Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5044 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr 47/8/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5045 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 5046 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 5047 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr III -14-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2015
2015 5048 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2015 5049 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
2015 5050 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
2015 5051 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
2015 5052 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
2015 5053 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5054 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5055 2015-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/317/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 5056 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 5057 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 5058 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie Uchwały nr X/64/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2015 5059 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 5060 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych.
2015 5061 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach NR XVIII/161/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodziny wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE.
2015 5062 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5063 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5064 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Raba Wyżna
2015 5065 2015-09-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego i limanowskiego
2015 5066 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5067 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 145/11 we wsi Małastów
2015 5068 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/87/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2015 5069 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/88/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sękowa oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 5070 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/89/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Sękowa
2015 5071 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 5072 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/91/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 5073 2015-09-01 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 5074 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Podwilku
2015 5075 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niebublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 5076 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 rok
2015 5077 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 rok
2015 5078 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 rok
2015 5079 2015-09-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.7.2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2015 5080 2015-09-02 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2015 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 5081 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna
2015 5082 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 5083 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2015 5084 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 5085 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach
2015 5086 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2015 5087 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okresślenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5088 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5089 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 5090 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 5091 2015-09-02 Informacja Informacja Nr OKR-4110-20(6)/2015/1202/MGi,OKR-4110-21(6)/2015/1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini
2015 5092 2015-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Wojnicza z dnia 7 maja 2015r. Burmistrza Wojnicza z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2014 rok
2015 5093 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.116.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 5094 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.99.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 5095 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.102.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r.
2015 5096 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr 256/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5097 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr 260/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5098 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2015 5099 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 5100 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 5101 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 5102 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5103 2015-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 12 czerwca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2014 rok
2015 5104 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/89/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 5105 2015-09-04 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Brzozówka, Gołaczewy, Zasępiec Gminy Wolbrom
2015 5106 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 5107 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Spytkowice.
2015 5108 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5109 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2015 5110 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/197/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.
2015 5111 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/198/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Oświęcim.
2015 5112 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/220/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5113 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica
2015 5114 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5115 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 5116 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 5117 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 5118 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 5119 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 281/31/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5120 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 215/25/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5121 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 218/25/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5122 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 220/25/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5123 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 243/28/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5124 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 245/28/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5125 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 247/28/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5126 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 276/31/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5127 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 279/31/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5128 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 5129 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5130 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2015 5131 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.
2015 5132 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 5133 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 5134 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5135 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2015 roku.
2015 5136 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 5137 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015r.
2015 5138 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 81/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5139 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 82/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.
2015 5140 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 85/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 5141 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 89/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 404/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. dotyczącej tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. , poz. 2677).
2015 5142 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 5143 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 5144 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 5145 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 5146 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5147 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5148 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek, ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi, dodatkowego oznaczenia taksówek (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Zielonki
2015 5149 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5150 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 5151 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 5152 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
2015 5153 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2015 5154 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2015 5155 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 5156 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.101.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 5157 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.102.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Limanowa w 2016 roku.
2015 5158 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.103.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określonych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2015 5159 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.105.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 5160 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.106.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 5161 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/98/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 5162 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/113/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: nadania regulaminu nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe.
2015 5163 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 5164 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
2015 5165 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5166 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki
2015 5167 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia naterenie Gminy i Miasta Proszowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5168 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 5169 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat
2015 5170 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 r.
2015 5171 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Chrzanów wieś Płaza
2015 5172 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5173 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 5174 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015 r., dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2015 5175 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 5176 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5177 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5178 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2015 5179 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
2015 5180 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 5181 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2014 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2015 5182 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia nazwy Przedszkola Samorządowego w Regulicach
2015 5183 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 5184 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 5185 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 lipca 2015r.
2015 5186 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 5187 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 5188 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 5189 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5190 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII-58-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielmoży w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży
2015 5191 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 5192 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/127/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska pod nazwą "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej".
2015 5193 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/129/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu.
2015 5194 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5195 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019
2015 5196 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2015
2015 5197 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/126/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 25 listopada 2014 roku, poz. 6759).
2015 5198 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2015 5199 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII.96.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 5200 2015-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.30.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Liszki
2015 5201 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 56/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa– Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta – Justyny Miśkowiec
2015 5202 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 57/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza miasta Limanowa – Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta Limanowa – Justyny Miśkowiec
2015 5203 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 5204 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 5205 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 5206 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5207 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XI/224/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5208 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 5209 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom" oraz nadania jej Statutu
2015 5210 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary
2015 5211 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 5212 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy tzw. Budżetu Obywatelskiego Osiedli na terenie Miasta Proszowice w Gminie Proszowice
2015 5213 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2015 5214 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXI/266/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania prowadzenia świetlicy wiejskiej Babiogórskiemu Centrum Kultury oraz prowadzenia świetlicy wiejskiej.
2015 5215 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 294/34/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5216 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 88/11/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5217 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 91/11/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5218 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 94/12/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5219 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 97/12/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5220 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 99/12/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5221 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 101/12/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5222 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 106/13/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5223 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 108/13/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5224 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 110/14/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5225 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 113/14/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5226 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 118/15/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5227 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 125/15/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5228 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 134/17/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5229 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 136/17/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5230 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 138/17/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5231 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 140/17/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5232 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 142/18/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5233 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 146/19/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5234 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/116/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 5235 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-93/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok.
2015 5236 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-85/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nowego statutu dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne
2015 5237 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X-84/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5238 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015
2015 5239 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2015 5240 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
2015 5241 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 5242 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 5243 2015-09-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 83/2015 Starosty Limanowskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 5244 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Brzeszczach i jej likwidacji jako jednostki budżetowej
2015 5245 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2015 5246 2015-09-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 4 września 2015r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej - zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2015 5247 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 91/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się Szkołę Policealną w Marcinkowicach
2015 5248 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 92/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Tęgoborzy
2015 5249 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 93/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru likwiduje się Szkołę Policealną w Krynicy Zdroju
2015 5250 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 94/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
2015 5251 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 95/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się Szkołę Policealną w Starym Sączu
2015 5252 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 96/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z zaprzestaniem funkcjonowania tego typu szkół,  likwiduje się Technikum Uzupełniające w Nawojowej
2015 5253 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 97/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z zaprzestaniem funkcjonowania tego typu szkół, likwiduje się Technikum Uzupełniające w Starym Sączu
2015 5254 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 5255 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 5256 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kamionka Wielka instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2015 5257 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 5258 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kamionka Wielka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5259 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 5260 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 150/19/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5261 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 151/19/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5262 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 154/19/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r., w związku z Uchwałą nr 142/18/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5263 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 166/20/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5264 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 168/20/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5265 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 171/20/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5266 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 173/20/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5267 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 176/21/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5268 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 179/22/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5269 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 182/22/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5270 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 184/22/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5271 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 197/23/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5272 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 199/23/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5273 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 201/23/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5274 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 224/26/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5275 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 226/26/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5276 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 232/27/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5277 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 234/27/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5278 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 236/27/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5279 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 284/32/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5280 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 286/32/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 5281 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 291/34/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5282 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/71/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 5283 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/74/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2015 5284 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu
2015 5285 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jordanów
2015 5286 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Opatkowicach na części działkach nr ew. 538, 489/5, 494/3
2015 5287 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.
2015 5288 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 5289 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5290 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 5291 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 87 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 5292 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 89 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 5293 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 5294 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 5295 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25.02.2014 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 r., poz. 1509)
2015 5296 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5297 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr 35/7/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2014 r.
2015 5298 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr 288/34/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2015 r.
2015 5299 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr 266/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5300 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 5301 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5302 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 5303 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5304 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 5305 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku
2015 5306 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5307 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5308 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5309 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5310 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5311 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 5312 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 5313 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 5314 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.88.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów
2015 5315 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.89.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw gminy Czernichów
2015 5316 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.92.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.129.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5317 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5318 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/161/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.
2015 5319 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/159/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: „Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, gimnazjach i zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
2015 5320 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5321 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/163/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2015 5322 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławę Liana
2015 5323 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławę Liana.
2015 5324 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 5325 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 5326 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr 88/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2015 5327 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr 98/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
2015 5328 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 5329 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VII/61/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym
2015 5330 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 5331 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2015 5332 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
2015 5333 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/365/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających
2015 5334 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/382/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/353/15 w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”
2015 5335 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 5336 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/160/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2015 5337 2015-09-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 9 września 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5338 2015-09-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 17/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 9 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5339 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 5340 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 5341 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 5342 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 5343 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 5344 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o zmianie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 5345 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5346 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5347 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o ustalaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2015 5348 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2015 5349 2015-09-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5350 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XI/199/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/56 z dn. 23.01.1956 Miejskiej Rady Narodowej miasta Oświęcimia
2015 5351 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku.
2015 5352 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 5353 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 5354 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 64 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/49/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łączany
2015 5355 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/172/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5356 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/173/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zakopanem.
2015 5357 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Lubień
2015 5358 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 5359 2015-09-14 Informacja Informacja Wójta Gminy Budzów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Budzów
2015 5360 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 5361 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działka Nr 2909, część działki Nr 1923/1, część działki Nr 2469/4, część działki Nr 2333, działka Nr 2011/2, część działki Nr 3144, część działki Nr 3774 (część działek Nr 3774/2, 3774/3, 3774/4, 3774/5, 3774/6, 3774/7 po nowym podziale), część działki Nr 2436/4, część działki Nr 2581/1, część działki Nr 175/1
2015 5362 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 344/4
2015 5363 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka Nr 174/2
2015 5364 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 5365 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 5366 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 5367 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 5368 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr 97/48/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 5369 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5370 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 lipca 2015 roku
2015 5371 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 5372 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5373 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2015 5374 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/176/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 5375 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 5376 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/179/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane zmiennej uchwałą Nr LV/733/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 5377 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/183/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki"
2015 5378 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/193/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 973 oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1346 K w powiecie tarnowskim
2015 5379 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/190/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drwinia
2015 5380 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/192/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg powiatowych nr 1892 K – ul. Chemików oraz 1895 K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2015 5381 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr IX.75.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5382 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)
2015 5383 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2015 5384 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 5385 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5386 2015-09-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Sączu
2015 5387 2015-09-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa Veolia Chrzanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie
2015 5388 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2015 5389 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5390 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2015 5391 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2015 5392 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2015 5393 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 5394 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko.
2015 5395 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 750, 756, 801, 851, 852, 853, 900, 921
2015 5396 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr 272/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5397 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 112 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 5398 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 104 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2015 5399 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 108 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 5400 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr 41/91/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5401 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr 42/93/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5402 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr 43/99/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5403 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego w zakresie zminiejszenia wydatków mieszkańców Gminy Tymbark z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres IV kwartału 2015 roku i na rok 2016
2015 5404 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2015 5405 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX.67.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 5406 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim oraz nadania jej Statutu
2015 5407 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 10 września 2015r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa
2015 5408 2015-09-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 88/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego
2015 5409 2015-09-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 5410 2015-09-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 5411 2015-09-17 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19 maja 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Kolonia Wymysłów, Lgota Wielka, Wierzchowisko, Budzyń Gminy Wolbrom.
2015 5412 2015-09-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2015 5413 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 5414 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 5415 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/117/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 27.II.1990 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w mieście Skawina oraz zmiany uchwały nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina.
2015 5416 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie: nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny, uchwały nr XXI/86/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 24.VI.1982 r. w sprawie nadania i zmian nazewnictwa ulic na terenie Skawiny i uchwały nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina.
2015 5417 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 5418 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 5419 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5420 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr 201/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku
2015 5421 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/340/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr VIII/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 5422 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/341/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/64/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn – w części obejmującej zapisy: § 2 ust. 3 i 4 uchwały
2015 5423 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/342/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/65/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej postanowienia § 2 pkt 2 uchwały
2015 5424 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/343/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej postanowień załącznika do uchwały zawartych w punkcie F, w zakresie dotyczącym ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych
2015 5425 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr KI-411/344/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - w części dotyczącej: 1)zapisów w sentencji uchwały zawartych w § 5 o treści: „Z dniem 1 sierpnia 2015 r. (…)” i w § 6 o treści: „(…) z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 roku”, 2)zapisów zamieszczonych w pkt 34 lit. b w poz. D wzoru „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, ustalonego w załączniku nr 1 do uchwały
2015 5426 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki dla nieruchomości niezamieszkałych
2015 5427 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/182/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 5428 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/186/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiecień 2003 O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U.z 2014r.  poz.1118 z poźn. zm.) do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 na rok 2016
2015 5429 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr 18/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2015
2015 5430 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/404/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz domach studenckich na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.
2015 5431 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5432 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/69/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie.
2015 5433 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 343/19, część działek Nr 918 i 925
2015 5434 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki Nr 898
2015 5435 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działki Nr 744/4, 744/5, działka Nr 794/2
2015 5436 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 858/1, część działki Nr 261 (działka 261/1 po nowym podziale), działka Nr 974, działka Nr 971, część działki Nr 1074/1, część działki Nr 194
2015 5437 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działki Nr 783/2
2015 5438 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1475/5, część działki Nr 1126/6, działki Nr 1306/4, 1306/5, część działki Nr 1306/2
2015 5439 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach zadań własnych gminy
2015 5440 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5441 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 5442 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej Nr 1346K położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 5443 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 5444 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5445 2015-09-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2015 r.
2015 5446 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5447 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5448 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu Pomnika Przyrody
2015 5449 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX /90/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5450 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K 440033 Kozłówka w Budzowie
2015 5451 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 5452 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 5453 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 5454 2015-09-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 5455 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 5456 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 5457 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 rok
2015 5458 2015-09-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5459 2015-09-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5460 2015-09-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5461 2015-09-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5462 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 5463 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/110/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5464 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 5465 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”
2015 5466 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5467 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5468 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów
2015 5469 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5470 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2015 5471 2015-09-24 Informacja Informacja Starosty Tatrzańskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębów ewidencyjnych: 121703_2.0302 Białka Tatrzańska, 121704_2.0401 Kościelisko, 121704_2.0403 Butorów 1, 121704_2.0404 Butorów 2, 121705_2.0501 Bustryk, 121705_2.0503 Ząb.
2015 5472 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5473 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII / 52 /15 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 września 2015r. W sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2015 5474 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 września 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzciana oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 5475 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5476 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2015 5477 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Kasprowicza, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 5478 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 5479 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 5480 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.4286).
2015 5481 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2015 5482 2015-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2015 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 września 2015r. Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdni w miejscowości Stróża droga powiatowa Nr K1689 w zakresie projektu i wykonania prac budowlanych
2015 5483 2015-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Małopolskiego
2015 5484 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 5485 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 5486 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 5487 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5488 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie : udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2015 5489 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Borzęcin na lata 2015 - 2018.
2015 5490 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 5491 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 5492 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Radłów
2015 5493 2015-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 11 września 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 5494 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 5495 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr ix/114/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów.
2015 5496 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 5497 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2015 5498 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2015 5499 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/ 66/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gromnik.
2015 5500 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok.
2015 5501 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5502 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Tetmajera, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosadeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 5503 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5504 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 5505 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 5506 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 września 2015r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2015 5507 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 5508 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5509 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2015 5510 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2015 5511 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 września 2015r. w sprawie utowrzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5512 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 277/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5513 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/157/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5514 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/158/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5515 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/159/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140260 ul. Łąkowa w Miechowie
2015 5516 2015-09-24 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-2(15)/2015/1339/IX/RF/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie
2015 5517 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 107/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2015 5518 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 110/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" działka Nr 425/1 przy ul. Dukielskiej, część działki Nr 361/1 przy ul. Sokolskiej, działka Nr 648 przy ul. Polnej w Gorlicach
2015 5519 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 111/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działek Nr 468/22 (Nr 468/44 po podziale), Nr 479 (Nr 479/1 po podziałe), 469/7 przy ul. Bieckiej w Gorlicach
2015 5520 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 112/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działki Nr 85 przy ul. Wspólnej, działka Nr 2907/5 przy ul. Tuwima w Gorlicach
2015 5521 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 113/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - cele publiczne" - część działki Nr 614/8 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach
2015 5522 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 120/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5523 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 5524 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2015 5525 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5526 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5527 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie podziału gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 5528 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5529 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych przedszkoli
2015 5530 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2015 5531 2015-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2015 5532 2015-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Alwerni
2015 5533 2015-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Limanowa
2015 5534 2015-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łużna
2015 5535 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 351/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi L. S., P. S., M. G., A. C., P. sp. j. B. G. i V.K.-M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r., Nr CXV/1555/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”
2015 5536 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 308/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olkuszu na uchwałę Nr XXII/194/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5537 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 230/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLVIII/345/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. dotyczącej ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych
2015 5538 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 156/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ze skarg W. G. i D. K. na uchwałę Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko”
2015 5539 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1690/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ze skargi B. P., M. Ż., P. M. na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr XXXII/185/2012 w przedmiocie określenia dworca, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu
2015 5540 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 264/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVI/235/2012 w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2015 5541 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 181/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013 r. Nr XXXII-297-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji w sprawie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5542 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 38/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXIV/313/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości w zakresie załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w części D.1 zawierającej dane identyfikacyjne dotyczące imienia ojca, imienia matki, telefonu, adresu e-mail oraz w części G zawierającej oświadczenie o treści: „ Pouczona/y o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56§1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765) – podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracje lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 72 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”
2015 5543 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 188/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ze skargi S. L. na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2009 r. nr XXIV/250/2009 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bieczu
2015 5544 2015-09-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2012/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ze skargi K. G. prowadzącej niepubliczne przedszkole i żłobek „M.” w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Nr XX/184/2011 w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza
2015 5545 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 5546 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2015 5547 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/42/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17.04.2015 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2015 5548 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie: zmiany w statucie „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2015 5549 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.37.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”
2015 5550 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.38.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Bielańska w Jawiszowicach”
2015 5551 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach”
2015 5552 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.40.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”
2015 5553 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.41.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5554 2015-09-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. do umowy Nr SIR.7013.41.1.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5555 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.42.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”
2015 5556 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.43.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu”
2015 5557 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr 105/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 5558 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 5559 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami
2015 5560 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2015 5561 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 5562 2015-09-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/CHZ/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 24 września 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
2015 5563 2015-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przeciszów”
2015 5564 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 23 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łącko
2015 5565 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/102/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno
2015 5566 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5567 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 5568 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 17 września 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 5569 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 5570 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5571 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2015 5572 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 5573 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5574 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bolesław
2015 5575 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5576 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.
2015 5577 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5578 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 5579 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice
2015 5580 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 5581 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Olkusz na lata 2015 - 2018
2015 5582 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/154/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 5583 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/155/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
2015 5584 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/157/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2015 5585 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/162/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 5586 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/164/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5587 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/167/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 5588 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/168/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 5589 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/184/01 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
2015 5590 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2015 5591 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy
2015 5592 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2015 5593 2015-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2015 roku
2015 5594 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/160/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów
2015 5595 2015-09-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2015r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2014
2015 5596 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/169/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zapłaty podatków instrumentem płatniczym
2015 5597 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr 281/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 5598 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 5599 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2015 5600 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
2015 5601 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2015 5602 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2015 5603 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
2015 5604 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzezawa,
2015 5605 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2015 5606 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 5607 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli
2015 5608 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica.
2015 5609 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 8 września 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2015.
2015 5610 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 5611 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/93/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 5612 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/92/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 5613 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/91/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Wadowickiego
2015 5614 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
2015 5615 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodkowi wsparcia - "Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy" z siedzibą w Wieprzu
2015 5616 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
2015 5617 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu