Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 5317 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2013 5318 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2013 5319 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/149/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .
2013 5320 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/151/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów.
2013 5321 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2012 rok
2013 5322 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/147/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 5323 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/220/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 5324 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 5325 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 5326 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 5327 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7”, przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz.504 z dnia 02.11.2011r ).
2013 5328 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/436/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013 r.
2013 5329 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 5330 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 5331 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/451/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2013 5332 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/408/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/175/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 kwietnia 2008 r.
2013 5333 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011 r.
2013 5334 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/220/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
2013 5335 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0640.7.2013 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 roku.
2013 5336 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/223/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 5337 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 348/154/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5316 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5338 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 918/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5339 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.
2013 5340 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka- Zdrój
2013 5341 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/239/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
2013 5342 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 5343 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Słaboszów
2013 5344 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 152/95/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5345 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 155/101/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5346 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 149/82/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 5347 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 150/85/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5348 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 151/88/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 5349 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 153/98/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 5350 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 154/100/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 5351 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1750K ul. Szewska w Andrychowie
2013 5352 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLI/313/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 5353 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/374/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2013 5354 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 5355 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 325/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 5356 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 327/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2013 5357 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.492.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Muszyna
2013 5358 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.499.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 5359 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.491.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5360 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zmienionej Uchwałą Nr LVI/388/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 17 maja 2010 r.
2013 5361 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 5362 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 5363 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r. poz. 159.)
2013 5364 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2013 5365 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 5366 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5367 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1740)
2013 5368 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice
2013 5369 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XCIV/332/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego.
2013 5370 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/258/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieprz na lata 2013-2018
2013 5371 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 5372 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.
2013 5373 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2013 5374 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2013 5375 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu
2013 5376 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2013 5377 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego, podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
2013 5378 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5379 2013-09-04 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Borzęcin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Borzęcin
2013 5380 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/330/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 5381 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 5382 2013-09-04 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice, zawartego w dniu 24 sierpnia 2012 r. pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ryglice, reprezentowaną przez Burmistrza Ryglic, Panią Teresę Połoską
2013 5383 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 5384 2013-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 5385 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r , poz. 4267)
2013 5386 2013-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 6.2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia -Zdonia w miejscowości Kąśna Górna
2013 5387 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Sczucinie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2013 5388 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/183/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 5389 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/185/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Pałecznica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 5390 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/187/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013
2013 5391 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/745/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2013 5392 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/767/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/467/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 5 września 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejskiego targowiska w Oświęcimiu oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z urządzeń targowiska.
2013 5393 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.209.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. W sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5394 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5395 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 5396 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 5397 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2013 5398 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Proszowice.
2013 5399 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 5400 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/752/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/572/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania.
2013 5401 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/753/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r.
2013 5402 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/754/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
2013 5403 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/755/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2013 5404 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/770/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5405 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku ustalającej wysokość stawek dziennych opłaty targowej oraz sposób jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2013 5406 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5407 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 5408 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 5409 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 5410 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5411 2013-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 lutego 2013r. z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2013 5412 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5413 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXiX/238/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013.
2013 5414 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 5415 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/77/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: opłaty za świadczenia publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź.
2013 5416 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.497.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 5417 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.498.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego usytuowanego w Jastrzębiku Gmina Muszyna
2013 5418 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 5419 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 5420 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5421 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 5422 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 5423 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Gminy Podegrodzie
2013 5424 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Podegrodzie
2013 5425 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013 - 2018
2013 5426 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 5427 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5428 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 5429 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 5430 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr LXXX/1236/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych oraz prostująca uchwałę Nr LXXIX/1199/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia …………… 200…. r.)
2013 5431 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr LXXX/1220/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2013 5432 2013-09-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2012 rok.
2013 5433 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 5434 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna.
2013 5435 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5436 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 5437 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5438 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 5439 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/288/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5440 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/289/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 5441 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/203/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 5442 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/428/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych.
2013 5443 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/427/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych.
2013 5444 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/428/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 5445 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/429/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2013 5446 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach
2013 5447 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach
2013 5448 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 5449 2013-09-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łużna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łużna za 2012 rok
2013 5450 2013-09-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/LW/2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie przejmuje prowadzenie zadania przez Gminę Lipnica Wielka, polegajacego na pełnieniu funkcji inwestora robót obejmujacych remont placu postojowego przy remizie OSP w Lipnicy Wielkiej Murowanicy, w ciagu drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka (czesc działki ewidencyjnej nr 16863), zwanych dalej robotami
2013 5451 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5452 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5453 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 5454 2013-09-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3035/1/2013 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2012 rok.
2013 5455 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr XXV/149/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku
2013 5456 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 5457 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5458 2013-09-10 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 września 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów, zawartego w dniu 11 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Chrzanów, reprezentowaną przez Burmistrza Chrzanowa, Pana Ryszarda Kosowskiego
2013 5459 2013-09-10 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 2 sierpnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2013 5460 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina
2013 5461 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/434/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5462 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 5463 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/112/2012 z dnia 26.04.2012 r., w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 5464 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 5465 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Budzów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2013 5466 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVII/180/2008 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 5467 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2013 5468 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 5469 2013-09-10 Informacja Informacja Starosty Limanowskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu gruntów i budynków gminy Limanowa i Łukowica
2013 5470 2013-09-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2013 5471 2013-09-11 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice, zawartego w dniu 20 sierpnia 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Gorlice, reprezentowaną przez Burmistrza Gorlic, Pana Kazimierza Sterkowicza
2013 5472 2013-09-11 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Zakopane, zawartego w dniu 1 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Zakopane, reprezentowaną przez Burmistrza Zakopanego, Pana Janusza Majchra
2013 5473 2013-09-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Racławice; Wójta Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie Racławice, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.
2013 5474 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 5475 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9”
2013 5476 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5477 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 5478 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/221/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2013 5479 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 5480 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 5481 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów
2013 5482 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2013 5483 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2013 5484 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/217/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 5485 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/425/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 5486 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 5487 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr VINz/324/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 4 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 5488 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu
2013 5489 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII-294/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie części dz. ew. nr: 912/2, 913, 914 położonych w miejscowości Trybsz
2013 5490 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII-293/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku
2013 5491 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 5492 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2013 5493 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5494 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice.
2013 5495 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice na lata 2013- 2017”.
2013 5496 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 5 września 2013r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Spytkowice
2013 5497 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 5 września 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5498 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 5499 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Górna.
2013 5500 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 5501 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli , innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 5502 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg”
2013 5503 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1227/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (z późn. zm.)
2013 5504 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1229/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2013 5505 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1230/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 12 w Krakowie, ul. Miechowity 11
2013 5506 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1231/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami)
2013 5507 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1232/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.)
2013 5508 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXX/1233/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/646/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 1996 r. w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kraków (z późn. zm.)
2013 5509 2013-09-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 września 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Wadowic oraz Rady Miejskiej w Wadowicach przed upływem kadencji
2013 5510 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierzchów w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 300, 301, 302, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 292 (w części), 314, 313, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 291 (w części), 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358,357, 356, 355, 354, 353, 352, 350, 351, 343, 342/1, 331, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 327, 326 (w części), 328/2 (w części), 328/1 (w części), 329/1 (w części), 329/2, 330 (w części), 331 (w części), 332 (w części), 677 (w części)
2013 5511 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXI/222/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 5512 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXI/226/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 października 2012 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2013 5513 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja
2013 5514 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 921, 926
2013 5515 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/330/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 5516 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-297/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2013 5517 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-296/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian i nadania tekstu jednolitego statutu powołanej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.
2013 5518 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-295/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok.
2013 5519 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/435/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 5520 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/443/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach
2013 5521 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach
2013 5522 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice
2013 5523 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/442/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach
2013 5524 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu
2013 5525 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/448/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zagórzu.
2013 5526 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/449/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice
2013 5527 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/451/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/590/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niepołomice.
2013 5528 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/452/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/316/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkt przedszkolny.
2013 5529 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/453/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice
2013 5530 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/298/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2013 5531 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5532 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2013 5533 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII-223-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2013 5534 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2013 5535 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII-225-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 5536 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 5537 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik.
2013 5538 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie:wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2013 5539 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury
2013 5540 2013-09-16 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 września 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Chrzanów, zawartego w dniu 11 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Chrzanów, reprezentowaną przez Burmistrza Chrzanowa, Pana Ryszarda Kosowskiego
2013 5541 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 922/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5542 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 5543 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XL)194)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 6 września 2013r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 5544 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/195/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia numerów drogowych przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Gminę Lubień zlokalizowanych przy drogach gminnych
2013 5545 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Łukowica z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukowicy
2013 5546 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 5547 2013-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2013 5548 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza
2013 5549 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 5550 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5551 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż.
2013 5552 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2013 5553 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.
2013 5554 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5555 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 5556 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie okreslenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu.
2013 5557 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/346/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2013 5558 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/607/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 5559 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/595/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Biczyce Górne i Chełmiec.
2013 5560 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/596/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa.
2013 5561 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/597/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 5562 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/598/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice, Klęczany, Marcinkowice i Rdziostów.
2013 5563 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/599/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Januszowa, Klimkówka, Paszyn i Wielopole.
2013 5564 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/606/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 na rok 2014.
2013 5565 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5566 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr 77/XXXII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 5567 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 5568 2013-09-18 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r., pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2013 5569 2013-09-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
2013 5570 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Groń, obejmującego działki ew. nr: 591/4, 591/5, 591/6 i 591/10 - MPZP GROŃ TARTAK
2013 5571 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5572 2013-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 9 września 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 5573 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5574 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Grybów oraz sposobu jej rozliczenia.
2013 5575 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z siedzibą w Stróżach
2013 5576 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie
2013 5577 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grybów, oraz warunków korzystania z tych obiektów.
2013 5578 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 932/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5579 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/13 dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXV/229/09 w sprawie: Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2013 5580 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć
2013 5581 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5582 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2013 5583 2013-09-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic; Burmistrza Tuchowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Tuchów Gminie Ryglice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 26 czerwca 2013 r.
2013 5584 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXi/243/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5585 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 5586 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr LXXX/1222/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2013 5587 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.
2013 5588 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 5589 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2013 5590 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 5591 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2013 5592 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w Kętach
2013 5593 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 5594 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/403/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 5595 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 935/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5596 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 5597 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXV/212/2001 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2013 5598 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu gminy i miasta Dobczyce
2013 5599 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2013 5600 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu
2013 5601 2013-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 5602 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 roku dotyczącej regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2013 5603 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Koniusza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 5604 2013-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 5605 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2013 5606 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5607 2013-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawieogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2013 5608 2013-09-23 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : Baczyn, Budzów, Jachówka i Palcza , jednostki ewidencyjnej Budzów.
2013 5609 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 8 września 2013r. w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 5610 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 5611 2013-09-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2013r. z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2012 rok
2013 5612 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 5613 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2013 - 2017
2013 5614 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz określenia granic ich obwodów.
2013 5615 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2013 5616 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 5617 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 5618 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 5619 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 5620 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso.
2013 5621 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5622 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
2013 5623 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5624 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5625 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 5626 2013-09-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2013r. GMINY BISKUPICE ZA 2012 ROK
2013 5627 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 5628 2013-09-24 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Skała, zawartego w dniu 11 września 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka.
2013 5629 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 5630 2013-09-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Słomnikach
2013 5631 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.208.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2013 5632 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 5633 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Brzesku
2013 5634 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 5635 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie wykreślenia z rejestru pomników przyrody powiatu bocheńskiego, drzewa pomnikowego gatunku lipa drobnolistna, rosnącej na terenie Gminy Bochnia w miejscowości Zawada
2013 5636 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/213/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów w Gminie Bochnia oraz określenia ich obwodów
2013 5637 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2013 5638 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 5639 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 5640 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/551/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa „CZYSTA II” w rejonie ulic Mościckiego i Czystej
2013 5641 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/552/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Lwowska, Okrężna, Rzędzińska
2013 5642 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 5643 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Stryszawa z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5644 2013-09-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w miejscowości Gorzeń Dolny, gmina Wadowice, powiat wadowicki
2013 5645 2013-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Gródek n/Dunajcem przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2013 roku
2013 5646 2013-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 roku
2013 5647 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1238/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Borek Fałęcki - Północ”
2013 5648 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”.
2013 5649 2013-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2013 5650 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
2013 5651 2013-09-26 Informacja Informacja nr I/2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku
2013 5652 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/512/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 5653 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/514/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5654 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/515/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).
2013 5655 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/520/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 4010).
2013 5656 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/521/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Nowy Sącz oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.
2013 5657 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 5658 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciana , warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 5659 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013r.
2013 5660 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/133/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
2013 5661 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana
2013 5662 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 5663 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5664 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie : zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
2013 5665 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
2013 5666 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej
2013 5667 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 5668 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyłączenia działek ozn. nr 738/17, 738/18, 738/19, 738/20, 738/21, 738/22 w Gorzeniu Dolnym, z kategorii dróg publicznych.
2013 5669 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach
2013 5670 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 5671 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr X/85/2011 z 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5672 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVIII/161/2012 z dnia 12.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
2013 5673 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 5674 2013-09-26 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kamienicy z dnia 23 września 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie podziału gminy Kamienica
2013 5675 2013-09-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła "Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2013 5676 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 5677 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja - oraz załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2013 5678 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 5679 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Kęty.
2013 5680 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2013 5681 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/367/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 5682 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5683 2013-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2013 roku.
2013 5684 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5685 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”
2013 5686 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 5687 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1237/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy XX Pijarów”.
2013 5688 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2013 5689 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 września 2013r. w sprawie:likwidacji Filii w Witeradowie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
2013 5690 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok.
2013 5691 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30.06.2010 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
2013 5692 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, o charakterze publicznoprawnym, przypadających Powiatowi Miechowskiemu z tytułu niezapłaconych opłat geodezyjnych za lata 2003-2010
2013 5693 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 5694 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zagorzycach.
2013 5695 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 946/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5696 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 943/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5697 2013-09-30 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Iwanowice do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice, zawartego w dniu 10 lipca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Iwanowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Iwanowice, Pana Zbigniewa Tomaszka
2013 5698 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 5699 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 września 2013r. w sprawie o zmianie uchwały nr XXXIV/246/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska opublikowanej w Dz.Urz.Woj.Małopol. poz. 5150 dnia 12.08.2013 r.
2013 5700 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 5701 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 5702 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 5703 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2013 5704 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5705 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5706 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2013 5707 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Nowego Brzeska; Wojewody Małopolskiego w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Brzesko
2013 5708 2013-09-30 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Rytrze z dnia 22 września 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji
2013 5709 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1256/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/258/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).
2013 5710 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1244/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu
2013 5711 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LXXXI/1255/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/987/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie ul. Górka Narodowa 116, założenia Gimnazjum Specjalnego nr 85 w Krakowie, wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 oraz połączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Krakowie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie w Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Krakowie ul. Górka Narodowa 116
2013 5712 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 5713 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5714 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 906/2013 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2013 roku
2013 5715 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IX/54/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawoja.
2013 5716 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/540/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 5717 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/541/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom i rondu w mieście Tarnowie
2013 5718 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/546/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 5719 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5720 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5721 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5722 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa.
2013 5723 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5724 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 5725 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2013 5726 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/386/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 5727 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/382/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2013 5728 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47.2013 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2013 roku