Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 4208 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr L/364/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4209 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na 2014 rok
2014 4210 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/607/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4211 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4212 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4213 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4214 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4215 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr L/521/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4216 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4217 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4218 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/656/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4219 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4220 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/540/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4221 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4222 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LIII/671/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4223 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz ulic: Mościckiego, Rolniczej i Jastruna
2014 4224 2014-08-01 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-7(21)/2014/23050/I/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła EKSPLOTERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
2014 4225 2014-08-01 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2014 4226 2014-08-01 Informacja Informacja nr OKA-4210-38(7)/2014/1883/X/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach
2014 4227 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 4228 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2014 4229 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Nawojowa pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 4230 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2014 4231 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łużna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4232 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4233 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/779/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/424/2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu
2014 4234 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LI/417/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4235 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/568/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany granicy Okręgu Wyborczego numer 8 oraz Okręgu Wyborczego numer 10 w Trzebini
2014 4236 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/569/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania numer 8 i numer 11 oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Lgocie i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej numer 18 w Myślachowicach
2014 4237 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/575/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: nadania nazwy dla ulicy w Trzebini
2014 4238 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/576/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie Gminy Trzebinia
2014 4239 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 486/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4240 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4241 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LII/398/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok
2014 4242 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w prawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Tokarnia na rok 2014
2014 4243 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2014 rok
2014 4244 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4245 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4246 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 4247 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 
2014 4248 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 22/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4249 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 4250 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 4251 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/410/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4252 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/424/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4253 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/436/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4254 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/620/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2014 4255 2014-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 16-2014 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2013
2014 4256 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LVII/457/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4257 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa
2014 4258 2014-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska PLH120014
2014 4259 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4260 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4261 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 4262 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4263 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 4264 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 4265 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 4266 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/425/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej miasto Zakliczyn oraz projektów statutów sołectw Gminy Zakliczyn.
2014 4267 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/426/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy.
2014 4268 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania i dzierżawy nieruchomości w obrębie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2014 4269 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 434/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 4270 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/398/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 4271 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/400/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, banneru i pieczęci
2014 4272 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 1229/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4273 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/03 Rady Gminy Słopnice z dnia 29.10.2003 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Słopnice oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2014 4274 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 4275 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Słopnice.
2014 4276 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LIII/349/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 4277 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 194/51/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 192/47/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 4278 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 194/52/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4279 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/605/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2014 4280 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4281 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/305/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze.
2014 4282 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/296/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez inne niż Gmina Łapanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 4283 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 4284 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.593.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 rok
2014 4285 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr L/358/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 4286 2014-08-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080
2014 4287 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LI/365/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 4288 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 4289 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2014 4290 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26
2014 4291 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LX.391.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4292 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Książ Wielki na 2014 rok
2014 4293 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXI.396.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014
2014 4294 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/934/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 4295 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/326/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok
2014 4296 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4297 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica
2014 4298 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 413/184/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4299 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki
2014 4300 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4301 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 430/190/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4302 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 435/194/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4303 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 443/201/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4304 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4305 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 453/206/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4306 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej i nadania jej statutu
2014 4307 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 4308 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RYTRO NA ROK 2014
2014 4309 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 1223/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4310 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tokarnia na lata 2014-2018.
2014 4311 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania i uchylenia uchwały.
2014 4312 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012 r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2014 4313 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2014 4314 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października 2008r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
2014 4315 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/300/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 4316 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 4317 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania
2014 4318 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/354/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4319 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 4320 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza
2014 4321 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”
2014 4322 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 4323 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2014 4324 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2014 4325 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica
2014 4326 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa
2014 4327 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 4328 2014-08-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego
2014 4329 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 - Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 4330 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/387/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 lipca 2014r. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok orz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 4331 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LX.343.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Krynicy-Zdroju
2014 4332 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LX.339.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 4333 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 4334 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.410.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy Czernichów
2014 4335 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.413.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4336 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.416.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 4337 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach
2014 4338 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 4339 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 4340 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 4341 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze.
2014 4342 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4343 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4344 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2014.
2014 4345 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/429/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Myślenickiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 4346 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/436/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 4347 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/437/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 4348 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 319/XLIII/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4349 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/567/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 4350 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/569/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Biecz w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4351 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/749/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2014 4352 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/745/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic,numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2014 4353 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/744/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2014 4354 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/746/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem
2014 4355 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/750/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 4356 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/752/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej.
2014 4357 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach
2014 4358 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4359 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 4360 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LI/366/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 4361 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/356/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 4362 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 4363 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 4364 2014-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 6 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpes virus- KHV) na terenie gminy Wierzchosławice w powiecie tarnowskim.
2014 4365 2014-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 6 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4366 2014-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 6 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4367 2014-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 6 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 12/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4368 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014
2014 4369 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 4370 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 498/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4371 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 24/XL/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4372 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4373 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX.302.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 4374 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 4375 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 4376 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2014 4377 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach
2014 4378 2014-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II.4131.1.28.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr XLII/599/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach w części tj. w zakresie jej § 13 ust. 2.
2014 4379 2014-08-08 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-51(8)/2014/224/X/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2014 4380 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 4381 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/404/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4382 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014 4383 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 roku
2014 4384 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4385 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4386 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/775/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 4387 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020
2014 4388 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013.
2014 4389 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bednarka PLH120033
2014 4390 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002
2014 4391 2014-08-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4392 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 4393 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4394 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4395 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/442/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4396 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jurajskiego
2014 4397 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/485/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Parkowego
2014 4398 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/486/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Żbik
2014 4399 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Centrum
2014 4400 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/488/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Czatkowice
2014 4401 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowy Świat
2014 4402 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2014 4403 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/491/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębnik
2014 4404 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dubie
2014 4405 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Filipowice
2014 4406 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/494/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Frywałd
2014 4407 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2014 4408 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/496/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miękinia
2014 4409 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/497/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2014 4410 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/498/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Góra
2014 4411 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/499/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrężnica
2014 4412 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/500/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paczółtowice
2014 4413 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/501/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudno
2014 4414 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/502/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sanka
2014 4415 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/503/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlec
2014 4416 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tenczynek
2014 4417 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/505/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zalas
2014 4418 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2014 4419 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/507/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żary
2014 4420 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krzeszowicach
2014 4421 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 1242/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4422 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 1244/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4423 2014-08-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 4424 2014-08-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXXI/239/2014 Starosty Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 4425 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIII.405.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4426 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2013 rok
2014 4427 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/371/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grybów
2014 4428 2014-08-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. Nr 229, poz. 2279) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
2014 4429 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2014 4430 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/371/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4431 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 507/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4432 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV-417-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4433 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/381/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4434 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 516/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4435 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LIII/388/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4436 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Gdów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: wykonania budżetu Gminy Gdów za 2013 rok.
2014 4437 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/392/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4438 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4439 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 532/XLV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4440 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Andrychowa Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW ZA 2013 ROK
2014 4441 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 545/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4442 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LV/399/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4443 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bolesław na lata 2014-2017
2014 4444 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 4445 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie pełnienia funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadań
2014 4446 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4447 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4448 2014-08-12 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4449 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok oraz uchwale Nr XXXV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
2014 4450 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LVI/412/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4451 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 4452 2014-08-12 Aneks Aneks nr 1/2014 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 4453 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 17.2014 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2014 4454 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 18.2014 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 4455 2014-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WOR.RKS.0711.05.2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 4456 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego z zakresie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stronie-Stryszów
2014 4457 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 4458 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
2014 4459 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ochotnica Dolna”
2014 4460 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4461 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 4462 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2014 4463 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 4464 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
2014 4465 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 4466 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4467 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4468 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2014 4469 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenie drogi powiatowej nr 2005K do kategorii dróg gminnych.
2014 4470 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
2014 4471 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2012
2014 4472 2014-08-12 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Wójta Gminy Budzów z dnia 8 sierpnia 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2014 4473 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 4474 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 4475 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2014 4476 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4477 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI-278/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4478 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4479 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 4480 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII-286/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4481 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-311/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4482 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 4483 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 4484 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/411/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4485 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/412/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XVII/218/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4486 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/14 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 4487 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/341/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 4488 2014-08-13 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice
2014 4489 2014-08-13 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 4490 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2014 4491 2014-08-13 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowy Sącz
2014 4492 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2014 4493 2014-08-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 4494 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2014 4495 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 197/64/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4496 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 198/67/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4497 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 199/71/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4498 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 200/76/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4499 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 201/80/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4500 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 201/82/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/76/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
2014 4501 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 202/84/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ZMIAN W BUDŻECIE
2014 4502 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 203/86/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/82/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 200/76/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 03 lipca 2014 r w sprawie zmian w budżecie.
2014 4503 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 203/87/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/76/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 4504 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr xxxIII/242/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i doradcy zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2014 4505 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4506 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 4507 2014-08-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa PLH120002
2014 4508 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII / 356 / 2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4509 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 459/210/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4510 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 4511 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIX/431/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2014 4512 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/285 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mucharz.
2014 4513 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 4514 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/539/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 4515 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/540/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 4516 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/541/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 4517 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.601.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4518 2014-08-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2012
2014 4519 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2014 4520 2014-08-14 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 4521 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 4522 2014-08-14 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 4523 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/284 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 4524 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4525 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 4526 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 4527 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok.
2014 4528 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4529 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4530 2014-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016
2014 4531 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2014 4532 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Wieliczka w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4533 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2014 4534 2014-08-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2014 4535 2014-08-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-8(19)/2014/3273/X/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2014 4536 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4537 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 4538 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabno
2014 4539 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/403/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)” i zmienionego uchwałą nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r., poz. 5860)
2014 4540 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Krempachy w gminie Nowy Targ
2014 4541 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Morawczyna oraz Krauszów
2014 4542 2014-08-18 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 4543 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 4544 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2014 4545 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4546 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina
2014 4547 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 239/25/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4548 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 340/33/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4549 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 338/33/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4550 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 362/34/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4551 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 293/30/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4552 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 297/30/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4553 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 299/30/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4554 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 301/30/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4555 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 303/30/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4556 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
2014 4557 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4558 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/610/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2014 4559 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/611/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu Statutu.
2014 4560 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/612/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Statutu Publicznej Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.
2014 4561 2014-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 7 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z 7 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego.
2014 4562 2014-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tatrzańskiego
2014 4563 2014-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i krakowskiego ziemskiego
2014 4564 2014-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 4565 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jurgów II
2014 4566 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie użytku ekologicznego „Pustynia Błędowska”
2014 4567 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie nadania statutów sołectw
2014 4568 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 307/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4569 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 312/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4570 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 314/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4571 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 317/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4572 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 319/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4573 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 321/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4574 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 323/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4575 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 325/31/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4576 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 330/32/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4577 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 332/32/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4578 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 347/34/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4579 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 349/34/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4580 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 360/34/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4581 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2014 4582 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2013 dotyczącej bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2014 4583 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4584 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4585 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/436/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4586 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/392/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014 r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 4587 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/189/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej postanowienia § 1 w zakresie słów: „2) 4,00 zł/miesiąc – za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny”
2014 4588 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/191/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/257/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na ternie gminy Libiąż (pisownia oryginalna), w części dotyczącej postanowień § 6 pkt 5 i 6 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2014 4589 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/190/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż (pisownia oryginalna), w części dotyczącej postanowień § 7 pkt 5 i 6 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2014 4590 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/208/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/299/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - w części dotyczącej zapisu § 5 zdanie drugie uchwały
2014 4591 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/228/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIII/493/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części obejmującej zapisy: 1) w § 3 ust. 1, w zakresie słów „wraz z odsetkami”, 2) w § 4 ust. 1, w zakresie słowa „terminowego”, 3) w § 4 ust. 4.
2014 4592 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/229/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr XXXV/286/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 4593 2014-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 18 sierpnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzchosławice
2014 4594 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LVI/254/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w miejscowości Krzeczów
2014 4595 2014-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.29.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LVI/254/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w miejscowości Krzeczów – tj. w zakresie § 3
2014 4596 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/519/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 4597 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/519/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 r.
2014 4598 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/310/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.
2014 4599 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/312/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/304/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2014-2018
2014 4600 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/313/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nnr XLI/305/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pleśna
2014 4601 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr 1254/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4602 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr 1256/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 4603 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 4604 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr L/355/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 sierpnia 2014r. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Miasto Mszana Dolna w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4605 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4606 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/384/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4607 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/385/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego stanowiącego własność Gminy Dębno.
2014 4608 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/386/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4609 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/387/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4610 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/389/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dębno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 4611 2014-08-22 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 sierpnia 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4612 2014-08-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Lesnica - Stronie - Stryszów
2014 4613 2014-08-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa do realizacji zadania polegającego na utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w części dotyczącej: 1) zapewnienia natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 2) zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy
2014 4614 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2014 4615 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LIX/432/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2014 4616 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Bystra-Sidzina
2014 4617 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 4618 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.321.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 4619 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.322.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwły Nr XX.170.2012 z dnia 18 września 2012 r w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4620 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.328.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 4621 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.329.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Lipnica Murowana w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4622 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/612/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2014 4623 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/614/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/284/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze
2014 4624 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej statut Publicznego Załadu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
2014 4625 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu
2014 4626 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 4627 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 4628 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/286 /14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
2014 4629 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i zespołu szkół
2014 4630 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/416/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2014 4631 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX.449.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa.
2014 4632 2014-08-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4633 2014-08-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2014 4634 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4635 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze
2014 4636 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4637 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 4638 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Tymbark
2014 4639 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2014.
2014 4640 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4641 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na obwody głosowania
2014 4642 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Biały Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 4643 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+, poniesionych na cele edukacyjne uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec
2014 4644 2014-08-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4645 2014-08-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 4646 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4647 2014-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Wojnicza z dnia 26 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2013 rok
2014 4648 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok
2014 4649 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLII/352/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4650 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4651 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 4652 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4653 2014-08-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 4654 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4655 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/280/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 4656 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok NrXXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4657 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4658 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/285/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 4659 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4660 2014-08-27 Komunikat Komunikat nr 18/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 4661 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIII/573/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini w zakresie określonym uchwałą Nr XVIII/193/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r.
2014 4662 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 rok
2014 4663 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 21 maja 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radziemice na 2014 r.
2014 4664 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 4665 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4666 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014 4667 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4668 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 4669 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
2014 4670 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4671 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4672 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 4673 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4674 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4675 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 4676 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4677 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4678 2014-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2014r. z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2013 rok
2014 4679 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 33/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4680 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 39/XLII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4681 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 4682 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/772/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 4683 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/773/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Januszowa, Naściszowa i Wielogłowy
2014 4684 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/774/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Paszyn
2014 4685 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki Nr 15
2014 4686 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LV.409.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna
2014 4687 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pcim na lata 2014-2018"
2014 4688 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2014 4689 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/572/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2014 4690 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. I. o stwierdzeniu nieważności § 2 ust. 2 Uchwały NR LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; -w zakresie dotyczącym określenia podstawy obliczania dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej - nie będącego uczniem niepełnosprawnym;
2014 4691 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr KI-411/210/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 4692 2014-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
2014 4693 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 297/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
2014 4694 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce