Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1049 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2015
2015 1050 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2015 1051 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2015
2015 1052 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2015
2015 1053 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 1054 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 1055 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Racławice na lata 2014 – 2020
2015 1056 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1057 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 1058 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/31/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 1059 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1060 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/6/ 2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2015 1061 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/19/ 2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2015
2015 1062 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/359/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2015 1063 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Gminy Osiek w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2015 1064 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 1065 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1066 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 1067 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 1068 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 1069 2015-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GNiPP.7113.2.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2015 1070 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2015
2015 1071 2015-03-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK
2015 1072 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV-23/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 1073 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz
2015 1074 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/23/14 Rady Gminy Biskupice Uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1075 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1076 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 1077 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1078 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2015 1079 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V.34.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1080 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V.35.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1081 2015-03-03 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-42(15)/2014/2015/187/XII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2015 1082 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz o zamiarze i przyczynach likwidacji Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej
2015 1083 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1084 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządu mieniem pozostającym w dyspozycji szkół gminnych
2015 1085 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1086 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 1087 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2015.
2015 1088 2015-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 26 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 1089 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1090 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat w gminie Lipinki
2015 1091 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1092 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 1093 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 1094 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/11 z dnia 31 maja 2011 roku
2015 1095 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1096 2015-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 1097 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1098 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr 51/V/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2015 1099 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr 52/V/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2015 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2015 1100 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1101 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce Nr XIII/142/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienionej uchwałą Rady Gminy Koszyce Nr XX/207/2014 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1102 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2015 r.
2015 1103 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1104 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 1105 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Suskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego
2015 1106 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Suskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
2015 1107 2015-03-03 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do Porozumienia Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Nowy Sącz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2015 1108 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 1109 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/218/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i tryb ich pobierania
2015 1110 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 1111 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2015.
2015 1112 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.37.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r.( ze zmianami )w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2015 1113 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.40.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1114 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1115 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn
2015 1116 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2015 roku.
2015 1117 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 1118 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1119 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1120 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1121 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1122 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1123 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 1124 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Grybów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1125 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV.39.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1126 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.06.2012 r.
2015 1127 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2015 1128 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2015 1129 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 1130 2015-03-04 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 3 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2015 1131 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 roku
2015 1132 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 roku.
2015 1133 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 roku
2015 1134 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 roku
2015 1135 2015-03-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2015 1136 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw.
2015 1137 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach
2015 1138 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1139 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Proszowickiego i nadania mu Statutu
2015 1140 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1141 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 1142 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2015 1143 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2015 1144 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2015 roku”
2015 1145 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania zmienionej Uchwałą Nr LI.701.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na stałe obwody głosowania
2015 1146 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2015 1147 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.
2015 1148 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-43-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-460-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Zagórniku w Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku.
2015 1149 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-44-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-461-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Rzykach do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach.
2015 1150 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-45-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-462-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.
2015 1151 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-49-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 1152 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2015 1153 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr 25/V/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku
2015 1154 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr 21/V/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 1155 2015-03-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr OŚRG.7113.1.2015 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 4 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2015 1156 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1157 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/261/09 Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy.
2015 1158 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2015 1159 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym.
2015 1160 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i osiedli na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.
2015 1161 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2015 1162 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1163 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 1164 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1165 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania.
2015 1166 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1167 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2015 1168 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1169 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłaj oraz określenia granic ich obwodów.
2015 1170 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2015 1171 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skała
2015 1172 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/ 26 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1173 2015-03-05 Informacja Informacja Starosty Limanowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Jodłownik w jednostce ewidencyjnej Jodłownik.
2015 1174 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację· zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1175 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1176 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2015 1177 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-31-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1178 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2015 1179 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-36-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów.
2015 1180 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-37-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-43-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Gminie Andrychów.
2015 1181 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-38-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-41-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów w Gminie Andrychów.
2015 1182 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-39-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-456-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Inwałdzie w Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
2015 1183 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-40-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-457-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Roczynach w Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach.
2015 1184 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-41-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-458-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Sułkowicach-Łęgu w Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
2015 1185 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-42-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-459-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Targanicach w Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach.
2015 1186 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III.21.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 1187 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 1188 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1189 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary
2015 1190 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2015 1191 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lanckorona w 2015 r.
2015 1192 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby miejsc punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2015 1193 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2015 1194 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/93/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2015 1195 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.51.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2015 1196 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.38.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 1197 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.47.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzone zostały na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1198 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 1199 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.43.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Muszyna - Leluchów nr 1514K w Leluchowie przy „rozlewni wód mineralnych”
2015 1200 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V-48-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Sułkowice do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów
2015 1201 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1202 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach, ul. Kamieniec 46.
2015 1203 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
2015 1204 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ.
2015 1205 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 1206 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2015 1207 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2015 1208 2015-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 24 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 położonych na obszarze Gminy Klucze
2015 1209 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów i zasad oraz terminów przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2015 1210 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek oświatowych.
2015 1211 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/22/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1212 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ochotnicy Dolnej
2015 1213 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1214 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 15/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1215 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 16/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z późn. zmianami
2015 1216 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 17/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1217 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki
2015 1218 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1219 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1220 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
2015 1221 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1222 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1223 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna
2015 1224 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 1225 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1226 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych.
2015 1227 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1228 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1229 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2015
2015 1230 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2015 1231 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. zmiany Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXXVIII/286/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 1232 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1233 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLV/329/14 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi
2015 1234 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Limanowskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2015 roku.
2015 1235 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Limanowskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2015 roku.
2015 1236 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1237 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadanie statutu
2015 1238 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Wierzchosławice.
2015 1239 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawi: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
2015 1240 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kościelisko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 1241 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1242 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty z pojemnik o określonej pojemności
2015 1243 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1244 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojnicz.
2015 1245 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
2015 1246 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2015 1247 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2015-2020
2015 1248 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.19.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1249 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1250 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2015 1251 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
2015 1252 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2015 roku.
2015 1253 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją
2015 1254 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1255 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2015 1256 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 1257 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Raciborowice.
2015 1258 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Służebna w Górnej Wsi.
2015 1259 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice.
2015 1260 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1261 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2015 1262 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu reakrutacji do przedszkoli publicznych
2015 1263 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przeciszów
2015 1264 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1265 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr 42/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 1266 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr II/53/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 1267 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1268 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1269 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1270 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 1271 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2015 roku
2015 1272 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2015 1273 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do prowadzenia spraw przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym
2015 1274 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1275 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 1276 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Ciężkowice
2015 1277 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1278 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/31/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1279 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2015 roku
2015 1280 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1281 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV-16-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 1282 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie Sułoszowa na 2015 r.
2015 1283 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz okreslenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1284 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 1285 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1286 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Sucha Beskidzka na stałe obwody głosowania.
2015 1287 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 1288 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 1289 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 1290 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 1291 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2015 1292 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1293 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: kreślenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1294 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 1295 2015-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 0640.3.2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014 roku.
2015 1296 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 1297 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/380/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienie dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator
2015 1298 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1299 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2015
2015 1300 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie
2015 1301 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/59/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki - w części postanowienia §4 ust. 2 uchwały.
2015 1302 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Ustalenie budżetu Powiatu Olkuskiego na rok 2015 rok
2015 1303 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2015
2015 1304 2015-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2014
2015 1305 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V-32-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2015 1306 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 1307 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 1308 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bobowej
2015 1309 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/72/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegiestów
2015 1310 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biecz
2015 1311 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krynica - Zdrój
2015 1312 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Korzenna
2015 1313 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów
2015 1314 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów - Stróże
2015 1315 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/67/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto
2015 1316 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niedźwiedź
2015 1317 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Trzyciąż
2015 1318 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/70/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułkowice
2015 1319 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/71/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Muszyna
2015 1320 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/86/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Alwernia
2015 1321 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa
2015 1322 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/74/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wojnicz
2015 1323 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/75/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pcim
2015 1324 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/76/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lubień
2015 1325 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/77/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa
2015 1326 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/78/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zabierzów – Niegoszowice
2015 1327 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/79/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Spytkowice
2015 1328 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/80/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice
2015 1329 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/81/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice – Zalas
2015 1330 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary
2015 1331 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/83/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Szklary
2015 1332 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/84/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdów
2015 1333 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/85/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/611/13 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze
2015 1334 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1335 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Raba Wyżna
2015 1336 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Raba Wyżna
2015 1337 2015-03-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2015r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2015 1338 2015-03-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2015 1339 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1340 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 1341 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.3.2015 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2015 1342 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2015 roku”
2015 1343 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2015 r.”
2015 1344 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 1345 2015-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 1346 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2015 1347 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2015 1348 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna
2015 1349 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna dla obszaru wyodrębnionego w Tylmanowej
2015 1350 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skawinie, przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 roku
2015 1351 2015-03-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 7/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1352 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr III.20.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lipnica Murowana
2015 1353 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice.
2015 1354 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr KI-411/56/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz, w części dotyczącej postanowień rozdziału 2, punkt 4, ppkt 1 oraz rozdziału 2 punkt 5 załącznika do uchwały
2015 1355 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Drwinia na lata 2015-2018"
2015 1356 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2015 1357 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 1358 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2015 1359 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 1360 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr II/48/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Porąbka Uszewska
2015 1361 2015-03-11 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 marca 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1362 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 1363 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.
2015 1364 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2015 1365 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2015 1366 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2015 r.
2015 1367 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 1368 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2015 1369 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2015 1370 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1371 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2015 1372 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 1373 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2015
2015 1374 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark
2015 1375 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 marca 2015r. W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1376 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 marca 2015r. W sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1377 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1378 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2015 roku.
2015 1379 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1380 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 75/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1381 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1382 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1383 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2015 1384 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 1385 2015-03-11 Informacja Informacja Nr GK.7113.1.2015 Burmistrza Wadowic z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych.
2015 1386 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 1387 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Olkuskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2015 roku.
2015 1388 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Olkuskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
2015 1389 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2015 1390 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1391 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 1392 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 1393 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 1394 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu
2015 1395 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1396 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1397 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 1398 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1399 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
2015 1400 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 68/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2015 1401 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2015 1402 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1403 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1404 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE NA ROK 2015
2015 1405 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2015 1406 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu oraz cennika opłat za korzystania z kaplicy cmentarnej w Ciężkowicach
2015 1407 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1408 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1409 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Stryszowie.
2015 1410 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Stryszów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2015 1411 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 1412 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1413 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1414 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015
2015 1415 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 1416 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1417 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2015 - 2018
2015 1418 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
2015 1419 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr KI-411/55/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr III/20/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia – w części obejmującej postanowienia § 3 uchwały
2015 1420 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-30/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne
2015 1421 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-29/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2015 roku
2015 1422 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
2015 1423 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/116/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”
2015 1424 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/117/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie warunków i trybu obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono zadania doradcy metodycznego
2015 1425 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/118/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2015 1426 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/120/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby jednej z filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokonania zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
2015 1427 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1428 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zembrzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1429 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2015 1430 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015 1431 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2015 r.”
2015 1432 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1433 2015-03-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 10 marca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1434 2015-03-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 10 marca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1435 2015-03-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 8/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 marca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1436 2015-03-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 marca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1437 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2015 1438 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2015 1439 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2015 1440 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie
2015 1441 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Krakowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2015
2015 1442 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2015 1443 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1444 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1445 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1446 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Świątnikach Górnych
2015 1447 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1448 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/40/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sękowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1449 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. Nr XXIV/324/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1450 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/39/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2015 roku
2015 1451 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/42/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2015 1452 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uście Gorlickie przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1453 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grybowie przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1454 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1455 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowy Targ przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1456 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łapsze Niżne przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1457 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1458 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zembrzyce przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1459 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Zakopane przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1460 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 1461 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IIIN/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA ROK 2015
2015 1462 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 1463 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2015 1464 2015-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2015 1465 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2015 1466 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym nr 3
2015 1467 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2002 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2002r w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzyciąż miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1468 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2015 1469 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V-33/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2015 1470 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 1471 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2015 roku
2015 1472 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza
2015 1473 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza
2015 1474 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2015 1475 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2015 1476 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1477 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1478 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015r. sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1479 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015
2015 1480 2015-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1481 2015-03-16 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.6.2015 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2015 1482 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2015
2015 1483 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1484 2015-03-16 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 10 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Przeciszów
2015 1485 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1486 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2015 1487 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2015 1488 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2015 1489 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1490 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borzęcin Górny
2015 1491 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borzęcin Dolny
2015 1492 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bielcza
2015 1493 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jagniówka
2015 1494 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Waryś
2015 1495 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/38/3015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1496 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przyborów
2015 1497 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łęki
2015 1498 2015-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1499 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gdów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2015 1500 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2015 1501 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2015 1502 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/22 Rady Gminy Mucharz z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mucharz na lata 2014-2032
2015 1503 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2015 1504 2015-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 5 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2015 1505 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 1506 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2015 1507 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2015 1508 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Chełmek.
2015 1509 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
2015 1510 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1511 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji
2015 1512 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2015 1513 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2015 1514 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1515 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 1516 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2015 1517 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1518 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1519 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1520 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu płatności, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1521 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1522 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 1523 2015-03-17 Aneks Aneks Nr 2 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015r. do porozumienia z 10 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wykonywania kontroli działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa małopolskiego zawartego pomiędzy Panem Jerzym Millerem Wojewodą Małopolskim a Panem Michałem Sewerynem Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2013 roku poz. 4374
2015 1524 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2015 roku
2015 1525 2015-03-18 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 3 marca 2015r. Informacja Burmistrza Makowa Podhalańskiego zawierająca zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański - sporządzona na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
2015 1526 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siwej Polany we wsi Witów
2015 1527 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 1528 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała - Gmina Mszana Dolna
2015 1529 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2015 1530 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 1531 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2015 1532 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2015 1533 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2015 1534 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2015 1535 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/ 28 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2015 1536 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1537 2015-03-18 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/11/R/2015 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.
2015 1538 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenie ryczałtowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 1539 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 1540 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/192/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4868.
2015 1541 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Proszowic oraz ustalenia wysokości bonifikat z tytułu ich nabycia przez najemcę.
2015 1542 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działających na terenie Miasta i Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1543 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1544 2015-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ciężkowice
2015 1545 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/541/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1546 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2015 1547 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2015 1548 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 1549 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2015 roku
2015 1550 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1551 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2015 1552 2015-03-19 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-9(6)/2015/222/XB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2015 1553 2015-03-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2015r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2015 1554 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/89/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miechów w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców
2015 1555 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/95/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 1556 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2912 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1557 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
2015 1558 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1559 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 1560 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 1561 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/68/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2015 1562 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/69/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015".
2015 1563 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zasad dzierżawy pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej zarządzie na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2015 1564 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2015 1565 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1566 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bochnia
2015 1567 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1568 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 23/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1569 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1570 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 24/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1571 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1572 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1573 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 032.21.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1574 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 17/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1575 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2015 1576 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2015 1577 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 36/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2015 1578 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 14/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2015 roku.
2015 1579 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 15/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2015 roku.
2015 1580 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 1581 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 1582 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2015 1583 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V)31)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2015 1584 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V/25/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1585 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Grybów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2015 roku
2015 1586 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1587 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2015 1588 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa
2015 1589 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1590 2015-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2015 1591 2015-03-23 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2015 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 marca 2015r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014
2015 1592 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2008 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie utworzenia centrum Krztałcenia Ustawicznego
2015 1593 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 1594 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1595 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Olkuskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2015 roku.
2015 1596 2015-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2015 1597 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na rok 2015 rok Nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 1598 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2015.
2015 1599 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2015 1600 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 1601 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2015r.
2015 1602 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
2015 1603 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
2015 1604 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2015 roku”.
2015 1605 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2015 1606 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2015 1607 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1608 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów
2015 1609 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej
2015 1610 2015-03-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Słopnice z dnia 9 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słopnice Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Słopnice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej
2015 1611 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1612 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014. poz. 191 z późn. zm.) oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1613 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V.54.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
2015 1614 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr V.50.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
2015 1615 2015-03-23 Informacja Informacja Nr GKOŚiR/k. 7113.1.5.2015 Burmistrza Libiąża z dnia 9 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2015 1616 2015-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim.
2015 1617 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/53/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. 1.orzeka o stwierdzeniu nieważności Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr III/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w części dotyczącej postanowień: § 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 2, § 9 ust. 2 oraz Załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały, 2. ustala budżet Gminy Nowe Brzesko na 2015 rok
2015 1618 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr KI-411/57/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/13/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – w części dotyczącej postanowień zawartych w poz. F pkt 3 załącznika do uchwały oraz w zakresie postanowień zawartych w poz. H.
2015 1619 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar A
2015 1620 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/92/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B)”
2015 1621 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa „Targowiska Miejskie”
2015 1622 2015-03-24 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2015 1623 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/82/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Miechowa
2015 1624 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2015 1625 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu
2015 1626 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olkusz - Czarna Góra - Zagaje”
2015 1627 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 1628 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IX/164/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638)
2015 1629 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2015 1630 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz ich wysokości
2015 1631 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski
2015 1632 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1633 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa.
2015 1634 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
2015 1635 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nazwy ronda
2015 1636 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.33.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1637 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1638 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Ropa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1639 2015-03-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2015 1640 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 801/9, 805/4, 801/18 w Łużnej
2015 1641 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna –działka Nr 763 w Szalowej
2015 1642 2015-03-24 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2015 1643 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1644 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1645 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1646 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 508/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2015 1647 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 509/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2015 1648 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 37/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działki nr 2186/26, 2186/27 przy ul. Kochanowskiego w Gorlicach
2015 1649 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3" część działki Nr 853/1 przy ul. Zamkowej
2015 1650 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 226/12, 226/11, 226/9, 226/7, 226/4, część działek Nr 226/10, 46/1 przy ul. Kombatantów
2015 1651 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej w samorządową instytucję kultury
2015 1652 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 1653 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 33/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2015 1654 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2015 roku”
2015 1655 2015-03-25 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 17 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2015 1656 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2015 1657 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r., (tekst jednolity Uchwała Nr XXIV/206/13 z dnia 26 września 2013r.) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1658 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1659 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Osiek
2015 1660 2015-03-25 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 marca 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2015 1661 2015-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2015 1662 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Bochnia do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bochnia
2015 1663 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bochnia
2015 1664 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1665 2015-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
2015 1666 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.40.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 1667 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.41.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1668 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmieniającej Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju
2015 1669 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.48.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1670 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1671 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 1672 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 1673 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice.
2015 1674 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2015 r.
2015 1675 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2015 1676 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1677 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/VII/61 Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach z dnia 30 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach projektu nazw ulic – w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” (od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej).
2015 1678 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2015 1679 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
2015 1680 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej.
2015 1681 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej.
2015 1682 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.
2015 1683 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie Uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Limanowa”
2015 1684 2015-03-25 Komunikat Komunikat Nr 5/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 1685 2015-03-25 Komunikat Komunikat Nr 6/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 1686 2015-03-25 Komunikat Komunikat Nr 7/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 1687 2015-03-25 Komunikat Komunikat Nr 8/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 1688 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.39.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1689 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.43.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2015 1690 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2015”
2015 1691 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gimna Oświęcim.
2015 1692 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1693 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2015 1694 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2015 1695 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 1696 2015-03-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 marca 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1697 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr II/12/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1698 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1699 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V-32/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne", w obrębie części działek ew. nr:337/34 i 337/29 położonych w miejscowości Łapsze Niżne
2015 1700 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Chrzanów za rok 2014
2015 1701 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1702 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/144/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1703 2015-03-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr I/9/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 8 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK
2015 1704 2015-03-26 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 1705 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2015
2015 1706 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Grybów środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1707 2015-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2015 1708 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. o zmianie Uchwały Nr XL/270/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1709 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania" na lata 2015 – 2020
2015 1710 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V.22.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 1711 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V.30.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2015 roku”
2015 1712 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciechowice
2015 1713 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 1714 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/55/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczania reklam na obiektach, budowlach i terenach stanowiących własność gminy Nawojowa
2015 1715 2015-03-26 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.44.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2015 1716 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1717 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1718 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1719 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1720 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1721 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2015.
2015 1722 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesław
2015 1723 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków.
2015 1724 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1725 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2015 1726 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta RP .
2015 1727 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1728 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały podziału gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2015 1729 2015-03-26 Informacja Informacja Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącza
2015 1730 2015-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie powiatu nowotarskiego, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 1731 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Krakowskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2015
2015 1732 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/72/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/41/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec.
2015 1733 2015-03-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1734 2015-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2015 1735 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 671/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy Żegocina z dnia 9 maja 2013 r. Nr XXIII/171/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2015 1736 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 715/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2007 r. Nr XII/82/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 pozycji G, załącznika nr 6 pozycji J, załącznika nr 7 pozycji K, załącznika nr 10 pozycji G do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Podanie fałszywych danych mających służyć za dowód w postępowaniu organu podatkowego podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 kodeksu karnego”
2015 1737 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 716/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. nr III/9/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach, z dnia 29 listopada 2007 r. Nr XII/82/07, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 pozycji G, w którym zawarto oświadczenie: „Podanie fałszywych danych mających służyć za dowód w postępowaniu organu podatkowego podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 kodeksu karnego”
2015 1738 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 800/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XIX/157/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2015 1739 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 801/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XX/180/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik
2015 1740 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 802/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2012 r. Nr XIX/170/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik
2015 1741 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 687/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2013 r., Nr: XVI/215/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1742 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 693/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXXIII/434/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka-obszar A
2015 1743 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 826/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2014r. w sprawie ze skargi G. K. na uchwałę Nr XXXVIII/542/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego
2015 1744 2015-03-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1161/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2012r. w sprawie ze skargi G. H. na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr XXXII/252/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka
2015 1745 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V)22)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 1746 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V)23)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015
2015 1747 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki nr 780, działka nr 923, działka nr 1018/4, część działek nr 1018/2 i nr 1018/5
2015 1748 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice część działki nr 396/2, część działki nr 531/2 działka nr 532/2, część działki nr 1800, działka nr 1464/10, część działki nr 1660/1, działka nr 1717/2, działka nr 479/5 i część działki nr 480/1, część działki nr 1414/63, działka nr 1539/94, działki nr 693, 694 i część działki nr 695/2
2015 1749 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki nr 667/2, nr 1585/2, działki nr 666/2
2015 1750 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki nr 189, część działki nr 203/5, działki nr 155/3, 154/5, część działki nr 304, działka nr 14, działka nr 17, część działek nr 303/2, 302/6
2015 1751 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działek nr 828/3 i 828/5, część działki nr 739/1 ( część działki nr 739/6 wg nowego podziału), część działki nr 238/1, część działki nr 993/1, działka nr 1083
2015 1752 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice część działki nr 372, działki nr 595 i 593, część działki nr 700
2015 1753 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska działka Nr 13/4
2015 1754 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki nr 309, działka nr 273, część działki nr 272/2
2015 1755 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki nr 1487/1, działka nr 1264/3 i część działki nr 1264/1, działka nr 98
2015 1756 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki nr 2034/11, działki nr 617/1, 617/2, 617/3, część działki nr 620/2, część działki nr 2056/1, część działki nr 257, część działki nr 817, część działki nr 2097/3, działki nr 1582/2, 1583/11
2015 1757 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1758 2015-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.1.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2015r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2015 1759 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie.
2015 1760 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2015 roku
2015 1761 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 1762 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 1763 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 1764 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1765 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 1766 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 1767 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r.
2015 1768 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2015 1769 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, regulaminów korzystania z boisk sportowych oraz regulaminu korzystania z siłowni plenerowej zlokalizowanych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 1770 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania dodatków energetycznych
2015 1771 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 1772 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1773 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2015 1774 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2015 1775 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2015 r.
2015 1776 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/206/2003 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2003 r.
2015 1777 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołowi Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2015 1778 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2015 1779 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2015 1780 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa
2015 1781 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 1782 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec
2015 1783 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec - we wsi Librantowa
2015 1784 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole - Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2015 1785 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/54/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
2015 1786 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
2015 1787 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/77/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2015 1788 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2015 r.
2015 1789 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/56/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1790 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/59/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 1791 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr 13/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015
2015 1792 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr 14/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015
2015 1793 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2015 1794 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zmiany gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2015 1795 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 1796 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 1797 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2015 roku
2015 1798 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1799 2015-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2015 roku
2015 1800 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Górnych Stawów” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2015 1801 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2015 1802 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1803 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1804 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/50/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 1805 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2015
2015 1806 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu, oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Łabową
2015 1807 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie : organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego, oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 1808 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2015 roku
2015 1809 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2015 1810 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1811 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1812 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/9/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2015 1813 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2015 rok
2015 1814 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 1815 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2015 1816 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 1817 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1818 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2015 1819 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 1820 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czubrowicach
2015 1821 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1822 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23.02.2015 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1823 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1824 2015-03-30 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/15 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2015 1825 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1826 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2015
2015 1827 2015-03-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 9 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 1828 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1829 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2015 1830 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2015 1831 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/10/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/41/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Zachariaszowska
2015 1832 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Charsznica.
2015 1833 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/30 /2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1834 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 1835 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 1836 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1837 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2015 1838 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze.
2015 1839 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/218/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1840 2015-03-30 Informacja Informacja Nr KK.7140.105.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2015 1841 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2015 roku"
2015 1842 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1843 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1844 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2015 r.
2015 1845 2015-03-30 Informacja Informacja Nr 1.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2015 1846 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/14/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1847 2015-03-30 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2015 1848 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1849 2015-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2015 1850 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 26/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1851 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015 "
2015 1852 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 6 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku
2015 1853 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015 "
2015 1854 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 20/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1855 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2015 1856 2015-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 1857 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1858 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2015
2015 1859 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/154/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2015 1860 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”
2015 1861 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/156/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami)
2015 1862 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/162/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/989/13 w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa
2015 1863 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Raciechowice
2015 1864 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2015 1865 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Krzeszowice
2015 1866 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2015 1867 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2015 r.”
2015 1868 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
2015 1869 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V.58.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 1870 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1871 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI.45.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1872 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1873 2015-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24 marca 2015r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2015 1874 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2015 roku.
2015 1875 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 1876 2015-03-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2015r. o decyzjach zmieniających koncesje na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem przedsiębiorstwa Veolia Chrzanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie
2015 1877 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2015
2015 1878 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1879 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1880 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1881 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1882 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko
2015 1883 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1884 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1885 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXI/124/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze
2015 1886 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXIII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2015 1887 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1888 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2015 1889 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1890 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.
2015 1891 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe w Gminie Tarnów.
2015 1892 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 1893 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej Górze
2015 1894 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze.
2015 1895 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze.
2015 1896 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 1897 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib
2015 1898 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu
2015 1899 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: zaliczenia istniejącej drogi ulicy Wojciecha Kossaka w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych wraz z jednoczesnym ustaleniem przebiegu tej drogi.
2015 1900 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej
2015 1901 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2015 1902 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2015 1903 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/32 /15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1904 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 1905 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 5 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 1906 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wiśniowa
2015 1907 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/43/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej
2015 1908 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1909 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Skawinie im. Żołnierzy Niezłomnych
2015 1910 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1911 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”
2015 1912 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”
2015 1913 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 30 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.
2015 1914 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku
2015 1915 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym, prowadzonym przez inne podmioty niż Powiat Wadowicki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2015 1916 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie
2015 1917 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach