Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 6922 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-1/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 6923 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 6924 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 1377/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6925 2014-12-01 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2014 6926 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr LVI/1100/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 6927 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 6928 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działek Nr 290/1, 291/1, 292/5, 285/5, 286/8
2014 6929 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Ropica Polska działka Nr 177/5
2014 6930 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 157, 158/1, 158/2, 158/4, 159, 160/3, 160/6, 973
2014 6931 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działek Nr 1500/7, 1500/6, 1500/4, 1497, 1496/2, 1496/1, 1494, 1493, 1492, 1489/3, 1489/2, 1489/1, 1488/1, 1487/2, 1487/1, 2250/1 (2250/14 po nowym podziale)
2014 6932 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 6933 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 6934 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 6935 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego.
2014 6936 2014-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 6937 2014-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 6938 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 216/130/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6939 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 219/142/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6940 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 217/132/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6941 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 216/129/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 215/127/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 6942 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr 218/137/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6943 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr LI/400/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 337/19, 337/20, 337/39, 337/40, 337/41, 337/42 oraz część dz. ew. nr 6655/3, położone w miejscowości Białka Tatrzańska
2014 6944 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w uchwale nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
2014 6945 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/263/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2014 6946 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r.
2014 6947 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LI/265/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6948 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 6949 2014-12-02 Komunikat Komunikat Nr 23/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 6950 2014-12-02 Komunikat Komunikat Nr 24/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 6951 2014-12-02 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-21(14)/2014/285/XI/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2014 6952 2014-12-02 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-27(12)/2014/21725/II/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu
2014 6953 2014-12-02 Komunikat Komunikat Nr 25/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2014 6954 2014-12-02 Komunikat Komunikat Nr 26/14 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2014 6955 2014-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
2014 6956 2014-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
2014 6957 2014-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2014r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
2014 6958 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 6959 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LXIV.367.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 6960 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LXIV.368.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII.214.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 6961 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 6962 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr LIII-426/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobra
2014 6963 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 6964 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2011 r z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 6965 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 6966 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2014 6967 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/9/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 6968 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/5/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie oniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 6969 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6970 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/7/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 6971 2014-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu
2014 6972 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/546/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezna
2014 6973 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/547/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chochorowice
2014 6974 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/548/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długołęka - Świerkla
2014 6975 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/549/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostwica
2014 6976 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/550/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Juraszowa
2014 6977 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/551/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokra Wieś
2014 6978 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/552/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Naszacowice
2014 6979 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/553/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszana
2014 6980 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/554/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszanka
2014 6981 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/555/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podegrodzie
2014 6982 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/556/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podrzecze
2014 6983 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/557/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi
2014 6984 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/558/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stadła
2014 6985 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr LV/598/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna
2014 6986 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXIV/259/14 z dnia 14 sierpnia 2014r.
2014 6987 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/336/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2014 6988 2014-12-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 11/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 6989 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych
2014 6990 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6991 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6992 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6993 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6994 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6995 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6996 2014-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 6997 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczurowej przy ulicy Lwowskiej
2014 6998 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/14 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania
2014 6999 2014-12-05 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. do porozumienia Nr SON.031.71.2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 7000 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2014 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Myślenickiego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w miejscowości Stróża przy drodze powiatowej nr K1689 Budzów-Trzebunia-Stróża od cmentarza w Stróży w kierunku Trzebuni.
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2014 7002 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.14.2014 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2014r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2014 7003 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2014 7004 2014-12-05 Aneks Aneks Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2014r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.328.2014 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie , środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2014 7005 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2014 7006 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Wilamowic z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia wspólnej numaracji porządkowej budynków na nieruchomościach położonych w Jawiszowicach w Gminie Brzeszcze
2014 7007 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr WP-SO.IOS.273.242.2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2014 7008 2014-12-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 7 marca 2014r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2013 ROK
2014 7009 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2015.
2014 7010 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2015.
2014 7011 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2014 7012 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2014 7013 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych
2014 7014 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/433/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu
2014 7015 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa - Etap I
2014 7016 2014-12-05 Aneks Aneks Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2014r. do porozumienia nr WP-SO.IOS.273.328.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2014 7017 2014-12-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XXIX/182/2014 Wójta Gminy Racławice z dnia 23 maja 2014r. z wykonania budżetu Gminy RACŁAWICE za 2013 rok
2014 7018 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 7019 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-3/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7020 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-4/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2014 7021 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-5/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Brzeskiego
2014 7022 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-6/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7023 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-7/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Bocheńskiego
2014 7024 2014-12-08 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniającyc do Rady Miejskiej w Libiążu
2014 7025 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/295/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XXXIX/57/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, w części dotyczącej postanowień § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 8 uchwały
2014 7026 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LX/ 455 /2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2015 r.
2014 7027 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LX/458/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 7028 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LIX/439/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 7029 2014-12-08 Informacja Informacja Nr OKR-4110-31(2)/2014/1202/JM, OKR-4110-32(2)/2014/1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie podmiotu ubiegającego sie o koncesję
2014 7030 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/297/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Olesno oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Olesno
2014 7031 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2014 7032 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/429/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Sękowa przez inne niż Gmina Sękowa osoby prawne lub fizyczne oraz ustalania trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 7033 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7034 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7035 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 7036 2014-12-08 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowegow zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2014 7037 2014-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2014 7038 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII292/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 7039 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr KI-411/302/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr L/448/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy
2014 7040 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7041 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 7042 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 7043 2014-12-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 11/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7044 2014-12-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 23/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7045 2014-12-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 24/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7046 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 7047 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pcim
2014 7048 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 7049 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 7050 2014-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 7051 2014-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2014 7052 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/1132/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7053 2014-12-09 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-46(8)/2014/1262/XIII/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła EDF Polska S.A. Oddział nr 1 z siedzibą w Krakowie
2014 7054 2014-12-09 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Bochni z dnia 23 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wyników Referendum Gminnego w sprawie budowy parkingu podziemnego na Placu Gen. Leopolda Okulickiego w Bochni zarządzonego na 23 listopada 2014 r.
2014 7055 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2014 7056 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7057 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/402/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7058 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 7059 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX/276/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7060 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/302/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 7061 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/711/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 7062 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/368/14 Rady Gminy Łużna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7063 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/451/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 7064 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7065 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7066 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/201 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7067 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XL/234/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2014r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7068 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/238/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7069 2014-12-10 Aneks Aneks Nr 2 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 października 2014r. do porozumienia zawartego dnia 7 lutego 2014 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Jerzym Millerem
2014 7070 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-8/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szerzyny
2014 7071 2014-12-10 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-40(9)/2014/215/XIII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2014 7072 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7073 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice
2014 7074 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 7075 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr I/9/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7076 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7077 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2014 7078 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2014 7079 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 7080 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/391/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
2014 7081 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 7082 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7083 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7084 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty tragowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2014 7085 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 7086 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 7087 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 7088 2014-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.43.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr XLIX/433/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu – w całości
2014 7089 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7090 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7091 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7092 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7093 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7094 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7095 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7096 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7097 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr L.381.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok Nr XLII.313.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 7098 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/432/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 7099 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LIII-424/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 7100 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 7101 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LX/453/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 7102 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LIX/441/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 7103 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 7104 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice
2014 7105 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko - 4".
2014 7106 2014-12-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2014 7107 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7108 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 7109 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 7110 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 7111 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa odcinka DW 956 Biertowice- Zembrzyce od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070 polegający na: budowie chodnika lewostronnego (od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070), kanalizacji deszczowej (w km 0+118,60 do km 0+192,20 odc. 070 oraz w km 0+083,34 do km 0+093,44 odc. 070), remoncie zjazdu publicznego, remoncie zjazdu indywidualnego oraz budowie umocowania skarpy nasypu drogowego ( w km 0+149,5 do km 0+167,5 odc. 070) w m. Sułkowice”
2014 7112 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 966 Wieliczka- Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi - strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie”
2014 7113 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/237/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2014 7114 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 7115 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław (pow. olkuski)
2014 7116 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny
2014 7117 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach
2014 7118 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu
2014 7119 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach
2014 7120 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/891/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925
2014 7121 2014-12-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 2 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 sierpnia 2014r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
2014 7122 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr 501/228/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 7123 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 7124 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7125 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Niedźwiedź taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w 2015 r.
2014 7126 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2014 7127 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7128 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015
2014 7129 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7130 2014-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.46.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr CXXI/1903/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. – zapisu § 1 ust. 2 pkt 6 w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie pkt 3 załącznika ppkt 3.2.1 lit. d), a konkretnie jego części, tj. w zakresie słów: „zawartej w formie aktu notarialnego”.
2014 7131 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 7132 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 7133 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 7134 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2015 r.
2014 7135 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2015
2014 7136 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/283/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 7137 2014-12-12 Informacja Informacja Nr OKA-4110-55(15)/2014/24238/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 7138 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7139 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych
2014 7140 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 7141 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr LXXIV.477.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 7142 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 7143 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7144 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.5.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 7145 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.7.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 7146 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.9.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2014 7147 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 7148 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015.
2014 7149 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II-4-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 7150 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006
2014 7151 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037
2014 7152 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 7153 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-6/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7154 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-7/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Bocheńskiego
2014 7155 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2014 7156 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2014 7157 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2015 roku
2014 7158 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7159 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II / 15 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 7160 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 7161 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 7162 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 7163 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-3/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7164 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-4/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego
2014 7165 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-5/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Brzeskiego
2014 7166 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7167 2014-12-15 Informacja Informacja Nr 1/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku
2014 7168 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr 2/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin na 2014 rok
2014 7169 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr 9/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na rok 2014 r.
2014 7170 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa- miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki Nr 15
2014 7171 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 7172 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 7173 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 7174 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 7175 2014-12-15 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 1 i 4 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta, 19, 20, 21, 22 i 23 jednostki ewidencyjnej Krowodrza oraz 90, 91 i 92 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Kraków województwa małopolskiego
2014 7176 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-1/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7177 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-2/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Tarnowskiego
2014 7178 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr LXXI.463.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 17 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014r.
2014 7179 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/354/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2014 7180 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/549/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2017
2014 7181 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kamionka Wielka na lata 2014 - 2017
2014 7182 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2014 7183 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy Gorlice
2014 7184 2014-12-16 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2014 7185 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 7186 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7187 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7188 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7189 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7190 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7191 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7192 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7193 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7194 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7195 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określneinia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7196 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 7197 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2014 7198 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 7199 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tary za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7200 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łososina Dolna za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2014 7201 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej wprowadzającej zwolnienia od podatku rolnego
2014 7202 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 7203 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/241/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 7204 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015 r.
2014 7205 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 7206 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 7207 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XLII/242/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 13 listopada 2014 r.
2014 7208 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7209 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7210 2014-12-16 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2014r. w sparwie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach okreslonych w porozumieniu
2014 7211 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2014 7212 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2014 7213 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 7214 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 7215 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok
2014 7216 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015”
2014 7217 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/314/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr LI/434/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – w zakresie § 1 pkt 3.
2014 7218 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/315/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej NR XLVIII/392/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 7219 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/316/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XLVIII/366/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne, w części dotyczącej: - § 4 ust. 5-7 załącznika Nr 1, - punktu 5 oświadczeń zawartych w załączniku do załącznika Nr 1.
2014 7220 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr KI-411/317/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – w części obejmującej następujące postanowienia załącznika Nr 1 do uchwały: w kwocie 1.864,00 zł, w kwocie 2.296,00 zł, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 38 ton, określoną w kwocie 1.088,00 zł,
2014 7221 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2014 7222 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 7223 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2014 7224 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziemice.
2014 7225 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica
2014 7226 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7227 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica
2014 7228 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2015.
2014 7229 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7230 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 7231 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 7232 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7233 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
2014 7234 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2014 7235 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 7236 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2014 7237 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 20 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2014 7238 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 17 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2015 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 7239 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 21 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny.
2014 7240 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 19 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2015.
2014 7241 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 18 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2015 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2014 7242 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/464/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 7243 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr 1266/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2014 roku
2014 7244 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 7245 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr I.5.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 7246 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2014 7247 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/ 14/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/405/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji /opublikowanej w Dz.Urz. Woj.Małopolskiego poz. 6730 z dnia 24.11.2014r./
2014 7248 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im. Michaliny Ćwiżewiczowej
2014 7249 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 7250 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 7251 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 7252 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 7253 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7254 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7255 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7256 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu
2014 7257 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 7258 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku
2014 7259 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7260 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 7261 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7262 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 7263 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi Małoszów - Częstoszowice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7264 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXXVI/315/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi małoszów - Częstoszowice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7265 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.5.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi Małoszów – Częstoszowice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, w części - tj. w zakresie § 3
2014 7266 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7267 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7268 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 7269 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 7270 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 7271 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7272 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 7273 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 grudnia 2014r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7274 2014-12-18 Informacja Informacja Nr OKA-4210-73(6)/2014/24238/I/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Tameh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 7275 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 7276 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7277 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr KI 411/265/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Wadowickiego, w części dotyczącej postanowień: - § 6 ust. 2 w zakresie słów: „której ramowy wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”, - § 7, - Załącznika Nr 2 do Uchwały.
2014 7278 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/28/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 7279 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 7280 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina
2014 7281 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łapsze Niżne
2014 7282 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grybowie
2014 7283 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowy Targ
2014 7284 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2014 7285 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skawinie
2014 7286 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uście Gorlickie
2014 7287 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Zakopane
2014 7288 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zembrzyce
2014 7289 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
2014 7290 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 634/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7291 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 591/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7292 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 593/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7293 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 595/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7294 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 598/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7295 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 602/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7296 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 604/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7297 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 606/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7298 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 608/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7299 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 612/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7300 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 614/52/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie sprostowania uchwały nr 549/50/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14.11.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7301 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 618/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7302 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 620/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7303 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 622/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7304 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 626/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7305 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 628/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7306 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 630/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7307 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 632/53/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7308 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 665/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7309 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 639/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7310 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 643/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7311 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 647/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7312 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 649/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7313 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 651/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7314 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 653/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7315 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 657/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7316 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 659/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7317 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr 662/54/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7318 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Odkrywkowej Piaskowca „Dąbrowa II” w Dąbrowej i Kurowie
2014 7319 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Liszki
2014 7320 2014-12-19 Informacja Informacja Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 002 do 012 w Jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz.
2014 7321 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2014 7322 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 7323 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7324 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7325 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/222/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
2014 7326 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7327 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7328 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7329 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7330 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian budzetu gminy Korzenna
2014 7331 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 7332 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny
2014 7333 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2015 roku
2014 7334 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 7335 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7336 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze sceny widowiskowej w Miłkowej
2014 7337 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 7338 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 7339 2014-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7340 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 7341 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 7342 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2014 7343 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/425/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa
2014 7344 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
2014 7345 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2014 7346 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2015
2014 7347 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Januszowice
2014 7348 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
2014 7349 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 7350 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 7351 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr IV/50/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
2014 7352 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr IV/58/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum”
2014 7353 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.5.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7354 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.6.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7355 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 7356 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19 grudnia 2014r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 7357 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 7358 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014.
2014 7359 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III)6)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 7360 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III)11)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 7361 2014-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 25/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7362 2014-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 24 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7363 2014-12-29 Informacja Informacja Nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 001 i 002 w jednostce ewidencyjnej miasto Grybów, powiat Nowosądecki, województwo małopolskie.
2014 7364 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie Nr DTA-772-9/14 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisia Góra
2014 7365 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 7366 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA NA ROK 2015
2014 7367 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.13.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 styczeń 2015 r. do 31 grudzień 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 7368 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.15.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7369 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.16.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 7370 2014-12-29 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 7371 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7372 2014-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2014 7373 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr 26/II/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2015 roku.
2014 7374 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 7375 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7376 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 7377 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 7378 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 7379 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/11/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 7380 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/14/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2015
2014 7381 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 7382 2014-12-30 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych: Wrzępia, Rudy Rysie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
2014 7383 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2014 7384 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015
2014 7385 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II.17.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2014 7386 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 7387 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Zabierzów żłobki i kluby dziecięce
2014 7388 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7389 2014-12-30 Informacja Informacja Nr OKR-4110-31(12)/2014/1202/JM, OKR-4110-32(12)/2014 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 grudnia 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Rafinerii Trzebinia S.A. z siedzibą w Trzebini
2014 7390 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 93/II/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7391 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/27/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2014 7392 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/29/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2015.
2014 7393 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 610/52/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7394 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 670/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7395 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 673/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7396 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 675/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7397 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 677/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7398 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 679/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7399 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 684/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 7400 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 685/55/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7401 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 692/56/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7402 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 696/56/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 7403 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na rok 2014 rok Nr XXXIV/2011/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 7404 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 7405 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Na Szlaku” w Sterkowcu.
2014 7406 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7407 2014-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 23 grudnia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2014 7408 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7409 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015
2014 7410 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego.
2014 7411 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014r.
2014 7412 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr VII/8/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2014
2014 7413 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7414 2014-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 7415 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi Książ Wielki- Pod Sobote do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7416 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I. 1610.2.21.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 7417 2014-12-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OSO.1610.2.22.2014 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 7418 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 7419 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2014 7420 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 7421 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice.
2014 7422 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 7423 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr II/8/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2014 7424 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 7425 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 7426 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 7427 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 7428 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 7429 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 7430 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 r.
2014 7431 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 7432 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 7433 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 7434 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/25/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.