Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 7074 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2015 7075 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/144/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 7076 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 132/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 7077 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 141/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan nr 3" działki Nr 891/23, 891/28, 891/29, 891/30, 891/31, 891/32, 891/33, 891/34 przy ul. Okulickiego w Gorlicach
2015 7078 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 145/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3" działka Nr 2939/3 w Gorlicach
2015 7079 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 546/24 i 546/25 przy ul. 11 Listopada
2015 7080 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr VII/93/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7081 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 114/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowosądeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 7082 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2016 roku
2015 7083 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2015 7084 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 7085 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7086 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 7087 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 7088 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7089 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 25 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2015 7090 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7091 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7092 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2015 7093 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 105/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2016
2015 7094 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7095 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 7096 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 7097 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7098 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 7099 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/203/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 7100 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/69/29015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7101 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015.
2015 7102 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2015 7103 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 7104 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7105 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ.
2015 7106 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Targ.
2015 7107 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7108 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.124.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 7109 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.125.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 7110 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.126.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 7111 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.127.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7112 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.128.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7113 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.129.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7114 2015-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 22/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 7115 2015-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 23/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 30 listopada 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 7116 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie na terenie Gminy Krzeszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 7117 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7118 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 7119 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7120 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2015 7121 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7122 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2016
2015 7123 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7124 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7125 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 7126 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7127 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7128 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 7129 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7130 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7131 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 7132 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 r.
2015 7133 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7134 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2015 7135 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2015 7136 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/48/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7137 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej.
2015 7138 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice.
2015 7139 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/54/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7140 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2016 na obszarze Gminy Tuchów.
2015 7141 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuchów.
2015 7142 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7143 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Tuchów.
2015 7144 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2015 7145 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 roku, poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.
2015 7146 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7147 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 7148 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2015 7149 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 7150 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
2015 7151 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 7152 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XIV/125/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej
2015 7153 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 7154 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 7155 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 7156 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów
2015 7157 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2015 7158 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/114/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 7159 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 7160 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X.78.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 7161 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2015 7162 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stryszowie
2015 7163 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji, które mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Limanowa podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 7164 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2015 7165 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 7166 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 7167 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 7168 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2015 7169 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/98/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7170 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/89/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmian Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie
2015 7171 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7172 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7173 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 7174 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2015 7175 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 7176 2015-12-02 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Krakowa usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach
2015 7177 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7178 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 7179 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
2015 7180 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 7181 2015-12-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2015 7182 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7183 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 7184 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7185 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7186 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7187 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Statutu dla Miasta Alwernia
2015 7188 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/125/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 7189 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2015 7190 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2015 7191 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2015 7192 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno.
2015 7193 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów Informacji i Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 7194 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/137/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7195 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 7196 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7197 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za te usługi, jak również tryb ich pobierania.
2015 7198 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 7199 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7200 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7201 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej
2015 7202 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2015 7203 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 7204 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2015 7205 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7206 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7207 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 7208 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik
2015 7209 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7210 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
2015 7211 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2015 7212 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 7213 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/108/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Gnojnik
2015 7214 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
2015 7215 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród wójta i dyrektora dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik
2015 7216 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek tej opłaty oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2015 7217 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7218 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 7219 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7220 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica.
2015 7221 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania doatacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytakach wpisanych do rejestru zabytkow znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2015 7222 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2016 roku.
2015 7223 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2016 r.
2015 7224 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2016 roku.
2015 7225 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2015 7226 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 7227 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2015 7228 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 7229 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7230 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 7231 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016.
2015 7232 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7233 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7234 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7235 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/225/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2015 7236 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/226/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2015 7237 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/232/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem
2015 7238 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/233/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9  im. Jana Kasprowicza w Zakopanem
2015 7239 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/238/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 7240 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/246/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7241 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/247/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7242 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/248/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7243 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/250/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 7244 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/224/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane
2015 7245 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7246 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka
2015 7247 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/121/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 7248 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/127/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7249 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 7250 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/112/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7251 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7252 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7253 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7254 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 7255 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7256 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7257 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2015 7258 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
2015 7259 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr KI-411/386/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IX/182/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 7260 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 7261 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 7262 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 7263 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/258/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2015 7264 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7265 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7266 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.169.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7267 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.173.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 7268 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.175.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7269 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7270 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7271 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 7272 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2015 7273 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359)
2015 7274 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2015 7275 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
2015 7276 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001 r., uchwałą nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 r. i uchwałą nr XXXVIII/387/2010 z dnia 30.06.2010 r.
2015 7277 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2015 7278 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7279 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2015 7280 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7281 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 7282 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)79)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015
2015 7283 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)75)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubień.
2015 7284 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII)74)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7285 2015-12-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2015r. do Porozumienia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 7286 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/68 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2015 7287 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7288 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/71 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7289 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/72 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 7290 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/73 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 7291 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/74 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2015.
2015 7292 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7293 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.4286)
2015 7294 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7295 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7296 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7297 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7298 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko -5” na terenie Gminy Kłaj
2015 7299 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/245/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 7300 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/249/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7301 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 7302 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale nr X/77/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7303 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7304 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7305 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2015 7306 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na targowisku gminnym w Spytkowicach
2015 7307 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2015 7308 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2015 7309 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice
2015 7310 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7311 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-140-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2015 7312 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-141-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 7313 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-149-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2015 7314 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-150-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów na terenie gminy Andrychów
2015 7315 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-151-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2015 7316 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-153-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów.
2015 7317 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-154-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7318 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr 107/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2015 7319 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr 113/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 7320 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7321 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 7322 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
2015 7323 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7324 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7325 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7326 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7327 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego
2015 7328 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7329 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7330 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2015 7331 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Chełmek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2015 7332 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 7333 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2015 7334 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
2015 7335 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7336 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7337 2015-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 30 listopada 2015r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Tomice, przeprowadzonych w dniach 15 listopada 2015 r. oraz w dniu 29 listopada 2015 r.
2015 7338 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7339 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7340 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 .
2015 7341 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016.
2015 7342 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 7343 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016
2015 7344 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
2015 7345 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Żabno w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 7346 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 7347 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/133/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ilkowice
2015 7348 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/134/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ilkowice
2015 7349 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/135/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w obrębie Żabna
2015 7350 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/157/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7351 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2015 7352 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7353 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2015 7354 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 7355 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 7356 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7357 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7358 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2016 roku
2015 7359 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/102/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7360 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/104/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7361 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/105/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7362 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/106/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7363 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i o podatkach i opłatach lokalnych
2015 7364 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 7365 2015-12-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: limanowskiego, bocheńskiego i brzeskiego
2015 7366 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/163/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 7367 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7368 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2015 7369 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2015 7370 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2015 – Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 7371 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7372 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice.
2015 7373 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku.
2015 7374 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7375 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7376 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7377 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 7378 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/79/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2015 7379 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7380 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/81/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2015 7381 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2015 7382 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2016
2015 7383 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7384 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 7385 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/88/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 7386 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/89/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 7387 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/65/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7388 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr KI-411/385/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 listopada 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr X/80/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w części obejmującej zapisy § 16 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku”
2015 7389 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 7390 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7391 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce
2015 7392 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7393 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Książnicach Małych 45
2015 7394 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7395 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/51 / 2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7396 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 7397 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2015 7398 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 7399 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”.
2015 7400 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7401 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 7402 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7403 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Oświęcim Sołectwo „Stawy Grojeckie”.
2015 7404 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian w statucie Jednostki Pomocniczej (sołectwa) Grojec
2015 7405 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7406 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2015 7407 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7408 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/269/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 7409 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/270/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 7410 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
2015 7411 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/275/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów.
2015 7412 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/277/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 7413 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/278/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/341/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodku wsparcia - Noclegownia Miejska w Oświęcimiu.
2015 7414 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/279/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Noclegowni Miejskiej wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2015 7415 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/291/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7416 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/293/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7417 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/294/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 7418 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7419 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7420 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7421 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7422 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 7423 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Proszowice
2015 7424 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.159.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2016 r. do 31 grudzień 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 7425 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 7426 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.170.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7427 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7428 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII)76)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 7429 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII)83)2015 Rady Gminy Lubień z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenów położonych w miejscowości Lubień i Skomielna Biała
2015 7430 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7431 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 7432 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7433 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 7434 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7435 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7436 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7437 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 7438 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2016 rok
2015 7439 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2016 roku.
2015 7440 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2015 7441 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 7442 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 7443 2015-12-07 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zawoja w jednostce ewidencyjnej Gmina Zawoja
2015 7444 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 7445 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7446 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2015 7447 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2015 7448 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7449 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Parkurowej w Michałowicach.
2015 7450 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 7451 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 7452 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lanckorona nr XXXV/272/14 z dnia 26 lutego 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 7453 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 7454 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7455 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7456 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7457 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7458 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7459 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2015 7460 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 7461 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz termnów platności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 7462 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 7463 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 7464 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-125/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2015 rok
2015 7465 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tokarnia oraz wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 7466 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7467 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7468 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne
2015 7469 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 7470 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/114/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 7471 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7472 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7473 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.
2015 7474 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7475 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 7476 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7477 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 7478 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7479 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2015 7480 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7481 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 7482 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 7483 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych .
2015 7484 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finnsowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 7485 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 7486 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2015 7487 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2016 r.
2015 7488 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 7489 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7490 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2015 7491 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7492 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Babice Nr XIII/82/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 7493 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7494 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 366/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 7495 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2015 7496 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Wielka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7497 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka
2015 7498 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 7499 2015-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”
2015 7500 2015-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lipowiec”
2015 7501 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2015 7502 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 7503 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 7504 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej
2015 7505 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VN/182/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2015 7506 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/111/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2015 7507 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/112/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2015 7508 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/117/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych
2015 7509 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 88 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7510 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 89 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7511 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 90 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 7512 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7513 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/228/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piwniczna-Zdrój
2015 7514 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/221/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925
2015 7515 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2015 7516 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2015 7517 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7518 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2015 7519 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII.119.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7520 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII.121.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7521 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7522 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7523 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 7524 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 126/60/15 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 7525 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.158.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 7526 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.160.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 7527 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.171.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7528 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.172.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7529 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.174.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 7530 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/84/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7531 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7532 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7533 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2015 7534 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7535 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 7536 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7537 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7538 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7539 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 7540 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7541 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7542 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7543 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2016r na obszarze Gminy Żegocina
2015 7544 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczenia podatku leśnego za 2016r. na obszarze Gminy Żegocina
2015 7545 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 7546 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2015 7547 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7548 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7549 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia inkasenta
2015 7550 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 7551 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7552 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2015 7553 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2015 r.
2015 7554 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7555 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały Nr XXI/150/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2015 7556 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-116/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7557 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-114/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 7558 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII-113/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2015 7559 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2015 7560 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 7561 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 7562 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/102/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 7563 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/103/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7564 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/104/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7565 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/105/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2016 roku.
2015 7566 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Laskowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7567 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 7568 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7569 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów
2015 7570 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7571 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 7572 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 7573 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2015 7574 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.
2015 7575 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.
2015 7576 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7577 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.
2015 7578 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.
2015 7579 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 86/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Łącku
2015 7580 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 89/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 7581 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 90/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7582 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 91/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 7583 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 92/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2015 7584 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 96/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2015 7585 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7586 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7587 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
2015 7588 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2015 7589 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2015 7590 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 7591 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7592 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2015 7593 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. uchylenia uchwaływ sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz uchwały w sprawie określenia sposobu poboru opłaty targowej, wyznaczenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia
2015 7594 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7595 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 7596 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7597 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2015 7598 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7599 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2015 7600 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 94/XIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat w 2016 roku z usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
2015 7601 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 91/XIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 7602 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach.
2015 7603 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7604 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7605 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2015 7606 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7607 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7608 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 7609 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
2015 7610 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 7611 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2015 7612 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 7613 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 7614 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rzezawa.
2015 7615 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7616 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozszerzenia działalności o udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 7617 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 7618 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7619 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 7620 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7621 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 7622 2015-12-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 7623 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli .
2015 7624 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2016 rok.
2015 7625 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2016 rok .
2015 7626 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2015 7627 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 91 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7628 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 93/XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7629 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 94 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wysokość stawek opłaty targowej, określającej zasady ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 7630 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 95 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wysokość stawek opłaty miejscowej, określającej zasady ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2015 7631 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7632 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 7633 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Biecz oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2015 7634 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016.
2015 7635 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7636 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7637 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7638 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 7639 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn.
2015 7640 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2015 7641 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2015 7642 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę
2015 7643 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7644 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2015 7645 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 7646 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7647 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Pcim
2015 7648 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 7649 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 7650 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7651 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7652 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
2015 7653 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII.131.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu publicznej placówce doskonalenia nauczycieli pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
2015 7654 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII-79/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 7655 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dobrej nr 545.
2015 7656 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dobrej 545.
2015 7657 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2015 7658 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2015 7659 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Dobra.
2015 7660 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt , grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2015 7661 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7662 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7663 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7664 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 7665 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7666 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7667 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularza informacji i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7668 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7669 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7670 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7671 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszarów położonych w sołectwach Podolsze, Smolice i Palczowice
2015 7672 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7673 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 7674 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2016 roku
2015 7675 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2015 7676 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 7677 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 7678 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2015r.
2015 7679 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7680 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NAWOJOWA - wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała, przyjętego Uchwałą Nr XVI/81/03 z dnia 30 października 2003r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004r. Nr 12, Poz. 161, z późn. zmianami)
2015 7681 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 375/42/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7682 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 379/42/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7683 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 381/42/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7684 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 383/42/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7685 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 392/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7686 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 394/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7687 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 396/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7688 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 400/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7689 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 402/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7690 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 403/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7691 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 405/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7692 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 407/43/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7693 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 409/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7694 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 411/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7695 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 416/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7696 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 418/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7697 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 420/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7698 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 423/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7699 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 425/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7700 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 427/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7701 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 429/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7702 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 431/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015r.
2015 7703 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 433/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7704 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 435/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7705 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr 437/44/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 7706 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7707 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom
2015 7708 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 7709 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatkowych.
2015 7710 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek od nieruchomości.
2015 7711 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek rolny.
2015 7712 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek leśny.
2015 7713 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach według uchwały w podatku od nieruchomości
2015 7714 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7715 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 7716 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 7717 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
2015 7718 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XVIII/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.
2015 7719 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2015 7720 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7721 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2015 7722 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7723 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7724 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2016.
2015 7725 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 7726 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wierzchosławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7727 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7728 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7729 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/ 91/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7730 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 7731 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 7732 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2015 7733 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
2015 7734 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2015 7735 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
2015 7736 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
2015 7737 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
2015 7738 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7739 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7740 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : opłaty targowej
2015 7741 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7742 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7743 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2016
2015 7744 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr VN/181/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/581/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7745 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7746 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 7747 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały określającej stawki opłaty targowej.
2015 7748 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych
2015 7749 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2015 7750 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).
2015 7751 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7752 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7753 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2015 7754 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7755 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7756 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7757 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7758 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/118/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7759 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7760 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7761 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/116/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2015 7762 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/114/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2015 7763 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/115/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice
2015 7764 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, oraz Uchwały Nr XLVII/397/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005r w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.
2015 7765 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 7766 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7767 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7768 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego.
2015 7769 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 7770 2015-12-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 24/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 7 grudnia 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2015 7771 2015-12-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 25/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 7772 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7773 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7774 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu
2015 7775 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie
2015 7776 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciechowice
2015 7777 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2015 7778 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 7779 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2015 7780 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 7781 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 7782 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2015 7783 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 7784 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2015 7785 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7786 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
2015 7787 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
2015 7788 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016
2015 7789 2015-12-09 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 listopada 2015r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 7790 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 7791 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7792 2015-12-09 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna do porozumienia z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2015 7793 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI-148-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne
2015 7794 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI-152-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 7795 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7796 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7797 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 7798 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2015 7799 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7800 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2016
2015 7801 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 93/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy „IN-1 Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „ DN-1 Deklaracji na podatek od nieruchomości”
2015 7802 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 94/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy "IR-1 Informacji w sprawie podatku rolnego” i „DR-1 Deklaracji na podatek rolny”
2015 7803 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 95/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy "IL-1 Informacji w sprawie podatku leśnego” i „DL-1 Deklaracji na podatek leśny”
2015 7804 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 97/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7805 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lipnica Wielka
2015 7806 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7807 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 7808 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7809 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7810 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2015 7811 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 7812 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7813 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.
2015 7814 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2015 7815 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7816 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7817 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7818 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7819 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatku od nieruchomości.
2015 7820 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 7821 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 7822 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7823 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2015 7824 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7825 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.81.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7826 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.83.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7827 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.84.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 7828 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr IX.85.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.
2015 7829 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża
2015 7830 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa
2015 7831 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2015 7832 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7833 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7834 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa .
2015 7835 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie Sułoszowa.
2015 7836 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I
2015 7837 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II
2015 7838 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2015 7839 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 7840 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 7841 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 7842 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 373/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 7843 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7844 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 7845 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica.
2015 7846 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie.
2015 7847 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7848 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
2015 7849 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.
2015 7850 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.
2015 7851 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2015 7852 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7853 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2015 7854 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2015 7855 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7856 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 7857 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016 r.
2015 7858 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania
2015 7859 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 7860 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/218/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7861 2015-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 7862 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr 31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 roku Nr 7291 z 14 grudnia 2012 r.)
2015 7863 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku pod poz. 1460 r.)
2015 7864 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 7865 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, opublikowanej w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. pod poz. 2063
2015 7866 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 7867 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2015 7868 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7869 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
2015 7870 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7871 2015-12-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2015r.
2015 7872 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ropa.
2015 7873 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7874 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7875 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/137/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 7876 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 7877 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2015 7878 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/ 104/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7879 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7880 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2015 7881 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7882 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7883 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV-72-2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7884 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Gdów
2015 7885 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
2015 7886 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice
2015 7887 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7888 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/153/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 7889 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7890 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 7891 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7892 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 7893 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7894 2015-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2.2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2015 7895 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7896 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7897 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
2015 7898 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA będącego w części: 1. zmianą mpzp Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem o przylegle tereny zainwestowane, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. MałopolskiegoNr 289, poz.3146 z 2004 r.), 2. zmianą Planu nr 1 – rejon Góry Jarmuta, przyjętego Uchwałą Nr 249/XXXV/97 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 24 marca 1997 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Nowosądeckiego Nr 19/97, poz.69 z 1997 r.).
2015 7899 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7900 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 7901 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
2015 7902 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. (Nr XIII/93/15) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 7903 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7904 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja.
2015 7905 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bochnia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2015 7906 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2015 7907 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2015 7908 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 7909 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2015 7910 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7911 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7912 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 7913 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIX.140.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2015 7914 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIX.141.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7915 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2016.
2015 7916 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.
2015 7917 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian do regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Zawoja.
2015 7918 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 154/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7919 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 156/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok.
2015 7920 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 157/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach.
2015 7921 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 159/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
2015 7922 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 165/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7923 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/194/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7924 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7925 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr NR XIII/224/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości i stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 7926 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016”
2015 7927 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr KI-411/403/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XII/86/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – w zakresie postanowienia § 5 ust. 4
2015 7928 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2015 7929 2015-12-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2015r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego
2015 7930 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr NR XII/116/ 2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7931 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
2015 7932 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r.
2015 7933 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/84/2004 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 listopada 2004 roku.
2015 7934 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016.
2015 7935 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016.
2015 7936 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016
2015 7937 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2016
2015 7938 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów.
2015 7939 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.
2015 7940 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 7941 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2016 r.
2015 7942 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7943 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.
2015 7944 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 7945 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7946 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7947 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7948 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7949 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2015 7950 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Niepołomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7951 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Niepołomice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 7952 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/190/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7953 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/191/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7954 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice nr XIV/96/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
2015 7955 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015 r.
2015 7956 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7957 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/201/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2015 7958 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/203/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2015 7959 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/205/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.
2015 7960 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/206/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 7961 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Biały Dunajec.
2015 7962 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2015 7963 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 7964 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku
2015 7965 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7966 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26.06.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2015 7967 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7968 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7969 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7970 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7971 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2015 7972 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7973 2015-12-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.11.2015 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2015 7974 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zielonkach oraz nadania jej statutu
2015 7975 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2015 7976 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 7977 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7978 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Zielonki, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2015 7979 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2015 7980 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Zielonki.
2015 7981 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2015 rok
2015 7982 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7983 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7984 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7985 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Niedźwiedź
2015 7986 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2015 7987 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 7988 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.138.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 7989 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.139.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7990 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7991 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7992 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7993 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7994 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7995 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/199/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7996 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/200/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/574/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku.
2015 7997 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 7998 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7999 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę nr XIII/108/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące opracowania dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2023".
2015 8000 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,-
2015 8001 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8002 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8003 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2015 8004 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz i zasad jej poboru.
2015 8005 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2015 8006 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 8007 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2016 r.
2015 8008 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie „ programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2016”.
2015 8009 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 8010 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2015 - 2020.
2015 8011 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991)
2015 8012 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/513/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8013 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2015 8014 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2015 8015 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2015 8016 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ropa.
2015 8017 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.131.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III.10.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8018 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.132.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8019 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.136.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8020 2015-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 8021 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 8022 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 8023 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad jej poboru
2015 8024 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2015 rok
2015 8025 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8026 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 8027 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/112/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2015 8028 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2015 8029 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bochnia gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pod nawą: „Gminna Karta Dużej Rodziny - Gmina Bochnia wspiera rodziny 3+”
2015 8030 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8031 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 8032 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2015 8033 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2016 r.
2015 8034 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/495/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10a w Krakowie.
2015 8035 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/502/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „PARKOWA”, w Krakowie, ul. Parkowa 12
2015 8036 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/70/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8037 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 8038 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8039 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8040 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra
2015 8041 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 8042 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8043 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 8044 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej
2015 8045 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryglice na lata 2016-2025
2015 8046 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8047 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 8048 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 8049 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości
2015 8050 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 8051 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8052 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8053 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 8054 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2015 8055 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 8056 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2015 8057 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 95/XIII/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 8058 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/113/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8059 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/106/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8060 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dla celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2015 8061 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości
2015 8062 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2015 8063 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 92/XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8064 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
2015 8065 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8066 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 8067 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8068 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego
2015 8069 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 8070 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 8071 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8072 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8073 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2015 8074 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 152/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8075 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
2015 8076 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 8077 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8078 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8079 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX.82.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2015 8080 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX.86.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8081 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2015 8082 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 8083 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania, zawarte pomiędzy Gminą Kozy reprezentowaną przez Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy, zwaną dalej "Gminą Kozy" a Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara - Burmistrza Gminy Kęty, przy Kontrasygnacie Grażyny Zątek - Skarbnika Gminy Kęty, zwaną dalej "Gminą Kęty"
2015 8084 2015-12-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2015
2015 8085 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8086 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 8087 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/198/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2015 8088 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8089 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8090 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 8091 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka -obszar „A"
2015 8092 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr KI-411/404/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2015r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVI/138/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki – w zakresie: - § 3 ust. 1 lit. d – w części obejmującej określenie podstawy dotacji na uczniów niepublicznych przedszkoli niebędących uczniami niepełnosprawnymi, - § 5 ust. 1, - § 6 ust. 4 – w zakresie słów: „w ciągu miesiąca”, - § 7 ust. 15, o r a z umarza postępowanie prowadzone w sprawie stwierdzenia nieważności zapisu § 6 ust. 5.
2015 8093 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łabowa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8094 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/216/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 8095 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/217/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8096 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8097 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2015 8098 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2015 8099 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI.133.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8100 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/235/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 8101 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8102 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/237/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec.
2015 8103 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/238/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chełmiec.
2015 8104 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 379/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 8105 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/144/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 8106 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/158/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 8107 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 8108 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 8109 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2015 8110 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 8111 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2015 8112 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/94/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
2015 8113 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2015 8114 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2015 8115 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2015 8116 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 8117 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2015 8118 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. pod poz. 2118)
2015 8119 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 8120 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 8121 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8122 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 8123 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8124 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8125 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8126 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8127 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 8128 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach.
2015 8129 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.
2015 8130 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/197/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2015 8131 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/292/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8132 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/295/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8133 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 8134 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8135 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/156/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 8136 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/161/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 8137 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w całości lub części w ramach realizacji zadań własnych gminy - pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 8138 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/166/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Wieliczka
2015 8139 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII-115/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8140 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2015 8141 2015-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bochnia
2015 8142 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary
2015 8143 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaskale
2015 8144 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8145 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 8146 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz
2015 8147 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku rolnego oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8148 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8149 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8150 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/528/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIX/1198/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2015 8151 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/543/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 8152 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 8153 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8154 2015-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.39.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej” w zakresie: 1) w części tekstowej uchwały w zakresie § 8 ust. 11 pkt 2; 2) w części graficznej – w zakresie fragmentu legendy w zakresie słów: „- ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice (strefa nalotu)"
2015 8155 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2015 8156 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8157 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 8158 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/282/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8159 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr V/18/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR V/18/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2016 z dnia 4 grudnia 2015 roku
2015 8160 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2015 8161 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Książ Wielki
2015 8162 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 8163 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 8164 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8165 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Racławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice.
2015 8166 2015-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 8167 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa
2015 8168 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8169 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8170 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 8171 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 8172 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8173 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień.
2015 8174 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/68/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 8175 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.
2015 8176 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2016
2015 8177 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8178 2015-12-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Kamienica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powierza Gminie Kamienica wykonania zadania publicznego dotyczącego przygotowania siedziby dla Urzędu Gminy Szczawa
2015 8179 2015-12-15 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-34(11)/2015/215/XIV/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorswa Energetyki Cieplnej S.A.z siedzibą w Krakowie
2015 8180 2015-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Alwerni, przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2015 r.
2015 8181 2015-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 8182 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 8183 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego
2015 8184 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 8185 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny
2015 8186 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
2015 8187 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8188 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 8189 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8190 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz
2015 8191 2015-12-16 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-35(8)/2015/1262/XIV/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2015 8192 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz załączników na podatek leśny na obszarze Gminy Tarnów
2015 8193 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/136/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 8194 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/139/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Błoniu
2015 8195 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/141/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce
2015 8196 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/140/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce – Wałkach
2015 8197 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2015 8198 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2015 8199 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/137/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów
2015 8200 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2015 8201 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz załączników na podatek rolny na obszarze Gminy Tarnów
2015 8202 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów
2015 8203 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/299/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2015 8204 2015-12-16 Porozumienie Porozumienie Nr V/61/PT/2397/15 Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. Województwa Małopolskiego w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna – Zdrój zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. “Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2015” i przekazania na ten cel środków finansowych w formie dotacji celowej
2015 8205 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/529/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr LIV/760/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.
2015 8206 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8207 2015-12-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 15 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 8208 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8209 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8210 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 8211 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 8212 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 8213 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Czorsztyn
2015 8214 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 8215 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.
2015 8216 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 8217 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czorsztyn
2015 8218 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 8219 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/55/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2015 8220 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2016 r.
2015 8221 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Radgoszcz
2015 8222 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/85/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 8223 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8224 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/87/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8225 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/88/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 8226 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/89/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/332/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 8227 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2015 8228 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8229 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2015 8230 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 8231 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8232 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 8233 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 8234 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2015 8235 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 8236 2015-12-16 Uchwała