Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 6053 2014-11-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 6054 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/270/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę
2014 6055 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 6056 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6057 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/566/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/458/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2014 6058 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/362/14 Rady Gminy Łużna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6059 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/365/14 Rady Gminy Łużna z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6060 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6061 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/381/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 6062 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/36/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 6063 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/448/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 6064 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6065 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/326/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działających na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6066 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6067 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr L/398/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 6068 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr L/399/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska.
2014 6069 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zmianami) na rok 2015.
2014 6070 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchów.
2014 6071 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/401/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2015 na obszarze Gminy Tuchów.
2014 6072 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6073 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 6074 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 6075 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/340/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Wolbromiu.
2014 6076 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/388/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2015 r.
2014 6077 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 6078 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6079 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach
2014 6080 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach
2014 6081 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce
2014 6082 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/458/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2014 6083 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/463/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6084 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/464/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2014 6085 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/465/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6086 2014-11-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2014 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2013 rok
2014 6087 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”
2014 6088 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa
2014 6089 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Grodkowice-1"
2014 6090 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężkowice
2014 6091 2014-11-04 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie wykonania aktywnego znaku D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów – Ryglice –Żurowa – Ołpiny w miejscowości Skrzyszów.
2014 6092 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania
2014 6093 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 6094 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/396/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 6095 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/398/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 6096 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/397/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 6097 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L IV/404/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2014 6098 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV / 401 / 14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie
2014 6099 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L IV/403/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2014 6100 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 6101 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/290/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. że Uchwała NR LIX/471/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została podjęta z naruszeniem prawa
2014 6102 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-284/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLIV/473/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w części obejmującej zapisy zawarte w poz. C pkt 21 lit. b wzoru deklaracji ustalonego w załączniku nr 1 do uchwały
2014 6103 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 6104 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 6105 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/365/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015
2014 6106 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/589/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 6107 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/320/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 6108 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/418/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 6109 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/425/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 6110 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/416/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2015 r.
2014 6111 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/417/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 r.
2014 6112 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2014r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2014 6113 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/334/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2014.
2014 6114 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 6115 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2014 6116 2014-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2014r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2014 6117 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie
2014 6118 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszaru „Targowisko-6”
2014 6119 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/600/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w gminie Trzebinia
2014 6120 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/269/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. orzeczenie, że uchwała Nr XLIV/348/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz terminów i miejscu składnia deklaracji - została podjęta z naruszeniem prawa.
2014 6121 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/263/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w okresie od lipca do grudnia 2014 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ w części obejmującej słowa „od lipca” w tytule uchwały, „począwszy od miesiąca lipca,” w § 2 pkt 3 uchwały oraz słów „z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.” w § 7 uchwały
2014 6122 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr KI-411/282/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 października 2014r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/250/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice
2014 6123 2014-11-04 Porozumienie Porozumienie Nr PZE/20/R/2014 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Pszczyny z dnia 22 października 2014r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
2014 6124 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/600/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 6125 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem
2014 6126 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25.10.2006 r. dotyczącej ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice
2014 6127 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVLI/326/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Targowisko-7"
2014 6128 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/453/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 6129 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/601/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w sołectwie Młoszowa
2014 6130 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LII/399/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 6131 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LII/400/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów
2014 6132 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/451/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 6133 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/449/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 6134 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LXI/381/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 6135 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów
2014 6136 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2014 6137 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2014 6138 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 6139 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 6140 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/364/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 6141 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw
2014 6142 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 6143 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/326/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów
2014 6144 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/329/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014 
2014 6145 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/476/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 6146 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/477/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6147 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 6148 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice.
2014 6149 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/264/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/256/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 6150 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj
2014 6151 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/650/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 6152 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 6153 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/448/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Zabierzów
2014 6154 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/395/2014 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla część działki nr 286/2 we wsi Stróżna
2014 6155 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/260/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6156 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/262/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 października 2014r. ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznawania dopłaty
2014 6157 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/395/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego
2014 6158 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 6159 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 6160 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/377/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6161 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/378/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6162 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/379/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6163 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/543/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6164 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/537/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 6165 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/542/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 6166 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/540/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2014 6167 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/544/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 6168 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/539/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2014 6169 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/541/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6170 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 6171 2014-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 9/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 6172 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr 208/103/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6173 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr 209/106/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6174 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr 210/110/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6175 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.710.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2014 6176 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.711.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2014 6177 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 6178 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/462/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 6179 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr 1340/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6180 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/462/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 6181 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 6182 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr CXIX/1875/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCII/1233/10 w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 6183 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr CXIX/1876/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie dokonania zmiany w statucie Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
2014 6184 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr CXIX/1892/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 6185 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr CXIX/1893/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/910/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury: Podgórskiej Bibliotece Publicznej, Krowoderskiej Bibliotece Publicznej, Nowohuckiej Bibliotece Publicznej i Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej
2014 6186 2014-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Biskupice
2014 6187 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXII/455/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2014 6188 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXII/460/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 6189 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/292/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 6190 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/369/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2014 6191 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/370/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6192 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/374/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6193 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/375/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6194 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/378/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Norwida, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2014 6195 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.712.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6196 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.713.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6197 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.714.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6198 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVI/325/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 6199 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/285/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6200 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/286/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6201 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/323/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 6202 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/327/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6203 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/328/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015
2014 6204 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 401/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2014 6205 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 402/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku
2014 6206 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 403/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2014 6207 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 406/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2015 rok
2014 6208 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2014 6209 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 79/XLVIII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6210 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/ 682/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 6211 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/689/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 6212 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/687/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6213 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/688/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/350/2012. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6214 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/692/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 6215 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/693/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia regulaminów korzystania ze Sztucznego Lodowiska- Rynek w Starym Sączu
2014 6216 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 295/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska na Rynku w Starym Sączu
2014 6217 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.709.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6218 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.715.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2014 6219 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.716.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Złockie – Gmina Muszyna
2014 6220 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.717.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna
2014 6221 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.718.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczawnik" w gminie Muszyna
2014 6222 2014-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XXIV/121/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2014 6223 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVI/919/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2014 6224 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 487/222/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 6225 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/450/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie
2014 6226 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 6227 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta i gminy Brzeszcze, mających na celu sprostowanie i ujednolicenie pisowni w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych.
2014 6228 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/437/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzeszczach
2014 6229 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/438/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jawiszowicach
2014 6230 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-491-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów.
2014 6231 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-494-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Andrychowie
2014 6232 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-496-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 6233 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr Nr LII-498-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6234 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/296/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 6235 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 492/224/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Gorlickiego Nr 487/222/14 z dnia 22 października 2014 r.
2014 6236 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/469/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 6237 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/479/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015
2014 6238 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/480/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2014 6239 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/478/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie na obszarze Gminy Tarnów
2014 6240 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 6241 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/396/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska, w obrębie dz. ew. nr: 2886, 2887, 2888, 2889, 2896
2014 6242 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/296/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 6243 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LV/379/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej łączącej osiedle Polczakówka w Rabce-Zdroju z drogą krajową nr 28 oraz ustalenia jej przebiegu
2014 6244 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/895/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
2014 6245 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/896/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL - MED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2014 6246 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/899/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipnica Murowana
2014 6247 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/900/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lipnica Murowana - Rajbrot
2014 6248 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/901/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzciana
2014 6249 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/902/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec
2014 6250 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/903/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łukowica
2014 6251 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/904/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/177/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska
2014 6252 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/905/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłaj
2014 6253 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/906/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłaj – Targowisko
2014 6254 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/907/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lisia Góra
2014 6255 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim”
2014 6256 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/917/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
2014 6257 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 492/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6258 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 427/42/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6259 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 445/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6260 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 450/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6261 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 452/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6262 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 454/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6263 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 457/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6264 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 461/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6265 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 484/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6266 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 487/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6267 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 490/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6268 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 479/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6269 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 468/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6270 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 471/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.
2014 6271 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 473/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6272 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 477/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6273 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LXIII/322/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6274 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/324/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2014 6275 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 336/XLVI/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 6276 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr 343/XLVI/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXI/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
2014 6277 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 6278 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6279 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/260/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6280 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6281 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/63/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 6282 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/65/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6283 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/66/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6284 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/67/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 6285 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-421/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6286 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-422/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6287 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-423/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6288 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-424/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-342/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2014 6289 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-428/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-321/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2014 6290 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-429/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-349/14 z dnia 6 marca 2014r. o uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.
2014 6291 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-430/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2014 6292 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-432/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w całości lub części w ramach realizacji zadań własnych gminy
2014 6293 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI-433/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-330/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z 30 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 6294 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr VI/258/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na 2014r.
2014 6295 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr VI/259/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia warsztatów Terapii zajęciowej w Gminie Pałecznica
2014 6296 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/449/14 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2015 roku.
2014 6297 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/450/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
2014 6298 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych
2014 6299 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/455/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w Jeziorzanach i w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Czernichów oraz ustalenia stawek za przewóz promem
2014 6300 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 r.
2014 6301 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/434/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 6302 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/435/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2014 6303 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/436/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego
2014 6304 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LI/442/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2014
2014 6305 2014-11-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024
2014 6306 2014-11-12 Aneks Aneks Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Województwem Małopolskim
2014 6307 2014-11-12 Aneks Aneks Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2014 6308 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/405/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 6309 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/406/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6310 2014-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie sprostowania do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 roku o podziale gminy Czernichów na okręgi wyborcze
2014 6311 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.37.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów. zakresie § 6 ust. 2 pkt. 2 lit. g tekstu uchwały
2014 6312 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ", "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ"
2014 6313 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów na lata 2015-2018"
2014 6314 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 6315 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 6316 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2014 6317 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/ 326 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6318 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr 459/44/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6319 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/343/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 6320 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 6321 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2014 6322 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2014 6323 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L.374.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2014 6324 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L.372.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2014 6325 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/273/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 6326 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/488/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
2014 6327 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/494/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 6328 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/489/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2014 6329 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/316/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
2014 6330 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/317/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 -2019.
2014 6331 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/322/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 6332 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/323/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2014 6333 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 6334 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.341.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 6335 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.342.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 6336 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.343.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2014 6337 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 6338 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 6339 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/357/2014 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6340 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/358/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6341 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2014 6342 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/360/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2014 6343 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/543/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: doradców zawowodwych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2014 6344 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/419/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 6345 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/410/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6346 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 6347 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/413/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6348 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/415/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 6349 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6350 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/417/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 6351 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/418/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 6352 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr 455/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
2014 6353 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr 456/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r
2014 6354 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/401/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 6355 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/404/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6356 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/405/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6357 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/245/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 6358 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/246/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6359 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6360 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/247/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2014 6361 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6362 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/352/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2014 6363 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie oraz posiłki.
2014 6364 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX)273)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lubień
2014 6365 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX)276)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/268/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6366 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/357/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 6367 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/356/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2014 6368 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 6369 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/256/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 6370 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXV.374.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krynicy-Zdroju na lata 2015 -2020
2014 6371 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXV.375.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 6372 2014-11-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 13 listopada 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 6373 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/263/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6374 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 6375 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2014 6376 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/363/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6377 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/332/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na 2015 rok
2014 6378 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/ 333 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
2014 6379 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6380 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/448/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6381 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/428/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/427/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6382 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/430/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXIX/313/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr L/417/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6383 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/431/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/418/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6384 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/432/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/419/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6385 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/433/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie określonym Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. zmienioną Uchwałą Nr L/420/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6386 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6387 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/435/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/422/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6388 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/436/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Popardowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/423/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6389 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/437/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/424/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6390 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/438/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/187/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/425/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6391 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/439/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/426/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6392 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/385/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2014 6393 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/386/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6394 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/358/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
2014 6395 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2014 6396 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw; Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
2014 6397 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-344/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014 6398 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-334/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2014 6399 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LVII/1108/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2015.
2014 6400 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 6401 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291 Rady Gminy Mucharz z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
2014 6402 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LX/467/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 6403 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/291/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2014 rok
2014 6404 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/427/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 6405 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/429/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
2014 6406 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/430/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 6407 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/434/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów.
2014 6408 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 6409 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa.
2014 6410 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 6411 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2014 6412 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
2014 6413 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/412/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6414 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr 454/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
2014 6415 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/545/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2014 6416 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/546/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2014 6417 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2014 6418 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/548/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 6419 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/597/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6420 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/602/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2014 6421 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/432/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 6422 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6423 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/464/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 6424 2014-11-14 Informacja Informacja Nr OKA-4210-49(11)/2014/23038/I/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Tauron Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
2014 6425 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 6426 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2014 6427 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/283/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 6428 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015
2014 6429 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 6430 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/381/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2015 r.
2014 6431 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/330/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 6432 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/331/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
2014 6433 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 6434 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 6435 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/336 /14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna
2014 6436 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1908/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 6437 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1909/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych
2014 6438 2014-11-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodników w ciagach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1735K w Zawadce, droga powiatowa nr 1780K w Wysokiej, droga powiatowa nr 1784K w Stanisławiu Górnym, droga powiatowa nr 1735K w Wadowicach
2014 6439 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 6440 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok
2014 6441 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LI/433/2014 Rady Gminy Liszki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 6442 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 6443 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 265/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 6444 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Trzciana
2014 6445 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-335/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
2014 6446 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/350/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2015 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 6447 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/347/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 6448 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 6449 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015r.
2014 6450 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/266/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2014 6451 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6452 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 6453 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/434/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2014 6454 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/436/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi.
2014 6455 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/478/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2014 6456 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/482/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2014 6457 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 484/ 14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni
2014 6458 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2014 6459 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2014 6460 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2014 6461 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/316/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 6462 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6463 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/258/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6464 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2015 roku
2014 6465 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 6466 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 6467 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 6468 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/438/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radłów
2014 6469 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/431/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
2014 6470 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/408/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
2014 6471 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/409/2014 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 6472 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 6473 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr 1345/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6474 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr 1351/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6475 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr 1353/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6476 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr 1357/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6477 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr 1360/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6478 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LXI)278)2014 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014
2014 6479 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LI/325/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 6480 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LI/326/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie
2014 6481 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bolesław
2014 6482 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
2014 6483 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LIII/568/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2014 6484 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-321-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2015 rok.
2014 6485 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-315-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2014 6486 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-316-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na 2015 r.
2014 6487 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-317-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 6488 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-318-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6489 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/319/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2014 6490 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-320-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2015 r.
2014 6491 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/219/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie - do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie zadań dotyczących wspierania rodziny .
2014 6492 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/212/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2015 rok .
2014 6493 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/213/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2015 rok .
2014 6494 2014-11-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 197/2014 Starosty Nowotarskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Dom Dziecka Bł. Karoliny Kózkówny, 34-745 Spytkowice 96
2014 6495 2014-11-17 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2014 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6496 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/256/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadanie nazwy urzędowej parkowi w Tymbarku i przyjęcia dla niego regulaminu
2014 6497 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LX/274/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Tenczyn
2014 6498 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 6499 2014-11-17 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-32(8)/2014/188/X/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2014 6500 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian budżetu.
2014 6501 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6502 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/432/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja.
2014 6503 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 6504 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6505 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6506 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/354/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 6507 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/347/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2014 6508 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/439/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ew. nr 7560/2 położoną w miejscowości Nowa Biała
2014 6509 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6510 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6511 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.65.2014 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Wadowic z dnia 12 listopada 2014r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2014 6512 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6513 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 338 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 6514 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 12 listopada 2014r. zmiany Uchwały Nr XIII/103/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastepczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2014 6515 2014-11-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068
2014 6516 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2014 6517 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 6518 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/440/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2014 6519 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII-429/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku leśnym na terenie Gminy Dobra.
2014 6520 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1903/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.
2014 6521 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1907/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/614/04 w sprawie opłaty miejscowej
2014 6522 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1913/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 6523 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1916/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
2014 6524 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1917/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”
2014 6525 2014-11-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa
2014 6526 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1935/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku
2014 6527 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1936/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nazwy skweru
2014 6528 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1939/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).
2014 6529 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1963/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
2014 6530 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1964/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
2014 6531 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1977/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nazwy ronda
2014 6532 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6533 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawoe powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty
2014 6534 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/403/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 6535 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Marszałek, zwaną dalej "Gminą"
2014 6536 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/342/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 6537 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 6538 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2014 6539 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2014 6540 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/269/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana
2014 6541 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIX/330/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 6542 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/567/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie połączenia Gminnego Przedszkola w Łostówce ze Szkołą Podstawową w Łostówce w Zespół oraz nadania mu nazwy
2014 6543 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6544 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/330/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2014 6545 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6546 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/332/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2014 6547 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/214/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2014 6548 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/263 /2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 6549 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6550 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/ 267/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.
2014 6551 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.
2014 6552 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.
2014 6553 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/270/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok.
2014 6554 2014-11-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 22/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 listopada 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 21/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2014 6555 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/581/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6556 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/583/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 6557 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa
2014 6558 2014-11-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 listopada 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 6559 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/835/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
2014 6560 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/807/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2014 6561 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/808/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Chomranice, Klęczany i Krasne Potockie
2014 6562 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/809/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Dąbrowa, Klimkówka, Librantowa, Piątkowa i Wielogłowy
2014 6563 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/810/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina i Świniarsko
2014 6564 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/823/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 6565 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/833/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 6566 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/308/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6567 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 6568 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/315/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 6569 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/316/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 6570 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 6571 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/318 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2015.
2014 6572 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków.
2014 6573 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 6574 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2014 6575 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan Nr 7 – Siedlce/Słowikowa”
2014 6576 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/422/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan Nr 6 Łęka/Koniuszowa”
2014 6577 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LI/329/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2014 – Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 6578 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/450/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 6579 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczyrzycu, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczyrzycu
2014 6580 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/320/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2014 6581 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LI/264/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku.
2014 6582 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2014 6583 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/368/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6584 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/372/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6585 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2014 6586 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/268/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6587 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części dotyczącej terenu P I („wyciąg”)
2014 6588 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche 1
2014 6589 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 6590 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2014 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 6591 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/539/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6592 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/541/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2014 6593 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami.
2014 6594 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr 495/225/14 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 6595 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/303/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2014 6596 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2014 6597 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/727/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2014 6598 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/728/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2014 6599 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu"
2014 6600 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6601 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2014 6602 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/428/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olkuszu
2014 6603 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/430/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.
2014 6604 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6605 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2014 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 6606 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/14 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 6607 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/457/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 6608 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/334/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie dziennej opłaty targowej.
2014 6609 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/335/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 6610 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/647/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2015 roku.
2014 6611 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/648/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2015 r.
2014 6612 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/649/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy w 2015 roku.
2014 6613 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/652/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 6614 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 6615 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r.
2014 6616 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 6617 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2015.
2014 6618 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Gręboszów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2015
2014 6619 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLII/248/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 6620 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIVN/588/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6621 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr 20/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 6622 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/356/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6623 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/363/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6624 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/368/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2014 6625 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/534/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6626 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LI/541/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6627 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LI/369/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 6628 2014-11-20 Decyzja Decyzja Nr OKR-4210-14(18)/2014/401/VIII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2014 6629 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/540/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014 6630 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/558/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
2014 6631 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 6632 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/256/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2015
2014 6633 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/255/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 6634 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/67/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 6635 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/71/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 6636 2014-11-20 Informacja Informacja Nr OKA-4110-55(7)/2014/24238/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2014r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na: wytwarzanie ciepła.
2014 6637 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 r.
2014 6638 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2014 rok
2014 6639 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/706/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
2014 6640 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/713/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzytania z tych obiektów
2014 6641 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/723/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2014 6642 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/725/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 6643 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/726/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa
2014 6644 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/730/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 6645 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/731/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2014 6646 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 6647 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2014 6648 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6649 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2014 6650 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2014 6651 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/323/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2014 6652 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2014 rok
2014 6653 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/365/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 6654 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/369/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6655 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/370/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2015 r.
2014 6656 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/371/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2015 roku.
2014 6657 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/372/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6658 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/379/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi „Koło Sasaka – Podlesie” w miejscowości Nowa Jastrząbka.
2014 6659 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/380/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 6660 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/329/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego.
2014 6661 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 6662 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/2011 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2014 6663 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/330/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6664 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/327/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie zasiłków okresowych , zasiłków celowych i pomocy rzeczowej przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
2014 6665 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6666 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6667 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/299/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6668 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 307/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 6669 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 308/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków
2014 6670 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 309 /2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6671 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 310/ 2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2015
2014 6672 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 roku
2014 6673 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LII/558/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6674 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XL/390/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 6675 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XL/393/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 6676 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 6677 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr 463/LIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12 listopada 2014r. W sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.
2014 6678 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr 466/LIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12 listopada 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 6679 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/370/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2014 6680 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/385/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2014 6681 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/282/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2015.
2014 6682 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6683 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6684 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/285/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2014 6685 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/286/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2014 6686 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/287/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 6687 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/288/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 6688 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/387/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2014 6689 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/230/2013: Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. – w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 6690 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/555/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2014 6691 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/529/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6692 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/530 /14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku.
2014 6693 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 .
2014 6694 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/532/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015.
2014 6695 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/533/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 6696 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/534/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015
2014 6697 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/535/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
2014 6698 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2014 6699 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/553/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2014 6700 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/651/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 6701 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/542/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 6702 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/367/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 6703 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/369/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 6704 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6705 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 6706 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI.314.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6707 2014-11-24 Informacja Informacja Nr 384/38/IV/2014 Starosty Olkuskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2014 roku
2014 6708 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/415/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6709 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.338.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6710 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/443/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 6711 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/328/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
2014 6712 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/349/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014r.
2014 6713 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LV/377/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 6714 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV.347.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6715 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/424/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6716 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 1366/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6717 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/454/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 6718 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/456/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Miasto Zakliczyn.
2014 6719 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/452/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6720 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/453/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 6721 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania statutów sołectwom.
2014 6722 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 6723 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/686/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 6724 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/687/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004 r., w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 6725 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 6726 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 6727 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/690/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Nowego Sącza
2014 6728 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/692/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nowym Sączu
2014 6729 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/693/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6730 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LI/405/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6731 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 6732 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2015 .
2014 6733 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych Pracowników w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2014 6734 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXIV/697/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 6735 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/393/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6736 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/394/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok.
2014 6737 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/379/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6738 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 583/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 6739 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 588/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2014 6740 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6741 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6742 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w uchwale nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr L/329/2014 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 30 października 2014 r.
2014 6743 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LI/352/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2014 rok
2014 6744 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 18/XI/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 7 listopada 2014r. Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunkacja Międzygminna" w Chrzanowie w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok
2014 6745 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 6746 2014-11-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Brzeszczach do uzupełnienia podziału na obwody głosowania dokonanego uchwałą Nr XXVI/268/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - poprzez włączenie nieujętego powyższą uchwałą budynku przy ul. Kosciuszki 8 w Brzeszczach do obwodu głosowania nr 5, oraz ustalalenia podziału gminy Brzeszcze na obwody głosowania, z uwagi na zakończenie kadencji Rady Miejskiej w Brzeszczach w dniu 21 listopada 2014 roku i w związku z tym brakiem możliwości uzupełnienia podziału na obwody głosowania
2014 6747 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 6748 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/290/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 6749 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/427/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 6750 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/431/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2014 6751 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/435/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
2014 6752 2014-11-24 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2014 6753 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/388/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 6754 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/392/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 6755 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/401/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 6756 2014-11-25 Informacja Informacja Nr OKA-4210-47(10)/2014/9257/XI/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła FENICE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
2014 6757 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2014 6758 2014-11-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2014 6759 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina
2014 6760 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2014 6761 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.351.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6762 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 549/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6763 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 494/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6764 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 496/46/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6765 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 498/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6766 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 505/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6767 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 507/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6768 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 512/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6769 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 514/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6770 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 516/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6771 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 518/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6772 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 520/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6773 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 522/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6774 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 524/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6775 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 526/48/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie sprostowania uchwały Nr 524/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 r.
2014 6776 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 528/48/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie sprostowania uchwały Nr 492/46/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22.10.2014 r.
2014 6777 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 545/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6778 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 475/45/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6779 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 530/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6780 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 532/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6781 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 534/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6782 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 536/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6783 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 538/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6784 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 542/49/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6785 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 570/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6786 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 554/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6787 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 559/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6788 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 563/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6789 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr 568/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie sprostowania uchwały Nr 507/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29.10.2014r.
2014 6790 2014-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.
2014 6791 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/327/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2015
2014 6792 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/337/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 6793 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/328/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6794 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/329/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6795 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/330/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6796 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/331/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6797 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/332/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 6798 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/336/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2014 6799 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6800 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa.
2014 6801 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII.437.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 6802 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII.442.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6803 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2014 6804 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/311/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2015 rok
2014 6805 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok
2014 6806 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/335/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6807 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 6808 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Pawła Wolickiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Anny Puzio, zwaną dalej "Gminą"
2014 6809 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Powiatem Dębickim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Dębickiego Pana Władysława Bielawę i Wicestarostę Powiatu Dębickiego Pana Czesława Kubka przy udziale Skarbnika Powiatu Dębickiego Pani Bożeny Klocek, zwaną dalej "Powiatem”
2014 6810 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Mielca; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Miejską Mielec reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Mielca Pana Janusza Chodorowskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Barbary Wójcik, zwaną dalej "Gminą"
2014 6811 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza przy udziale Skarbnika Miasta Pani Marii Nabrzeskiej, zwaną dalej "Gminą"
2014 6812 2014-11-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 listopada 2014r. do porozumienia nr 23.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2014 6813 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Miejskiego programu wspierania Rodzin korzystających ze żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ
2014 6814 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/437/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2014 6815 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/438/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12
2014 6816 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2014 6817 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/444/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 6818 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/653/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu
2014 6819 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 34.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6820 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6821 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2014 6822 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem „Kampania społeczno-edukacyjna pn. Wyjście z sieci”
2014 6823 2014-11-26 Aneks Aneks Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacech utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2014 6824 2014-11-26 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 listopada 2014r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2014
2014 6825 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/333/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2014 6826 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
2014 6827 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2014 6828 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/361/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 6829 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/362/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
2014 6830 2014-11-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 6831 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 550/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6832 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 552/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6833 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 556/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6834 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 561/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6835 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 565/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6836 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 576/50/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6837 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 578/51/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6838 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 581/51/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6839 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 583/51/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6840 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 589/51/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6841 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 503/47/IV/2014 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 .
2014 6842 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1904/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr L/654/08 w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków oraz uchwałę Nr XV/99/03 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
2014 6843 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2014 6844 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/404/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2014 6845 2014-11-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 308/2014 Starosty Wielickiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2014 6846 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/397/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 6847 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/399/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 6848 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/400/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2014 6849 2014-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
2014 6850 2014-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
2014 6851 2014-11-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych
2014 6852 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2014 6853 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/242/2014 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie :trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 6854 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Bolesław
2014 6855 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Gręboszów
2014 6856 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Mędrzechów
2014 6857 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Olesno
2014 6858 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Radgoszcz
2014 6859 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/285/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 6860 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/282/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Radgoszcz oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 6861 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/281/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2015 r.
2014 6862 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XL/343/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2014 6863 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2014 6864 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/381/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powołania Rabczańskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2014 6865 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sękowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Sękowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania DW 977 Tarnów - Konieczna - granica państwa z DP nr 1489 K Sękowa - Rozdziele w m. Sękowa o długości ok. 150 mb”
2014 6866 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6867 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Babice z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6868 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LV/394/2014 Rady Gminy Babice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Gminie Babice.
2014 6869 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice-Krynica, odc. 100 km 5+969 -6+560 w m. Florynka, gmina Grybów”
2014 6870 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową oraz przebudową istniejących zjazdów w m. Połom Duży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa odc.140 km 3+120 - 3+580 (strona prawa)”
2014 6871 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia – ul. Mickiewicza o długości ok. 115 mb”
2014 6872 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 781 w m. Babice, Olszyny na odc.110 km 0+100 - 1+161,89 polegająca na zastąpieniu gruntowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz materiałem kamiennym wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych”
2014 6873 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa murka przepustu oraz przebudowa zjazdów DW 967 odc. 120 km 0+602,00 - 0+835,00, na działce 633/1 w m. Gdów oraz budowa chodnika w miejscu istniejącego pobocza wraz z odwodnieniem w m. Książnice (Etap I) na odc. 140 km 3+926,36 - 4+130,86”
2014 6874 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Łużna wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż DW 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Mszanka - 715 mb”
2014 6875 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wiśnickiej w Bochni (DW 965) odc. 120 km 0+369,10 - 0+588,20 z zabudową rowu przydrożnego w km 0+370,80 - 0+453,10 i km 0+583,70 - 0+589,30 przebudowa chodnika w km 0+369,10 - 0+377,10 i 0+581,00 - 0+589,00 i budową zatoki autobusowej w km 0+550,00”
2014 6876 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”
2014 6877 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza jako ciągu pieszo – rowerowego przy DW 965 – ul. Wiśnicka”
2014 6878 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewo skrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego”
2014 6879 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy DW 957 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne – etap I
2014 6880 2014-11-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 10/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2014 6881 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6882 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 6883 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2013 rok
2014 6884 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 305/XXXV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 6885 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 6886 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr LV/391/2014 Rady Gminy Babice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6887 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 211/115/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6888 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 212/117/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6889 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 213/122/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6890 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 214/125/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6891 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 214/124/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 212/117/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 6892 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 215/127/2014 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 6893 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr LIX/712/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2014 6894 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 1371/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6895 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 1373/2014 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.
2014 6896 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 6897 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wadowice w ramach pomocy de minimis
2014 6898 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2014 6899 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/309/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków
2014 6900 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Targoszów
2014 6901 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kurów
2014 6902 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pewelka
2014 6903 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hucisko
2014 6904 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2014 6905 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/216/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6906 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/221/14 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6907 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/296/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 6908 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/297/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2014 6909 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2014 6910 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spejalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 6911 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2014 6912 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.
2014 6913 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/296/14 Rady Gminy Olesno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2014 6914 2014-11-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2014r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2014 6915 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko
2014 6916 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/303/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2014
2014 6917 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/305/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko
2014 6918 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/293/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6919 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/298/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6920 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo mieszkańcy
2014 6921 2014-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.2.3.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr LX/273/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lubień, w części § 3 uchwały tj. w zakresie słów: „w terminie”