Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 6071 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/198/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6072 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6073 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 6074 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 102/108/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 6075 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 103/109/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 6076 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 104/111/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 6077 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 106/114/2016 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 6078 2016-11-02 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2016 6079 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 września 2016r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.327.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 6080 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2016 6081 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 5 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 24 października 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2016 6082 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6083 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6084 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 października 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 6085 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
2016 6086 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie przejęcia do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn.: Zimowe utrzymanie wszystkich dróg powiatowych oraz wszystkich chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2016/2017
2016 6087 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Wójta Gminy Kłaj; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie przejęcia do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn.: Zimowe utrzymanie wszystkich ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2016/2017
2016 6088 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 6089 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K w miejscowości Paszkówka na odcinku 34 mb
2016 6090 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Ciężkowice oraz nadania statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach
2016 6091 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/149/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 6092 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6093 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 6094 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2016 6095 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz tryby pobierania opłat.
2016 6096 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tymbark.
2016 6097 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI-266-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6098 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów.
2016 6099 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 6100 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6101 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Nowy Targ.
2016 6102 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318)
2016 6103 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/502/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r.
2016 6104 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/503/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2016 6105 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/504/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2016 6106 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 6107 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi dojazdowej, położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122/2, 4122/3, 7517/2, 4263, 4113/1 do kategorii dróg gminnych publicznych.
2016 6108 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek
2016 6109 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chrzanów
2016 6110 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 6111 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XV/155/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6112 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2016 6113 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 6114 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2016 6115 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 296/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Gorlice.
2016 6116 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 299/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego dla gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2016 6117 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 307/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3"
2016 6118 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 310/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach.
2016 6119 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 311/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2016 6120 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 312/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2016 6121 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 313/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach.
2016 6122 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 314/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach.
2016 6123 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 315/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach.
2016 6124 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 316/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach
2016 6125 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 325/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6126 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/140/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
2016 6127 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6128 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4331, część działki Nr 2924, część działek Nr 2918/3, 2919/2 w Moszczenicy, część działki Nr 145/2 w Staszkówce
2016 6129 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 941 w Staszkówce
2016 6130 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr LV/1125/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice - Wesele”
2016 6131 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 6132 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 184 /2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 6133 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 6134 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2016 6135 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6136 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2016 6137 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/336/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6138 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6139 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/212/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2016 6140 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Proszowice
2016 6141 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2016 6142 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 6143 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 6144 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia „ Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 6145 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIV/346/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 6146 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś
2016 6147 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/205/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś
2016 6148 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 6149 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przezPaństwową Straż Pożarną lub Gminę
2016 6150 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 6151 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2016 6152 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 6153 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/505/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2016 - 2020 "Posiłek dla dzieci i młodzieży"
2016 6154 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/521/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6155 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 6156 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6157 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6158 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/216/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6159 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 roku
2016 6160 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XI/212/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/345/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Dębno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z dnia 18 marca 2014r.
2016 6161 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 6162 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2016 6163 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego.
2016 6164 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.225.2016 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok Nr XV.143.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 6165 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
2016 6166 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 818/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6167 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 820/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6168 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6169 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6170 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6171 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Radgoszcz
2016 6172 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2016 6173 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6174 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6175 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6176 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 6177 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/153/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 6178 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 317/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach.
2016 6179 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 318/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach.
2016 6180 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 319/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach.
2016 6181 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 320/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach.
2016 6182 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 321/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach.
2016 6183 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr LV/1126/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce- Szpital”
2016 6184 2016-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sucha Beskidzka
2016 6185 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach - projekt
2016 6186 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty
2016 6187 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Słonecznej w Brzezince - projekt
2016 6188 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 6189 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2016 r.
2016 6190 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany nazw ulic.
2016 6191 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.306.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2016 6192 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/217/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2016 6193 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/218/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2016 6194 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/219/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2016 6195 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 6196 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/178/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wiśniowej
2016 6197 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/185/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 6198 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6199 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6200 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 6201 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 6202 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6203 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV-160/16 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 6204 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie połączenia Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieprawiu i zmianie uchwały o reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu.
2016 6205 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 6206 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 6207 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 6208 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2016 6209 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 6210 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/224/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lisia Góra
2016 6211 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra.
2016 6212 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2017 roku w zakresie podatków.
2016 6213 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/431/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze gminy Chełmiec.
2016 6214 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/432/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze gminy Chełmiec.
2016 6215 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2016 6216 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6217 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 6218 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/215/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6219 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6220 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 6221 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej i określenia wysokości jej stawki
2016 6222 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krzeszowice instrumentem płatniczym
2016 6223 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/264/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6224 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kozłów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 6225 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 6226 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 218/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. W sprawie : nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach imienia ks. Jana Kruczka.
2016 6227 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 217/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. W sprawie : inkasa opłaty skarbowej.
2016 6228 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 165/XXIII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości opłat w 2017 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 6229 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 164/XXIII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości opłat w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
2016 6230 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/267/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2017 rok
2016 6231 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 6232 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 6233 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice
2016 6234 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6235 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice
2016 6236 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2016 6237 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/ 221/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2016 6238 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 6239 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 6240 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali sportowej w Gdowie
2016 6241 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok
2016 6242 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6243 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.244.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 6244 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.248.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6245 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.249.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2016 6246 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6247 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 6248 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bocheński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 6249 2016-11-04 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6250 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6251 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV-159/16 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 6252 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Racławice do kategorii dróg gminnych
2016 6253 2016-11-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 14 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6254 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 160/XXIII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6255 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2016 6256 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sącz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6257 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy finansowej na realizację zadania „Usuwanie z terenu Gminy odpadów niebezpiecznych – zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest”
2016 6258 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 1/2016 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 października 2016r. do Porozumienia z 22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowie
2016 6259 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Klucze
2016 6260 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr 210/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami
2016 6261 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr 297/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 6262 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/1129/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
2016 6263 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/1133/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie nazwy ulicy i nazw skwerów.
2016 6264 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/250/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.
2016 6265 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/251/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 6266 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2017
2016 6267 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/253/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Szczucin.
2016 6268 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce pod nazwą zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach
2016 6269 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2016 6270 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Dobczyce stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały
2016 6271 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6272 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2017 r.
2016 6273 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 r.
2016 6274 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2017 r.
2016 6275 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 6276 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie : zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini
2016 6277 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/239/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki
2016 6278 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/240/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 6279 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6280 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6281 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/413/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 6282 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6283 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 6284 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych, wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice
2016 6285 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Narama
2016 6286 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Narama
2016 6287 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 6288 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 6289 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.
2016 6290 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 6291 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Michałowice.
2016 6292 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy Willowa w miejscowości Masłomiąca.
2016 6293 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w miejscowości Książniczki.
2016 6294 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
2016 6295 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr 833/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6296 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 6297 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2016 6298 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2016 6299 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 6300 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 6301 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/ 173 /2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków
2016 6302 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/ 175/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6303 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2017
2016 6304 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 6305 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Racławicach.
2016 6306 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2016 6307 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Racławice z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Racławice”
2016 6308 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/425/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2016 6309 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/426/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 6310 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/427/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 6311 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 6312 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Krościenko nad Dunajcem oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 6313 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/428/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 6314 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/429/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 6315 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 6316 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/233/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 6317 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6318 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2016 6319 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/240/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rząska.
2016 6320 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Nielepice.
2016 6321 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/222/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r dot. określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6322 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2016 6323 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6324 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 6325 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kluszkowce.
2016 6326 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/379/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok.
2016 6327 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6328 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/315/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 6329 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/316/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2016 6330 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2016 6331 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Raciechowice zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 6332 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
2016 6333 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6334 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6335 2016-11-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 6336 2016-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 7 listopada 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
2016 6337 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łużna
2016 6338 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/980/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku
2016 6339 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/1150/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie, ul. Babińskiego 1.
2016 6340 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI-261-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2016 6341 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2016 6342 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2016 6343 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 6344 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Spytkowice zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6345 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2016 6346 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6347 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie
2016 6348 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/436/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”
2016 6349 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr 214/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 6350 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/322/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie : opłaty prolongacyjnej
2016 6351 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/323/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6352 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/237/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 6353 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6354 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 6355 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6356 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6357 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 6358 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6359 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6360 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 6361 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6362 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6363 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2016 6364 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6365 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli niruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstaja odpady komunalne.
2016 6366 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 6367 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2016 6368 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/147/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.
2016 6369 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa
2016 6370 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 6371 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2016 6372 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/244/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały.
2016 6373 2016-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”
2016 6374 2016-11-09 Uchwała Uchwała Nr LIV/1111/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.
2016 6375 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 6376 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 6377 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6378 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/399/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2016 6379 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6380 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Bolesław.
2016 6381 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Hutki.
2016 6382 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krążek.
2016 6383 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krze.
2016 6384 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzykawa.
2016 6385 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzykawka.
2016 6386 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Laski.
2016 6387 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Małobądz.
2016 6388 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Międzygórze.
2016 6389 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Podlipie.
2016 6390 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ujków Nowy.
2016 6391 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ujków Nowy Kolonia.
2016 6392 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/51/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 6393 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/52/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 6394 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/54/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 6395 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 6396 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 6397 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6398 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2016 6399 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.
2016 6400 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIII/156/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 6401 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 6402 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6403 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIX / 135 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6404 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/307/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 6405 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2016 6406 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/319/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 6407 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2016 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2016 6408 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipinki
2016 6409 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Obsługi Oświaty w Lipinkach
2016 6410 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów
2016 6411 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.233.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6412 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.235.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.132.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6413 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.236.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6414 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6415 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6416 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
2016 6417 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2016 6418 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
2016 6419 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr LVII/1151/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2016 6420 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6421 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bilczyce w jego granicach administracyjnych
2016 6422 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII.307.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 6423 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6424 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 6425 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Jordanów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 6426 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XX/121/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Oświatowych w Ropie oraz nadania jej Statutu
2016 6427 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 6428 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6429 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 6430 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Br XV/138/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/412/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Miasta w Bochni
2016 6431 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/397/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2016 6432 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/402/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie Radłowsko – Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2016 6433 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/416/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany-Włosań
2016 6434 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/417/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa miasto
2016 6435 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/418/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ
2016 6436 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/419/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom
2016 6437 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/420/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz
2016 6438 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2016 6439 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum
2016 6440 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 6441 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2016 6442 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2016 6443 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia inkasentów i inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2016 6444 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6445 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6446 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2016 6447 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2016 6448 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze.
2016 6449 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/2016 z dnia 05 września 2016r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2016 6450 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2016 z dnia 05 września 2016 r. dot. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2016 6451 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6452 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 6453 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr 838/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6454 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr 843/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6455 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/346/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 6456 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/345/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2016 6457 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/347/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice.
2016 6458 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/340/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) w województwie małopolskim
2016 6460 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XX/249/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6461 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach i nadania jej statutu
2016 6462 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.135.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 198/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach – w całości
2016 6463 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska
2016 6464 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 6465 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 6466 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jordanów, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 6467 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2016 6468 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowch na terenie Gminy Radziemice.
2016 6469 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/403/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia-Damienice
2016 6470 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/404/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice
2016 6471 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gromnik
2016 6472 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim
2016 6473 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane
2016 6474 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/408/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubień-Pcim
2016 6475 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/409/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów
2016 6476 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/410/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
2016 6477 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/411/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec
2016 6478 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/412/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra
2016 6479 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/413/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka
2016 6480 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/414/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina
2016 6481 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
2016 6482 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-190/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy i nadania mu statutu
2016 6483 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-191/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2016 6484 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-193/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6485 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/275/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 6486 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6487 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona
2016 6488 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 6489 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.15.2016.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 6490 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.13.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 6491 2016-11-15 Informacja Informacja Nr OKA.4110.38.2016.195.MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy: Veolia Południe Sp. zo. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2016 6492 2016-11-15 Informacja Informacja Nr OKA.4210.39(12).2016.195.XII.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Veolia Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2016 6493 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. o zmianie uchwały Nr XXVII/340/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 6494 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/105/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33.
2016 6495 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.305.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6496 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.310.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – w obrębie Rynku w Muszynie
2016 6497 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.311.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 6498 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.312.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – rejon ul. Kościelnej
2016 6499 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 164/4, część działki Nr 1464/4 i działka Nr 1465/13, działka Nr 1799/6
2016 6500 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 18
2016 6501 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 189/4
2016 6502 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/213/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka działka Nr 566/1 i część działki Nr 567/1, część działek Nr 742 i 743
2016 6503 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 112
2016 6504 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/215/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 210/2, działka Nr 1659/3
2016 6505 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/216/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) działka Nr 1225, część działki Nr 2127/3
2016 6506 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok
2016 6507 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 6508 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 6509 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/390/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2016 6510 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/387/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia ich przebiegu
2016 6511 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.228.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rybna
2016 6512 2016-11-16 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.48.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 10 listopada 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 6513 2016-11-16 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 listopada 2016r. Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 28.2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 6514 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/69/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów.
2016 6515 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6516 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 6517 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 6518 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 6519 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6520 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
2016 6521 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2016 6522 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych
2016 6523 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6524 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6525 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 6526 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 6527 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6528 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6529 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr VII/138/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych w zasoby mienia Gminy Pałecznica.
2016 6530 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.
2016 6531 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2016 6532 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej".
2016 6533 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6534 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 6535 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6536 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 6537 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/ 180/ 2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 6538 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6539 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 6540 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw rondom
2016 6541 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/328/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych w Wieliczce
2016 6542 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro.
2016 6543 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 6544 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Wielickiego instrumentem płatniczym
2016 6545 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/117/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte wyniki sportowe".
2016 6546 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6547 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII-192/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2016 6548 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2016 rok
2016 6549 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6550 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych
2016 6551 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 6552 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6553 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2016 6554 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/164/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2017
2016 6555 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6556 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6557 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6558 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6559 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza
2016 6560 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 6561 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XX/249/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w działalności sportowej
2016 6562 2016-11-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 6563 2016-11-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 6564 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6565 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Wiśniowej i Kalinowej – „Krzyż - Zachód I”
2016 6566 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/274/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 6567 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/276/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6568 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/430/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2016 6569 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Podwilk-45”
2016 6570 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6571 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa
2016 6572 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 6573 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2016 6574 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6575 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/277/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu” i nadania jej statutu
2016 6576 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nieruchomości zajętych na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, położonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 6577 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXII/155/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 1710 K ul. Turystyczna w km 0+000- 0+410 w miejscowości Sucha Beskidzka na terenie Powiatu Suskiego
2016 6578 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 6579 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik
2016 6580 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków
2016 6581 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice
2016 6582 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/241/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIV/129/16 Rady Gminy Olesno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2016 6583 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin
2016 6584 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Raciechowice - Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Raciechowicach
2016 6585 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6586 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/191/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 6587 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 6588 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6589 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/423/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 6590 2016-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6591 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II
2016 6592 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 6593 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2016 rok
2016 6594 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
2016 6595 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 6596 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 6597 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice
2016 6598 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr KI-411/240/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia NR XXVI/173/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice – Przeginia, w części dotyczącej postanowienia § 1 w zakresie słów: „zamieszkałego na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia”
2016 6599 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 6600 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6601 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 6602 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 6603 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej z siedzibą w Wieprzu.
2016 6604 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr 850/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6605 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr 853/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6606 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie : zatwierdzenia regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji-Sportowej w Białce Tatrzańskiej
2016 6607 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 6608 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 6609 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik
2016 6610 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
2016 6611 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 6612 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/182 /16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 6613 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/186/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6614 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 6615 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6616 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2016 6617 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6618 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 6619 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju
2016 6620 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX.199.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII.275.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 6621 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 6622 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice.
2016 6623 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 6624 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2016 6625 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6626 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.
2016 6627 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr 15/XI/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 16 listopada 2016r. Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie uchylająca uchwałę Nr 9/VI/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w sprawie ustalenia wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2016 6628 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 6629 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6630 2016-11-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2016r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i limanowskiego
2016 6631 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr 267/115/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6632 2016-11-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2016 6633 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-176-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6634 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-178-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach
2016 6635 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-180-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice
2016 6636 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6637 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/131/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2016 6638 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2016 6639 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6640 2016-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem
2016 6641 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/320/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 6642 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Libiąża; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2016r. sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż
2016 6643 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2016 6644 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XX/243/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6645 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6646 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 6647 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 7 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6648 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2016 6649 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2016 6650 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 6651 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 6652 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXI-159-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sułoszowa zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sułoszowej w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej i nadania jej statutu.
2016 6653 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2016 6654 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Pcim zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6655 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: nadania nowego statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Pcimiu
2016 6656 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6657 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6658 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 157/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 6659 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 6660 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łososinia Dolna za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2016 6661 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6662 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 6663 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI-164/16 Rady Gminy Dobra z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 6664 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6665 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 6666 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 6667 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6668 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 6669 2016-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
2016 6670 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6671 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa
2016 6672 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6673 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY LIPINKI”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/157/05 /2005 Rady Gminy Lipinki z z dnia 3 lutego 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 167 poz.1096 z 23.03.2005r z późn. zmianami)
2016 6674 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2016 6675 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 6676 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 6677 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.49.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 16 listopada 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 6678 2016-11-23 Aneks Aneks Nr 8 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6679 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 r.
2016 6680 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 6681 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6682 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/329/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Edukacji w Miechowie
2016 6683 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego
2016 6684 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI-158-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sułoszowa.
2016 6685 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 6686 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 6687 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/330/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów
2016 6688 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przekazania gminie Wadowice dotacji celowej na pomoc dla repatriantów
2016 6689 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 6690 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII-181-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 6691 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych w miejscowości Stróża, Gmina Pcim
2016 6692 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2016 – Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 6693 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 6694 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 6695 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego
2016 6696 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 6697 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6698 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/145/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2017 roku.
2016 6699 2016-11-23 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Śleszowice w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
2016 6700 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/125/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6701 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
2016 6702 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2016 6703 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 6704 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2016 6705 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 6706 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2016 6707 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie: nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia - „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy”, z siedzibą w Wieprzu.
2016 6708 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.
2016 6709 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6710 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr 161/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok
2016 6711 2016-11-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 stycznia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Tokarnia na rok 2016
2016 6712 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6713 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6714 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6715 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadaniu mu statutu zmienioną uchwałą Nr XI/65/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/48/07 z 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej–Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadaniu mu statutu.
2016 6716 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Tokarnia zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6717 2016-11-23 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 listopada 2016r. do porozumienia Nr SON.031.39.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 6718 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6719 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6720 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 6721 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 6722 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica oraz nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.
2016 6723 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Brzeźnica.
2016 6724 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 6725 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6726 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6727 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 6728 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 6729 2016-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 6730 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łużna
2016 6731 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 6732 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2016 6733 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 6734 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2017
2016 6735 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku
2016 6736 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2016
2016 6737 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
2016 6738 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/28/R/2016 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6739 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów
2016 6740 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6741 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza
2016 6742 2016-11-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Wadowickiego za 2015 rok
2016 6743 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ
2016 6744 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2016 6745 2016-11-24 Aneks Aneks Nr 9 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6746 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice
2016 6747 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr 273/116/16 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6748 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „BIECKA AKADEMIA MALUCHA”
2016 6749 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6750 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2016 6751 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 6752 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 6753 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6754 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku
2016 6755 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 254 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2016 6756 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 253 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6757 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 255 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego.
2016 6758 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/265/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
2016 6759 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/266/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
2016 6760 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/267/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 roku.
2016 6761 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/268/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 .
2016 6762 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.
2016 6763 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/270/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 6764 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/271/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017
2016 6765 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 6766 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/285/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 Nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 rok
2016 6767 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2016 6768 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 6769 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 379/43/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6770 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 381/43/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6771 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 385/43/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6772 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 388/43/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6773 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 390/43/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6774 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 393/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6775 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 395/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6776 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 397/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6777 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 399/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6778 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 407/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 6779 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 409/44/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 6780 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 414/45/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6781 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 420/45/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 6782 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 422/45/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6783 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 427/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 6784 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 429/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016r.
2016 6785 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 435/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6786 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 437/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6787 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 439/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6788 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 441/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6789 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr 443/46/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 6790 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 6791 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 6792 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 6793 2016-11-28 Informacja Informacja Nr OKR-4110-22(9)/2016/215/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji WCC dla MPEC S.A. Kraków
2016 6794 2016-11-28 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-47(10)/2016/1262/XV/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2016 6795 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2016 6796 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6797 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 6798 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/68/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 6799 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 6800 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2016.
2016 6801 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII-273-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: pozbawienie statusu pomnika przyrody.
2016 6802 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/234/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/230/09 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 6803 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6804 2016-11-28 Informacja Informacja Nr OKA.4110.45.2016.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
2016 6805 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 6806 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6807 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6808 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2016 6809 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 6810 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6811 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6812 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6813 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/217/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6814 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2016 6815 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 6816 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 6817 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 6818 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 6819 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6820 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2016 6821 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Słaboszów.
2016 6822 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Słaboszów.
2016 6823 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie statutu Biblioteki Miejskiej w Jordanowie
2016 6824 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca statut Urzędu Miasta Jordanowa
2016 6825 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 6826 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6827 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6828 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2016 6829 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6830 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 6831 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6832 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 6833 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 6834 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 6835 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XX/102/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz
2016 6836 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/506/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów
2016 6837 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6838 2016-11-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 6839 2016-11-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2016 6840 2016-11-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-7(23)/2016/716/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2016 6841 2016-11-30 Komunikat Komunikat Nr 28/16 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 -2020 z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 6842 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/275/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6843 2016-11-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 6844 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.
2016 6845 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2016 6846 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 r.
2016 6847 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2017
2016 6848 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ryglice
2016 6849 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2016 6850 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/232/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 6851 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr 863/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6852 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6853 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach
2016 6854 2016-11-30 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2016r. do porozumienia w dnia 5 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 6855 2016-11-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 11/2016 Burmistrza Biecza; Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Miasta Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Miasta Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 6856 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/355/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 6857 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/251/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 6858 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/254/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 6859 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 6860 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 6861 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2016 6862 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 6863 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 6864 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 6865 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 6866 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XX/104/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 6867 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
2016 6868 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2016 6869 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr 859/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 6870 2016-11-30 Komunikat Komunikat Nr 2/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Obszary Wiejskie
2016 6871 2016-11-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-8(21)/2016/1342/XIV/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. zo.o. z siedzibą w Gorlicach
2016 6872 2016-11-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-44(8)/2016/215/XV/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie