Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 6873 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/428/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2016 6874 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) – etap II
2016 6875 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6876 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 6877 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 6878 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu
2016 6879 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6880 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Jeżówce
2016 6881 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2016 6882 2016-12-01 Komunikat Komunikat Nr 29/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 6883 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Charsznica oraz wysokości opłat za posiłki.
2016 6884 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6885 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
2016 6886 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.
2016 6887 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 6888 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana.
2016 6889 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6890 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 6891 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-274-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie i umiejscowienia jego zadań w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.
2016 6892 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-276-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz nadania jej statutu.
2016 6893 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-277-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2016 6894 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 231/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Ekonomiki Oświaty” oraz nadania jej statutu.
2016 6895 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 228/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6896 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 220/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie: nadania statutu samorządowej jednostce kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach.
2016 6897 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 226/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
2016 6898 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 227/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
2016 6899 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 6900 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 6901 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6902 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2016 6903 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2016 6904 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 6905 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 6906 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/277/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 6907 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2016 6908 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/221/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r.Nr.XI/132/2015 określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2016 6909 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.168.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 6910 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.173.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 6911 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.174.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2016 6912 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.175.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6913 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2016r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/56/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016
2016 6914 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6915 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6916 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6917 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6918 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2016 6919 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2016 6920 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/220/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.
2016 6921 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/222/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 6922 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/228/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6923 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6924 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2016 6925 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
2016 6926 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy” i nadania jej statutu
2016 6927 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
2016 6928 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 6929 2016-12-01 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-43(8)/2016/1267/XII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła CEZ SKAWINA S.A. z siedzibą w Skawinie
2016 6930 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Charsznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6931 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII-275-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”, nadania jej statutu i podpisania aktu założycielskiego
2016 6932 2016-12-05 Informacja Informacja Nr OKR-4110-13(14)/2016/224/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2016 6933 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/126 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6934 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/280/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6935 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 6936 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Harmęże
2016 6937 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6938 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 6939 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Racławicach
2016 6940 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 6941 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 6942 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2016 6943 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2016 6944 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.
2016 6945 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6946 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6947 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6948 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2017
2016 6949 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2016 6950 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2016 6951 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 6952 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6953 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany
2016 6954 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr 169/XXIV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu.
2016 6955 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr 166/XXIV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6956 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6957 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym
2016 6958 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/246/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 6959 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko
2016 6960 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 6961 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6962 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 6963 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6964 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/417/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z górki saneczkowej i narciarskich tras biegowych
2016 6965 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/434/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6966 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/419/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 6967 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/435/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 6968 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/420/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2016 6969 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/432/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6970 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/433/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6971 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/295/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6972 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/297/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Mszana Dolna zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 6973 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6974 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/167/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.
2016 6975 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pleśna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6976 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2016 6977 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 6978 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 6979 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6980 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 6981 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017
2016 6982 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6983 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dotacji z budżetu gminy udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 6984 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2016 6985 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2016 6986 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 6987 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6988 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 6989 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6990 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6991 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XV/130 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6992 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI.227.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opracowania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2016 6993 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2016 6994 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6995 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2016 6996 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6997 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 6998 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Dworskie.
2016 6999 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Stare.
2016 7000 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2016 7001 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2016 7002 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/296/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7003 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposbu poboru
2016 7004 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/230/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzańskiej
2016 7005 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7006 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2016 7007 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII-282-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 7008 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.
2016 7009 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dojazdów
2016 7010 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/526/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia - Schronisko dla osób bezdomnych.
2016 7011 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/527/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2016 7012 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/529/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr X/186/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r.
2016 7013 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/532/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2016 7014 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/544/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7015 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/546/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 7016 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/323/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 7017 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/329/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 7018 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2016 7019 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałaminr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
2016 7020 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/200/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7021 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 7022 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2016 7023 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/339/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie : opłaty targowej
2016 7024 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/340/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2017
2016 7025 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2016 7026 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku.
2016 7027 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2017.
2016 7028 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7029 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa.
2016 7030 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/228/91 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2016 7031 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/1161/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i noclegowniach.
2016 7032 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/1162/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2016 7033 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach
2016 7034 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7035 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7036 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 7037 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017
2016 7038 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2016 7039 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
2016 7040 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/328/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2016 7041 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Maków Podhalański
2016 7042 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 7043 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.
2016 7044 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów
2016 7045 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2016 7046 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7047 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna w roku 2017.
2016 7048 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7049 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7050 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/182/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 7051 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 7052 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2017 rok
2016 7053 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 7054 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2016 7055 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Grybów
2016 7056 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/276/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Gminie Oświęcim
2016 7057 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016 roku dot. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2016 7058 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2016 7059 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
2016 7060 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Skała
2016 7061 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016 r. dot. trybu udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2016 poz. 4803)
2016 7062 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7063 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 7064 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/200/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 7065 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 7066 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7067 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2016 7068 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 7069 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/238/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017”
2016 7070 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/239/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych iniepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołachpodstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybui zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 7071 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania
2016 7072 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/243/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 7073 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/251/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7074 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2016 7075 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/418/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Zachód, dla obszaru Z2
2016 7076 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 7077 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7078 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7079 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 7080 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : opłaty targowej.
2016 7081 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 7082 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 7083 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7084 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr 37.2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie konserwacji chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1387 K Siepietnica – Lubaszowa w miejscowości Olszyny (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403 K w kierunku Siepietnicy)
2016 7085 2016-12-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2016 7086 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
2016 7087 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 7088 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7089 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2016 7090 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 03 października 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 roku poz. 5814) .
2016 7091 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7092 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/61/03 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniowa
2016 7093 2016-12-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego
2016 7094 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016 .
2016 7095 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.9.2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 7096 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/314/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszakniach chronionych.
2016 7097 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/325/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2017 roku.
2016 7098 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/327/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2017 r.
2016 7099 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2017 roku
2016 7100 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2016 7101 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 7102 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „BIECKA AKADEMIA MALUCHA” prowadzonym przez Gminę Biecz.
2016 7103 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/287/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7104 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/288/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2016 7105 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.
2016 7106 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7107 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2016 7108 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
2016 7109 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku
2016 7110 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2016 7111 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7112 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7113 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2016 7114 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2016 7115 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2016 7116 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
2016 7117 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2016 7118 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/148/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7119 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 7120 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2016 7121 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/160/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7122 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów.
2016 7123 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2017 na obszarze Gminy Tuchów.
2016 7124 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7125 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Tuchowie.
2016 7126 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239 ze zmianami) na rok 2017.
2016 7127 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 7128 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa
2016 7129 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7130 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2016 7131 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z lodowiska
2016 7132 2016-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7133 2016-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7134 2016-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7135 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Raba Wyżna.
2016 7136 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 7137 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-182-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 7138 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2016 7139 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 7140 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Niedźwiedź zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 7141 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/174/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niedźwiedź.
2016 7142 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 7143 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7144 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2017 roku.
2016 7145 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017 roku.
2016 7146 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 października 2003 r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.
2016 7147 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka.
2016 7148 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka.
2016 7149 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/ 191 /2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 7150 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 7151 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2016 7152 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/249/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017.
2016 7153 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX.196.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7154 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 7155 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2016 7156 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7157 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 7158 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/142/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7159 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
2016 7160 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7161 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa
2016 7162 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7163 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7164 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 7165 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7166 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XX/120/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 7167 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 7168 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów: informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i deklaracji na podatek od nieruchomości
2016 7169 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7170 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 7171 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/226/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 7172 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/326/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 7173 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 7174 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Rzezawa
2016 7175 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych „Twoja szansa” oraz ustalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzezawa
2016 7176 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Rzezawa”
2016 7177 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7178 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 7179 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7180 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świątnikach Górnych oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Administracyjne Oświaty w Świątnikach Górnych i nadania jej statutu.
2016 7181 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 7182 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2016 7183 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 7184 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych.
2016 7185 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr 866/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 7186 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 7187 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7188 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7189 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7190 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2016 7191 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych
2016 7192 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2016 7193 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu.
2016 7194 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7195 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2016 7196 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/227/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7197 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 7198 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 7199 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 7200 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 7201 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2017 rok .
2016 7202 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2017 rok .
2016 7203 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2016 7204 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2016 7205 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 7206 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7207 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/174/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2016 7208 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 7209 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.254.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 7210 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.255.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Limanowa
2016 7211 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.259.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na obszarze miasta Limanowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 7212 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7213 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2017 roku
2016 7214 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2017 r.
2016 7215 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr 168/XXIV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotarskiego
2016 7216 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7217 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2016 7218 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2016 7219 2016-12-07 Informacja Informacja Nr OKR-4110-35(19)/2015/2016/257/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2016 7220 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII-271-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2016 7221 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII-281-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego
2016 7222 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/522/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi
2016 7223 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/523/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej
2016 7224 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/524/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema
2016 7225 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 7226 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 7227 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/545/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7228 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/549/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 7229 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/337/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 7230 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr 171/XXIV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2017 roku
2016 7231 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7232 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 roku
2016 7233 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 roku
2016 7234 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7235 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/186/2016 oraz Uchwały Nr XI/95/2011
2016 7236 2016-12-07 Informacja Informacja Nr OKA.4110.48,49,50.2016.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
2016 7237 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 7238 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Borzęcin
2016 7239 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 7240 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 7241 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. oraz uchwały nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r.
2016 7242 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Świątniki Górne
2016 7243 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7244 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów : „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”.
2016 7245 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/165/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 7246 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2016 7247 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7248 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7249 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2016 7250 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2016 7251 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2016 7252 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7253 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 7254 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o uchyleniu Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego
2016 7255 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu opłaty prolongacyjnej
2016 7256 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. o wprowadzeniu opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Chrzanów
2016 7257 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów na potrzeby lokalizacji nośników reklamowych.
2016 7258 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2016 7259 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów publicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7260 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7261 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr xxv/229/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 roku o inkasie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7262 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7263 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7264 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/148/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7265 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 7266 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu
2016 7267 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/402/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/381/2016 z dnia 24 października 2016 r.
2016 7268 2016-12-07 Ustawa Ustawa Nr XXVII/406/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2016 7269 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/403/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stary Sącz
2016 7270 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 7271 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2016 7272 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7273 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 7274 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 7275 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych budynków i nowych budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2016 7276 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty targowej
2016 7277 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/348/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7278 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/352/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 7279 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7280 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.315.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7281 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.316.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7282 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.317.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7283 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.318.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7284 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.319.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 7285 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr UCHWAŁA Nr XXVIII.320.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2016 7286 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.321.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7287 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.322.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7288 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.323.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2017 r. do 31 grudzień 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 7289 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 7290 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7291 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7292 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2016 7293 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na targowisku gminnym w Spytkowicach
2016 7294 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2016 7295 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2016 7296 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7297 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2016 7298 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/273/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 7299 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7300 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2016 7301 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2016 7302 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Grybowie.
2016 7303 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/225/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Oświatowemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Gminy Gorlice
2016 7304 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice, przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 roku.
2016 7305 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu, przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.
2016 7306 2016-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7307 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy” oraz nadania jej statutu.
2016 7308 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych ( szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.
2016 7309 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/194/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2016 7310 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r. poz. 5646).
2016 7311 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7312 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/199/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7313 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7314 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2016.
2016 7315 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 7316 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 7317 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szaflary
2016 7318 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin
2016 7319 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 7320 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
2016 7321 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 7322 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/213/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 7323 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6102)
2016 7324 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/218/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7325 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.244.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7326 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.246.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7327 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017.
2016 7328 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna.
2016 7329 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2016 7330 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 118/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7331 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr Nr XXI/ 119/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2016 7332 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 120/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/167/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 7333 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 122/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej
2016 7334 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/357/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 7335 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/362/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7336 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2016 7337 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/234/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2016 7338 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/238/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno, uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Bukownie oraz uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno.
2016 7339 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 7340 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 7341 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr Nr 232/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 7342 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie:  zmiany Uchwały NR 94/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2016 7343 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 117/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko
2016 7344 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 120/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2016 7345 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 121/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7346 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7347 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 7348 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 7349 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/220/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
2016 7350 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7351 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/223/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2016 7352 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 7353 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 7354 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.148.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok oraz ustalenia wysokości dopłaty do opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 7355 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.151.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7356 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.152.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7357 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.153.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2016 7358 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.154.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.
2016 7359 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 7360 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 7361 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/31/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2017
2016 7362 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2016 7363 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7364 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 7365 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 7366 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 326/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.
2016 7367 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 335/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice.
2016 7368 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7369 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7370 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/70/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek tej opłaty.
2016 7371 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/153/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 7372 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.
2016 7373 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
2016 7374 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 7375 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sękowa Nr VIII/104/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7376 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7377 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sękowa Nr VI/56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2016 7378 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/201/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7379 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 7380 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/334/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7381 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7382 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 7383 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/338/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7384 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/339/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 7385 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/348/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 7386 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/349/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 7387 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/343/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 7388 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 7389 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/61/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2016 7390 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/62/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2016 7391 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/63/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/20/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania.
2016 7392 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/64/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2016 7393 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/66/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki oraz tymczasowych pomieszczeń.
2016 7394 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/67/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 7395 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 7396 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu
2016 7397 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2016 7398 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2016, Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7399 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7400 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/202/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 7401 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 7402 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 7403 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 7404 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7405 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-198/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7406 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-200/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łapsze Niżne
2016 7407 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-201/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2016 7408 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-202/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze Niżne i nadania jej statutu
2016 7409 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 874/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016
2016 7410 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 881/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 7411 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .
2016 7412 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/133 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Mucharzu.
2016 7413 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/132 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2016 7414 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
2016 7415 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7416 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7417 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2016 7418 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 7419 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/146/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7420 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/147/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7421 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr VII/153/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2016.
2016 7422 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2016 7423 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
2016 7424 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 17 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 7425 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 18 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7426 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 262 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2016 7427 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7428 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2016 7429 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 7430 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 7431 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 7432 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7433 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-168/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2016 7434 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-169/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2016 7435 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-171/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2017 r.
2016 7436 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2016 7437 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2016 7438 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 186/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7439 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Gromnik
2016 7440 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2016 7441 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 7442 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7443 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice
2016 7444 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2016 7445 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 7446 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/203/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 7447 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2017.
2016 7448 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok
2016 7449 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 7450 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2017 r.
2016 7451 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2016 7452 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XX/99/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Spytkowice.
2016 7453 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/114/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2016 7454 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-285-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7455 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/158/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 7456 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7457 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2016 7458 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/189/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7459 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/190/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7460 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/191/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7461 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7462 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005
2016 7463 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”
2016 7464 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr LIX/1308/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku
2016 7465 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX.200.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Krynicy-Zdroju oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2016 7466 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/171/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza
2016 7467 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7468 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/193/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE.
2016 7469 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”
2016 7470 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2016 7471 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku
2016 7472 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin
2016 7473 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Oświęcimskiej w Libiążu
2016 7474 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2016 7475 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7476 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia wskazanej drogi do kategorii dróg gminnych
2016 7477 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wspólnej obsługi przedszkoli i szkół – jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia
2016 7478 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy
2016 7479 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń
2016 7480 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7481 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie
2016 7482 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie
2016 7483 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 7484 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7485 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lanckorona
2016 7486 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Lanckorona
2016 7487 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7488 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie " na bazie istniejącego „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie ” oraz nadania jej statutu
2016 7489 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej Statutu
2016 7490 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII-173/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na rok 2017
2016 7491 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 7492 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 7493 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny
2016 7494 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark
2016 7495 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Bochni – w zakresie działek nr: 6090, 6091, 6092
2016 7496 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7497 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2016 7498 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7499 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 7500 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 7501 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7502 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 7503 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 7504 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zatorze.
2016 7505 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 7506 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2016 7507 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych
2016 7508 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/167/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 7509 2016-12-12 Komunikat Komunikat Nr 3/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 7510 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7511 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 7512 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik
2016 7513 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2016 7514 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2016 7515 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 7516 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7517 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 143 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 7518 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 145 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 7519 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 146 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2016 7520 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr xx / 144 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa.
2016 7521 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 147 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2017 rok
2016 7522 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 149 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 7523 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 7524 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7525 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2016 7526 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2016 7527 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7528 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr IV/34/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 7529 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
2016 7530 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 roku.
2016 7531 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2016 7532 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2016-2019”
2016 7533 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 7534 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2016 7535 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2016 7536 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7537 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2016 7538 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim i nadania jej statutu.
2016 7539 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 7540 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych
2016 7541 2016-12-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 43/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
2016 7542 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr LVIII/1232/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
2016 7543 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.14.2016.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 7544 2016-12-13 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 27.2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 7545 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Nr 36.2016 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przebudowy istniejącego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1345K w miejscowości Bobrowniki Wielkie
2016 7546 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7547 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 7548 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/209/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej biegnącej od ul. Przysieki w kierunku ul. Karola Frycza
2016 7549 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7550 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
2016 7551 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
2016 7552 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 7553 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7554 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7555 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7556 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 7557 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2016 7558 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 7559 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2016 7560 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/307/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 7561 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2016 7562 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Miasta Tarnowa przez podmioty inne niż organy Gminy Miasta Tarnowa i miejskie jednostki organizacyjne oraz trybu udzielania zgody na używanie herbu
2016 7563 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 7564 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7565 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2016 7566 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 7567 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Żegocina
2016 7568 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2017 rok na obszarze Gminy Żegocina
2016 7569 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2016 7570 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7571 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 7572 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczurowa
2016 7573 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/190/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 7574 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XI/106/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu wadowickiego
2016 7575 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/186/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2016 7576 2016-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 7577 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
2016 7578 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2016 7579 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica
2016 7580 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 7581 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7582 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 7583 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.
2016 7584 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.
2016 7585 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 7586 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Staututu Gminy Jabłonka
2016 7587 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 7588 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7589 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. Budżet Gminy Alwernia na 2017 r.
2016 7590 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7591 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr X/54/2016 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7592 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 7593 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działka ewidencyjna nr 673 w Zalesiu
2016 7594 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie konsultacji statutów Jednostek Pomocniczych (sołectw) Gminy Oświęcim
2016 7595 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – we wsi Kryg część działki nr 1350/1, działka nr 1350/2, część działek nr 1110 i 1114/2, we wsi Pagorzyna działki nr 565/29 i 565/30
2016 7596 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu
2016 7597 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7598 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/65/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7599 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/68/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zielonki
2016 7600 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2016-2019
2016 7601 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7602 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/250/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w części dotyczącej postanowień § 4 ust. 6 Załącznika do uchwały
2016 7603 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 7604 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 7605 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 7606 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.238.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czernichów
2016 7607 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.330.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2016 7608 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7609 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2017
2016 7610 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 7611 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7612 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7613 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 221/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2016 7614 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2016 7615 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 102/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „A”
2016 7616 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 103/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 7617 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2016 7618 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
2016 7619 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku
2016 7620 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 116/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łącko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7621 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/344/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina
2016 7622 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-167/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 7623 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 7624 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7625 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016.
2016 7626 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 7627 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamionka Wielka na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2016 7628 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 286/118/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 7629 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/16/TK/16 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100-1+328 odc.070, km 3+839 - 4+631 odc. 030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
2016 7630 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/18/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Andrzejówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 od km 6+129,00 do km 6+161,00”
2016 7631 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/16 Wójta Gminy Zabierzów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zabierzów zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 774 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego na odc. 010 km 1+610-2+160 odc. 010 km 2+277 - 2+570”
2016 7632 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/16 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn.„Przebudowa chodnika przy DW 965 w m. Żegocina odc.210 km 1+493 - 1+690 (strona lewa)”
2016 7633 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2016 7634 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7635 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7636 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2017 roku.
2016 7637 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-272-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice
2016 7638 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj
2016 7639 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/154/2016
2016 7640 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/155/2016
2016 7641 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/2016
2016 7642 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7643 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/139/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7644 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/140/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2017
2016 7645 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/141/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2016 7646 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/142/16 Rady Gminy Olesno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie" oraz nadania jej statutu
2016 7647 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka.
2016 7648 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biskupice.
2016 7649 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie prowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 7650 2016-12-14 Informacja Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Ochojno, Olszowice, Rzeszotary i Wrząsowice w jednostce ewidencyjnej Świątniki Górne - obszar wiejski.
2016 7651 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 7652 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7653 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 7654 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015 r.
2016 7655 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 7656 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 7657 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy Babice.
2016 7658 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku
2016 7659 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/138/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Tymbark stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
2016 7660 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 7661 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Dąbrowskiego
2016 7662 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2016
2016 7663 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.11.2016 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 7664 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia nr SIR.7013.11.7.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K
2016 7665 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia Nr SIR.7013.11.6.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2016 7666 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.19.1.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach
2016 7667 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.11.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatową nr 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach
2016 7668 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.12.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach i Skidziniu
2016 7669 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu
2016 7670 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/230/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 7671 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7672 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 7673 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7674 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/16 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa polegająca na budowie zatok autobusowych odc. 040 km 2+011,65 - odc. 040 km 2+157,65 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w m. Trąbki , gminie Biskupice, powiecie wielickim, województwie małopolskim”
2016 7675 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/17/TK/16 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica odcinek 100 km 6+557,00 - 6+606,00 odcinek 110 km 0+000,00 - 0+125,00 - na działkach ewidencyjnych nr: 60/6,54,136/2,79/2 w m. Florynka, jednostka ewidencyjna Grybów”
2016 7676 2016-12-14 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.46.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica
2016 7677 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2016 7678 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2016 7679 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 7680 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2017 roku
2016 7681 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/107/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 7682 2016-12-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 7683 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7684 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 7685 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7686 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 rok
2016 7687 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 7688 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.252.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 7689 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 7690 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 7691 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 7692 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 7693 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/1229/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 7694 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/1004/13 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7695 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/1238/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2016 7696 2016-12-15 Aneks Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 28 września 2016 r. o zwrot kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2016 7697 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 7698 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/283/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 7699 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 7700 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7701 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2016 7702 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2016 7703 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7704 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 7705 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 7706 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 7707 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok
2016 7708 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/255/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2017
2016 7709 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2016 7710 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie objęcia wspólną obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek organizacyjnych Gminy Zawoja
2016 7711 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2016 7712 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/163/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2016 7713 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/159/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 7714 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/162/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2017
2016 7715 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/194/2016 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
2016 7716 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/238/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lisia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 7717 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7718 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/236/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 7719 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/2016 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7720 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/470/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2016 7721 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2017.
2016 7722 2016-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2016 7723 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7724 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7725 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7726 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7727 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7728 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7729 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2016 7730 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 7731 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/203/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7732 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/204/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7733 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7734 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/206/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2016 7735 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 7736 2016-12-15 Komunikat Komunikat Nr 30/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 7737 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7738 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 7739 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 455/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7740 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 459/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7741 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 461/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7742 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 463/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7743 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 465/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7744 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 467/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7745 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 469/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7746 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 471/48/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7747 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 475/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7748 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 478/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7749 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 480/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7750 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 482/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7751 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 484/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7752 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 486/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7753 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 488/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7754 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 491/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7755 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 493/49/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7756 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr LIX/1286/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Staw Dąbski”
2016 7757 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2016 7758 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr LIX/1310/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2016 7759 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
2016 7760 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7761 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 7762 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sparwie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
2016 7763 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały XXVIII/248/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 7764 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-160-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 7765 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-161-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 7766 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-162-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa .
2016 7767 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-163-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja2016r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1515 z późn. zm.) dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2016 7768 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-169-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy Sułoszowa z dna 25 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w jednostkę budżetową.
2016 7769 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-170-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016.
2016 7770 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Grybów
2016 7771 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7772 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017
2016 7773 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego
2016 7774 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/471/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7775 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Stryszów – „Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu.
2016 7776 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów
2016 7777 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2016 7778 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7779 2016-12-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-17(17)/2016/285/XII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2016 7780 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/138/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2016 7781 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/144/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Grybowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7782 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX.203.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7783 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
2016 7784 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 7785 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7786 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2016 7787 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok
2016 7788 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Jaszczurowa
2016 7789 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/157/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7790 2016-12-16 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 7791 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 7792 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2016
2016 7793 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI.231.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7794 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 7795 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica
2016 7796 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2016 7797 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/128 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2016
2016 7798 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.260.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 7799 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 7800 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 7801 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2016 7802 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7803 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy.
2016 7804 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/155/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7805 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.201.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7806 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.204.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 7807 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
2016 7808 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr 293/119/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 7809 2016-12-16 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.51.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 7810 2016-12-16 Informacja Informacja Nr 2 Starosty Bocheńskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Nowy Wiśnicz - miasto gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, województwo małopolskie
2016 7811 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat
2016 7812 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2016 7813 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7814 2016-12-16 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 0003, Grybów obręb 3 i nr 0004, Grybów obręb 4, jednostka ewidencyjna Grybów – miasto, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
2016 7815 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Radgoszcz
2016 7816 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 7817 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 7818 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/350/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7819 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 7820 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7821 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koniusza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7822 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7823 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy Koniusza.
2016 7824 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 7825 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7826 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”
2016 7827 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017.
2016 7828 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 7829 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 7830 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 7831 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-207/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2016 rok
2016 7832 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2016 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 7833 2016-12-19 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 listopada 2016r. do Porozumienia Nr 21.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 7834 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII.156.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 7835 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7836 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2016r. zawarte w dniu 3 listopada 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa na odcinku w km 4+ 953 – km 6 + 179
2016 7837 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
2016 7838 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/464/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 7839 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/466/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec
2016 7840 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 7841 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2016 7842 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/1287/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”
2016 7843 2016-12-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Jezusa Chrystusa w Brzesku oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2016 7844 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7845 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Babice z dnia 16 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2017
2016 7846 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7847 2016-12-20 Informacja Informacja Nr 1/2016 Starosty Proszowickiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Biórków Mały i Biórków Wielki położonych w jednostce ewidencyjnej Koniusza, obrębów ewidencyjnych Lelowice Kolonia i Pałecznica położonych w jednostce ewidencyjnej Pałecznica, obrębów ewidencyjnych Kaczowice i Lelowice położonych w jednostce ewidencyjnej Radziemice oraz dla obrębu ewidencyjnego Więckowice położonego w jednostce ewidencyjnej Proszowice – obszar wiejski, powiat proszowicki
2016 7848 2016-12-20 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_5.0001 – Bielany, z jednostki ewidencyjnej Kęty – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2016 7849 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/167 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwkowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7850 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy.
2016 7851 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/162/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 7852 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7853 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/160/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7854 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/159/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7855 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7856 2016-12-20 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 013, nr 014, nr 015 i nr 016 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki
2016 7857 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2016 7858 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7859 2016-12-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego; MPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2016 7860 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr 107/118/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7861 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr 108/121/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7862 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr 111/127/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zman w budżecie
2016 7863 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7864 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 r.
2016 7865 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/394/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 7866 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/215/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7867 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/236/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 71/3, 402 w Brzeznej, 21 w Gostwicy, 609/2 w Mokrej Wsi, 295/1 w Naszacowicach, 161 w Rogach
2016 7868 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7869 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XX/226/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7870 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 7871 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 123/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7872 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 7873 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/337/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 7874 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/245/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 7875 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 7876 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIIII/238/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7877 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/465/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2016 7878 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7879 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2016 7880 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2016 7881 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 7882 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie działki nr 327/4 w Żeleźnikowej Wielkiej oraz działki nr 241/6 w Żeleźnikowej Małej– zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/284/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7883 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Popardowa w zakresie działki nr 9/1 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7884 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 7885 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 7886 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020
2016 7887 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 235/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2016 7888 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 236/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie: zmiany uchwały nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7889 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 239/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 7890 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 182/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
2016 7891 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 186/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok.
2016 7892 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 187/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa
2016 7893 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 7894 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7895 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2016 7896 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/128/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 7897 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 7898 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.
2016 7899 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2016 7900 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2016 7901 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7902 2016-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2016 7903 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr VIII.32.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2016 7904 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Limanowa
2016 7905 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/160/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2016 7906 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7907 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2016 7908 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/172/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 7909 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 7910 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 7911 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 7912 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA na rok 2017
2016 7913 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie działek nr 129, 380, 392, 396, 692, 1089, – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7914 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina w zakresie działek nr 22/4, 135/3, 135/4 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/285/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7915 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/257/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442 – zgodnie z uchwałą nr XLVII/377/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 roku z późn.zm.
2016 7916 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działek nr 98/4, 100/6, 296, 333/2, 419/11, 600/1, 659, 663/4, 990/3, 990/4, 1005, 1006/3 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/283/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7917 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie działki nr 80 w Homrzyskach – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/286/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7918 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.52.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania „Budowa oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz
2016 7919 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 7920 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 7921 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2017
2016 7922 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr VIII.30.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2016 rok
2016 7923 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2017 r.
2016 7924 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawiee ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2016 7925 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 7926 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 7927 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
2016 7928 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.11.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2016r. powierzenie Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 7929 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 497/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7930 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 501/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7931 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 503/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7932 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 504/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7933 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 506/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7934 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 508/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7935 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 510/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7936 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 512/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 7937 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 515/50/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7938 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/16 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w odcinku 100 km 2+024 do 2+495 w granicach pasa drogowego polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, remoncie zjazdów oraz umocnieniem skap w m. Zagórzany - etap I (kontynuacja)”
2016 7939 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/94/TK/16 Wójta Gminy Mszana Dolna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 odc. 010 km 1+984,00 - 2+052,10 oraz 2+090,3 - 2+173,60 w m. Kasina Wielka przez budowę zatok autobusowej przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 964 skrzyżowanie z DG w kierunku PKP i wyciągu śnieżnica w m. Kasina Wielka”
2016 7940 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/20/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn.„Przebudowa chodnika w ciągu DW 964 na odc. 320 km 3+200 - 4+610 w zakresie wykonania remontu chodnika wraz krawężnikiem oraz odwodnieniem (ul. Wielicka w Niepołomicach)”
2016 7941 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/46/TK/16 Wójta Gminy Ochotnica Dolna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie iwanowice zadania pn. „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 w Tylmanowej – etap I”
2016 7942 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/342/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Tarnowskiej
2016 7943 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/343/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/262/16 z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2016 7944 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 7945 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/287/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7946 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/291/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 7947 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/292/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
2016 7948 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/293/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żabno
2016 7949 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 rok.
2016 7950 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7951 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/290/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7952 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 109/124/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7953 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 112/129/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7954 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 115/134/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7955 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 116/140/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7956 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr 117/141/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 7957 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7958 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7959 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 7960 2016-12-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin
2016 7961 2016-12-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu
2016 7962 2016-12-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2016 7963 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/229/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych na terenie Gminy Bobowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7964 2016-12-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7965 2016-12-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7966 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2016 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 7967 2016-12-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu miechowskiego
2016 7968 2016-12-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7969 2016-12-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 7970 2016-12-27 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2016 roku w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2016 7971 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.248.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernichowie
2016 7972 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.249.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 7973 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.251.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7974 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/40/TK/16 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków Biecz w m. Binarowa odc.130 w km 5+967 -6+567"
2016 7975 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/91/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gromnik zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 120 km 0+016,50 – 0+205,05 w m. Gromnik (odc. od ronda do OSP)”
2016 7976 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/56/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie gromnik zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 100 km 4+100 - 4+800 i odc. 110 km 0+000 - 0+050 na działce 751 w m. Chojnik i Gromnik”
2016 7977 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/6/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn.Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2016 7978 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/92/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu DW 971 od km 3+500 - 3+425,00"
2016 7979 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/82/TK/16 Burmistrza Miasta Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu Gorlice zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 979 Moszczenica - Zagórzany - ul. Skrzyńskich w Gorlicach w granicach pasa drogowego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej Ø1000 mm na odcinku 020 w km 1+083,35 - km 1+135,10 oraz budowie korytek ściekowych na odcinku 020 w km 1+105,85 – km 1+138,35”
2016 7980 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 2328)
2016 7981 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice
2016 7982 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/127/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka
2016 7983 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 207/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2016 7984 2016-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego
2016 7985 2016-12-29 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-39(15)/2016/1202/II/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2016r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Trzebini
2016 7986 2016-12-29 Komunikat Komunikat Nr 31/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 7987 2016-12-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Gorlickiego w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2016 7988 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną
2016 7989 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 7990 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2016 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 7991 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
2016 7992 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2016 7993 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wieliczka"
2016 7994 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/367/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 7995 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2017
2016 7996 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/362/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 7997 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/365/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ponoszonych przez Gminę Wieliczka
2016 7998 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 7999 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2017
2016 8000 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/208/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 8001 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 8002 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 grudnia 2016r. zawarte w dniu 1.12.2016 w pomiedzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez; Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Józefa Tobiasza Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy Janiny Matusik
2016 8003 2016-12-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków
2016 8004 2016-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r. MIASTA BUKOWNO NA 2017 ROK
2016 8005 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/191/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2016 8006 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 8007 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2017
2016 8008 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany granic Sołectwa Miejsce i Sołectwa Spytkowice w związku z włączeniem do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna
2016 8009 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2016 8010 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Miejsce
2016 8011 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Ryczów
2016 8012 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 8013 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2016 8014 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8015 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8016 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8017 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8018 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/89/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8019 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty jako organizatorowi zadania planowania rozwoju, organizacji i zarządzania w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka oraz Osiek
2016 8020 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr 888/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 8021 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr 894/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 8022 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr 898/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 8023 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr 905/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 8024 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 8025 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok .
2016 8026 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/409/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stary Sącz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8027 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
2016 8028 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8029 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/366/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 8030 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/369/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA 2017 ROK
2016 8031 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.78.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta B