Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3005 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2014
2014 3006 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Limanowa na 2014 rok
2014 3007 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 3008 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2014
2014 3009 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2014
2014 3010 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok
2014 3011 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LIX.387.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2014 r.
2014 3012 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 3013 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3014 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDZETOWA NA 2014 ROK
2014 3015 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3016 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 3017 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3018 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3019 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3020 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 3021 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/362/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3022 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3023 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LI/819/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 3024 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/377/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych przy działaniach ratowniczych długotrwałych
2014 3025 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu
2014 3026 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 3027 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3028 2014-06-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 29 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 5/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 3029 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/548/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 3030 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/386/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2014 3031 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/556/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2014 3032 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją zadań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 3033 2014-06-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 30 maja 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 3034 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3035 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Bukowno.
2014 3036 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2014 3037 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/332/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie
2014 3038 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3039 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3040 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 3041 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/558/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2014 3042 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/563/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2014 3043 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/557/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg publicznych
2014 3044 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2014
2014 3045 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2014 3046 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/260/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej gminy
2014 3047 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLI/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3048 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2014 3049 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012 roku – Regulaminu „Gminnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja”
2014 3050 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
2014 3051 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2014 3052 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 3053 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 3054 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 3055 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 3056 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2014r. w sprawie sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2014 3057 2014-06-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2014 3058 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
2014 3059 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 3060 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolbromiu.
2014 3061 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu.
2014 3062 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/468/20014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
2014 3063 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2014 3064 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/368/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Dębno
2014 3065 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 1172/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3066 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/549/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miechów.
2014 3067 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/398/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 3068 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/401/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeszcze
2014 3069 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/384/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I Stopnia w Mikluszowicach.
2014 3070 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/378/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przedłużenia czasookresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 3071 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/283/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 3072 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 3073 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 21 maja 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziemicach w jedną instytucje kultury
2014 3074 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3075 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 3076 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości lub w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 3077 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 3078 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Chrzanowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
2014 3079 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/472/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 3080 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/473/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 3081 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/727/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 3082 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2014 3083 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2014 3084 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Makowie Podhalańskim
2014 3085 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szaflary na 2014 rok
2014 3086 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/228/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3087 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szaflary na 2014 rok
2014 3088 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/433/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 3089 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2014 rok
2014 3090 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3091 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/260 /14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3092 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3093 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI-357/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok
2014 3094 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2014
2014 3095 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3096 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3097 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym
2014 3098 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3099 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/820/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra
2014 3100 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/821/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2014 3101 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 3102 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-308/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce
2014 3103 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-307/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzacym jest Gmina Zembrzyce
2014 3104 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2014 3105 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 3106 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2014 3107 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
2014 3108 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 3109 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej
2014 3110 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIIN/457/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2014 3111 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA ROK 2014
2014 3112 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2014 3113 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/525/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/488/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2014 3114 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/441/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Podegrodziu i nadania mu statutu
2014 3115 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2014 3116 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/452/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 3117 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/449/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 3118 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2013 poz. 2300 ogłoszony w dniu 21 marca 2013 r.)
2014 3119 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2014-2018
2014 3120 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 3121 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borzęcin w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 3122 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2014 r.”
2014 3123 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 3124 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA, JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY uchwalonego Uchwałą Nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007 r. z późniejszymi zmianami
2014 3125 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2014 3126 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/488/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2014 3127 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/822/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017
2014 3128 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/400/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2014 3129 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr NR XLIII/248/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2014.
2014 3130 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2014 3131 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3132 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr L/361/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3133 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 3134 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/366/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3135 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 3136 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/491/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2014 3137 2014-06-09 Aneks Aneks nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2014 3138 2014-06-09 Aneks Aneks nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2014 3139 2014-06-09 Aneks Aneks nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2014 3140 2014-06-09 Aneks Aneks nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2014 3141 2014-06-09 Aneks Aneks nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2014 3142 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/146/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją zadań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 3143 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Targ
2014 3144 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Nowy Targ
2014 3145 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ostrowsko 16A, 16B, w obrębie dz. ew. nr: 236/3, 1236/5, 1236/7, 1236/8, 1237/2, 1237/4, 1237/5 i 1240/3 położonych w miejscowości Ostrowsko
2014 3146 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w południowo-wschodniej części wsi Łopuszna, w rejonie dz. ew. nr 926/16
2014 3147 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa ulic w miejscowości Łopuszna
2014 3148 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2014 3149 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Bolesław na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3150 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Dąbrowa Tarnowska (obszar miejski), na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3151 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Olesno, na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3152 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Szczucin (obszar miasto, wieś) na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3153 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2014 - 2019
2014 3154 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi pięcio i sześcioletnimi
2014 3155 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 190/41/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3156 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 191/44/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżecie
2014 3157 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 3158 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 3159 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2014 3160 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody oraz odbioru ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2014 3161 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie utraty mocy obowiązywania uchwały Nr XXI/166/2001 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach.
2014 3162 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/04 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Rzezawa
2014 3163 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do transportu zbiorowego na terenie Gminy Bochnia
2014 3164 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 3165 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
2014 3166 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia
2014 3167 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2014 3168 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2014 3169 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-439-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
2014 3170 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-440-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI-119-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.
2014 3171 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-444-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3172 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3173 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 3174 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3175 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim
2014 3176 2014-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2014 3177 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVI/449/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
2014 3178 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/478/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 3179 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/507/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3180 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/508/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności
2014 3181 2014-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr II/51/14 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2014 3182 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3183 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2012 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2014 3184 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2014 3185 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne
2014 3186 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/362/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3187 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/565/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 3188 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/566/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat
2014 3189 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/573/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu gminy Niepołomice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 3190 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/574/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 3191 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2014 3192 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/717/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na pracach konserwatorskich i zabiegach pielęgnacyjnych drzew oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew w obrębie pomnika przyrody "Las Chałubińskich"
2014 3193 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie wydatków
2014 3194 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3195 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/299/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w w budżecie na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/298/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2014 rok
2014 3196 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3197 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3198 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3199 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.19.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3200 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.11.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/231/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3201 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.12.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/232/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3202 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.13.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3203 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.14.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3204 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.15.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3205 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.16.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3206 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.17.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3207 2014-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.18.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice – w zakresie: 1) § 35 ust. 1 pkt 5 Załącznika do ww. uchwały, 2) § 35 ust. 4 Załącznika do ww. uchwały w zakresie słów „i 5”.
2014 3208 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Gdów
2014 3209 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 3210 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/665/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2014 3211 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LV/420/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3212 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Bobowej
2014 3213 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3214 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/627/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 3215 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/630/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi bocznej od ulicy Tarnowskiej w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu
2014 3216 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 3217 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/659/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2014 3218 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2014 3219 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3220 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3221 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014 Nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3222 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr L/308/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2014 3223 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr L/303/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 3224 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3225 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2014
2014 3226 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLII/441/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2014 3227 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLII/442/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 3228 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXVI.424.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Limanowa
2014 3229 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana
2014 3230 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 3231 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2014 3232 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/491/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
2014 3233 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/492/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 3234 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
2014 3235 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Lubień
2014 3236 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/392/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3237 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2014 3238 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LI/982/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 3239 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/628/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym
2014 3240 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.634.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 3241 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.635.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu parku gminnego o nazwie „Park Zdrojowy Baszta imienia Antoniego Jurczaka”
2014 3242 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/329/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, oraz wysokości cen za te usługi
2014 3243 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiejw Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3244 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/402/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3245 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/313/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 3246 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3247 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.644.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2014 3248 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.646.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna
2014 3249 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.643.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
2014 3250 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 3251 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3252 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3253 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody "Aleja Kasztanowcowa" w Minodze
2014 3254 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2014 3255 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2014 3256 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3257 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/26/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2014 3258 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2014 3259 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 3260 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/543/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 3261 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/510/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 3262 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/511/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kęty oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 3263 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/513/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 3264 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Powiatu Wadowickiego
2014 3265 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/403/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustanowienia, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 r „ Gminny program pomocy w zakresie dożywiania w gminie Zakliczyn na lata 2014- 2020„.
2014 3266 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/408/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3267 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/567/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3268 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2014-2016
2014 3269 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2014 3270 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. o warunkach udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego
2014 3271 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 3272 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3273 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/434/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach II Liceum Profilowanego
2014 3274 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLV/294/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 3275 2014-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/148/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2014 3276 2014-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2014 3277 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkól, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 3278 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII-369/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3279 2014-06-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2014 3280 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/506/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3281 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/542/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014.
2014 3282 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr 1179/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3283 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII-368/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-208/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2014 3284 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 3285 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 193/49/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3286 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 195/54/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3287 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV-286-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .
2014 3288 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej
2014 3289 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 1186/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3290 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych oraz w innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
2014 3291 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3292 2014-06-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Dąbrowskiego; Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 6 czerwca 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2014 3293 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 3294 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-347/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3295 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-351/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 3296 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII-370/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 3297 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/291/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 3298 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/263/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2014
2014 3299 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie:ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2014 3300 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 196/57/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3301 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 3302 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2014 3303 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Biskupice na 2014 rok
2014 3304 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2014
2014 3305 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3306 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3307 2014-06-18 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2014 3308 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 406/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3309 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 415/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 maja 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3310 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 421/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3311 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. Uuchwała Budżetowa Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2014
2014 3312 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3313 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3314 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3315 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV-390/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania
2014 3316 2014-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 10.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2014 3317 2014-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 11.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2014 3318 2014-06-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2014 3319 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3320 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 3321 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 3322 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
2014 3323 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku
2014 3324 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 3325 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/349/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 685/12 w Jankowej
2014 3326 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/747/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne
2014 3327 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/748/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2014 3328 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/749/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Piątkowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Piątkowej
2014 3329 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/750/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Chełmiec
2014 3330 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. 2012. 4091), dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL., 1.WZ.1, 1.Tz.1, 1.Tz.2
2014 3331 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/397/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 3332 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/399/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5 we wsi Sękowa
2014 3333 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Siepraw
2014 3334 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 2005K kategorii drogi powiatowej
2014 3335 2014-06-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 3336 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2014 3337 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kościelisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3338 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/355/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wojniczu
2014 3339 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Gminy Olesno z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olesno
2014 3340 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3341 2014-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/14 Wójta Gminy Łukowica z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukowicy
2014 3342 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3343 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3344 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3345 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII /390 /2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania Gimnazjum w Ołpinach imienia „księdza prałata Jana Ślęzaka”
2014 3346 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ołpinach imienia „księdza prałata Jana Ślęzaka”
2014 3347 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3348 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 3349 2014-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/14 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 12 czerwca 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 1/CHZ/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2014 3350 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 3351 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składowania deklaracji
2014 3352 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII/335/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2014 roku
2014 3353 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr L/304/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 3354 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/390/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3355 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/394/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3356 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3357 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3358 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2013 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 21 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2014 3359 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wydsokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
2014 3360 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 1189/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3361 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3362 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3363 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3364 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lisia Góra
2014 3365 2014-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 10 grudnia 2013r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2013
2014 3366 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LII/1023/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3367 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 3368 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 3369 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2014 3370 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/212/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3371 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3372 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/308/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3373 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LI/375/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3374 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3375 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3376 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/201/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2014r.
2014 3377 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w planowanych przychodach i wydatkach budżetu
2014 3378 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII/402/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3379 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3380 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 3381 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LVI/451/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2014 3382 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/326/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3383 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3384 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LVIII.329.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 3385 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 3386 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Libiąż oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 3387 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3388 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 3389 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3390 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2014 3391 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2014 3392 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3393 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr CIX/1644/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 3394 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr CIX/1660/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie nazwy węzła drogowego
2014 3395 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LV/337/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3396 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach
2014 3397 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wietrzychowice
2014 3398 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych.
2014 3399 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3400 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3401 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3402 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/517/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności
2014 3403 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3404 2014-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 3405 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3406 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/329/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3407 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3408 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3409 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3410 2014-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: oświęcimskiego i wadowickiego
2014 3411 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIV.408.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3412 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3413 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/403/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3414 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3415 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 3416 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3417 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3418 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3419 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3420 2014-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2014 3421 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr VIIINz/403/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/394/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2014 3422 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3423 2014-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.20.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności: - Zarządzenia nr 207/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Dużego Stawu” w widłach Dunajca i Popradu – w całości, - Zarządzenia nr 290/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 207/2013 r. z dnia 13 września 2013 r. – w całości.
2014 3424 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 3425 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 3426 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały Nr XXXII/298/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3427 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czorsztyn
2014 3428 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3429 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Maniowy
2014 3430 2014-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2014 3431 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Przeciszów
2014 3432 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 grudnia 2013 r. – Uchwała budżetowa Gminy Przeciszów na 2014 rok
2014 3433 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/295/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 3434 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian budzetu gminy Korzenna na rok 2014
2014 3435 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/350/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3436 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1583/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr XIX/244/2013 w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy
2014 3437 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II OSK 2968/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 505/13 w sprawie ze skargi Z. S. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013 r. nr XXXVIII/500/2013 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3438 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 75/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ze skarg P. Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i M. B. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. nr XXIV/314/11 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
2014 3439 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 368/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ze skarg M. L. -W. i I. K.-P. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. nr XLVI/568/08 w zakresie § 6 ust. 2, 3 i 4, § 7 oraz § 8 ust. 2 w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych
2014 3440 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 493/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ze skargi Z. W., T. W., S. W., R. W. i W.W. na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 grudnia 2005 r., Nr XXXVIII/328/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie
2014 3441 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 682/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2013r. w sprawie ze skargi T. S. M. w T. na uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012 r., nr XXVII/213/2012 w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3442 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 852/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r., Nr: XXXII/255/13 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2013 roku
2014 3443 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 885/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ze skarg M. K. i E. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nr XXXII.192.2012 w przedmiocie uchwalenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica- Zdrój (obszar 5) – Czarny Potok”
2014 3444 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 946/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 6-8, pkt 10-18, pkt 22-25, § 4 pkt 4-5, pkt 10-11, § 5, § 6, rozdz. 6 (§ 18- §19), § 21 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 31 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2014 3445 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1124/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego, A. D. i M. D. na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 lutego 2012 r., Nr XV/127/2012 w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wielka Wieś
2014 3446 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 96/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i § 3 załącznika do uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 kwietnia 2007 r. nr 42/VII/07 w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3447 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 198/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na §1 w zakresie słów „i niedziele” uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r. nr XXV/149/12 w przedmiocie zmiany uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
2014 3448 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 282/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2013r. w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego: I. na § 7 ust. 2 zdanie czwarte załącznika Nr 3 oraz pkt V załącznika Nr 1 pod nazwą „Inne opłaty” w zakresie lp. 4 - uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. Nr XXI/231/11 II. na § 1 pkt 2 zdanie czwarte i piąte - uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012r. Nr LX/848/12 III. na część załącznika uchwały tj. rozdziału VI „Inne opłaty” w zakresie lp. 4 - uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. Nr LXI/877/12 w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 3449 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 450/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 października 2008 r. Nr XXVI/196/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice.
2014 3450 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 731/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratura Rejonowego w Chrzanowie na pkt 7 załącznika do uchwały Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 października 2007 r.nr XIV/139/V/2007 w przedmiocie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebinia
2014 3451 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 844/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. nr 39/VII/2011 w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2014 3452 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 885/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. nr V/33/11 w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania
2014 3453 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1244/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ze skargi D. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 czerwca 2011 r. nr XI/66/2011 w przedmiocie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach
2014 3454 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1795/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 3 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2000 r. nr 15/2000 w przedmiocie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2014 3455 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1237/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi M. H. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. nr CXV/1554/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Wschód”
2014 3456 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3457 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3458 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/159/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 listopada 2004 r.
2014 3459 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn
2014 3460 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem jest Gmina Czorsztyn.
2014 3461 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3462 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze
2014 3463 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 3464 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2014 3465 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3466 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/301/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok.
2014 3467 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/303/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna.
2014 3468 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/304/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2014-2018.
2014 3469 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/305/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pleśna
2014 3470 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania przez Gminę Ryglice pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 3471 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.
2014 3472 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3473 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3474 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/306/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 3475 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość
2014 3476 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/493/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 3477 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2014 3478 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wymienionych pomieszczeń
2014 3479 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2014 3480 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2014 3481 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Czorsztyn udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2014 3482 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3483 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pcimiu
2014 3484 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LV)250)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 3485 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Gdów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2014 3486 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/414/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 3487 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/412/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo
2014 3488 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 1192/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3489 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 1195/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 3490 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze
2014 3491 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/409/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Urzędu Gminy Trzyciąż
2014 3492 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/549/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ulic na terenie sołectwa Piła Kościelecka
2014 3493 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1591/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej na uchwały Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2004 r. nr XIV/154/04 w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Żabno oraz z dnia 28 kwietnia 2006 r. nr XXXVIII/418/06 w przedmiocie zmiany uchwały Nr XIV/154/04 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Żabno
2014 3494 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/545/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2014 3495 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/547/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie obowiązku sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Trzebinia
2014 3496 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2014 3497 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/351/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3498 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/346/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2014 3499 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/347/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2014 3500 2014-06-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LIPINKI na rok 2014
2014 3501 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/542/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Trzebinia lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 3502 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/546/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 3503 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu
2014 3504 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2014 3505 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 3506 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVII/458/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3507 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 07 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Iwkowa za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 3508 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3509 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/277/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/260/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej gminy
2014 3510 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/275/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/256/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich