Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.139.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 4 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 Nr XIV/113/2015
2016 5 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII-172-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2016 ROK
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2016
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 18 grudnia 2015r. Gminy Klucze na 2016 rok nr XVI/100/2015
2016 8 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/265/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 9 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/79/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 11 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2016 rok
2016 12 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 13 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015 roku.
2016 14 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 15 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr 97/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2016 16 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2016 17 2016-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wysokie Skałki”
2016 18 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2016 19 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE na rok 2016
2016 20 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr 31/XII/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok
2016 21 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V.17.2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Perły Doliny Popradu" z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015.
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2016
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr 106/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/143/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2016
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Jordanowa.
2016 38 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 39 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/211/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/213/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/214/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/215/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/218/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta i gminy Olkusz
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/219/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: poboru w drodze inkasa opłaty targowej.
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/220/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/221/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2016 48 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2016 49 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom".
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 51 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2016 52 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/176/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. nr XIII/157/VII/2015 w sprawie opłaty targowej
2016 53 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/178/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 54 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2016 55 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok.
2016 56 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2016 57 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2016 58 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/78/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/78/2015 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
2016 59 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X /70 /15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2016 60 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2016 61 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały Nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana
2016 62 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/265/05 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29. 04. 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2016 63 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 64 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim na rok 2016
2016 65 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013 r.
2016 66 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2016 67 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 68 2016-01-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2016r. o decyzji rozszerzającej koncesję na wytwarzanie ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni
2016 69 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/174/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2016 70 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 71 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/182/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 72 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 73 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze.
2016 74 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2016 75 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 76 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2016 77 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr IX.88.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 78 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XII/97/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzoru informacji podatkowej
2016 79 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2016 80 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek od nieruchomości
2016 81 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /140/ 2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek rolny
2016 82 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek leśny
2016 83 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 84 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2016
2016 85 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/174/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2016 86 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/177/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 87 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 88 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/180/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2016 89 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.
2016 90 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2016
2016 91 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 92 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2016 93 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
2016 94 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Brzesko.
2016 95 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2015 –2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”
2016 96 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzesko
2016 97 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2016 98 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2016 99 2016-01-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. MIASTA BUKOWNO NA 2016 ROK
2016 100 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 101 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej.
2016 102 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr XII/75/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 103 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 104 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 105 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 106 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa GMINY GNOJNIK na rok 2016
2016 107 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII)92)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2016 108 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII)95)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 109 2016-01-07 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 27 marca 2012 roku
2016 110 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2016 111 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
2016 112 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 113 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 176/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. Nr XXVIII/257/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 114 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 59/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 115 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 60/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr II/15/2006 Rady Gminy Raciechowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 116 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 61/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr II/20/2002 Rady Gminy Raciechowice z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 117 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 62/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XIX/114/2004 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 118 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 174/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXV/239/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 119 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 175/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXVI/244/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 120 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 190/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XIX/185/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości w części załącznika nr 1 Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie punktu F dotyczącego stwierdzenia „Oświadczam, że znane są mi skutki nieskładania deklaracji lub składania w niej fałszywych oświadczeń wynikające z art. 54 i 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 186)” oraz w części dotyczącej Załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzenia „Oświadczam, że znane są mi skutki nieskładania deklaracji lub składania w niej fałszywych oświadczeń wynikające z art. 54 i 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 186)” zawartego w Załączniku nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2016 121 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 226/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/195/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2016 122 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 231/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXV/194/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro w zakresie obowiązku składania w rubryce C numeru telefonu przynależnego do opodatkowanej nieruchomości załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz w zakresie obowiązku składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2016 123 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 233/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013 r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku składania w rubryce E załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz obowiązku podawania w rubryce C danych identyfikacyjnych w postaci numeru telefonu
2016 124 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 409/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/227/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 125 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 410/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013 r. Nr XXXV/255/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 126 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 252/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXI/183/2013 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 127 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 262/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 3 października 2012 r. nr XXX.180.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2016 128 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 263/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXVII/177/13 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku składania w rubryce E załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz obowiązku podawania w rubryce C danych identyfikacyjnych w postaci numeru telefonu
2016 129 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 307/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XIII/111/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 130 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 414/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013 r. Nr XXXII/204/2013
2016 131 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 415/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr XXI/149/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2016 132 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 457/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013 r. Nr 7/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 133 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 458/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 15 maja 2013 r. Nr 23/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 134 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 459/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr 34/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 135 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 460/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/79/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części załącznika nr 1 do Uchwały w zakresie punktu G zawierającego sformułowanie „oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 136 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 463/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIX/194/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 137 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 465/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013 r. nr XXXIV.248.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 138 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 472/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/245/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 139 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 480/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013 r. Nr XXV/365/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika Nr 1 zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w zakresie rubryk zawartych w punkcie 3 „Nr telefonu” i „Adres e-mail” oraz punktu 8 dotyczącego oświadczenia osoby składającej deklarację o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w tym prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w powyższym zakresie”
2016 140 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 481/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXI/302/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika Nr 1 zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)” w zakresie rubryk zawartych w punkcie 3 „Nr telefonu” i „Adres e-mail” oraz punktu 9 dotyczącego oświadczenia osoby składającej deklarację o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w tym prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w powyższym zakresie”
2016 141 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2016 142 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 143 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04. 2015 r. do 31. 12. 2015 r.
2016 144 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 13/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 145 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r
2016 146 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Uście Gorlickie i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016 147 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 169/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Limanowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 05.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016 148 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 103/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 149 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 150 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.17.2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 151 2016-01-08 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2016 152 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2016 153 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2016 154 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Pan Roman Łucarz - Starosta Tarnowski 2. Pan Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Anny Niedojadło
2016 155 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2016 156 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 157 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2016 158 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I. 1610.2.14. 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 3 grudnia 2015r. zawarte w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 159 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie : ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
2016 160 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2016 161 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2016
2016 162 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2016 163 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/189/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 164 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV.102.2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 165 2016-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/128/215 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016 Nr XV/128/2015
2016 166 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2016 167 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 168 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2016 169 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2016 170 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX.135.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2016 rok
2016 171 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX.137.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 172 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2016 173 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany statutów sołectw w Gminie Lisia Góra.
2016 174 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2016 roku.
2016 175 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 176 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 177 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 178 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie przekształcenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach w instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz nadaniu jej statutu
2016 179 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/95/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
2016 180 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/93/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 181 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/94/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 182 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 183 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Limanowa.
2016 184 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/248/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 185 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator.
2016 186 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2016 187 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2016 188 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Smolice, gmina Zator
2016 189 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2016 190 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Czchowie
2016 191 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 192 2016-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 193 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2016 194 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 195 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 196 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 197 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 198 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2016 199 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/142/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 200 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2016 rok.
2016 201 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/150/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dębno.
2016 202 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku dotyczącej określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 203 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2016 204 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2016
2016 205 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 206 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2016 207 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2016 208 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2016 209 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2016 210 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2016 211 2016-01-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 30 października 2015r. do porozumienia Nr 1/2015 w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2016 212 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 rok
2016 213 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 214 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX/150/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 215 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/101/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2016 216 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.
2016 217 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 123/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2016 218 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 128/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu
2016 219 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII.135.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok Nr III.23.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 220 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2016 221 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 222 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 223 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 224 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 482/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. nr XXXIV/173/2013 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej Załącznika Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanego „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia”
2016 225 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 483/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013 r. Nr XXXVI/191/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej punktu F Załącznika Nr 1 oraz Załącznika A do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanego „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia”
2016 226 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 499/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr XXVI/288/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 227 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 503/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXXIV/177/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze
2016 228 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 504/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVI/246/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/177/2012 Rady Gminy Klucze w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze
2016 229 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 532/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012 r. nr XVIII/175/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gorlice w zakresie zawartego w rubryce H załącznika do uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym” oraz zawartego w zdaniu drugim pouczenia w tym załączniku o obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w zakresie obowiązku podania imienia i nazwiska w załączniku nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Gorlice”
2016 230 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 544/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr 233.IXI/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 231 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 576/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/158/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w zakresie obowiązku podania numeru telefonu kontaktowego zawartego w punkcie D7, wskazania danych personalnych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości zawartego w Załączniku nr 1 oraz w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w punkcie G
2016 232 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 577/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013 r. Nr XXVIII/217/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w zakresie obowiązku podania numeru telefonu kontaktowego zawartego w Załączniku nr 1 punkcie D7 oraz w Załączniku nr 2 oraz w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w Załączniku nr 1 w punkcie G oraz w Załączniku nr 2
2016 233 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 580/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXI/164/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2016 234 2016-01-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.
2016 235 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 236 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 237 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obszarze Nr 7 Krzykawka
2016 238 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obszarach Nr 1 Bolesław i Hutki, Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze, Nr 5 Ujków Nowy, Małobądz i Krze, Nr 6 Krzykawa
2016 239 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 240 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
2016 241 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Lanckorona.
2016 242 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lanckorona.
2016 243 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy dożywiania.
2016 244 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 245 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XII/122/15
2016 246 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/127/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomnikina 2015 r.
2016 247 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/139/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 248 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2016 249 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 250 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuchów.
2016 251 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 252 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 253 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 254 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2016
2016 255 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r., Nr XL/566/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od płat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat
2016 256 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pleśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 257 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pleśna.
2016 258 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok.
2016 259 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/99/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2016 260 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sułkowice na 2016 rok.
2016 261 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 262 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/157/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2016 263 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/158/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2016 264 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/162/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 265 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/58/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 266 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/59/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 267 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Spytkowice.
2016 268 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 269 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 270 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 271 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/176/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2016 272 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu Gminy.
2016 273 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 274 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/353/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.02.2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2013 r. poz. 1800).
2016 275 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 276 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 277 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 278 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2016 279 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenie Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Gminie Charsznica.
2016 280 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2016 281 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2016 ROK.
2016 282 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mszana Dolna, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2016 283 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2016 284 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2016 ROK
2016 285 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2016 286 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 287 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna
2016 288 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śleszowice w Gminie Zembrzyce
2016 289 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 290 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bobinie
2016 291 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/101/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
2016 292 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2016 293 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 294 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Grybów jest organem prowadzącym.
2016 295 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Grybów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 296 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2016 297 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 298 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2016 299 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2016 300 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2016
2016 301 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.143.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 302 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.144.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.133.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 303 2016-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie uchwalenia statutu gminy Czernichów
2016 304 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 305 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.147.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 306 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.148.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 307 2016-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 8 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu limanowskiego
2016 308 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2016 309 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 310 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2016 311 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2016 312 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr 170/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 313 2016-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sułkowicach przeprowadzonych w dniu 3 stycznia 2016 roku
2016 314 2016-01-11 Komunikat Komunikat Nr 1/2016 Starosty Suskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.
2016 315 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 316 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK
2016 317 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 318 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 319 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX / 168 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2016 rok
2016 320 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenbie Gminy Rytro.
2016 321 2016-01-11 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-1/16 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Bolesławiu
2016 322 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 58/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XXI/169/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica w części dotyczącej Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie rubryki „Telefon kontaktowy” oraz stwierdzeń „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” i „Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57 danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)”,
2016 323 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 5/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXI/202/2012 w części dotyczącej pkt G „oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację” załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w zakresie stwierdzenia „oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 324 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 57/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr XXVIII/94/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 325 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 323/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn
2016 326 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 610/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014 r. ,Nr: XLV/563/2014 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów”
2016 327 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ze skarg Z. M. i K. R.-M. oraz R. W. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. nr XXIII/169/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2016 328 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2014r. w sprawie ze skargi J. M. na uchwałę Rady Gminy w Bochni z dnia 26 września 2006 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury technicznej
2016 329 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 136/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014 r. Nr XLVI/316/2014 w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice
2016 330 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1071/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. Nr LVIII 795/2012 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2016 331 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 136/63/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2016 332 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 581/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013 r. Nr XXIII/183/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2016 333 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 586/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/258/2013 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 334 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 598/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXIV/245/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte w części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały w zakresie znajdującego się w nim oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej (punkt F) oraz oświadczenia w przedmiocie podania numeru telefonu kontaktowego (punkt C 1 rubryka nr 8), jak i danych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości ( punkt D)
2016 335 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 606/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/320/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2016 336 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 612/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r. Nr XXI/179/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1 oraz Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanej „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Bodzów”
2016 337 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 613/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Prądnik-Biały na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r. Nr XXIII/188/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2016 338 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 614/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokurator Rejonowy w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXVI/230/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie w zakresie nałożonego we wzorze deklaracji w części A, B i C, stanowiącym załącznik do uchwały, obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego
2016 339 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 621/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXVII/172/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie załącznika nr 1 i 2 w częściach D zawierających obowiązek podawania przez składającego deklarację numeru telefonu i adresu e-mail, w części H załącznika nr 1 zawierający obowiązek podawania imienia i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Łużna oraz w części J załącznika nr 1 i części H załącznika nr 2 zawierające obowiązek podawania oświadczenia o treści „pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765) – podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub poświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo niedopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nim danych przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega każe grzywny do 72 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie – oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą”, oraz nałożenie we wzorach deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych składającego deklarację dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez podpisanie deklaracji (zdanie drugie pouczenia zawartego we wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 i 2 uchwały)
2016 340 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 622/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. Nr XLI/278/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie załącznika 1 i 2 w części B3 zawierające dane podmiotu składającego deklaracje dotyczące imienia ojca i imienia matki
2016 341 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 649/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. nr XXVIII/530/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3 i 4 w punktach D.1 i D.2 oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w: punkcie G Załącznika nr 1, punkcie I Załącznika nr 2, punkcie J Załącznika nr 3, punkcie G Załącznika nr 4
2016 342 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 650/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013 r. nr XXXVII/710/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załączniku Nr 5 w punktach D.1 i D.2 i w Załącznikach w postaci elektronicznej oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w punkcie G Załącznika nr 5 i w Załącznikach w postaci elektronicznej
2016 343 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 651/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. Nr L/948/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3, 4 i 5 w punktach D.1 i D.2, Załączniku Nr 2 w punkcie D i w Załącznikach w postaci elektronicznej oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w: punkcie G Załącznika nr 1, punkcie I Załącznika nr 2, punkcie J Załącznika nr 3, punkcie G Załączników nr 4 i 5 oraz Załącznikach w postaci elektronicznej
2016 344 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 652/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 r. Nr XX/132/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie zawartego w pkt. D.1 i D.2 rubryki D, załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz w rubryce F przedmiotowego załącznika oświadczenia o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 345 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 653/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014 r. Nr XXXV/227/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie znajdującego się w rubryce F załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” oświadczenia o treści: „ Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zrealizowania przez Gminę obowiązków/uprawnień wynikających z przepisów prawa”
2016 346 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 654/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr XXVIII/228/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świątniki Górne
2016 347 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 655/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych nr XXXVII/315/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 348 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 676/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XIX/148/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 349 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 677/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXII/172/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 350 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 692/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVI/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej punktu F załącznika do uchwały zawierającego oświadczenie: „pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również w części rubryki C poz. 10 zawierającej numer telefonu składającego deklarację
2016 351 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 694/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 r. nr XXV/168/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 352 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2016 353 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2016
2016 354 2016-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016
2016 355 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 356 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 357 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/92/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
2016 358 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-97-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa i obrębie geodezyjnym Sułoszowa II.
2016 359 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-96-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa i obrębie geodezyjnym Sułoszowa I.
2016 360 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-101-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/206/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25.04.2013r. dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 361 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 407/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2016 362 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie:określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szczurowa.
2016 363 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2016 364 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 365 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 366 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słaboszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania i przyznania wartości punktowej poszczególnym kryteriom.
2016 367 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna
2016 368 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie  Raba Wyżna
2016 369 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
2016 370 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/ 2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Iwanowice
2016 371 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 372 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 373 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na rok 2016
2016 374 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg do kategorii dróg gminnych
2016 375 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2016 376 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 377 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
2016 378 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2016 379 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2016 380 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta.
2016 381 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2016 382 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i  publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
2016 383 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 384 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2016
2016 385 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 390/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2016 386 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 398/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2016 387 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 403/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2016 388 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia28 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej
2016 389 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminy Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 390 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 391 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 392 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX.153.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 393 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stryszów na lata 2016 – 2019”.
2016 394 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII.104.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2016 395 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2016 r.
2016 396 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 397 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 398 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice
2016 399 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2016
2016 400 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Gmina Liszki
2016 401 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2016 402 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice
2016 403 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 404 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2016 405 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 57/145/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 406 2016-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48
2016 407 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1238/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ze skarg B. N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, D. I. Sp. z o.o. w Krakowie oraz K. M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXXVII/1132/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - Pas Startowy” w Krakowie
2016 408 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 767/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. Nr XXXVII/279/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części znajdującego się w rubryce D.1 i D.2 załącznika nr 1 obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz znajdującego się w rubryce G załącznika nr 1 i rubryce J załącznika nr 2 pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą
2016 409 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 803/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013 r. Nr XXIX/401/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 410 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 804/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XXXVIII/496/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 411 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 699/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. Nr XXIII/183/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 412 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 700/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013 r. Nr XXVIII/215/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 413 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 701/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr XXIV/270/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 414 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 726/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Miasta i Gminy Skała z dnia 26 lutego 2013 r. nr XXXIV/237/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/221/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 415 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 768/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXXVII/254/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 416 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 818/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr VIIIN/313/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mil oraz imion i nazwisk osób zamieszkujących na terenie nieruchomości a także stwierdzenia: „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, - Załącznika nr 2 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mil a także stwierdzenia: „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 417 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 819/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr XXX/368/13 w sprawie zmiany uchwały VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, jak również Oświadczeń zawartych w tych załącznikach wprowadzających w punktach A, B, C, D wymóg podania po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy danych w postaci imienia i nazwiska osób pozostających poza miejscem zamieszkania, poza granicami kraju, poza granicami Gminy Skawina i pod innym adresem niż adres zameldowania - Załącznika nr 2 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 418 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 759/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. Nr XXVII/387/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 419 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1104/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012 r. nr XXI/214/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie: - wzoru „Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, części H zatytułowanej „Oświadczenie oraz podpis składającego/osoby reprezentującej składającego„ w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Poprzez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, - załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku podanie imienia i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Grybów
2016 420 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 572/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/185/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki
2016 421 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 648/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXVIII/242/2013 w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 422 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 900/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. Nr XXVI/246/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w części znajdującego się w Załącznikach Nr 1 i 2 w rubrykach oznaczonych literą G obowiązku składania oświadczenia o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2016 423 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 973/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr XXIV/187/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 424 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2016
2016 425 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. Budżet Gminy Biecz na 2016 rok
2016 426 2016-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/118/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 427 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 428 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 429 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/146/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2016 430 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 431 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 432 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2016 433 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 434 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 435 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Mędrzechów
2016 436 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/465/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2016 r. w zakresie określonym przepisem § 2 uchwały
2016 437 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2016 438 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII)89)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015.
2016 439 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2016 440 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2016 441 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 442 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna
2016 443 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2016 444 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2016
2016 445 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drwinia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 446 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2016 447 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań należących do kompetencji Gminy Nowy Wiśnicz
2016 448 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2016 449 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2016 450 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 451 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 452 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2016 roku.
2016 453 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 października 2010 r. sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Krygu
2016 454 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 455 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 456 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2016 457 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIi/108/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2016 458 2016-01-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”
2016 459 2016-01-13 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Wierzchosławicach z dnia 10 stycznia 2016r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wierzchosławice zarządzonego na 10 stycznia 2016 roku
2016 460 2016-01-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1910/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ze skargi T. S. na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2002 r. Nr XXXV/288/2002 w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym
2016 461 2016-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2016 462 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 100/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 463 2016-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. Gminy Łososina DOLNA NA 2016 ROK
2016 464 2016-01-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Dobra reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dobra – Pana Benedykta Węgrzyna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra - Pani Kamili Stelmasińskiej - Kaptur
2016 465 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XX/148/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2016 466 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XX/152/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na 2016 rok
2016 467 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2016
2016 468 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 469 2016-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Limanowa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/2003 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 136 poz. 1825)w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa
2016 470 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej „Krzeszówka – Wały” na „Krzeszówka – Zaryszyn”
2016 471 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
2016 472 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szaflary.
2016 473 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Sękowa szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 474 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2016 475 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/195/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2016 476 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2016 477 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2016 478 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2016 479 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 480 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2016 481 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej.
2016 482 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 130/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2016 483 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 131/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
2016 484 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 132/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
2016 485 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 129/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie : rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
2016 486 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.
2016 487 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 488 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/133/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały nr XIV/121/2015 Rady Gminy Mogilany w sprawie opłaty targowej,-
2016 489 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczących aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości na lata 2014-2022 dla poszczególnych sołectw Gminy Mogilany
2016 490 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany
2016 491 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 439/45/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 492 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 441/45/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 493 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 447/45/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 494 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 449/45/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 495 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 451/45/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 496 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 455/46/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 497 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 457/46/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 498 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 460/46/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 499 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 462/46/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 500 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 468/48/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 501 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 470/48/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 502 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 473/48/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 503 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 475/48/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 504 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 477/48/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 505 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 479/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 506 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 482/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 507 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 484/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 508 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 489/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 509 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 491/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2016 510 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 495/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 511 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 506/50/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 512 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 508/50/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 513 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 516/50/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 514 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 518/50/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 515 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 520/50/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2016 516 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 120/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2016 517 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2016
2016 518 2016-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2016 519 2016-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamienicy
2016 520 2016-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2016r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: limanowskiego, bocheńskiego i brzeskiego
2016 521 2016-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2016 522 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2016 523 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/124/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2016 524 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/125/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Gródek n/Dunajcem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 525 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2016 526 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2016 527 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 528 2016-01-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 13 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 529 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 530 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2015 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 531 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2016 532 2016-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 533 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 534 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SĘKOWA NA ROK 2016
2016 535 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 536 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI.113.15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2016 537 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2015 roku
2016 538 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2020
2016 539 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 540 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 541 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 542 2016-01-15 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020
2016 543 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/97/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015 roku określającej wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2016 544 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 545 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 546 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
2016 547 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
2016 548 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2016 549 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/ 134/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2016 550 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/136/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 551 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/137/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 552 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/138/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/412/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Bochni.
2016 553 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/233/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Małopolskiego będących w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich osób prawnych
2016 554 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/236/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2016 555 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/237/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/477/2002 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2016 556 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łabowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 557 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 558 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2016
2016 559 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 560 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2016 561 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 562 2016-01-15 Informacja Informacja Nr OKA-4210-59(7)/2015/2016/24238/II/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tameh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2016 563 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 564 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 565 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 566 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok.
2016 567 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 568 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki - wieś Rozdziele część działek nr 450/3, 452/4
2016 569 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 570 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2016 r.
2016 571 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2016
2016 572 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 573 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2016 574 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 575 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/397/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
2016 576 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 128 położonej w miejscowości Wygiełzów, Gmina Babice.
2016 577 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamionka Wielka na lata 2015 -2032”
2016 578 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2016 579 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Rotmistrza Witolda Pileckiego" na ulicę „Armii Andersa” w Brzesku.
2016 580 2016-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 14 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 581 2016-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 18 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2016 582 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2016 583 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkól oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 584 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 1727, część działek Nr 1701/6, 1701/7, działka Nr 235/6
2016 585 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działki Nr 858/2, część działki Nr 1042
2016 586 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działki Nr 44
2016 587 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 295/1, część działki Nr 833/3
2016 588 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 1249/1, część działek Nr 1946/1, 1946/2, część działki Nr 1263/1, działka Nr 1276/1
2016 589 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 1954, część działek Nr 1855 i 1868/1, część działki Nr 1867/7, działka Nr 612, działka Nr 832 i część działki Nr 833, część działki Nr 396/1 i działka Nr 396/2
2016 590 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 591 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 592 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016
2016 593 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2016 594 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/216/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice przez osoby fizyczne i prawne
2016 595 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/224/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2016 596 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2016 597 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 598 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr IX/83/2015 z 27 października 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 599 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 600 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr IX/79/2015 z 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 601 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2016 602 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 603 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 604 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 605 2016-01-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2016 606 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.1.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzania nieważności Zarządzenia Nr 2677/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby ruchu turystycznego – w całości
2016 607 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu Myślenickiego
2016 608 2016-01-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przeciszów oraz Rady Gminy Przeciszów przed upływem kadencji
2016 609 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski)
2016 610 2016-01-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tarnowskiego grodzkiego i tarnowskiego ziemskiego
2016 611 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2016 612 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 613 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2016
2016 614 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka w zakresie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2016 615 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa wyznaczonego al. Jana Pawła II, ul. Nowodąbrowską i autostradą A4 – „Krzyż Wschód – I”
2016 616 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów
2016 617 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jordanów
2016 618 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 619 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 620 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 621 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bochnia oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 622 2016-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 20 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 623 2016-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 20 stycznia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2016 624 2016-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukowica przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2015 r.
2016 625 2016-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2015 r.
2016 626 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/220/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2016 ROK
2016 627 2016-01-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2014 rok
2016 628 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/104/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/104/2015
2016 629 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 630 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 631 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2016 rok
2016 632 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/102/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2016
2016 633 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/126/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 634 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2016 635 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2016
2016 636 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI.177.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2016 637 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 638 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr 108/XVII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 639 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr 126/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2016 ROK RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
2016 640 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2016 r.
2016 641 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr X.95.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 642 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr X.97.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016
2016 643 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2016
2016 644 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2016 645 2016-01-25 Umowa Umowa Nr WZ.031.5.2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 stycznia 2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna - Monikę Bryl, a Gminą Chrzanów reprezentowaną przez: Sekretarza Gminy z upoważnienia Burmistrza Miasta Chrzanowa (Zarządzenie Nr 770/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 14.12.2015 r.) - Joannę Czarnotę
2016 646 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku
2016 647 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2016 NR ...../..../2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA ............ 2015 ROKU
2016 648 2016-01-25 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 5 stycznia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2016 649 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. Budżet gminy Tymbark na rok 2016
2016 650 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu
2016 651 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2016
2016 652 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2016 653 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2016
2016 654 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/211/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2016 655 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2016 656 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice
2016 657 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE NA ROK 2016
2016 658 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach.
2016 659 2016-01-25 Informacja Informacja Wójta Gminy Budzów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2016 660 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2016 661 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/298/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 662 2016-01-26 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 180/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012 r. Nr XXVI.363.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą oraz obowiązku podawania w rubryce D danych identyfikacyjnych w postaci daty urodzenia, imion ojca i matki, numeru telefonu, NIP, nazwiska rodowego
2016 663 2016-01-26 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 232/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013 r. Nr XXVI/201/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro w zakresie obowiązku składania w rubryce C numeru telefonu przynależnego do opodatkowanej nieruchomości załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz w zakresie obowiązku składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2016 664 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 665 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2016 666 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 667 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 rok
2016 668 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2016
2016 669 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2016
2016 670 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2016 671 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/162/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
2016 672 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2016 673 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr VII/63/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 674 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 675 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX.150.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2016 676 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015
2016 677 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2016
2016 678 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/212/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 679 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 60/150/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 680 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 61/154/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 681 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 62/155/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 682 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 62/156/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 683 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 63/158/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 684 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr 64/160/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 685 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1. 2016 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. Płatne dz. 851 rozdz. 85154 § 2310 kwota 54 000 zł
2016 686 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 687 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 688 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XII/113/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zembrzyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 689 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa; Starosty Limanowskiego z dnia 14 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 690 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.162.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 691 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.163.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 692 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.164.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2016 693 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.167.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 694 2016-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.17.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2016 695 2016-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2016 696 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2016 697 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 698 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/115/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2016 699 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/126/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 700 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/183/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biecz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 701 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Nr WP-SO.IOS.273.327.2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2016 702 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2015r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.242.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 703 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 99/XIV/15 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 704 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 705 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na 2016 rok
2016 706 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2016 707 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2016 708 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2016
2016 709 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2016 710 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2016
2016 711 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 712 2016-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 713 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2016
2016 714 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2016 715 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2015
2016 716 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2016
2016 717 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2016 718 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2016
2016 719 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2016 720 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/97/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2016 721 2016-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2016
2016 722 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
2016 723 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr 410/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2016 724 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/1/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. 1)o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w części: 2)że uchwała Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w zakresie w jakim postanowieniami uchwały oprócz uregulowania wysokości dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w § 2 pkt 9 i § 3 pkt 11 załącznika do uchwały, dotacje te objęto również pozostałymi regulacjami uchwały (załącznika) – została podjęta z naruszeniem prawa
2016 725 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 726 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 727 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 728 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2016 729 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2016 730 2016-01-27 Umowa Umowa Nr WZ.031.8.2015 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Olszewskiego 28
2016 731 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Miechowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2016 r.
2016 732 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Miechowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 733 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/180/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 734 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/179/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 735 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 736 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 737 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/594/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany nazwy Krakowskiego Ośrodka Terapii na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii” z siedzibą w Krakowie, ul. Helclów 23A.
2016 738 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/595/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2016.
2016 739 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina – w części dotyczącej postanowień § 4 uchwały
2016 740 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/6/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 152/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - w zakresie obejmującym: 1)zapis ujęty w punkcie 3 Pouczenia, występującego we wzorze Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach, ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały, 2)zapis ujęty w punkcie 4 Pouczenia, zawartego we wzorze Deklaracji na podatek rolny, ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały
2016 741 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr KI-411/7/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia (pisownia oryginalna) kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w części obejmującej zapis w postanowieniu § 9 sentencji uchwały o treści: „(…) z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2015 roku”
2016 742 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/466/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2016 743 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/467/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/294/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 2 i § 5
2016 744 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2016
2016 745 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 746 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi
2016 747 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/99/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2016
2016 748 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2016 749 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2016 750 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2016
2016 751 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 847/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XXXIV/255/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej załącznika nr 1 pkt D.1,D.2, G oraz w części dotyczącej załącznika nr 2 pkt D i pkt I w zakresie obowiązku wskazania numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, a także zawarcia pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
2016 752 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 922/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013 r. Nr XXVII/212/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 753 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 646/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012 r. Nr XXIV/192/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 754 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 647/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/209/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 755 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 912/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXV/459/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec w zakresie: - załącznika nr 1 do uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” części F zatytułowanej „Oświadczenie i podpis” składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację” w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość położoną na terenie Gminy Chełmiec w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz zmian dotyczących aktualnego miejsca zamieszkania osób fizycznych w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 756 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1053/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XXXIV/249/12 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 757 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1080/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa-Huta na uchwałę Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny – skarbowy z dnia 10 września 1999r. ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z późn.zm.) „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie; Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega karze ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia” stąd pouczony/a o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą; oraz w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Koszyce danych dotyczących zamieszczonych w niniejszej deklaracji w celu prowadzenia postepowania administracyjnego
2016 758 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1203/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013 r. Nr XXXIII/199/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 759 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 760 2016-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w roku 2015.
2016 761 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
2016 762 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4.2016 Starosty Tarnowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2016 r.
2016 763 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5.2016 Starosty Tarnowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2016 r.
2016 764 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr 414/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 765 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr 423/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016.
2016 766 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 767 2016-01-28 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 stycznia 2016r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”
2016 768 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2016 roku.
2016 769 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania NR LIV/305/2014 RADY GMINY KLUCZE z dnia 18 lipca 2014 roku
2016 770 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 771 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 772 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2016 773 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2016 774 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 775 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016.
2016 776 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2016 777 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok
2016 778 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/246/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2016 779 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/247/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice-Wschód
2016 780 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/5/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 2
2016 781 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/8/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016r. o sprostowaniu błędów pisarskich w tekście Uchwały NR KI-411/466/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.(znak sprawy: KI-43-146/88/15) – w ten sposób, że: - datę: „1 stycznia 2015 r.” – zapisaną na stronie 3 w wierszach (od góry) nr 15, 27 i 34 – zastępuje się datą: 1 stycznia 2016 r.
2016 782 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII-308/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2016 783 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2016
2016 784 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2016 785 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2016 786 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 787 2016-01-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 stycznia 2016r. zawarte w Gorlicach pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Jerzego Gwiżdża a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Gorlicki - Karol Górski 2. Wicestarosta Gorlicki - Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2016 788 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr I/151/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 789 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr I/152/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 790 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 791 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 roku.
2016 792 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 793 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 794 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych: szkół podstawowych i gimnazjum, posiadających ustalony obwód szkolny, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 795 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 796 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2016 797 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody