Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 610 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 611 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/594/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2014
2014 612 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL-349/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2014 613 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV-262/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Zembrzyce na 2014 rok
2014 614 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie
2014 615 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 616 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 617 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 618 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 619 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2014 620 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/481/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 621 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 622 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 623 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania
2014 624 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 625 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/739/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
2014 626 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/741/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Budzów
2014 627 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/742/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Spytkowice
2014 628 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/743/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 roku
2014 629 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
2014 630 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 631 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/509/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 632 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/511/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 633 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/512/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 634 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/513/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Biecz w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.”
2014 635 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania straży gminnej
2014 636 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Koniuszy
2014 637 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2014 638 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 639 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 640 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 641 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 642 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Mistrzejowice zlokalizowanego w Krakowie
2014 643 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice
2014 644 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/356/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Dożywianie w Gminie Dobczyce” na lata 2014-2020
2014 645 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/357/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 646 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/354/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w obrębie Dziekanowice gm. Dobczyce
2014 647 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/378/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku
2014 648 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/379/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 649 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/287/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w gminie Nowy Wiśnicz
2014 650 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/285/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 651 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/286/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 652 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 653 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2014 654 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/384/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 655 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 656 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/258/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 657 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 658 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/262/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 659 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2014
2014 660 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 661 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na 2014 rok
2014 662 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 663 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(324)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania
2014 664 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(322)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2014 665 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(323)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 666 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 667 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 668 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 669 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII)221)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/212/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 670 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 671 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/515/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2014 672 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia.
2014 673 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 674 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 675 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/304/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania".
2014 676 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/477/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 677 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 678 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 679 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 680 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2014 681 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Miasta Mszana Dolna
2014 682 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 683 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 684 2014-02-04 Informacja Informacja nr 3/2014 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_4.0003- Kęty, z jednostki ewidencyjnej Kęty- miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2014 685 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2014 686 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OC-01.5510.02.02.2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2014r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2014 687 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 688 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020
2014 689 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 690 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 691 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 692 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 693 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 694 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 695 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2014 696 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2014
2014 697 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 698 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XIV/123/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2014 699 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 października 2012 r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2014 700 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 701 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 702 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/896/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2014 703 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/899/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku
2014 704 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/904/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych
2014 705 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/911/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy Rondo NIWA dla skrzyżowania o ruchu okrężnym położonego u zbiegu ulic: Powstańców Śląskich, Konopnickiej i Konarskiego w Oświęcimiu
2014 706 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/920/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Posiłek dla dzieci i uczniów"
2014 707 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 708 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 709 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. "Pomoc gminy miejskiej Grybów w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 710 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Sękowa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 711 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 712 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/903/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim.
2014 713 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/906/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XX/401/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012 r.
2014 714 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/907/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/501/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 715 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 716 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/918/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości stawek procentowych od nieuiszczonej części opłaty rozłożonej na raty.
2014 717 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/919/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2014 718 2014-02-05 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-69(9)/2013/2014/187/XIA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2014 719 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 720 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 721 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 722 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-341/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2014 723 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 724 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/305/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 725 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 726 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 727 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzemicach.
2014 728 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/514/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2014 729 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/516/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2014 730 2014-02-06 Informacja Informacja nr 1/2014 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2013 roku na terenie Gminy Wieliczka.
2014 731 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna
2014 732 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2014r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013
2014 733 2014-02-06 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2014 734 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”.
2014 735 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica
2014 736 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 737 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Ostrowsku oraz nadania statutu
2014 738 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 739 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim
2014 740 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2014 741 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wierzchosławice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 742 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 743 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wierzchosławice w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 744 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 745 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/275/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 746 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/277/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 747 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/278/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 748 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 749 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 750 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014 – 2020.
2014 751 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 752 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania
2014 753 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 754 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/292/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna w zakresie działek nr 484/8 oraz 485/1
2014 755 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/288/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" Nowego Wiśnicza w zakresie rozwiązań komunikacyjnych układu dróg wewnętrznych przewidzianych do obsługi wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2014 756 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/289/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 290/2
2014 757 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/290/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 211
2014 758 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/291/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 807 oraz części działki nr 806/1
2014 759 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/272/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieborowice
2014 760 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/264/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 761 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/266/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 762 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/267/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc gminy Michałowice w zakresie dożywiania”
2014 763 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/268/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie
2014 764 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w miejscowości Pielgrzymowice
2014 765 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Tuchów
2014 766 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 767 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr L/657/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 768 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr L/663/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2014 769 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 869/21, 869/22, 844/8 obr. 1 przy ul. Skotnickiej
2014 770 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 771 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/337/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Osłonowego Gminy Drwinia, z zakresu pomocy społecznej „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 772 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/338/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 773 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/370/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 774 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 775 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów
2014 776 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/395/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 777 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 778 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 779 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2014 roku.
2014 780 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2014 781 2014-02-06 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-1(7)/2014/443/XA/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Chełmek
2014 782 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXv/245/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 783 2014-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 784 2014-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 785 2014-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 lutego 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 786 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 787 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2014 788 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 494/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 789 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 495/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 790 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 496/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 791 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2014 792 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 793 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 794 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Pcim w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 795 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/336/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na to wsparcie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 796 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego
2014 797 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-384-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów
2014 798 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-388-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 799 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-389-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 800 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-391-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie
2014 801 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-390-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 802 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/381/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012 dotyczącej podziału Gminy Wielka Wieś na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 803 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/380/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2014 804 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/376/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 805 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/377/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wielka Wieś w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
2014 806 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 807 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/302/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 808 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/303/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 809 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”
2014 810 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2014 811 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 812 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 813 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Grybów
2014 814 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2014r.”
2014 815 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne
2014 816 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 817 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 818 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 819 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 820 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 821 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 822 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 823 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 824 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 825 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 826 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 827 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr L/299/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie nadania imienia „Bł. ks. Jerzego Popiełuszki” szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Jelnej
2014 828 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 829 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/457/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2014 830 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2014 831 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2014 832 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/669/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/392/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny – w części dot. załącznika nr 1 pozycja H
2014 833 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/670/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/393/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny – w części dot. załącznika nr 1 pozycja F
2014 834 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/671/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/394/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – w części dot. załącznika nr 1 pozycja J
2014 835 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/677/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 836 2014-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2014 837 2014-02-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2014r. o decyzji udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła dla EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
2014 838 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2014 839 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany
2014 840 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 841 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 842 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na terenie Gminy Grybów oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 843 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)
2014 844 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 845 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa
2014 846 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 847 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 848 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 849 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 850 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 851 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/289/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 852 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 853 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 854 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w zakresie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 855 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013 roku, w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 856 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
2014 857 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania dla osób objętych Programem Wspierania finansowego Gmin „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 858 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Zawoja w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 859 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 2114/1, 2115, 2117
2014 860 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr L/367/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 861 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr L/368/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 862 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXV/254/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 863 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 864 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 865 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 866 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 867 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 868 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice”
2014 869 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały Nr II/117/10 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice
2014 870 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasada udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla których organem prowadzącym jest Gmina Racławice.
2014 871 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 872 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 873 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 874 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku
2014 875 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 876 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 877 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/231/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 878 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
2014 879 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 880 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 881 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Starosty Gorlickiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2014 882 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 883 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 884 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 885 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 886 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna
2014 887 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 888 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pleśna
2014 889 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
2014 890 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
2014 891 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/230/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 892 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 893 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 894 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 895 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 896 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LI.300.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 897 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 898 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 899 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 900 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.572.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 901 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.573.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 902 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.574.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2014 903 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.575.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2014 904 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/394/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
2014 905 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/395/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 906 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/396/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 907 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 908 2014-02-11 Informacja Informacja Starosty Tarnowskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wojnicz, jednostka ewidencyjna Wojnicz-miasto, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2014 909 2014-02-11 Informacja Informacja Starosty Tarnowskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żabno, jednostka ewidencyjna Żabno-miasto, powiat tarnowski, województwo małopolskie
2014 910 2014-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2014 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2014 r.
2014 911 2014-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2014 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2014 r.
2014 912 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 913 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/513/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności)
2014 914 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie
2014 915 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/515/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 „Pomoc gminy Niepołomice w zakresie dożywiania”
2014 916 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/517/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/08 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Niepołomice.
2014 917 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.576.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 918 2014-02-11 Informacja Informacja nr I.2014 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2014 919 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/549/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2014 920 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu
2014 921 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2014 922 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim w Libiążu, przy ul. Rouvroy 10
2014 923 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych lokali użyteczności publicznej
2014 924 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4”
2014 925 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/382/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2014 926 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/378/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/204/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2014 927 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna.
2014 928 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 929 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borzęcin w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 930 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego.
2014 931 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2014 932 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/388/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki
2014 933 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LX.392.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 934 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowina Tatrzańska
2014 935 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2014 936 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 937 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/376/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 09 kwietnia 2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2014 938 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/305/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2014 roku
2014 939 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 940 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/324/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 941 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/336/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2007 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Skała
2014 942 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/325/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie stanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Skała w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 943 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 381/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych
2014 944 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 382/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 945 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 383/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 946 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 384/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2014 947 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 948 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia na lata 2014-2020 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
2014 949 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 950 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/407/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 951 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr L/360/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 952 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr L/359/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 953 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/511/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 954 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/512/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 955 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/513/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 956 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2014 957 2014-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu przeprowadzonych w dniu 9 lutego 2014 r.
2014 958 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/271/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego
2014 959 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/272/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 960 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój
2014 961 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/274/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 962 2014-02-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 963 2014-02-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 12 lutego 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 964 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/662/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane
2014 965 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/656/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 966 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/661/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” dla terenów drogi 2.KDL, procedowanego po wyroku NSA
2014 967 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/660/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/303/2012 Rady Miasta Zakopane w sprawie: wysokości minimalnych stawek z tytułu najmu-dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane, obowiązujących od 01.05.2012r oraz niektórych innych uchwał
2014 968 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom
2014 969 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane przez niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej na terenie Gminy Wolbrom
2014 970 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI.304.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2014 971 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nowe Brzesko, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 972 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 973 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 974 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 975 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 976 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr xxxiv/297/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
2014 977 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2014 - 2018.
2014 978 2014-02-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do realizacji całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2014 979 2014-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2014 980 2014-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej Statutu
2014 981 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/679/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2014 982 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2013
2014 983 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 984 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Zielonki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 985 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 986 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI/301/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 987 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 988 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2014 roku
2014 989 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. bł. Edmunda w Libiążu na rok 2014
2014 990 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego im. bł. Jana Pawła II w Chrzanowie na rok 2014
2014 991 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2014.
2014 992 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Gorlickiego z dnia 8 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 993 2014-02-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2014r. o decyzjach zmieniających koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu
2014 994 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XCVI/1442/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 995 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XCVI/1444/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla dzieci uczestniczących w imprezie charytatywnej pn. „Wielki Integracyjny Bal" oraz ich opiekunów
2014 996 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 997 2014-02-17 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Szczucin - miasto powiat dąbrowski, województwo małopolskie
2014 998 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których prowadzącym jest Gmina Klucze
2014 999 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1000 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1001 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1002 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna” położonej w sołectwie Kwaśniów Górny
2014 1003 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Nieporaz
2014 1004 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1005 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 r.w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1006 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1007 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mędrzechów oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1008 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1009 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1010 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/576/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2014 1011 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/610/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2014 1012 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/611/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2014 1013 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/614/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1014 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2014 1015 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/336/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 1016 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na terenie Gminy Andrychów
2014 1017 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska przy ulicy Wierch Rusiński
2014 1018 2014-02-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 1019 2014-02-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieliczce z dnia 12 lutego 2014r. uchylające Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieliczce z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1020 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku
2014 1021 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOGILANY NA ROK 2014
2014 1022 2014-02-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2014 1023 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/189/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2014 1024 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
2014 1025 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.286.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1026 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.287.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1027 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.288.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie” na lata 2014 – 2020
2014 1028 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.290.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie organizowania, prowadzenia i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Gminie Lipnica Murowana
2014 1029 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.294.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2014 1030 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr L/384/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/361/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1031 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów
2014 1032 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 1033 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/373/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1034 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/374/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Balice
2014 1035 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów
2014 1036 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2014 1037 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2014 1038 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 1039 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 1040 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1041 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/213/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1042 2014-02-18 Aneks Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2014 1043 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 1044 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2014 rok
2014 1045 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 rok
2014 1046 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 rok
2014 1047 2014-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach.
2014 1048 2014-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr TB.5510.1.2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2013 rok
2014 1049 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/40/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVIII/237/2013 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - w zakresie: -zamieszczonych w § 8 ust. 2 – słów: „ /…/ lub potrąceń”; -zastosowanego w nazwie danych o wydatkach z załącznika Nr 3 słowa: „/…/ bieżących”.
2014 1050 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 1051 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr l/353/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Biskupice na lata 2014 – 2017
2014 1052 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/212/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych a także zasad zwrotu wydatków z tym związanych
2014 1053 2014-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2014 1054 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Brzeskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 1055 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1056 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1057 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1058 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/14 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/202/13 Rady Gminy Olesno z dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 1059 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1060 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1061 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1062 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014
2014 1063 2014-02-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2014 1064 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020
2014 1065 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 16/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1066 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 18/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania’" na lata 2014 – 2020
2014 1067 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 1068 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko
2014 1069 2014-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 18 lutego 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1070 2014-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Grel” w Nowym Targu
2014 1071 2014-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej - studni S-1 „Baza” w Nowym Targu
2014 1072 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 8/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2014 1073 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytro
2014 1074 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1075 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 1076 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2014 1077 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1078 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radziemice
2014 1079 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/41/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXIV/480/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów - w części dotyczącej postanowień § 5 uchwały
2014 1080 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/42/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXIV/481/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji – w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 3 uchwały.
2014 1081 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/43/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXX/269/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice – w części obejmującej postanowienia § 1 pkt 8 ppkt 1, pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 12 ppkt 1 uchwały
2014 1082 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/44/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia, że Uchwała NR 0007/XXXIV/246/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, została podjęta z naruszeniem prawa
2014 1083 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/45/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia, że uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Proszowickiego została podjęta z naruszeniem prawa
2014 1084 2014-02-20 Porozumienie Porozumienie nr OR-o.031.1.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie zlecenia przez Miasto Oświęcim, Gminie Miasta Jaworzna realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2014 1085 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-264-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2014 1086 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-262-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1087 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-263-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2014 1088 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy
2014 1089 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1090 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1091 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1092 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1093 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1094 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 1095 2014-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 1096 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/408/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1097 2014-02-20 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2014 1098 2014-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2014r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1099 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 3/II/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2014 1100 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/318/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 roku
2014 1101 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 1102 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 1103 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 279/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsi Bilsko i Łososina Dolna
2014 1104 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Białawoda, Łososina Dolna, Michalczowa, Skrzętla-Rojówka, Stańkowa, Świdnik, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Zawadka i Znamirowice
2014 1105 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 1106 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 1107 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014
2014 1108 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014
2014 1109 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1110 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1111 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 1112 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2014 1113 2014-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Miechowskiego
2014 1114 2014-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Klucze z dnia 10 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 położonych na obszarze Gminy Klucze
2014 1115 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/301/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/277/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16.10.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
2014 1116 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakliczyn
2014 1117 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 1118 2014-02-21 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 lutego 2014r. do porozumienia SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2014 1119 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-259-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1120 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-260-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznanianieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1121 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-261-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1122 2014-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2014 1123 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1124 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1125 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza
2014 1126 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1127 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2014
2014 1128 2014-02-21 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.11.2014 Starosty Wadowickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2014 1129 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1130 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej
2014 1131 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020 na terenie Gminy Łososina Dolna oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 1132 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1133 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 284/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2014 roku”
2014 1134 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik
2014 1135 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/403/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce
2014 1136 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/404/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” w Bochni
2014 1137 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1138 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz ustalenia kryterium uprawniającego do przyznania tych samych świadczeń w ramach zadania własnego gminy
2014 1139 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów
2014 1140 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 1141 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1142 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr KI-62-14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXII/293/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji - w części dotyczącej postanowień § 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 2, a także § 5 i § 10 w zakresie słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku”
2014 1143 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1144 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych kolejowych liniach komunikacyjnych w Województwie Małopolskim i Śląskim
2014 1145 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZKO.5510.1.1.2014.AR4 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 1146 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów
2014 1147 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/321/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1148 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/323/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1149 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/325/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1150 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/326/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1151 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
2014 1152 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 2/II/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2014 1153 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 1154 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2014 1155 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/14 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014.
2014 1156 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/14 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014
2014 1157 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminy Siepraw
2014 1158 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1159 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Siepraw pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
2014 1160 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1161 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1162 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2014 1163 2014-02-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK)
2014 1164 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany
2014 1165 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/456/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2014 1166 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/457/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1167 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2014 1168 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/441/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2014 1169 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie miasta Miechów"
2014 1170 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/505/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1171 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/506/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1172 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/507/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1173 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Osłonowego Gminy Żabno, z zakresu pomocy społecznej na lata 2014-2020 "Pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno w placówkach oświatowych"
2014 1174 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/438/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1175 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/439/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2014 1176 2014-02-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła BOLTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie
2014 1177 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Myślenickiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2014 roku
2014 1178 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Myślenickiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2014 roku
2014 1179 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”
2014 1180 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1181 2014-02-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2014 1182 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1183 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/458/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2014 1184 2014-02-26 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 21 lutego 2014r. Informacja Burmistrza Makowa Podhalańskiego zawierająca zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013, położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański - sporządzona na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
2014 1185 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2014 1186 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2012 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1187 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1188 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1189 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Lisia Góra na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1190 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1191 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/311/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 1192 2014-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2014 1193 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/305/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2014 1194 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/306/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2014 1195 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2014 1196 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/340/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1197 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1198 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Korzenna w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1199 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/343/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014- 2016 w Gminie Korzenna”
2014 1200 2014-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kwiatonowice w jednostce ewidencyjnej Gorlice
2014 1201 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1202 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1448/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie nazwy ronda
2014 1203 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
2014 1204 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1464/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn. zm.).
2014 1205 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1466/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie połączenia niektórych filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie dokonania zmian w statutach Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
2014 1206 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1467/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1407/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa, wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa i wzoru umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska
2014 1207 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1468/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”
2014 1208 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1469/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej ( z późn. zm.).
2014 1209 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1470/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).
2014 1210 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1451/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska - Zawiła”
2014 1211 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XCVII/1452/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Czyżówka”
2014 1212 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10 Starosty Gorlickiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”
2014 1213 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu   Szkolno - Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich
2014 1214 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 1215 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 1216 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2014 1217 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2014 1218 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Słopnice na rok 2014
2014 1219 2014-02-27 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2014 1220 2014-02-27 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007)
2014 1221 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2014 1222 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 1223 2014-02-27 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2014 1224 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego; Starosty Limanowskiego z dnia 9 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 1225 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2014 rok
2014 1226 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na 2014 rok
2014 1227 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 1228 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2014 1229 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2014
2014 1230 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 1231 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1232 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka, nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2014 1233 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2014 roku
2014 1234 2014-02-27 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Przeciszów (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2014 1235 2014-02-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 1236 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 392/175/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2014 1237 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/324/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2014 1238 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/326/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 1239 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI.538.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1240 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014
2014 1241 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2014 1242 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2014
2014 1243 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Osiek na rok 2014
2014 1244 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2014 1245 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/498/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. Budżet Gminy Biecz na rok 2014
2014 1246 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/501/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2014 1247 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/527/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2014 1248 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 1249 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 1250 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych
2014 1251 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1252 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2014 1253 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/9/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1254 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1255 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2014 roku
2014 1256 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/277/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj na rok 2014”.
2014 1257 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/278/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2014 - 2020 „Pomoc Gminy Kłaj w zakresie dożywiania"
2014 1258 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin objętych programem osłonowym na lata 2014-2020 „Pomoc gminy Kłaj w zakresie dożywiania”
2014 1259 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 1260 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2014 1261 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 1262 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1263 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 1264 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik
2014 1265 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2014 1266 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2014 1267 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2014 1268 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę na rok 2014
2014 1269 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
2014 1270 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2014 1271 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2014
2014 1272 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII.314.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2014 1273 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL.298.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2014 1274 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI.307.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2014 1275 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII.313.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok
2014 1276 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 1277 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 1278 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 1279 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Bocheńskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni
2014 1280 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Bocheńskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 1281 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Czchów w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1282 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1283 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1284 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Czchów
2014 1285 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2014 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4
2014 1286 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2014 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136
2014 1287 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2014 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie, ul. Długa 1
2014 1288 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2014 Starosty Nowotarskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka "Pokój i Dobro" im. Heleny Bułharowskiej w Szaflarach, ul. Polna 7
2014 1289 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2014
2014 1290 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2014