Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-02 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 310/XXXVI/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 323/XXXIX/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 5 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 6 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2013r. poz. 182 ze zm.), Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
2015 8 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr NR II/12/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kamionka Wielka
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 11 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II.10.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej,
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany.
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany.
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014r. o ustaleniu na 2015 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2015 22 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 23 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2015 24 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2015 25 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 26 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2015 27 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza
2015 28 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 29 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2015 rok
2015 30 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 31 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/38/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szalet publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Czchów
2015 38 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Czchowie
2015 39 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 40 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2015
2015 41 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 42 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2015 43 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
2015 44 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ulicy Bulwary w Limanowej.
2015 45 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.24.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ulicy Bulwary.
2015 46 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 47 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV / 27 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szerzyny na 2015 rok.
2015 48 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 49 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 50 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2015 51 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 52 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 53 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 54 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń Tarnowskich Wodociągów Sp. zo.o. w Tarnowie na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2015 rok.
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2015 r.
2015 57 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.10.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 58 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2015 59 2015-01-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2015 60 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2015 61 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2015 62 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr 97/III/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 63 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 64 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2015
2015 65 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2015 66 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2015 Nr III/15 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2014r.
2015 67 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2015 68 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 69 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2015 70 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXXI/97 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 kwietnia 1997 roku dotyczącej określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 252/XXXIX/ 2005  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 197/XXIV/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2015 71 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014 r.
2015 72 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 925
2015 73 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tokarnia
2015 74 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Piekielnik
2015 75 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Stare Bystre
2015 76 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2015 77 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/6/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2015 78 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/14/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2015
2015 79 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/22/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2015
2015 80 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/III/15/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2015 81 2015-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2015 82 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2015 83 2015-01-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2015 84 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2015 85 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2015 86 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2015 roku
2015 87 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/32/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2014r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 88 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2015 89 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2015 90 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2015
2015 91 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2015 92 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2015 93 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 94 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2015 r.
2015 95 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 96 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 4267)
2015 97 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r.poz.193 z późn. zm.)
2015 98 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 99 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 21/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2015 100 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III-9-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 101 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 102 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2015 103 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/415/2014 z dnia 31 października 2014 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2015 104 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata 2015 - 2020
2015 105 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 106 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na rok 2015
2015 107 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2015 108 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/27/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 109 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/26/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 110 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/25/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania" na rok 2015 
2015 111 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/08 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łużna, zmienionej Uchwałą Nr XXI/179/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 stycznia 2009 roku
2015 112 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/538/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
2015 113 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2015
2015 114 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/27/ 2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2015 115 2015-01-09 Informacja Informacja Nr OKR-4110-38,39(6)/2014/2015/1202/JM i OKR-4110-38, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini
2015 116 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. BUDŻET GMINY BOCHNIA NA 2015 ROK
2015 117 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2015 118 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy
2015 119 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 120 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach w Miechowie
2015 121 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 122 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 123 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/14//2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 124 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn
2015 125 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2015 roku
2015 126 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr 11/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2015 127 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr 12/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 128 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2015 129 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2015
2015 130 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie statutów sołectw w Gminie Ropa
2015 131 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 132 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany
2015 133 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Chełmiec
2015 134 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Januszowa i Librantowa
2015 135 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa i Trzetrzewina
2015 136 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w sołectwie Grojec
2015 137 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 138 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2015 ROK.
2015 139 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III.28.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad używania herbu Powiatu Tarnowskiego przez podmioty inne niż organy powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne
2015 140 2015-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2015 141 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sączi ustalenia ich przebiegu
2015 142 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
2015 143 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2015 144 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2015 145 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻEGOCINA NA 2015 ROK
2015 146 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/392/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 147 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej
2015 148 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/337/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2015 149 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2015 150 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr 23/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2015 151 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 152 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 153 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 154 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 155 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2015 156 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 157 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III-13-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 158 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 159 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 160 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 161 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2015 162 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III.16.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 163 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2015 164 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2015 165 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr IV/13/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2015 166 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 167 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 168 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 169 2015-01-12 Informacja Informacja Nr OKR-4110-27(11)/2014/2015/23050/JM, OKR-4110-28(11 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: EKSPLOTERM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
2015 170 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 171 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2015
2015 172 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/578/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2015 173 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIVN/586/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2015 174 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2015 175 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 176 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr NR II/13/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2015 177 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2015 178 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 16 października 2012 r. Nr XVIII/120/2012 r. Rady Gminy Rzezawa w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych.
2015 179 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2015 180 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 181 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 182 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 183 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/ 20/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2015 184 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 185 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2015 ROK
2015 186 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III.11.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 187 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 188 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/20/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/427/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 189 2015-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/18/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2015
2015 190 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/423/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 191 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2015 192 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2015 ROK
2015 193 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-13/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 194 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-12/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 195 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III-8/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2015 196 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 197 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 803 w Szalowej
2015 198 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/23/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 842/4 w Szalowej
2015 199 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - działka Nr 1749/3 w Łużnej
2015 200 2015-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Proszowickiego z dnia 9 stycznia 2015r. SPRAWOZDANIE Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 201 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2015 202 2015-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2015r. zmieniające rozporządzenie Nr 23/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 203 2015-01-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 204 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 205 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 206 2015-01-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 207 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 208 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2015
2015 209 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 210 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Koszyce na rok 2015
2015 211 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2015 rok
2015 212 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/11//2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r.
2015 213 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 25/2 we wsi Bartne
2015 214 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 695/7 we wsi Małastów
2015 215 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa dla terenu położonego w miejscowości Wapienne
2015 216 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014r.
2015 217 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2015
2015 218 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2015
2015 219 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2015 220 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/ 16 /2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2015.
2015 221 2015-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014r. GMINY I MIASTA DOBCZYCE NA ROK 2015
2015 222 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 223 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2015 224 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 225 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2015 226 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 227 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2015
2015 228 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2015 229 2015-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2015 230 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025
2015 231 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012
2015 232 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr 6/4/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2015 233 2015-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 234 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 235 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2015 236 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr 11/6/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2015 237 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2015
2015 238 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2015 239 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2015 240 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2”, przyjętego Uchwałą Nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4277 z dnia 4.09.2012 r.).
2015 241 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2015
2015 242 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015
2015 243 2015-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 244 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018
2015 245 2015-01-15 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.15.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 9 stycznia 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 246 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr I/8/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Strazy Pożarnych
2015 247 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr Nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Osiek na rok 2015
2015 248 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2015 249 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 250 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 251 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłaczy kanalizacyjnych
2015 252 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zator na rok 2015
2015 253 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 254 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2015 255 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2015 256 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 257 2015-01-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 15 stycznia 2015r. uchylające rozporządzenie Nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 258 2015-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
2015 259 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2015 260 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2015 261 2015-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 262 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2015
2015 263 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2015 264 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2015 265 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Drwinia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "W widłach Wisły i Raby"
2015 266 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 267 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Scieków z siedzibą w Małobadzu stanowiacego załącznik do Uchwały Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.
2015 268 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
2015 269 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 270 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 271 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno.
2015 272 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 273 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 274 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/24/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Dębno.
2015 275 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/25/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Wola Dębińska.
2015 276 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Maszkienice.
2015 277 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/27/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Łysa Góra.
2015 278 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/28/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Biadoliny Szlacheckie.
2015 279 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/29/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Doły.
2015 280 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/30/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Jastew.
2015 281 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/31/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Jaworsko.
2015 282 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/32/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łoniowa.
2015 283 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/33/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Niedźwiedza.
2015 284 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/34/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Perła.
2015 285 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/35/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Porąbka Uszewska.
2015 286 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/36/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Sufczyn.
2015 287 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 288 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 289 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2015 290 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 291 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 292 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2015 293 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2015 294 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2015 295 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2015 296 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2015 297 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Polany Biały Potok we wsi Witów w Gminie Kościelisko – MPZP Biały Potok III
2015 298 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 33.2014 Wójta Gminy Wietrzychowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 299 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/ 20/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru. ( Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2011 Nr 566 poz.:6165) zmieniona uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XXV/183/2012 z dnia 26 października 2012r. ogłoszona w Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2012r. poz: 5518
2015 300 2015-01-19 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia Nr SON.031.71.2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 301 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr SON.031.112.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie: 1) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”; 2) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”
2015 302 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2015 303 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2015 304 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III.17.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański
2015 305 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA 2015 ROK
2015 306 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 307 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014- Nr XXX/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 308 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2015 r.
2015 309 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/19/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2015 310 2015-01-19 Informacja Informacja Starosty Bocheńskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Krzeczów gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie i obrębu ewidencyjnego Bochnia-2, gmina Miasto Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
2015 311 2015-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2014
2015 312 2015-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II-12/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014r.
2015 313 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2015 314 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr V/62/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2015 315 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr V/64/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11
2015 316 2015-01-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
2015 317 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2015 318 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2015
2015 319 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2014 rok
2015 320 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2015 321 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 322 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2015 323 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 324 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabno na rok 2015
2015 325 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083
2015 326 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2015 327 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 328 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2015 329 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr 26/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2015 330 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr 29/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2015 331 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2015 332 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2015 333 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w granicach administracyjnych Gminy Nowy Wiśnicz
2015 334 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 335 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2015 336 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 337 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2015 338 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.15.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 339 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.13.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 340 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr 21/IV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r
2015 341 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 342 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 343 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2015 344 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2015 345 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie
2015 346 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Nowica
2015 347 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Uście Gorlickie
2015 348 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”.
2015 349 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2015 350 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oświęcim
2015 351 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś
2015 352 2015-01-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2015 353 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uście Gorlickie
2015 354 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLV.334.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 355 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2014r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2013 ROK
2015 356 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK
2015 357 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2015 358 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2015 359 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr LI/353/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2015 360 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/339/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2015 361 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/618/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2015 362 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/322/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2015 363 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XL/268/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2015 364 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/646/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2015 365 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 366 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 367 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/7/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2015 368 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2015 369 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 370 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Nr II/17/2014
2015 371 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015
2015 372 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOPNICE NA 2015 ROK.
2015 373 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2015 374 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr 114/14/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2013 roku
2015 375 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok
2015 376 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2013
2015 377 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/7/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 378 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2015 ROK
2015 379 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2015 380 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2015 ROK.
2015 381 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 382 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 383 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr NR III/14/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 384 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/5/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 385 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2015 386 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2015 387 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kościelisko na rok 2015
2015 388 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2015 r.
2015 389 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2014r. sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2015 390 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2015 391 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Szczurowa
2015 392 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 393 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2015
2015 394 2015-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr II/4/15 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2015 395 2015-01-26 Komunikat Komunikat Nr 1/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2015 396 2015-01-26 Komunikat Komunikat Nr 2/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 397 2015-01-26 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-35(15)/2014/2015/443/XI/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
2015 398 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II.17.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2014r. sprawie budżetu gminy na rok 2015
2015 399 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/14/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2015
2015 400 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2015 rok
2015 401 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 402 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2015
2015 403 2015-01-26 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2015 Wójta Gminy Budzów z dnia 20 stycznia 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2015 404 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Bochni
2015 405 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2015 406 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2015.
2015 407 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2015
2015 408 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok.
2015 409 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2015 410 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr V/34/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2015 411 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr V/38/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2015
2015 412 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2015 413 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2015
2015 414 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015
2015 415 2015-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2015 roku.
2015 416 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III-10-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu wpółpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2015 417 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2015
2015 418 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2015 419 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 420 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2015 421 2015-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Brzeskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015 r.
2015 422 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2015
2015 423 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2015 NR III/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU
2015 424 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2015 425 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2015 426 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach w okręgu wyborczym nr 10, wyznaczonych na dzień 1 marca 2015 roku na dzień.
2015 427 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 428 2015-01-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2015r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2015 429 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr 67/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2013 rok
2015 430 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2013 rok
2015 431 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 28 marca 2014r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO ZA 2013 ROK
2015 432 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.62.2014 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2014 r.
2015 433 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 632/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XIV/149/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załącznika Nr 2 w poz. G oraz załączników Nr 3 i 4 w rubrykach o treści „Oświadczenie i podpis osoby wypełniającej deklaracje i osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika” w części zawierającej oświadczenie o treści: ”Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 434 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 631/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków -Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr III/17/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załącznika Nr 2 w poz. G oraz załączników Nr 3 i 4 w rubrykach o treści „Oświadczenie i podpis osoby wypełniającej deklaracje i osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika” w części zawierającej oświadczenie o treści: ”Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 435 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 630/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 6 grudnia 2005 r. Nr XXXII/272/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załącznika Nr 2 w poz. G oraz załączników Nr 3 i 4 w rubrykach o treści „Oświadczenie i podpis osoby wypełniającej deklaracje i osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika” w części zawierającej oświadczenie o treści: ”Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 436 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 235/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r. Nr XIV.176.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załącznika nr 2, 3, 4, 5 i 6 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (…) i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem”
2015 437 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 234/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2008 r. Nr XXII/333/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie załącznika nr 2, 3, 4 i 5 w części oświadczenia „Znane mi są przepisy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (…) i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem”
2015 438 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 684/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwałę Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXI/142/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice, w części dotyczącej nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku podawania w załączniku zaskarżonej uchwały w punkcie nr 2 deklaracji jego nr telefonu oraz w części dotyczącej zawarcia w pouczeniach deklaracji w pkt 2. stwierdzenia, iż przez podpisanie deklaracji właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 439 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 673/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXIV/231/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów w części – podania w załączniku do uchwały zatytułowanej „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu ( pkt 2 ) - złożenia w załączniku do uchwały zatytułowanej „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” przez osobę składającą deklarację oświadczenia o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego ( część K załącznika ) - wyrażenia w załączniku do uchwały zatytułowanej „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” przez osobę składającą deklarację zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.)
2015 440 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 672/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miasta w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXII/211/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej załącznika Nr 1 zaskarżonej Uchwały w zakresie stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2015 441 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 870/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2013r. w sprawie ze skarg A.B., Z. B., M. N. i S. P. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012 r., Nr: XXIX/378/2012 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości
2015 442 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 719/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2014r. w sprawie ze skargi Z. N. i M. N. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. nr XLVI/568/08 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 443 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1203/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 pkt 1 in fine w zakresie słów „ a dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w mieście Limanowa 200,00 zł.” uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013 r. nr XLVIII/318/2013 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2015 444 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 669/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013 r. Nr XX/190/13 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
2015 445 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 427/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. Nr III/9/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załączników nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały, w których zawarto oświadczenie: „Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.”
2015 446 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 426/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 r. Nr XXXIX/276/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załączników nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały, w których zawarto oświadczenie: „Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.”
2015 447 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 425/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 r. Nr I/13/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały, w których zawarto oświadczenia: „Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88 z 1997 r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.”
2015 448 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 424/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 r. Nr XXXVII/286/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 4 do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 449 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 423/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 r. Nr II/12/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej załącznika nr 7 do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego”
2015 450 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 239/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012 r. Nr XX.144.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/05 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w części dotyczącej słów „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, zawartych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3
2015 451 2015-01-27 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 670/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013 r. nr XXXII/242/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w części dotyczącej załącznika nr 1 w pozycji F w zakresie określenia: ”Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Drwini moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2015 452 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 453 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu chrzanowskiego w 2015 roku.
2015 454 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr II/14/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Alwernia na 2015 rok
2015 455 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2013 rok
2015 456 2015-01-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 19 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 grudnia 2014 r., znak WOP-ROR.0052.269.2014 przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy, zwaną dalej "Gminą".
2015 457 2015-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2014r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok
2015 458 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr II.6.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2015 459 2015-01-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2015 460 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2015 461 2015-01-28 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2015 462 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2015 – 2020
2015 463 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wadowice
2015 464 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 465 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 466 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 467 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 468 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2015 469 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata 2015 – 2020.”
2015 470 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 471 2015-01-29 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2015 472 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tatrzańskiego na rok 2015
2015 473 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok
2015 474 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2015
2015 475 2015-01-29 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiaty myślenickiego
2015 476 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwkowa; Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Iwkowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach
2015 477 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Laskowa; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łososina Dolna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach oraz ustalenie zasad kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki
2015 478 2015-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 7 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 479 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, wprowadzonego uchwałą Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku.
2015 480 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku
2015 481 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 482 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5.2015 Starosty Wadowickiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2015 roku.
2015 483 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 484 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.
2015 485 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2015 486 2015-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 487 2015-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania błędu
2015 488 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2015 489 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 490 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żabno na lata 2014-2020
2015 491 2015-01-30 Komunikat Komunikat Nr 3/15 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2015 492 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2015 493 2015-01-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2015 494 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 495 2015-01-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-23(25)/2014/2015/716/VIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalnosć gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2015 496 2015-01-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie i dystrybucję ciepła Gminy i Miasta Miechów
2015 497 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr KI-411/3/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2015r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXXIII/266/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – w zakresie postanowienia § 3 ust. 3, § 7 ust. 1-5 oraz § 9
2015 498 2015-01-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-44(13)/2014/2015/711/IX/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie
2015 499 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ŻABNO
2015 500 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gorlickiego
2015 501 2015-01-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-1(4)/2015/222/XA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2015 502 2015-01-30 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-37(15)/2014/2015/1342/XIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. zo.o. z siedzibą w Gorlicach