Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2490 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 2491 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2014 2492 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2493 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/324/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 2494 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/338/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2495 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 2496 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/469/2014 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu oraz wchodzących w jego skład obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych
2014 2497 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2014 2498 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie: likwidacji Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2014 2499 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Ekonomicznego, Technikum Gastronomicznego i Technikum Handlowego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2500 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego i Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2501 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2502 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2503 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2014 2504 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2014 2505 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego
2014 2506 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym
2014 2507 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2508 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa
2014 2509 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2014 2510 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr III/355/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2511 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczyciela doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach na terenie Gminy Gnojnik
2014 2512 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Gnojnik
2014 2513 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2014 roku.
2014 2514 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2515 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIII/693/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2014 2516 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIII/695/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów oraz określenia zasad obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 2517 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr CIII/1586/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2518 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2519 2014-05-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu nr 1/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.
2014 2520 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2521 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/17/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kępie.
2014 2522 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/20/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozłów
2014 2523 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI-421-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
2014 2524 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 2525 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/460/2014 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo w zachodniej części miasta Olkusza
2014 2526 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2527 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 58/7/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2528 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 8/1/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2529 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 16/2/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2530 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 30/5/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2531 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 32/5/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2532 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 38/5/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2533 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 40/5/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2534 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 20/3/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2535 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2536 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 77/10/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2537 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 64/8/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2538 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 67/9/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2539 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 89/11/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2540 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 182/14/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2541 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 183/18/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2542 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 184/21/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2543 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 185/26/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2544 2014-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2013
2014 2545 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr CIII/1580/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice”
2014 2546 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów
2014 2547 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 kwietnia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytro przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2014 r.
2014 2548 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/321/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej
2014 2549 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 2550 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/209/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2551 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica
2014 2552 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Łukowica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 2553 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/322/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Jabłonce-Matonogach wraz z odziałem przedszkolnym”
2014 2554 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2555 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2014 2556 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2014 2557 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2014 roku.
2014 2558 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych
2014 2559 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr CIII/1578/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”
2014 2560 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie
2014 2561 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 2562 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/118/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice, w części dotyczącej postanowień: - § 1 ust. 3 uchwały, - § 2 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 6 pkt 9 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 7 ust. 4 pkt 6 Załącznika Nr 1 do uchwały, - § 10 Załącznika Nr 1 do uchwały, - pkt 11 Załącznika Nr 2, w zakresie słów: „oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Tomice”
2014 2563 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/811/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko
2014 2564 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/801/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2014 2565 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/808/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna
2014 2566 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/809/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gręboszów
2014 2567 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/810/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sucha Beskidzka
2014 2568 2014-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Suskiego z dnia 28 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 2569 2014-05-07 Komunikat Komunikat nr 10/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2570 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2571 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2572 2014-05-07 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-66(12)/2013/2014/539/X/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2573 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2014 2574 2014-05-07 Zestawienie Zestawienie nr 7113/1/2014 Wójta Gminy Racławice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2014 2575 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/396/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Zabierzów
2014 2576 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/401/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 2577 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/402/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2014 2578 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin
2014 2579 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre
2014 2580 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe
2014 2581 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie
2014 2582 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole
2014 2583 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce
2014 2584 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce
2014 2585 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice
2014 2586 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska
2014 2587 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2588 2014-05-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-6(13)/2014/4336/VII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 2589 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska w całości
2014 2590 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 2591 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawiew określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2592 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych
2014 2593 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawi określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2014 2594 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014
2014 2595 2014-05-07 Aneks Aneks nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Suskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 2596 2014-05-07 Aneks Aneks nr 1 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego; Starosty Suskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanoiących własności Skarbu Państwa
2014 2597 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIIIi/290/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/289/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014r.
2014 2598 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2599 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2014.
2014 2600 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2014 2601 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/618/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 2602 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/619/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2014 2603 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/621/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Lwowską z osiedlem mieszkaniowym NIWA w Nowym Sączu
2014 2604 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/622/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - Miasto na prawach powiatu.
2014 2605 2014-05-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 maja 2014r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2606 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Stryszawa
2014 2607 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa nr 1 w Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów
2014 2608 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Jodłówka-Wałki w Gminie Tarnów
2014 2609 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi w Zbylitowskiej Górze w Gminie Tarnów
2014 2610 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/978/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2014 2611 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/979/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 2612 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/980/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2014 2613 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i  w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2014 2614 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skawinie i włączenia go do Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2014 2615 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/404/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 2616 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LII.392.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI.381.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 2617 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr CIII/1579/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kosocice”
2014 2618 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2014 roku
2014 2619 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.623.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”.
2014 2620 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.619.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy Św. Jana Pawła II obwodnicy miasta Muszyna
2014 2621 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 2622 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2014 roku
2014 2623 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna
2014 2624 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 36/XLII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko
2014 2625 2014-05-08 Informacja Informacja nr OKA-4110-20(17)/2013/2014/23038/CW, OKA-4110-21(17 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia koncesji na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Tauron Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
2014 2626 2014-05-08 Informacja Informacja nr OKA-4110-28,29,30(1)/2014/216/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach
2014 2627 2014-05-08 Informacja Informacja nr OKA-4210-20(6)/2014/23038/XI/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2014 2628 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/436/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2629 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 2630 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/424/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2631 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr CIII/1584/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014
2014 2632 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr CIII/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).
2014 2633 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-393-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2634 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-392-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2635 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 2636 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV-406-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2637 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 2638 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014.
2014 2639 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2014 2640 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania
2014 2641 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LI/981/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2014 2642 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska oraz regulaminu targowiska
2014 2643 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2644 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LXV.420.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019.
2014 2645 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-362/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIX-346/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku.
2014 2646 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne
2014 2647 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL-358/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne
2014 2648 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 159/18/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2649 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 98/13/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2650 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 101/13/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2651 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 103/13/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2652 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 106/14/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2653 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 111/14/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2654 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 150/17/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2655 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 153/17/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2656 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 156/18/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2657 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 2658 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni oraz likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bochni
2014 2659 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - trzyletniej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2014 2660 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przekształcenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2014 2661 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im.prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
2014 2662 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni
2014 2663 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2664 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2665 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/274/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 2666 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Gorlicach
2014 2667 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 521/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice
2014 2668 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 523/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz dla mostu na terenie Miasta Gorlice
2014 2669 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/439/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2670 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/442/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2014 2671 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Skała
2014 2672 2014-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 8 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2673 2014-05-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Gorlicach
2014 2674 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 527/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Jana Brzechwy
2014 2675 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2676 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 2677 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 404/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów
2014 2678 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2014.
2014 2679 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2680 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/319/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dębno na 2014 rok
2014 2681 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 1070/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2682 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 1077/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2683 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/375/13 Rady Miejskiej - Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2684 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2685 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2686 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów  z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2687 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2014
2014 2688 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/514/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2689 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.371.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2690 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2691 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2014 2692 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/522/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2693 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów  z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2694 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/498/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2695 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L.373.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2696 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr LI.385.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2697 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-431-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2698 2014-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2014 2699 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-422-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów
2014 2700 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-426-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Andrychów
2014 2701 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2702 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach
2014 2703 2014-05-12 Aneks Aneks nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha; Starosty Suskiego z dnia 10 marca 2014r. do porozumienia w sprawie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 2704 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
2014 2705 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr LII.395.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2706 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 2707 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2014 2708 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/500/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2709 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/506/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2710 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 117/15/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 2711 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 128/15/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2712 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2014 2713 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biały Dunajec
2014 2714 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2014 2715 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2716 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach
2014 2717 2014-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 maja 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2014 2718 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2719 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2720 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 178/4/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2721 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 179/8/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie
2014 2722 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 180/11/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2723 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 181/13/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie
2014 2724 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie
2014 2725 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2014 2726 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki
2014 2727 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 2728 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 2729 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XL/418/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 2730 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2014
2014 2731 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/18/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/128/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych, przedszloli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozłów
2014 2732 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/127/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów
2014 2733 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Lasowisko na ulicę Myśliwską w miejscowości Pielgrzymowice
2014 2734 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLII/285/2014 z dnia 24 marca 2014r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2735 2014-05-13 Porozumienie Porozumienie nr ORB.II.031.30.2014 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2014 2736 2014-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia teksu jednolitego uchwały Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy
2014 2737 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis
2014 2738 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/325/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2014
2014 2739 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2740 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 2741 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2742 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 2743 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2744 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2745 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2014 2746 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/ 294 /2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2747 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2748 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2749 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/460/20014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2014 - 2017
2014 2750 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 1144/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2751 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 369/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
2014 2752 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 372/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
2014 2753 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 373/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2754 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2014 2755 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2756 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 1154/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2757 2014-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 16 stycznia 2014r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 2758 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2014 2759 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2014 2760 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2014 2761 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 2762 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 2763 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2014 2764 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 741, działka Nr 1048, wieś Stróżna część działki Nr 47/2, działka Nr 284, wieś Wilczyska część działki Nr 589
2014 2765 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giebułtowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie
2014 2766 2014-05-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2014 2767 2014-05-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 13 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z 26 września 2013 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
2014 2768 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr CV/1609/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/1345/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku
2014 2769 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr CV/1602/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116
2014 2770 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr CV/1603/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie
2014 2771 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2014 2772 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/488/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2014 2773 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2014 2774 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2014 2775 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2014 2776 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/494/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2014 2777 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2014 2778 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/496/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2014 2779 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 2780 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Niedźwiedź
2014 2781 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2014 2782 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2783 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 14 maja 2014r. uchylające rozporządzenia nr nr 11/2013, 13/2013, 14/2013, 15/2013 i 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2784 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 14 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 15 listopada 2013 r.w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2785 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego
2014 2786 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/318/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego
2014 2787 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIII/398/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2788 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LI/310/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2789 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/315/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2790 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIII/317/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2791 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIV/335/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2792 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIV/326/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonka na lata 2014 – 2019
2014 2793 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa na 2014 r.
2014 2794 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI//353/2014 z dnia 31stycznia 2014 roku
2014 2795 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI//353/2014 z dnia 31stycznia 2014 roku
2014 2796 2014-05-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lutego 2014r. zawarte dnia 7 lutego 2014 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, zwaną w treści Porozumienia "Dyrektorem MOW NFZ", a Wojewodą Małopolskim, Panem Jerzym Millerem, zwanym w treści Porozumienia "Wojewodą", zwanymi dalej stronami
2014 2797 2014-05-16 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2014r. Aneks do porozumienia zawartego dnia 7 lutego 2014 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reptrezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barnarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Jerzym Millerem
2014 2798 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2799 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLI/508/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 2800 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2801 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/519/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 2802 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2803 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2804 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 2805 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2806 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Bogusza, Kamionka Wielka i Mszalnica
2014 2807 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 2808 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2014 2809 2014-05-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Łapanów; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji „Programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”.
2014 2810 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2811 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/337/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 2812 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/338/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2014
2014 2813 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2814 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2815 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/254 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie przysiółka Kiry, poza TPN
2014 2816 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/675/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2817 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/13 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 2818 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/222/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2014 r.
2014 2819 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLI/685/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2820 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/702/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2821 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/721/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2822 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/732/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2823 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/735/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chomranicach i Gimnazjum w Chomranicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Chomranicach
2014 2824 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2014 2825 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzących jest Gmina Moszczenica
2014 2826 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 3144, część działki Nr 3142, działka Nr 242 w Moszczenicy, działka Nr 301, część działki Nr 194 w Staszkówce
2014 2827 2014-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego
2014 2828 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr L/664/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2014.
2014 2829 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2014 2830 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2014 2831 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2014 2832 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2833 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej łączącej oczyszczalnię ścieków w Rabce-Zdroju z drogą krajową nr 28
2014 2834 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Bystra, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 2835 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/135/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXII/253/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osiek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2836 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/137/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XLI/307/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice - w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 3 uchwały
2014 2837 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/139/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/193/14 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - w części dotyczącej postanowienia załącznika do uchwały, w zakresie słów „Oświadczam, że jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą”.
2014 2838 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13” przyjętego Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005 r.)
2014 2839 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 2840 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr L.288.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Krynica-Zdrój na 2014 rok
2014 2841 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/546/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2842 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2843 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LIII.309.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2844 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2845 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 2846 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie wraz z sołectwem Chełm
2014 2847 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII-283/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zembrzyce
2014 2848 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII-282/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2849 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/136/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLIX/507/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 2850 2014-05-21 Komunikat Komunikat nr 12/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 2851 2014-05-21 Komunikat Komunikat nr 13/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2852 2014-05-21 Komunikat Komunikat nr 14/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2853 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2854 2014-05-21 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.25.2014 Starosty Wadowickiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie: Babica w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2014 2855 2014-05-21 Komunikat Komunikat nr 11/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 2856 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku
2014 2857 2014-05-21 Informacja Informacja nr 1 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2014 2858 2014-05-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2859 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2860 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr I/16/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2861 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2862 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 2863 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ)”
2014 2864 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2865 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 2866 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 2867 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 2868 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r.
2014 2869 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2014
2014 2870 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2871 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 1074/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2872 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 1081/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2873 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 1086/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2874 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 1092/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2875 2014-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2014 2876 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2014 2877 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2014 2878 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Grybów; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Miejskiej Grybów
2014 2879 2014-05-23 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2014 2880 2014-05-23 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Sulisławice, Boża Wola, Miechówka , Podlesice II, Łobzów położonych w Gminie Wolbrom
2014 2881 2014-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowosądeckiego ziemskiego i gorlickiego
2014 2882 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/273/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2014 2883 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/210/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach i nadania jej statutu
2014 2884 2014-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o wygaśnięciu mandatu Radnej oraz nieuzupełnianiu składu Rady Powiatu Suskiego
2014 2885 2014-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lutego 2014 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2886 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/206/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części ustaleń § 2
2014 2887 2014-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 19 maja 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2888 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/271/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 2889 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/270/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0049/XXVI/212/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2890 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2014
2014 2891 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XL/363/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2892 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jodłownik Nr XL/222/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
2014 2893 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2894 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 2895 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 2896 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2897 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2898 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2014 2899 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 2900 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1096/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2901 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1094/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2902 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2903 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1100/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2904 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1104/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2905 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1110/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2906 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1115/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2907 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1118/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2908 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1120/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2909 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1126/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2910 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1132/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2911 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2912 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2913 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1142/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2914 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1149/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2915 2014-05-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2014 2916 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 2917 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 2918 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2014 2919 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2920 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2921 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2922 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
2014 2923 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2924 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XVIII/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2014 2925 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2926 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2927 2014-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutów Jednostek Pomocniczych
2014 2928 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice
2014 2929 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 1165/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 2930 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2014
2014 2931 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XX/207/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 2932 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XX/208/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2014 2933 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 2934 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 2935 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 12/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 2936 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 1161/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2937 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 1158/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
2014 2938 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr CVI/1619/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10 w Krakowie i włączenia jej do Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2
2014 2939 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr CVI/1620/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłaty związanej z pobytem w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
2014 2940 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr CVI/1625/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej uchwałą nr XCVII/1317/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2014 2941 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr CVI/1631/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2014r. o zmianie uchwały Nr LXIV/937/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku oraz o uchyleniu uchwały Nr LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2014 2942 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 2943 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok
2014 2944 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok
2014 2945 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LI/286/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 2946 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 2947 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr L/383/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2948 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr X/55/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2014 rok nr IX/49/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
2014 2949 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/212/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Koszycach i nadania jej statutu
2014 2950 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2951 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/58/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2952 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek
2014 2953 2014-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2954 2014-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2955 2014-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2956 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/469/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2014
2014 2957 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/211/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce i nadania jej statutu
2014 2958 2014-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/14 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2014 2959 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 2960 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV-269/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 2961 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 2962 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 2963 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. Budżet Gminy Spytkowice na rok 2014
2014 2964 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 2965 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2966 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/922/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 2967 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2014 rok
2014 2968 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-340/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII-326/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2969 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-339/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2014 rok
2014 2970 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2971 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/225/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 2972 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2973 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2974 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2975 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/272/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
2014 2976 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/257/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2977 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/264/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Iwkowej.
2014 2978 2014-05-30 Ustawa Ustawa nr XL/261/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2014 2979 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/203/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2980 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/209/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
2014 2981 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/242/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 2982 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2014 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nawojowa lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2014 2983 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/232 /2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie.
2014 2984 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. w sprawie w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2014 2985 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2014 2986 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV.329.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego
2014 2987 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 2988 2014-05-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kalina-Lisiniec PLH120007
2014 2989 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/183/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2990 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/231/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2014 2991 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach do załatwiania spraw z zakresu dodatków energetycznych, będących we właściwości Wójta Gminy Słopnice oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2014 2992 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 2993 2014-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 28 maja 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2994 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/145/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/209/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej postanowień: Załącznika Nr 2 część C.1. Osoba fizyczna - w zakresie danych dotyczących: Nr telefonu i Adres e-mail oraz część C.2. Pozostałe podmioty - w zakresie danych dotyczących: Nr telefonu i Adres e-mail.
2014 2995 2014-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 maja 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice przeprowadzonych w dniu 11 maja 2014 r.
2014 2996 2014-05-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (gmina Myślenice)
2014 2997 2014-05-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany granic obwodu głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (gmian Chrzanów)
2014 2998 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza
2014 2999 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2014 r.
2014 3000 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec.
2014 3001 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2014 3002 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 3003 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 3004 2014-05-30 Protokół Protokół nr 1 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krakowie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego