Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3511 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr KI-411/160/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014r. 1. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIII/371/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji – w części dotyczącej postanowienia § 9 w zakresie słów (pisownia oryginalna) „z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku”; oraz 2. że uchwałę określoną w pkt 1, w zakresie zamieszczonego w niej postanowienia § 4 pkt 5 – wydano z naruszeniem prawa
2014 3512 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 249/25/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 208/23/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 28.05.2014r.
2014 3513 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 166/20/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3514 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 168/20/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3515 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 189/22/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3516 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 192/22/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3517 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 196/22/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3518 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 223/24/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3519 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 227/24/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3520 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 229/24/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3521 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 231/24/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3522 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 247/25/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3523 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 146/16/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3524 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 137/16/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3525 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 141/16/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3526 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 143/16/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3527 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 220/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie sprostowania uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3528 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 175/21/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3529 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 177/21/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3530 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 181/21/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3531 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 183/21/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3532 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 206/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3533 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 208/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3534 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 211/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3535 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 214/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3536 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 216/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3537 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 218/23/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 3538 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/474/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2014 3539 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/479/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Gminy
2014 3540 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 3541 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek
2014 3542 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2014
2014 3543 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3544 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3545 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 4/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2013 ROK
2014 3546 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr L/291/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3547 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/296/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3548 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2014 3549 2014-07-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego
2014 3550 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Szklarach, Gmina Jerzmanowice – Przeginia i nadania jej statutu
2014 3551 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3552 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV.407.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów
2014 3553 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy
2014 3554 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kamienica
2014 3555 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenia granic ich obwodów
2014 3556 2014-07-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego i gorlickiego
2014 3557 2014-07-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2014 3558 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/549/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej
2014 3559 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze
2014 3560 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/345/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra”
2014 3561 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2014 3562 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lanckorona na 2014 rok
2014 3563 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie
2014 3564 2014-07-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2014r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozszerzenia zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: LARKIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2014 3565 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 3566 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/350/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę XXI/287/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 listopada 2013 zmieniającą uchwałę XIX/255/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2014 3567 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.661.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3568 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.656.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3569 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.664.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 3570 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.663.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu udzielania ulg oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 3571 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2014
2014 3572 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok.
2014 3573 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3574 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/315/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 3575 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy z tytułu opłat za dostarczoną wodę osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2014 3576 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miasta i Gminy Szczawnica z tytułu zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokali stanowiących własność MiG osobom bedącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
2014 3577 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Koniusza
2014 3578 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/24/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3579 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/29/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3580 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 3581 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 3582 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 3583 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2014 3584 2014-07-02 Porozumienie Porozumienie nr GOPS.SP.072.2.30.2014 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2014 3585 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3586 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 3587 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie zwanym "Na Grapie"
2014 3588 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII-480-2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3589 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 3590 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”.
2014 3591 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2014 3592 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/379/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 3593 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 3594 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/567/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2014 3595 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 3596 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/288/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny i logopeda
2014 3597 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/289/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Bystra-Sidzina
2014 3598 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/291/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 3599 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/295/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystra-Sidzina lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 3600 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/60/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.02.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 3601 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3602 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3603 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3604 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr CX/1681/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie
2014 3605 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr CX/1682/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2014 3606 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr CX/1689/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Lilli Wenedy 7.
2014 3607 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3608 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna, a także ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2014 3609 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2014 3610 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/73/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przybysławice
2014 3611 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2014 3612 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3613 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/272/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 3614 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/318/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3615 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014.
2014 3616 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3617 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2014 3618 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3619 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3620 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/406/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2014 3621 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/407/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 3622 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Gnojnik.
2014 3623 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3624 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3625 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy dla mostu na terenie miasta Gorlice
2014 3626 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 556/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3627 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 557/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3628 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Mogilany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
2014 3629 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 3630 2014-07-03 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-9(10)/2014/764/X/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła FABRYKI MASZYN "GLINIK” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gorlicach
2014 3631 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.325.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 3632 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2014 3633 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2014 3634 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2014 3635 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/424/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Pławy
2014 3636 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/429/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 3637 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mogilany.
2014 3638 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany
2014 3639 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/628/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2014 3640 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3641 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Nowy Świat, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 3642 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3643 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/471/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3644 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3645 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 3646 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2014 3647 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2014 3648 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/462/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zamieszkałych w miejscowości Dwory Drugie w Gminie Oświęcim
2014 3649 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3650 2014-07-03 Informacja Informacja nr IG.7113.1.2014 Wójta Gminy Zawoja z dnia 15 kwietnia 2014r. Informacja Wójta Gminy w sprawie przekazania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za drugie półrocze 2013 r.
2014 3651 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/113/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała Nr 0007/XXXVI/264/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XXXIV/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, została podjęta z naruszeniem prawa
2014 3652 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2014 3653 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3654 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/433/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 3655 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/432/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII /159 /12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2014 3656 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/431/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słomniki
2014 3657 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego
2014 3658 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Rysulówka – część południowo-wschodnia
2014 3659 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3660 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 3661 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 3662 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2014 3663 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3664 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3665 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2014 3666 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 r.
2014 3667 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu.
2014 3668 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 3669 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286 /14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/275/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa
2014 3670 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniowa
2014 3671 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2014
2014 3672 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/348/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 3673 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 3674 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LV/740/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Zakopanem imieniem Josepha Conrada Korzeniowskiego.
2014 3675 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LV/742/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 3676 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3677 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3678 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3679 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3680 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/751/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 3681 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/303/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3682 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XVVIII.668.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2014 3683 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2014 3684 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 3685 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3686 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr xlIX/368/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3687 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/271/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Gorlicach
2014 3688 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 3689 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-450-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-229-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3690 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-456-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3691 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2014 3692 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 2014- 2020 roku.
2014 3693 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice
2014 3694 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
2014 3695 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/478/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2014 roku"
2014 3696 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2014 3697 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 213/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3698 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/432/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2014 3699 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3700 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/428/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 3701 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 1201/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3702 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/288/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3703 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/738/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.
2014 3704 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/734/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2014 3705 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 3706 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/733/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2014 3707 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 3708 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/519/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2014 3709 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/520/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz  granic ich obwodów w Gminie Kęty
2014 3710 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2014 3711 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/524/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka
2014 3712 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/530/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3713 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/533/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2014 3714 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/535/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 3715 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/419/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 3716 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będących w zakresie zadań własnych gminy.
2014 3717 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVII/411/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2014 3718 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/302/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3719 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/328/14 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3720 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/598/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2014 3721 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3722 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/618/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka
2014 3723 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/599/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2014 3724 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/588/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 3725 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/485/114 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3726 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/499/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok.
2014 3727 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/516/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3728 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/529/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3729 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/614/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2014 3730 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/597/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3731 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/541/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3732 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3733 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/439/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 3734 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok
2014 3735 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 3736 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie Nadania statutu Zespołowi Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 3737 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014r. zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 3738 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 3739 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczyrzycu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczyrzycu
2014 3740 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika Teodora Gryfity – założyciela Szczyrzyca
2014 3741 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/277/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010 r.
2014 3742 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 311/XLII/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3743 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 315/XLII/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów stażowych dla uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Nowotarski
2014 3744 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 3745 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok
2014 3746 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3747 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 401/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3748 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3749 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 425/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3750 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 431/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2014 3751 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie zmiany uchwałyNr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w Żłobek Samorządowy w Myślenicach .
2014 3752 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 3753 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Rynku Nowego Wiśnicza oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w tejże strefie.
2014 3754 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz przedszkolach publicznych
2014 3755 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2014 3756 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2014 3757 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic ich obwodów
2014 3758 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (zwyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2014 3759 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3760 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2014 3761 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 3762 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2014 3763 2014-07-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 3764 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/18/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3765 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3766 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3767 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/525/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2014 3768 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2014 3769 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/597/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej nr 2005K Wola Batorska-Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2060K i 2003K w kierunku miejscowości Dąbrowa
2014 3770 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XCVII /344 /2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2014r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
2014 3771 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI-299-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa - sołectwo Sułoszowa I, dla działek 1110/27 i 1112.
2014 3772 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 1207/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3773 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliczarów Dolny
2014 3774 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Dunajec
2014 3775 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach
2014 3776 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3777 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/298/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2014 3778 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 3779 2014-07-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym
2014 3780 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/464/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3781 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/454/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3782 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka
2014 3783 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej w Publiczne Przedszkole w Kamionce Wielkiej
2014 3784 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 3785 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014 3786 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka
2014 3787 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.
2014 3788 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliczarów Górny
2014 3789 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszczyny
2014 3790 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierockie
2014 3791 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3792 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/505/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3793 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2014 3794 2014-07-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2014 3795 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
2014 3796 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 3797 2014-07-10 Informacja Informacja nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2014 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2014 3798 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/832/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 3799 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Oświęcim
2014 3800 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Krakowie
2014 3801 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Andrychowie
2014 3802 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr L/314/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 3803 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr L/319/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom
2014 3804 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2014 3805 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Gminy Wiśniowa
2014 3806 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/833/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa
2014 3807 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/834/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciężkowice
2014 3808 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIX.335.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr L.291.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2014 3809 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna"
2014 3810 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/837/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dębno
2014 3811 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/570/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów"
2014 3812 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/522/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2014 3813 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/840/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rytro
2014 3814 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/839/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice
2014 3815 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/561/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 3816 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr I/328/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 3817 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 3818 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr II/351/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3819 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr II/352/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3820 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr III/359/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3821 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/362/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3822 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/363/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3823 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, w rejonie kościoła
2014 3824 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/835/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/620/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała.
2014 3825 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/836/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom
2014 3826 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/838/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/526/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Klucze.
2014 3827 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 3828 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/640/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 3829 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/643/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza zmienionej uchwałą Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza
2014 3830 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 3831 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/642/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Nowej i ul. Sobieskiego w Starym Sączu
2014 3832 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/641/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz
2014 3833 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/640/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu placów zabaw
2014 3834 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/639/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny ,,Stawy” w Starym Sączu oraz zasad wypożyczania sprzętu pływającego na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym Sączu
2014 3835 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/637/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi w Starym Sączu
2014 3836 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/366/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 3837 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 3838 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2014 3839 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3840 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Stryszów za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe
2014 3841 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3842 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach
2014 3843 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2014 3844 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 3845 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr V/375/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3846 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr V/376/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3847 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3848 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 3849 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3850 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami
2014 3851 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o uchwaleniu Statutów Osiedli - jednostek pomocniczych Gminy Chrzanów
2014 3852 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.645.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna
2014 3853 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia granic ich obwodów.
2014 3854 2014-07-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2013 rok.
2014 3855 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 3856 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3857 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie miany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 3858 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY IWANOWICE NA ROK 2014.
2014 3859 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/ 2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3860 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3861 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3862 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3863 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 3864 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 3865 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 3866 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3867 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 278 / 2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2014
2014 3868 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/225/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2014r. zmiany w budzecie Gminy Trzciana
2014 3869 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3870 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3871 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 41/XIII/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 stycznia 2014r. uchwała budżetowa
2014 3872 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 44/XIV/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 maja 2014r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2014 r.
2014 3873 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/678/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie
2014 3874 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/679/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
2014 3875 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/677/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
2014 3876 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3877 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2014 3878 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3879 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 3880 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/436/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3881 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 3882 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 3883 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3884 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody nr 210 – skupienia 3 z 8 lip, rosnących w miejscowości Zawoja – Bartyzele.
2014 3885 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr K 1694 Jeleśnia - Koszarawa – Zawoja oraz przy drodze powiatowej Nr K 1692 Zawoja – Podpolice - Sucha Góra
2014 3886 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/687/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3887 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/688/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach
2014 3888 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/683/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2014 3889 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/682/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2014 3890 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/676/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym
2014 3891 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/675/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
2014 3892 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną
2014 3893 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/445/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3894 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/470/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3895 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/397/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego , sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2014 3896 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3897 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 294/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3898 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2014 3899 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciężkowice na 2014 r.
2014 3900 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2014 3901 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 3902 2014-07-14 Komunikat Komunikat nr 15/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 3903 2014-07-14 Komunikat Komunikat nr 17/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 3904 2014-07-14 Komunikat Komunikat nr 16/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 3905 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/680/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3906 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krygu
2014 3907 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 6 – Łęka/Koniuszowa”
2014 3908 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 9-Mogilno/Posadowa”
2014 3909 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 10 – Koniuszowa”
2014 3910 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 11 – Łyczana/Janczowa”
2014 3911 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3912 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/554/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3913 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 3914 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 3915 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 3916 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 3917 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 3918 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3919 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LII/328/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3920 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
2014 3921 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2014 3922 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
2014 3923 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 3924 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 3925 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 3926 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LIII/339/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3927 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3928 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3929 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3930 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 1213/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3931 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 1216/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3932 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3933 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 3934 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze
2014 3935 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3936 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2014 3937 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2014 3938 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2012.5733) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.683)
2014 3939 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża
2014 3940 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2014 3941 2014-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wieprz
2014 3942 2014-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 15.2014 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 3943 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/758/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921.
2014 3944 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3945 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie” za szczególne zasługi dla Gminy Podegrodzie, trybu jego nadawania i powołania Kapituły Honorowej
2014 3946 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/370/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3947 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2014 3948 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/448/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Straży Miejskiej w Bochni
2014 3949 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bochni
2014 3950 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/450/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3951 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3952 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/453/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 3953 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 3954 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2014 3955 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 1-Korzenna”
2014 3956 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 3-Niecew/Lipnica Wielka”
2014 3957 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 4-Lipnica Wielka”
2014 3958 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 5-Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka”
2014 3959 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 7-Siedlce/Słowikowa”
2014 3960 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 8-Trzycierz”
2014 3961 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 12 – Miłkowa/Janczowa”
2014 3962 2014-07-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nadwislańskiej Spółki Energetycznej z siedzibą w Brzeszczach
2014 3963 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921
2014 3964 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Brzesko
2014 3965 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII-389/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych
2014 3966 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII-376/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze jednomandatowe.
2014 3967 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa na 2014 rok.
2014 3968 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/401/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie
2014 3969 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/234/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Pałecznica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 3970 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie powołania samorządowej umundurowanej formacji – straży gminnej
2014 3971 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/412/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/372/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 3972 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVIII/280/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3973 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
2014 3974 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziemice
2014 3975 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII.339.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3976 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII.341.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
2014 3977 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/271/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji zbiorowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łapczycy 334”
2014 3978 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/274/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2014 3979 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/276/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 3980 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2014 rok,zmienionej uchwałą nr XXX/231/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2014 roku.
2014 3981 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2014 3982 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-316/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3983 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-315/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3984 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-314/2014 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3985 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-313/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2014 3986 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXVII.441.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. ze zmianami , w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2014 3987 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/407/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 3988 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/412/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2014 3989 2014-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2014r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2013 rok
2014 3990 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 313/XLII/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2014 3991 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/606/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3992 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 3993 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 3994 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez inne niż Gmina Łapanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3995 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2014 3996 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Proszowice
2014 3997 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa
2014 3998 2014-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej
2014 3999 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1747/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie nazwy ulicy
2014 4000 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 4001 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2014 4002 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr L/803/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 926
2014 4003 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/813/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 r. w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 851, 853, 900, 921.
2014 4004 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu
2014 4005 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1032/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 4006 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1036/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim
2014 4007 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1044/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 4008 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/829/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 150, 600, 630, 720, 750, 801, 851, 852, 900, 921
2014 4009 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1701/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 320, poz. 2621)
2014 4010 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1702/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 415, poz. 4740 z późn. zm.)
2014 4011 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1729/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół
2014 4012 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1730/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.
2014 4013 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 4014 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1742/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie nazwy bulwaru
2014 4015 2014-07-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2014r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: LARKIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2014 4016 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 czerwca 2014r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 4017 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1705/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie założenia XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie, ul. Grochowa 19
2014 4018 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany
2014 4019 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 4020 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4021 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/253/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wieliczce i włączenia go do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
2014 4022 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
2014 4023 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski.
2014 4024 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4025 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 4026 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okręgi wyborcze
2014 4027 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/267/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radgoszcz
2014 4028 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Radgoszcz
2014 4029 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 4030 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1704/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie założenia XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6
2014 4031 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr CXII/1738/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do dróg publicznych kategorii gminnych, pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych
2014 4032 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4033 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/600/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2014 4034 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/564/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 4035 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”
2014 4036 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych
2014 4037 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 4038 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2014 4039 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/421/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4040 2014-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 maja 2014r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK
2014 4041 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2014 4042 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona
2014 4043 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 395 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkolach oraz warunki całkowitego zwolnienia z tych opłat
2014 4044 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4045 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 4046 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2014 4047 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/495/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4048 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2014 4049 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2014 4050 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr xxxv/317/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
2014 4051 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 4052 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
2014 4053 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 283/28/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 4054 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 250/25/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4055 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 252/25/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4056 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 255/26/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4057 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 257/26/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4058 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 259/26/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4059 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 266/27/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4060 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 270/27/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4061 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 275/27/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4062 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 277/28/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 259/26/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18.06.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 4063 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 279/28/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4064 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 281/28/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4065 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/416/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sękowej
2014 4066 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4067 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4068 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4069 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1703/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2014 4070 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1724/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
2014 4071 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1725/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych
2014 4072 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1728/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2014 4073 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1731/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie
2014 4074 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1733/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
2014 4075 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr CXII/1748/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu
2014 4076 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/409/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2014 4077 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/410/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 4078 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LV/413/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014r. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie i Mieście Dobczyce
2014 4079 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LV/416/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 4080 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/444/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki
2014 4081 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 4082 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLII.568.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4083 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
2014 4084 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/421/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni
2014 4085 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 4086 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 4087 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 4088 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko.
2014 4089 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/468/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 4090 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/466/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Wadowickiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 4091 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 4092 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2014 4093 2014-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/14 Rady Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
2014 4094 2014-07-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2014r. decyzjach zmieniających koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa energetycznego EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2014 4095 2014-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II.4131.1.24.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 czerwca 2014 r. Nr LII/667/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2014 4096 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”
2014 4097 2014-07-21 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hucisko i Targoszów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa
2014 4098 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4099 2014-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb “Dużego Stawu” w widłach Dunajca i Popradu
2014 4100 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze
2014 4101 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/219/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4102 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/223/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4103 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/231/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4104 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/235/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy Pałecznica
2014 4105 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/242/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 4106 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2014 4107 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2014 4108 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 4109 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXV/250/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4110 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4111 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/257/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2014 r.
2014 4112 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/258/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4113 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4114 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/410/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 4115 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4116 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr L/354/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4117 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr L/357/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII(264) 2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2014 4118 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/444/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2014 4119 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/443/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra
2014 4120 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r.
2014 4121 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały ustalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2014 4122 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały określającej metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty
2014 4123 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 4124 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII-367/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na 2014 rok
2014 4125 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII-374/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na 2014 rok
2014 4126 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV-382/14 Rady Gminy Dobra z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4127 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLV-385/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4128 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-396/14 Rady Gminy Dobra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4129 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-397/14 Rady Gminy Dobra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
2014 4130 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII-401/14 Rady Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4131 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4132 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4133 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4134 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4135 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4136 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4137 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4138 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4139 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4140 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4141 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4142 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4143 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4144 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4145 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4146 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4147 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4148 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4149 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Wojnicz – Miasta Wojnicz
2014 4150 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LVII/431/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 4151 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 /14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2014 4152 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 44/14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2014 4153 2014-07-25 Informacja Informacja nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Drwinia, powiat bocheński, województwo małopolskie
2014 4154 2014-07-25 Informacja Informacja nr SGG.6620.23.114.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze - miasto w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie
2014 4155 2014-07-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2014 4156 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/253 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014
2014 4157 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/264 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014
2014 4158 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/273 Rady Gminy Mucharz z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 4159 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamienica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Sołectw Gminy Kamienica
2014 4160 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
2014 4161 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis
2014 4162 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Koszyce
2014 4163 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce.
2014 4164 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2014 4165 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4166 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 4167 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 4168 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 4169 2014-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stryszów
2014 4170 2014-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mucharz za 2013 rok
2014 4171 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/418 /2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 4172 2014-07-29 Informacja Informacja nr DRE-4110-23(7)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-24(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163Ł/13859/W/DRE/2014/ESz oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139Ł/13859/W/DRE/2014/ESz, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 4173 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2014 4174 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/161/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 października 2012 roku o podziale Gminy Bochnia na okręgi wyborcze
2014 4175 2014-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.26.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/325/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy z tytułu opłat za dostarczoną wodę osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – w całości
2014 4176 2014-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.27.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/326/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miasta i Gminy Szczawnica z tytułu zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokali stanowiących własność MiG osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – w całości
2014 4177 2014-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.25.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIIINZ/403/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/394/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, w części to jest w zakresie § 2 uchwały.
2014 4178 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4179 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4180 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.319.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4181 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV.327.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4182 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.349.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4183 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4184 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów.
2014 4185 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/242/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4186 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/244/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4187 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4188 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 4189 2014-07-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim
2014 4190 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/240/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4191 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4192 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 4193 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/314/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 4194 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 4195 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/332/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 maja 2014r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 4196 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4197 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4198 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4199 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4200 2014-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2013 r.
2014 4201 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4202 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4203 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4204 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4205 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4206 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LII/331/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek - sosna wejmutka.
2014 4207 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LII/334/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014