 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłaj
2016 890 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 891 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 listopada 2015 r.
2016 892 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/346/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 893 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/347/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku.
2016 894 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/357/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego u zbiegu ulicy Więźniów Oświęcimia oraz ciągu pieszego będącego przedłużeniem chodnika przy ulicy Obozowej w Oświęcimiu "Plac imienia Mariana Kołodzieja".
2016 895 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/288/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2016 896 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/289/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2016 897 2016-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.01.01.2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 898 2016-02-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2016
2016 899 2016-02-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2016
2016 900 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rzezawa
2016 901 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie
2016 902 2016-02-03 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.3.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: nr 1 Wadowice, nr 11 Wadowice-Zaskawie, nr 12 Wadowice-Gorzeń Dolny i nr 13 Wadowice-Jaroszowice w jednostce ewidencyjnej: miasto Wadowice
2016 903 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/80/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mędrzechów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 904 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/81/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów
2016 905 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XI/82/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym
2016 906 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2016 907 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko.
2016 908 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2016 roku.
2016 909 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzesko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 910 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy „Skwer Pamięci im. Rotmistrza Witolda Pileckiego” w obrębie Jadowniki.
2016 911 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV)97)2016 Rady Gminy Lubień z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 912 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drwinia zamieszkałych poza obwodami tych placówek, oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 913 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drwinia
2016 914 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/85/2003 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej p.n. „Warsztat Terapii Zajęciowej”.
2016 915 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 916 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2016 rok
2016 917 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 918 2016-02-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr VI/32/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 26 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 919 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2016 920 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 921 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 922 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015 r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2016 923 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.116.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 924 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/258/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2016 925 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/259/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 926 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wsie Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Zagórzany
2016 927 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wsie Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Zagórzany
2016 928 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 929 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice
2016 930 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś
2016 931 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 932 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 933 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 934 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2016 935 2016-02-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/110/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa 2016 r.
2016 936 2016-02-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
2016 937 2016-02-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 938 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA 2016 ROK
2016 939 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”
2016 940 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice
2016 941 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice
2016 942 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 943 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-176-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. ( z późn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2016 944 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-179-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 945 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-180-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów
2016 946 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-183-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 947 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-184-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 948 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-186-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 949 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 950 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XI/99/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 951 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2016 952 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 953 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Brzeszcze na lata 2016 - 2019"
2016 954 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania” na rok 2016.
2016 955 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 1333/1 w Łużnej
2016 956 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna.
2016 957 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.
2016 958 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 959 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016r.
2016 960 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
2016 961 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2016 962 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie  wydatków.
2016 963 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek
2016 964 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 965 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2016 966 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Pana Janusza Chwieruta - Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim, a Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, reprezentowaną przez Panią Monikę Bryl - Zastępcę Prezydenta Miasta. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzna
2016 967 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2016 968 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 969 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. wyłączenia Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze
2016 970 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica
2016 971 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XII/97/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 972 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/104/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
2016 973 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/103/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
2016 974 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budzetowa na 2016 r.
2016 975 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 976 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 94.
2016 977 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment ciągu drogi wojewódzkiej nr 975.
2016 978 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy mostu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975.
2016 979 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz.
2016 980 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.
2016 981 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wojnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 982 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wojnicz.
2016 983 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych
2016 984 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2016 985 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 986 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.
2016 987 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości
2016 988 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 989 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 3/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Łącko do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 990 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 12/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 991 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 992 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 993 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 994 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 995 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2016 996 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 997 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr X / 62 /2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2016 rok.
2016 998 2016-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Szczawiczne (Zimny) w miejscowości Żegiestów, gmina Muszyna, powiat nowosądecki
2016 999 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaskalskie - Bodnarówka”
2016 1000 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/192/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 1001 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”.
2016 1002 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2016 1003 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 1004 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 111/XVII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2016 rok
2016 1005 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXI.161.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2016 1006 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2016
2016 1007 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 1008 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1009 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 5/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1010 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 437/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1011 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 447/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1012 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 452-2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1013 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 442/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1014 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1015 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 1016 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIV-135/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Łapsze Niżne raz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1017 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1018 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2016 1019 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1020 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Racławice
2016 1021 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1022 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim.
2016 1023 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej z „Częstoszowice – Lisiny” na „Opacz – Lisiny”.
2016 1024 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
2016 1025 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jodłownik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1026 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1027 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK NA 2016 ROK
2016 1028 2016-02-08 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 5 lutego 2016r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015
2016 1029 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 186/XVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1030 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 183/XVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.
2016 1031 2016-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowy Targ przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1032 2016-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukowica przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1033 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1034 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.157.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1035 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2016
2016 1036 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/591/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016.
2016 1037 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2016
2016 1038 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIV.113.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 1039 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 2308/4, część działek Nr 2308/14, 2308/16 w Kamienicy
2016 1040 2016-02-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/95/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 1041 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/98/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 1042 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1043 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIV-138/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 1044 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Szerzyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Szerzyny
2016 1045 2016-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.1.2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2015 rok
2016 1046 2016-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2016 1047 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2016 1048 2016-02-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2016 1049 2016-02-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica
2016 1050 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/197/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1051 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/198/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1052 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą Nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina.
2016 1053 2016-02-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 9 lutego 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2016 1054 2016-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach, przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1055 2016-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa, przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1056 2016-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Zatora, przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1057 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2016 1058 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 1059 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2016
2016 1060 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 1061 2016-02-10 Aneks Aneks Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Suskiego z dnia 18 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1062 2016-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
2016 1063 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 1064 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz
2016 1065 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówckach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu chrzanowskiego w 2016 roku.
2016 1066 2016-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr ZKO.5510.1.1.2016.PJI Starosty Chrzanowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w 2015 ROKU
2016 1067 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.
2016 1068 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/219/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.
2016 1069 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/220/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r.w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 1070 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 1071 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2016 1072 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 1073 2016-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 15 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 1074 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2016 1075 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1076 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki
2016 1077 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/623/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2016 1078 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/603/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/513/15 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1079 2016-02-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2016r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: brzeskiego i tarnowskiego ziemskiego
2016 1080 2016-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 8 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 położonych na obszarze Gminy Klucze.
2016 1081 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII.189.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1082 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/250/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX/162/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rdziostowie
2016 1083 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/251/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2016 1084 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015r. GMINY I MIASTA DOBCZYCE NA ROK 2016
2016 1085 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/85 Rady Gminy Mucharz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2016 1086 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1081/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków -Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013 r. Nr XXIX/314/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXV/245/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie oświadczenia zawartego w punkcie G Załącznika do uchwały o treści: „Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 Kodeksu Karno Skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2016 1087 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1109/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r. nr XXIV/174/2012 z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVIII/208/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z załącznikami –deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z załącznikami do deklaracji nr 1 i 2
2016 1088 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1204/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXVI/152/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1089 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1205/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXV/141/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1090 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1091 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1092 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 1093 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2016r. na rok 2016
2016 1094 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 1095 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2016 rok
2016 1096 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/234/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów
2016 1097 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/224/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140279 ul. Jana Sobieskiego w Miechowie
2016 1098 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/218/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1099 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina
2016 1100 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/35/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/100/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji - w części obejmującej zapis w § 3 pkt 3 uchwały zawierający definicję ucznia niepełnosprawnego
2016 1101 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/57/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostki samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji - w części dotyczącej § 3 ust. 2 i 3 w zakresie w jakim odnoszą się one do ustalenia stawki dotacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz § 5 ust. 8 uchwały
2016 1102 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2016 1103 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1104 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/2/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1105 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
2016 1106 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/4/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1107 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Słomniki na rok 2016
2016 1108 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/145/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Slomniki na 2016 r.
2016 1109 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2016 1110 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 stycznia 2016r. uchwała budżetowa
2016 1111 2016-02-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 9 lutego 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 1112 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 1113 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
2016 1114 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 1115 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1116 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2016.
2016 1117 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2016.
2016 1118 2016-02-11 Porozumienie Porozumienie Nr I Burmistrza Nowego Wiśnicza; Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz realizacji zadania publicznego Gminy Lipnica Murowana w zakresie pomocy społecznej
2016 1119 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 1120 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2016 1121 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2016 1122 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 1123 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeszów
2016 1124 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lachowice
2016 1125 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa
2016 1126 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1127 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XV/244/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2016 1128 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2016
2016 1129 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 1130 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/326/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 1131 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX.155.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1132 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2016
2016 1133 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 1134 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/115/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 stycznia 2016r. na 2016 rok
2016 1135 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2016
2016 1136 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2016
2016 1137 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/91/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2016r. na rok 2016
2016 1138 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2016
2016 1139 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2016
2016 1140 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XX/214/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 1141 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr KI-411/36/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin
2016 1142 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1143 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1144 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/234/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 921, 925
2016 1145 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/232/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016
2016 1146 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/244/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 750, 853, 900, 921
2016 1147 2016-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XIII/93/2016 Starosty Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 1148 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice
2016 1149 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jordanów.
2016 1150 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa
2016 1151 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
2016 1152 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2016 1153 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/153/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1154 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/156/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1155 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/158/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1156 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/161/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/125/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1157 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1158 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/141/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1159 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Szyce
2016 1160 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”
2016 1161 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/144/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 1162 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1163 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 1164 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/2004 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 czerwca 2004 roku.
2016 1165 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1166 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4 na 2016 rok
2016 1167 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136 na 2016 rok
2016 1168 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie, ul. Długa 1 na 2016 rok
2016 1169 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Dom Dziecka Bł. Karoliny Kózkówny, 34-745 Spytkowice 96 na 2016 rok
2016 1170 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka "Pokój i Dobro" im. Heleny Bułharowskiej w Szaflarach, ul. Polna 7 na 2016 rok
2016 1171 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2016 1172 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno
2016 1173 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2016 1174 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr 66/3/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1175 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-108-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2016 1176 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-109-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
2016 1177 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 1178 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-111-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez GminęSułoszowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1179 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały XI/ 77 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 1180 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/ 95 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 1181 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/IS/2016 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885) prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego p.n. „Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw w trybie Procedury przyjętej przez Zarząd Powiatu w Myślenicach Uchwałą Nr 770/2001 z dnia 29.10.2001 r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania, realizacji i rozliczania zadań z zakresu infrastruktury dróg powiatowych poprzez inicjatywy samorządowe, jednostek administracji rządowej przedsiębiorców i innych osób prawnych i osób fizycznych
2016 1182 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iwanowice
2016 1183 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 1184 2016-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2016 1185 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Łuczyce
2016 1186 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Łuczyce
2016 1187 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 1188 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/193/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 1189 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 33/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2016 1190 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 1191 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Stary Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1192 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/252/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2016 1193 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/250/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 10” przyjętego Uchwałą Nr LI/62/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 259 poz. 3384)
2016 1194 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRZYSIETNICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 6 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 158 poz. 1156 z 2009 r.)
2016 1195 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 1196 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kamionka Wielka w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1197 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1198 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1199 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr VN/178/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1200 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/183/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1201 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 1202 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2016 1203 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód prowadzony przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1204 2016-02-17 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 lutego 2016r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2016 1205 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowoych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2016 1206 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1207 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XII/75/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1208 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok.
2016 1209 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2016 1210 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2016 1211 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 1212 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa
2016 1213 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2016 rok
2016 1214 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1215 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1216 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 1217 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29.12.2015r. dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2016 1218 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2016 1219 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1220 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 1221 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr 461/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1222 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr 464/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 1223 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1224 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 rok
2016 1225 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 1226 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 rok
2016 1227 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2016
2016 1228 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rytro na rok 2016 Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 16 stycznia 2016 roku
2016 1229 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA 2016 ROK
2016 1230 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2016 1231 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 472, część działki Nr 4357, część działki Nr 2974/1 w Moszczenicy, część działki Nr 1010/3 w Staszkówce
2016 1232 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian do zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego i obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica przyjętych Uchwałą Nr VI/193/2013 z dnia 28 października 2013r.
2016 1233 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 1234 2016-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tarnowskiego z dnia 29 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2015 rok
2016 1235 2016-02-19 Informacja Informacja Nr OKR-4110-1(8)/2016/366/EŚ i OKR-4110-2(8)/2016/366 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany koncesji WCC i PCC dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2016 1236 2016-02-19 Informacja Informacja Nr OKA-4210-5(5)/2016/4336/VIII/MMi1/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2016 1237 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 1238 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 1239 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2016
2016 1240 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 1241 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 1242 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/256/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 1243 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2016
2016 1244 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 1245 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1246 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2016
2016 1247 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/616/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 1248 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/620/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2016 1249 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 1250 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr 158/73/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 1251 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb "Górnych Stawów" w widłach Dunajca i Popradu
2016 1252 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 137/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb "Dużego Stawu" w widłach Dunajca i Popradu.
2016 1253 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1254 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/81/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, posiłki zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2016 1255 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/84/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę.
2016 1256 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9 Starosty Gorlickiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu gorlickiego
2016 1257 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10 Starosty Gorlickiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2016 1258 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 166/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2016 1259 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 167/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 1260 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2016 ROK
2016 1261 2016-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIX/119/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1262 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2016 1263 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: zmiany ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia
2016 1264 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2016
2016 1265 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1266 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 1267 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/129/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 1268 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2016 1269 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1270 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2016 1271 2016-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GN.7113.2.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2016 1272 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 1273 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2016 1274 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 stycznia 2016r. pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2016 1275 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia z cześci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
2016 1276 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.20.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 18 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1277 2016-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/172/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2016 1278 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/65/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/115/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Sękowa szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – w części objętej postanowieniem § 15 uchwały w zakresie słów: (…) „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku”
2016 1279 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1280 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIX/82/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 1281 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/OR/2016 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa - Władysława Biedę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Ireny Gawlik
2016 1282 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1283 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2016 1284 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu
2016 1285 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 1286 2016-02-24 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-45(6)/2015/2016/443/XIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno -Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku
2016 1287 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1288 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 522/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1289 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 527/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1290 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 529/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1291 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 531/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1292 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 533/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1293 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 535/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1294 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 537/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1295 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 541/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1296 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 543/51/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1297 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 547/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1298 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 549/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1299 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 551/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1300 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 554/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1301 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 562/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1302 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 564/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1303 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 566/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1304 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 568/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1305 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 570/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1306 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 572/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1307 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 574/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1308 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 576/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1309 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 582/54/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1310 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 588/55/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 1311 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 590/55/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1312 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 595/56/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1313 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 596/56/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 1314 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie w 2016 roku.
2016 1315 2016-02-24 Informacja Informacja Starosty Tarnowskiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnów Gmina, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2016 1316 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.21.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1317 2016-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016 1318 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 1319 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno
2016 1320 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Sutkowie.
2016 1321 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/201/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 1322 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/219/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania numeru dla przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2016 1323 2016-02-24 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 20 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2016 1324 2016-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 lutego 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Zatora, przeprowadzonych w dniach 7 lutego 2016 r. oraz 21 lutego 2016 r.
2016 1325 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XII/70/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łukowica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1326 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 5/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1327 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 6/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1328 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 7/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1329 2016-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 lutego 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z basenu poeksploatacyjnego kruszywa w miejscowości Niwka, gmina Radłów, powiat tarnowski
2016 1330 2016-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 lutego 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Olszyny” z rzeki Wieprzówki w km 18+380 do km 18+690 w miejscowości Andrychów na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
2016 1331 2016-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 lutego 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Targanice” z rzeki Targaniczanki w km 1+300 w miejscowości Andrychów na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
2016 1332 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 137/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2016 1333 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 138/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1334 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2016
2016 1335 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 1336 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/139/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1337 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica
2016 1338 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 1339 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/ 2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 1340 2016-02-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1341 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów
2016 1342 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
2016 1343 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 1344 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pałecznica, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1345 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód prowadzonych przez Gminę Pałecznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1346 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 1347 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2016 1348 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1349 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 652)
2016 1350 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2016 1351 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 1352 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 1353 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr NR XII/88/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2016 1354 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016
2016 1355 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 1356 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2016 1357 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Bolesław jest organem prowadzącym.
2016 1358 2016-02-26 Zestawienie Zestawienie Nr 1 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Zembrzyce
2016 1359 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 1360 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2016 1361 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
2016 1362 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2016 1363 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Zarnowskiej
2016 1364 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2016 1365 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszard Nowak a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanta Bielewicz
2016 1366 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 1367 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gmina Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 1368 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Bardo
2016 1369 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1370 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 1371 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1372 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2016 1373 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1374 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1375 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2016 1376 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/158/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1377 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Smolice
2016 1378 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/156/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rajsku, Grojcu i Porębie Wielkiej
2016 1379 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/156/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rajsku, Grojcu i Porębie Wielkiej
2016 1380 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1381 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 lutego 2016r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2016 1382 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1383 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/206/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Mietniowskiej
2016 1384 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/640/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2016 1385 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/89/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów .
2016 1386 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 r.
2016 1387 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek n/Dunajcem NIP 734-348-28-12 reprezentowaną przez: mgr inż. Józef Tobiasz - Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Janina Matusik
2016 1388 2016-02-26 Komunikat Komunikat Nr 1/2016 Wójta Gminy Łabowa z dnia 10 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2016 1389 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII /114 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2016 1390 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII / 113/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa.
2016 1391 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII /112 /2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości
2016 1392 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/375/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 1393 2016-02-26 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie
2016 1394 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Bocheńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2016 1395 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Bocheńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2016 1396 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/635/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 1397 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1398 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr 26/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2015
2016 1399 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr 1/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin na 2016 r.
2016 1400 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 1401 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody
2016 1402 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/63/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/179/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w części dotyczącej postanowień: - § 4 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.”, - punktu 3 części I załącznika nr 1
2016 1403 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/64/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XIV/180/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”, w części dotyczącej postanowień: - § 5 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.”, - punktu 4 części I załącznika nr 1
2016 1404 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/66/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. 1. orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 r. 2. ustala budżet Gminy Borzęcin na 2016 rok
2016 1405 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/68/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. orzeka że Uchwałę Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice - podjęto z naruszeniem prawa
2016 1406 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/69/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2016r. orzeka, że Uchwałę Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice - podjęto z naruszeniem prawa
2016 1407 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Krynicy-Zdroju
2016 1408 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.146.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR.LI.304.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2016 1409 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2016 1410 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 1411 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XV/205/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1412 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.
2016 1413 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 1414 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”
2016 1415 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 1416 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2016 1417 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1418 2016-02-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2016 1419 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 1420 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie
2016 1421 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym
2016 1422 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1423 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 roku poz. 796)
2016 1424 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2016 1425 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1426 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/149/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4, 5 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2016 1427 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/474/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2016 1428 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2016 1429 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/153/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Podegrodzie służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2016 1430 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 1431 2016-02-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2015
2016 1432 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1433 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XII/72/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2016