Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1918 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 1919 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 1920 2015-04-01 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.1.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2015 1921 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Moszczenica
2015 1922 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2015 1923 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2015.
2015 1924 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Szczucin, mających na celu sprostowanie i ujednolicenie pisowni w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych
2015 1925 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1926 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin.
2015 1927 2015-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2015 1928 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/29/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 1929 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2015 roku
2015 1930 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Szaflary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 1931 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014 rok.
2015 1932 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/ 26 /15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 marca 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1933 2015-04-01 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2015 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2015 1934 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania imienia św. Mikołaja Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 w Sułkowicach
2015 1935 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2015 1936 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
2015 1937 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2015 roku
2015 1938 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1939 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2015 roku
2015 1940 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1941 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.
2015 1942 2015-04-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Stryszawka w km 3+462 w miejscowości Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski
2015 1943 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr 19/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1944 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr 25/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1945 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1946 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej.
2015 1947 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2015 1948 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
2015 1949 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1950 2015-04-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/8/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 1951 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr III.23.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok
2015 1952 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2015
2015 1953 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1954 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1955 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej i nadania mu pierwszego statutu
2015 1956 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/95/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 1957 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/106/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1958 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2015 1959 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/109/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku.
2015 1960 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/122/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2015 1961 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/123/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy zlokalizowanej w Oświęcimiu wzdłuż ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Pod Borem do ulicy Niwa Monowicka - ulica Gospodarcza.
2015 1962 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2015 1963 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 1964 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015
2015 1965 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2015 1966 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1967 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 1968 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2015 roku.
2015 1969 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r.poz.193 z późn. zm. )
2015 1970 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.
2015 1971 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2015 1972 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1973 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 1974 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 1975 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 1976 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
2015 1977 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 1978 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
2015 1979 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1980 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1981 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2015 rok."
2015 1982 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr 3/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1983 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.8135.3.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1984 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.813.2.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1985 2015-04-02 Zestawienie Zestawienie Nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31 marca 2015r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalmych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice
2015 1986 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 29/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 1987 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXXVIII/286/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 1988 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiedź
2015 1989 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1990 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1991 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1992 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 1993 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1994 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna.
2015 1995 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała.
2015 1996 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna.
2015 1997 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna.
2015 1998 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa.
2015 1999 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna.
2015 2000 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce.
2015 2001 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice.
2015 2002 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.
2015 2003 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laskowa.
2015 2004 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr KI-411/88/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/380/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienie (pisownia oryginalna) dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator
2015 2005 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 2006 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2015 2007 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 50/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2008 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 60/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2009 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2010 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Raba Wyżna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
2015 2011 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 2012 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok
2015 2013 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybowa na 2015 rok
2015 2014 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego
2015 2015 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2016 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2015
2015 2017 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2015
2015 2018 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr III/33/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2015 r.
2015 2019 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 2020 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2015 rok
2015 2021 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2015 roku
2015 2022 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drwini oraz nadania jej Statutu
2015 2023 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 2024 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2015 roku.
2015 2025 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2015 2026 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2015 2027 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2028 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2015 roku.
2015 2029 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42 /2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
2015 2030 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/ 2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2031 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których gmina jest właścicielem lub zarzadzającym
2015 2032 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 2033 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 2034 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 2035 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2015 2036 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 2037 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przeksztalcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
2015 2038 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 2039 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 10/8/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2040 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 11/10/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2041 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 12/12/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmianw budżecie
2015 2042 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 12/11/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/8/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2043 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 13/16/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2044 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 14/19/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2045 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego
2015 2046 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2047 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 51/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2015 r.
2015 2048 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 56/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3".
2015 2049 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/ 53/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2015 r.
2015 2050 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Biecz
2015 2051 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr X/175/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2015 2052 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2053 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary
2015 2054 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2055 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2015 2056 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2015 2057 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2058 2015-04-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegające na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), zorganizowania w roku 2015 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2015 2059 2015-04-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2015 2060 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TUCHÓW NA 2015 ROK
2015 2061 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2015
2015 2062 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 2063 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2015 2064 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 2065 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2066 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2067 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2068 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2015 roku.
2015 2069 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2070 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 2071 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie Uchwały Nr XLVII/671/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu placu targowego przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie”
2015 2072 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o przyjęciu " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2015 roku"
2015 2073 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2074 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 2075 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r.
2015 2076 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów.
2015 2077 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2015 2078 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2079 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2080 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2081 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 2082 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Cichej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 2083 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Traczykówka w Rabce-Zdroju z drogą powiatową K1667 w Ponicach.
2015 2084 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju.
2015 2085 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Górnych Stawów” w widłach Dunajca i Popradu
2015 2086 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Trzebini oraz zmian adresów siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 15 w Czyżówce, nr 16 w Płokach, nr 17 w Lgocie, nr 19 w Psarach.
2015 2087 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Myślachowicach.
2015 2088 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2089 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2090 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2091 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2092 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 2093 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2094 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko
2015 2095 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 2096 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2015 2097 2015-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2015 2098 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczurowej przy ulicy Lwowskiej.
2015 2099 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2015 2100 2015-04-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2015 2101 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Doktora Jordana, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 2102 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/173/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie, os. Wysokie 6 oraz likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie
2015 2103 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/174/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie, al. Dygasińskiego 15 oraz likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie
2015 2104 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/179/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIX/1198/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2015 2105 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/180/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia ulicy Kłodzkiej kategorii drogi publicznej
2015 2106 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr X/182/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2107 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2015 2108 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2015 2109 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2015 ROK
2015 2110 2015-04-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015r. GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2015 ROK
2015 2111 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 2112 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015r. Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2015 2113 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 41/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015r. Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy
2015 2114 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 36/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej
2015 2115 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015r. Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2015 2116 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2015 2117 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2015 roku
2015 2118 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 2119 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2120 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2121 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2122 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 2123 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2015
2015 2124 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice dla obszaru związanego z budową przystanku turystycznego
2015 2125 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2015 rok.
2015 2126 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2015 2127 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2128 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koniusza.
2015 2129 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2015 2130 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2015 roku.
2015 2131 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2132 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2015 2133 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2015 2134 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2135 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2015 2136 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 2137 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r , poz.4267)
2015 2138 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-56-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 2139 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-58-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2015 2140 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-59-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów na terenie gminy Andrychów
2015 2141 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-60-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2142 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-65-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2143 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2144 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 2145 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
2015 2146 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 2147 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2148 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII / 65 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2015 roku
2015 2149 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 2150 2015-04-09 Informacja Informacja Nr OKR-4110-37(15)/2015/24465/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2015 2151 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2015 2152 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2153 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem
2015 2154 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV / 23 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Szczurowa jest organem prowadzącym
2015 2155 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Szczurowa na lata 2015-2019.
2015 2156 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczurowa
2015 2157 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2015
2015 2158 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2015”
2015 2159 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/40/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2015 2160 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 2161 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2162 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Łukowica
2015 2163 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2164 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2015 2165 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2166 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2015 2167 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2168 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 2169 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu.
2015 2170 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku .
2015 2171 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2015 2172 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 2173 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2174 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 2175 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3, 6 i art. 42a ust. 1, ustawy Karta Nauczyciela.
2015 2176 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku”
2015 2177 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2015 roku.
2015 2178 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr XVII/113/04 Rady Gminy  Kamienica z dnia 10 września 2004 r.
2015 2179 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 2180 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 2181 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2182 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2183 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/215 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2184 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/30/215 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Iwanowice na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2015 2185 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/2009 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 2186 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 2187 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2188 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 2189 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2015 r.
2015 2190 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2191 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 2192 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
2015 2193 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2015 2194 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych
2015 2195 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku.
2015 2196 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2015 2197 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2198 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenie mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, oraz ustalenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym
2015 2199 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 2200 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania w zakresie drogi publicznej gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi nr 510405K - ul. Adama Mickiewicza w Zatorze, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 2201 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 2202 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2015 2203 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2015 2204 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/39/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2015 2205 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym
2015 2206 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/41/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2015 2207 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 2208 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2015
2015 2209 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2015 2210 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2015 2211 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI-61-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2212 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2213 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Potoku Remiaszowego
2015 2214 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2015 2215 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2216 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 2217 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2015.
2015 2218 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2219 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Szmaragdowa w Michałowicach.
2015 2220 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2015 2221 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2222 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2223 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr V/29/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu.
2015 2224 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Białym Dunajcu Nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.
2015 2225 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 2226 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Polanka Wielka Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządu mieniem pozostającym w dyspozycji szkół gminnych
2015 2227 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2228 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
2015 2229 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 2230 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 2231 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2015 roku.
2015 2232 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2015 2233 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2015 2234 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 2235 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2236 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 r.
2015 2237 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 2238 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 2239 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 2240 2015-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 2241 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
2015 2242 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.7.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - w części § 8 ust. 3 Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały, w zakresie słów: „przyrodnicze”
2015 2243 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2014
2015 2244 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2015
2015 2245 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2015
2015 2246 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 2247 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 2248 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2249 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2250 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V-25/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 2251 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu „MÓJ RYNEK”.
2015 2252 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015
2015 2253 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 2254 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 2255 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 2256 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku”
2015 2257 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr 16/21/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/16/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2258 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr 17/26/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2259 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr 18/28/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2260 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr 19/34/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2261 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 2262 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2015 roku.
2015 2263 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2015 2264 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
2015 2265 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowisku Gminnym w Szczurowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2266 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2015”.
2015 2267 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2268 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2015 2269 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów naboru kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Skrzyszów.
2015 2270 2015-04-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiortwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2015 2271 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2272 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2273 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik
2015 2274 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2015 roku
2015 2275 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso
2015 2276 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/15/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy
2015 2277 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 w Gminie Łukowica”
2015 2278 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015 
2015 2279 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/44 /2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2015 2280 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2015 r.”
2015 2281 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2282 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa
2015 2283 2015-04-13 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego
2015 2284 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 2285 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2286 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1113/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Nr XV/71/11 w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie „ świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 2287 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 7/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr: XI/86/2007 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne
2015 2288 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 681/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r., Nr XX/240/12 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2289 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1347/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w zakresie § 3 ustęp 6 załącznika Nr 1 do uchwały
2015 2290 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1459/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. nr 180/XXIII/2012 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna
2015 2291 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 85/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ze skargi D. C. na § 6 ust. 4, ust. 9 i ust. 11 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. nr LXXIV/723/05 w przedmiocie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2015 2292 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 365/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na: -§1 ust. 2 pkt 6 i 7, -§1 ust. 4 pkt 2 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.2.1 lit. d Załącznika Nr 2 w zakresie słów "zawartej w formie aktu notarialnego", -§1 ust. 4 pkt 2 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.2.2 lit. a-c Załącznika Nr 2, -§1 ust. 4 pkt 4 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.5.1 lit. a Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „co udokumentuje stosownym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KRS, a także tytułem prawnym do lokalu. W sytuacji gdy nie jest to prawo własności umową najmu, dzierżawy lokalu, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość przychodów oraz ilość osób zatrudnionych mikroprzedsiębiorca udokumentuje stosownym zaświadczeniem organu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,” -§1 ust. 4 pkt 4 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.5.1 lit. b Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „co udokumentuje aktualnym wypisem z KW i na podstawie oświadczenia wszystkich pozostałych współwłaścicieli, że dana osoba jest administratorem nieruchomości,” -§2 w zakresie słów "jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011r.", uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r., Nr XXIV/318/11 w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2015 2293 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 380/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Miasta Biały Dunajec z dnia 26 lutego 2007 r. Nr V/31/2007 w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw
2015 2294 2015-04-14 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1186/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 pn. „Statut Sołectwa Brzyczyna”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 pn. „Statut Sołectwa Buków”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 pn. „Statut Sołectwa Chorowice”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 4 pn. „Statut Sołectwa Gaj”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 5 pn. „Statut Sołectwa Konary”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 pn. „Statut Sołectwa Kulerzów”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 7 pn. „Statut Sołectwa Libertów”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 8 pn. „Statut Sołectwa Lusina”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 9 pn. „Statut Sołectwa Mogilany”; - § 37 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 pn. „Statut Sołectwa Włosań”; uchwały Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 r. Nr V/33/2007 w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany
2015 2295 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 2296 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2015 rok
2015 2297 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/ 31/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2298 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 
2015 2299 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 2300 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2015 2301 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 2302 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2303 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2304 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2015r. pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2015 2305 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2015 2306 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" Nowego Wiśnicza w zakresie działki nr 2216 położonej w Starym Wiśniczu
2015 2307 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2308 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 07 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2309 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2310 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Biskupice
2015 2311 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Bodzanów
2015 2312 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Łazany
2015 2313 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego sołectwa Sułów
2015 2314 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Trąbki.
2015 2315 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2316 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biskupice
2015 2317 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2015 2318 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr 50/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2319 2015-04-14 Informacja Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok
2015 2320 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu wadowickiego
2015 2321 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2015 2322 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.58.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 kwietnia 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 2323 2015-04-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR 031.4.1.2015 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie współpracy w 2015 roku Gminy Wadowice z Gminą Miasta Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych z siedziba w Jaworznie
2015 2324 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 2325 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2015 2326 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Jawczyce
2015 2327 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015
2015 2328 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 2329 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Sławkowice
2015 2330 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Szczygłów
2015 2331 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Przebieczany
2015 2332 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Tomaszkowice
2015 2333 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Zabłocie
2015 2334 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Zborówek
2015 2335 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2015
2015 2336 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 2337 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2338 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2339 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 2340 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015r Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2015 r.”
2015 2341 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwanowice na lata 2015 -2019.
2015 2342 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2015 2343 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr 16/23/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2344 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2345 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 2346 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały.
2015 2347 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2015 2348 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2015 2349 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przed-szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2015 2350 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 2351 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2015 2352 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2353 2015-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2015r. Sprawozdanie Starosty Wielickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2014
2015 2354 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś, przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 roku
2015 2355 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oświęcim, przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 roku
2015 2356 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wielka Wieś, przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 roku
2015 2357 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Dobczyc, przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 2358 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 2359 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2360 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2015
2015 2361 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2362 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 2363 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gromnik w 2015 roku
2015 2364 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2365 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2015 2366 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2015 2367 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach prowadzonej przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2015 2368 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2015.
2015 2369 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy Racławice
2015 2370 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2371 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gromnik
2015 2372 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik
2015 2373 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2015 2374 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 2375 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2376 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 2377 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/37/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2378 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 2379 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.
2015 2380 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów.
2015 2381 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina Tatrzańska
2015 2382 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BIałka Tatrzańska
2015 2383 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI /55/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi.
2015 2384 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/58/ 2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurgów.
2015 2385 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnica.
2015 2386 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepiska
2015 2387 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 2388 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku (Dz.Urz.Woj. Mał. z 2009 r. Nr 695, poz. 5229).
2015 2389 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w statucie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy
2015 2390 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości
2015 2391 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2015 2392 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej naterenie Gminy Ryglice
2015 2393 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 2394 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAPANÓW NA 2015 r.
2015 2395 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2396 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2397 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2398 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2399 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2015 2400 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 2401 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 2402 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2403 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2015 2404 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Babice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 2405 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/ 56/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarna Góra
2015 2406 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Groń.
2015 2407 2015-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 2408 2015-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 2409 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/118/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/223/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany – Lusina
2015 2410 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/119/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/99/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany – Włosań
2015 2411 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 2412 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2413 2015-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 7 kwietnia 2015r.
2015 2414 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2015 2415 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2015 2416 2015-04-17 Komunikat Komunikat Nr 9/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 2417 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2418 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2015 2419 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 11 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Limanowa
2015 2420 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa ,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2421 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2422 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie zasiłków okresowych , zasiłków celowych i pomocy rzeczowej przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
2015 2423 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015 r
2015 2424 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych
2015 2425 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2426 2015-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 14 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uście Gorlickie przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 2427 2015-04-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2015 2428 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica
2015 2429 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2015 2430 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2015 rok.
2015 2431 2015-04-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2432 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2015
2015 2433 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 2434 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2435 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/27 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 2436 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2437 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 2438 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2439 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 2440 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 2441 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2442 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 2443 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 2444 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2445 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/45/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowej, obowiązkowej liczby godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
2015 2446 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/46/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0049/XXIII/169/04 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą nr 0049/XXIX/218/05 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku.
2015 2447 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok
2015 2448 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/34 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2449 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/35 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
2015 2450 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/36 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2451 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/37 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz.
2015 2452 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jordanów.
2015 2453 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2015 2454 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Publicznyyh w roku szkolnym 2015/2016
2015 2455 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2015 2456 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Olesno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
2015 2457 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 2458 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/41 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 2459 2015-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 2460 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Bukownie i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład.
2015 2461 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Kluczach i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład.
2015 2462 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2015 2463 2015-04-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć wody powierzchniowej z potoku Targaniczanka w km 0+000 do km 0+035 oraz z potoku Wieprzówka w km 17+700 do km 17+850 w miejscowości Andrychów na potrzeby Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.
2015 2464 2015-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Sącz za 2014 rok
2015 2465 2015-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III.15.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. Miasta Limanowa na rok 2015
2015 2466 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2467 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2468 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 2469 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok.
2015 2470 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 2471 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2472 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2473 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2015 2474 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015 r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 2475 2015-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014r. Gminy LIPINKI na rok 2015
2015 2476 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/109/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia utrzymywania na terenie gmin Dobra i Tymbark wyłącznie pszczół rasy kraińskiej (car) linii Dobra
2015 2477 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/120/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czernichów - Rusocice
2015 2478 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2479 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/62/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2480 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2481 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr 115/20015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2482 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia
2015 2483 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/04 Rady Miejskiej w Skale z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 2484 2015-04-22 Komunikat Komunikat Nr 10/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 2485 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/124/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieprz
2015 2486 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/112/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
2015 2487 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/113/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sękowa - Wapienne
2015 2488 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/114/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2015 2489 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/115/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków – Skotniki
2015 2490 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/116/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kęty
2015 2491 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/117/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernichów
2015 2492 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/121/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gródek nad Dunajcem
2015 2493 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/122/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmiec
2015 2494 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/123/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa miasto
2015 2495 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr XI/191/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/282/03 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem
2015 2496 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr XI/195/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Miasta Krakowa
2015 2497 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr XI/198/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 2498 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2015 2499 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2015 2500 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja
2015 2501 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi
2015 2502 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi oraz w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2015 2503 2015-04-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 2504 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI-53-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 wraz z perspektywą na lata 2019 – 2022
2015 2505 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 6 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Słomniki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2506 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2507 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2508 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2509 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana
2015 2510 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/101/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Przeciszów nr IV/28/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów.
2015 2511 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/103/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji – w części postanowień załącznika do uchwały w zakresie: poz. D.2. oraz poz. E.3. w części dotyczącej oświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu kompostownika na terenie nieruchomości
2015 2512 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr KI-411/104/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienie dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojnicz
2015 2513 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2015r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 2514 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2015 2515 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 2516 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2517 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych szachowisk Gminy Zembrzyce.
2015 2518 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”.
2015 2519 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.53.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXVII.212.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2520 2015-04-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 22 kwietnia 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 2521 2015-04-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2015 2522 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2015
2015 2523 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 2524 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2015 2525 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 2526 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 2527 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2528 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2015 2529 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2530 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 2531 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2532 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 2533 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/102/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/68/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, w części dotyczącej: - § 2 ust. 1 pkt 3, - § 5 ust. 3, w zakresie słów: „Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych”, - § 5 ust. 5 uchwały.
2015 2534 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 2535 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2536 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym Dunajcu.
2015 2537 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
2015 2538 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 2539 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/78/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 2540 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/ 83 /2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 2541 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/85/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2015 2542 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 51/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna
2015 2543 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 55/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna
2015 2544 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej
2015 2545 2015-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna
2015 2546 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 53/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2015 2547 2015-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2015 2548 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 54/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2549 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 2550 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2551 2015-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.9.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/77/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu - w całości
2015 2552 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2553 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Jodłownik miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 2554 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2015 2555 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Szczawnica Miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 2556 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2015 2557 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2015 2558 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 2559 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 28/16/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2560 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2561 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 2562 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 31/17/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2563 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 2564 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok
2015 2565 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 2566 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2567 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2568 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 42/23/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2569 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 2570 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 57/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 2571 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 56/26/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2572 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 2573 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2574 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wielmoża.
2015 2575 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V-26-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
2015 2576 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V-27-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 2577 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sułoszowa
2015 2578 2015-04-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2579 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr III.13.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2015 2580 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 7/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr XI/86/2007 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne
2015 2581 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 562/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce-Park Rzeczny Dłubni”
2015 2582 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 572/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010 r. Nr XXXII/353/2010 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015 2583 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 590/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Nr XXV/119/12 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze właściciela nieruchomości
2015 2584 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 643/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012 r. Nr XXI/154/2012 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2585 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 654/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXIII/244/2012 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2015 2586 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 676/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Tarnów Nr XXV/277/2012, z dnia 31 grudnia 2012 r. w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2587 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 677/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie na uchwałę nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2588 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 678/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzesku na uchwałę Nr XXV/181/2013 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 15 lutego 2013 r. w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2589 2015-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 680/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/145/2012 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2590 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2591 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2592 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 2593 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2594 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VI.43.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2595 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2596 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/41/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2015 2597 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2598 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gmin Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach transportu zbiorowego
2015 2599 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2600 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VII/16/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Pałecznica w przedmiocie zawiadamiania drogą elektroniczną Radnych Rady Gminy Pałecznica o terminie, miejscu i porządku obrad oraz elektronicznego przekazywania Radnym Rady Gminny Pałecznica materiałów na sesje i posiedzenia komisji
2015 2601 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2015 rok.
2015 2602 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Zakrzów.
2015 2603 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Stryszów.
2015 2604 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Stronie.
2015 2605 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Łękawica.
2015 2606 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Leśnica.
2015 2607 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.
2015 2608 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 2609 2015-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 2610 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/113/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. I. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki; - w zakresie: 1) § 2 pkt 3, 2) § 3 ust. 2, 3) § 4 ust. 4, 4) § 5 ust. 1, 5)pozycji określającej wysokość wykorzystanej dotacji p/n „w tym na uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem do kształcenia specjalnego na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy oso według wagi subwencji” – w załączniku nr 3; oraz orzeka, II. że Uchwałę Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015 r. (j.w.) – wydano z naruszeniem prawa, w zakresie określonym w pkt 8 uzasadnienia.
2015 2611 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/115/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr IV/29/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciechowice
2015 2612 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr KI-411/116/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej postanowień załącznika do uchwały w zakresie poz. H dotyczącej oświadczenia o znajdowaniu się na terenie nieruchomości kompostownika
2015 2613 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2015
2015 2614 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V.32.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2615 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 2616 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 2617 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 2618 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 2619 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 2620 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bochnia.
2015 2621 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bochnia
2015 2622 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Bogucicach do Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2015 2623 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Nieszkowicach Wielkich do Zespołu Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Wielkich
2015 2624 2015-04-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/12/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Na 2015 rok
2015 2625 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 2626 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2627 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 2628 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. W sprawie przyjęcia formy organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży.
2015 2629 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr KI-411/114/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Miasta Proszowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w zakresie: 1) § 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 – w części dotyczącej określenia wysokości dotacji na ucznia niepełnosprawnego; 2) pozycji 4 załącznika nr 2.
2015 2630 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2631 2015-04-29 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.13.2015 Starosty Wadowickiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Jaroszowice i Ponikiew w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2015 2632 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 2633 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/56/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Gawłowie do Zespołu Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie- Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gimnazjum w Gawłowie.
2015 2634 2015-04-29 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-53(12)/2014/2015/296/XII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
2015 2635 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 2636 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2637 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2638 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2639 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak - Wachowskiej
2015 2640 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną/ym przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej
2015 2641 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej.
2015 2642 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 2643 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte w dniu 27 lutego 2015 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Halinę Kasprzyk
2015 2644 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik- Halinę Kasprzyk
2015 2645 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zofii Duda
2015 2646 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Duda
2015 2647 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/117/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/21/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej postanowienie § 3 uchwały w zakresie słów: „i rozliczonej” oraz postanowienie § 4 uchwały
2015 2648 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr 117/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2649 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 2650 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 roku Nr VI/59/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 2651 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 1648/13, 1648/14, 1648/15, 1648/16, 1648/17 w Łużnej
2015 2652 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w km 2+095,79 w miejscowości Biskupice Radłowskie
2015 2653 2015-04-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2015 2654 2015-04-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 11/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 2655 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spoecznej
2015 2656 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa
2015 2657 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skała na lata 2015-2020
2015 2658 2015-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Dobczyc, przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r. oraz w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 2659 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr XII/205/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2015 2660 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr XII/208/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli realizacji inwestycji pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
2015 2661 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr XII/209/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie
2015 2662 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Dworcowej w Tarnowie na terenie Plant Kolejowych
2015 2663 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie na terenie parku podworskiego
2015 2664 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2665 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2666 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielskim
2015 2667 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia strefy cen obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 2668 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 2669 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2015 2670 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa „Targowiska Miejskie”
2015 2671 2015-04-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2672 2015-04-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2673 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciechowice
2015 2674 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.11.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czubrowicach – w całości
2015 2675 2015-04-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-52(16)/2014/2015/366/XII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.